KAROTIDNI STENTOVI (MONORAIL-RAPID EXCHANGE DIZAJN) SA DELIJAMA ZATVORENOG DIZAJNA, IZRAĐENI OD NITINOLA, SA SISTEMOM ZA

Texto

(1)

ID ŠIFRA NAZIV

1 SM000018 A STERI DRAPE 61X85 2 SM000017 A STERI DRAPE 61X91 4 PM000017 ADAPTERI

5 GP940002 ADHESIVI - PROVOX ADHESIVES FLEXIDERM 6 GP940003 ADHESIVI - PROVOX ADHESIVES OPTIDERM 7 GP940001 ADHESIVI - PROVOX ADHESIVES REGULAR 8 SM000005 AERACIONE CEVČICE

9 PM000013 AKTIVNA BI EL 10 SM000062 ALKOHOL 70% (L)

11 SM000059 ANGIO TOUCH KIT (SET ZA PACIJENTA) 12 SM000053 ANTIBAKTERIJSKI FILTER

14 ST000010 AORTNI STENT - GRAFT 15 PM130003 ARROW

16 PMXX0006 ATTAIN LDS, UVODNI SISTEM ZA CS

18 PMXX0005 ATTAIN VENOGRAM BALOON CATHETER SA BALONOM ZA VENOGRAM CS 19 SK000001 AUTOLOGNI SISTEM SA PRIBOROM TK2

20 SM000042 AUTOMATSKI MANIFOLD 21 SM000001 AUTOSISTEMI

25 PM040002 AV PLUS DX 26 ST000011 BALON KATETER

28 BKT90006 BALON KATETER, NC SPRINTER, RX, MEDITRONIC, NCSP (2.5-5.0) 29 BKT90005 BALON KATETER, SPRINTER, OTW, MEDITRONIC, SPR15, SPR20

30 BKT90001 BALON KATETERI ZA PREDILATACIJU MONORAIL DIZAJNA (Rx) (dijametra 1.5 i 2.0 mm) 31 BKT90002 BALON KATETERI ZA PREDILATACIJU OVER-THE-WIRE DIZAJNA (OTW) (dijametra 1.5 i 2.0 mm) 32 SM000118 BALON ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN INTRAARTERIJSKE TROMBOZE

33 VU000601 BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA 36 VR000006 BILOŠKA VALVULA STENLESS 37 VR000005 BILOŠKA VALVULA STENTED

38 VLL90008 BIOLOŠKA VALVULA STENDED ZA AORTNU POZICIJU 39 VLL90007 BIOLOŠKA VALVULA STENDED ZA MITRALNU POZICIJU 40 VLL90009 BIOLOŠKA VALVULA STENTLESS

41 VR000012 BIOLOŠKI PRSTENOVI ZA REKONSTRUKCIJU SRČANIH ZALISTAKA 42 SM000033 BOCA ZA TORAX DRENAŽU ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 43 SM000090 BOČICE ZA URIN

44 SM000076 BRAUNILE (komad)

46 PMXX0003 CAPSURE FIX NOVUS, BI, AKTIVNA, PRAVA ELEKTRODA 47 PMX80003 CAPSURE FIX NOVUS, BI, AKTIVNA, PRAVA ELEKTRODA 49 PMXX0002 CAPSURE SP NOVUS, BI, PASIVNA PRAVA/J ELEKTRODA 50 SM000043 CARDIOPLEGIA 1000

51 OS000006 CARDIOTOMY RESVOIR 52 SM000028 CATH. CONECTOR 100 CM 53 00540100 CELA KRV (ml)

54 SK000002 CELL SAVING 5 KOMPLET ZA INTEROPERATIVNO SPAŠAVANJE KRVI 55 00209505 CEMENT STERILNI

56 VU000501 CEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA 58 SM000054 CHITO - SEAL HEMOST. PAD 59 00209262 CHS PLOCA SA 3 OTVORA 60 00209263 CHS PLOCA SA 5 OTVORA 61 SM000027 CONTRAST INJECTION M 62 PM130002 CPS AIM

63 PM130001 CPS DIRECT SL

64 SM000052 CREVO ZA ANESTIZIJU ZA PACIJENTA

65 PM000021 CRT-P + 1 ELEKTRODA ZA CS (UNI/BI) + 1 AKTIVNA ELEKTRODA + 1 PASIVNA ELEKTRODA (PRAVA ILI J) + UVODNI SISTEM CS 66 PM000015 CS ELEKTRODA UNI

67 GP900009 ČEP ZA ZATVARANJE PROTEZE - PROVOX PLUG

68 SM000113 ČESTIČNO EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 69 GP900007 ČETKICA ZA ČIŠDENJE PROTEZE - PROVOX BRUSH

70 VLL90013 DAKRONSKI PATCH, HEMA PATCH WOVEN, INTERVASCULAR, HEW 71 00560200 DELEUKOCITOVANI ERITROCITI(ERITROCITI PRETHODNO FILTRIRANI)(ml) 72 SM000067 DEZINFICIJENSI (L)

73 SM000096 DISK ZA ILEOSTOMU 74 SM000094 DISK ZA KOLOSTOMU 75 SM000098 DISK ZA UROSTOMU 76 OR000036 DISKUS IMPLANTAT

78 GP900005 DODATAK ZA OLAKŠAVANJE GOVORA BEZ KORIŠDENJA RUKU - PROVOX FREE HANDS HME 79 SM000011 DRENOVI

80 SM000078 DRVENE ŠPATULE (komad)

81 NH000003 DURA GRAFT (VEŠTAČKA DURA) U NEUROHIRURGIJI 82 SM000029 DVOJNA SLAVINA

(2)

83 UM000010 DVOKOMPOZITNA MREŽICA ZA HERNIJU (KILU) 84 SM000046 ELASTIČNI ZAVOJ

85 OR000014 ENDEROV KLIN

86 SM000102 ENDOTRAHEALNA KANILA 87 PM000025 EPIKARDNA ELEKTRODA

88 00560100 ERITROCITI (DEPLAZMATISANA KRV, ml) 89 OR000028 FIKSACIONI ŠRAF ZA PLOČU (ZAVRTANJ) 90 SM000051 FILTER BAKTERIOLOŠKI

91 SM000050 FILTER SAKUPLJAČ VLAGE

92 GP900003 FILTERI - PROVOX FREEHANDS HME CASSETE 93 SM000071 FLASTERI (cm)

95 VLL90011 FLEKSIBILNI RING 96 VR000009 FLEKSIBILNI RING

97 UM000018 FLEKSIBILNI URETEROPELVIČNI STENT URETER 99 OR000015 GAMA KLIN

100 SM000068 GAZE (m)

101 SM000077 GEL ZA ULTRAZVUK (kg) 102 SM000047 GEMINI SISTEM

103 GP900001 GOVORNA PROTEZA - PROVOX 2 105 SM000031 HEMOSTATSKA VALVULA 107 SM000064 HIDROGEN 3% (L)

108 MF000004 HIDROKSIAPATIT PRAH (REKONSTRUKTIVNI MATERIJAL) U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 109 SM000086 HIRURŠKE KAPE

110 SM000006 HIRURŠKI ŠAVNI MATERIJAL

111 GP900002 HME - PROVOX HME CASSETE - NORMAL, HiffOW 112 OR000017 HUMERALNI KLIN

113 PM000014 HV ELEKTRODA

114 PM000018 ICD SA VVIR + HV ELEKTRODA UVODNIK

115 PM000030 ICD-CRT + ELEKTRODA ZA CS + HV EL + BI EL + UVODNI SISTEM ZA CS + UVODNIK ZA HV 116 PM000029 ICD-DR + HV ELEKTRODA + BI ELEKTRODA + UVODNIK ZA HV

117 PM000028 ICD-VR + HV ELEKTRODA ZA PRIMARNU PREVENCIJU IZNENADNE SMRTI + UVODNIK ZA HV 118 PM000027 ICD-VR + HV ELEKTRODA ZA SEKUNDARNU PREVENCIJU IZNENADNE SMRTI + UVODNIK ZA HV 119 SM000105 IGLA ZA BIOPSIJU KOSTI

120 SM000104 IGLA ZA STERNALNU PUNKCIJU 121 SM000075 IGLE (komad)

122 OR000032 IGLE ZA FIKSACIJU KOSTIJU

124 UM000012 IMPLANTAT ZA DOJKU (POSLE IZVRŠENE MASTEKTOMIJE)

125 MF000002 IMPLANTATI ZA STABILIZACIJU OBTURATOR PROTEZE (U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 126 MF000003 IMPLANTATI ZA STABILIZACIJU PROTEZE LICA (U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 133 SM000044 INFUZIONI SISTEM ZA GREJAČ KRVI LEVEL

134 SM000061 INSTRUMENTARIJUM ZA LAPAROSKOPSKU OPERACIJU ŽUČNE KESE 135 PM050001 INSYNC III DDDR PEJSMEJKER

136 OR000016 INTERLOKING ŠRAF 137 SM000038 INTRADJUSER SET 141 00560800 ISPRANI ERITROCITI (ml)

142 GP900006 KANILA - PROVOX LARYBUTTON, PROVOX LARYTUBE 143 SM000009 KANILE

144 SM000057 KARDIOHIRURŠKI SET(MANTILI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU) 145 STT90004

KAROTIDNI STENTOVI (MONORAIL-RAPID EXCHANGE DIZAJN) SA DELIJAMA OTVORENOG DIZAJNA, IZRAĐENI OD NITINOLA, SA SISTEMOM ZA DISTALNU PROTEKCIJU

146 STT90003

KAROTIDNI STENTOVI (MONORAIL-RAPID EXCHANGE DIZAJN) SA DELIJAMA ZATVORENOG DIZAJNA, IZRAĐENI OD NITINOLA, SA SISTEMOM ZA DISTALNU PROTEKCIJU

147 ST000009 KAROTIDNI STENTOVI SA SISTEMIMA ZA DISTLNU PROTEKCIJU (FILTERI ILI OKLUZIONI SISTEMI) 148 OR000024 KAŠIKASTA PLOČA

149 SM000081 KATETER ZA CISTOSTOMU 150 SM000080 KATETER ZA NEFROSTOMU 151 SM000010 KATETERI 152 SM000095 KESA ZA ILEOSTOMU 153 SM000093 KESA ZA KOLOSTOMU 154 SM000097 KESA ZA UROSTOMU 155 SM000037 KESE ZA SATNU DIUREZU 156 SM000088 KESE ZA URIN

157 OR000013 KIRŠNER IGLA 158 SM000021 KLINI DRAPE 50X75 159 SM000020 KLINI DRAPE 75X75 160 SM000019 KLINI DRAPE 75X90

161 OR000031 KLINOVI ZA FIKSACIJU KOSTIJU 162 SM000004 KLIPSEVI

163 UM000007 KOHLEARNI IMPLANTATI 164 SM000048 KONEKTOR PACIJENT CREVA 165 SM000016 KONEKTOR Y

167 SM000013 KONTRASTNA SREDSTVA

(3)

169 STT90010 KORONARNI STENT SA LEKOM, BIOMATRIX,BIOSENSORS INTERNATIONAL, BMXT 170 STT90009 KORONARNI STENT SA LEKOM, TAXUS LIBERTE, BOSTON SCIENTIFIC, H 749, 38940

172 STT90006 KORONARNI STENT IZRAĐEN OD NERĐAJUDEG ČELIKA SA DELIJAMA ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNOG DIZAJNA (HIBRIDNI DIZAJN) 174 STT90007 KORONARNI STENT, GAZELLE, BIOSENSORS INTERNATIONAL, GAZ

175 STT90016 KORONARNI STENT, LEGURA, DRIVER, MEDITRONIC, DRV-X 178 ST000003 KORONARNI STENTOVI NAPRAVLJENI OD LEGURA

179 ST000002 KORONARNI STENTOVI OD NERĐAJUDEG ČELIKA SA DELIJAMA ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNOG DIZAJNA (HIBRIDNI DIZAJN) 180 ST000001 KORONARNI STENTOVI OTVORENOG DIZAJNA

181 ST000012 KORONARNI STENTOVI OTVORENOG DIZAJNA IZRAĐENI OD KOBALT-HROM LEGURE OBLOŽENI IMUNOSUPRESIVNIM LEKOM 182 ST000013 KORONARNI STENTOVI OTVORENOG DIZAJNA IZRAĐENI OD NERĐAJUDEG ČELIKA OBLOŽENI IMUNOSUPRESIVNIM LEKOM 183 ST000005 KORONARNI STENTOVI SA CITOSTATSKIM DEJSTVOM I POVOLJNIM EFEKTOM KOD BOLESNIKA SA RESTENOTIČNIM LEZIJAMA 184 ST000004 KORONARNI STENTOVI SA CITOSTATSKIM DEJSTVOM I POVOLJNIM EFEKTOM KOD DIJABETIČARA

185 ST000006 KORONARNI STENTOVI SA CITOSTATSKIM DEJSTVOM ZA KOMPLEKSNA SUŽENJA U ANGULIRANIM I TORTUOZNIM ARTERIJAMA 186 ST000014

KORONARNI STENTOVI ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNOG DIZAJNA IZRAĐENI OD KOBALT-HROM LEGURE OBLOŽENI IMUNOSUPRESIVNIM LEKOM

187 ST000015

KORONARNI STENTOVI ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNOG DIZAJNA IZRAĐENI OD NERĐAJUDEG ČELIKA OBLOŽENI IMUNOSUPRESIVNIM LEKOM

188 OR000030 KOŠTANI ZAVRTNJI 190 00521000 KRIOPRECITAT (doza) 191 OR000021 L PLOČA

192 SM000103 LANCETA 193 15021000 LANCETE

194 SM000060 LAPAROSKOPSKI SET 195 PM000019 LID ZA PRIV. ZA PACE MAKER 196 SM000039 LONG SHEATH SETS

197 VU000801 UNUTRAŠNJI FIKSATOR KIČME (PO TIPU MIAMI-MOSS) 198 SM000079 MASKE (komad)

200 00205008 MATERIJAL ZA AUTOMATSKU PERITONEUMSKU DIJALIZU 201 00205001 MATERIJAL ZA BIKARBONATNU HEMODIJALIZU 202 00205009 MATERIJAL ZA CVVH 203 00205010 MATERIJAL ZA CVVHD 204 00205012 MATERIJAL ZA CVVHDF 205 00205004 MATERIJAL ZA HEMODIJAFILTRACIJU 206 00205013 MATERIJAL ZA HEMOPERFUZIJU 207 00205011 MATERIJAL ZA HVCVVH

208 00205005 MATERIJAL ZA INTERMITENTNU PERITONEUMSKU DIJALIZU 209 00205007 MATERIJAL ZA KOMPLIKOVANU CAPD

210 00205006 MATERIJAL ZA KONTINUIRANU AMBULATORNU PERITONEUMSKU DIJALIZU (CAPD) 211 00205002 MATERIJAL ZA VISOKO EFIKASNU BIKARBONATNU HEMODIJALIZU

213 PM160001 MAXIMO II DR ICD 215 PM150001 MAXIMO VR ICD 216 SM000055 MEDFLATOR 217 SM000066 MEDICINSKI BEZIN (L)

218 MS000001 MEDICINSKI KISEONIK - TEČNI (1L) 219 VR000002 MEHANIČKA AORTNA VALVULA

220 VLL90003 MEHANIČKA AORTNA VALVULA NISKOPROFILNA ZA BROJEVE 19, 21 i 23 221 VLL90004 MEHANIČKA AORTNA VALVULA VISOKOPROFILNA ZA BROJEVE 25 i 27 222 VR000001 MEHANIČKA MITRALNA VALVULA

223 VLL90001 MEHANIČKA MITRALNA VALVULA NISKOPROFILNA ZA BROJEVE 25, 27 i 29 226 VR000003 MEHANIČKA VALVULA SA GRAFTOM

227 00205014 MEMBRANA ZA PLAZMASEPARACIJU

228 OIS90001 MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA COATING-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE

231 SM000109 MIKROKATETER ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 232 SM000110 MIKROVODIČ ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 233 OR000038 MODULARNI IMPLANTATI KOSTIJU I ZGLOBOVA

234 OR000009 MODULARNI TIBIJALNI DEO ENDOPROTEZE KOLENA 235 UM000001 MREŽICA

236 UM000009 MREŽICE ZA HERNIJE (KILE) 237 SM000125 NARUKVICA ZA MAJKE I BEBE 238 SM000124 NAZALNI OKSIGENI SET

239 BKT90004 NEKOMPLIJANTNI BALON KATETERI ZA POSTDILATACIJU KORONARNIH ARTERIJA (dijametra 2.5 i više mm) 240 OS000003 OKSIGENATOR SA CAUTINGOM ZA DECU 5 - 50KG

241 OS000002 OKSIGENATOR SA CAUTINGOM ZA DECU DO 5KG 242 OS000001 OKSIGENATOR SA CAUTINGOM ZA ODRASLE 243 SM000022 OP-TAPE 10X50

244 SM000040 OPTURATOR 7FRX11

245 OM078999 OSTALI IMPLATANTI (PROTEZE) U ORTOPEDIJI 246 OM081999 OSTALI PEJSMEJKERI

247 OM082999 OSTALI STENTOVI

248 UM000005 OSTALI UGRADNI MATERIJAL

249 OM077999 OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

(4)

250 PM000005 PACEMAKER DDDR + 2 BI

251 PM000007 PACEMAKER DDDR, A/V AUTOKAPTURA + 2 BI

252 PM000008 PACEMAKER DDDR, A/V AUTOKAPTURA + UNI PASIV ELEKTRODA + BI AKTIV ELEKTRODA, ZA DECU MANJU OD 30KG 253 PM000006 PACEMAKER DDDR, V AUTOKAPTURA + 2 BI

254 PM000022 PACEMAKER ICD

255 PM000011 PACEMAKER LOOP RECORDER

256 PM000010 PACEMAKER MULTI - SITE + ELEKTRODA ZA CS 257 PM000002 PACEMAKER SSI + BI

258 PM000009 PACEMAKER VDDR + SINGLE - PASS 259 PM000020 PACEMAKER VDR

260 PM000001 PACEMAKER VVI + BI 261 PM000004 PACEMAKER VVIR + BI

262 PM000003 PACEMAKER VVIR + BI + AUTOKAPTURA 263 SM000087 PAPIRNE KALJAČE

265 UM000013 PARCIJALNE PROTEZE ZA SREDNJE UHO 266 VR000011 PATCH

267 PM120001 PEEL AWAY INTRODUCER 7FR 268 PM040003 PEEL AWAY LUTRODUCER 9FR 269 SM000127 PELENE

270 PMXX0009 PERCUTANEOUS LEAD INTRODUCER, UVODNIK 9FR 273 STT90014 PERIFERNI STENT, PROTEGE GPS, SER6, SERP65

274 STT90015 PERIFERNI STENT, SMART CONTROL, CORDIS CORPORATION, SOCV, COMV 275 STT90013 PERIFERNI STENT, WALLSTENT UNI, WALLSTENT RP,M0017

276 ST000007 PERIFERNI STENTOVI PREMONTIRANI NA DILATACIONI BALON 277 SM000082 PERITONEUMSKI KATETER

278 MF000001 PLOČICE SA ZAVRTNJIMA RAZLIČITIH PROFILA (U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 279 PM000024 POTKOŽNA ELEKTRODA ZA ICD

280 UM000003 POTPUNA OČNA PROTEZA (ORBITALNI IMPLANT) 281 SM000065 POVIDON JOD (L)

282 VU000701 ENDOPROTEZA KOLENA 284 UM000006 PUDENSI

285 GP900008 PUMPICA ZA ISPIRANJE PROTEZE - PROVOX FLUSH 286 SM000041 PUNK. IGLE 186/038/7,6

287 UM000008 PUNJENJE ZA CIRKULARNE STAPLERE 288 OR000034 PUNJENJE ZA STAPLERE (SPOJNICE) 290 SM000014 RADIOAKTIVNI IZOTOPI

291 88888884 Radioaktivni medicinski materijal

292 VU003000 RADIOFARMAK-SANITETSKI MATERIJAL ZA PET 293 OR000025 RAVNA PLOČA

294 SM000045 REDON BOCA 400 ML 295 PM010001 REGENCY SC+

296 00560301 Eritrociti resuspendovani osiromašeni Le i Tr - mala zapremina, ml 297 00560300 Eritrociti resuspendovani osiromašeni Le i Tr, ml

299 OR000008 REVIZIONA FEMORALNA KOMPONENTA ENDOPROTEZE KOLENA 301 OR000011 REVIZIONI FEMORALNI STEM ENDOPROTEZE KOLENA

302 OR000010 REVIZIONI TIBIJALNI INSERT ENDOPROTEZE KOLENA 303 OR000012 REVIZIONI TIBIJALNI STEM ENDOPROTEZE KOLENA 305 SM000063 RIVANOL (L)

306 SM000012 RO FILMOVI

307 SM000072 RUKAVICE - HIRURŠKE (par) 308 SM000073 RUKAVICE - OBIČNE PVC (par)

309 SM000049 SAKUPLJAČ KONDENZOVANE VODE IZ CREVA 310 OR000019 SAMODINAMIZIRAJUDI UNUTRAŠNJI FIKSATOR 311 ST000008 SAMOOSLOBAĐAJUDI PERIFERNI STENTOVI

312 SM000083 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL ZA LAPAROSKOPSKU HOLECISTEKTOMIJU 313 SM000085 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL ZA MAGNETNU REZONANCU BEZ KONTRASTA 314 SM000084 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL ZA MAGNETNU REZONANCU SA KONTRASTOM 317 VR000008 SEMIRIGIDNI I RIGIDNI RING

318 OR000027 SEMITUBULARNA PLOČA 319 PM030001 SENSIA DDDR PEJSMEJKER 320 SM000026 SET ZA A RADIALIS T

321 SM000092 SET ZA STEREOTAKSIČNU BIOPSIJU I EKSCIZIJU DOJKE 323 SM000015 SETOVI ZA LDL

324 SM000114 SISTEM ZA ASPIRACIJU INTRAARTERIJSKOG TROMBA 325 PM000031 SISTEM ZA EKSTRAKCIJU ELEKTRODA

326 SM000117 SISTEM ZA HEMIJSKU INTRAARTERIJSKU TROMBOLIZU

327 SM000115 SISTEM ZA HVATANJE I IZVLAČENJE INTRAARTERIJSKOG TROMBA 328 SM000032 SISTEM ZA INFUZIJU

329 SM000099 SISTEM ZA INFUZIONU PUMPU

330 SM000058 SISTEM ZA INVAZIVNO MERENJE ARTERIJSKOG I VENSKOG PRITISKA (MONITORING SET) 331 SM000116 SISTEM ZA IZVLAČENJE STRANOG TELA IZ KRVNOG SUDA

332 SM000035 SISTEM ZA KARDIOPLEGIJU

(5)

333 SM000101 SISTEM ZA MERENJE INTRAKRANIJALNOG PRITISKA 334 SM000036 SISTEM ZA VOLUMEN

335 SM000007 SONDE

336 SM000112 SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA 338 OS000004 STABILIZATOR

339 OIS90003 STABILIZATOR VRHA SRCA 340 OS000005 STABILIZATOR VRHA SRCA

342 OIS90002 STABILIZATOR ZA RAD NA KUCAJUDEM SRCU 343 UM000004 STAPLERI

345 SM000119 STENT ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN INTRAARTERIJSKE TROMBOZE 346 SM000121 STENT ZA GASTROINTESTINALNI TRAKT

348 SM000025 SURGICAL 10X20 349 SM000023 SURGICAL 5X35 350 SM000024 SURGICAL 5X7,5

351 SM000056 ŠPRIC KOMPLET ZA INJEKTOMA 352 SM000074 ŠPRICEVI (komad)

353 NH000001 ŠRAFOVI (U NEUROHIRURGIJI) 354 OR000033 ŠRAFOVI ZA FIKSACIJU KOSTIJU 355 SM000126 ŠTIPALJKA ZA PUPČANE VRPCE 356 OR000022 T PLOČA

357 SM000111 TEČNO EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 358 15010000 TEST TRAKE ZA APARAT

359 OR000018 TIBIJALNI KLIN 360 SM000120 TKIVNI EKSPANDER

361 OR000037 TOTALNA ENDOPROTEZA RAMENA 362 UM000014 TOTALNE PROTEZE ZA SREDNJE UHO 363 SM000122 TRAHEALNI STENT

364 SM000123 TRAHEOBRONHIJALNI STENT 366 SM000100 TRANSFUZIONI SISTEM 367 SM000030 TROKRAKA SLAVINA

369 00510200 TROMBOCITI IZ BUFFY COAT (ml)

370 00510110 TROMBOCITI KONCENTROVANI IZ PRP (doza) 371 00510299 TROMBOCITI PUL. (ml)

387 OR000026 TUBULARNA PLOČA 388 VR000010 TUBULARNI GRAFT 389 VLL90012 TUBULARNI GRAFT

390 GR000016 TUBULARNI PTFE GRAFT SPOLJA OJAČAN SA PRSTENOVIMA ILI SPIRALOM PROMERA 12 I 10 MM 391 GR000015 TUBULARNI PTFE GRAFT SPOLJA OJAČAN SA PRSTENOVIMA ILI SPIRALOM PROMERA 20, 18 I 16 MM 393 SM000008 TUBUSI

394 OR000007 TUMOR PROTEZA 396 OR000023 U PLOČA 397 OR000020 UGAONA PLOČA 398 PM000012 UNIPOLARNA ELEKTRODA 399 OR000035 UNUTRAŠNJI FIKSATOR KIČME

400 PM000026 UVODNI SISTEM ZA CS + ELEKTRODA ZA CS 401 PM000016 UVODNICI

402 SM000106 UVODNIK ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 403 SM000091 VAKUTAJNER

404 VR000004 VALVULA SA ŠIROKIM OBODOM 405 VLL90006 VALVULA SA ŠIROKIM OBODOM 406 SM000070 VATA (kg)

407 GR000011 VENSKI STRIPERI

408 NH000002 VENTRIKULARNI KATETER (U NEUROHIRURGIJI) 409 PM020001 VERITY ADXHL SR

410 PM040001 VERITY ADXXL VDR 411 OR000039 VEŠTAČKA KOST (OSTEOVIT)

413 SM000107 VODEDI KATETER ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 414 SM000108 VODIČ ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA

415 PM000023 VVIR ZA DECU LAKŠU OD 10KG + 1 UNIPOLARNA ELEKTRODA 416 00209195 Z.MODULARNI BLOK

417 00520101 ZAMRZNUTA SVEŽA PLAZMA - MALA ZAPREMINA (ml) 418 00520100 ZAMRZNUTA SVEŽA PLAZMA (ml)

419 00520102 ZAMRZNUTA SVEŽA PLAZMA BEZ KRIOPRECITATA 420 UM000011 ZATVARAČ SEPTALNOG DEFEKTA (OKLUDER) 421 SM000069 ZAVOJI (m)

422 PMXX0007 ZINGER GUIDE WIRE, ŽICA VODIČ ZA ELEKTRODU ZA CS 423 OR000029 ŽICA

424 SM000034 ŽICE ZA PACE MAKER

425 BKT90008 BALON KATETER, POWERLINE, BIOSENSORS INTERNATIONAL, PWR 426 BKT90009 MIKRO-KATETER, TRANSIT, CORDIS, (600-330,340,350a)

428 MS000002 ETAR (1L)

429 STT90017 PERIFERNI STENT, WALLSTENT, BOSTON SCIENTIFIC, H965SCH647

(6)

430 STT90018 DISTALNA PROJEKCIJA, ANGIOGUARD RX, CORDIS CORPORATION, 01814R 431 MS000003 AZOT – SUBOKSID (1L)

432 SM000128 STERILNA KESA SA ISPUSTOM 433 SM000129 NAZALNI KATETER

434 SM000130 USNI ASPIRTATOR - MUKUS 435 MF000005 NEURO-PAČ

436 UM000020 TUBUSI ZA LARINGOTRAHEALNE STENOZE

437 SM000131 Uvodnik (Šit sa dilatatorom i hemostatskom valvulom) 438 SM000132 Uvodnik za radijalni pristup

439 SM000133 Kateter dijagnostički za koronarografiju 440 SM000134 Kateter gajding za PCI

441 SM000135 Dijagnostička žica (PTFE ili hidrofilna) 443 SM000137 Igla za arterijsku punkciju

444 SM000138 Ekstenziono crevo

445 SM000139 PCI komplet (torker, Y konekcija, igla za inserciju žice) 446 SM000140 Insuflator

447 SM000141 Koronarna žica

448 SM000142 Koronarna žica za merenje pritiska u arteriji (FFR žica) 449 SM000143 Balon kateter za intraaortnu balon pumpu (IABP) 450 SM000144 Kateter za usmeravanje koronarne žice 451 SM000145 Sistem za aspiraciju tromba iz koronarne arterije 452 SM000146 Sistem za hvatanje odlomljenih delova materijala 453 SM000147 Elektroda za privremeni pejsmejker

454 SM000148 Materijal za davanje kontrasta preko injektor pumpe 455 SM000149 Hemostatski sistem za mehaničko zatvaranje arterije 456 SM000150 Hemostatski sistem za zatvaranje arterije silikonom 457 SM000151 Hemostatska traka za radijalnu arteriju

458 SM000152 Sistem za distalnu protekciju tromboze

459 SM000153 Angiografski špric za davanje kontrasta sa kapturom 460 SM000154 Kateteri za intravaskularni ultrazvuk (IVUS) 461 SM000155 Kateteri za optičku koherentnu tomografiju (OCT) 462 SM000156 Jednokratni set za pretvarač (hemodinamika u angio sali) 463 LM000001 LABORATORIJSKI MATERIJAL

464 STT90019 KORONARNI STENT SA LEKOM, PROMUS, BOSTON SCIENTIFIC, H749100 (8-12) BO 465 SM000157 SET ZA IZMENU PLAZME (kod teških neuromišidnih bolesti)

466 SM000158 BIOPSIONI SET

467 SM000159 DRENAŽNI SET U ANGIOGRAFIJI

468 SM000160 VISOKOELASTIČNE TEČNOSTI U OFTAMOLOGIJI 469 SM000161 SILIKONSKA ULJA U OFTAMOLOGIJI

470 SM000162 OBLOGE ZA PREVIJANJE RANA 471 SM000163 ANTIADHEZIVNI GEL 473 STT90020

Koronarni stent izrađen od platina-hrom legure, hibridni dizajn sa permanentnim polimerom, obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju delijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a

474 SM000164 Endoskopska video kapsula 475 STT90021 EPC stent

477 SM000165 Fiksator tubusa

478 SM000166 Zatvoreni sistem za aspiraciju traheobronhijalnog stabla 479 SM000167 Infuziona kesa za mešanje rastvora za TPI

480 00510500 Trombociti aferezni, doza 481 00540101 Cela krv, filtrirana prethodno, ml 482 00540102 Cela krv, filtrirana naknadno, ml 483 00540103 Cela krv - mala zapremina, ml 484 00540104 Cela krv, redukovana plazma za EST, ml

485 00540105 Cela krv 0/AB za EST (resuspendovani 0 Er u AB plazmi), ml 486 00560101 Eritrociti filtrirani naknadno, ml

487 00560102 Eritrociti - mala zapremina, ml 488 00570100 Granulociti, aferezni, doza 489 00580100 Eritrociti - autologni, ml 490 00580101 Cela krv - autologna, ml

491 00580102 Zamrznuta sveža plazma - autologna, ml

492 00590100 Eritrociti za intrauterinu transfuziju - mala zapremina, ml 493 SM000168 Laparoskopski materijal za radikalnu nefrektomiju 494 SM000169 Laparoskopski instrumentarijum za radikalnu nefrektomiju

495 SM000170 Laparoskopski materijal za nadbubreg - adrenalektomija, jednostrano 496 SM000171 Laparoskopski instrumentarijum za nadbubreg - adrenalektomija, jednostrano 497 SM000172 Laparoskopski materijal za enukleaciju Tu bubrega

498 SM000173 Laparoskopski instrumentarijum za enukleaciju Tu bubrega 499 SM000174 Laparoskopski materijal za plastiku UP vrata

500 SM000175 Laparoskopski instrumentarijum za plastiku UP vrata 501 SM000176 Laparoskopski materijal za ligaturu vene spermatike 502 SM000177 Laparoskopski instrumentarijum za ligaturu vene spermatike 503 SM000178 Laparoskopski materijal za resekciju ciste bubrega

(7)

504 SM000179 Laparoskopski instrumentarijum za resekciju ciste bubrega 505 SM000180 Laparoskopski materijal za prostatektomiju

506 SM000181 Laparoskopski instrumentarijum za prostatektomiju 507 HD000001 HEMODIJALIZA

508 S0009045 Troškovi materijala za parcijalnu akrilatnu protezu (M 70%) 509 S0009046 Troškovi materijala za totalnu protezu (M 80%)

510 S0009052 Troškovi materijala za reparaturu proteze - prelom ploče (M 50%) 511 S0009053 Troškovi materijala za dodatak zuba u protezi ( M 50%)

512 S0009054 Troškovi materijala za dodatak kukice u protezi (M 50%)

513 S0009055 Troškovi materijala za podlaganje proteze direktno - hladnovezujudi akrilat (M 50%) 514 S0009056 Troškovi materijala za podlaganje proteze indirektno (M 50%)

515 S0009110 Troškovi materijala za aktivni pokretni ortodonski aparat (M 150%) 516 S0009111 Troškovi materijala za funkcionalni ortodonski aparat (M 150%)

517 S0009113 Troškovi materijala za reparaturu ortodonskog aparata sa otiskom (M 60%) 518 S0009184 Troškovi materijala za opturator ploču bez zuba (M 30%)

519 S0009185 Troškovi materijala za protezu sa opturatorom (M 40%)

520 S0009186 Troškovi materijala za skeletiranu protezu sa opturatorom (M 50%)

521 S0009219 Troškovi materijala za davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe (M 50%) 522 S0009308 Troškovi materijala za readaptaciju i reokludaciju opturatora (M 35%)

523 VU000014 Radioaktivni izotop za lečenje karcinoma štitne žlezde

524 STT90002 Koronarni stent sa lekom (2011. - Endeavor/Resolute Zotarolimus, Medtronic, ERES (2.25-4.00); Rsint) 525 STT90001 Koronarni stent sa lekom (2011. - Cypher select +, Johnson-Johnson, CRB (2.25-3.50))

526 STT90008 Koronarni stent (2011. - Multi-Link Vision / Mini Vision, Abbott, 10078) 527 STT90005 Koronarni stent (2011. - Tsunami Gold, Terumo, CSRA)

529 STT90012 Periferni stent (2011. - PALMAZ GENEZIS, Cordis Corporation, PGPPS; PGPPX) 530 STT90022 Koronarni Stent graft (2011. -JOSTENT, Abbott, 210CG)

531 STT90023 Koronarni stent (2011. - legura, Integrity, Medtronic, INT) 532 STT90024 Periferni stent (2011. - Xpert, Abbott, EX8S-EX8L) 533 OR000040 Austin Moor parcijalna proteza kuka (2011.) 534 OR000041 Biartikularna parcijalna proteza kuka (2011.) 535 OR000042 Bescementna proteza kuka hidroksi-apatit (2011.) 536 OR000043 Bescementna proteza kuka keramika na keramiku (2011.) 537 OR000044 Reviziona proteza kuka cementna (2011.)

538 OR000045 Reviziona proteza kuka bescementna (2011.) 539 OR000046 Proteza kolena cementna (2011.)

540 OR000047 Proteza kolena reviziona (2011.) 541 OR000048 Proteza kolena bescementna (2011.)

542 OR000049 Sterilni cement sa antibiotikom od 40gr (2011.) 543 00205015 Materijal za sporu kontinuiranu ultrafiltraciju (SCUF) 544 OR000001 CEMENTNE PROTEZE KUKA

545 OR000002 BESCEMENTNE PROTEZE KUKA 546 OR000003 HIBRIDNE PROTEZE KUKA

548 SG000004 Endovaskularni graft za trbušnu aortu - Medtronic (2011-Talent Hydro, aortna extenzija, AXFxxxxWxxAXH) 549 SG000001 Endovaskularni graft za trbušnu aortu - Medtronic (2011-Talent Hydro AFxxxxCxxxAXH)

550 SG000006 Endovaskularni graftovi za grudnu aortu - Medtronic (2011- Valiant TAA, TCxxxxCxxxX)

551 SG000003 Endovaskularni graft za trbušnu aortu - Medtronic (2011-Talent Hydro, ilijačna ekstenzija, IXWxxxxCxxxAXH) 552 GR000006

Impr bifurkacioni graft promera 20x10, 18x9, 16x8, 14x7 i 12x6mm (2011-Interguard knitted bifurcated grafts IGK 2010; IGK 1809; IGK 1608; IGK 1407; IGK 1206)

553 GR000005 Impr Dac graft srebro bifurkacioni promera 16x8 i 14x7mm (2011-Interguard silver knitted bifurcated grafts IGK 1608S; IGK 1407S) 554 GR000004

Impr Dac graft srebro triaksijalni promera 8mm, dužine 100x60cm (2011-Interguard silver knitted radially supported grafts IGK AX 0808RS60/30S)

555 GR000002 Impregnirani tubularni Dacron graft promera 10,16,18 I 20 mm (2011-Interguard knitted straight grafts IGK 0020-40; IGK 0018-40; IGK 0016-40) 556 GR000001 Impregnirani tubularni Dacron graft promera 22 i 24 mm (2011-Interguard Wouen Straight grafts Igwoo 24-60 Igwoo 22-60)

557 GR000003 Impregnirani tubularni Dacron graft promera 6 i 8 mm (2011-Interguard small caliber knitted straight grafts IGK 0008-70; IGK 0006-70) 558 SG000002 Endovaskularni graft za trbušnu aortu - Medtronic (2011-Talent Hydro, kontralateralni nastavak, IWxxxxCxxxAXH)

559 GR000013 PTFE graft za hemodijalizu promera 5 i 6 mm (2011-PTFE graftovi standardni zid 561 SG000005 Endovaskularni graftovi za grudnu aortu - Medtronic (2011- Valiant TAA, TFxxxxCxxxX) 562 GR000018

Impr tubularni Dacron graft obloženi srebro-acetatom promera 8 i 6 mm (2011-Intergard small caliber silber knitted grafts IGK 0008-70S; IGK 0006-70S)

563 SG000007 Endovaskularni graft za trbušnu aortu - Medtronic (2011-Talent Hydro AUI, AUFxxxxCxxxAXH) 564 SG000008 Endovaskularni graft za trbušnu aortu - Medtronic (2011- OCLUDER, Okluder Ilijačne Aorte, OCLxx 565 SG000009 Endovaskularni graft za trbušnu aortu -W.L. Gore (2011- trunk sa ipsilateralnim nastavkom PXT) 566 SG000010 Endovaskularni graft za trbušnu aortu W.L. Gore (2011- kontralateralni nastavak PXC)

567 SG000011 Endovaskularni graft za trbušnu aortu W.L. Gore (2011- aortni ekstender PXA) 568 SG000012 Endovaskularni graft za trbušnu aortu W.L. Gore (2011-ilijačni ekstender PXL ) 569 SG000013 Endovaskularni graft za trbušnu aortu W.L. Gore (2011- dilatator sa sitom PG) 570 SG000014 Endovaskularni graft za trbušnu aortu W.L. Gore (2011- tri-lobe balon BCM) 571 SG000015 Endovaskularni graft za grudnu aortu -W.L. Gore (2011- torakalni stent graft TGE) 572 SG000016 Endovaskularni graft za grudnu aortu (2011- dilatator sa sitom za tag TS)

(8)

573 SG000017 Endovaskularni graft za grudnu aortu (2011- trilobe balon kateter BCM)

574 SG000018 Endovaskularni graft za grudnu aortu (2011-Relay Plus Thoracic Stent Graft 28M3xxxxxxxxx90s) 575 PM110010 Dvokomorski pejsmejker DDDR (2011-Relija dr, Medtronic,REDR01)

576 PM110011 Uvodnik sa preformiranim vrhom (2011-Attain command, Medtronic, 6250C) 577 PM110012 Subselektorni kateter (2011-Attain select II, medronic, 6248DEL)

578 PM110013 Balon kateter za venogram (2011-Pulmonary Wedge, Medtronic, 150075) 579 PM110014 Adapter Y konekcije (2011-Adapter kits,Medtronik, 2872)

580 PM110015 Adapter konekcije 5mm na IS-1 (2011-Adapter kits, Medtronic, VM-17) 581 PM110016 Jednokomorski pejsmejker SSIR (2011-Victory SR, st.Jude, 5610) 582 PM110017 Resinhronizacioni pejsmejker CRT-p, (2011-Frontier II, st.Jude, 5596)

583 PM110018 Dvokomorski kardioverter defibrilator ICD-DR, (2011-Current+DR,st.Jude, CD2211-36)

584 PM110020 Uvodnik sa deflektabilnim vrhom (2011-CPS LUMINARY CATHETER, Gvideright Gvidewire, st.Jude, 402857/402856, 404570) 585 PM110021 Jednokomorski pejsmejker (SSI), (2011-Talos SR, Biotronik, 356 254)

586 PM110022 Dvokomorski pejsmejker (DDD) (2011-Talos D, Biotronik, 356 245)

587 PM110023 »Single pass« pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (VDDR) (2011-Talos SLR, Biotronik, 356 252) 588 PM110024

Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) za sekundarnu prevenciju iznenadne srčane smrti, (2011-Lumax 340 VR-T, Biotronik, 355 271)

589 PM110025 Elektroda »single pass« (2011-Solox, Biotronik, 124 540, 124 542, 333 900, 333 902) 592 PM110029 Žica, vodič, »over the wire« za elektrodu za koronarni sinus (2011-Cruiser, Biotronik, 3514xx)

593 PM060001 Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) za decu telesne mase ispod 30 kg (2011-Adapta DR, Medtronic, ADDRS1) 594 PM060003 Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, unipolarna, promera od 1.2 mm (2011-Capsure sense, Medtronic, 4073)

595 PM170001 Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) (2011-Maximo II CRT-D, Medtronic, D284TRK) 596 PM140001

Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) za primarnu prevenciju iznenadne srčane smrti (2011-Maximo II VR ICD, Medtronic, D284VRC)

597 PM110001 Dijagnostički loop rekorder (2011-Reveal DX, Medtronic 9528/9538) 598 PMXX0004 Elektroda za koronarni sinus unipolarna (2011-Attain OTW, Medtronic, 4193)

599 PM100001 Epikardijalna elektroda (unipolarna ili bipolarna) (2011-Capsure Epi, Medtronic, 4965 4968)

600 PM090001 Potkožna (supkutana) elektroda za kardioverter defibrilator (2011-Subcutaneous lead system, Medtronic, 6996 SQ) 601 PM090002

Potkožna (supkutana) elektroda za kardioverter defibrilator sa potrebnim sistemom za pozicioniranje (2011-Tunneling tool for the Lead, Medtronic, 6996T)

602 PM130004 Elektroda za koronarni sinus bipolarna (različitih oblika vrha) (2011-Qick Flex LEAD, st.Jude, 1156T / 1158T) 603 PM070001 Jednokomorski pejsmejker SSIR za decu ispod 10kg, (2011-Microny II, st.Jude, 2525t)

604 PMXX0001 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina (2011-Isoflex, Tendril, st.Jude, 1944/1948, 1888TC) 605 PM070002 Elektroda unipolarna konekcije IS-1, pasivna, (2011-Isoflex S, st.Jude, 1645k)

606 PMXX0008 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije (2011-Sprint Quattro, 6944; Sprint Quattro Secure, 6947; Sprint Quattro Secure S, 6935, Medtronic) 607 OIS11004

Membranski oksigenator sa "coating"-om uz set linija za odrasle (2011-Terumo Capiox SX Oxygenator, CX*SX25RX; Medtronic Affinity NT 541T, 95217; Sorin Compactflo Evo, 050516; uz set linija za odrasle

608 SM000182 Slavina (stopcock)

609 SM000183 Hemostatska valvula za endovaskularnu proceduru 610 SM000184 Kesa za nadoknadu tečnosti

611 SM000185 Angiografska sterilna prekrivka 612 SM000186 Dijagnostički kateter

613 SM000187 Dijagnostička žica 614 SM000188 Okidač spirale

615 STT90025

Koronarni stent izradjen od nerdjajudeg čelika, sa biodegradabilnim polimerom, obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju delijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a (2011- Nobori Drug El Stent DE-RAxxxxLM/SM; BioMatrix Flex BMX-30xx)

616 STT90026

Samooslobađajudi perifeni stentovi izrađeni od nitinola, monorail – rapid exhange sistem (2011 - Misago self expanding ble RX stent sistem SX-VXAxxxxLN)

617 STT90027 Samooslobađajudi perifeni stentovi izrađeni od nitinola, OTW sistem (2011- Astron Pulsar 3xxxxx) 618 STT90011 Periferni stent, (2011 - Palmaz Blue, Cordis Corporation, PB)

619 SM000189 Elektroanatomski maping sistem (navigacioni pačevi) 620 STT11028

Karotidni stent (monorail – rapid exhange dizajn) sa delijama zatvorenog dizajna, izrađen od nerđajudeg čelika ili legura, sa sistemom za distalnu protekciju (Carotid wallstent monorail H 965 SCH647XXX filter wire EZ H749201051900)

621 STT11029

Karotidni stent (monorail – rapid exhange dizajn) sa delijama zatvorenog dizajna, izrađen od nitinola, cilindričnog i konusnog oblika, sa sistemom za distalnu protekciju (xrx020-, xrx030-, xrx040- Emboshield NAV6 distalna protekcija 22442-19, 22443-19)

622 STT11030

Karotidni stent (monorail – rapid exhange dizajn) sa delijama otvorenog dizajna, izrađen od nitinola, EXPRT tehnologija, sa sistemom za dist prot (Protege rx gps sepx ---135, Spider fx set za dis prot spd2--, X-pedion hidrofilna vodič žica 203-0602-200)

623 STT11031

Karotidni stent (monorail – rapid exhange dizajn) sa delijama otvorenog, segmentiranog dizajna, izrađen od nitinola, sa sistemom za distalnu protekciju (Precise pro RX nitinol stent system, ANGIOGUARD RX Emboli Protection Device, PCxxyyXCE, X01814RE)

624 STT11032 Dilatacioni karotidni balon (AVIATOR PLUS PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY (PTA) BALLOON CATH. 424XXYYW) 625 STT11033 Tvrda žica – žica vodič, vede čvrstine (stiff žica), pravog (straight) vrha (EMERALD AMPLATZ SUPER STIFF GUIDEWIRE 502 735) 626 STT11034 Uvodni kateter (SHEATH) pravog i zakrivljenog vrha (multipurpose oblik) (BRITE TIP SHEATH INTRODUCER 401X90M) 627 GR000010 Setovi za "IN SITU" BYPASS (2011-1000-90 LE Maitre-USA Valvulotome pojedinacno sterilisan)

628 IS110001 Intraokularna meka zadnjekomorna sočiva izrađena od hidrofobnog akrilata, izlivena u komadu (Acrysof Single-Piece IOL SN60AT) 629 IS110002 Intraokularna meka trodelna zadnjekomorna sočiva izrađena od hidrofobnog akrilata (Acrysof Multipiece IOL MA60AC)

630 IS110003 Intraokularna meka asferična sočiva, za inciziju od 1,8 do 2,2 mm (Acrysol IQ IOL SN60WF)

(9)

631 IS110004 Intraokularna tvrda (PMMA) zadnjekomorna sočiva (Single-Piece PMMA MZ60BD)

632 VLL11017 Teflonski patch (ugradni materijal u kardiohirurgiji – pečevi teflonski 007976 007977 007836)

633 VLL11014 Mehanička aortna valvula niskoprofilna (2011-SJM masters series aortic heart valve, mechanical AHPJ-505(17-27)) 634 VLL11015 Biološka valvula "stended" za aortnu poziciju (2011-Biocor valve B100/E100/ESP100 (21-29))

635 VLL11016

Tubularni graftovi dužine od 25-30cm i širine od 8-30mm (2011-GELWEAVE 733008-733030 VASCUTEK TERUMO TUBULARNI GRAFTOVI-RAVNI; GELSOFT PLUS 63308P-635024P VASCUTEK TERUMO TUBULARNI GRAFTOVI RAVNI)

636 VLL90002 Mehanička mitralna valvula niskoprofilna (2011-SJM masters series mitral mechanical heart valve MJ-501 (25-35)) 637 VLL90005 Mehanička valvula sa graftom (2011-SJM masters series aortic valve graft with hemashield CAVGJ-514 (19-29)) 638 VLL90010 Semirigidni i rigidni ring (2011-SJM seguin annuloplasty ring SARP (26-36),Rigid saddle ring RSAR (26-36)) 639 SK000004

Sistemi/Setovi kompatibilni tipu aparata Cell Saver 5,Hemolite 2+, i Hemonetics MCS (2011- BASICHISPEED CS5, 263 LOW VOL CS5SET 125, 261 CS BOWL HL2+, 193E COLL RESERV 20M, 220 BASIC A&A LINE, 208)

640 SK000005 Sistemi/Setovi kompatibilni tipu aparata Electa (2011-ATS kits;

641 SK000003 Sistemi/Setovi kompatibilni tipu aparata Sequestra 1000 i Autlog (2011- ТК1S24, TK2S24 blood processin kit ATLS24-one source pack) 642 BKT90007 Aspiracioni kateteri – za manuelnu aspiraciju tromba (2011 - EXPORTXTCE GEZ62007B, Medtronic)

643 GR000009

FOGARTY KATETERI (veličine od 2 do 10 Ch) (2011-FOGARTY KATETER (BALTON EMBOLECTOMY) EMB2F-EMB10F LeMaitre Embolectomy kateter 1601, 1801)

644 GR000008

Konusni PTFE graft spolja ojačan sa "prstenovima" ili "spiralom" promera 7- 5 mm (2011-MAXIFLO, VASCUTEK KONUSNI PTFE GRAFT OJAČAN PRSTENOVIMA-RINGOVANI W50ST0407CR)

645 BKT90003

Balon kateteri za predilataciju monorail dizajna (Rx) (dijametra 2.0 i više mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) (2011 - Maverick 2 Monorail H74938928, Boston Scientific)

646 GR000017

Tubularni PTFE graftovi spolja ojačani sa "prstenovima" ili "spiralom" promera 8 i 6 mm (2011-MAXIFLO, VASCUTEK TUBULARNI PTFE GRAFT OJAČAN PRSTENOVIMA-RINGOVANI S7006P, S7008P)

647 PM110026 Uvodnik (set) za standardne elektrode (2011-LI plus GB, Biotronik, 370 700, 370 701, 370 702) 648 PM110027 Uvodnik (set) za HV elektrode (defibrilatorske elektrode) (2011-LI plus GB, Biotronik, 370 703, 370 704) 650 SG000019 Bifurkaciono telo stent graft -Vascutek Terumo (2011- Bifurcate Body Bxx)

651 SG000020 Nemagnetna ultračvrsta žiča-vodič Vascutek Terumo (2011- Non-Magnetic Ultra Stiff Guidewire NMUS) 652 SG000021 Kontralateralna magnetna žica Vascutek Terumo (2011- Contralateral Magnet Wire CLMW; FCLMW) 653 SG000022 Kontralateralni guiding kateter Vascutek Terumo (2011- Contralateral Guiding Catheter CLGC )

654 SG000023 Ilijačna ekstenzija (prava ili proširena) Vascutek Terumo (2011- Stright Iliac Leg Lxxxx; Fiared Iliac Leg FLxxxx) 655 BKT11010

Balon kateteri za predilataciju monorail dizajna (Rx), (dijametra 1.5 mm i 1,25 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 1,5 mm) (2011 - SAPHIRE Coronary Dilatation Catheter 103-1205 do 103-1520, OrbusNeich)

656 BKT11011

Balon kateteri za predilataciju hronicne totalne okluzije monorail dizajna (Rx), (dijametra 1.1 mm i manje) (merenja se odnose na balon najmanjeg dostupnog dijametra) (2011 - ACROSS CTO RX 1xxxxx480, Acrostak)

657 BKT11012

Balon kateteri za predilataciju over-the-wire dizajna (OTW) (dijametra 1,5 i 2,0 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 1,5 mm) (2011 - Apex OTW H749 38960, Boston Scientific)

658 BKT11013

Nekomplijantni balon kateteri za postdilataciju koronarnih arterija (dijametra 2,5 i više mm) ( merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) (2011 - Quantum Maverick H749 38080, Boston Scientific)

659 BKT11014 Mikrokateteri za hronične totalne okluzije (CTO) (2011 - Stride Microcatheter STD105-26S, STD125-26S, STD150-26S, Asahi Intecc) 660 BKT11015

Specijalno dizajnirani balon kateteri za rezistentne lezije (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) (2011 - SCOREFLEX Coronary Dilatation Catheter 620-103-1 do 640-203-1, OrbusNeich)

661 SG110024

Endovaskularni graftovi za trbušnu aortu sa konstrukcijom od nerđajudeg čelika ("stainless steel") sa pripadajudim ekstenzijama i graftom za konverziju (2011-Zenith Flex AAA Endovascular Graft Main Body, TFFB-xx-yy-ZT)

662 SG110025

Endovaskularni graftovi za trbušnu aortu sa konstrukcijom od nerđajudeg čelika ("stainless steel") sa pripadajudim ekstenzijama i graftom za konverziju (2011-Zenith Flex AAA Endovascular Graft Iliac Leg,TFLE-xx-yy-ZT)

663 SG110026

Endovaskularni graftovi za trbušnu aortu sa konstrukcijom od nerđajudeg čelika ("stainless steel") sa pripadajudim ekstenzijama i graftom za konverziju (2011- Zenith AAA Converter, ESC-xx-yy-zz)

664 SG110027

Endovaskularni graftovi za trbušnu aortu sa konstrukcijom od nerđajudeg čelika ("stainless steel") sa pripadajudim ekstenzijama i graftom za konverziju (2011-Zenith AAA Ilijač, ZIP-xx-yy)

665 SG110030

Endovaskularni graftovi za grudnu aortu od nerđajudeg čelika sa odgovarajudom ekstenzijom (2011-Zenith TX2 TAA Endovascular Graft, ZTEG-2xx-yy-zzz-PF)

666 SG110031

Endovaskularni graftovi za grudnu aortu od nerđajudeg čelika sa odgovarajudom ekstenzijom (2011-Zenith TX2 TAA Endovascular Graft Proximal Extensions, TBE-xx-yy-PF)

667 SG110032

Endovaskularni graftovi za grudnu aortu od nerđajudeg čelika sa odgovarajudom ekstenzijom (2011-Zenith TX2 TAA Endovascular Graft Distal Extensions, ESBE-xx-yy-T-PF)

668 IS110005

Intraokularna meka zadnjekomorna sočiva izrađena od hidrofilnog akrilata, izlivena u komadu (2011- SeeLens (Hanita), Injektor: Soft Ject 2.4 - 1 P (Hanita))

669 VLL11018 Dakronski patch (2011-Ugradni materijal u kardiologiji-Pačevi dakronski, 007957 007955 007956) 670 VLL11019 Perikardni patch (2011-Goveđi perikardni patch PeriPatch Sheet, 8P14)

671 SG110028 Balon kateter za endovaskularni graft za trbušnu/grudnu aortu (2011- Coda Balloon Catheter, CODA-2-10.0-35-xxx-yy) 672 SG110029 Žica vodič za endovaskularni graft za trbušnu/grudnu aortu (2011-Lunderquist Extra Stiff Wire Guides, TSCMG-35-xxx-LESDC) 673 SM000190 Rastvor za prevenciju infekcija i koagulacija u centralnom venskom kateteru

674 UM000021 Vibrant sistem 675 NH000004 Vagus nerv stimulator

Imagem

Referências

temas relacionados :