SVET MAPEI. KVALITA A HODNOTY V BUDOVANÍ.

20 

Texto

(1)

SVET

MAPEI

.

KVALITA A

HODNOTY

V BUDOVANÍ.

(2)

PRESTÍŽNE

REFERENCIE,

KONKRÉTNE

SVEDECTVÁ O

HODNOTÁCH

MAPEI.

Množstvo projektov realizovaných po celom svete dokazuje, že kvalita Mapei je uprednostňovaná v rôznych odvetviach stavebníctva. Či už sa jedná o špičkové architektonické komplexy alebo technologicky náročné budovy, ako napríklad veža Burj Khalifa v Dubaji, regionálna vládna budova Lombardie v Miláne a rezort Marina Bay Sands v Singapure, rozľahlé verejné, pracovné či športové komplexy , ako napríklad olympijský štadión Bird´s Nest v Pekingu a štadión Santiago Bernabeu v Madride, prestížne múzeá, ako napríklad Guggenheimovo múzeum v New Yorku a Benátkach a Louvre v Paríži, renovačné práce na historických budovách, napríklad Palazzo Venier dei Leoni v Benátkach alebo Palazzo dei Normanni v Palerme, infraštruktúry s cieľom zlepšiť rozvoj verejnej výstavby a mobility obyvateľstva, napríklad vysoko-rýchlostná železničná trať Turín-Miláno-Salermo, alebo dvojnásobné rozšírenie Panamského prieplavu.

Mapei dokáže dodávať technologicky-vyspelé výrobky s veľmi priaznivým pomerom kvality a ceny. Toto všetko, spolu s najlepšími službami na medzinárodnej úrovni, vďaka odborníkom v spoločnosti, inovatívnym riešeniam a vysoko-kvalitnému, skúsenému oddeleniu technickej podpory pre všetky požiadavky vašej stavby.

(3)

SVETOVÁ JEDNOTKA

AKO KONKURENČNÁ

VÝHODA.

MILIÁRD EUR

CELKOVÉHO

OBRATU

TOVÁRNÍ NA 5 KONTINENTOCH

A V 31 RÔZNYCH KRAJINÁCH

ZAMESTNANCOV, Z TOHO

800 V NAŠICH CENTRÁCH

VÝSKUMU A VÝVOJA

TON VÝROBKOV

DODÁVANÝCH

DENNE

ZÁKAZNÍKOV

VO SVETE

VÝROBKOV PRE

STAVEBNÍCTVO

VIAC

AKO

2.3

1500

7500

20000

60000

62

VIAC

AKO

VIAC

AKO

(4)

VIAC NEŽ 75 ROKOV NA TRHU A VŽDY S CIEĽOM POSKYTOVAŤ

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA. MAPEI AKO JEDNOTKA NA TRHU JE

ZALOŽENÁ NA ŠPIČKOVOM KNOW-HOW.

Mapei je na trhu už viac ako 75 rokov a zohráva dôležitú úlohu na malých aj veľkých stavbách a projektoch reštaurovania a pamiatkovej ochrany budov, ktoré sú súčasťou kultúrneho a umeleckého dedičstva Talianska aj celého sveta. Príbeh Mapei má samozrejme úzke puto s krajinou, v ktorej spoločnosť vznikla, s Talianskom. Je taktiež príbehom spoločnosti,

ktorá pôsobí na celom svete s mimoriadnym úspechom, pripravená čeliť výzvam nového milénia.

To všetko vďaka dobre premyslenej firemnej filozofii: špecializácia vo svete stavebníctva, internacionalizácia, výskum a vývoj neustále technologicky dokonalejších produktov, na mieru šité služby a podpora našich zákazníkov, tímová práca, ohľad na zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a starostlivosť oddelení ľudských zdrojov.

(5)

STAVBA VEĽKÁ

AKO SVET NA

VYBUDOVANIE

JEDINEČNEJ

KVALITY PRE

SVET.

_01

SVET

MAPEI

.

(6)

ZNAČNÁ ČASŤ ROČNÉHO OBRATU MAPEI SMERUJE

DO VÝZNAMNÝCH INVESTÍCIÍ VÝSKUMU A VÝVOJA.

PROAKTÍVNYM PRÍSTUPOM MAPEI JE KONCEPT

V NEUSTÁLOM VÝVOJI, V KTOROM SA STÁVAJÚ INOVÁCIE

KAŽDODENNOU RUTINOU.

_02

Hlavným cieľom výskumu spoločnosti Mapei je po-skytovať zákazníkom inovatívne a bezpečné rieše-nia pre zlepšenie všetkých oblastí stavebných prác, vrátane tých najkomplexnejších a najzložitej-ších. Spoločnosť Mapei vždy podporovala výskum - svojimi 5 % ročného obratu smerovaného do in-vestícií na výskum a vývoj. Mapei má 18 hlavných

Centier výsku-mu: 3 v Talian-sku (korporátne l a b o r a t ó r i u m výskumu a vý-voja v Miláne, 1 vo Villadossola v provincii Ver-bania a 1 v Pon-te di Piave v pro-vincii Treviso), 1

vo Francúzsku (Toulouse), 2 v Nemecku (Wiesba-den a Augustdorf), 1 v Kanade (Laval), 3 v USA (2 v Deerfield Beach – 1 laboratórium Mapei a 1 laboratórium Polyglass – a 1 v Daltone), 1 v Nórsku (Sagstua), 1 v Rakúsku (Langenwang), 1 vo Švaj-čiarsku (Sorens), 1 v Poľsku (Trzebinia), 1 v Singa-pure, 1 Číne (Guangzhou), 1 v Malajzii (Rawang) a 1 v Južnej Kórei (Jinckeon). Personál výskumu sa podieľa 12% na celkovom počte zamestnancov. Laboratóriá vybavené špičkovým zariadením úzko spolupracujú medzi sebou a taktiež s prestížnymi univerzitami a vedeckými a priemyselnými vý-skumnými inštitúciami. Taktiež poskytujú pod-poru oddeleniam Technickej podpory pri riešení akýchkoľvek problémov a aj najkomplikovanejších požiadaviek svojich klientov, spoločne s pomocou laboratórií kontroly kvality všetkých 62 výrobných jednotiek skupiny Mapei.

SVET

(7)

VÝSKUM A

INOVÁCIA

PRODUKTOV

PRE RÝCHLO

SA ROZVÍJAJÚCI

TRH.

(8)

PRIBLIŽNE 4.5

MILIÓNA TON

PRODUKTOV JE

EXPEDOVANÝCH

Z NAŠICH TOVÁRNÍ,

ABY POMÁHALI

RIEŠIŤ VEĽKÉ AJ

MALÉ PROBLÉMY.

(9)

V TOVÁRŇACH SA POUŽÍVA ŠPIČKOVÁ

TECHNOLÓGIA, KTORÁ UMOŽŇUJE INTENZÍVNY

RYTMUS CELÉHO REŤAZCA SPOLU S NEUSTÁLOU

KONTROLOU KVALITY OD SUROVÍN AŽ PO

PO-SLEDNÉ BALENIE.

Viac ako 20 000 ton finálnych výrobkov (a rovnaké množstvo vstupných surovín) je denne expedovaných z našich továrni, ktoré zásobujú stavby v Taliansku a po celom svete. Celkový výstup činí 4,5 mil. ton materiálov ročne. Toto impozantné množstvo je dosahované vďaka vysoko-automatizovanému procesu výroby implementovanému vo výrobných zariadeniach v rôznych častiach sveta, čo znamená optimalizáciu logistických nákladov a tým priblíženie sa našim zákazníkom. Továrne Mapei vždy kombinujú efektívne výrobné procesy s ohľadom na životné prostredie a okolité štvrte.

_05

SVET

(10)

SVOJOU ŠIROKOU PONUKOU PRODUKTOV

SA MAPEI AKTÍVNE PODIEĽA NA VYLEPŠOVANÍ

TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVIEB, OD

ZLEPŠOVANIA ZABEZPEČENIA PROTI

ZEMETRA-SENIU PO ZLEPŠENIE KVALITY VYUŽITIA RÔZNYCH

ÚZEMÍ PODĽA TOHO, KDE SA NACHÁDZAJÚ.

Najinovatívnejšie produkty sveta stavieb. Toto je Mapei. Približne 1500 produktov (lepidlá, tmely, malty, prímesi, latex, atď.) je vyrábaných vo výrobných jednotkách Mapei, ktoré ponúkajú najkompletnejší sortiment na svete. Diverzifikované, vysoko-kvalitné chemické produkty (od práškových lepidiel, cez tekuté a krémové produkty až po polyméry), vyvinuté s cieľom splniť požiadavky viac než 60 000 zákazníkov po celom svete.

_06

MAPEI

SVET

.

PRODUKTY PRE KERAMICKÉ OBKLADY, DLAŽBY A DOSKY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA PRODUKTY PRE LEPENIE PRUŽNÝCH A TEXTILNÝCH KRYTÍN A PARKIET

PRODUKTY PRE DREVENÉ PODLAHY

PRODUKTY PRE CEMENTOVÉ A ŽIVICOVÉ PODLAHY PRODUKTY PRE AKUSTICKÚ IZOLÁCIU

PRODUKTY PRE STAVEBNÍCTVO PRÍSADY DO BETÓNU A MALTY

PRODUKTY PRE ZOSILNENIE KONŠTRUKCIÍ PRODUKTY PRE OPRAVU MURIVA

PRODUKTY PRE ZATEPĽOVANIE

OCHRANNÉ A DEKORATÍVNE NÁTERY A STIERKY PRODUKTY PRE HYDROIZOLÁCIU

PRODUKTY PRE PODZEMNÉ KONŠTRUKCIE PRUŽNÉ TESNIACE A LEPIACE TMELY MLETÉ PRÍSADY DO CEMENTOV

(11)

VYRÁBAME 15

PRODUKTOVÝCH

RADOV -

NEPOROVNATEĽNÁ

PONUKA PRE

VŠETKY STAVBY

SVETA.

(12)

MAPEI JE PARTNEROM

DIZAJNÉROV,

SPOTREBITEĽOV

A STAVEBNÝCH

DISTRIBÚTOROV

S RIEŠENIAMI, KTORÉ VÁM

POMÁHAJÚ PRACOVAŤ

EFEKTÍVNEJŠIE A

DOSAHOVAŤ

NAJLEPŠIE

VÝSLEDKY.

(13)

KTOKOĽVEK POUŽIJE PRODUKTY MAPEI, SPOZNÁ NA VLASTNÉ OČI, DEŇ PO DNI, AKO

TÁTO VOĽBA VEDIE K OPTIMALIZOVANIU JEHO PRÁCE, MAXIMÁLNEMU VYUŽITIU A

DOKONALÝM VÝSLEDKOM ZA KAŽDÝCH PODMIENOK.

Pri neustále prebiehajúcej výme-ne skúseností a nápadov medzi našimi zákazníkmi a distribútor-mi berie Mapei do úvahy všetky ich návrhy a rozširuje svoj rad produktov. Viac ako 200 nových produktov prichádza každoročne na trh s jedinečnou ponukou, a počtom príležitostí v prospech

dis-tribútorov a všetkých tých, ktorí pracujú v oblasti stavebníctva, od jednoduchých remeselníkov až po najväčších dodávateľov. Vša-de tam, kVša-de sa ponúkajú naše produkty, od najmenších distribú-torov až po najväčšie predajné miesta, zistíte, že kvalita Mapei nemá vo svojich výrobkoch

hra-nice, že rozširuje kompetencie našich predajcov, zápal našich obchodníkov, hodnotné rady a technickú podporu ktoré dostane-te a dokumentáciu, ktorú vytvorila spoločnosť Mapei hlavne pre vás.

_09

SVET

(14)

MAPEI SA TEŠÍ OTVORENÉMU A

ÚPRIMNÉMU ROZHOVORU S DIZAJNÉRMI:

OD TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ PO NÁŠHO

ONLINE SPRIEVODCU A STAVBY.

Vzťah medzi Mapei a svetom architektov je vždy zameraný na rozvoj „hyperaktívneho“ rozhovoru tak, aby sa spojili spoločné riešenia ponúkaných problémov s profesionálnym rastom. Tento rozhovor začína staveniskom a končí v dizajnérskom štúdiu. Mapei aktívne ponúka školiace kurzy a semináre s cieľom dosiahnuť dokonalé využitie a inštaláciu svojich produktov. A takéto aktivity sú podporené kurzami vedenými oddeleniami technickej podpory, s praktickými ukážkami a poskytnutím dokumentácie. Kongresy organizované pre architektov a stavbyvedúcich oceňujú najmä profesionáli, z ktorých sú mnohí združení v profesionálnych organizáciách. Tréningové aktivity Mapei môžu prispieť tréningovými kreditmi kontinuálneho vzdelávania a profesionálneho rozvoja tým, ktorí pôsobia v tomto odvetví tak, ako to požadujú odborné orgány a organizácie.

_10

Mapei využíva špeciálny obytný karavan, akési mobilné tréningové stredisko, ktoré umožňuje „priviezť“ tréningové aktivity na rôzne situácie a do mnohých krajín Európy a jej okolia. Rovnako dôležité sú aj online školenia využívajúce najnovšiu digitálnu technológiu dostupnú v počítačoch, tabletoch a smartfónoch. Súčasťou tejto spolupráce je aj „Mapei Design Guide“, interaktívna “technická komunita”, ktorá umožňuje rozvoj nápadov a projektov krok za krokom. Rovnako ako všetky tieto online služby, ktoré sú svojou podstatou flexibilné a neustále sa rozvíjajú, aj táto príručka bola vytvorená a je zrealizovaná vďaka know-how vyvinutému priamo v teréne celou skupinou Mapei v každom kúte sveta.

SVET

(15)

INTERAKTÍVNY DIALÓG

S DIZAJNÉRMI ZAČÍNA

TECHNICKÝM POPISOM

ARCHITEKTONICKÉHO

NÁVRHU.

(16)

_12

POSTOJ SPOLOČNOSTI

MAPEI K EKOLOGICKEJ

UDRŽATEĽNOSTI SA

ZHODUJE S FILOZOFIOU

SKUPINY NA CELOM

SVETE.

Záväzok Mapei chrániť životné prostredie je vyjadrený v každom kroku životnosti jeho produktov: od fázy vývoja v laboratóriu k výrobnému procesu a službám zákazníkom, až po pohodu v domácnosti. Citlivosť životného prostredia a súlad s jeho inšpirujúcimi princípmi má za výsledok prísne rešpektovanie ako medzinárodných noriem, tak aj noriem uplatňovaných v každej jednotlivej krajine. Prístup definovaný ako „zelená zodpovednosť“ je podporený sieťou tovární v početných oblastiach, z ktorých všetky sú prevádzkované v súlade s protokolmi kontroly, vyvinutých priamo spoločnosťou Mapei.

SVET

(17)

VYTVORILI SME

“ZELENÚ ZODPOVEDNOSŤ”

ABY SME CHRÁNILI ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE, V KTOROM

ŽIJEME.

ETICKÝ KÓDEX

Aby bolo možné zaručiť správnosť a transparentnosť a podporovať správanie v súlade s požiadavkami ekologickej udržateľnosti všetkých tých, ktorí pracujú v spoločnosti, Mapei vytvorila Etický kódex skupiny, ktorý obsahuje osobitné administratívne a spoločenské systémy riadenia, ktoré sú platné na celom svete.

PRODUKTY MAPEI SÚ ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ TAK, ABY ZNIŽOVALI

SPOTREBU ENERGIE A OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK -

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI STAVEBNÝCH ODBORNÍKOV,

EKOSYSTÉMOV A KONCOVÝCH SPOTREBITEĽOV. CERTIFIKÁCIA

KVALITY MAPEI, SYSTÉMY RIADENIA OCHRANY ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA SÚ VYDÁVANÉ

MEDZINÁRODNE UZNÁVANÝMI, AKREDITOVANÝMI ORGÁNMI

NORMALIZÁCIE.

PRODUKTY MAPEI SPĹŇAJÚ NAJPRÍSNEJŠIE POŽIADAVKY ENVIRONMENTÁLNEJ UDRŽATEĽNOSTI STANOVENÉ CERTIFIKAČNÝMI ORGÁNMI.

SÚ BEZPEČNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZAMESTNANCOV A SPOTREBITEĽOV:

• ZALOŽENÉ NA 18 INOVATÍVNYCH LABORATÓRIÁCH VÝSKUMU A VÝVOJA SKUPINY MAPEI

• ZLOŽENÉ Z RECYKLOVANÝCH, ULTRA-ĽAHKÝCH SUROVÍN • VYVINUTÉ TAK, ABY ZNÍŽILI SPOTREBU ENERGIE

• VYRÁBANÉ V REGIÓNE TOVÁRŇAMI EKOLOGICKEJ UDRŽATEĽNOSTI S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPOLOČNOSŤ

• S NÍZKYM OBSAHOM PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN

• CERTIFIKOVANÉ PODĽA NAJPRÍSNEJŠÍCH A NAJNÁROČNEJŠÍCH NORIEM

SVET

(18)

Centrála Mapei S.p.A. Miláno - Taliansko

Hlavné kancelárie s továrňami Mapei Obchodné pobočky Mapei

Hlavné kancelárie s továrňami iných spoločností Obchodné pobočky iných spoločností Strediská výskumu a vývoja

62 TOVÁRNÍ A

69 POBOČIEK,

SYNERGIA, KTORÁ TVORÍ

PRIDANÚ HODNOTU.

(19)

Centrála Mapei S.p.A. Miláno - Taliansko

Hlavné kancelárie s továrňami Mapei Obchodné pobočky Mapei

Hlavné kancelárie s továrňami iných spoločností Obchodné pobočky iných spoločností Strediská výskumu a vývoja

DIALÓG MEDZI ORGANIZÁCIAMI MAPEI VO SVETE A STAVEBNÝMI

ODBORNÍKMI POSILŇUJE SKUPINU A POMÁHA KAŽDÉMU MAŤ VLASTNÝ

PODIEL NA VÝVOJI. MAPEI POKRAČUJE V RASTE BUDOVANÍM

VEDOMOSTÍ A VZŤAHOV V RÁMCI SPOLOČNOSTI AJ MIMO NEJ.

(20)

/mapeisk /mapeispa

C.P

. MK673130 (SK) 8/14

MAPEI SK, s.r.o.

Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji Tel. +421-2-4020-4511 Fax +421-2-4020-4523 Internet: www.mapei.sk E-mail: office@mapei.sk

Imagem

Referências

temas relacionados :