TEŠÍM SA NA SAGANA! JOZEF GÖNCI: 10 STRÁN. 32-stranová príloha PRED OH 2012 O HRÁCH V LONDÝNE SUPERŠANCA. za 0,60 eur UŽ ZAJTRA!

32 

Texto

(1)

3514. ŠPANIELSKO – JAPONSKO

1,41 – 4,40 – 8,45

1,07 – 3,00 – 1,21

3515. SAE – URUGUAJ

11,5 – 5,50 – 1,31

3,75 – 1,03 – 1,18

3516. BRAZÍLIA – EGYPT

1,26 – 6,20 – 14,0

1,02 – 4,30 – 1,13

3517. VEĽKÁ BRITÁNIA – SENEGAL

1,67 – 3,70 – 5,85

1,15 – 2,25 – 1,28

3518. KOMETA BRNO – SKA PETROHRAD

3,70 – 4,50 – 1,77

1,95 – 1,28 – 1,20

3522. ELFSBORG – DACIA KIŠIŇOV

1,37 – 4,90 – 8,85

1,06 – 3,20 – 1,18

3523. INTER TURKU – TWENTE

6,05 – 4,40 – 1,53

2,45 – 1,13 – 1,21

3524. HONVÉD BUDAPEŠŤ – MACHAČKALA

6,00 – 4,00 – 1,58

2,35 – 1,13 – 1,24

3527. PLZEŇ – METALURGI RUSTAVI

1,20 – 6,60 – 14,6

1,02 – 4,85 – 1,09

3563. LECH POZNAŇ – CHAZAR LANKARAN

1,61 – 3,85 – 5,95

1,14 – 2,30 – 1,26

3575. CZ BELEHRAD – NOVOPOLOCK

1,23 – 6,30 – 12,0

1,02 – 4,20 – 1,11

3576. LEGIA VARŠAVA – METALURGS LIEPAJA

1,21 – 6,50 – 13,0

1,02 – 4,55 – 1,10

1 X

2

1X X2 12

SUPERŠANCA

Štvrtok • 26. 7. 2012 • 66. ročník • číslo 172 • cena 0,55

Váš liek na krízy každého druhu

Špeciálna

32-stranová príloha

PRED OH 2012

za 0,60 eur

UŽ ZAJTRA!

POZOR!

JOZEF GÖNCI:

TEŠÍM SA

NA SAGANA!

Strana 11

Strelkyňa Daniela Pešková

odlietala včera do

Londý-na v dobrej nálade

a s nechtami ozdobenými

slovenským znakom

a trikolórou.

FOTO DUŠAN KOUTNÝ

Odvčera už veje slovenská vlajka v olympijskej

dedine. Škoda, že na jej obedňajšom vztýčení

chýbal cyklista Peter Sagan, sprievodný

kul-túrny program bol šitý akoby naňho - odvíjal

sa od známej piesne Bicycle Race od skupiny

Queen. Peter dorazil do Londýna až večer.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

O HRÁCH V LONDÝNE

10 STRÁN

(2)

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

2

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

Keď je streda, musíte byť v Londýne. Ako

redaktori Športu. Ani v utorok (v Belgicku,

ako tvrdí filmová klasika...), ani vo štvrtok.

Pretože v utorok štrajkovali tisícky

vodi-čov autobusov – im sa nepáčilo, že sú

pra-covne veľmi vyťažení a nedostávajú za to

požadované odmeny.

Vo štvrtok zasa neradno letieť do

Londý-na preto, lebo hrozí, že vás so založenými

rukami privítajú štrajkujúci pracovníci

brit-skej cudzineckej polície – im sa zasa nepáči

výška ich platov. Ak dnes naplnia svoje

hrozby, na letisku Heathrow, vstupnej

brá-ne na olympiádu, hrozí deň pred jej

sláv-nostným otvorením pri návale tisícok ľudí

totálny kolaps.

Našťastie, my sme včera prešli až do

srd-ca hier ako nôž maslom. Po výstupe z

lie-tadla žiadne zdržanie pri vstupnej

akredi-tácii, ani pri vydávaní batožiny ani cestou

špeciálnou olympijskou linkou či inou

do-pravou. A vždy bez blúdenia na potrebné

miesto určenia.

Skúsenosti z predošlých dní – aj z tábora

slovenských olympionikov – veštili

problé-my, no všetko prešlo hladko. Do dvoch

ho-dín sme stihli presun z Heathrow až do

olympijskej dediny a mohli spokojne

sledo-vať slávnostné vztyčovanie slovenskej

vlaj-ky. O tom však píšeme v inom článku. V

tomto sa pozrime, ako si užívajú prvé

hodi-ny na londýnskej pôde niektorí slovenskí

športovci.

„Na olympiáde som ešte nebola, takže

zatiaľ to prevýšilo moje očakávania,“

pre-zradila svoje prvé dojmy plavkyňa Katarína

Listopadová. „Jediné, čo mi prekáža, je, že v

izbách je hrozné teplo. Nie je tam

klimati-zácia, a keď nemáte balkón, nemôžete ani

okná poriadne otvoriť. To je dosť veľké

mí-nus v bývaní.“

Súhlasí s ňou aj Denisa Smolenová:

„Všetci sa sťažujú, že je hrozne teplo. V

iz-bách aj na chodiz-bách. Vinou toho, že

býva-me až na ôsmom a deviatom poschodí, sa

tak teplo znásobuje.“

Plavci sú v dejisku od utorka, včera si prvý

raz otestovali olympijský bazén. „Je to

ob-rovské a krásne. Voda sa mi zdá naozaj

rýchla. Tí, čo to avizovali, neklamali.

Uvi-dím, či mi pomôže,“ dúfala najmladšia

členka výpravy Listopadová.

Mala šťastie, pri bazéne už zazrela aj

jed-nu z najväčších plaveckých hviezd Ryana

Lochteho. „A potom mi tréner Baran

pove-dal, že na raňajkách bol Mišo. Pýtam sa ho,

aký Mišo? „A on, že predsa Phelps. Takže je

tu aj Mišo Phelps, no ja som ho ešte

nevi-dela,“ povedala zverenka Gabriela Barana,

ktorá zatiaľ nestihla zmapovať podrobne

dedinu. „Pozrela som si iba jedáleň. Inak

FUTBAL

MUŽI

● ASKUPINA (Manchester): SAE

-Uruguaj (18.00), Veľká Británia -

Sene-gal (21.00)

● BSKUPINA (Newcastle): Mexiko

-Kórejská republika (15.30), Gabun -

Švaj-čiarsko (18.15)

● C-SKUPINA (Coventry): Bielorusko

- Nový Zéland (20.45), Brazília - Egypt

(20.45)

● DSKUPINA (Glasgow): Honduras

-Maroko (13.00), Španielsko - Japonsko

(15.45)

FUTBAL

ŽENY

● E-SKUPINA (Cardiff): Veľká Británia

– Nový Zéland 1:0 (0:0), Kamerun –

Bra-zília 0:5 (0:2).

● F-SKUPINA (Coventry): Japonsko –

Kanada 2:1 (2:0), Švédsko – JAR 4:1

(3:0).

● G-SKUPINA (Glasgow): USA –

Fran-cúzsko 4:2 (2:2), Kolumbia – KĽDR sa

skončilo po uzávierke.

Odvčera v olympijskej dedine v

londýn-skej štvrti Stratford oficiálne veje

sloven-ská vlajka. Krátko pred dvanástou

miest-neho času pri hymnických tónoch „Nad

Tatrou sa blýska“ začala stúpať a minútu

pred pravým poludním zaviala na

stožia-ri vedľa azerbajdžanskej, talianskej a

ka-zašskej. V momente sa do nej oprel svieži

vetrík na slnkom rozpálenom malom

ná-mestíčku v dedine športovcov. Včera si

vraj Londýnčania užívali doteraz

najtep-lejší deň v celom tomto roku.

Slovenskú výpravu privítala

zástupky-ňa starostu olympijskej dediny Tessa

Jo-wellová. Šéfovi Ľuborovi Halandovi

veno-vala kovovú repliku pohľadnice s

vygraví-rovanými najväčšími atrakciami a

pa-mätihodnosťami Londýna na jednej a s

citátom od Williama Shakespeara na

dru-hej strane. „My sme zasa vicestarostke

darovali sošku od akademického

sochá-ra Jozefa Barinku,“ poznamenal

Halan-da.

Šéf slovenského volejbalu, ktorý je prvý

raz vedúci našej olympijskej výpravy,

pri-znal, že ho slávnostné vztyčovanie

sloven-skej vlajky dojalo.

„Bolo naozaj milé, ceremoniál mal

Skúsenosť Slovákov z bývania – trápi ich veľké teplo v izbách

Kde si aj milionár

berie umelý podnos

Z LONDÝNA od našich redaktorov

GABRIELA BOGDÁNYIHO

a ROMANA RIŠU

Slávnostné privítanie slovenskej výpravy sprevádzali

včera najväčšie hity legendárnej skupiny Queen

V dedine zaviala

slovenská vlajka

Zástupkyňa starostu olympijskej dediny Tessa Jowellová si vymenila darčeky so

šéfom slovenskej výpravy Ľuborom Halandom.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

DNES NA OH

(3)

oddychujem a jem v McDonalde.“

Pri „saune“, ktorá zavládla v britskej

me-tropole, je plavcom v bazéne určite

príjem-nejšie.

„Voda je dobrá, bazén dlhý,“ stručne

zhodnotila Smolenová Aquatické centrum

s diváckou kapacitou 17 500 miest, kde

vče-ra absolvovala prvé dva tréningy. „Keď som

videla tie miesta pre divákov... Tiahnu sa

úplne do výšky. Keďže tam sa bude

odo-hrávať pre mňa najdôležitejšia časť hier,

zanechal tento pohľad vo mne zatiaľ

naj-silnejší dojem. Tuším väčší bazén som

zaži-la iba v roku 2004 na svetovom

šampio-náte v Indianapolise, kde bolo dvadsaťtisíc

divákov. To však bola basketbalová hala.“

Život v olympijskej dedine naberá

obrát-ky pomaly.

„Ešte sa len utrasieva,“ vraví šéf

sloven-skej výpravy Ľubor Halanda. „Keď vidíte v

jedálni futbalového milionára Ryana

Gigg-sa, ako si berie tácku z umelej hmoty, a na

raňajkách vedľa vás sedí tenista Andy

Mur-ray... Jednoducho, atmosféra je tu iná,

ťaž-ko ju aj opísať. Tí športovci, ktorí sú prvý

raz na olympiáde, hlavne z menších

špor-tov, majú ešte trochu problém sa s tým

vy-rovnať.“

Ľubor Halanda včera naznačil, koľko

slo-venských športovcov zo 46, ktorí budú

štar-tovať v Londýne, by malo defilovať na

zaj-trajšom slávnostnom otvorení: „Malo by

ich byť deväť až desať. Maximálne. Jednak

ich tu zatiaľ ani veľa nie je a tí ďalší majú

na druhý deň preteky. Alebo takí tenisti...

Veľmi by sa chceli zúčastniť, ale môže sa

stať, že svoje zápasy prvého kola im

zara-dia už na sobotu, takže nebudú môcť byť

na otvorení.“

ROMAN RIŠA

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

3

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

● SAGAN DRUHÝ. Cyklista Peter Sagan

skončil v utorok na druhom mieste na 33.

ročníku podujatia Bavaria Profronde van

Stiphout v Helmonde v Holandsku. Víťaz

troch etáp a držiteľ zeleného trička z Tour

de France 2012 nestačil iba na Nemca

Andrého Greipela. Sagan na štarte v

Stip-houte v rozhovore pre organizátorov

upozornil, že tieto preteky vníma najmä

ako súčasť prípravy na OH v Londýne a

chce sa vyhnúť zbytočnému riskovaniu.

● CIBULKOVÁ S HERCOGOVOU.

Te-nistka Dominika Cibulková včera

tréno-vala so Slovinkou Polonou Hercogovou.

Táto súčasť prípravy 13. hráčky svetového

rebríčka má dve sprievodné pikantérie.

Ci-bulková je niekdajšou zverenkyňou

Vla-dimíra Pláteníka, Hercogová terajšou.

Na-vyše, ide o dve šampiónky z

minulotýž-dňových turnajov WTA: Slovenka sa

ra-dovala v kalifornskom Carlsbade,

Slovin-ka vo švédskom Bastade.

● OCHROMENÁ DOPRAVA.

Londýn-sku dopravu včera takmer ochromilo

otvorenie špeciálnych olympijských

pru-hov určených výhradne pre prepravu

športovcov a funkcionárov. Výrazné

meš-kanie hlásili aj niektoré linky londýnskeho

metra. Na rýchlu prepravu vozidlami

s pestrofarebnou olympijskou výzdobou

je vyčlenených 50 km ciest.

● USA - ŠPANIELSKO 100:78.

Basket-balisti USA zvíťazili v repríze finále

pekin-ského olympijpekin-ského turnaja nad

Španiel-skom v Barcelone 100:78. V poslednom

prípravnom stretnutí pred OH sa strelecky

darilo dvojici krídelníkov Carmelo

Antho-ny (27 bodov), LeBron James (25). Za

do-mácich zaznamenali najviac bodov Pau

Gasol (19) a Serge Ibaka (16).

● ŠTRAJK NEBUDE. Pracovníci britskej

hraničnej kontroly odvolali v štrajk, ktorý

sa mal konať dnes v Londýne. V prípade

štrajku hrozilo, že na letiskách dôjde

k zdržaniu tisícov návštevníkov,

prichá-dzajúcich na výnimočnú športovú

uda-losť. Generálny tajomník Odborov

verej-ných a komerčverej-ných služieb Mark

Serwot-ka uviedol, že na rokovaniach s vládou

došlo k pokroku a prísľub vytvorenia

no-vých pracovných príležitostí znamená, že

v súčasnosti nie je potrebné štrajkovať.

● ŠTĚRBA NEDOPOVAL. Český kajakár

Jan Štěrba môže súťažiť na olympijských

hrách v Londýne. Arbitrážna komisia

Medzinárodnej kanoistickej federácie

(ICF) ho zbavila viny z porušenia

antido-pingových pravidiel a zrušila pôvodne

polročný trest. Teraz mu nič nebráni, aby

sa pripojil k posádke českého štvorkajaka.

● LONDÝN BEZ LUKAŠENKA.

Bielorus-ký prezident Alexander Lukašenko

nedo-stal akreditáciu na olympijské hry 2012

v Londýne. Informáciu priniesla ruská

agentúra RIA Novosti, ktorá to zistila na

britskom veľvyslanectve v bieloruskom

Minsku. „Prezident Alexander Lukašenko

je na zozname ľudí, ktorí nemôžu vstúpiť

do krajín Európskej únie. Tento zákaz

pla-tí aj počas OH 2012,“ uvádza ambasáda

v oficiálnom stanovisku. Lukašenko, ktorý

je predseda Bieloruského olympijského

výboru, žiadal o akreditáciu

usporiadate-ľa Hier XXX. olympiády - Britský

olympij-ský výbor.

(sita, tasr)

spád a ani netrval dlho. Dúfam, že všetci,

ktorým to povinnosti dovolili a prišli sa

pozrieť, si odniesli hlboký zážitok,“

nad-chýnal sa Halanda.

Šéfovi výpravy sa páčilo aj vystúpenie

tanečníkov z Národného mládežníckeho

divadla v pestrofarebných kostýmoch na

tóny najväčších hitov legendárnej britskej

skupiny Queen – The Bicycle Race, We Are

The Champions či Bohemian Rhapsody.

„Queen patrí k mojim obľúbeným

ka-pelám, dokonca som už raz bol v Londýne

aj na muzikáli s jej pesničkami,“ pochválil

sa Halanda.

Z jedenástich našich športovcov, ktorí

už oficiálne bývajú v olympijskej dedine, si

včerajšie vztyčovanie vlajky vychutnali

osobne traja – vodná slalomárka Jana

Dukátová a plavkyne Katarína

Listopado-vá s Denisou Smolenovou.

„Prišiel každý, kto bol v dedine.

Ostat-ným to, žiaľ, rôzne, najmä tréningové

po-vinnosti nedovolili,“ vysvetlil šéf výpravy.

„Úžasné! Zaspievala som si hymnu a

pospevovala som si aj queenovky, tie

člo-veka vždy dobre naladia,“ usmievala sa

plavkyňa Katarína Listopadová.

Denisa Smolenová, hoci v Londýne

štartuje už na svojej druhej olympiáde,

zažila vztyčovanie vlajky takisto prvý raz

ako Listopadová, nováčik pod piatimi

kruhmi. „Veselý a živý program, k tomu

pesničky od Queenu – fajn zábava,“

po-chvaľovala si Bratislavčanka.

V súvislosti so vztyčovaním je

zaujíma-vá „story“ vodnej slalomárky Jany

Duká-tovej. „Keďže štartuje na olympiáde prvý

raz, veľmi túžila zažiť tento ceremoniál.

Preto si vybavila, že bude trénovať až

po-poludní. Ale hneď po slávnosti utekala do

Lee Valley White Water Centra,“

vysvet-ľoval Ľubor Halanda.

Čo sa podarilo bývalej svetovej

piónke, nepodarilo sa olympijským

šam-piónom bratom Hochschornerovcom a

Michalovi Martikánovi. V čase

vztyčova-nia vlajky testovali divokú vodu vo

vod-noslalomárskom areáli. Predpoludním

trénovali aj strelci či gymnasta Piasecký.

„Na vztyčovanie sa síce sľúbili aj

gym-nastka Majka Homolová s trénerkou

Kre-káňovou, ale pre problémy s dopravou to

zrejme nestihli,“ doplnil ešte šéf výpravy

Ľubor Halanda.

Nič to. Slovenskí športovci sú od včera

aj tak oficiálne obyvateľmi olympijskej

de-diny. Od vzniku samostatného štátu v

ro-ku 1993 piaty raz na letných hrách pod

piatimi kruhmi.

GABRIEL BOGDÁNYI

Takto nastupovala včera naša výprava

na slávnostne vztyčovanie slovenskej

vlajky v olympijskej dedine.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

Svetová antidopingová agentúra (WADA) chce v Londýne vykonať vyše 6000

an-tidopingových kontrol. Komisári sa už vrhli do práce a už pred otvorením

„nahá-ňajú“ športovcov. Jeden z nich sa v dedine prilepil na päty Petrovi Hochschornerovi.

Náš trojnásobný olympijský šampión si všimol, že ho niekto sleduje. Pokojne

na-stúpil do autobusu a milému komisárovi – vodič pred nosom zavrel dvere. Ten sa

nevzdal a poďho za Petrom až do Lee Valley na tréning. Nepohnúc sa z tréningu

ce-lý čas sledoval nášho vodáka a po jeho skončení mu odobral vzorku. Na OH sú

prís-ne antidopingové pravidlá. Športovci si prís-nemôžu svojvoľprís-ne vymeniť ani izbu a musia

spať len v tej, čo im bola pridelená. Komisári ich môžu navštíviť hocikedy a keby ich

nenašli na svojom mieste, brali by to ako vyhnutie sa antidopingovej kontrole a

na-sledovalo by prvé varovanie.

(rr)

KOMISÁR NAHÁŇAL HOCHŠÍKA

V olympijskej dedine pre športovcov

platia prísne pravidlá. Jeden zo striktných

zákazov sa týka fajčenia. Tí, čo si hodlajú

zapáliť cigaretku, cigaru či zabafkať si z

fa-jočky, majú jedinú šancu – v nevábne

vy-zerajúcich drevených (!) búdkach

vyhra-dených špeciálne na tento účel. „Za

poru-šenie zákazu fajčenia sú tvrdé finančné

postihy, ktoré bude znášať vždy národný

olympijský výbor previnilca,“ prezradil

nám tlačový atašé slovenskej výpravy

Zdenko Kríž.

Napriek zákazu a hrozbe tvrdých

tre-stov sa však aj v olympijskej dedine nájdu

frajeri, ktorým nie je nijaký zákaz svätý.

Nemenovaný športovec si v utorok

vytia-hol cigaretku priamo v posilňovni! Dlho si

ju však nevychutnával. Okamžite totiž

za-čal na celú dedinu hulákať alarm a

vzá-pätí prifrčali hasiči. Frajer s cigaretkou sa

však rýchlo „zdekoval“...

„Možno aj preto na stredajšej porade

šéfov výprav organizátori opäť – a

tento-raz veľmi dôtento-razne – pripomenuli, že v

ce-lej dedine platí naozaj prísny zákaz

fajče-nia a požiadali, aby sme ho tlmočili

všet-kým členom výpravy,“ dodal vedúci

slo-venskej výpravy Ľubor Halanda.

(gb)

(4)

1.

Zopakuje si Čína prvenstvo

v medailovom hodnotení

krajín s najväčším počtom

zla-tých ako pri jej premiérovom

triumfe na domácej pôde v

Pe-kingu 2008?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

2.

Získajú Američania znova

najviac cenných kovov

ako pred štyrmi rokmi?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

3.

Spustia sa slovenské

dvo-jičky Pavol a Peter

Hoch-schornerovci štvrtý raz za

se-bou najrýchlejšie olympijským

kanálom až k zlatu zo všetkých

deblkanoistov?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

4.

Vybojuje si americký

pla-vec Michael Phelps najviac

prvenstiev na jedných hrách

tak ako v Aténach 2004 (6)

a Pekingu 2008 (8)?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

5.

Stane sa Jamajka znova

najusilovnejším

zberate-ľom titulov v sumáre

atletic-kých súťaží?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

6.

Prevýšia Slováci v Londýne

vlastnú historicky

najlep-šiu medailovú bilanciu v ére

sa-mostatnosti z Pekingu 2008

(3 – 2 – 1)?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

7.

Natiahne kanoista Michal

Martikán, ktorý na OH vo

farbách samostatného

Sloven-ska od roku 1996 nikdy

nechý-bal na stupni víťazov, svoju

šnúru cenných kovov na päť?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

8.

Zrodí sa svetový rekord

v behu mužov

na 100 metrov?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

9.

Ovplyvní zlé počasie

prie-beh nejakej olympijskej

súťaže v Londýne do takej

mie-ry, že ju budú musieť

organizá-tori zrušiť alebo preložiť na iný

začiatok?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

10.

Zvolia slovenskú

skee-tarku Danku

Barteko-vú do komisie športovcov

Me-dzinárodného olympijského

výboru?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

11.

Poznačí priebeh

lon-dýnskych hier

dopingo-vý škandál?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

12.

Zvládne pri neúčasti

oboch singlových

víťa-zov OH 2008 (Dementievová,

Nadal) obhajobu titulov aspoň

jeden z dvoch zlatých

deblo-vých párov spred štyroch rokov

(Federer – Wawrinka, S.

Wil-liamsová – V. WilWil-liamsová)?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

13.

Vybojujú si najviac

titu-lov medzi londýnskymi

ringovými povrazmi boxeri

Ruska?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

14.

Bude sa aspoň z

jedné-ho cennéjedné-ho kovu tešiť

viac krajín ako rekordných 87

v Pekingu 2008?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

15.

Dosiahne lanská

štvrť-finalistka

wimbledon-skej dvojhry Dominika

Cibulko-vá na tráve v All England Clube

na medailu?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

16.

Prejde slovenský

dvojkajak Peter Gelle

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

4

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

PRED ZAČIATKOM OLYMPIJSKÝCH HIER S PORADOVÝM ČÍSLOM 30

30 OTÁZOK a 30 ODPOVEDÍ

Denník Šport

sa zahral na Sibylu

Zajtra v Londýne slávnostne otvoria Hry XXX. olympiády. Pri príležitosti jubilejného

športového sviatku si denník Šport položil okrúhlych 30 otázok a zároveň sa

odpove-ďami na ne zahral na Sibylu. Po skončení hier sa k jednotlivým tipom vrátime, aby

sme zhodnotili naše veštecké schopnosti.

Americký plavec Michael

Phelps bude znovu útočiť

na post najúspešnejšieho

športovca olympijských

hier.

FOTO SITA/AP

Slovenská skeetarka Danka Barteková bude v Londýne bojovať aj o

mies-to v komisii špormies-tovcov Medzinárodného olympijského výboru.

(5)

– Erik Vlček

tisíc-metrovú

olympij-skú trať

najrýchlej-šie zo všetkých lodí

tak ako vlani na MS

v Szegede?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

17.

Vylezie

Slo-vák

Ri-chard Varga ako

prvý z vody

v rámci

plaveckej

časti

sú-ťaže

triat-lonistov?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

18.

Vyhrajú hviezdni

bas-ketbalisti USA každý

svoj zápas na turnaji aspoň

o desať bodov?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

19.

Dopádluje náš

novoz-ložený štvorkajak Peter

Gelle, Martin Jankovec, Erik

Vl-ček, Juraj Tarr na medailovej

pozícii?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

20.

Vzoprie sa držiteľka

svetového rekordu

v maratóne Britka Paula

Radcliffová doterajšej

nepriaz-ni osudu a získa pri piatej

účas-ti pod piaúčas-timi kruhmi konečne

medailu?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

21.

Zabráni zranenie

neja-kému slovensneja-kému

športovcovi dokončiť jeho

lon-dýnsku súťaž?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

22.

Vyhrá slovenská

bed-mintonistka Monika

Fašungová pri svojej premiére

na OH aspoň jedno stretnutie?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

23.

Stane sa Brazílčan

Ney-mar najlepším

strel-com futbalového turnaja?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

24.

Uchmatne „zvyšok

sveta“ aspoň jeden

z ôsmich titulov čínskym

sko-kanom a skokankám do vody?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

25.

Unesie kajakárka Jana

Dukátová ťarchu

veľké-ho očakávania vyplývajúceveľké-ho

z vyradenia dvojnásobnej

olym-pijskej šampiónky a obhajkyne

Eleny Kaliskej v domácej

kvalifi-kácii, a poteší sa zo svojej prvej

olympijskej medaily?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

26.

Previní sa proti

antido-pingovým pravidlám

v Londýne nejaký športovec

Slovenska?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

27.

Prekonajú atléti

bilan-ciu piatich svetových

rekordov z pekinskej

olympiá-dy?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

28.

Nadviaže slovenská

at-letika na striebornú

medailu z júnových ME v

Hel-sinkách a dočká sa

premiérové-ho kovu pod piatimi kruhmi v

ére samostatnosti?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

29.

Zrodí sa v olympijskom

bazéne aspoň jeden

slovenský plavecký rekord?

NAŠA ODPOVEĎ:

ÁNO

30.

Získa talianska

fleure-tistka Valentina

Vezza-liová v 38 rokoch piate

olympij-ské zlato, štvrté individuálne,

za sebou?

NAŠA ODPOVEĎ:

NIE

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

5

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

Britka Paula

Radclif-fová chce pri piatej

účasti na OH

ko-nečne získať

me-dailu.

FOTO SITA/AP

Talianska fleuretistka

Va-lentina Vezzaliová má

šancu získať piate

olym-pijské zlato – z toho štvrté

individuálne - za sebou.

FOTO SITA/AP

Slovenský dvojkajak Richard Gelle - Erik Vlček je aktuálnym majstrom sveta. Čo

dokážu naši reprezentanti v Londýne?

FOTO SITA/AP

(6)

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

6

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

1. TEŠÍTE SA NA LONDÝN?

GABO: „Zažiť olympijskú atmosféru je naozaj niečo

výnimočné, najmä otvárací a záverečný ceremoniál

ma vždy chytia za srdce, lebo demonštrujú akúsi

spo-lupatričnosť ľudstva. Na druhej strane však olympiáda

pre novinára, najmä slovenského, nie je nijaký výlet,

ako si mnohí myslia. Je to tvrdá drina.“

ROMAN: „Špeciálne na mesto Londýn ani nie, ale

na olympijskú atmosféru a športový náboj hier. Mesto

mi pripadá preplnené a náhliace sa a na

pamätihod-nosti, ktoré som prakticky aj tak všetky videl v

pre-došlých cestách, nebudem mať čas.“

2. JE NIEČO, Z ČOHO MÁTE OBAVY?

GABO: „Najmä z časových strát pri presúvaní sa zo

športoviska na športovisko. Na mnohé miesta budeme

musieť ísť verejnou dopravou a neviem si predstaviť, že

ťukám do notebooku písmenká v preplnenom

londýn-skom metre... Stíhať uzávierky bude asi nadľudský

vý-kon hodný Radu práce.“

ROMAN: „Asi len z toho, že sa vinou dopravných

problémov a zápch nedostanem načas niekam, kde by

som mal byť, a zmeškám nejaký slovenský úspech. Nič

horšie si nepripúšťam.“

3. ČO BY MOHOL BYŤ HIT VAŠEJ

LONDÝNSKEJ MISIE?

GABO: „Podľa môjho rátania by som mohol priamo

z miesta činu referovať o štyroch slovenských

medai-lách. To by som bral. Mňa osobne by potešilo, keby do

medailovej zbierky našej výpravy prispeli aj atléti.

Naj-väčšiu šancu majú chodec Matej Tóth a kladivárka

Martina Hrašnová. A nejaký bonbónik? Nuž, chcel by

som zažiť, ako Blake zdolá svojho krajana Bolta na

stovke a obaja budú bežať rýchlejšie, než je súčasný

svetový rekord.“

ROMAN: „Chcel by som si vychutnať šprintérsky

sú-boj v mužskej stovke, obzvlášť ak by bol ovenčený

sve-tovým rekordom. A chcel by som byť aj pri tom, keď

získa slovenský atlét medailu, a keď to naša cyklistická

raketa Peter Sagan natrie všetkým šprintérskym

hviezdam na čele s domácim Cavendishom. To by bol

zážitok.“

4. OBAJA STE EXPERTI NA ATLETIKU,

NEPOBIJETE SA O USAINA BOLTA?

GABO: „Kdeže! My dvaja sme sa vždy vedeli

dohod-núť... Predbežne je „ jamajský blesk“ v mojej agende,

Roman je zasa špecialista na Isinbajevovú. Navyše, kde

je napísané, že Bolt bude opäť hviezda ako v Pekingu?

Bolt 2012 nie je Bolt 2008. Ukázalo sa, že aj on je len

človek a nie stroj.“

ROMAN: „Aby sme sa oňho pobili, najprv by ho

je-den z nás musel mať, teda dobehnúť, a to nehrozí. Teda

neviem, v akej forme je Gabo, ale ja asi nie... Aj tak má

Gabo proti mne ako bývalý atlét-bežec väčšie šance.“

5. KOĽKO MEDAILÍ ZÍSKAJÚ

SLOVENSKÍ ŠPORTOVCI?

GABO: „Šesť, len budú mať trochu iný lesk ako v

Pe-kingu. Zlato si vybojujú Hochschornerovci, striebro

Martikán a Dukátová, bronz Barteková, Štefečeková

a Gelle s Vlčekom. Sagan je tiež skvelý, ale doplatí na

to, že bude na trati bez podpory tímu...“

ROMAN: „Šesť. Zlato deblkanoisti Hochschornerovci,

striebro Sagan, rýchlostní kanoisti Gelle, Vlček a

niek-torá z našich brokárok Štefečeková – Barteková, bronz

kanoista Martikán a džudista Randl.“

6. ČO ŠPECIÁLNE STE SI VLOŽILI DO

BATOŽINY?

GABO: „Ledva sa mi do nej pomestilo všetko

potreb-né, takže na špeciality už miesto neostalo... Som ako

strelkyňa Danka Barteková – tentoraz nijaké

talizma-ny, iba najnutnejšie veci.“

ROMAN: „Špeciálne asi nič, ak nerátam asi šesť

več-ných pier, čo v tejto digitalizovanej a počítačovej dobe

môže niekomu pripadať archaické. Teraz mi však

na-padá, šesť pier a tipoval som šesť medailí... Mohol som

si ich teda zobrať aj viac!“

7. V AKEJ DISCIPLÍNE BY STE SI SEBA

VEDELI PREDSTAVIŤ NA OLYMPIÁDE?

GABO: „V behu na 3000 metrov prekážok, keďže

kratšej dorasteneckej verzii tejto disciplíny som sa

ke-dysi celkom úspešne venoval a mám kdesi doma

scho-vané aj medaily z majstrovstiev Československa a

Slo-venska. Keňanov by som však asi neponaháňal, to je,

ako sa dnes moderne hovorí, úplne iný level.“

ROMAN: „V žiadnej, urazil by som všetkých

olympi-onikov. Ale možno predsa! Ako bývalý

plavec-dora-stenec, tak v plaveckom bazéne. No iba na kraulovej

päťdesiatke. Predsa len, je to najkratšia olympijská

trať a voľný spôsob je voľný spôsob – záverečné metre

by som v prípade potreby nejakým mojím spôsobom,

a hlavne voľne preplával.“

pre našich vyslaných redaktorov GABRIELA BOGDÁNYIHO a ROMANA RIŠU

7 OTÁZOK

Kvôli Boltovi

sa nepobijú

Odvčera má denník Šport v olympijskom Londýne svojich

ľudí, takže odteraz budete mať všetko z prvej ruky.

Gabriel Bogdányi i Roman Riša sú ostrieľaní borci, ktorí

už v novinárskej brandži niečo preskákali, ale v

posled-ných dňoch ani im nebolo všetko jedno. A tak keď sme im

v redakcii tesne pred ochodom za kanál La Manche želali

veľa šťastia, vtipkovania bolo pomenej než zvyčajne.

Márna vec, olympiáda je sakramentsky vážna vec

a maximálne koncentrovaní na ňu musia byť nielen

športovci, ale aj novinári. Sme presvedčení, že naše duo

pôjde v Londýne po celý čas na plný výkon!

GABRIEL BOGDÁNYI

● VEK: 43 rokov

● NOVINÁRSKA PRAX: 22 rokov

● DOTERAJŠIE OLYMPIÁDY: Atlanta 1996, Sydney 2000

● ŠPORTY, O KTORÝCH BUDE REFEROVAŤ Z LONDÝNA: predbežne streľba,

rých-lostná kanoistika, atletika, džudo, vzpieranie, športová gymnastika a potom, čo

bude treba

ROMAN RIŠA

● VEK: 50 rokov

● NOVINÁRSKA PRAX: 27 rokov

● DOTERAJŠIE OLYMPIÁDY: Peking 2008

● ŠPORTY, O KTORÝCH BUDE REFEROVAŤ Z LONDÝNA: najmä cyklistika, tenis,

vodný slalom, plávanie a atletika, ale zrejme skončí aj pri iných športoch, veď

o tom je olympiáda

Ideme do toho! Vľavo Roman Riša,

vpravo Gabriel Bogdányi.

(7)

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

7

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

Futbalový turnaj nepatrí na

olym-pijských hrách k najsledovanejším

po-dujatiam, napriek tomu ponúka

kaž-dé štyri roky viacero hviezd či

vychá-dzajúcich hviezdičiek svetového

for-mátu. Posúďte sami: od roku 1988 sa

postupne stali najlepšími strelcami

turnaja Brazílčan Romario, Poliak

Jus-kowiak, Brazílčan Bebeto spolu s

Ar-gentínčanom Crespom, Čiľan

Zamora-no, Argentínčan Tevez a Talian Rossi.

● ● ●

Podľa nariadenia Medzinárodnej

futbalovej federácie (FIFA) sa od roku

1992 zúčastňujú na OH len výbery do

23 rokov, v ktorých môžu byť

maxi-málne traja hráči nad stanoveným

ve-kovým limitom. Tento formát

umož-ňuje futbalovo menej vyspelým

kraji-nám konkurovať predovšetkým

eu-rópskym a juhoamerickým gigantom,

čoho dôsledkom bol v roku 1996 v

At-lante triumf Nigérie a o štyri neskôr

v Sydney dominancia ďalšej krajiny

z „čierneho“ kontinentu – Kamerunu.

● ● ●

Nezvyčajný systém turnaja

spôso-bil, že historicky futbalovo

najúspeš-nejšie krajiny nemajú práve lichotivú

olympijskú bilanciu. Napríklad Nemci

majú na konte jedinú medailu – bronz

z roku 1998 – a odvtedy sa dokonca

na OH ani nekvalifikovali. Taliani

vy-hrali raz, Brazílčania majú síce dve

striebra a jeden bronz, ale na

najcen-nejší kov stále čakajú. Historicky

naj-úspešnejšou krajinou je Maďarsko

s troma zlatými, jednou striebornou

a jednou bronzovou, od roku 1972 sa

však prebojovalo na olympiádu jediný

raz – v roku 1996.

● ● ●

Najväčším favoritom londýnskeho

turnaja – aj keď to nie je príliš správny

názov, keďže v britskej metropole sa

bude hrať na jedinom štadióne

a ostatné sú v iných mestách – je

prá-ve Brazília, ktorá bude hostiť nielen

najbližšie olympijské hry v roku 2016,

ale už o dva roky aj nasledujúce

maj-strovstvá sveta vo futbale.

Najskúse-nejším hráčom výberu päťnásobných

svetových šampiónov je Thiago Silva

z parížskeho St. Germain, okolo

ktoré-ho poskladal tréner Mano Menezes

hviezdnu zostavu aj s

nezastaviteľ-ným kanonierom Neymarom zo

San-tosu. „Každý pozná potenciál nášho

tímu. Som šťastný, že tu môžem byť.

Verím, že sa nám turnaj vydarí a na

jeho konci sa budeme tešiť zo zlata,“

konštatoval Neymar, ktorého už teraz

porovnávajú s Lionelom Messim.

● ● ●

„Kanárici“ si nič iné ako zisk

najcen-nejšieho kovu nepripúšťajú, ale

neča-ká ich vôbec jednoduchá misia.

Ďale-ko chcú ísť Uruguajčania, ktorí do

zbrane povolali kanonierske duo Luis

Suarez, Edinson Cavani, Španieli s

tro-ma čerstvými tro-majstrami Európy, ako

aj domáca Veľká Británia na čele s

ne-starnúcim Walesanom Ryanom

Gigg-som. „Reprezentovať Veľkú Britániu

a mať pri tom na rukáve kapitánsku

pásku, to je niečo absolútne

špeciál-ne. Futbalisti väčšinou nesnívajú

o štarte na olympijských hrách, ale

keď som teraz zažil atmosféru

prípra-vy, som neskutočne nadšený,“

vyhlá-sil bývalý waleský reprezentant Giggs.

Medzi šestnástkou účastníkov

chý-ba obhajca z Pekingu 2008 aj Atén

2004 – Argentína, a v jej drese

najlep-ší hráč planéty Lionel Messi.

„Albice-lestes“ stanovili na dvoch posledných

OH rekord v počte vyhratých zápasoch

po sebe (12), no v kvalifikácii do

Lon-dýna prehrali súboj s Uruguajom.

(man)

Pred mužským olympijským futbalovým turnajom

Favoritom „kanárici“, obhajca chýba

Štadión Wembley v Londýne bude hostiť šesť zápasov mužského futbalového turnaja vrátane finále.

FOTO WEMBLEYSTADIUM.COM

Po včerajších úvodných stretnutiach

ženského turnaja sa dnes začne

pod londýnskymi piatimi kruhmi

aj oveľa sledovanejšia mužská časť

olympijského futbalového

dobrodružstva. Všetko to na pravé

poludnie greenwichského času

(u nás je o hodinu viac) odštartuje

v glasgowskom Hampden Parku

duel D-skupiny medzi Hondurasom

a Marokom, v úvodný deň

sa však predstaví aj zvyšných

14 účastníkov.

ŠANCA NA UNIKÁTNE TREBLE

V priebehu necelých 84 dní sa môže zapísať do histórie. Španielsky

stredo-poliar Juan Manuel Mata môže za menej ako tri mesiace vyhrať tri veľké

po-dujatia, chýba mu na to už „len“ jeden triumf. Dvadsaťštyriročný záložník sa

19. mája tešil v drese londýnskej Chelsey z víťazstva v prestížnej Lige

maj-strov a 1. júla dvíhal ruky nad hlavu po triumfe Španielska na majmaj-strovstvách

Európy v Poľsku a na Ukrajine.

A keďže nechýba, ako jeden z trojice hráčov nad 23 rokov, v olympijskom

výbere „La Furia Roja“, mohol by podvečer 11. augusta oslavovať aj výhru na

OH 2012. To by bolo treble, čo poviete?

CZINEGE: „NEMALO TO SPRÁVNU ATMOSFÉRU“

Pred dvanástimi rokmi nechýbal medzi účastníkmi

olympij-ského futbalového turnaja v Sydney ani slovenský výber.

Kapi-tánom tímu pod vedením trénera Dušana Radolského bol

stre-dopoliar Juraj Czinege. „Samozrejme, že občas si na naše

účin-kovanie v Austrálii spomeniem, ale nie zase až tak často, ako si

možno niektorí myslia. Nebývali sme ani v olympijskej dedine,

vlastne sme ju navštívili len raz. Ubytovaní sme boli mimo

Syd-ney, tam sme hrávali aj zápasy. Možno preto to pre nás nemalo

takú správnu olympijskú atmosféru. Určite sme to všetci

vníma-li prestížne a so cťou, veď sme hravníma-li napríklad aj proti

Brazílča-novi Ronaldinhovi. Pre futbalistu však olympiáda neznamená

taký vrchol ako majstrovstvá sveta alebo Liga majstrov,“

zaspo-mínal si pre náš denník Juraj Czinege.

POLTUCET ŠTADIÓNOV

Futbalový turnaj sa tentoraz uskutoční

na šiestich štadiónoch v rovnakom počte

rôznych miest. Olympijská atmosféra

zaví-ta na Wembley v Londýne, do Hampden

Parku v Glasgowe, na Millennium Stadium

v Cardiffe, na Old Trafford v Manchestri,

do St. James’ Parku v Newcastli a na

štadi-ón v Coventry. Berúc do úvahy už aj päť

štadiónov určených pre olympijský

futba-lový turnaj v brazílskom Riu de Janeiro

v roku 2016, futbalistov hostilo v histórii

OH už dovedna 120 štadiónov, čím sa

ne-môže pochváliť žiadna iná disciplína.

SYSTÉM TURNAJA

Mužský turnaj pozostáva zo šestnástich

mužstiev rozdelených do štyroch

štvorčlen-ných skupín. Po zápasoch v základnej fáze

postupujú dva najlepšie tímy z každej

sku-piny do vyraďovacej fázy, kde sa od

štvrťfi-nále hrá vyraďovacím spôsobom. V

prípa-de nerozhodného stavu v druhej časti

tur-naja nasleduje predĺženie 2x15 minút a ak

ani potom nebude známy víťaz, určí ho

je-denástkový rozstrel. Zápas o bronz sa

usku-toční v piatok o 20.45 h v Cardiffe, finále je

na programe o deň neskôr od 16.00 h v

lon-dýnskom Wembley.

(8)

Givanildo Vieira de

Sou-za, známy pod futbalovým

menom Hulk, v lete zrejme

ukončí pôsobenie v klube

FC Porto. Podľa aktuálnych

informácií anglických

mé-dií sa o neho bijú Chelsea

a Tottenham. Po štyroch

rokov v Portugalsku (166

zápasov/76 gólov) cíti aj

samotný hráč, že je

správ-ny čas na prestup.

Transfe-rovú sumu by mohlo

navý-šiť jeho vystúpenie pod

piatimi kruhmi.

Brazílsky kapitán už teraz

patrí k najlepším stopérom

na svete a v budúcnosti má

potenciál stať sa svetovou

jednotkou na tomto poste.

Štrnásteho júla prestúpil za

42 miliónov eur z

milánske-ho AC do Paríža

Saint-Ger-main. Stal sa druhým najdrahším obrancom v

his-tórii, o štyri milióny viac stál len Rio Ferdinand pri

prestupe z Leedsu do Manchestru v roku 2002.

Kanonier SSC Neapol

Edin-son Cavani vytvorí s Luisom

Su-arezom ofenzívny dvojzáprah,

ktorému môže kvalitou

konku-rovať len Brazília s trojicou

útočných es Neymar, Hulk,

Pa-to. Cavani si na olympiáde aspoň na chvíľu

od-dýchne od prestupových špekulácií, ktoré ho

naj-častejšie spájajú s prestupom do Chelsey.

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

8

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

Z nominácií na olympijský futbalový turnaj sme vybrali 10 najväčších hviezd

Festival brazílskej samby v Londýne?

Pripomíname, že každá krajina

mohla na turnaj nominovať len

troch hráčov nad 23 rokov. Tréner

Veľkej Británie Stuart Pearce v

inter-nom súboji o miesto stredopoliara

pred Beckhamom uprednostnil

Wa-lesana Ryana Giggsa. Ďalšími voľbami kormidelníka

organizátorskej krajiny sú anglický obranca Micah

Richards z majstrovského Manchestru City a ďalší

Walesan Craig Bellamy z Liverpoolu.

K zlatým medailám bude chcieť priviesť svoj tím

aj španielsky kapitán Javi Martinez, majster Európy

2012. Okrem neho sa v španielskej nominácii

na-chádzajú z víťazného kádra z Poľska a Ukrajiny aj

Jordi Alba a Juan Mata. Španielov trénuje 46-ročný

Luis Milla, bývalý hráč Barcelony (1985 – 1990)

i Realu Madrid (1990 – 1997).

Čiernym koňom podujatia by mohol byť Uruguaj,

najúspešnejšia juhoamerická krajina posledných

ro-kov. Štvrtý tím z MS 2010 a víťaz Copa America 2011

nominoval do trojice hráčov nad 23 rokov aj veľké

hviezdy Edinsona Cavaniho z Neapola a Luisa Suareza

z Liverpoolu.

Na olympiáde bude chýbať Argentína, víťaz z Atén

2004 i Pekingu 2008. V juhoamerickej kvalifikácii na

MS hráčov do 20 rokov 2011 a OH 2012 skončila

tre-tia o bod za Uruguajom, čo jej stačilo na postup na

MS do 20 rokov, no znemožnilo účasť v Londýne.

Nespokojní sú v Mexiku, pretože ich tím bude bez

najlepšieho futbalistu krajiny Javiera Hernandeza

z Manchestru United. Pri rozhodovaní útočníka

zná-meho aj pod menom Chicharito zohralo kľúčovú

úlo-hu záporné stanovisko trénera „červených diablov“

Alexa Fergusona.

Ikona Manchestru

Uni-ted vyhrala na klubovej

úrovni všetko, čo sa dalo.

O šancu zabojovať o veľký

medzinárodný úspech

pri-pravila tohto Walesana

príslušnosť k národu,

kto-rý nepatrí medzi futbalové

veľmoci. Tréner Veľkej

Bri-tánie Stuart Pearce sa na

Giggsa veľmi spolieha,

me-noval ho kapitánom

výbe-ru usporiadateľskej

kraji-ny.

URUGUAJ

NEAPOL

25 ROKOV

VEĽKÁ BRITÁNIA

MANCHESTER UTD.

38 ROKOV

BRAZÍLIA

PARÍŽ

SAINT-GERMAIN

27 ROKOV

EDINSON CAVANI

RYAN GIGGS

HULK

THIAGO SILVA

Aj napriek neúčasti Davida Beckhama sa na futbalovom olympijskom turnaji mužov v Londýne

predstaví množstvo hviezd svetového futbalu. Najviac z nich dodá Brazília, ktorej nominácia

vzbudzuje rešpekt a tím Mana Menezesa postavila už pred turnajom do pozície najväčšieho

favorita na zlaté medaily. Výber vedený kapitánom Thiagom Silvom je vyšperkovaný

osobnosťami ako Neymar, Hulk, Pato, Marcelo, Ganso, Rafael či Oscar,

o ktorého má v posledných dňoch veľký záujem londýnska Chelsea.

BRAZÍLIA

FC PORTO

(9)

Útočník AC Miláno má

na konte už v takomto

mladom veku 61 gólov

v talianskej Serii A. Na

Apeninskom polostrove

legionárči už od roku

2007 a má viac skúseností z veľkých zápasov

ako starší Hulk či oslavovanejší Neymar. V

bra-zílskej ofenzívnej konkurencii pre Pata nebude

vôbec ľahké dostať sa do základnej zostavy, no

mohol by sa z neho stať žolík „kanárikov“.

Súčasť

zá-kladnej zostavy

Joseho

Mourin-ha v tíme

špa-nielskeho

maj-stra Realu

Mad-rid je spolu s Hulkom a Thiagom

Sil-vom jeden z trojice hráčov nad 23

ro-kov v tíme Mana Menezesa. Ľavý

obranca odohral v španielskej lige od

roku 2007 už 156 zápasov. Mal by

patriť k ťahúňom tímu, má

skúse-nosti, ktoré mnohým jeho

spoluhrá-čom chýbajú.

Najlepší hráč

turnaja Copa

America 2011 je

stroj na góly.

V uruguajskej

re-prezentácii ich

strelil 28 v 54 zápasoch. Na MS 2010

trafil do čierneho trikrát, na Copa

America 2011 štyri razy. Hráč

Liver-poolu skóroval počas prvej sezóny

v novom pôsobisku pätnásťkrát.

V holandskej lige v drese Ajaxu

Amsterdam dosiahol v rokoch 2007

– 2011 impozantných 81 gólov

v 110 stretnutiach.

Mata bol podobne ako

Alba člen víťazného kádra

Španielska na Eure, no

je-ho minutáž bola

podstat-ne chudobpodstat-nejšia. Na

tráv-nik sa dostal až vo finále a svoje tri minútky na

ihrisku stihol pretaviť do gólu. Vynikajúci

ofen-zívny futbalista si na olympiáde zahrá do

sý-tosti. Mal by patriť k hlavným pilierom

muž-stva Luisa Millu pri pokuse o útok na zlato.

Obletovaná brazílska superhviezda púta

pozornosť ako žiadny iný hráč pôsobiaci

mi-mo európskeho kontinentu. Najväčší

brazíl-sky talent za posledné roky by mal v priebehu

najbližších sezón (ak nie už v lete) prestúpiť

do Európy. Zo záujemcov o jeho služby sa

najčastejšie spomína Barcelona. Transfer do

niektorého z veľkoklubov by mohli urýchliť

výkony na olympiáde.

Najlepší ľavý obranca majstrovstiev Európy

v Poľsku a na Ukrajine je jediný hráč na zozname,

ktorý absolvuje počas leta v plnom nasadení dve

vrcholné podujatia. Uvidíme, ako sa netradičné

rozhodnutie prejaví na jeho výkonnosti na

olym-piáde, ale aj v sezóne 2012/2013. Nová posila Barcelony totiž nebude

mať prakticky žiadny čas na oddych medzi sezónami.

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

9

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

A-SKUPINA

SENEGAL

SPOJENÉ ARABSKÉ

EMIRÁTY

URUGUAJ

VEĽKÁ BRITÁNIA

B-SKUPINA

GABUN

KÓREJSKÁ

REPUBLIKA

MEXIKO

ŠVAJČIARSKO

C-SKUPINA

BIELORUSKO

BRAZÍLIA

EGYPT

NOVÝ ZÉLAND

D-SKUPINA

HONDURAS

JAPONSKO

MAROKO

ŠPANIELSKO

VÝBER Z ĎALŠÍCH ZNÁMYCH MIEN

CRAIG BELLAMY

VEĽKÁ BRITÁNIA LIVERPOOL

33 ROKOV

TOM CLEVERLEY

VEĽKÁ BRITÁNIA MANCHESTER UTD.

22 ROKOV

MICAH RICHARDS

VEĽKÁ BRITÁNIA MANCHESTER CITY

24 ROKOV

GIOVANI DOS SANTOS MEXIKO

TOTTENHAM

23 ROKOV

DIEGO BENAGLIO

ŠVAJČIARSKO

WOLFSBURG

28 ROKOV

RAFAEL

BRAZÍLIA

MANCHESTER UTD.

22 ROKOV

GANSO

BRAZÍLIA

SANTOS

22 ROKOV

MAYNOR FIGUEROA

HONDURAS

WIGAN

29 ROKOV

DAVID DE GEA

ŠPANIELSKO

MANCHESTER UTD.

21 ROKOV

JAVI MARTÍNEZ

ŠPANIELSKO

ATHLETIC BILBAO

23 ROKOV

IKER MUNIAIN

ŠPANIELSKO

ATHLETIC BILBAO

19 ROKOV

CRISTIAN TELLO

ŠPANIELSKO

BARCELONA

20 ROKOV

BRAZÍLIA

REAL MADRID

24 ROKOV

BRAZÍLIA

AC MILÁNO

22 ROKOV

ŠPANIELSKO

CHELSEA

24 ROKOV

URUGUAJ

LIVERPOOL

25 ROKOV

ŠPANIELSKO

FC BARCELONA

23 ROKOV

MARCELO

ALEXANDRE PATO

JORDI ALBA

NEYMAR

LUIS SUAREZ

JUAN MATA

BRAZÍLIA

SANTOS

20 ROKOV

OLYMPIJSKÝ

TURNAJ

ŠTEFAN BUGAN

(10)

OLYMPIZMUS

štvrtok 26. 7. 2012

10

E-SKUPINA V. BRITÁNIA V. BRITÁNIA N. ZÉLAND

1:0

KAMERUN 28. 7. 18.15 BRAZÍLIA 31. 7. 20.45

0:1

31. 7. 20.45 28. 7. 15.30 28. 7. 18.15 31. 7. 20.45

0:5

31. 7. 20.45 28. 7. 15.30

5:0

N. ZÉLAND KAMERUN BRAZÍLIA F-SKUPINA JAPONSKO JAPONSKO KANADA

2:1

ŠVÉDSKO 28. 7. 13.00 JAR 31. 7. 15.30 31. 7. 15.30 28. 7. 15.45 28. 7. 13.00 31. 7. 15.30

4:1

31. 7. 15.30 28. 7. 15.45

1:4

KANADA ŠVÉDSKO JAR G-SKUPINA USA

USA FRANCÚZSKO KOLUMBIA 28. 7. 18.00 KĽDR 31. 7. 18.15 31. 7. 18.15 28. 7. 20.45 28. 7. 18.00 31. 7. 18.15 25. 7. 20.45 31. 7. 18.15 28. 7. 20.45 25. 7. 20.45 FRANCÚZSKO KOLUMBIA KĽDR

SA V LONDÝNE ZAČNÚ HRY XXX. OLYMPIÁDY

UŽ ZAJTRA

Pretože Južný Sudán ešte nemá

národný olympijský výbor,

Medzi-národný olympijský výbor (MOV) sa

rozhodol urobiť humánne gesto.

Guor Marial môže štartovať pod

olympijskou vlajkou.

„To je prekvapenie a vzrušenie,

slová sa mi ťažko hľadajú. Hlas

Juž-ného Sudánu predsa vyslyšali. Aj

keď nemôžem niesť našu vlajku,

moja vlasť bude napriek tomu

v Londýne,“ povedal naradostený

28-ročný vytrvalec, ktorý žije

v Flagstaffe v americkom štáte

Ari-zona. „Preto každé ráno skoro

vstá-vam a behám,“ povedal

marató-nec.

Štart za Sudán neprichádza pre

Mariala do úvahy. Je to záležitosť

cti. V krvavej občianskej vojne

stra-til Guor Marial 28 rodinných

prí-slušníkov. V Južnom Sudáne

zo-mreli asi dva milióny ľudí.

„Štarto-vať za Sudán by bola v mojom

prí-pade predovšetkým zrada mojej

vlasti. A bolo by to nanajvýš

ne-čestné voči mojim krajanom, ktorí

zomreli za slobodu,“ vysvetlil.

Marial prišiel pred jedenástimi

rokmi do USA ako politický

uteče-nec. Na deň príchodu do Ameriky

nikdy nezabudne, bolo to 19. júla

2001. Pred rokom s úspechom

ukončil štúdium chémie. Má síce

povolenie na stály pobyt, ale nie

občianstvo USA, takže novú vlasť

USA reprezentovať nemôže. V júni

zabehol maratón za 2:12:55 h, čo

je jeho osobný rekord. Marialovi

dodal odvahu prípad Lopeza

Lo-monga. Jeho krajana v občianskej

vojne uniesla milícia ako

šesťročné-ho, mal byť z neho detský vojak.

Lo-mongovi sa podarilo ujsť do Kene.

V rámci programu pomoci deťom

Sudánu ho prijala Amerika a v júli

2007 dostal aj občianstvo USA.

Pl-ný hrdosti niesol už 23-ročPl-ný na

Olympijskom štadióne na OH v

Pe-kingu americkú zástavu.

Podobne ako Marial môžu

súťa-žiť v Londýne pod olympijskou

zá-stavou aj traja športovci bývalých

Holandských Antíl. Na OH 1992 v

Barcelone mali podobné povolenie

športovci bývalej Juhoslávie. Na

olympijských hrách 2000 v Sydney

dali takú istú príležitosť zasa

špor-tovcom Východného Timoru.

(zi)

„Čo? Ja som najbohatší olympionik?“

vyslovil LeBron James a snažil si nasadiť

na tvár výraz nepochopenia s takou

per-fekciou, s akou sa to voľakedy darilo jeho

priateľovi Arnoldovi Schwarzeneggerovi v

úlohe Terminátora. „Peniaze predsa

v porovnaní s nesmrteľnosťou

olympij-ského víťaza nič

nezname-najú.“ Vymenil by LeBron

Ja-mes svoj ročný príjem 53

mi-liónov dolárov, ktorý mu

pri-pisuje časopis Forbes, za

dru-hé zlato vybojované

americ-kým „dreamteamom?

„Nie,“ znela odpoveď

spestrená

LeBrono-vým úsmevom. „Ale

za tretie v Riu.“

Triumfátor

zao-ceánskej NBA

zrej-me utratil už vo

svo-jich mladých rokoch

kopu peňazí. Keď

mal 18 rokov, dostal

od klubu Cleveland

Cavaliers 19 miliónov

dolá-rov za štyri roky. A firma Nike

ne-váhala uzavrieť s ním zmluvu na 100

miliónov dolárov ešte predtým, než

odo-hral čo len jeden zápas mimo telocvične.

Nasledovalo 29 pod jeho menom

predaných modelov topánok a desať

poschodí vysoký plagát na fasáde

budovy. Na tej obrovskej ploche sa

ukázal v póze spasiteľa, teda v

rituá-le spred každého zápasu, keď do

vzduchu vyhadzuje hrsť

mastenco-vého púdru a v prachu sa významne

pozerá do budúcnosti.

Čo mu prinesie tá najbližšia

bu-dúcnosť v Londýne? „Žiaľ,

žiadne zlato pre Lionela

Messiho.“ Argentínski

fut-balisti, ktorí sa stali v

Pekin-gu olympijskými víťazmi,

do-stali v kvalifikácii košom. „Je to

naj-lepší futbalista

všetkých čias,“

vyhlasuje

Ja-mes spolu so svojím

„vysneným“ tímovým

kolegom Kobem Bryantom.

Ale napriek tomu bude mať

prí-ležitosť na oslavu. „Keď turnaj

vy-hráme, pozvem tím na grilované

kurence, to je naše obľúbené

jed-lo,“ riekol s grimasou tigra zábav.

Po triumfe Miami Heat v NBA

vraj v South Beach oslavoval

nepretržite deň a noc. Keď

bude chcieť usporiadať

takú párty aj v Londýne,

bude si multimilionár

musieť prenajať celý pub.

Ináč by o 23. hodine počul

hlas obsluhy: „Posledné

ob-jednávky, prosím!“

(zi)

Basketbalovému multimilionárovi LEBRONOVI JAMESOVI v Londýne niečo chýba:

Messi, najlepší

futbalista

všetkých čias

Jeden primát má LeBron James v

nad-chádzajúcich olympijských hrách už

vo-pred istý. Je najbohatším olympionikom

v Londýne. Basketbalová hviezda USA má

na hrudi vytetované „Zázračné dieťa“ a na chrbte „Vykupiteľ“.

Keď v Londýne prehovoril LeBron James na tlačovke k svetu, stovky

novinárov sa tlačili v miestnosti. Je to tak, zabudnite na kráľovnú,

na princov vrátane manželiek, celá Veľká Británia leží pri nohách

basketbalového kráľa.

LeBron James

FOTO SITA/AP

Utečenec z Južného Sudánu

môže štartovať v Londýne

Pod zástavou

s piatimi kruhmi

ZAOSTRENÉ

NA HVIEZDY

Lionel

Messi

FUTBAL – ŽENY

1:2

4:2

2:4

Imagem

Referências

temas relacionados :