• Nenhum resultado encontrado

ÔN TẬP KIỂM TOÁN.doc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÔN TẬP KIỂM TOÁN.doc"

Copied!
6
0
0

Texto

(1)

ÔN TẬP KIỂM TOÁN

Câu 1:

Nêu tóm tắt lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty không phải là công ty cổ phần có niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Câu 2:

Khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty ABC, kiểm toán viên K đã gặp các tình huống độc lập sau đây:

a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên kế toán tổng hợp của công ty ABC đã nghỉ việc và cho đến ngày lập báo cáo tài chính, công ty vẫn chưa tìm được người thay thế. Do đó, những nghiệp vụ phát sinh của công ty ABC trong hai tháng cuối niên độ chưa được ghi vào sổ sách. Vì K đã kiểm toán báo cáo tài chính năm trước cho công ty, nên ABC đã nhờ kiểm toán viên K lập báo cáo tài chính và sau đó tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hiện hành.

b. Khi được biết K phụ trách hợp đồng kiểm toán cho công ty ABC, N – một nhân viên kinh tế đang thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học với đề tài “Các nghiệp vụ tài chính của các công ty cổ phần” đã đề nghị K cung cấp thông tin hoặc cho nhận xét về những hoạt động tài chính của công ty ABC. N hứa sẽ bảo mật các thông tin mà K cung cấp.

c. Sau khi kiểm kê hàng tồn kho cuối năm của công ty ABC, người quản lý phân xưởng đã tặng một cần câu cá do ABC sản xuất cho kiểm toán viên K.

Yêu cầu:

Trong từng tình huống trên, bạn hãy cho biết nếu nhận lời thì kiểm toán viên K có vi phạm đạo đức nghề nghiệp không?

Câu 3:

Dưới đây là các thủ tục kiểm soát được thiết lập trong một công ty:

1. Các bảng chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng do một nhân viên không thuộc phòng kế toán lập và người này không được tiếp xúc với số tiền thu được

2. Giám sát viên quan sát xem các nhân viên khi vào công ty có thực hiện đúng quy định về bấm giờ trên thẻ không?

3. Để xét duyệt thanh toán, hoá đơn phải kèm theo đơn đặt hàng và báo cáo nhận hàng. 1. Thủ quỹ (không được tiếp xúc với sổ sách kế toán) lập bảng kê nộp sec và hàng ngày gửi bảng kê này cùng số sec nhận được trực tiếp cho ngân hàng.

2. Trước khi giao hoá đơn cho khách hàng, một nhân viên kế toán kiểm tra đơn giá, số lượng hàng và cộng lại tất cả các hoá đơn bán hàng trên 10.000.000 đồng, sau đó ký nháy vào liên hoá đơn bán hàng lưu giữ tại công ty.

Yêu cầu: Hãy trình bày những thử nghiệm kiểm soát mà kiểm toán viên có thể thực hiện đối với mỗi thủ tục kiểm soát nêu trên.

Câu 4

Hãy nêu khái niệm kiểm toán và phân loại kiểm toán. Câu 5

Trong các thử nghiệm cơ bản dưới đây, hãy cho biết độ tin cậy của từng bằng chứng thu thập được vào cuối niên độ đối với những mục tiêu kiểm toán đầy đủ, hiện hữu, ghi chép chính xác, đánh giá, quyền và nghĩa vụ:

1. Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho nhằm xác định số lượng hàng tồn thực tế và phát hiện hàng tôn kho hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển (nếu có)

2. Chọn một số tài sản cố định tăng trong kỳ từ sổ chi tiết tài sản cố định và kiểm tra các chứng từ có liên quan

3. Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng bằng cách yêu cầu ngân hàng xác nhận Câu 6

Có một số ý kiến cho rằng “hoạt động kiểm toán độc lập không đóng góp gì cho sự tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân, cũng như sự thịnh vượng nói chung của xã hội bởi vì các kiểm toán viên không sáng tạo ra cái mới mà chỉ đơn thuần là kiểm tra những gì người khác

(2)

đã làm” bạn có đồng ý với ý kiến trên hay không? Tại sao?

Câu 7: Kiểm toán viên H được giao lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của công ty B cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/X. công ty này chuyên sản xuất và bán các mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng. Vào tháng 10/X, kiểm toán viên H tiến hành tìm hiểu khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán và đã thu thập được một số thông tin về hàng tồn kho như sau:

1. Số dư hàng tồn kho cuối kỳ dự kiến vào ngày 31/12/X như sau: - Nguyên vật liệu: 1.700.000.000 đồng

- Sản phẩm dở dang: 1.050.000.000 đồng - Thành phẩm: 2.040.000.000 đồng

- Tổng cộng: 4.790.000.000 đồng

- Giá trị hàng tồn kho chiếm 20% tổng tài sản.

2. Công ty sử dụng giá thành kế hoạch để hạch toán thành phẩm nhập kho.

3. Thành phẩm được sản xuất tập trung ở một nhà máy và sau đó chuyển đến một trong 25 kho hàng do công ty thuê rải rác trên cả nước. Công ty cũng có chính sách cho thuê lại (ngắn hạn) đối với các diện tích kho chưa sử dụng.

4. Nguyên vật liệu chủ yếu bao gồm: bột mì, gạo, hoa quả sấy khô và các loại đậu….được dự trữ ở nhà máy.

5. Thành phẩm được sản xuất thông qua hai công đoạn. Phần lớn sản phẩm dở dang đã hoàn tất công đoạn thứ nhất.

6. Vào ngày khoá sổ, tất cả kho hàng và nhà máy đều ngưng hoạt động để kiểm kê. Công ty B sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

7. Trong năm X, do nhu cầu về sản phẩm của công ty trên thị trường giảm sút nên công ty đã ngưng sản xuất một số loại sản phẩm.

Yêu cầu:

Xác định các cơ sở dẫn liệu chủ yếu đối với hàng tồn kho của công ty B. theo bạn, trong các cơ sở dẫn liệu do bạn nêu ra thì việc xác minh cơ sở nào là phức tạp nhất? Vì sao?

Câu 8:

Kiểm toán viên G chuẩn bị kiểm toán báo cáo tài chính công ty sản xuất S. Công ty này có quy mô trung bình sản xuất các loại sản phẩm đồ gia dụng. Việc mua nguyên vật liệu được thực hiện qua các bộ phận mua hàng, nhận hàng, kế toán thanh toán và thủ quỹ.

Yêu cầu:

Lập bảng câu hỏi kiểm soát nội bộ đối với bộ phận mua hàng để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty S. Mỗi câu hỏi thực hiện dưới dạng trả lời có không.

Câu 9:

Khách hàng thường yêu cầu kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán một thời gian ngắn sau ngày kết thúc niên độ để họ có thể công bố báo cáo tài chính theo đúng kỳ hạn hàng năm. Theo bạn, yêu cầu này có thể làm tăng rủi ro kiểm toán không? Nếu có, những biện pháp nào kiểm toán viên có thể áp dụng để hạn chế các rủi ro?

Câu 10: Công ty ANZ, một khách hàng của công ty kiểm toán DL, nhờ DL tư vấn về việc phân công phân nhiệm để kiểm soát nội bộ hữu hiệu. Phòng kế toán công ty ANZ gồm có ba nhân viên kế toán có năng lực và họ không thực hiện những nhiệm vụ nào khác ngoài công việc dưới đây:

1. Theo dõi và ghi chép vào sổ cái

2. Theo dõi và ghi chép vào sổ chi tiết nợ phải trả 3. Theo dõi và ghi chép vào sổ chi tiết nợ phải thu

4. Theo dõi và ghi chép vào sổ nhật ký chi tiền và lập séc để trình ký

5. Lập bảng theo dõi cho các nghiệp vụ về hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán 6. Lập bảng chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng

7. Giữ và gửi số tiền thu được vào ngân hàng Yêu cầu:

(3)

Hãy liệt kê bốn trường hợp nếu bố trí nhân viên kiêm nhiệm sẽ có thể dẫn đến các sai phạm.

Câu 11: Kiểm toán viên H đang chuẩn bị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Sao Mai. Đây là một công ty bán lẻ các loại sản phẩm tiêu dùng. Tất cả các nghiệp vụ bán hàng thu bằng tiền mặt hoặc séc. Các nghiệp vụ bán hàng bằng tiền được thủ quỹ ghi chép, không ghi nhận qua mail, thẻ tín dụng hay chi phí liên quan đến bán hàng.

Yêu cầu:

Hãy lập bảng câu hỏi hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình bán hàng thu bằng tiền mặt để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty Sao Mai.

Câu 12:

Khi soạn thảo báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên phải dựa vào mẫu báo cáo chuẩn đã được quy định trong các chuẩn mực kiểm toán. Hãy cho biết ưu và nhược điểm của việc tuân thủ mẫu báo cáo kiểm toán chuẩn

Câu 13; Hãy trình bày về các dịch vụ xác nhận và tư vấn của kiểm toán. Cho ví dụ cụ thể Câu 15:

Vì sao bằng chứng kiểm toán cần được thu thập và lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ kiểm toán. Hãy liệt kê những nội dung chính về các thử nghiệm kiểm toán cần được ghi nhận trong hồ sơ kiểm toán.

Câu 17:Tại sao các báo cáo tài chính cần phải được kiểm toán?

Câu 19: Bằng chứng kiểm toán là gì? Có ý kiến cho rằng “bằng chứng là chứng từ và chứng từ là bằng chứng” hãy cho biết ý kiến của bạn

Câu 20: Cho biết sự khác biệt giữa phạm vi kiểm toán bị giới hạn do khách hàng áp đặt và lý do khách quan. Theo bạn, yêu cầu này có thể làm tăng rủi ro kiểm toán không? Nếu có, những biện pháp nào kiểm toán viên có thể áp dụng để hạn chế các rủi ro.

Câu 21:

Công ty Hoàng Minh là một công ty sản xuất có quy mô nhỏ ở TP.HCM. Công ty có một nhà máy và 50 công nhân sản xuất. Các công nhân được trả lương theo tuần. Một tuần một lần, các quản đốc ở các phân xưởng trong nhà máy gửi cho nhân viên tính lương các chứng từ sau:

- Bảng chấm công đã được quản đốc phân xưởng ký

- Danh sách công nhân được tuyển dụng và sa thải bởi quản đốc phân xưởng.

Nhân viên tính lương đối chiếu bảng chấm công với các thẻ thời gian sau đó ký séc thanh toán lương. Các tờ séc được cho vào phong bì và gửi cho quản đốc phân xưởng. Quản đốc sau đó gửi đến từng công nhân.

Yêu cầu: Chỉ ra những yếu kém trong kiểm soát nội bộ đối với hệ thống tiền lương ở công ty này. Cần khắc phục những yếu kém như thế nào?

Câu 22: Công ty Thạch Thảo có vật liệu lớn là các linh kiện điện tử được để trong các kho có khoá bảo vệ. Kho có 1 người trưởng kho và 4 nhân viên. Vật liệu sẽ được xuất kho theo giấy viết tay hoặc lệnh miệng của các quản đốc phân xưởng. Do không có ghi nhận thường

xuyên các nghiệp vụ nhập xuất kho nên hàng tháng các nhân viên kho phải có thủ tục kiểm kê để xác định số tồn kho. Sau đó trưởng bộ phận xuất kho đối chiếu số lượng đó với mức bổ sung hàng tồn kho đã xác định trước. Nếu thấp hơn, người này sẽ lập 1 phiếu đề nghị vật liệu gửi cho kế toán chi tiết phải trả người bán. Kế toán sẽ lập đơn đặt hàng ghi số lượng đặt hàng và gửi đến nhà cung cấp. Khi vật liệu về kho, nhân viên kho sẽ nhận hàng, xác định

(4)

chủng loại, số lượng và đối chiếu với giấy giao hàng của người bán. Các hoá đơn của người bán được lưu trữ ở kho theo ngày, như là báo cáo nhận hàng.

Yêu cầu: cho biết các yếu kém về kiểm soát nội bộ và đưa ra các kiến nghị cải tiến cần thiết về mua hàng, nhận hàng, lưu kho và xuất vật liệu.

Câu 23: Cho biết sự khác biệt giữa trường hợp phạm vi kiểm toán bị giới hạn do khách hàng áp đặt và vì lý do khách quan. Theo bạn, từng trường hợp trên ảnh hưởng như thế nào đến ý kiến của kiểm toán viên.

Câu 24: Anh (Chị ) hãy cho biết các đặc điểm của thư xác nhận ngân hàng về các phương diện: thông tin cần xác nhận, cỡ mẫu chọn và các thủ tục cần thực hiện nếu không nhận được thư trả lời.

Câu 25:

"Xác định các bên liên quan và thu thập thư giải trình của giám đốc là hai thủ tục kiểm toán được thực hiện cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành kiểm toán" Theo anh chị câu phát biểu trên là đúng hay sai? Tại sao?

Câu 26:

Bạn đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty ABC cho niên độ kết thúc vào ngày 31/12/200X. Tổng tài sản của công ty ABC là 2,5 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 2,2 tỷ đồng. Trong 3 năm gần đây, công ty đã bị lỗ liên tục, khoản lỗ tích lũy lên đến 700 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban giám đốc còn cho biết các chủ nợ không đồng ý gia hạn cho vay đối với số trái phiếu có giá trị 500 triệu đồng, đáo hạn vào ngày 30/2/20X+1. Ban giám đốc công ty đã thảo luận với nhiều ngân hàng nhưng họ vẫn chưa tìm được người tài trợ. Tuy nhiên, ban giám đốc đã đưa ra phương án kinh doanh mới và hy vọng giảm khoản lỗ nhờ phương án này. Ban giám đốc cũng có kế hoạch bán bớt một số nhà xưởng không sử dụng để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Khi kết thúc việc kiểm toán, bạn tin rằng báo cáo tài chính đã trình bày một cách trung thực và hợp lý nếu giả định hoạt động liên tục được thỏa mãn.

Yêu cầu:

Theo bạn, kiểm toán viên có thể đưa ra loại ý kiến nào? Những thông tin tối thiểu cần cung cấp trong thuyết minh và các thông tin nào kiểm toán viên cần thu thập thêm?

Câu 27:

Thủ tục kiểm soát chung nào là hữu hiệu trong việc ngăn ngừa và phát hiện những gian lận hay sai sót sau:

a. Nhân viên bán hàng thu 500.000 đ từ tiền bán hàng cho khách và bỏ túi để tiêu xài b. Lúc nửa đêm, thủ kho lấy hàng trong kho và chuyển về nhà. Khi hàng trong kho trở nên thiếu hụt một cách rõ ràng, nhân viên này đổ lỗi cho bô phận nhận hàng là không giao đủ hàng về kho.

c. Một nhân viên trong bộ phận nhân sự lập ra một nhân viên “ma”, khi séc lương được nhận từ thủ quĩ, nhân viên này lấy tờ séc đó và đến ngân hàng để rút tiền.

d. Một bút toán điều chỉnh có giá trị lớn, bút toán này có liên quan đến tiền, tài khoản phải thu và hàng tồn kho

e. Nhân viên kế toán phải trả lập và trình lên một hoá đơn mua hàng từ một nhà cung cấp giả mạo, thực ra là mẹ của nhân viên này, sau đó viếc séc thanh toán và gửi về địa chỉ của mẹ anh ta

f. Một số nhân viên khai khống giờ làm việc khi ghi vào thẻ để nhận thêm tiền làm việc ngoài giờ

Câu 28:

(5)

giảm thiểu, hay phát hiện những sai phạm sau:

a. Nhân viên kế toán tiền lương khi nhập vào thời gian làm việc trong tuần của một công nhân vào trong phần mềm, thay vì nhập 49 h đã nhập là 94 h

b. Nhân viên bán hàng đã nhập sai mã hàng khi lập lệnh bán hàng cho một đơn đặt hàng c. Kế toán nhập đã nhập sai ký tự r thay vì nhập số 4 trên một ô nhập liệu khi khai báo khách hàng mới.

d. Nhân viên bán hàng từ máy tính cá nhân đã truy nhập vào mạng LAN của công ty, truy cập vào máy chủ có chứa các dữ liệu về tiền lương và in ra danh sách lương của các nhân viên.

e. Nhân viên kế toán vô tình nhập số 820015 thành 820510

f. Một lệnh bán hàng được mã hoá với mã của một khách hàng không có thực. Lỗi này chỉ được phát hiện trong quá trình cập nhật dữ liệu, chương trình không tìm được một tập tin chính nào phù hợp với dữ liệu được cập nhật.

g. Kế toán ghi nợ 50 triệu vào tài khoản tài sản cố định nhưng quên nhập vào số hiệu tài khoản và số phát sinh bên có.

h. Trong quá trình cập nhật tập tin hàng tồn kho, một nghiệp vụ bán hàng với số lượng bị nhập sai đã làm cho số dư hàng tồn kho bị âm

i. vào ngày 07/09/2009.nhân viên kế toán lập một hoá đơn ghi ngày 07/02/2007, hoá đơn này được gửi đến bộ phận xử lý dữ liệu.

Câu 29:

Kiểm toán viên Minh Anh và các cộng sự kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên cho công ty ABC một công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông sản. Khi ký hợp đồng kiểm toán, giám đốc đơn vị đã cho biết mục đích kiểm toán là để xin vay ngân hàng Á Châu. Vì công việc cấp bách, giám đốc công ty ABC đề nghị kiểm toán viên Minh Anh sớm kết thúc việc kiểm toán. Kiểm toán viên tập sự Bình được giao kiểm tra hai khoản mục trọng yếu nhất là hàng tồn kho và nợ phải thu, kiểm toán viên Minh Anh phụ trách các khoản mục còn lại. Cuộc kiểm toán kết thúc nhanh chóng và sau khi được kiểm tra sơ lược bởi chủ nhiệm C, công ty kiểm toán đã phát hành báo cáo chấp nhận toàn phần. Do nhận thấy kết quả kinh doanh rất khả quan, ngân hàng Á Châu đã chuẩn y khoản cho vay. Sau đó 3 tháng, công ty ABC bị phá sản. Qua điều tra, người ta mới phát hiện rằng rất nhiều khoản mục đã công bố sai vào thời điểm lập báo cáo. Một trong các sai phạm đó là trong hàng tồn kho có rất nhiều lô hàng bị hư hỏng và số lượng cũng đã bị khai khống đáng kể, nhưng kiểm toán viên tập sự Bình đã không phát hiện được. Sau đó một tháng, ngân hàng Á Châu đã khởi kiện công ty kiểm toán về tội bất cẩn. Công ty kiểm toán cho rằng vì họ không ký hợp đồng với ngân hàng nên họ không chịu trách nhiệm với ngân hàng và họ không bất cẩn mà do công ty ABC gian lận. Yêu cầu:

Hãy cho biết theo bạn kiểm toán viên Minh Anh và Bình có bất cẩn hay không? Việc không ký kết hợp đồng với ngân hàng Á Châu có thể là một phương tiện để bảo vệ cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán không?

Câu 30:

Công ty Phát Đạt có ba nhân viên tại văn phòng. Họ phải thực hiện những chức năng sau: 1. Ghi sổ tổng hợp

2. Ghi sổ chi tiết tài khoản phải trả người bán 3. Ghi sổ chi tiết tài khoản phải thu của khách 4. Lập séc thanh toán cho người bán để trình ký 5. Ghi nhật ký chi tiền

6. Ghi nhận hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán 7. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng

8. Nhận và nộp tiền công nợ khách hàng thu được vào ngân hàng Yêu cầu:

a. Liệt kê 4 cặp chức năng không được thực hiện bởi cùng một nhân viên.

(6)

việc đối chiếu sổ phụ ngân hàng, ghi nhận hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán là không đáng kể, các chức năng khác đều tốn thời gian như nhau. Các nhân viên đều có thể đảm nhận các công việc trên và năng lực của họ là tương đương.

Câu 34: Sau khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên đi đến kết luận rằng: 1. Báo cáo tài chính của công ty được trình bày một cách trung thực và hợp lý 2. Bộ phận nhận hàng của công ty hoạt động không hữu hiệu.

3. Hồ sơ hoàn thuế của công ty không phù hợp với những quy định về thuế. 4. Quản đốc của phân xưởng đã không thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Công ty đã tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng với Chính Phủ

6. Báo cáo tài chính của một tổ chức hành chính cấp thành phố đã trình bày đúng đắn các khoản thu chi tiền thực tế.

Yêu cầu:

Trong từng trường hợp trên bạn hãy:

a. Xác định mục đích kiểm toán và chủ thể kiểm toán. b. Xác định người sử dụng chủ yếu báo cáo kiểm toán.

Referências

Documentos relacionados

Các nguồn tài liệu thứ cấp như: Sách giáo khoa, báo chí, bài báo, tập san chuyên đề, tạp chí, biên bản hội nghị, báo cáo khoa học, internet, sách tham

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN

Cho nên việc nghiên cứu phương pháp tối ưu để chiết xuất tinh dầu tỏi một cách hiệu quả và xác định thành phần hóa học chính trong tinh dầu tỏi là một vấn đề

TMQT tối đa hóa mức sản lượng của nền kinh tế thế giới ( Đúng ) : vì ở chương II nghiên cứu thương mại quốc tế trong điều kiện tự do cho nên các quốc gia

Xác định nguyên giá TSCĐ, biết rằng thuế suất VAT đối với TSCĐ và dịch vụ vận chuyển là10% , công ty nộp VAT theo phương pháp khấu trừ thuế, thời gian sử

Nếu không thực hiện, việc thiết lập một mối quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân sẽ có nguy cơ là một sự kết hợp không thực tế (về chính trị) của các yếu tố

Là một cán bộ hiện đang làm việc tại Viện Khoa học Lao động và xã hội, là cơ quan nghiên cứu đầu ngành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiệm vụ chủ yếu

Như được trình bày ở Hình 1.1, khoa học và công nghệ nano là một hoạt động nghiên cứu liên ngành đặt trên cơ sở của các môn học cổ điển và những thành