Šemrinec sa teší. To sa len tak nevidí! polarizuje svetový tenis, Moška je proti, Hrbatý za. Nový formát Davisovho pohára.

28 

Texto

(1)

Piaty triumf

Piaty triumf

Zdena Cháru

Zdena Cháru

Zdeno Chára, 41-roèný

obranca a kapitán

mužstva NHL

Boston Bruins,

sa stal víśazom

ankety o najlepšieho

slovenského

hokejis-tu sezóny 2017/18,

po rokoch 2009,

2011, 2012 a 2013

v nej triumfoval

už piatykrát.

To sa len tak nevidí!

Hoci Zenit Petrohrad prehral prvý duel 3. predkola EL v Minsku

s Dinamom 0:4, predsa postúpil. V odvete zdolal súpera 8:1

po predåžení aj vïaka Róbertovi Makovi. Za 20 minút, èo bol

na ihrisku, dal dva góly domácich, navyše po faule naòho premenil

Dziuba penaltu. „Bol to neuverite¾ný veèer, èosi také sa len tak

nevidí,“ vraví slovenský útoèník, ktorý sa na snímke teší z postupu

so spoluhráèom Kuzjajevom.

FOTO zenit.ru

Šemrinec sa teší

„Nikdy sme nepostúpili cez tri kolá, neprehrali sme jediný zápas

a navyše sme vyradili také ve¾ké mužstvo, akým je Feyenoord,“

pochva¾uje si brankár futbalistov AS Trenèín Igor Šemrinec. Nebyś

jeho, mali by to Trenèania vo štvrtok v Rotterdame, kde v odvetnom

zápase 3. predkola Európskej ligy remizovali 1:1, ove¾a śažšie.

FOTO TASR/MICHAL SVÍTOK

nike.sk

1

X

2

24998

CHIEVO VERONA – JUVENTUS

14,1

6,20

1,30

34949

LAZIO – NEAPOL

2,95

3,65

2,52

34948

TORINO FC – AS RÍM

3,60

3,65

2,20

25000

SASSUOLO – INTER MILÁNO

5,75

4,15

1,67

najlepšie kurzy

Strana 18

Strana 6

Strana 7

Sobota

18. 8. 2018

72. ročník • číslo 191 cena 0,70

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

Nový formát Davisovho pohára

polarizuje svetový tenis,

Moška je proti, Hrbatý za

(2)

2 FUTBAL

sobota 18. 8. 2018

●Ako ste zvládli predsezónnu prípravu?

„Bez problémov. V Empoli som začal trénovať 4. júla a nemyslím si, že by to boli pre mňa ťažké chví-le. Možno iba jazykovo, keďže som nerozumel ani základné futbalové pojmy. Pomáhali mi spoluhráči, ktorí vedia po anglicky. Postup-ne to bolo stále lepšie, teraz už rozumiem aj trochu po taliansky. Myslím si, že to bude fajn.“

●Zvládali ste všetko aj v tréningovom proce-se, nevyskytli sa žiadne komplikácie?

„Futbalovo bolo všet-ko v poriadku. Fyzicky som sa cítil dobre, keď-že som predtým tréval určitý čas pred no-vou sezónou aj so Žili-nou. Prakticky mám za sebou dve hrubé prípra-vy, čo mi verím, kondič-ne pomôže počas sezó-ny. Samozrejme, musel som si zvyknúť na nové prostredie, trénera aj spo-luhráčov, ale to je už tiež v pohode, veď som v Ta-liansku mesiac a pol. Te-raz je len na mne, ako sa k tomu ďalej postavím a ako ma bude vnímať tré-ner Andreazzoli.“

●Je veľký rozdiel medzi tréningami v Empoli a v Žiline?

„Práveže nie. Po príchode mi veľmi pomohlo, ako sme trénovali v MŠK. Tu každý deň hráme na tréningoch malé hry, a presne to sme robili aj v Žiline. Bol som teda dostatoč-ne pripravený na všetko, čo ma čakalo v Taliansku.“

●Ste spokojný s vyťaženosťou a výkonmi v prípravných zápa-soch?

„S minutážou som veľmi spo-kojný. Odohrali sme šesť príprav-ných zápasov a tréner nás všet-kých vyťažoval rovnako. Ja som sa, samozrejme, snažil zakaždým odviesť maximum. Uvidíme, ako to tréner zhodnotí... Na mojom poste sú kvalitní hráči, ale to je v takýchto kluboch prirodzené. Aj pre mňa je konkurencia plus, môžem sa futbalovo posúvať ďa-lej. V každom prípade však

ve-rím, že šanca príde čo najskôr.“

●Pristavme sa prá-ve pri vašich konku-rentoch v ofenzíve... „Predovšetkým sú tu dvaja domá-ci hráči Francesco Caputo a Antoni-no La Gumina. Caputo bol v minulej sezóne naj-lepší strelec tímu, dal 26 gólov. La Gu-mina prišiel z Paler-ma a keďže je to Talian, mal to v porov-naní so mnou jedno-duchšie pri adaptá-cii v no-vom prostre-dí. Ja som v príprave skoro

vždy striedal práve La Guminu.“ ●Aký systém preferuje tréner

Aurelio Andreazzoli? „Prevažne hrávame vo formácii 4-1-3-2, te-da s dvoma útočník-mi, čo je super, pre-tože to pre mňa zna-mená väčšiu šancu. Samozrejme, som

pripravený na to, že na začiatku mi bude patriť pozícia na lavičke náhradníkov. Verím však, že po ne-jakom období, ktoré azda nebude dlhé, keď sa zlepším aj v talianči-ne a budem schopný lepšie komu-nikovať so spoluhráčmi a tréne-rom, prídu moje chvíle na ihris-ku.“

●V Žiline ste hrávali ako jedi-ný vysunutý hrot, teraz sa teda musíte preorientovať...

„To je pravda, musím si na to zvyknúť. Keď nastupujete s dvoma útoč-níkmi, inak sa na ihrisku po-hybujete, vy-hľadávate iné priestory. Aby som to všetko vnímal auto-maticky, chce to trochu času, ale verím, že si veľmi rýchlo zvyk-nem a nebude to pre mňa

žia-den prob-lém.“ ●Je prvora-dý cieľ Empoli záchrana me-dzi elitou? „Určite áno. Sympatické však je, že tré-ner sa chce prezentovať peknou hrou. Nejdeme hrať na náhodu, ale ideme pred-vádzať útočný

futbal. Všetci veríme, že sa doká-žeme popasovať aj s najsilnejšími súpermi.“

● A čo vaše osobné ambície? Ste pripravený aj mentálne na pôsobenie v talianskej Serie A?

„Verím, že som pripravený. Aj v hlave. Pomohlo mi pôsobenie v Žiline a práca s trénermi na če-le s Adriánom Guľom, u ktorého bola mimoriadne dôležitá mentál-na príprava. Keď dostanem šancu, chcem v prvom rade ukázať, čo vo mne je. Aby si tréneri, spoluhráči

aj fanúšikovia mohli povedať: ,Pre-čo by nemohol hrávať on? Respek-tíve, aby som im ukázal, prečo ma kupovali. Verím, že futbalovo bu-dem o tri mesiace či o pol roka ďalej ako teraz.“

● Máte už červeným písmom vyznačené v kalendári zápasy pro-ti Neapolu, Interu Miláno, Fioren-tine či Juventusu Turín?

„Rozpis poznám, aj keď ne-chcem robiť rozdiely. Každý zá-pas bude pre klub aj pre mňa osobne špeciál-ny.“

●Predsa len, duely pro-ti mužstvám so slovenskými hráčmi budú pre vás viac, nie? „Ale áno. Odhalili ste ma, presne viem, že 16.

de-cembra hráme prvýkrát s Fio-rentinou, za ktorú bude hrať môj veľmi dobrý kamarát a bývalý spoluhráč zo Žiliny Dávid Hancko.“

● Už ste stihli predsezónne podpichovačky? Nepadla stávka o tom, kto odohrá väčší počet zápasov?

„Zatiaľ nie. Veľmi mu však prajem, aby sa čo najskôr dostal do základnej zostavy. Káder je vo Fiorentine oveľa širší a skúse-nejší ako na Slovensku, takže to nebude ľahké, ale verím, že to zvládne.““

● A čo súboj s Juventusom Turín a jeho letnou posilou Cris-tianom Ronaldom?

„Cristiano je obrovský feno-mén. Keď ho uvidím naživo, bu-de to pre mňa veľký bu-deň. Teraz ani neviem opísať, čo by pre mňa znamenalo, keby som sa s ním ocitol na jednom ihrisku.“

MIROSLAV ANTOL

so SAMUELOM MRÁZOM, útočníkom nováčika talianskej Serie A FC Empoli

Verím,

že šanca príde

čo najskôr

V predchádzajúcej sezóne zažiaril ako kométa. S 21 gólmi sa stal

v drese MŠK Žilina najlepším strelcom najvyššej slovenskej

súťa-že, hoci predtým mal na konte za Senicu (4) a „šošonov“ (2)

dovedna len poltucet ligových presných zásahov. Ďalšie tri góly

pridal v štyroch zápasoch slovenskej dvadsaťjednotky v

kvalifiká-cii ME 2019, a to všetko mu zabezpečilo letný prestup do tímu

nováčika talianskej Serie FC Empoli za medializovaných 1,5

milió-na eur. Pred jeho premiérovým pôsobením v zahraničí sme sa

pozhovárali s 21-ročným rodákom z Malaciek.

Na linke BRATISLAVA - EMPOLI

Aj Dávid Hancko, letná posila Fiorentiny z MŠK Žilina, presne ve-del, kedy sa môže stretnúť zoči-voči svojmu kamarátovi Samuelovi Mrázovi. „Bude to týždeň pred Vianocami, 16. decembra. Bolo

by super, ak by sme už vtedy obaja pravidelne hrávali. Fandíme si navzájom. Viem, že na začiatku mi asi nebude patriť pozícia v základe, ale niečo podobné som prežil aj v Žiline. Tiež som sa postupne prepracovával do zostavy, takže verím, že rovnaké to bude aj vo Fiorentine. Konkurencia je obrovská, ale nebojím sa a do ďalších týždňov a mesiacov sa pozerám optimistický-mi očaoptimistický-mi,“ povedal pre denník Šport 20-ročný ľavonohý obranca

po-chádzajúci z prievidzského okresu.

FANDIA SI NAVZÁJOM

V mnohých kluboch existujú rituály prijímania nových hráčov. Po príchode do parížskeho Saint-Germain musel spievať napríklad aj le-gendárny brankár Gianluigi Buffon. Rovnaký začiatok v novom pôso-bisku zažil aj Samuel Mráz. „Na jednej večeri som tiež musel niečo

zaspievať. Zvolil som ,Sokolov‘, ktorí prischli vlani ku slovenskej dvadsaťjednotke počas majstrovstiev Európy v Poľsku. Chcel som niečo, čím by som mohol spoluhráčov roztlieskať, aby ma nebolo toľko počuť,“ zasmial sa 21-ročný útočník.

ZVOLIL SOKOLOV

Teraz ani

ne-viem opísať,

čo by pre mňa

znamenalo, keby

som sa s

Cristia-nom Ronaldom

ocitol na jednom

ihrisku.

Prevažne

hrávame

vo formácii

4-1-3-2, teda

s dvoma

útočník-mi, čo je super,

pretože to pre

mňa znamená

väčšiu šancu.

Samuel Mráz

v drese Empoli.

FOTO ARCHÍV (sm)

Samuel Mráz (vľavo) počas prípravného

zápasu so Sportingom Lisabon.

FOTO ARCHÍV (sm)

(3)

- Program piateho kola najvyššej súťaže otvorí

západoslovenské derby medzi Nitrou a Trnavou.

V minulej sezóne bol dvakrát úspešnejší Spartak

a šesť bodov z týchto súbojov mu tiež pomohlo

k zisku majstrovského titulu.

- Žilina privíta nováčika zo Serede, ktorý má

na konte už dve víťazstvá, ale aj vysokú prehru

s Trenčínom.

- Michalovce sú jediný tím v tabuľke, ktorý ešte

nebodoval a hostia Senicu. Záhoráci mali síce

problémy so skladaním kádra a už majú aj

nové-ho trénera, no už získali štyri body.

- Vyrovnaný zápas sa dá očakávať v Podbrezovej, kde sa

predsta-via Zlaté Moravce. ViOn-u sa dlhodobo nedarí

vonku, čo potvrdzuje aj štatistika z minulej

sezó-ny: na Horehroní prehral oba posledné zápasy.

- V prvom nedeľňajšom stretnutí sa stretnú dve

zatiaľ nezdolané mužstvá, Ružomberok privíta

vicemajstrovský Slovan. Bude zaujímavé

sledo-vať, či sa bratislavský klub po sklamaní z

vypad-nutia z pohárovej Európy dokáže vrátiť na

víťaz-nú cestu.

- Trenčania, povzbudení postupom cez slávny

Feyenoord Rotterdam v Európskej lige, si

zme-rajú sily s Dunajskou Stredou, ktorá ešte

neokú-sila chuť prehry. Stretnutie sa hrá v Myjave.

3

FUTBAL

1. Slovan 4 3 1 0 10:3 10 2. Dunajská Streda 4 3 1 0 11:6 10 3. Ružomberok 4 2 2 0 9:4 8 4. Sereď 4 2 1 1 5:6 7 5. Trenčín 3 2 0 1 9:7 6 6. Trnava 4 2 0 2 4:2 6 7. Podbrezová 4 1 1 2 3:6 4 8. Senica 4 1 1 2 3:7 4 9. Žilina 3 1 0 2 5:7 3 10. Zlaté Moravce 4 1 0 3 5:7 3 11. Nitra 3 0 1 2 4:6 1 12. Michalovce 3 0 0 3 2:9 0

TABUĽKA

Viaceré kluby spozorneli, keď sa dostala na verejnosť informá-cia, že tvorivý stredopoliar je voľ-ný. V posledných dňoch mu aj preto vyzváňal telefón o niečo častejšie, ako je zvykom. Ozývali sa záujemcovia z okolitých kra-jín, Česka, Rakúska, Poľska, ale aj Turecka. „Do toho prišla v tomto týždni konkrétna ponu-ka od našich južných susedov. Nechcel som dlhšie čakať. Roko-vania s maďarskou stranou sa udiali rýchlo a korektne. V prie-behu pár hodín sme sa dohodli podpísal som kontrakt na dva ro-ky. Navyše to mám dve hodiny od Trnavy, takže aj v týždni sa dosta-nem domov,“ objasnil 28-ročný hráč. „Maďarský futbal je výraz-ne dotovaný vládou. Vybudovali sa štadióny, tréningové zázemia. V jednootlivých tímoch je viacero zaujímavých legionárov. Predpo-kladám, že v nasledujúcich ro-koch bude maďarská súťaž ešte viac zaujímavejšia pre hráčov.“

Mužstvo nevstúpilo do sezóny dobre. Zaznamenalo tri prehry o gól a nerozhodný výsledok v Miškolci s Diósgyőrom. V prie-bežnej tabuľke je tesne nad vypa-dávajúcimi priečkami. Dnes hos-tí Kisvárdu, ktorá ešte nebodova-la. „Ešte nie sú vybavené papiere, moja premiéra sa o týždeň odkla-dá,“ povedal Ján Vlasko. „Nepri-šiel som hrať o záchrranu. Kolek-tív je kvalitný, určite sa s pribú-dajúcimi kolami budeme posúvať

vyššie. Podstatné je,, že som spo-kojný. Znovu sa usmievam a fut-bal mi chutí.“

Na lavičke tímu od leta sedí Miklós Benczés, ktorý sa do Pus-kásovej akadémie vrátil po troch rokoch. „Pohodový a otvorený tréner. Debatovalii sme, naznačil mi, že so mnou počíta na post podhrotového hráča, čo mi vyho-vuje.“

RÓBERT ČAPLA

PRED VÍKENDOVÝMI ZÁPASMI NAJVYŠŠEJ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE –

5. KOLO ZÁKLADNEJ ČASTI

Stredopoliar JÁN VLASKO

sa dohodol s Puskásovou akadémiou

Neprišiel hrať

o záchranu

Pred odchodom Trnavy na zápas 3. predkola Ligy majstrov

do Belehradu Ján Vlasko urobil nečakaný krok. Na vlastnú

žia-dosť už nechcel ďalej pokračovať v prvom mužstve. Svoje

roz-hodnutie odôvodnil tým, že si nesadol s trénerom Látalom.

Stre-dopoliar mal v majstrovskom tíme platnú zmluvu, ale vedenie mu

nerobilo prieky a uvoľnilo ho. Ján Vlasko sa v týždni sa dohodol

s Puskásovou akadémiou, ale jeho premiéra v maďarskej

najvyš-šej súťaži sa odkladá.

Puskásova akadémia nastu-puje na štadióne v Pancho aré-ne. Pancho bola prezývka Fe-renca Puskása, ktorú dostal po-čas pôsobenia v slávnom Rea-le. Štadión vybudovali v dedine Felcsút, ktorá má 1800 obyva-teľov a leží asi 40 kilometrov zá-padne od Budapešti. Pri príleži-tosti nedožitých 80. narodenín veľkého futbalistu v roku 2007 bol za prítomnosti bývalých ma-ďarských reprezentantov a zá-stupcov FIFA položený základný kameň štadióna. Pancho aréna je architektonicky zaujímavá a netradičná. Na výstavbu sa použilo tisíc ton dreva. Kapacita je 3800 miest, teda vyššia ako je počet obyvateľov v samotnej obci. K dispozícii je desať ih-rísk, kryokomory, posilňovne, zdravotnícke zariadenie. Sláv-nostne ju otvárali na Veľkonoč-ný pondelok v roku 2014.

ŠTADIÓN

V MALEJ DEDINE

Ján Vlasko

FOTO SITA/IVAN KOPČÁNI

Pod Čebraťom súboj

nezdolaných tímov

Dnes si Nitrania zmerajú sily so súperom najrenomovanejším, s úradujúcim majstrom Sparta-kom Trnava. Avšak i v tomto prí-pade ide o paradox, pretože šance Kóňu a spol. sú pred zápasom vyš-šie ako kedykoľvek predtým v tej-to sezóne. V prvom rade za tej-to môže pohárová púť Trnavčanov, ktorá stále trvá a ešte ďalšie dva týždne trvať bude. Nikto z nás vrátane spartakovcov nevie, či bu-de táto púť úspešná, alebo nie. A to nie je z mentálneho hľadiska

dobrý pocit. Či už ste majster, ale-bo nie ste. Ligoví súperi to dva ra-zy doma využili. Najprv prehrala Trnava v Senici, potom v Podbre-zovej. Ak Nitrania tieto dva duely pozorne sledovali, ich cesta za tro-mi bodtro-mi môže byť úspešná.

Ich úlohou bude pri útokoch súpera hermeticky uzavrieť svoju šestnástku. Keď to zvládnu, hráči Trnavy budú aj tentoraz odkázaní len na strely spoza pokutového územia. Hoci je vysoký pressing vec nesmierne trendová, proti

tí-mu Radoslava Látala netí-musí vždy fungovať. Pri rozohrávke cez kraje sú červeno-čierni schopní a aj konštruktívni. Lopty sa im ľahšie berú v strede hracej plochy, keď nie je na krídlach voľný priestor a Spartak je nútený vyvá-žať loptu stredom. Čím viac pri-hrávok bude na strane majstra, tým je väčšia šanca, že jedna z nich nebude mať potrebné para-metre.

V útoku môže Nitranom stačiť jedna šanca a gól bude na svete.

Výborne vstúpil do sezóny And-rej Fábry, ktorý pri rohových ko-poch ukázal svoju skvelú ľavač-ku. Stále by však pre svoj tím mohol byť osožnejší. Ako jeden z mála tvorivých hráčov má totiž za sebou duo „zaisťovačov“ Kó-ňu a Šimončiča, ktorí mladému špílmachrovi zjednodušujú život. „Raumdeuter“ je termín, ktorý uviedol do futbalového sveta Thomas Müller. Je to hráč správ-ne interpretujúci priestor a toto by mohla byť pre Andreja Fábry-ho vFábry-hodná pozícia. Uvedomiť si to musí vždy, keď sa jeho spolu-hráč na krídle Taiwo ocitne v ob-kolesení viacerých hráčov. Vtedy totiž vzniká priestor a ten musí niekto využiť. Ten niekto by mal byť vzhľadom na svoj talent Fáb-ry. PETER JAČIANSKY

Nitriansky „raumdeuter“

Je to zvláštny paradox. Minulú sezónu začala Nitra ako nováčik vo veľkom štýle, keď získavala

jeden bod za druhým. Z herného aspektu to však nebolo také dobré, ako to vyzeralo na papieri.

Teraz sa v prípade nitrianskeho mužstva karta obrátila. Zverenci kouča Galáda hrajú výrazne lepšie,

no z deviatich možných bodov majú len jeden. Samozrejme, treba napísať, že Nitra zatiaľ hrala len

proti klubom, ktoré v minulom ligovom ročníku skončili v tabuľke vyššie ako ona. Napriek tomuto

faktu mohol tím spod Zobora vyťažiť viac, mohlo to byť pokojne aj päť bodov.

Andrej Fábry

(4)

4 FUTBAL

sobota 18. 8. 2018

PRED VÍKENDOVÝMI ZÁPASMI NAJVYŠŠEJ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE – 5. KOLO ZÁKLADNEJ ČASTI

Vzájomné zápasy Michaloviec a Senice sú vzácne vyrovnané. A iné to zrejme nebude ani ten-toraz. Pohľad na tabuľku síce môže evokovať, že miernym fa-voritom sú hostia, no to v tejto fáze súťaže ešte nič neznamená. Záhoráci majú na svojom konte štyri body a patrí im 8. priečka. Získali ich v dvoch domácich stretnutiach. V dvoch dueloch vonku ešte nebodovali. Domáci sú na poslednom mieste v tabuľ-ke, keď ako jediní ešte nebodo-vali v súťaži. Pravda, majú aj o je-den odohraný duel menej. Na Zemplíne všetci veria, že práve po domácom dvojzápase – dnes so Senicou, v utorok odložený duel 1. kola so Žilinou – bude ve-selší pohľad na tabuľku.

„Priznám sa, že ja sa na tabuľ-ku ani nepozerám,“ odľahčuje si-tuáciu tréner Michaloviec Anton Šoltis, ktorý tak nechce vyvíjať zbytočný tlak na seba i na svojich

zverencov. „My už tradične má-me slabší rozbeh do súťaaže. Ani

teraz sme nemali veľké oči pri ťažkom žrebe. Vedeli sme, že na úvod máme za súperov našich pohárových zástupcov. Každý bod by bol úspechom, no nevy-šlo to.“

Naopak, kouč Michaloviec si myslí, že cez víkend by už mala nadísť chvíľa na prvý bodový zisk. „Myslím si, že už je ten správny čas. Verím, že zvládne-me tento zápas. Dúfam, že sa chlapci poučili z chýb v pred-chádzajúcich dueeloch. Urobíme všetko pre to, aby tri body zostali doma. Potrebujeme zdolať Seni-cu, aby sme sa nalaadili aj na uto-rok,“ dodal Anton Šoltis, podľa ktorého v klube naďalej hľadajú posilu na post ľavého obrancu. Najnovšie skúšajú 21-ročného Lulua Statiu. Bývalý reprezen-tant Curacaa do 20 rokov si ob-liekal naposledy dres druholigo-vého holandského tímu FC

Dordrecht. (tp)

Ak sa pozrieme na tabuľku na-šej najvyšna-šej súťaže, Nitru nájde-me až na 11. mieste so ziskom je-diného bodu. Klub spod Zobora síce má na svojom konte len bod, ktorý získal minulý týždeň na Pa-sienkoch, no ten je skresľujúci. „Vo všetkých troch zápasoch sme hrali dobre, ale chýbali nám schopnosti a trochu športového šťastiaa, aby sme získali viac bo-dov. To je realita,“ povedal tréner Nitranov Ivan Galád.

Jeho tím vzbudzuje na začiat-ku sezóny dobrý dojem, mužstvo je výrazne smelšie a vo väčšom počte sa tlačí pred súperovu brán-ku. „Minulý rok sme boli nováčik a boli sme nastaveníí na to, aby sme nevypadli, nedostávali veľa gólov a hrali sme defenzívny fut-bal. Dnes sa snažíme ššportom ba-viť. Je to naša profesia, ale prináša ľuďom emócie. Toto sa nám za-tiaľ darí dobre, výslledky sa určite dostavia tiež. Netvrdím, že hneď v tomto dueli, ale ak budeme takto hrať aj naďalej, tak prídu,“ skon-štatoval šéf nitrianskej lavičky.

Zaujímavým prvkom v ofenzív-nej časti hry je nigérijský krídel-ník Abdulrahman Taiwo, ktorý ukázal výborný ťah na bránku a taktiež sa vyhýba zbytočným pá-dom na trávnik. „Ja sa mu venu-jem už pol roka. Bola tu možnosť, aby nastúpil už v jarnej časti, alee

povedal som mu, že potrebuje čas na adaptáciu a na to, aby si zvykol na môj systém práce a celý slo o-venský futbal. Veľmi zodpovedne sme si ho pripravovali. Zatiaľ však nie som s ním spokojný, pre-tože mohol mať na konte už štyri góly, no strelil len jeden. Ak sa zlepší v koncovke, bude veľmi ús-pešný,“ myslí si kouč minuloroč-ného nováčika.

Pred dvoma týždňami otvárali v Nitre nový štadión, no mužstvo

aj napriek vedeniu 2:0 napokon prehralo 2:3. Bude dnešný duel reparát za tento negatívny výsle-dok? „Každý zápas je iný. Ten, ktorý sme prehrali s Dunajskou Stredou, ovplyvnilo veľa faktoroov. Veci, ktoré môžeme zlepšiť, sme

si sami zhodnotili po stretnutí. Bolo tam viacero herných drob-ností, ktoré sme mohli realizovať inak. Do zápasu s Trnavou však ideme s čistou hlavou a ľahkými nohammi. Nie je to odpoveď na pr-vý zápas. Ak sa to podarí, fajn.“

Trnava má zatiaľ na ihrisku sú-perov bilanciu dva zápasy, dve prehry. Keďže na budúci týždeň pokračuje Spartak v Európskej li-ge, dá sa očakávať, že tréner Lá-tal spraví opäť zmeny v zostave. „Pred Trnavou máme obrovský

rešpekt, veľmi sme jej fandili v Li-ge majstrov a osobne sme boli prí-tomní na týchto zápasoch. Mno-hých zz nich som trénoval a teším sa na stretnutie s nimi,“ dodal na záver Ivan Galád.

(jač)

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2017/18: 2:1 (d), 1:1 (v), 2:0 (v), 1:2 (d)

BILANCIA V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI: 10

3

3

4

10:12

rozhodujú Smolák (Pozor, Jekkel)

MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – FK SENICA

dnes o 19.00 h

MOTÍV ZÁPASU

Ten je oveľa väčší u domácich. Imperatív prvého bodového zis-ku v sezóne je značný. Navyše, Michalovčanov čaká jubilejný stý zápas medzi slovenskou elitou. Stretnutie bude špecifické pre Blažeja Vaščáka, ktorý si v minu-lej sezóne obliekal práve senický dres.

CHÝBAJÚ

MICHALOVCE: DANKO, BEDNÁR (zranenie)SENICA: KRČ (zranenie)

MOTÍV ZÁPASU

Nitrania prehrali v minulej sezó-ne oba vzájomné zápasy, keď rozhodla Trnava o svojom víťaz-stve v týchto súbojoch v samom závere. Dnes nastúpia zverenci Ivana Galáda na vynovenom šta-dióne, kde sa budú snažiť získať tri body. Podarí sa im zdolať maj-stra?

CHÝBAJÚ

NITRA: NIBA (zranenie)

TRNAVA: LOVÁS (zrane-nie)

Osláviť jubileum víťazstvom

Žilina v lete vymenila tréne-ra a dotetréne-raz zaznamenala jedi-né víťazstvo s Nitrou (2:1). Prvý gól v sezóne strelil skúsený a kreatívny stredopoliar Michal Škvarka. Na jeho schopnosti sa kolektív bude spoliehať aj v zá-pase s nováčikom. „V posled-nom vystúpení s Trenčíposled-nom sa nám herne nedarilo podľa pred-stáv. Verím, že cez víkend tto napravíme a pôjdeme odhodla-ne za víťazstvom,“ povedal opti-misticky kapitán MŠK. „Každý súper sa chce proti nám vytiah-nuť a boddovať. Určite to platí aj o Seredi. Počítame s tým, že pôjde na maximum. Musíme sa jej vyrovnať agreesivitou, k tomu pridať kvalitu a presadiť sa v koncovke, aby sme boli ús-pešní.“

Nováčik dokázal doma vy-hrať dva zápasy, vonku uchma-tol bod v Ružomberku, ale z Trenčína odchádzal s vysokou

prehrou (1:5). „Súper ťaží z e eu-fórie, s ktorou vkročil do naj-vyššej súťaže. Zatiaľ sa mu darí, ale v našich silách je získať v všet-ky body,“ dodal Škvarka. Ko-lektív je zdravotne v poriadku.

K tímu sa vrátil Káčer, ktorý bol pre porušenie interných smerníc preradený do rezervy. Zostáva Diaz, o ktorom sa vra-velo, že by mal spod Ďubňa za-mieriť inam.

Nováčik pred týždňom s pre-hľadom zdolal Zlaté Moravce. Každým kolom získava skúse-nosti, čoraz viac si verí. Ambície sa bude snažiť potvrdiť aj v Žili-ne, kde sú domáci v hre často dominantní. „Už v troch zápa-soch sa nám podarilo bodovať, takže na pôdu jedného z najlep-ších mužstiev v našejj lige pri-chádzame s čistou hlavou,“ zdôraznil ostrieľaný brankár Se-rede Pavol Penksa, ktorý okrem Slovenska pôsobil aj v Maďar-sku, ČeMaďar-sku, Škótsku a na Cyp-re. „Poznáme silu Žiliny. Na-priek tomu si veríme, máme do-statoočné sebavedomie na to, aby sme bodovali. Nechceme pred-viesť ustráchaný futbal.“ (čap)

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2017/18: žiadne

BILANCIA V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI: ešte sa nestretli

rozhodujú Dohál (Ádám, Čajka)

MŠK ŽILINA – ŠKF SEREĎ

dnes o 19.00 h

MOTÍV ZÁPASU

Na jednej strane skúsenosti, kvalita a ofenzívna sila, na druhej nováčikovský elán a odhodlanie. Dokáže Sereď potrápiť ostrieľa-nú Žilinu a uchmatostrieľa-núť jej body?

CHÝBAJÚ

ŽILINA: nikto

SEREĎ: BAEZ (otázny štart)

S čistou hlavou a ľahkými nohami

BILANCIA V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI: 75 26 15 34 92:109

rozhodujú Pavlík (Hancko, Tomčík)

dnes o 16.45 h

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2017/18:

1:2 (v), 0:1 (d)

FC NITRA –

FC SPARTAK TRNAVA

Za bodmi opäť s Káčerom

(5)

5

FUTBAL

PRED VÍKENDOVÝMI ZÁPASMI NAJVYŠŠEJ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE – 5. KOLO ZÁKLADNEJ ČASTI

Keď Ružomberok zahodil vla-ni na jeseň, v poslednom kole, domácou prehrou proti Slovanu šancu primknúť sa k čelu tabuľ-ky, nastalo rozladenie pod Čeb-raťom. Májové víťazstvo 1:0 nad futbalistami z hlavného mesta nevynahradilo prehru vo finále domáceho pohára so Slovanom. Tentoraz majú Liptáci na stole podobnú šancu ako na konci je-sene 2017: Slovan majú v tabuľke na dosah, na dva body. Lenže Slovan nechce opustiť prvú priečku tabuľky, keď už mu ostal v tejto sezóne ako prioritný boj o ligový trón.

„Nastúpime proti favoritovi li-gy, proti najslávnejšiemu sloven-skému klubu a je to pre nás tvrrdý oriešok,“ vravel tréner MFK Da-vid Holoubek pred piatkovým tréningom v Liptovských Slia-čoch. „Nedeľa nám ukáže, ako sme pripravení, v akej sme forme a odhalí nám prípadné slabiny.

B

Bude to veľká skúška a previerka nášho mladého kolektívu.

Slova-nisti k nám prídu namotivovaní odčiniťť vyradenie v Európskej li-ge a nič nepodcenia. O to zloži-tejšie to bude pre nás.“

Stredopoliar Tihomir Kostadi-nov sledoval duel Slovana vo Viedni pred televíznou obrazov-kou v spoločnosti kolegov z tímu Tandira a Urdinova. „Hneď sme si aj analyzovali hru slovanistov a videli sme veľa dobrých vecí v ich výkone. Myslíme si, že môžeme využiť ich nahustený program a prekvapiť ich. My sme dobre naladení, pretože sa nám darí a všetci chceme, abyy sme v tom pokračovali.“

Kapitán MFK Ján Maslo k to-mu pridal: „Bude to ako zakaž-dým ťažký zápas, keď hráme pro-ti Slovanu. Má veľmi ddobrých futbalistov, ale my hráme doma a budeme bojovať o dobrý výsle-dok. Dúfam, že nás v tomto úsilí p

prídu povzbudiť fanúšikovia.“ (leh) Doterajšie domáce výkony

Ho-rehroncov v aktuálnej sezóne ich stavajú do pozície mierneho favo-rita v tomto zápase. Tobôž, ak sa pozrieme na zlú bilanciu Zlatých Moraviec na ihriskách súperov... Prenášajú si ju z minulej sezóny aj do novej.

Tréner FK Železiarne Marek Fabuľa však upozorňuje: „Morav-ce disponujú veľmi skúseným ká-drom, pretože ho doplnili o ostrie-ľaných a kvalitných futbalistov. Bude to preto o to ťažšie pre nás, pretože oni vedia zvládnuť takéto zápasy. My sa pokúúsime forsíro-vať hru z minulých domácich stretnutí a chceme byť pre súpera neustále nebezpeční.“

Brankár Martin Kuciak pove-dal, že Moravce sú súper z ich „hmotnostnej“ kategórie, a preto ich potrebujú doma zdolať.

„Každé zaváhanie a strata by nás mohla neskôr dvojnásobne mrzieť,“ myslí si Martin Kuciak. „Po minulom kole v Senici sme cíítili, že sa dalo urobiť viac pre lepší výsledok, nielen pre remízu, a tak nás tréner nabádal tento ttýž-deň k obozretnosti, aby sme sa vy-nasnažili byť proti Moravciam na ihrisku dominantní a lepší.““

Príjemnými udalosťami v šatni „železiarov“ bolo pohostenie v po-dobe pečeného prasiatka, ktoré nechal doniesť tréner Fabuľa na

neskorú oslavu svojich narode-nín. K tomu sa pridal aj Matúš Turňa s kúskami pizze. Takže po-pri tvrdej robote sa aj maškrtilo. Do tréningového procesu sa za-pojili Breznaník, Mejri i Alex Moj-žiš po otrase mozgu v zápase B-mužstva.

Zlaté Moravce boli kedysi obá-vaný súper pre Horehroncov. Tí ich v lige zdolali až na deviaty po-kus, ale karta sa obrátila:

Podbre-zová ťahá sériu troch domácich víťazstiev proti futbalistom od Ži-tavy.

„Pre nás veľmi ťažký zápas,“ poznamenal tréner ViOn-u Juraj Jarábek. „Máme pred sebou dvoj-zápas vonku a len si želáme, aby

sme dvakrát za sebou neprehrali. Máme veľmi zlú bilanciu vonku, čo je motivácia navyše, aby sme to zmeniili. Je naozaj na zamysle-nie, že hoci sa káder v lete obme-nil, u súperov je to výsledkovo stá-lee zlé. Pracujeme ďalej na tom,

aby sa to zlepšilo.“

Potrestaní sú Banovič a Pintér, Ľuptákovi operovali meniskus, takže ani stav v kádri nie je ideál-ny.

„Po zlom výkone v Seredi chce-me bodovať v Poddbrezovej,“

kon-štatoval stredopoliar Tomáš Ďu-bek, ktorého príde do hľadiska podporiť partia jeho kamarátov. „Tento týždeň sa to u nás rozobe-ralo, že vonku sa nám stále neda-rí. Tvrdo sme praacovali a je naj-vyšší čas to zmeniť!“ (leh)

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2017/18: 1:2 (v), 0:1 (d), 0:1 (v), 1:0 (d)

BILANCIA V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI: 60 16 15 29 59:80

rozhodujú Marhefka (Žákech, Jenčura)

MFK RUŽOMBEROK – ŠK SLOVAN BRATISLAVA

zajtra o 18.00 h

MOTÍV ZÁPASU

Dvaja nezdolaní hrajú o špicu ta-buľky. Ružomberok zaváhal doma proti Seredi, ale odvtedy hrá ako vymenený. Slovan zakolísal v lige akurát proti Nitre. Kým Liptáci sú konsolidovaní, slovanisti najprv musia zahodiť za hlavu svoj koniec v Európskej lige, ktorý nechceli.

CHÝBAJÚ

RUŽOMBEROK: D. KRUŽ-LIAK, KOCHAN (zranenie)

SLOVAN: MEDVEDĚV (zra-nenie)

MOTÍV ZÁPASU

Moravce sú v kalendárnom ro-ku 2018 jalové u súperov a tento problém nie a nie zlomiť. Podbre-zová nie je mužstvo, proti ktorému by sa to nedalo zmeniť, ale to by museli hostia pozdvihnúť svoje sebavedomie streleným gólom za stavu 0:0.

CHÝBAJÚ

PODBREZOVÁ: V. MOJŽIŠ (zranenie)

ZLATÉ MORAVCE: BANO-VIČ, PINTÉR (trest), B. ĽUPTÁK (zranenie)

Kto ostane nezdolaný?

Trenčania pôjdu do zajtrajšie-ho zápasu skvelo naladení. Vo štvrtok dotiahli v Rotterdame do úspešného konca dvojzápas 3. predkola Európskej ligy proti Feyenoordu remízou 1:1, keď predtým v domácom dueli favo-rita dokonale zaskočili a rozo-brali (4:0). „Hráči sú po zápase veľmi unavení, v Rotterdame to bolo o neskutočnej intenzite. Musíme rýchlo preeladiť na ligu, čaká nás ďalší náročný duel,“ vravel po odvete 3. predkola tré-ner Trenčanov Ricardo Moniz.

DAC má po štyroch dueloch na konte 10 bodov a je len o skóre za druhým Slovanom. Nálada v kabíne by teda mohla byť skvelá, nie je to však až také ružové. Hladinu rozvíril minu-lotýždňový tréningový incident, pri ktorom doterajší kapitán Marin Ljubičič kopačkou trafil nebezpečne do hlavy Tomáša Huka. Chorvát už medzičasom

– po 3,5 roku - skončil u žlto-modrých, hoci pre náš denník

potvrdil, že za odchodom nie je šľapák do tváre Huka, ale fakt, že s ním už nepočítal tréner Pe-ter Hyballa.

„S Marinom sme spolu odo-hrali veľmi veľa. Niee je mi jed-no, ako sa to skončilo. Bude nám chýbať, veď bol líder a ka-pitán mužstva,“ povedal nám Tomáš Huk a pokračoval: „Celá kabbína rešpektovala, čo sa sta-lo. Ide o dohodu medzi hrá-čom, klubom a trénerom.“

Tomáš Huk si už pred minu-lotýždňovým remízovým súbo-jom s Ružomberkom (2:2) skú-šal špeciálnu masku, keďže na tvári má desať stehov. Napokon nenastúpil a aj teraz je jeho štart otázny, hoci on sám by rád hral. „S maskou to niee je ideál-ne, výhľad predsa len nie je sto-percentný. Som však priprave-ný zabojovať,“ skonštatoval To-máš Huk.

(man)

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2017/18: 1:2 (d), 2:1 (v), 1:3 (d), 3:0 (v)

BILANCIA V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI: 23 13 1 9 43:25

rozhodujú Očenáš (Štrbo, Chládek)

AS TRENČÍN – FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

zajtra o 19.00 h, hrá sa v Myjave

MOTÍV ZÁPASU

V minulej sezóne ani raz ne-platilo v konfrontácii týchto dvoch tímov pravidlo „môj dom – môj hrad“, zakaždým sa z trojbodo-vého úspechu tešilo hosťujúce mužstvo. DAC v tejto sezóne eš-te nepozná chuť prehry, črtá sa teda zaujímavé meranie síl.

CHÝBAJÚ

TRENČÍN: PAUR, KLEŠ-ČÍK (otázny štart)

DUNAJSKÁ STREDA: HUK, PAČINDA (otázny štart)

Dvaja z rovnakej „hmotnostnej“ kategórie

BILANCIA V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI: 13 4 5 4 12:11

rozhodujú Kráľovič (Vorel, Kováč)

dnes o 19.00 h

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2017/18:

0:1 (v), 3:0 (d), 1:0 (v), 1:0 (d)

FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ –

FC ViOn ZLATÉ MORAVCE

DAC už bez kapitána

(6)

Po troch rokoch sa Slovan v medzi-národnej konfrontácii znovu zastavil v 3. predkole Európskej ligy. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma sezónami sa dostal o krok ďalej, keďže v roku 2016 (Jelgava) aj vlani (Lyngby) mu súperi – značne nečakane – vystavili stopku už v 2. predkole európskeho pohára číslo dva.

Tentoraz sa belasým darilo viac. Ale-bo ani nie? Stroskotali totiž na prvej váž-nejšej prekážke. Moldavský Milsami Or-hei a ani maltský Balzan totiž zďaleka nedosahovali úroveň úradujúceho slo-venského vicemajstra, hoci už aj muž-stvo zo Stredomoria dokázalo slovanis-tov poriadne potrápiť a v prvom dueli dokonca zdolať.

Rapid už bol súper z iného súdka. So skvelým zázemím, vyváženým muž-stvom a veľkými ambíciami. Tie mal aj Slovan, káder trénera Martina Ševelu ti-ež znesie vo viacerých smeroch prísnej-šie kritériá, lenže na súpera aj tak nesta-čil. V prvom dueli si ešte po zlepšenom výkone po malátnej úvodnej polhodine pripísal triumf 2:1, ktorý mu dával sľub-né šance do odvety, lenže vo Viedni sa naplno prejavili belasé negatíva. A to medzi ne vôbec nepočítame vysokú pre-hru, keďže posledné dva inkasované gó-ly prišli pri totálnom útočnom vabanku. Efektivita je slovo, ktoré sa v mnohom skloňovalo. Slovan nedal jednu tisíc-percentnú šancu a dve ďalšie sľubné, do-máci však mali oveľa viac príležitostí. Ak by boli oba tímy efektívne a preme-nili by všetky šance, výsledok by bol 8:3...

Bratislavčania doplatili na ďalší slabý začiatok. Hrali nedôrazne a opäť inka-sovali ako prví, tentoraz však už odpo-veď neprišla. Domáci boli agresívnejší, šikovnejší, rýchlejší. Útočné trio Čavrič

Zranení policajti, vykradnutá benzínová pumpa, zastavené metro

6 FUTBAL

sobota 18. 8. 2018

Lenže pred bránkou AS stál stredný obranca James Lawrence a tiež brankár Igor Šemrinec. Títo dvaja borci spolu za-bránili možno šiestim gólom, a to hovo-ríme len o ozaj vážnych šanciach. „Ča-kali sme búrlivú atmosféru, ale až toto sme nečakali. Lietalo to tam od prvých minút a som ráád, že sme to ustáli bojov-nosťou. Chalani sa hádzali do striel, ma-li sme aj šťastie. Veľmi dôležiité a zlomo-vé bolo, že sme po inkasovanom góle do-kázali ihneď vyrovnať,“ vyhlásil Igor Šemrinec, ktorý predviedol niekoľko senzačných zákrokov rukami aj nohami.

Pri góle Erica Botteghina, ktorého obrana nechala voľného, nemal šancu zasiahnuť. Napokon to Šemrinec a spol. dotiahli až k remíze, ktorá mala hodnotu víťazstva. „Je to fantázia. Kriitizovali nás, že naše mužstvo nie je agresívne, nie je bojovné, nedáva srdce za Trenčín. Chalani saa šmýkali, zablokovali mnoho striel, dvakrát sme vykopli loptu z brán-kovej čiary. Myslím si, že smee fyzicky dobre nachystaní. Treba si uvedomiť, že Feyenoord má kvalitu a pred takouto ku-lisou to neebolo jednoduché,“ dodal Igor Šemrinec, ktorého v prvom polčase pre-loboval Toornstra a lopta už mierila do bránky, ale v poslednej možnej chvíli za-siahol Lawrence a odvrátil ju do bezpe-čia.

Angličan bol vo štvrtok v obrane tak-mer bezchybný. Ako vždy vynikal pri

po-zičnej hre a okrem toho zablokoval nie-koľko gólových striel. Zdatne mu sekun-doval aj kolega zo stredu obrany Martin Šulek, ktorý v jednom prípade predvie-dol ukážkovú obranu na slávneho útoč-níka Robina van Persieho, keď ho vytla-čil do horšej streleckej pozície. „V oboch zápasoch sme chceli udržať vzadu nulu, podarilo sa nám to v prvom. Keď sme dostali gól, ľudia ich začali ešte viac bur-covať. Som rád, že sme dokázali vyrov-nať a neenarastal tlak. Sme skôr útočné mužstvo, bolo náročné ubrániť ich, no museli sme sa s tým popasovať,““ skon-štatoval trenčiansky stopér. Trenčanov tak od skupinovej fázy Európskej ligy de-lia už len dva zápasy proti cyperskému klubu AEK Larnaka. (jač)

Stovky fanúšikov Slovana sa nedostali na zápas proti Rapidu. Spočiatku sa javilo, že išlo o nefutbalový ťah rakúskej strany, ktorá im zamedzila vstup na štadión. Deň po zápase vyvstalo, že Rakúšania konali plne v rámci svojich kompetencií a nepus-tili fanúšikov Slovana na štadión, lebo mnohí z nich vyčíňali po celom meste.

Pohľad na sektor vymedzený pre hostí na štadióne Rapidu jasne hovoril o tom, že niečo sa muselo stať. Bol zaplnený možno do polovice, možno ani to nie. V slovanistickom kotli pritom mala byť ti-sícka priaznivcov slovenského klubu. Stovky z nich sa však ani nedostali na šta-dión.

Už počas zápasu a krátko po ňom sa množili správy o tom, že rakúski policajti znemožnili fanúšikom Slovana vstup na štadión. Údajne ich až šikanovali prísny-mi bezpečnostnýprísny-mi kontrolaprísny-mi a osobný-mi prehliadkaosobný-mi na hraniciach medzi Slo-venskom a Rakúskom, ale aj v uliciach Viedne. Hovorilo sa však aj o tom, že tvrdé jadro Slovana nezostalo nič dlžné svojej povesti a robilo neplechu, kde sa pohlo.

Viedeň vo štvrtok pripomínala manév-re. V centre mesta a blízkom i vzdialenom okolí štadióna Rapidu boli stovky, možno až tisíce, policajtov. Rakúska strana sa takto pripravila na príchod tvrdého jadra

fanúšikov Slovana a ich prípadné strety s ultras priaznivcami domáceho Rapidu. K stretom síce nedošlo, no stovky

sloven-ských fanúšikov sa nedostali na štadión. Polícia ich naň nepustila, lebo vyčíňali po celom meste. Podľa správ rakúskeho

den-PO ODVETNOM ZÁPASE 3. PREDKOLA EURÓPSKEJ LIGY

FEYENOORD ROTTERDAM – AS TRENČÍN (1:1),

prvý zápas 0:4, postúpil Trenčín

Šemrinec: Toto

sme nečakali

Kľúčovým momentom odvetného zápasu medzi Feyenoordom Rotterdam a AS

Trenčín bol celkom určite rýchly vyrovnávajúci gól chorvátskeho útočníka

Anto-nia Manceho, ktorý umlčal štadión De Kuip. Bez neho by bola trenčianska cesta

do play-off Európskej ligy omnoho ťažšia. Napriek tomu, že po presnom zásahu

na 1:1 potrebovali Holanďania na postup päť gólov – čo sa v tej chvíli zdalo

nepredstaviteľné – v ďalšom priebehu stretnutia ich pokojne mohli streliť.

Tu už sa zdalo, že lopta pôjde do bránky, ale James Lawrence ju v poslednej chvíli dostal do bezpečia.

FOTO TASR/MICHAL SVÍTOK

FEYENOORD ROTTERDAM – AS TRENČÍN

1:1 (1:1)

●GÓLY: 8. Botteghin - 9. Mance.

●ŽLTÉ KARTY: Berghuis, Botteghin, Nieuwkoop - Sko-vajsa.

●FEYENOORD: Vermeer - Nieuwkoop (67. Geertruida), Van der Heijden, Botteghin, Malacia (83. Burger) -Toornstra, Vilhena, Clasie - Berghuis, Van Persie (73. Vente), Larsson. Tréner G. van Bronckhorst.

●TRENČÍN: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa Zubairu (90+. Ubbink), El Mahdioui, Čatakovič -Sleegers, Mance (86. Umeh), Azango. Tréner R. Moniz.

●ROZHODOVAL: Kehlet (Dánsko) - 31 500 divákov.

FAKTY ZO ZÁPASU

PO ODVETNOM ZÁPASE 3. PREDKOLA EURÓPSKEJ LIGY

RAPID VIEDEŇ – SLOVAN BRATISLAVA (4:0), prvý

Studená sprcha belasých

KOMENTÁR

ŠPORTU

Obranca Boli Bolingoli-Mbombo

(vpravo), ktorý je bratranec známeho

belgického kanoniera Romela

Lukakua, prihrával na prvý gól

Rapidu.

FOTO ŠPORT/MILAN ILLÍK

Fanúšikovia Slovana

zastavili jednu

z liniek rakúskeho

metra.

FOTO KURIER.AT

(7)

– Šporar – Moha si akurát vo štvrtok vybralo slabší deň, špílmacher Holman sa pre celkovo matnú formu v úvode se-zóny nedostal na ihrisko ani na minútu a najslabší muž dvojzápasu, obranca Apau, mal na sebe iba dres Slovana.

Rozdiel v skóre neodzrkadľuje reali-tu, v niektorých momentoch boli hos-tia naozaj lepší, postup Rapidu je však zaslúžený. A výsledok odvety studená sprcha ambícií belasých.

MIROSLAV ANTOL

7

FUTBAL

Makova spomien-ka v úvode mierila k súboju základnej skupiny EL 2016/17 na ihrisku Maccabi. Domáci viedli ešte v 76. minúte 3:0, Zenit však senzačne otočil na 4:3, Slovák si pripí-sal jednu asistenciu.

Tentoraz bol oveľa produktívnejší, poď-me však po poriadku. Zenit pred týždňom

senzačne prehral v Minsku s premožite-ľom Dunajskej Stredy v 2. predkole EL vysoko 0:4. Mak a ani niekoľko ďalších opôr na čele s ruským reprezentantom Dziubom do Bieloruska ani necestovali.

„Tréner sa rozhodol pre iných hráčov, nás nechal oddychovať. Výsledok z Min-ska bol pre nás obrovsský šok. Hovorili sme si, že keď nebudeme v Európskej li-ge, bude to pre nás veľké sklamanie. V odvette sme chceli zabojovať, ale že to napokon takto dopadne, to nik neča-kal...“ pokračoval Róbert Mak.

V odvete viedol Zenit po prvom polča-se len 1:0, aspoň na predĺženie potrebo-val ďalšie tri góly. Za stavu 2:0 prišiel o vylúčeného Paredesa, no ani to domácich nezastavilo. „Po červenej karte som už, priznám sa, príliš neveril. Všetci sme ma-li malú dušičku, ale stalo sa niečo nesku-točné,, a to nám ešte rozhodca za stavu 3:0 odoprel penaltu. Prišla však ďalšia a potom predĺženie. V ňom smee dostali gól na 4:1, čo znamenalo nutnosť ďalších dvoch v sieti Minska.“

Róbert Mak prišiel na ihrisko v 102. minúte, o sedem minút dal Driussi na 5:1 a potom už prišli chvíle Slováka. „Vy-bojoval som pokutový kop, ktorý preme-nil Dziuba. Potom sme mali výhodu ďal-šej penalty a pred ňou som práve Dziubu poprrosil, aby mi prenechal loptu. Bol

som nespokojný, že mi to v predchádza-júcich zápasoch ne-padlo, potreboval som sa nakopnúť. Tréner mi veril, chcel som sa mu odvďačiť. A podarilo sa, keďže zakrátkoo som pridal ďalší gól na neuveri-teľných 8:1,“ vravel s nadšením v hlase bratislavský rodák. „Ten zápas mal všet-ko. Červenú kartu na našej sstrane, pre-dĺženie, penalty, vylúčenie u hostí. Také-to stretnutie som ešte vo futbale nikdy nevideel, nie to ešte zažil. Teraz si už nao-zaj myslím, že to nikdy nič neprekoná.“

Zenit predviedol najväčší obrat v his-tórii európskych pohárových súťaží. „Sme zapísaní v históórii, to nám nikto nevezme. Paráda, krása, nesmierne sa te-šíme.“

Jediné negatívum petrohradského ve-čera z pohľadu domáceho tímu bolo, že zápas sa na základe trestu od Európskej futbalovej únie (UEFA) ešte z predchá-dzajúcej sezóny musel hrať za zatvorený-mi dverazatvorený-mi, a teda bez fanúšikov. „Do-konca sme nastúpili na našoom starom šta-dióne, keďže na novom bola veľkoploš-ná obrazovka pre ľudí. Veľká škoda, že to nemohlli zažiť priamo na tribúnach a nemohli sa s nami tešiť,“ vyhlásil Ró-bert Mak.

Keďže starý štadión Zenitu sa nachá-dza na ostrove, mnohí fanúšikovia sa roz-hodli pre sledovanie zápasu na lodiach. „Bolo ich v okolí štadióna päť alebo šesť.. Po zápase spustili ohňostroje, bola to pa-ráda. V živote sú nepochybne aj krajšie veci, ale pre futtbalistu asi neexistuje nič lepšie a hodnotnejšie ako to, čo sme my so spoluhráčmi zažili proti Minskku,“ do-dal Róbert Mak. MIROSLAV ANTOL

RAPID VIEDEŇ - SLOVAN BRATISLAVA

4:0 (1:0)

●GÓLY: 3., 79. a 90+. Knasmüllner, 84. Murg. ●ŽLTÉ KARTY: Schwab, Bolingoli-Mbombo, Alar, Potz-mann – Božikov, Saláta, Bajrič, Nono.

●RAPID: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barač, Bolingoli-Mbombo – D. Ljubicic, Schwab (88. Müldür) – Murg (90. Kostič), Knasmüllner, Veton Berisha – Alar (78. Ivan). Tréner G. Djuricin.

●SLOVAN: Greif – Apau (80. Cmiljanič), Saláta, Baj-rič, Božikov – Nono – Dražič (80. Hološko), Rabiu (67. Savičevič) – Čavrič, Šporar, Moha. Tréner M. Ševela.

●ROZHODOVAL: Massa (Taliansko) – 17 800 divá-kov.

FAKTY ZO ZÁPASU

RÓBERT MAK prispel bilanciou 2+1 v predĺžení k historickému

obratu Zenitu a postupu do play-off Európskej ligy

„Po zápase proti Maccabi Tel Aviv som si myslel, že

väčší obrat už nezažijem. Mýlil som sa,“ povedal na úvod

rozhovoru pre denník Šport slovenský reprezentačný

krídel-ník v službách Zenitu Petrohrad Róbert Mak. O tom, čo vo štvrtok večer dokázal

jeho tím v 3. predkole Európskej ligy proti Dinamu Minsk (8:1 po predĺžení),

hovorila včera celá futbalová Európa. A pravdepodobne ešte dlho bude...

Na linke BRATISLAVA – PETROHRAD

Natešený Róbert Mak (vľavo), v strede autor hetriku Arťom Dziuba.

FOTO FC-ZENIT.RU

4

góly strelil Zenit v počet-nej nevýhode. Pred dvoma

Makovými totiž išiel predčasne pod sprchy

aj hossťujúci Šve-cov.

Neskutočné,

neopísateľné,

nádherné

Po červenej

karte som už,

priznám sa, príliš

neveril. Všetci

sme mali malú

du-šičku, ale stalo sa

niečo neskutočné.

níka Kurier početná skupina zatiahnutím ručnej brzdy zastavila vlak metra v blíz-kosti stanice Schönbrunn, používala

py-rotechniku v meste a dokonca aj v pro-striedku mestskej hromadnej dopravy. Po-lícia donútila vandalov vystúpiť a záro-veň ich odmietla transportovať na šta-dión. Naopak, transportovali ich smerom von z Viedne. Približne 17-kilometrovú trasu absolvovali najprv peši a potom au-tobusmi, ktoré zabezpečila viedenská po-lícia. Z davu lietali na policajtov kamene aj fľaše. Chuligáni Slovana takto reagova-li na údajnú šikanu a fakt, že Rapid od-mietol Slovanu poskytnúť viac lístkov, ho-ci slovenský klub mal na ne právo.

Policajti už na hraniciach otočili nie-ktorých radikálnych fanúšikov, ktorým našli v autách kovové tyče, nože, boxery, bejzbalové pálky či obušky. Na benzíno-vom čerpadle na ulici Linzer, ktorá ve-die na štadión, fanúšikovia ukradli tovar a spôsobili majiteľovi škodu za niekoľko stoviek eur. Polícia páchateľov zadržala a identifikovala. Výtržnosti sa udiali i na iných miestach Viedne a polícia použila aj slzný plyn. Poškodené boli tri súpravy metra. Dvoch policajtov museli ošetriť, jeden z nich utrpel zlomeninu holennej kosti. Taká je bilancia výjazdu slovanis-tických fanúšikov do Viedne.

Nehádžeme všetkých do jedného vre-ca. Je medzi nimi drvivá väčšina sluš-ných ľudí, ktorí si chcú futbal skutočne vychutnať bez prejavov násilia a iných vý-tržností. Žiaľ, uplatnila sa kolektívna vi-na a oni doplatili vi-na vyčíňanie šialených

jednotlivcov. (lon)

zápas 1:2, postúpil Rapid

ambícií

Tréner Slovana

MARTIN ŠEVELA

nehľadal po prehre výhovorky

Zlyhanie

v efektivite

Viedeň

Slovanisti si za koniec v Európskej lige

môžu sami. Nedá sa hovoriť, že by vo

Viedni vyhoreli, ako to naznačuje

výsledok, ale aj tak nezvládli štvrtkovú

odvetu. Šancí mali dosť a keby ich

premenili, postúpili by. Na keby sa

však nehrá a takto triezvo zhodnotil

duel proti rakúskemu protivníkovi aj

tréner Bratislavčanov Martin Ševela.

Duel v rakúskej metropole ov-plyvnil skorý gól domácich. Ten v podstate udal tón celému zá-pasu. Rapid udrel zo svojej prvej šance už po troch minútach. Zá-sahom Knasmüllnera zmazal jednogólové manko z prvého sú-boja a razom bol v pozícii postu-pujúceho tímu. Úradujúcemu slo-venskému vicemajstrovi sa rozsy-pala stratégia, s ktorou nastúpil. Chcel dlho držať čisté konto, prípad-ne poistiť svoj náskok z prvej konfron-tácie a vnútiť súperovi svoj štýl. Napo-kon sa však musel prispôsobiť vývoju. Zvládol to len na polovicu. Jeho hráči sa dostali do šancí, ale nedokázali ich pre-meniť. „Začiatok zápasu nám síce nevy-šiel, ale mali sme dosť času, aby sme za-reagovali a strelili vyrovnávajúci gól, kto-rý by nás posúval ďalej,“ hodnotil duel Martin Ševela.

Slovan mal ešte v priebehu prvého pol-času dve solídne možnosti na vyrovna-nie. Moha a Šporar však neboli úspešní. Rovnako nepochodili po zmene strán ani Savičevič a znovu Moha. Za nepremene-né šance belasí pykali, keď rýchly brejk zakončil Knasmüllner. „Jedna z kľúčo-vých vecí zápasu bolaa situácia pred dru-hým gólom. Možno tam pred brejkom došlo k stiahnutiu Salátu v strede ihriska na zem, tým pádom sa dostal do výhody domáci hráč. Rozhodca bol však bližšie ako ja a videl situáciu leepšie. Chlieb sa lá-mal za stavu 1:0, keď sme nepremenili dve stopercentné príležitosti. Prehra nás,, samozrejme, mrzí. Mali sme cieľ zvíťa-ziť,“ tvrdil 42-ročný bratislavský kormi-delník.

Rapid v závere, keď už Slovan úplne riskoval a hral len na troch obrancov, pridal do rozhodenej obrany ďalšie dva góly a zaslúžene postúpil do play-off. V ňom si zmeria sily s rumunským klu-bom FCSB, kedysi známym ako Steaua Bukurešť. „Potrebujeme takéto ťažké zá-pasy ako soľ, aby sii hráči okúsili, aké je to pracovať pod tlakom a rýchlejšie rea-govať. Výsledok je skresľujúci a nezzod-povedá priebehu zápasu. Skóre vyzerá jednoznačne, ale až také jednoznačné to nebolo. My sme zlyhhali v efektivite, za-tiaľ čo domáci hráči premenili svoje šan-ce,“ poznamenal Martin Ševela.

ONDREJ LAUKO

Belasí nepremenili vo Viedni

ani jednu príležitosť, dve sľubné

mal aj krídelník Moha (vpravo).

FOTO ŠPORT/ MILAN ILLÍK

Martin Ševela

(8)

Rovnaký osud postihol neskôr aj Petržalku, tá vypadla v sezóne 2009/10. Oba kluby si následne prešli očistcom, oba sa museli škriabať do futbalových výšin až z najnižšej súťaže bratislavského regiónu. Žlto-čiernym sa do (pre-chodného) druholigového prísta-vu napokon podarilo doraziť o jednu sezónu skôr.

● ● ●

Inter skončil vlani ako nováčik na 8. mieste, ale v novej sezóne sa akosi nie a nie rozbehnúť. Na konte má len jediný bod a k dob-ru ešte nedohraný zápas v Bar-dejove. Doma sa však už dvakrát popálil, keď najskôr remizoval s FK Pohronie (1:1) a prehral s Liptovským Mikulášom (1:3). „Určite sme si predstavovali lepší štart do súťaže,“ podotkol asis-tent trénera Interu Richard Sle-zák. „Výsledkovo to nie je ideál-ne, musíme to zmeniť. Čaká nás prestížne derby, Petržalka je sil-ná ako kolektív, okolo skúsených hráčov ako Pirooska, Turčák a Gašparovič sa točia šikovní mladíci. Derby bude mať náboj, zvyšuje ho aj nedávny presstup nášho kapitána Petra Petráša k rivalovi, ale zápas chceme zvládnuť,“ dodal. „Petržalka je na tom v taabuľke momentálne lepšie, ale tento fakt pri derby ne-rozhoduje. Súper má silnú defen-zívu, my sa bbudeme snažiť

presa-diť ofenzívou. Možno to bude o prvom góle,“ pridal kapitán žlto-čiernych Jakub Šulc.

Petržalka sa rýchlo vyliečila z prehry v Komárne a vyradenia zo Slovnaft Cupu treťoligovými Malženicami, naposledy poho-dlne zdolala Šamorín (3:0). „Na derby sa snažíme pripraviť čo najlepšie, chceme v ňom uhrať čo najlepší výsledok. Súper má vo svojom strede silné indivi-duality ako Šulc, Issa či Olatun-ji. Ak Inter chytí svoj deň, je ne-prríjemným súperom,“ povedal tréner Petržalky Balázs Borbély.

V tábore jeho zverencov vládne spokojnosť s doterajším umiest-nením. „Je to tak,“ potvrdil ka-pitán Juraj Piroska. „Súboj s In-terom bude iný ako ostatné, hlb-ší rozmer mu dá ii spomienka na Juraja Halenára. Verím, že na zápas príde veľa divákov. Máme svoju kvalitu, ak sa budeeme dr-žať pokynov trénera, môžeme uspieť,“ dodal líder tímu, ktorý si zahral ešte aj s trénerom Bor-bélym. Aké to je, keď sa zo spo-luhráča stane nadriadený? „Keď bol tréner v najväčšej sláve, bol som akurát mladdý ,zajac‘... Mal

som voči nemu rešpekt vtedy a ten mám stále. Je to môj tréner, bez výhrady rešpektuujem jeho pokyny.“

V petržalskom kádri sú dvaja hráči, ktorí majú Inter zmapova-ný ako vlastnú dlaň. Vo vlaňajšej sezóne v ňom pôsobil útočník Erik Prekop, momentálne s tro-ma gólmi najlepší strelec Petr-žalky. „Teší ma, že strieľam góly, bez spoluhráčov by to išlo ťaž-ko. Bolo by pekné, kkeby som skóroval aj proti bývalému klu-bu. Základom bude zvládnuť zá-pas ako mužstvo a dotiahnuť hho

do víťazného konca. Aj keď je Inter na spodných priečkach, nepodceníme ho. Je to bratislav-ské deerby, na ktoré všetci čakali dlhé roky, takže obaja súperi pôjdu naplno,“ povedal Erik Prekop.

Peter Petráš síce začal sezónu v Interi, no po 2. kole prestúpil k mestskému rivalovi. „Rozhodol som sa pre zmenu dresu, takto to vyšlo,“ začal. Skúsený stopér pre-zradil recept, ktorý by mohol pla-tiť na súpera. „Musíme hrať tak ako doma. Agresívne. Spôsoboom, ktorý Petržalku vždy zdobil. Bolo

by vhodné streliť gól už do pre-stávky. Chceli by sme sa prezeen-tovať dobrou hrou, verím, že k dobrej úrovni zápasu prispeje aj Inter, aby boli po derby spo-koojní aj priaznivci,“ dodal.

● ● ●

Fanúšikovia z hlavného mesta sa tešia, že budú opäť svedkami tradičného bratislavského derby. A to je naozaj výborná správa! Smutnejšou je už fakt, že brati-slavské derby sa nehrá v Bratisla-ve... I to, že sa hrá na štadióne, ktorý zďaleka nepokryje záujem širokej verejnosti o tento atrak-tívny súboj.

A to je, veru, veľká škoda... VLADIMÍR KIKUŠ

8 FUTBAL

sobota 18. 8. 2018

Hoci je o derby mimoriadny záujem a po vstupenkách sa len tak za-prášilo, v Stupave v sobotu popoludní určite nepadne divácky rekord novej sezóny (zatiaľ ho drží zápas 3. kola Poprad – Prešov s 1590 di-vákmi). Z jednoduchého dôvodu: kapacita stupavského štadióna je len 604 miest. „Som presvedčený, že naše derby zápasy vzbudia

veľ-kú pozornosť a prilákajú veľa divákov. Možno práve vtedy

pocho-pia ľudia, ktorí pre futbal nič nerobia a majú na to kompetencie, že treba podať urgentne pomocnú ruku bratislavskému futbalu. Petržalka vstupuje do súťaže na výnimku, Inter ani nehrá v Bratislave. Nevyhovuje Rapid ani ŠKP v Dúbravke. Pýtam sa: kde máme hrať? Niet kde!“ konštatoval ešte pred začiatkom sezóny

prezident FK Inter Jozef Barmoš. Nuž, pravda pravdúca...

DIVÁCKY REKORD URČITE NEPADNE

PRED VÍKENDOVÝMI ZÁPASMI DRUHEJ LIGY – 5. KOLO

- V prvej z dvoch včerajších predohrávok zvíťazila Skalica na trávniku košickej

Lokomotívy a pasovala sa za nového lídra súťaže. Dnes kolo pokračuje štyrmi

zápasmi, v nedeľu dvoma.

- V súboji Komárna proti Banskej Bystrici sa stretnú tímy, ktoré v posledných troch

kolách získali po sedem bodov.

- Šamorín ťahá už trojzápasovú sériu bez víťazstva, ktorú by rád prerušil v

domá-com súboji proti Dubnici.

- Poprad, ktorý v ostatných troch kolách nevyhral a inkasoval až desať gólov, chce

preladiť na víťaznú vlnu v dueli s Lipanmi.

- Žilinská rezerva hostí Prešov, ktorý v posledných dvoch kolách získal plný počet

bodov, pričom nastrieľal až osem gólov.

- Trebišov, ktorý už dve kolá nevyhral, si to rozdá s Liptovským Mikulášom, ktorý

zasa tri kolá nepozná premožiteľa.

1. Skalica 5 4 1 0 12:1 13 2. Komárno 4 3 1 0 10:2 10 3. FK Pohronie 5 2 3 0 9:5 9 4. Petržalka 4 3 0 1 7:4 9 5. Prešov 4 2 1 1 8:3 7 6. Ban. Bystrica 4 2 1 1 8:6 7 7. Lipt. Mikuláš 4 2 1 1 8:7 7 8. Žilina B 4 2 0 2 11:9 6 9. Lipany 4 2 0 2 3:5 6 10. Trebišov 4 1 1 2 3:5 4 11. Šamorín 4 1 1 2 4:8 4 12. Poprad 4 1 1 2 6:11 4 13. Dubnica 4 1 0 3 5:9 3 14. Bardejov 4 0 2 2 7:12 2 15. Inter 3 0 1 2 3:6 1 16. Lok. Košice 5 0 0 5 3:14 0

TABUĽKA

SOBOTA 18. AUGUSTA

o 16.30 h KOMÁRNO – BAN. BYSTRICA ŠAMORÍN – DUBNICA INTER – PETRŽALKA o 19.00 h POPRAD – LIPANY

NEDEĽA 19. AUGUSTA

o 10.30 h ŽILINA B – PREŠOV o 16.30 h TREBIŠOV – LIPT. MIKULÁŠ

PROGRAM 5. KOLA

Piata prehra Lokomotívy,

Skalica nový líder

● GÓLY: 39., 58. a 61. Haša. ŽLTÉ KARTY: Bardeckij, J. Hovančík, R. Jano - Dolný. ROZHODOVAL: M. Libiak – 450 divákov. Hrali v Družstevnej pri Hornáde.

FC LOKOMOTÍVA: M. Fabini – Bardeckij, Kolek, R. Cicman, Fr. Pavúk – L. Tóth (88. Jak. Novotný), J. Hovančík (62. Grohoľ), Ilinjo, L. Mihálik – R. Jano (65. Barbosa), P. Zajac. Tré-ner B. Andrejko.

MFK: M. Junas – L. Švrček, Hlavatovič, Szöcs, Abrahám – L. Opiela, M. Nagy, Tomovič (86. Mášik) - Haša, Šebesta (85. M. Jaku-bek), Dolný (67. D. Pospíšil). Tréner J. Dojčan.

LOK. KOŠICE – SKALICA

0:3 (0:1)

●GÓLY: 25. Tesák (11 m), 52. D. Pavúk, 63. a 80. Ďungel – 28. Lipták. ŽLTÉ KARTY: Blahút, P. Jacko – Lipták, Haladej, Romulo Santos, Sarki. ROZHODOVAL: M. Ruc – 868 divákov. Hrali v Žiari n/Hr.

ŽIAR n/Hr.&DOLNÁ ŽDAŇA: T. Jenčo – Hatok, P. Jacko, J. Nosko, L. Tesák – J. Sojka (46. Pidručnyj, 87. Košuda), P. Blahút (46. D. Pavúk), Pelegríni, Paraj – Špyrka, P. Ďungel. Tréner Mil. Nemec.

PARTIZÁN: Čikoš-Pavličko – E. Šuľa, Rochev (87. Siwahla), D. Lukáč, P. Lipták – Horodník (66. M. Dybala) – Haladej, Katona, J. Staško – Milunovič (66. Sarki), Romulo Santos. Tré-ner J. Daňko. (ke)

FK POHRONIE – BARDEJOV

4:1 (1:1)

Borbély: Ak Inter chytí svoj deň,

je nepríjemný

FK INTER BRATISLAVA – FC PETRŽALKA

Dlhoočakávaná chvíľa je tu! Po niekoľkoročnej odmlke budú dnes futbaloví priaznivci opäť svedkami bratislavského súťažného derby

Inter – Petržalka. To posledné, ešte na úrovni našej najvyššej súťaže, je už riadne bradaté. Hralo sa 4. novembra 2006 a hoci

žlto-čier-ni vyhrali 1:0, práve sezóna 2006/07 sa pre žlto-čier-nich skončila neslávne a porúčali sa z elitnej súťaže.

Vytešený tábor Petržalky. Dotiahne kapitán mužstva Juraj Piroska

(s páskou) nováčika aj k víťazstvu v bratislavskom derby?

FOTO TOMÁŠ GÁL

na bratislavské derby, ktoré bude pre Inter a Petržalku súťažným zápasom po takmer dvanástich rokoch

ZAOSTRENÉ

(9)

D. Kurta, Niké:Marek Hamšík sa na orodovanie nového neapolského trénera Carla Ancelottiho rozhodol zostať v klube SSC, aby sa znova pokúsil naplniť svoj sen o zisku talianskeho titulu. Lenže, Neapol má spomedzi najväčších favoritov na „scudetto“ najťažší žreb v úvode nového ročníka talianskej Serie A. Po tomto dueli ho čaká AC Miláno, Sampdoria, Fiorentina, FC Turín, Parma a Juven-tus... V rímskom Laziu nastali dôležité

zmeny, do tímu trénera Simoneho Inza-ghiho prišiel krídelník Joaquín Correa z FC Sevilla, klub kúpil aj záložníka Va-lona Berishu zo Salzburgu či stopéra Francesca Acerbiho zo Sassuola. Tím opustili Felipe Anderson, Stefan de Vrij,

Federico Marchetti či Luca Borelli. Laziu sa v príprave s eu-rópskymi súpermi nedarilo, podľahlo Arsenalu (0:2) či Dortmundu (0:1). Neapol v prestupoch razí podobnú cestu ako v minulých sezónach, hľadá kvalitu za prijateľnú cenu. Na transferoch minul 71 miliónov eur, avšak hráčov predal za 81 miliónov. Pod Vezuv prišli Fabián Ruiz či Si-mone Verdi, odišli Jorginho, Duván Zapata, Pepe Reina, Christian Maggio a ďalší. Ak chcú hostia vedení Hamšíkom na-skočiť na víťaznú vlnu, mali by domácich obrať o tri body. Očakávam duel bohatý na góly a s množstvom šancí na oboch stranách.

nike.sk nike@nike.sk www.facebook.com/nikejetipovanie teletext STV a JOJ 200-299

sobota 18. 8. 2018

Neapol

začne novú

sezónu

v Ríme

X2 2 1X

48165

Lazio – Neapol

X 1

2,85

3,55

2,45

1,58

1,45

FORMA (POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV) Neapol (celkovo) v V P P V Lazio (celkovo) V P V p P 48146 Počet gólov (2,5) viac menej

TALIANSKO 1

2,06

1,71

ANGLICKO 1

futbal

So 18:30

Stačí si v termíne od 17. do 19. augusta podať tiket za 10 eur plus manipulák s min. 3 podujatiami (každé s kurzom min. 1,50), na ktorom bude čo i len jeden zápas z I. talianskej ligy a získate jednu voľnú stávku v hodnote 3 eur.

Taliansko je častou destináciou slovenských futbalistov. Jedným

z mnohých, ktorý pôsobil na Apeninskom polostrove, bol aj Blažej

Vaščák. Obliekal dresy Trevisa, Lecce, hosťoval v Cesene. Čo si myslí

súčasný hráč prvoligových Michaloviec o letnom príchode Ronalda

do Serie A? Koho okrem Juventusu favorizuje na majstrovský titul?

Náš seriál ukončíme rozhovorom s bývalým hráčom pôsobiacim

v Serii A.

V Taliansku ste pôsobili, mentalitu ta-mojších ľudí poznáte. Čo si myslíte, ako to vnímajú Taliani, že jeden z najlepších hráčov na svete si vybral práve ich tím?

Talianske médiá sledujem pravidelne a od jeho príchodu nepíšu o ničom inom, len o Ronaldovi. Je to pre nich top téma. Taliani chcú z jeho príchodu vyžmýkať, čo sa len dá. Klubový futbal sa jeho príchodom istotne pozdvihne smerom nahor. Či už po marketingovej stránke, ale hlavne po športovej. Potre-bujú to, keďže v ostatných rokoch, až na Juventus, či čiastočne Neapol, ostatní v európskej konkurencii zaostávajú.

Bude Ronaldovým príchodom domi-nancia Juventusu ešte výraznejšia?

Juventus už pred príchodom Ronalda v Taliansku dominoval. Je to výsledok koncepčnej práce turínskeho klubu. Po známej afére v roku 2006, keď „starú dámu” preradili z najvyššej súťaže, si v Turíne vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Trpezlivou politikou si vybudovali z vlastných zdrojov silný tím a ťažia z toho. Takže, jasné, Ronaldovým

prí-chodom bude Juve ešte silnejší, ale skúsenosti a víťazný imperatív CR7 chcú zúročiť predovšetkým v Lige majstrov.

Kto by v novej sezóny mohol Juventus v Taliansku potrápiť?

V ostatnom období zamierili do talian-skych klubov významní investori. Prišli financie a s tým kvalitní hráči. Posil-ňovali milánske i oba rímske celky, ale aj ďalší. Vlani do posledných kôl trápil Ju-ventus Neapol, tentokrát si myslím, že veľkým konkurentom obhajcu trofeje bude milánsky Inter, ktorý získal viaceré zaujímavé mená.

Čo Hamšíkov Neapol?

Neapol si napokon Mareka udržal. Pri-viedol ostrieľaného a úspešného trénera Carla Ancelottiho, ktorý všade, kde bol, zbieral úspechy. Uvidíme, ako sa jeho víťazná mentalita prejaví v neapolskom klube. Každopádne, konkurencia je veľká. Neapol zrejme vicemajstrovskú pozíciu neobháji, ale verím, že do prvej štvorky skončí.

Konkurentom

Juventusu bude

milánsky Inter

Blažej Vaščák:

Seriál pr

ed štar

tom

Serie A

O. Lauko, denník Šport: Tento zápas dvoch popredných mužstiev najvyššej slovenskej súťaže sľubuje zaujímavé fut-balové divadlo. Trenčín aj Dunajská Streda sa neboja hrať útočne. Nielen, že neboja, oni v každom stretnutí chcú hrať sympaticky smerom dopredu. Trenčín je povzbudený postupom cez Feyenoord Rotterdam v Európskej lige. Dunaj-ská Streda už vypadla z pohárovej Európy a môže sa koncentrovať na ligu. V nej sa jej zatiaľ darí. V úvodných šty-roch kolách neprehrala a drží sa na druhom mieste tabuľky. Trenčín je na tom o čosi horšie, no odohral o zápas menej. Domácim chýba dlhodobý maród Kleščík, hostia by mali byť v plnej sile. Akurát z kádra vyradili pre disci-plinárne dôvody Ljubičiča. Oba tímy sa držia na výbornom priemere troch strelených gólov na zápas. Predpo-kladám, že aj v tomto zápase padne dosť gólov. Myslím si, že zvíťazí Trenčín, ale neudrží si čisté konto.

SLOVENSKO 1

futbal

19:00

X2 1X 1 X 2

2,05

3,40

3,35

1,28

1,69

áno nie 91774 Obaja dajú gól

1,52

2,27

49657

AS Trenčín – Dun. Streda

v (celkovo)DAC V V V

R P V (POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV)FORMA P V V

AS Trenčín

(celkovo)

J. Petko, Niké: Anglická Premier League ponúka aj v 2. kole veľký šláger. Opäť sú stredobodom pozornosti kanonieri z Londýna. Arsenal minulý týždeň doma podľa očakávania na Manches-ter City nestačil. Niektorých síce sklamal, pravda, nový tréner a noví hráči nemôžu automaticky znamenať úspech. Kanonierom zrejme chvíľu potrvá, kým po viacerých zmenách prídu aj výsledky. Vylepšiť si renomé sa pokúsi teraz na pôde mestského rivala. S Chelsea pritom vlani neprehral ani jednu zo štyroch vzájomných konfrontácií, hoci až tri sa skončili remízou. A ne-prehral ani na predsezónnom Champions Cupe, keď o svojom triumfe rozhodol v penaltovom rozstrele. Pravda, na Stamford Bridge sa mu v ostatnom čase nedarí. Naposledy tu naplno bodoval ešte pred siedmimi rokmi. Navyše, stále mu chýbajú Maintland-Niles, Koscielny a Ko-lašinac, otázny je Monreal. Derby je derby, kanonieri potrebujú z tohto duelu pozitívny výsle-dok. Na druhej strane Chelsea je doma silná a už v úvodnom súboji ukázala, že v tomto ročníku by mohla potrápiť celky na špici, či už Manchester City alebo Liverpool. V súboji s Arsenalom je miernym favoritom, alternatívou je nižší počet gólov.

X2 1X 1 X 2

1,82

3,55

4,85

1,20

2,04

menej viac 56561 Počet gólov (2,5)

2,15

1,65

86785

Chelsea – Arsenal

v (celkovo)Arsenal R V P

R R R (POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV)FORMA R V P

Chelsea

(celkovo)

Imagem

Referências

temas relacionados :