SLOVENSKEJ REPUBLIKY

71 

Texto

(1)

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

597

V Y H L Á Š K A

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 12. septembra 2002,

ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník

okresov a štatistický číselník obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej

štatistike (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1

(1) Na účely štatistických zisťovaní a na účely automatizovaného spracovania štatistických

údajov sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí

(ďalej len „číselník"). Číselníky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Číselníky sú vytvorené podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky

ustanoveného osobitným predpisom.

1

)

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa

ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického

úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z., opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky

č. 239/1999 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 408/2001 Z. z.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

(2)

Číselný kód

Úplný názov

Skrátený názov

Značka

1

Bratislavský kraj

Bratislavský

BL

2

Trnavský kraj

Trnavský

TA

3

Trenčiansky kraj

Trenčiansky

TC

4

Nitriansky kraj

Nitriansky

NI

5

Žilinský kraj

Žilinský

ZI

6

Banskobystrický kraj

Banskobystrický

BC

7

Prešovský kraj

Prešovský

PV

8

Košický kraj

Košický

KI

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OKRESOV

Číselný kód

Úplný názov

Skrátený názov

Značka

101

Okres Bratislava I

Bratislava I

B1

102

Okres Bratislava II

Bratislava II

B2

103

Okres Bratislava III

Bratislava III

B3

104

Okres Bratislava IV

Bratislava IV

B4

105

Okres Bratislava V

Bratislava V

B5

106

Okres Malacky

Malacky

MA

107

Okres Pezinok

Pezinok

PK

108

Okres Senec

Senec

SC

201

Okres Dunajská Streda

Dunajská Streda

DS

202

Okres Galanta

Galanta

GA

203

Okres Hlohovec

Hlohovec

HC

204

Okres Piešťany

Piešťany

PN

205

Okres Senica

Senica

SE

206

Okres Skalica

Skalica

SI

207

Okres Trnava

Trnava

TT

301

Okres Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

BN

302

Okres Iľava

Iľava

IL

303

Okres Myjava

Myjava

MY

304

Okres Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

NM

305

Okres Partizánske

Partizánske

PE

306

Okres Považská Bystrica

Považská Bystrica

PB

307

Okres Prievidza

Prievidza

PD

308

Okres Púchov

Púchov

PU

309

Okres Trenčín

Trenčín

TN

(3)

407

Okres Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

ZM

501

Okres Bytča

Bytča

BY

502

Okres Čadca

Čadca

CA

503

Okres Dolný Kubín

Dolný Kubín

DK

504

Okres Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

KM

505

Okres Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

LM

506

Okres Martin

Martin

MT

507

Okres Námestovo

Námestovo

NO

508

Okres Ružomberok

Ružomberok

RK

509

Okres Turčianske Teplice

Turčianske Teplice

TR

510

Okres Tvrdošín

Tvrdošín

TS

511

Okres Žilina

Žilina

ZA

601

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica

BB

602

Okres Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

BS

603

Okres Brezno

Brezno

BR

604

Okres Detva

Detva

DT

605

Okres Krupina

Krupina

606

Okres Lučenec

Lučenec

LC

607

Okres Poltár

Poltár

PT

608

Okres Revúca

Revúca

RA

609

Okres Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

RS

610

Okres Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

VK

611

Okres Zvolen

Zvolen

ZV

612

Okres Žarnovica

Žarnovica

ZC

613

Okres Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

ZH

701

Okres Bardejov

Bardejov

BJ

702

Okres Humenné

Humenné

HE

703

Okres Kežmarok

Kežmarok

KK

704

Okres Levoča

Levoča

LE

705

Okres Medzilaborce

Medzilaborce

ML

706

Okres Poprad

Poprad

PP

707

Okres Prešov

Prešov

PO

708

Okres Sabinov

Sabinov

SB

709

Okres Snina

Snina

SV

710

Okres Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

SL

711

Okres Stropkov

Stropkov

SP

712

Okres Svidník

Svidník

SK

713

Okres Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

VT

801

Okres Gelnica

Gelnica

GL

(4)

808

Okres Rožňava

Rožňava

RV

809

Okres Sobrance

Sobrance

SO

810

Okres Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

SN

811

Okres Trebišov

Trebišov

TV

(5)

801 Okres Gelnica Gelnica GL 802 Okres Košice I Košice I K1 803 Okres Košice II Košice II K2 804 Okres Košice III Košice III K3 805 Okres Košice IV Košice IV K4 806 Okres Košice-okolie Košice-okolie KS 807 Okres Michalovce Michalovce MI 808 Okres Rožòava Rožòava RV 809 Okres Sobrance Sobrance SO 810 Okres Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves SN 811 Okres Trebišov Trebišov TV

ŠTATISTICKÝ ÈÍSELNÍK OBCÍ

Èíselný kód a názov okresu Èíselný kód a názov okresu v novom územnom Èíselný kód a názov obce v starom územnom a správnom usporiadaní (mestskej èasti, vojenského obvodu) a správnom usporiadaní Slovenskej republiky Slovenskej republiky

KRAJ: 1 BRATISLAVSKÝ

101 Bratislava I 528595 Bratislava – mestská èas• Staré Mesto 5110 Bratislava

102 Bratislava II 529311 Bratislava – mestská èas• Podunajské Biskupice 5110 Bratislava 529320 Bratislava – mestská èas• Ružinov 5110 Bratislava 529338 Bratislava – mestská èas• Vrakuòa 5110 Bratislava

103 Bratislava III 529346 Bratislava – mestská èas• Nové Mesto 5110 Bratislava 529354 Bratislava – mestská èas• Raèa 5110 Bratislava 529362 Bratislava – mestská èas• Vajnory 5110 Bratislava

104 Bratislava IV 529401 Bratislava – mestská èas• Devín 5110 Bratislava 529371 Bratislava – mestská èas• Devínska Nová Ves 5110 Bratislava 529389 Bratislava – mestská èas• Dúbravka 5110 Bratislava 529397 Bratislava – mestská èas• Karlova Ves 5110 Bratislava 529419 Bratislava – mestská èas• Lamaè 5110 Bratislava 529427 Bratislava – mestská èas• Záhorská Bystrica 5110 Bratislava

105 Bratislava V 529435 Bratislava – mestská èas• Èunovo 5110 Bratislava 529443 Bratislava – mestská èas• Jarovce 5110 Bratislava 529460 Bratislava – mestská èas• Petržalka 5110 Bratislava 529494 Bratislava – mestská èas• Rusovce 5110 Bratislava 582000 Bratislava 5110 Bratislava

106 Malacky 507831 Borinka 5201 Bratislava-vidiek 507890 Gajary 5201 Bratislava-vidiek 507954 Jablonové 5201 Bratislava-vidiek 507962 Jakubov 5201 Bratislava-vidiek 508012 Kostolište 5201 Bratislava-vidiek 508021 Kuchyòa 5201 Bratislava-vidiek

(6)

508039 Láb 5201 Bratislava-vidiek 508055 Lozorno 5201 Bratislava-vidiek 508063 Malacky 5201 Bratislava-vidiek 504556 Malé Leváre 5208 Senica

508080 Marianka 5201 Bratislava-vidiek 508161 Pernek 5201 Bratislava-vidiek 504629 Plavecké Podhradie 5208 Senica

504637 Plavecký Mikuláš 5208 Senica

508195 Plavecký Štvrtok 5201 Bratislava-vidiek 504769 Rohožník 5208 Senica

504858 Sološnica 5208 Senica 504874 Studienka 5208 Senica

508233 Stupava 5201 Bratislava-vidiek 508241 Suchohrad 5201 Bratislava-vidiek 504947 Ve¾ké Leváre 5208 Senica

508349 Vysoká pri Morave 5201 Bratislava-vidiek 500267 Záhorie (vojenský obvod) 5201 Bratislava-vidiek 508365 Záhorská Ves 5201 Bratislava-vidiek 504980 Závod 5208 Senica

508381 Zohor 5201 Bratislava-vidiek

107 Pezinok 507806 Báhoò 5201 Bratislava-vidiek 507849 Budmerice 5201 Bratislava-vidiek 507857 Èastá 5201 Bratislava-vidiek 507873 Do¾any 5201 Bratislava-vidiek 507881 Dubová 5201 Bratislava-vidiek 507946 Jablonec 5201 Bratislava-vidiek 508047 Limbach 5201 Bratislava-vidiek 508101 Modra 5201 Bratislava-vidiek 508179 Pezinok 5201 Bratislava-vidiek 508187 Píla 5201 Bratislava-vidiek 508225 Slovenský Grob 5201 Bratislava-vidiek 507989 Svätý Jur 5201 Bratislava-vidiek 508250 Šenkvice 5201 Bratislava-vidiek 508268 Štefanová 5201 Bratislava-vidiek 508306 Vinièné 5201 Bratislava-vidiek 508314 Vinosady 5201 Bratislava-vidiek 508322 Vištuk 5201 Bratislava-vidiek

108 Senec 507814 Bernolákovo 5201 Bratislava-vidiek 507822 Blatné 5201 Bratislava-vidiek 503681 Boldog 5203 Galanta

507865 Èataj 5201 Bratislava-vidiek 545333 Dunajská Lužná 5201 Bratislava-vidiek 507903 Hamuliakovo 5201 Bratislava-vidiek 503797 Hrubá Borša 5203 Galanta

(7)

503819 Hurbanova Ves 5203 Galanta

507911 Chorvátsky Grob 5201 Bratislava-vidiek 555487 Igram 5201 Bratislava-vidiek 507938 Ivanka pri Dunaji 5201 Bratislava-vidiek 507997 Kalinkovo 5201 Bratislava-vidiek 555495 Kaplna 5201 Bratislava-vidiek 503851 Kostolná pri Dunaji 5203 Galanta

503894 Krá¾ová pri Senci 5201 Bratislava-vidiek 508071 Malinovo 5201 Bratislava-vidiek 508098 Miloslavov 5201 Bratislava-vidiek 508110 Most pri Bratislave 5201 Bratislava-vidiek 508136 Nová Dedinka 5201 Bratislava-vidiek 582549 Nový Svet 5201 Bratislava-vidiek 503983 Reca 5203 Galanta

508209 Rovinka 5201 Bratislava-vidiek 508217 Senec 5201 Bratislava-vidiek 508276 Tomášov 5201 Bratislava-vidiek 508284 Tureò 5201 Bratislava-vidiek 508292 Ve¾ký Biel 5201 Bratislava-vidiek 508331 Vlky 5201 Bratislava-vidiek 555509 Zálesie 5201 Bratislava-vidiek

KRAJ: 2 TRNAVSKÝ

201 Dunajská Streda 501441 Báè 5202 Dunajská Streda 501450 Baka 5202 Dunajská Streda 501468 Baloò 5202 Dunajská Streda 555517 Bellova Ves 5202 Dunajská Streda 501484 Blahová 5202 Dunajská Streda 501492 Blatná na Ostrove 5202 Dunajská Streda 503461 Bodíky 5202 Dunajská Streda 501506 Bohe¾ov 5202 Dunajská Streda 501514 Èakany 5202 Dunajská Streda 580554 Èenkovce 5202 Dunajská Streda 501531 Èiližská Radvaò 5202 Dunajská Streda 501549 Dobrohoš• 5202 Dunajská Streda 501557 Dolný Bar 5202 Dunajská Streda 501611 Dolný Štál 5202 Dunajská Streda 501433 Dunajská Streda 5202 Dunajská Streda 555541 Dunajský Klátov 5202 Dunajská Streda 501573 Gabèíkovo 5202 Dunajská Streda 501581 Holice 5202 Dunajská Streda 501590 Horná Potôò 5202 Dunajská Streda 555568 Horné Mýto 5202 Dunajská Streda 501603 Horný Bar 5202 Dunajská Streda 501620 Hubice 5202 Dunajská Streda 501638 Hviezdoslavov 5202 Dunajská Streda

(8)

501654 Jahodná 5202 Dunajská Streda 501662 Janíky 5202 Dunajská Streda 501671 Jurová 5202 Dunajská Streda 501689 K¾úèovec 5202 Dunajská Streda 501697 Kostolné Kraèany 5202 Dunajská Streda 501701 Krá¾ovièove Kraèany 5202 Dunajská Streda 501719 Kútniky 5202 Dunajská Streda 501727 Kvetoslavov 5202 Dunajská Streda 580597 Kyselica 5202 Dunajská Streda 501735 Lehnice 5202 Dunajská Streda 501743 Lúè na Ostrove 5202 Dunajská Streda 555606 Macov 5202 Dunajská Streda 555649 Mad 5202 Dunajská Streda 555665 Malé Dvorníky 5202 Dunajská Streda 501760 Medveïov 5202 Dunajská Streda 501778 Mierovo 5202 Dunajská Streda 501786 Michal na Ostrove 5202 Dunajská Streda 501930 Òárad 5202 Dunajská Streda 501808 Nový Život 5202 Dunajská Streda 501816 Ohrady 5202 Dunajská Streda 501824 Okoè 5202 Dunajská Streda 501832 O¾dza 5202 Dunajská Streda 501859 Orechová Potôò 5202 Dunajská Streda 501867 Padáò 5202 Dunajská Streda 501883 Pataš 5202 Dunajská Streda 555720 Povoda 5202 Dunajská Streda 582522 Potônske Lúky 5202 Dunajská Streda 501891 Rohovce 5202 Dunajská Streda 501875 Sap 5202 Dunajská Streda 501905 Šamorín 5202 Dunajská Streda 501913 Štvrtok na Ostrove 5202 Dunajská Streda 501921 Topo¾níky 5202 Dunajská Streda 555576 Trhová Hradská 5202 Dunajská Streda 501956 Trnávka 5202 Dunajská Streda 501964 Trstená na Ostrove 5202 Dunajská Streda 501972 Ve¾ká Paka 5202 Dunajská Streda 501981 Ve¾ké Blahovo 5202 Dunajská Streda 555673 Ve¾ké Dvorníky 5202 Dunajská Streda 501522 Ve¾ký Meder 5202 Dunajská Streda 555746 Vieska 5202 Dunajská Streda 501999 Vojka nad Dunajom 5202 Dunajská Streda 502006 Vrakúò 5202 Dunajská Streda 502014 Vydrany 5202 Dunajská Streda 502022 Zlaté Klasy 5202 Dunajská Streda

202 Galanta 503673 Abrahám 5203 Galanta 503690 Èierna Voda 5203 Galanta

(9)

503703 Èierny Brod 5203 Galanta 555789 Dolná Streda 5203 Galanta 503746 Dolné Saliby 5203 Galanta 503754 Dolný Chotár 5203 Galanta 503665 Galanta 5203 Galanta 503762 Gáò 5203 Galanta 503771 Horné Saliby 5203 Galanta 503789 Hoste 5203 Galanta 503827 Jánovce 5203 Galanta 503835 Jelka 5203 Galanta 503843 Kajal 5203 Galanta 503860 Košúty 5203 Galanta 503878 Krá¾ov Brod 5203 Galanta 582638 Malá Maèa 5203 Galanta 555754 Matúškovo 5203 Galanta 503924 Mostová 5203 Galanta 503959 Pata 5203 Galanta 503967 Pusté Sady 5203 Galanta 503975 Pusté Ú¾any 5203 Galanta 504009 Sereï 5203 Galanta 504017 Sládkovièovo 5203 Galanta 504033 Šalgoèka 5203 Galanta 504041 Šintava 5203 Galanta 504050 Šoporòa 5203 Galanta 504076 Tomášikovo 5203 Galanta 504084 Topo¾nica 5203 Galanta 504106 Trstice 5203 Galanta 504114 Váhovce 5203 Galanta 504122 Ve¾ká Maèa 5203 Galanta 504131 Ve¾ké Ú¾any 5203 Galanta 504149 Ve¾ký Grob 5203 Galanta 504157 Vinohrady nad Váhom 5203 Galanta 504173 Vozokany 5203 Galanta 504181 Zemianske Sady 5203 Galanta

203 Hlohovec 506800 Bojnièky 5211 Trnava 506885 Èerveník 5211 Trnava 506958 Dolné Otrokovce 5211 Trnava 506966 Dolné Trhovište 5211 Trnava 556521 Dolné Zelenice 5211 Trnava 507024 Dvorníky 5211 Trnava 507032 Hlohovec 5211 Trnava 507075 Horné Otrokovce 5211 Trnava 556602 Horné Trhovište 5211 Trnava 556530 Horné Zelenice 5211 Trnava 507130 Jalšové 5211 Trnava 507172 K¾aèany 5211 Trnava

(10)

507202 Koplotovce 5211 Trnava 507253 Leopoldov 5211 Trnava 507288 Madunice 5211 Trnava 507326 Merašice 5211 Trnava 507415 Pastuchov 5211 Trnava 518620 Ratkovce 5211 Trnava 507521 Sasinkovo 5211 Trnava 507539 Siladice 5211 Trnava 556611 Tekolïany 5211 Trnava 556645 Teplièky 5211 Trnava 507661 Trakovice 5211 Trnava 507792 Žlkovce 5211 Trnava

204 Pieš•any 581399 Banka 5211 Trnava 558354 Bašovce 5211 Trnava 506834 Borovce 5211 Trnava 506982 Dolný Lopašov 5211 Trnava 506991 Drahovce 5211 Trnava 507008 Dubovany 5211 Trnava 558338 Ducové 5211 Trnava 556581 Hubina 5211 Trnava 507121 Chtelnica 5211 Trnava 507199 Koèín-Lanèár 5211 Trnava 507229 Krakovany 5211 Trnava 507342 Moravany nad Váhom 5211 Trnava 507369 Nižná 5211 Trnava 507385 Ostrov 5211 Trnava 507431 Peèeòady 5211 Trnava 507440 Pieš•any 5211 Trnava 507466 Prašník 5211 Trnava 507482 Rakovice 5211 Trnava 507491 Ratnovce 5211 Trnava 507563 Sokolovce 5211 Trnava 558397 Šípkové 5211 Trnava 556548 Šterusy 5211 Trnava 507679 Trebatice 5211 Trnava 507709 Ve¾ké Kosto¾any 5211 Trnava 556572 Ve¾ké Orvište 5211 Trnava 507725 Veselé 5211 Trnava 507750 Vrbové 5211 Trnava

205 Senica 504211 Bílkove Humence 5208 Senica 504238 Borský Mikuláš 5208 Senica 504220 Borský Svätý Jur 5208 Senica 504297 Cerová 5208 Senica 504319 Èáry 5208 Senica 504327 Èastkov 5208 Senica

(11)

504335 Dojè 5208 Senica 504360 Hlboké 5208 Senica 504386 Hradište pod Vrátnom 5208 Senica 504416 Jablonica 5208 Senica 504475 Koválov 5208 Senica 504491 Kuklov 5208 Senica 504513 Kúty 5208 Senica 504521 Lakšárska Nová Ves 5208 Senica 504572 Moravský Svätý Ján 5208 Senica 504602 Osuské 5208 Senica 504645 Plavecký Peter 5208 Senica 504653 Podbranè 5208 Senica 504700 Prietrž 5208 Senica 504726 Prievaly 5208 Senica 556122 Rohov 5208 Senica 504777 Rovensko 5208 Senica 556131 Rybky 5208 Senica 556114 Sekule 5208 Senica 504203 Senica 5208 Senica 504823 Smolinské 5208 Senica 504831 Smrdáky 5208 Senica 504840 Sobotište 5208 Senica 504882 Šajdíkove Humence 5208 Senica 504891 Šaštín-Stráže 5208 Senica 504904 Štefanov 5208 Senica

206 Skalica 504271 Brodské 5208 Senica 504343 Dubovce 5208 Senica 504351 Gbely 5208 Senica 504378 Holíè 5208 Senica 504394 Chropov 5208 Senica 504432 Kátov 5208 Senica 504459 Kopèany 5208 Senica 504483 Koválovec 5208 Senica 504530 Letnièie 5208 Senica 504548 Lopašov 5208 Senica 504564 Mokrý Háj 5208 Senica 504599 Oreské 5208 Senica 504611 Petrova Ves 5208 Senica 504670 Popudinské Moèid¾any 5208 Senica 504718 Prietržka 5208 Senica 504734 Radimov 5208 Senica 504742 Radošovce 5208 Senica 504815 Skalica 5208 Senica 504912 Trnovec 5208 Senica 504939 Unín 5208 Senica 504963 Vrádište 5208 Senica

(12)

207 Trnava 580473 Biely Kostol 5211 Trnava 506788 Bíòovce 5211 Trnava 506796 Bohdanovce nad Trnavou 5211 Trnava 506818 Boleráz 5211 Trnava 506826 Borová 5211 Trnava 506842 Brestovany 5211 Trnava 506851 Buèany 5211 Trnava 506869 Buková 5211 Trnava 506877 Cífer 5211 Trnava 506893 Dechtice 5211 Trnava 556599 Dlhá 5211 Trnava 506915 Dobrá Voda 5211 Trnava 506923 Dolná Krupá 5211 Trnava 506931 Dolné Dubové 5211 Trnava 556661 Dolné Lovèice 5211 Trnava 506940 Dolné Orešany 5211 Trnava 507041 Horná Krupá 5211 Trnava 507059 Horné Dubové 5211 Trnava 507067 Horné Orešany 5211 Trnava 581020 Hrnèiarovce nad Parnou 5211 Trnava 507156 Jaslovské Bohunice 5211 Trnava 507164 Kátlovce 5211 Trnava 507211 Košolná 5211 Trnava 556483 Križovany nad Dudváhom 5211 Trnava 556688 Lošonec 5211 Trnava 507296 Majcichov 5211 Trnava 507318 Malženice 5211 Trnava 507351 Naháè 5211 Trnava 556491 Opoj 5211 Trnava 556556 Pavlice 5211 Trnava 556653 Radošovce 5211 Trnava 507512 Ružindol 5211 Trnava 556564 Slovenská Nová Ves 5211 Trnava 507555 Smolenice 5211 Trnava 507571 Suchá nad Parnou 5211 Trnava 556670 Šelpice 5211 Trnava 507601 Špaèince 5211 Trnava 507636 Šúrovce 5211 Trnava 506745 Trnava 5211 Trnava 507687 Trstín 5211 Trnava 556513 Vlèkovce 5211 Trnava 507741 Voderady 5211 Trnava 507768 Zavar 5211 Trnava 507776 Zeleneè 5211 Trnava 581488 Zvonèín 5211 Trnava

(13)

KRAJ: 3 TRENÈIANSKY

301 Bánovce nad Bebravou 542652 Bánovce nad Bebravou 5209 Topo¾èany 556793 Borèany 5209 Topo¾èany 542741 Brezolupy 5209 Topo¾èany 542776 Cimenná 5209 Topo¾èany 542806 Èierna Lehota 5209 Topo¾èany 542822 Dežerice 5209 Topo¾èany 542849 Dolné Naštice 5209 Topo¾èany 542857 Dubnièka 5209 Topo¾èany 542873 Dvorec 5209 Topo¾èany 542890 Haláèovce 5209 Topo¾èany 542920 Horné Naštice 5209 Topo¾èany 556408 Chudá Lehota 5209 Topo¾èany 543080 Krásna Ves 5209 Topo¾èany 543136 Kšinná 5209 Topo¾èany 556360 Libichava 5209 Topo¾èany 505056 ¼utov 5209 Topo¾èany 505072 Malá Hradná 5209 Topo¾èany 505102 Malé Hoste 5209 Topo¾èany 505153 Miezgovce 5209 Topo¾èany 505200 Nedašovce 5209 Topo¾èany 505277 Omastiná 5209 Topo¾èany 556289 Otrhánky 5209 Topo¾èany 505331 Peèeòany 5209 Topo¾èany 505358 Podlužany 5209 Topo¾èany 556742 Pochabany 5209 Topo¾èany 505382 Pravotice 5209 Topo¾èany 505412 Prusy 5209 Topo¾èany 505447 Ruskovce 5209 Topo¾èany 505455 Rybany 5209 Topo¾èany 505471 Slatina nad Bebravou 5209 Topo¾èany 505480 Slatinka nad Bebravou 5209 Topo¾èany 505544 Šípkov 5209 Topo¾èany 505552 Šišov 5209 Topo¾èany 505579 Timoradza 5209 Topo¾èany 505595 Trebichava 5209 Topo¾èany 505625 Uhrovec 5209 Topo¾èany 505633 Uhrovské Podhradie 5209 Topo¾èany 545651 Ve¾ké Držkovce 5209 Topo¾èany 505684 Ve¾ké Hoste 5209 Topo¾èany 505692 Ve¾ké Chlievany 5209 Topo¾èany 505765 Vysoèany 5209 Topo¾èany 505790 Zlatníky 5209 Topo¾èany 505811 Žitná-Radiša 5209 Topo¾èany

(14)

302 Ilava 582301 Bohunice 5307 Považská Bystrica 512885 Bolešov 5307 Považská Bystrica 557391 Borèice 5307 Považská Bystrica 512931 Èervený Kameò 5307 Považská Bystrica 513016 Dubnica nad Váhom 5307 Považská Bystrica 513024 Dulov 5307 Považská Bystrica 513091 Horná Poruba 5307 Považská Bystrica 513156 Ilava 5307 Považská Bystrica 557404 Kamenièany 5307 Považská Bystrica 513253 Košeca 5307 Považská Bystrica 513351 Košecké Podhradie 5307 Považská Bystrica 557617 Krivoklát 5307 Považská Bystrica 513296 Ladce 5307 Považská Bystrica 513385 Mikušovce 5307 Považská Bystrica 513440 Nová Dubnica 5307 Považská Bystrica 513598 Pruské 5307 Považská Bystrica 557412 Sedmerovec 5307 Považská Bystrica 557421 Slavnica 5307 Považská Bystrica 513725 Tuchyòa 5307 Považská Bystrica 557625 Vršatské Podhradie 5307 Považská Bystrica 513865 Zliechov 5307 Považská Bystrica

303 Myjava 504254 Brestovec 5208 Senica 504262 Brezová pod Bradlom 5208 Senica 504289 Bukovec 5208 Senica 506079 Hrašné 5210 Trenèín 504408 Chvojnica 5208 Senica 504424 Jablonka 5208 Senica 506141 Kostolné 5210 Trenèín 504467 Košariská 5208 Senica 506150 Krajné 5210 Trenèín 504581 Myjava 5208 Senica 506419 Podkylava 5210 Trenèín 504661 Polianka 5208 Senica 504688 Poriadie 5208 Senica 504696 Priepasné 5208 Senica 504793 Rudník 5208 Senica 504866 Stará Myjava 5208 Senica 504971 Vrbovce 5208 Senica

304 Nové Mesto nad Váhom 505846 Beckov 5210 Trenèín 505871 Bošáca 5210 Trenèín 505889 Brunovce 5210 Trenèín 505897 Bzince pod Javorinou 5210 Trenèín 505901 Èachtice 5210 Trenèín 505919 Èastkovce 5210 Trenèín 505951 Dolné Srnie 5210 Trenèín

(15)

556424 Haluzice 5210 Trenèín 506001 Horná Streda 5210 Trenèín 505994 Hôrka nad Váhom 5210 Trenèín 506052 Hrádok 5210 Trenèín 506061 Hrachovište 5210 Trenèín 506109 Kálnica 5210 Trenèín 506125 Koèovce 5210 Trenèín 506184 Lubina 5210 Trenèín 506206 Lúka 5210 Trenèín 506249 Modrová 5210 Trenèín 506257 Modrovka 5210 Trenèín 506265 Moravské Lieskové 5210 Trenèín 506303 Nová Bošáca 5210 Trenèín 506311 Nová Lehota 5210 Trenèín 556459 Nová Ves nad Váhom 5210 Trenèín 506338 Nové Mesto nad Váhom 5210 Trenèín 506346 Oèkov 5210 Trenèín 506401 Pobedim 5210 Trenèín 506427 Podolie 5210 Trenèín 506435 Potvorice 5210 Trenèín 506443 Považany 5210 Trenèín 506516 Stará Lehota 5210 Trenèín 506524 Stará Turá 5210 Trenèín 506583 Trenèianske Bohuslavice 5210 Trenèín 506630 Vaïovce 5210 Trenèín 506672 Višòové 5210 Trenèín 556441 Zemianske Podhradie 5210 Trenèín

305 Partizánske 542733 Bošany 5209 Topo¾èany 580449 Brodzany 5209 Topo¾èany 542962 Hradište 5209 Topo¾èany 543004 Chynorany 5209 Topo¾èany 556416 Ješkova Ves 5209 Topo¾èany 543047 Klátova Nová Ves 5209 Topo¾èany 543055 Kolaèno 5209 Topo¾èany 556246 Krásno 5209 Topo¾èany 556173 Livina 5209 Topo¾èany 556190 Livinské Opatovce 5209 Topo¾èany 505129 Malé Kršteòany 5209 Topo¾èany 580953 Malé Uherce 5209 Topo¾èany 505170 Nadlice 5209 Topo¾èany 505196 Nedanovce 5209 Topo¾èany 505307 Ostratice 5209 Topo¾èany 505315 Partizánske 5209 Topo¾èany 505323 Paži• 5209 Topo¾èany 505463 Skaèany 5209 Topo¾èany 556271 Turèianky 5209 Topo¾èany

(16)

505706 Ve¾ké Kršteòany 5209 Topo¾èany 505722 Ve¾ké Uherce 5209 Topo¾èany 505731 Ve¾ký Klíž 5209 Topo¾èany 505803 Žabokreky nad Nitrou 5209 Topo¾èany

306 Považská Bystrica 557633 Bodiná 5307 Považská Bystrica 512915 Brvnište 5307 Považská Bystrica 557561 Èelkova Lehota 5307 Považská Bystrica 512966 Dolná Mariková 5307 Považská Bystrica 546640 Dolný Lieskov 5307 Považská Bystrica 513008 Domaniža 5307 Považská Bystrica 557609 Ïurïové 5307 Považská Bystrica 557510 Hatné 5307 Považská Bystrica 513083 Horná Mariková 5307 Považská Bystrica 580856 Horný Lieskov 5307 Považská Bystrica 513172 Jasenica 5307 Považská Bystrica 557552 Klieština 5307 Považská Bystrica 513245 Kostolec 5307 Považská Bystrica 557579 Malé Lednice 5307 Považská Bystrica 513466 Papradno 5307 Považská Bystrica 513474 Plevník-Drienové 5307 Považská Bystrica 558222 Poèarová 5307 Považská Bystrica 580864 Podskalie 5307 Považská Bystrica 512842 Považská Bystrica 5307 Považská Bystrica 513563 Preèín 5307 Považská Bystrica 513601 Pružina 5307 Považská Bystrica 557595 Sádoèné 5307 Považská Bystrica 557480 Slopná 5307 Považská Bystrica 513687 Stupné 5307 Považská Bystrica 518913 Sverepec 5307 Považská Bystrica 513741 Udièa 5307 Považská Bystrica 513784 Vrchteplá 5307 Považská Bystrica 513822 Záskalie 5307 Považská Bystrica

307 Prievidza 513903 Bojnice 5308 Prievidza 513911 Bystrièany 5308 Prievidza 513920 Cige¾ 5308 Prievidza 513938 Èavoj 5308 Prievidza 513946 Èereòany 5308 Prievidza 513954 Diviacka Nová Ves 5308 Prievidza 513962 Diviaky nad Nitricou 5308 Prievidza 513971 Dlžín 5308 Prievidza 513989 Dolné Vestenice 5308 Prievidza 513997 Handlová 5308 Prievidza 514004 Horná Ves 5308 Prievidza 514012 Horné Vestenice 5308 Prievidza 514021 Chrenovec-Brusno 5308 Prievidza

(17)

514039 Chvojnica 5308 Prievidza 557714 Jalovec 5308 Prievidza 514063 Kamenec pod Vtáènikom 5308 Prievidza 514071 Kanianka 5308 Prievidza 514080 K¾aèno 5308 Prievidza 514098 Kocurany 5308 Prievidza 514101 Kostolná Ves 5308 Prievidza 514110 Koš 5308 Prievidza 514128 Lazany 5308 Prievidza 514136 Lehota pod Vtáènikom 5308 Prievidza 514144 Lieš•any 5308 Prievidza 557706 Lipník 5308 Prievidza 514179 Malá Èausa 5308 Prievidza 514187 Malinová 5308 Prievidza 514209 Nedožery-Brezany 5308 Prievidza 514217 Nevidzany 5308 Prievidza 514225 Nitrianske Pravno 5308 Prievidza 514233 Nitrianske Rudno 5308 Prievidza 514241 Nitrianske Suèany 5308 Prievidza 514250 Nitrica 5308 Prievidza 514268 Nováky 5308 Prievidza 514284 Opatovce nad Nitrou 5308 Prievidza 514292 Oslany 5308 Prievidza 514306 Podhradie 5308 Prievidza 514314 Poluvsie 5308 Prievidza 514322 Poruba 5308 Prievidza 514331 Pravenec 5308 Prievidza 513881 Prievidza 5308 Prievidza 514349 Radobica 5308 Prievidza 514357 Ráztoèno 5308 Prievidza 514365 Rudnianska Lehota 5308 Prievidza 514373 Sebedražie 5308 Prievidza 514381 Seè 5308 Prievidza 514390 Šútovce 5308 Prievidza 514403 Temeš 5308 Prievidza 514411 Tužina 5308 Prievidza 514420 Valaská Belá 5308 Prievidza 514438 Ve¾ká Èausa 5308 Prievidza 514454 Zemianske Kosto¾any 5308 Prievidza

308 Púchov 512851 Beluša 5307 Považská Bystrica 512940 Dohòany 5307 Považská Bystrica 512958 Dolná Breznica 5307 Považská Bystrica 557439 Dolné Koèkovce 5307 Považská Bystrica 557692 Horná Breznica 5307 Považská Bystrica 513121 Horovce 5307 Považská Bystrica 557501 Kvašov 5307 Považská Bystrica

(18)

513300 Lazy pod Makytou 5307 Považská Bystrica 513318 Lednica 5307 Považská Bystrica 513326 Lednické Rovne 5307 Považská Bystrica 513334 Lúky 5307 Považská Bystrica 513342 Lysá pod Makytou 5307 Považská Bystrica 513377 Mesteèko 5307 Považská Bystrica 513407 Mojtín 5307 Považská Bystrica 557447 Nimnica 5307 Považská Bystrica 513610 Púchov 5307 Považská Bystrica 557471 Streženice 5307 Považská Bystrica 513776 Visolaje 5307 Považská Bystrica 557498 Vydrná 5307 Považská Bystrica 513814 Zárieèie 5307 Považská Bystrica 500348 Zubák 5307 Považská Bystrica

309 Trenèín 505838 Adamovské Kochanovce 5210 Trenèín 505854 Bobot 5210 Trenèín 505935 Dolná Poruba 5210 Trenèín 505943 Dolná Súèa 5210 Trenèín 505960 Drietoma 5210 Trenèín 505978 Dubodiel 5210 Trenèín 506010 Horná Súèa 5210 Trenèín 506028 Horòany 5210 Trenèín 506036 Horné Srnie 5210 Trenèín 506044 Hrabovka 5210 Trenèín 506087 Chocholná-Velèice 5210 Trenèín 506095 Ivanovce 5210 Trenèín 506133 Kostolná-Zárieèie 5210 Trenèín 506168 Krivosúd-Bodovka 5210 Trenèín 545686 Melèice-Lieskové 5210 Trenèín 506231 Mníchova Lehota 5210 Trenèín 506273 Motešice 5210 Trenèín 506281 Nemšová 5210 Trenèín 506290 Neporadza 5210 Trenèín 506354 Omšenie 5210 Trenèín 506371 Opatovce 5210 Trenèín 581348 Petrova Lehota 5210 Trenèín 506478 Selec 5210 Trenèín 546682 Skalka nad Váhom 5210 Trenèín 506508 Soblahov 5210 Trenèín 506532 Svinná 5210 Trenèín 506541 Štvrtok 5210 Trenèín 506559 Trenèianska Teplá 5210 Trenèín 506567 Trenèianska Turná 5210 Trenèín 506591 Trenèianske Jastrabie 5210 Trenèín 506605 Trenèianske Mitice 5210 Trenèín 545741 Trenèianske Stankovce 5210 Trenèín

(19)

506613 Trenèianske Teplice 5210 Trenèín 505820 Trenèín 5210 Trenèín 506648 Ve¾ká Hradná 5210 Trenèín 506656 Ve¾ké Bierovce 5210 Trenèín 556475 Zamarovce 5210 Trenèín

KRAJ: 4 NITRIANSKY

401 Komárno 501034 Bajè 5204 Komárno

501395 Bátorove Kosihy 5204 Komárno 501042 Bodza 5204 Komárno 555819 Bodzianske Lúky 5204 Komárno 501069 Brestovec 5204 Komárno 501077 Búè 5204 Komárno 501085 Èalovec 5204 Komárno 501093 Èíèov 5204 Komárno 501107 Dedina Mládeže 5204 Komárno 501123 Dulovce 5204 Komárno 580911 Holiare 5204 Komárno 501140 Hurbanovo 5204 Komárno 501158 Chotín 5204 Komárno 501166 Ime¾ 5204 Komárno 501174 Iža 5204 Komárno 501182 Kamenièná 5204 Komárno 501191 Klížska Nemá 5204 Komárno 501204 Kolárovo 5204 Komárno 501026 Komárno 5204 Komárno 501212 Kravany nad Dunajom 5204 Komárno 501221 Lipové 5204 Komárno 501239 Marcelová 5204 Komárno 501247 Martovce 5204 Komárno 501255 Moèa 5204 Komárno 501263 Modrany 5204 Komárno 501271 Mudroòovo 5204 Komárno 501280 Nesvady 5204 Komárno 501301 Okolièná na Ostrove 5204 Komárno 501310 Patince 5204 Komárno 501328 Pribeta 5204 Komárno 501336 Radvaò nad Dunajom 5204 Komárno 501344 Sokolce 5204 Komárno 501115 Svätý Peter 5204 Komárno 501352 Šrobárová 5204 Komárno 501361 Tôò 5204 Komárno 501379 Trávnik 5204 Komárno 501387 Ve¾ké Kosihy 5204 Komárno 555827 Virt 5204 Komárno 501409 Vrbová nad Váhom 5204 Komárno

(20)

501417 Zemianska Olèa 5204 Komárno 501425 Zlatná na Ostrove 5204 Komárno

402 Levice 502049 Bajka 5205 Levice

502057 Bátovce 5205 Levice 502065 Beša 5205 Levice 502073 Bielovce 5205 Levice 580937 Bohunice 5205 Levice 502090 Bory 5205 Levice 502103 Brhlovce 5205 Levice 502111 Èajkov 5205 Levice 502120 Èaka 5205 Levice 555843 Èata 5205 Levice 502154 Demandice 5205 Levice 502162 Devièany 5205 Levice 502171 Dolná Seè 5205 Levice 502189 Dolné Semerovce 5205 Levice 502197 Dolný Pial 5205 Levice 502201 Domadice 5205 Levice 502219 Drženice 5205 Levice 502227 Farná 5205 Levice 502243 Hokovce 5205 Levice 502251 Hontianska Vrbica 5205 Levice 545350 Hontianske Trs•any 5205 Levice 502260 Horná Seè 5205 Levice 502278 Horné Semerovce 5205 Levice 502286 Horné Turovce 5205 Levice 502294 Horný Pial 5205 Levice 581895 Hrkovce 5205 Levice 502324 Hronovce 5205 Levice 502332 Hronské K¾aèany 5205 Levice 502341 Hronské Kosihy 5205 Levice 502359 Iòa 5205 Levice 502367 Ipe¾ské Ú¾any 5205 Levice 502375 Ipe¾ský Sokolec 5205 Levice 502383 Jabloòovce 5205 Levice 556777 Jesenské 5205 Levice 502391 Jur nad Hronom 5205 Levice 502413 Kalná nad Hronom 5205 Levice 502472 Ke• 5205 Levice 502421 Kozárovce 5205 Levice 502430 Krškany 5205 Levice 502448 Kubáòovo 5205 Levice 502456 Kukuèínov 5205 Levice 502464 Kura¾any 5205 Levice 502031 Levice 5205 Levice 502481 Lok 5205 Levice

(21)

502499 Lontov 5205 Levice 502502 Lula 5205 Levice 502511 Málaš 5205 Levice 581135 Malé Kozmálovce 5205 Levice 502537 Malé Ludince 5205 Levice 502570 Mýtne Ludany 5205 Levice 502588 Nová Dedina 5205 Levice 502596 Nový Tekov 5205 Levice 502600 Nýrovce 5205 Levice 502618 Ondrejovce 5205 Levice 502626 Pastovce 5205 Levice 502634 Peèenice 5205 Levice 502642 Pláš•ovce 5205 Levice 502651 Plavé Vozokany 5205 Levice 502669 Podlužany 5205 Levice 502677 Pohronský Ruskov 5205 Levice 502693 Pukanec 5205 Levice 502707 Rybník 5205 Levice 502715 Santovka 5205 Levice 502723 Sazdice 5205 Levice 502731 Sikenica 5205 Levice 502740 Slatina 5205 Levice 502758 Starý Hrádok 5205 Levice 502766 Starý Tekov 5205 Levice 502782 Šahy 5205 Levice 502791 Šalov 5205 Levice 502804 Šarovce 5205 Levice 502812 Tehla 5205 Levice 502821 Tekovské Lužany 5205 Levice 502847 Tekovský Hrádok 5205 Levice 502863 Tlmaèe 5205 Levice 502871 Tupá 5205 Levice 502880 Turá 5205 Levice 502898 Uhliská 5205 Levice 581160 Ve¾ké Kozmálovce 5205 Levice 502910 Ve¾ké Ludince 5205 Levice 502928 Ve¾ké Turovce 5205 Levice 502936 Ve¾ký Ïur 5205 Levice 502944 Vyškovce nad Ip¾om 5205 Levice 502952 Vyšné nad Hronom 5205 Levice 502961 Zalaba 5205 Levice 502979 Zbrojníky 5205 Levice 502987 Želiezovce 5205 Levice 502995 Žemberovce 5205 Levice 503002 Žemliare 5205 Levice

(22)

403 Nitra 500020 Alekšince 5206 Nitra 500046 Báb 5206 Nitra 582697 Bádice 5206 Nitra 581623 Babindol 5206 Nitra 500071 Branè 5206 Nitra 545589 Cabaj-Èápor 5206 Nitra 582387 Èab 5206 Nitra 500101 Èakajovce 5206 Nitra 555886 Èechynce 5206 Nitra 500135 Èe¾adice 5206 Nitra 500160 Èifáre 5206 Nitra 582425 Dolné Lefantovce 5206 Nitra 500194 Dolné Obdokovce 5206 Nitra 500232 Golianovo 5206 Nitra 555959 Hos•ová 5206 Nitra 545635 Horné Lefantovce 5206 Nitra 500313 Hruboòovo 5206 Nitra 558320 Ivanka pri Nitre 5206 Nitra 500356 Jarok 5206 Nitra 500372 Jelenec 5206 Nitra 500381 Jelšovce 5206 Nitra 500399 Kapince 5206 Nitra 500402 Klasov 5206 Nitra 500411 Kolíòany 5206 Nitra 500453 Lehota 5206 Nitra 500470 Lúènica nad Žitavou 5206 Nitra 581097 ¼udovítová 5206 Nitra 500488 Lukáèovce 5206 Nitra 580899 Lužianky 5206 Nitra 556785 Malé Chyndice 5206 Nitra 500534 Malé Zálužie 5206 Nitra 555908 Malý Cetín 5206 Nitra 555851 Malý Lapáš 5206 Nitra 500569 Melek 5206 Nitra 500577 Mojmírovce 5206 Nitra 500011 Nitra 5206 Nitra 556696 Nitrianske Hrnèiarovce 5206 Nitra 500631 Nová Ves nad Žitavou 5206 Nitra 500640 Nové Sady 5206 Nitra 500666 Paòa 5206 Nitra 500674 Podhorany 5206 Nitra 500682 Pohranice 5206 Nitra 500691 Po¾ný Kesov 5206 Nitra 500704 Rišòovce 5206 Nitra 500712 Rumanová 5206 Nitra 555991 Svätoplukovo 5206 Nitra

(23)

581691 Štefanovièová 5206 Nitra 582719 Štitáre 5206 Nitra 500780 Šurianky 5206 Nitra 500798 Tajná 5206 Nitra 555967 Telince 5206 Nitra 500844 Ve¾ká Dolina 5206 Nitra 500518 Ve¾ké Chyndice 5206 Nitra 500887 Ve¾ké Zálužie 5206 Nitra 500895 Ve¾ký Cetín 5206 Nitra 555860 Ve¾ký Lapáš 5206 Nitra 500917 Vinodol 5206 Nitra 500933 Vráble 5206 Nitra 500941 Výèapy-Opatovce 5206 Nitra 500950 Zbehy 5206 Nitra 500992 Žirany 5206 Nitra 501018 Žitavce 5206 Nitra

404 Nové Zámky 503029 Andovce 5207 Nové Zámky 503037 Bajtava 5207 Nové Zámky 503045 Bánov 5207 Nové Zámky 503053 Bardoòovo 5207 Nové Zámky 503061 Belá 5207 Nové Zámky 503070 Bešeòov 5207 Nové Zámky 503088 Bíòa 5207 Nové Zámky 503096 Branovo 5207 Nové Zámky 503100 Bruty 5207 Nové Zámky 503118 Èechy 5207 Nové Zámky 503126 Èerník 5207 Nové Zámky 503134 Dedinka 5207 Nové Zámky 503151 Dolný Ohaj 5207 Nové Zámky 503169 Dubník 5207 Nové Zámky 503177 Dvory nad Žitavou 5207 Nové Zámky 503185 Gbelce 5207 Nové Zámky 503193 Hul 5207 Nové Zámky 503207 Ch¾aba 5207 Nové Zámky 503215 Jasová 5207 Nové Zámky 503223 Jatov 5207 Nové Zámky 503231 Kamenica nad Hronom 5207 Nové Zámky 503240 Kamenín 5207 Nové Zámky 503258 Kamenný Most 5207 Nové Zámky 503266 Kme•ovo 5207 Nové Zámky 503274 Kolta 5207 Nové Zámky 503282 Komjatice 5207 Nové Zámky 503291 Komoèa 5207 Nové Zámky 503312 Le¾a 5207 Nové Zámky 503321 Lipová 5207 Nové Zámky 503339 ¼ubá 5207 Nové Zámky

(24)

503347 Malá nad Hronom 5207 Nové Zámky 503355 Malé Kosihy 5207 Nové Zámky 503363 Maòa 5207 Nové Zámky 503371 Michal nad Žitavou 5207 Nové Zámky 503398 Mojzesovo 5207 Nové Zámky 503401 Mužla 5207 Nové Zámky 556092 Nána 5207 Nové Zámky 503436 Nová Vieska 5207 Nové Zámky 503011 Nové Zámky 5207 Nové Zámky 582361 Obid 5207 Nové Zámky 503452 Palárikovo 5207 Nové Zámky 556033 Pavlová 5207 Nové Zámky 503479 Podhájska 5207 Nové Zámky 503487 Pozba 5207 Nové Zámky 503495 Radava 5207 Nové Zámky 503509 Rastislavice 5207 Nové Zámky 503517 Rúbaò 5207 Nové Zámky 503525 Salka 5207 Nové Zámky 503533 Semerovo 5207 Nové Zámky 503541 Sikenièka 5207 Nové Zámky 503550 Strekov 5207 Nové Zámky 503568 Svodín 5207 Nové Zámky 503576 Šarkan 5207 Nové Zámky 503584 Štúrovo 5207 Nové Zámky 503592 Šurany 5207 Nové Zámky 503606 Trávnica 5207 Nové Zámky 503614 Tvrdošovce 5207 Nové Zámky 556050 Ú¾any nad Žitavou 5207 Nové Zámky 503631 Ve¾ké Lovce 5207 Nové Zámky 503380 Ve¾ký Kýr 5207 Nové Zámky 556025 Vlkas 5207 Nové Zámky 503649 Zemné 5207 Nové Zámky

405 Ša¾a 503711 Diakovce 5203 Galanta 503720 Dlhá nad Váhom 5203 Galanta 500241 Hájske 5206 Nitra 555878 Horná Krá¾ová 5206 Nitra 503886 Krá¾ová nad Váhom 5203 Galanta 500739 Moèenok 5206 Nitra 503932 Neded 5203 Galanta 503991 Selice 5203 Galanta 504025 Ša¾a 5203 Galanta 504068 Tešedíkovo 5203 Galanta 504092 Trnovec nad Váhom 5203 Galanta 504165 Vlèany 5203 Galanta 504190 Žihárec 5203 Galanta

(25)

406 Topo¾èany 556220 Ardanovce 5209 Topo¾èany 542661 Belince 5209 Topo¾èany 542695 Biskupová 5209 Topo¾èany 542709 Blesovce 5209 Topo¾èany 542717 Bojná 5209 Topo¾èany 556297 Èe¾adince 5209 Topo¾èany 542792 Èermany 5209 Topo¾èany 556262 Dvorany nad Nitrou 5209 Topo¾èany 542881 Hajná Nová Ves 5209 Topo¾èany 556351 Horné Chlebany 5209 Topo¾èany 542938 Horné Obdokovce 5209 Topo¾èany 542954 Horné Štitáre 5209 Topo¾èany 542971 Hrušovany 5209 Topo¾èany 556165 Chrabrany 5209 Topo¾èany 556157 Jacovce 5209 Topo¾èany 543039 Kamanová 5209 Topo¾èany 543063 Koniarovce 5209 Topo¾èany 543071 Kovarce 5209 Topo¾èany 543101 Krnèa 5209 Topo¾èany 543110 Krtovce 5209 Topo¾èany 556149 Krušovce 5209 Topo¾èany 581704 Kuzmice 5209 Topo¾èany 505021 Lipovník 5209 Topo¾èany 505048 Ludanice 5209 Topo¾èany 505064 Lužany 5209 Topo¾èany 505137 Malé Ripòany 5209 Topo¾èany 581305 Nemèice 5209 Topo¾èany 505226 Nemeèky 5209 Topo¾èany 505234 Nitrianska Blatnica 5209 Topo¾èany 505242 Nitrianska Streda 5209 Topo¾èany 505251 Norovce 5209 Topo¾èany 505285 Oponice 5209 Topo¾èany 556211 Orešany 5209 Topo¾èany 505340 Podhradie 5209 Topo¾èany 505374 Prašice 5209 Topo¾èany 581658 Práznovce 5209 Topo¾èany 505404 Prese¾any 5209 Topo¾èany 505421 Radošina 5209 Topo¾èany 505439 Rajèany 5209 Topo¾èany 505498 Solèany 5209 Topo¾èany 556327 Solèianky 5209 Topo¾èany 505510 Súlovce 5209 Topo¾èany 556238 Svrbice 5209 Topo¾èany 505536 Šalgovce 5209 Topo¾èany 505561 Tesáre 5209 Topo¾èany 504998 Topo¾èany 5209 Topo¾èany

(26)

580457 Tovarníky 5209 Topo¾èany 505617 Tvrdomestice 5209 Topo¾èany 505641 Urmince 5209 Topo¾èany 505676 Ve¾ké Dvorany 5209 Topo¾èany 505714 Ve¾ké Ripòany 5209 Topo¾èany 505749 Velušovce 5209 Topo¾èany 505757 Vozokany 5209 Topo¾èany 505773 Závada 5209 Topo¾èany

407 Zlaté Moravce 500062 Beladice 5206 Nitra 500127 Èaradice 5206 Nitra 555916 Èervený Hrádok 5206 Nitra 500151 Èierne K¾aèany 5206 Nitra 500283 Hostie 5206 Nitra 500305 Hos•ovce 5206 Nitra 500321 Choèa 5206 Nitra 500364 Jed¾ové Kosto¾any 5206 Nitra 500429 Kosto¾any pod Tribeèom 5206 Nitra 500437 Ladice 5206 Nitra 500461 Lovce 5206 Nitra 500500 Machulince 5206 Nitra 555924 Malé Vozokany 5206 Nitra 500542 Mankovce 5206 Nitra 500551 Martin nad Žitavou 5206 Nitra 500585 Nemèiòany 5206 Nitra 500593 Neverice 5206 Nitra 500607 Nevidzany 5206 Nitra 500658 Obyce 5206 Nitra 500721 Skýcov 5206 Nitra 500747 S¾ažany 5206 Nitra 500755 Slepèany 5206 Nitra

517305 Tekovské Nemce 5312 Žiar nad Hronom 500810 Tesárske Mlyòany 5206 Nitra

500828 Topo¾èianky 5206 Nitra 500836 Velèice 5206 Nitra 555932 Ve¾ké Vozokany 5206 Nitra 500909 Vieska nad Žitavou 5206 Nitra 500925 Volkovce 5206 Nitra 500968 Zlaté Moravce 5206 Nitra 500976 Zlatno 5206 Nitra 500984 Žikava 5206 Nitra 582816 Žitavany 5206 Nitra

KRAJ: 5 ŽILINSKÝ

501 Bytèa 517461 Bytèa 5313 Žilina

581984 Hlboké nad Váhom 5313 Žilina 517623 Hvozdnica 5313 Žilina

(27)

517631 Jablonové 5313 Žilina 517674 Kolárovice 5313 Žilina 517691 Kotešová 5313 Žilina 517798 Maršová-Rašov 5313 Žilina 517861 Petrovice 5313 Žilina 517895 Predmier 5313 Žilina 517992 Sú¾ov-Hradná 5313 Žilina 518018 Štiavnik 5313 Žilina 518085 Ve¾ké Rovné 5313 Žilina

502 Èadca 509132 Èadca 5302 Èadca

509159 Èierne 5302 Èadca 509167 Dlhá nad Kysucou 5302 Èadca 509183 Dunajov 5302 Èadca 509213 Klokoèov 5302 Èadca 509221 Klubina 5302 Èadca 509230 Koròa 5302 Èadca 509248 Krásno nad Kysucou 5302 Èadca 509299 Makov 5302 Èadca 509311 Nová Bystrica 5302 Èadca 509337 Olešná 5302 Èadca 509345 Ošèadnica 5302 Èadca 509361 Podvysoká 5302 Èadca 509396 Radôstka 5302 Èadca 509400 Raková 5302 Èadca 509451 Skalité 5302 Èadca 509477 Stará Bystrica 5302 Èadca 509485 Staškov 5302 Èadca 509493 Svrèinovec 5302 Èadca 509507 Turzovka 5302 Èadca 509515 Vysoká nad Kysucou 5302 Èadca 509523 Zákopèie 5302 Èadca 509531 Zborov nad Bystricou 5302 Èadca

503 Dolný Kubín 580813 Bziny 5303 Dolný Kubín 509639 Dlhá nad Oravou 5303 Dolný Kubín 509540 Dolný Kubín 5303 Dolný Kubín 509671 Horná Lehota 5303 Dolný Kubín 509698 Chlebnice 5303 Dolný Kubín 509701 Istebné 5303 Dolný Kubín 509710 Jasenová 5303 Dolný Kubín 509744 Kra¾ovany 5303 Dolný Kubín 509761 Krivá 5303 Dolný Kubín 509787 Leštiny 5303 Dolný Kubín 509825 Malatiná 5303 Dolný Kubín 509833 Medzibrodie nad Oravou 5303 Dolný Kubín 509922 Oravská Poruba 5303 Dolný Kubín

(28)

509957 Oravský Podzámok 5303 Dolný Kubín 509965 Osádka 5303 Dolný Kubín 509973 Párnica 5303 Dolný Kubín 509990 Pokryváè 5303 Dolný Kubín 510009 Pribiš 5303 Dolný Kubín 510017 Pucov 5303 Dolný Kubín 510041 Sedliacka Dubová 5303 Dolný Kubín 510165 Velièná 5303 Dolný Kubín 510181 Vyšný Kubín 5303 Dolný Kubín 510211 Zázrivá 5303 Dolný Kubín 510254 Žaškov 5303 Dolný Kubín

504 Kysucké Nové Mesto 509175 Dolný Vadièov 5302 Èadca 509205 Horný Vadièov 5302 Èadca 509256 Kysucké Nové Mesto 5302 Èadca 509264 Kysucký Lieskovec 5302 Èadca 509272 Lodno 5302 Èadca 509281 Lopušné Pažite 5302 Èadca 509302 Nesluša 5302 Èadca 509329 Ochodnica 5302 Èadca 509370 Povina 5302 Èadca 580791 Rado¾a 5302 Èadca 509426 Rudina 5302 Èadca 509434 Rudinka 5302 Èadca 509442 Rudinská 5302 Èadca 509469 Snežnica 5302 Èadca

505 Liptovský Mikuláš 510271 Beòadiková 5304 Liptovský Mikuláš 510319 Bobrovèek 5304 Liptovský Mikuláš 510327 Bobrovec 5304 Liptovský Mikuláš 510335 Bobrovník 5304 Liptovský Mikuláš 510351 Bukovina 5304 Liptovský Mikuláš 510386 Demänovská Dolina 5304 Liptovský Mikuláš 510408 Dúbrava 5304 Liptovský Mikuláš 510416 Galovany 5304 Liptovský Mikuláš 510424 Gôtovany 5304 Liptovský Mikuláš 510459 Huty 5304 Liptovský Mikuláš 510467 Hybe 5304 Liptovský Mikuláš 556807 Ižipovce 5304 Liptovský Mikuláš 510505 Jakubovany 5304 Liptovský Mikuláš 510513 Jalovec 5304 Liptovský Mikuláš 510521 Jamník 5304 Liptovský Mikuláš 507393 Konská 5304 Liptovský Mikuláš 510564 Krá¾ova Lehota 5304 Liptovský Mikuláš 510572 Kvaèany 5304 Liptovský Mikuláš 510581 Lazisko 5304 Liptovský Mikuláš 510602 Liptovská Anna 5304 Liptovský Mikuláš

(29)

510611 Liptovská Kokava 5304 Liptovský Mikuláš 558281 Liptovská Porúbka 5304 Liptovský Mikuláš 510653 Liptovská Sielnica 5304 Liptovský Mikuláš 510688 Liptovské Beharovce 5304 Liptovský Mikuláš 510696 Liptovské K¾aèany 5304 Liptovský Mikuláš 510700 Liptovské Matiašovce 5304 Liptovský Mikuláš 510726 Liptovský Hrádok 5304 Liptovský Mikuláš 510734 Liptovský Ján 5304 Liptovský Mikuláš 510262 Liptovský Mikuláš 5304 Liptovský Mikuláš 510751 Liptovský Ondrej 5304 Liptovský Mikuláš 580287 Liptovský Peter 5304 Liptovský Mikuláš 510777 Liptovský Trnovec 5304 Liptovský Mikuláš 510793 ¼ube¾a 5304 Liptovský Mikuláš 510831 Malatíny 5304 Liptovský Mikuláš 510840 Malé Borové 5304 Liptovský Mikuláš 510858 Malužiná 5304 Liptovský Mikuláš 510874 Nižná Boca 5304 Liptovský Mikuláš 510904 Partizánska ¼upèa 5304 Liptovský Mikuláš 510912 Pavèina Lehota 5304 Liptovský Mikuláš 510921 Pavlova Ves 5304 Liptovský Mikuláš 510947 Podtureò 5304 Liptovský Mikuláš 510963 Pribylina 5304 Liptovský Mikuláš 510971 Prosiek 5304 Liptovský Mikuláš 511013 Smreèany 5304 Liptovský Mikuláš 511048 Svätý Kríž 5304 Liptovský Mikuláš 511072 Trstené 5304 Liptovský Mikuláš 511099 Uhorská Ves 5304 Liptovský Mikuláš 511111 Vavrišovo 5304 Liptovský Mikuláš 511129 Važec 5304 Liptovský Mikuláš 511137 Ve¾ké Borové 5304 Liptovský Mikuláš 511145 Veterná Poruba 5304 Liptovský Mikuláš 511153 Vlachy 5304 Liptovský Mikuláš 511170 Východná 5304 Liptovský Mikuláš 511188 Vyšná Boca 5304 Liptovský Mikuláš 511196 Závažná Poruba 5304 Liptovský Mikuláš 511200 Žiar 5304 Liptovský Mikuláš

506 Martin 512052 Belá-Dulice 5306 Martin 512061 Benice 5306 Martin 512079 Blatnica 5306 Martin 512133 Bystrièka 5306 Martin 512150 Ïanová 5306 Martin 512168 Diaková 5306 Martin 512206 Dolný Kalník 5306 Martin 512214 Dražkovce 5306 Martin 512257 Folkušová 5306 Martin 512290 Horný Kalník 5306 Martin

(30)

512346 Karlová 5306 Martin 512354 Kláštor pod Znievom 5306 Martin 512371 Koš•any nad Turcom 5306 Martin 512389 Krpe¾any 5306 Martin 512397 Laskár 5306 Martin 512419 Ležiachov 5306 Martin 512435 Lipovec 5306 Martin 512036 Martin 5306 Martin 512478 Necpaly 5306 Martin 512486 Nolèovo 5306 Martin 512508 Podhradie 5306 Martin 512524 Príbovce 5306 Martin 512541 Rakovo 5306 Martin 512567 Ratkovo 5306 Martin 512583 Sklabiòa 5306 Martin 512591 Sklabinský Podzámok 5306 Martin 512613 Slovany 5306 Martin 512630 Socovce 5306 Martin 512648 Suèany 5306 Martin 512656 Šútovo 5306 Martin 512664 Trebostovo 5306 Martin 512672 Trnovo 5306 Martin 512681 Turany 5306 Martin 512702 Turèianska Štiavnièka 5306 Martin 545961 Turèianske Jaseno 5306 Martin 512711 Turèianske K¾aèany 5306 Martin 512737 Turèiansky Ïur 5306 Martin 512753 Turèiansky Peter 5306 Martin 512761 Valèa 5306 Martin 512796 Vrícko 5306 Martin 557358 Vrútky 5306 Martin 512818 Záborie 5306 Martin 512834 Žabokreky 5306 Martin

507 Námestovo 509558 Babín 5303 Dolný Kubín 509566 Beòadovo 5303 Dolný Kubín 509582 Bobrov 5303 Dolný Kubín 509591 Breza 5303 Dolný Kubín 509680 Hruštín 5303 Dolný Kubín 509728 Klin 5303 Dolný Kubín 509779 Krušetnica 5303 Dolný Kubín 509809 Lokca 5303 Dolný Kubín 509817 Lomná 5303 Dolný Kubín 509850 Mútne 5303 Dolný Kubín 509868 Námestovo 5303 Dolný Kubín 509884 Novo• 5303 Dolný Kubín 509892 Oravská Jasenica 5303 Dolný Kubín

(31)

509906 Oravská Lesná 5303 Dolný Kubín 509914 Oravská Polhora 5303 Dolný Kubín 509931 Oravské Veselé 5303 Dolný Kubín 510025 Rabèa 5303 Dolný Kubín 510033 Rabèice 5303 Dolný Kubín 510050 Sihelné 5303 Dolný Kubín 510092 •apešovo 5303 Dolný Kubín 510149 Vasi¾ov 5303 Dolný Kubín 510157 Vavreèka 5303 Dolný Kubín 510203 Zákamenné 5303 Dolný Kubín 510246 Zubrohlava 5303 Dolný Kubín

508 Ružomberok 510301 Bešeòová 5304 Liptovský Mikuláš 510441 Hubová 5304 Liptovský Mikuláš 507300 Ivachnová 5304 Liptovský Mikuláš 510530 Kalameny 5304 Liptovský Mikuláš 510548 Komjatná 5304 Liptovský Mikuláš 510599 Likavka 5304 Liptovský Mikuláš 510629 Liptovská Lúžna 5304 Liptovský Mikuláš 510637 Liptovská Osada 5304 Liptovský Mikuláš 510661 Liptovská Štiavnica 5304 Liptovský Mikuláš 510670 Liptovská Teplá 5304 Liptovský Mikuláš 510718 Liptovské Revúce 5304 Liptovský Mikuláš 511005 Liptovské Sliaèe 5304 Liptovský Mikuláš 510742 Liptovský Michal 5304 Liptovský Mikuláš 510785 Lisková 5304 Liptovský Mikuláš 510807 ¼ubochòa 5304 Liptovský Mikuláš 510815 Lúèky 5304 Liptovský Mikuláš 510823 Ludrová 5304 Liptovský Mikuláš 510866 Martinèek 5304 Liptovský Mikuláš 510955 Potok 5304 Liptovský Mikuláš 510998 Ružomberok 5304 Liptovský Mikuláš 511030 Stankovany 5304 Liptovský Mikuláš 511056 Štiavnièka 5304 Liptovský Mikuláš 511064 Švošov 5304 Liptovský Mikuláš 507407 Turík 5304 Liptovský Mikuláš 511102 Valaská Dubová 5304 Liptovský Mikuláš

509 Turèianske Teplice 512044 Abramová 5306 Martin 512087 Blažovce 5306 Martin 512095 Bodorová 5306 Martin 512109 Borcová 5306 Martin 512117 Brieštie 5306 Martin 512125 Budiš 5306 Martin 512141 Èremošné 5306 Martin 512222 Dubové 5306 Martin 512265 Háj 5306 Martin

(32)

512273 Horná Štubòa 5306 Martin 512303 Ivanèiná 5306 Martin 512311 Jasenovo 5306 Martin 512320 Jazernica 5306 Martin 512338 Ka¾amenová 5306 Martin 512427 Liešno 5306 Martin 512443 Malý Èepèín 5306 Martin 512451 Moškovec 5306 Martin 512460 Mošovce 5306 Martin 512494 Ondrašová 5306 Martin 512559 Rakša 5306 Martin 512575 Rudno 5306 Martin 512605 Sklené 5306 Martin 512621 Slovenské Pravno 5306 Martin 512699 Turèek 5306 Martin 512729 Turèianske Teplice 5306 Martin 512788 Ve¾ký Èepèín 5306 Martin

510 Tvrdošín 509604 Brezovica 5303 Dolný Kubín 518719 Èimhová 5303 Dolný Kubín 509655 Habovka 5303 Dolný Kubín 509663 Hladovka 5303 Dolný Kubín 509795 Liesek 5303 Dolný Kubín 509876 Nižná 5303 Dolný Kubín 509949 Oravský Biely Potok 5303 Dolný Kubín 509981 Podbiel 5303 Dolný Kubín 510076 Suchá Hora 5303 Dolný Kubín 510084 Štefanov nad Oravou 5303 Dolný Kubín 510106 Trstená 5303 Dolný Kubín 510114 Tvrdošín 5303 Dolný Kubín 510173 Vitanová 5303 Dolný Kubín 510190 Zábiedovo 5303 Dolný Kubín 510238 Zuberec 5303 Dolný Kubín

511 Žilina 517429 Belá 5313 Žilina

547522 Bitarová 5313 Žilina 547557 Brezany 5313 Žilina 517470 Èièmany 5313 Žilina 517488 Divina 5313 Žilina 517496 Divinka 5313 Žilina 517500 Dlhé Pole 5313 Žilina 517518 Dolná Tižina 5313 Žilina 517526 Dolný Hrièov 5313 Žilina 557986 Ïurèiná 5313 Žilina 517542 Faèkov 5313 Žilina 517551 Gbe¾any 5313 Žilina 517593 Horný Hrièov 5313 Žilina

(33)

517577 Hôrky 5313 Žilina 547590 Hrièovské Podhradie 5313 Žilina 517640 Jasenové 5313 Žilina 517658 Kamenná Poruba 5313 Žilina 557994 K¾aèe 5313 Žilina 517682 Konská 5313 Žilina 517704 Kotrèiná Lúèka 5313 Žilina 517712 Krasòany 5313 Žilina 517721 Kunerad 5313 Žilina 517739 Lietava 5313 Žilina 557935 Lietavská Lúèka 5313 Žilina 517755 Lietavská Svinná-Babkov 5313 Žilina 517763 Lutiše 5313 Žilina 517771 Lysica 5313 Žilina 517780 Malá Èierna 5313 Žilina 517801 Mojš 5313 Žilina 517828 Nededza 5313 Žilina 558168 Nezbudská Lúèka 5313 Žilina 547611 Ovèiarsko 5313 Žilina 547620 Paština Závada 5313 Žilina 517879 Podhorie 5313 Žilina 557960 Porúbka 5313 Žilina 517917 Rajec 5313 Žilina 517925 Rajecká Lesná 5313 Žilina 517933 Rajecké Teplice 5313 Žilina 517941 Rosina 5313 Žilina 517950 Stráòavy 5313 Žilina 517968 Stránske 5313 Žilina 517976 Stráža 5313 Žilina 517984 Streèno 5313 Žilina 518000 Svederník 5313 Žilina 581712 Šuja 5313 Žilina 518034 Teplièka nad Váhom 5313 Žilina 518042 Terchová 5313 Žilina 518051 Turie 5313 Žilina 518069 Varín 5313 Žilina 518077 Ve¾ká Èierna 5313 Žilina 518093 Višòové 5313 Žilina 518131 Zbyòov 5313 Žilina 517402 Žilina 5313 Žilina

KRAJ: 6 BANSKOBYSTRICKÝ

601 Banská Bystrica 508454 Badín 5301 Banská Bystrica 508471 Baláže 5301 Banská Bystrica 508438 Banská Bystrica 5301 Banská Bystrica 508675 Brusno 5301 Banská Bystrica

(34)

508519 Èerín 5301 Banská Bystrica 508543 Dolná Mièiná 5301 Banská Bystrica 508551 Dolný Harmanec 5301 Banská Bystrica 508560 Donovaly 5301 Banská Bystrica 508586 Dúbravica 5301 Banská Bystrica 508594 Harmanec 5301 Banská Bystrica 508616 Hiade¾ 5301 Banská Bystrica 508632 Horná Mièiná 5301 Banská Bystrica 508641 Horné Pršany 5301 Banská Bystrica 508659 Hrocho• 5301 Banská Bystrica 580236 Hronsek 5301 Banská Bystrica 508713 Kordíky 5301 Banská Bystrica 508721 Králiky 5301 Banská Bystrica 557277 Kynce¾ová 5301 Banská Bystrica 508748 ¼ubietová 5301 Banská Bystrica 508756 Luèatín 5301 Banská Bystrica 580244 Malachov 5301 Banská Bystrica 508764 Medzibrod 5301 Banská Bystrica 508799 Moštenica 5301 Banská Bystrica 508802 Motyèky 5301 Banská Bystrica 508781 Môlèa 5301 Banská Bystrica 557285 Nemce 5301 Banská Bystrica 508837 Oravce 5301 Banská Bystrica 508861 Podkonice 5301 Banská Bystrica 508896 Pohronský Bukovec 5301 Banská Bystrica 508918 Poniky 5301 Banská Bystrica 508926 Povrazník 5301 Banská Bystrica 508942 Priechod 5301 Banská Bystrica 508969 Rieèka 5301 Banská Bystrica 508977 Sebedín-Beèov 5301 Banská Bystrica 508985 Selce 5301 Banská Bystrica 509001 Slovenská ¼upèa 5301 Banská Bystrica 509019 Staré Hory 5301 Banská Bystrica 509027 Strelníky 5301 Banská Bystrica 509035 Špania Dolina 5301 Banská Bystrica 509060 Tajov 5301 Banská Bystrica 557269 Turecká 5301 Banská Bystrica 557293 Vlkanová 5301 Banská Bystrica

602 Banská Štiavnica 516601 Baïan 5312 Žiar nad Hronom 516627 Banská Belá 5312 Žiar nad Hronom 516643 Banská Štiavnica 5312 Žiar nad Hronom 516651 Banský Studenec 5312 Žiar nad Hronom 516678 Beluj 5312 Žiar nad Hronom 516716 Dekýš 5312 Žiar nad Hronom 516856 Ilija 5312 Žiar nad Hronom 516953 Kozelník 5312 Žiar nad Hronom

(35)

517071 Moèiar 5312 Žiar nad Hronom 517160 Poèúvadlo 5312 Žiar nad Hronom 517143 Podhorie 5312 Žiar nad Hronom 517178 Prenèov 5312 Žiar nad Hronom 516597 Svätý Anton 5312 Žiar nad Hronom 517283 Štiavnické Bane 5312 Žiar nad Hronom 517372 Vysoká 5312 Žiar nad Hronom

603 Brezno 508446 Bacúch 5301 Banská Bystrica 508462 Beòuš 5301 Banská Bystrica 508489 Braväcovo 5301 Banská Bystrica 508497 Brezno 5301 Banská Bystrica 557251 Bystrá 5301 Banská Bystrica 508527 Èierny Balog 5301 Banská Bystrica 508535 Dolná Lehota 5301 Banská Bystrica 508578 Drábsko 5301 Banská Bystrica 508608 He¾pa 5301 Banská Bystrica 508624 Horná Lehota 5301 Banská Bystrica 508667 Hronec 5301 Banská Bystrica 508691 Jarabá 5301 Banská Bystrica 508705 Jasenie 5301 Banská Bystrica 508730 Lom nad Rimavicou 5301 Banská Bystrica 508772 Michalová 5301 Banská Bystrica 508811 Mýto pod Ïumbierom 5301 Banská Bystrica 508829 Nemecká 5301 Banská Bystrica 508845 Osrblie 5301 Banská Bystrica 508853 Podbrezová 5301 Banská Bystrica 508870 Pohorelá 5301 Banská Bystrica 508888 Pohronská Polhora 5301 Banská Bystrica 508900 Polomka 5301 Banská Bystrica 508934 Predajná 5301 Banská Bystrica 508951 Ráztoka 5301 Banská Bystrica 508993 Sihla 5301 Banská Bystrica 509043 Šumiac 5301 Banská Bystrica 509051 Telgárt 5301 Banská Bystrica 509086 Valaská 5301 Banská Bystrica 509094 Va¾kovòa 5301 Banská Bystrica 509124 Závadka nad Hronom 5301 Banská Bystrica

604 Detva 518263 Detva 5311 Zvolen

518271 Detvianska Huta 5311 Zvolen 518379 Dúbravy 5311 Zvolen 518450 Horný Tisovník 5311 Zvolen 518468 Hriòová 5311 Zvolen 518492 Klokoè 5311 Zvolen 580520 Korytárky 5311 Zvolen 518549 Kriváò 5311 Zvolen

(36)

511510 Látky 5305 Luèenec 511731 Podkriváò 5305 Luèenec 518794 Slatinské Lazy 5311 Zvolen 518816 Stará Huta 5311 Zvolen 518824 Stožok 5311 Zvolen 518921 Víg¾aš 5311 Zvolen 518930 Víg¾ašská Huta-Kalinka 5311 Zvolen

605 Krupina 518212 Bzovík 5311 Zvolen 518239 Cerovo 5311 Zvolen 518247 Èabradský Vrbovok 5311 Zvolen 518255 Èekovce 5311 Zvolen 518280 Devièie 5311 Zvolen 518301 Dolné Mladonice 5311 Zvolen 518310 Dolný Badín 5311 Zvolen 518336 Domaníky 5311 Zvolen 518344 Drážovce 5311 Zvolen 518352 Drienovo 5311 Zvolen 518387 Dudince 5311 Zvolen 518409 Hontianske Moravce 5311 Zvolen 518417 Hontianske Nemce 5311 Zvolen 518425 Hontianske Tesáre 5311 Zvolen 518433 Horné Mladonice 5311 Zvolen 518441 Horný Badín 5311 Zvolen 518484 Jalšovík 5311 Zvolen 518514 Kozí Vrbovok 5311 Zvolen 518531 Krá¾ovce-Krnišov 5311 Zvolen 518557 Krupina 5311 Zvolen 518565 Lackov 5311 Zvolen 518573 Ladzany 5311 Zvolen 518603 Lišov 5311 Zvolen 518611 Litava 5311 Zvolen 518646 Medovarce 5311 Zvolen 518701 Rykynèice 5311 Zvolen 518735 Sebechleby 5311 Zvolen 518743 Selce 5311 Zvolen 518751 Senohrad 5311 Zvolen 518832 Sudince 5311 Zvolen 518841 Súdovce 5311 Zvolen 518867 Terany 5311 Zvolen 518883 Trpín 5311 Zvolen 518905 Uòatín 5311 Zvolen 518956 Zemiansky Vrbovok 5311 Zvolen 518999 Žibritov 5311 Zvolen

606 Luèenec 511226 Ábelová 5305 Luèenec 511234 Belina 5305 Luèenec

(37)

557315 Biskupice 5305 Luèenec 511251 Bo¾kovce 5305 Luèenec 511277 Budiná 5305 Luèenec 558273 Bulhary 5305 Luèenec 511293 Buzitka 5305 Luèenec 511323 Èakanovce 5305 Luèenec 511331 Èamovce 5305 Luèenec 511358 Divín 5305 Luèenec 511366 Dobroè 5305 Luèenec 511391 Fi¾akovo 5305 Luèenec 511404 Fi¾akovské Kováèe 5305 Luèenec 557331 Gregorova Vieska 5305 Luèenec 511421 Haliè 5305 Luèenec 511439 Holiša 5305 Luèenec 511463 Jelšovec 5305 Luèenec 511480 Kalonda 5305 Luèenec 511374 Kotmanová 5305 Luèenec 511528 Lehôtka 5305 Luèenec 511536 Lentvora 5305 Luèenec 511544 Lipovany 5305 Luèenec 511552 Lovinobaòa 5305 Luèenec 511561 ¼uboreè 5305 Luèenec 511218 Luèenec 5305 Luèenec 511579 Lupoè 5305 Luèenec 511609 Mašková 5305 Luèenec 580309 Mikušovce 5305 Luèenec 511625 Muèín 5305 Luèenec 511641 Mýtna 5305 Luèenec 511668 Nitra nad Ip¾om 5305 Luèenec 511676 Nové Hony 5305 Luèenec 511692 Panické Dravce 5305 Luèenec 511706 Píla 5305 Luèenec 511714 Pinciná 5305 Luèenec 511722 Pleš 5305 Luèenec 511749 Podreèany 5305 Luèenec 511757 Polichno 5305 Luèenec 511773 Praha 5305 Luèenec 511781 Prša 5305 Luèenec 511790 Radzovce 5305 Luèenec 511803 Rapovce 5305 Luèenec 511811 Ratka 5305 Luèenec 511838 Ružiná 5305 Luèenec 511846 Stará Haliè 5305 Luèenec 511854 Šávo¾ 5305 Luèenec 511862 Šiatorská Bukovinka 5305 Luèenec 511871 Šíd 5305 Luèenec

(38)

511897 Šurice 5305 Luèenec 511901 Toènica 5305 Luèenec 511919 Tomášovce 5305 Luèenec 511927 Trebe¾ovce 5305 Luèenec 557340 Trenè 5305 Luèenec 511943 Tuhár 5305 Luèenec 511994 Ve¾ká nad Ip¾om 5305 Luèenec 512010 Ve¾ké Dravce 5305 Luèenec 557307 Vidiná 5305 Luèenec

607 Poltár 511269 Breznièka 5305 Luèenec 511315 Cinobaòa 5305 Luèenec 511340 Èeské Brezovo 5305 Luèenec 557323 Ïubákovo 5305 Luèenec 511447 Hradište 5305 Luèenec

514900 Hrnèiarska Ves 5309 Rimavská Sobota 514918 Hrnèiarske Zalužany 5309 Rimavská Sobota 511471 Kalinovo 5305 Luèenec

511498 Kokava nad Rimavicou 5305 Luèenec 511501 Krná 5305 Luèenec 511595 Málinec 5305 Luèenec 511617 Mládzovo 5305 Luèenec 511684 Ozdín 5305 Luèenec 511765 Poltár 5305 Luèenec 511820 Rovòany 5305 Luèenec

515515 Selce 5309 Rimavská Sobota 515591 Sušany 5309 Rimavská Sobota 511889 Šoltýska 5305 Luèenec

511978 Uhorské 5305 Luèenec 580317 Utekáè 5305 Luèenec 512001 Ve¾ká Ves 5305 Luèenec 582051 Zlatno 5305 Luèenec

608 Revúca 514675 Držkovce 5309 Rimavská Sobota 514721 Gemer 5309 Rimavská Sobota 514756 Gemerská Ves 5309 Rimavská Sobota 525677 Gemerské Teplice 5408 Rožòava

525685 Gemerský Sad 5408 Rožòava

514896 Hrlica 5309 Rimavská Sobota 525766 Hucín 5408 Rožòava

514977 Chvalová 5309 Rimavská Sobota 525774 Chyžné 5408 Rožòava

525791 Jelšava 5408 Rožòava 525812 Kameòany 5408 Rožòava

515574 Leváre 5309 Rimavská Sobota 515159 Levkuška 5309 Rimavská Sobota 525901 Licince 5408 Rožòava

(39)

525928 Lubeník 5408 Rožòava 525944 Magnezitovce 5408 Rožòava 580384 Mokrá Lúka 5408 Rožòava 525987 Muráò 5408 Rožòava 525995 Muránska Dlhá Lúka 5408 Rožòava 526002 Muránska Huta 5408 Rožòava 526011 Muránska Lehota 5408 Rožòava 526029 Muránska Zdychava 5408 Rožòava 526037 Nandraž 5408 Rožòava

515256 Otroèok 5309 Rimavská Sobota 515302 Ploské 5309 Rimavská Sobota 515311 Polina 5309 Rimavská Sobota 526100 Prihradzany 5408 Rožòava

526118 Rákoš 5408 Rožòava

515361 Rašice 5309 Rimavská Sobota 515370 Ratková 5309 Rimavská Sobota 515400 Ratkovské Bystré 5309 Rimavská Sobota 526142 Revúca 5408 Rožòava

526151 Revúcka Lehota 5408 Rožòava

515507 Rybník 5309 Rimavská Sobota 557820 Sása 5309 Rimavská Sobota 526258 Sirk 5408 Rožòava

515523 Skerešovo 5309 Rimavská Sobota 526304 Šivetice 5408 Rožòava

515612 Torna¾a 5309 Rimavská Sobota 526321 Turèok 5408 Rožòava

515761 Višòové 5309 Rimavská Sobota 515833 Žiar 5309 Rimavská Sobota

609 Rimavská Sobota 557757 Abovce 5309 Rimavská Sobota 514489 Babinec 5309 Rimavská Sobota 514501 Barca 5309 Rimavská Sobota 514519 Bátka 5309 Rimavská Sobota 514535 Belín 5309 Rimavská Sobota 514543 Blhovce 5309 Rimavská Sobota 514551 Bottovo 5309 Rimavská Sobota 514586 Budikovany 5309 Rimavská Sobota 514594 Cakov 5309 Rimavská Sobota 514608 Èerenèany 5309 Rimavská Sobota 514616 Èierny Potok 5309 Rimavská Sobota 514624 Èíž 5309 Rimavská Sobota 514632 Dolné Zahorany 5309 Rimavská Sobota 514641 Dražice 5309 Rimavská Sobota 514659 Drienèany 5309 Rimavská Sobota 514667 Dròa 5309 Rimavská Sobota 514683 Dubno 5309 Rimavská Sobota 514691 Dubovec 5309 Rimavská Sobota

(40)

557919 Dulovo 5309 Rimavská Sobota 514713 Figa 5309 Rimavská Sobota 514730 Gemerèek 5309 Rimavská Sobota 514764 Gemerské Dechtáre 5309 Rimavská Sobota 557889 Gemerské Michalovce 5309 Rimavská Sobota 514781 Gemerský Jablonec 5309 Rimavská Sobota 514799 Gortva 5309 Rimavská Sobota 514811 Hajnáèka 5309 Rimavská Sobota 514829 Hnúš•a 5309 Rimavská Sobota 514837 Hodejov 5309 Rimavská Sobota 514845 Hodejovec 5309 Rimavská Sobota 514853 Horné Zahorany 5309 Rimavská Sobota 514861 Hostice 5309 Rimavská Sobota 514870 Hostišovce 5309 Rimavská Sobota 514888 Hrachovo 5309 Rimavská Sobota 514926 Hrušovo 5309 Rimavská Sobota 514934 Hubovo 5309 Rimavská Sobota 514942 Husiná 5309 Rimavská Sobota 514951 Chanava 5309 Rimavská Sobota 514969 Chrámec 5309 Rimavská Sobota 514985 Ivanice 5309 Rimavská Sobota 514993 Janice 5309 Rimavská Sobota 515001 Jesenské 5309 Rimavská Sobota 515019 Jestice 5309 Rimavská Sobota 515027 Kaloša 5309 Rimavská Sobota 515035 Kesovce 5309 Rimavská Sobota 515043 Klenovec 5309 Rimavská Sobota 515051 Kociha 5309 Rimavská Sobota 515060 Konrádovce 5309 Rimavská Sobota 515078 Krá¾ 5309 Rimavská Sobota 515086 Kraskovo 5309 Rimavská Sobota 515094 Krokava 5309 Rimavská Sobota 515108 Kružno 5309 Rimavská Sobota 515116 Kyjatice 5309 Rimavská Sobota 515124 Lehota nad Rimavicou 5309 Rimavská Sobota 515132 Lenartovce 5309 Rimavská Sobota 515141 Lenka 5309 Rimavská Sobota 515167 Lipovec 5309 Rimavská Sobota 515175 Lukovištia 5309 Rimavská Sobota 515183 Martinová 5309 Rimavská Sobota 515205 Neporadza 5309 Rimavská Sobota 557790 Nižný Skálnik 5309 Rimavská Sobota 515230 Nová Bašta 5309 Rimavská Sobota 515248 Orávka 5309 Rimavská Sobota 515264 Ožïany 5309 Rimavská Sobota 515272 Padarovce 5309 Rimavská Sobota

(41)

515281 Pavlovce 5309 Rimavská Sobota 515299 Petrovce 5309 Rimavská Sobota 515337 Poproè 5309 Rimavská Sobota 515345 Potok 5309 Rimavská Sobota 515353 Radnovce 5309 Rimavská Sobota 557854 Rakytník 5309 Rimavská Sobota 515388 Ratkovská Lehota 5309 Rimavská Sobota 515396 Ratkovská Suchá 5309 Rimavská Sobota 557765 Rieèka 5309 Rimavská Sobota 515426 Rimavská Baòa 5309 Rimavská Sobota 515442 Rimavská Seè 5309 Rimavská Sobota 514462 Rimavská Sobota 5309 Rimavská Sobota 515451 Rimavské Brezovo 5309 Rimavská Sobota 515469 Rimavské Janovce 5309 Rimavská Sobota 557811 Rimavské Zalužany 5309 Rimavská Sobota 515485 Rovné 5309 Rimavská Sobota 515493 Rumince 5309 Rimavská Sobota 515531 Slizké 5309 Rimavská Sobota 515540 Stará Bašta 5309 Rimavská Sobota 515566 Stránska 5309 Rimavská Sobota 515582 Studená 5309 Rimavská Sobota 515604 Sútor 5309 Rimavská Sobota 515621 Šimonovce 5309 Rimavská Sobota 515639 Širkovce 5309 Rimavská Sobota 515647 Španie Pole 5309 Rimavská Sobota 515655 Štrkovec 5309 Rimavská Sobota 515663 Tachty 5309 Rimavská Sobota 515671 Teplý Vrch 5309 Rimavská Sobota 515680 Tisovec 5309 Rimavská Sobota 515698 Tomášovce 5309 Rimavská Sobota 515701 Uzovská Panica 5309 Rimavská Sobota 515795 Valice 5309 Rimavská Sobota 515710 Vèelince 5309 Rimavská Sobota 515728 Veèelkov 5309 Rimavská Sobota 515736 Ve¾ké Teriakovce 5309 Rimavská Sobota 515744 Ve¾ký Blh 5309 Rimavská Sobota 515752 Vieska nad Blhom 5309 Rimavská Sobota 515779 Vlkyòa 5309 Rimavská Sobota 557901 Vyšné Valice 5309 Rimavská Sobota 515809 Vyšný Skálnik 5309 Rimavská Sobota 515817 Zádor 5309 Rimavská Sobota 557927 Zacharovce 5309 Rimavská Sobota 515841 Žíp 5309 Rimavská Sobota

610 Ve¾ký Krtíš 515868 Balog nad Ip¾om 5310 Ve¾ký Krtíš 515876 Bátorová 5310 Ve¾ký Krtíš 515884 Brusník 5310 Ve¾ký Krtíš

(42)

515892 Bušince 5310 Ve¾ký Krtíš 515906 Èebovce 5310 Ve¾ký Krtíš 515914 Èeláre 5310 Ve¾ký Krtíš 515922 Èelovce 5310 Ve¾ký Krtíš 515931 Èerveòany 5310 Ve¾ký Krtíš 515949 Daèov Lom 5310 Ve¾ký Krtíš 515957 Dolinka 5310 Ve¾ký Krtíš 515965 Dolná Strehová 5310 Ve¾ký Krtíš 515973 Dolné Plachtince 5310 Ve¾ký Krtíš 515981 Dolné Strháre 5310 Ve¾ký Krtíš 515990 Ïurkovce 5310 Ve¾ký Krtíš 516007 Glabušovce 5310 Ve¾ký Krtíš 516015 Horná Strehová 5310 Ve¾ký Krtíš 516023 Horné Plachtince 5310 Ve¾ký Krtíš 516031 Horné Strháre 5310 Ve¾ký Krtíš 516040 Hrušov 5310 Ve¾ký Krtíš 516058 Chrastince 5310 Ve¾ký Krtíš 516066 Chr•any 5310 Ve¾ký Krtíš 516074 Ipe¾ské Predmostie 5310 Ve¾ký Krtíš 516082 Kamenné Kosihy 5310 Ve¾ký Krtíš 516091 Kiarov 5310 Ve¾ký Krtíš 516104 Kleòany 5310 Ve¾ký Krtíš 516112 Koláre 5310 Ve¾ký Krtíš 516121 Kosihovce 5310 Ve¾ký Krtíš 516139 Kosihy nad Ip¾om 5310 Ve¾ký Krtíš 516147 Kováèovce 5310 Ve¾ký Krtíš 516155 Lesenice 5310 Ve¾ký Krtíš 516163 ¼uborieèka 5310 Ve¾ký Krtíš 516171 Malá Èalomija 5310 Ve¾ký Krtíš 558206 Malé Straciny 5310 Ve¾ký Krtíš 516198 Malé Zlievce 5310 Ve¾ký Krtíš 558192 Malý Krtíš 5310 Ve¾ký Krtíš 516210 Modrý Kameò 5310 Ve¾ký Krtíš 516228 Mu¾a 5310 Ve¾ký Krtíš 516236 Nenince 5310 Ve¾ký Krtíš 516244 Nová Ves 5310 Ve¾ký Krtíš 516252 Obeckov 5310 Ve¾ký Krtíš 516261 Olováry 5310 Ve¾ký Krtíš 516279 Opatovská Nová Ves 5310 Ve¾ký Krtíš 516287 Opava 5310 Ve¾ký Krtíš 516295 Pôtor 5310 Ve¾ký Krtíš 516309 Pravica 5310 Ve¾ký Krtíš 516317 Príbelce 5310 Ve¾ký Krtíš 516333 Seèianky 5310 Ve¾ký Krtíš 516341 Se¾any 5310 Ve¾ký Krtíš 516368 Senné 5310 Ve¾ký Krtíš

(43)

516376 Sklabiná 5310 Ve¾ký Krtíš 516384 Slovenské Ïarmoty 5310 Ve¾ký Krtíš 516392 Slovenské K¾aèany 5310 Ve¾ký Krtíš 516406 Stredné Plachtince 5310 Ve¾ký Krtíš 516414 Sucháò 5310 Ve¾ký Krtíš 516422 Suché Brezovo 5310 Ve¾ký Krtíš 516431 Širákov 5310 Ve¾ký Krtíš 516449 Šu¾a 5310 Ve¾ký Krtíš 516457 Trebušovce 5310 Ve¾ký Krtíš 516465 Ve¾ká Èalomija 5310 Ve¾ký Krtíš 516473 Ve¾ká Ves nad Ip¾om 5310 Ve¾ký Krtíš 558214 Ve¾ké Straciny 5310 Ve¾ký Krtíš 516490 Ve¾ké Zlievce 5310 Ve¾ký Krtíš 515850 Ve¾ký Krtíš 5310 Ve¾ký Krtíš 516503 Ve¾ký Lom 5310 Ve¾ký Krtíš 516511 Vieska 5310 Ve¾ký Krtíš 516520 Vinica 5310 Ve¾ký Krtíš 516538 Vrbovka 5310 Ve¾ký Krtíš 516546 Záhorce 5310 Ve¾ký Krtíš 516554 Závada 5310 Ve¾ký Krtíš 516562 Zombor 5310 Ve¾ký Krtíš 516571 Želovce 5310 Ve¾ký Krtíš

611 Zvolen 518166 Babiná 5311 Zvolen 518174 Bacúrov 5311 Zvolen 518191 Breziny 5311 Zvolen 518204 Budèa 5311 Zvolen 518221 Bzovská Lehôtka 5311 Zvolen 518298 Dobrá Niva 5311 Zvolen 518361 Dubové 5311 Zvolen 518476 Hronská Breznica 5311 Zvolen 518506 Kováèová 5311 Zvolen 518581 Leš• (vojenský obvod) 5311 Zvolen 558133 Lieskovec 5311 Zvolen 558087 Lukavica 5311 Zvolen 518654 Michalková 5311 Zvolen 518662 Oèová 5311 Zvolen 518671 Ostrá Lúka 5311 Zvolen 518689 Pliešovce 5311 Zvolen 518697 Podzámèok 5311 Zvolen 518727 Sása 5311 Zvolen 518760 Sielnica 5311 Zvolen 518808 Sliaè 5311 Zvolen 518875 Tànie 5311 Zvolen 518891 Turová 5311 Zvolen 581585 Ve¾ká Lúka 5311 Zvolen 518158 Zvolen 5311 Zvolen

(44)

518972 Zvolenská Slatina 5311 Zvolen 518981 Železná Breznica 5311 Zvolen

612 Žarnovica 581607 Brehy 5312 Žiar nad Hronom 516759 Hodruša-Hámre 5312 Žiar nad Hronom 516805 Horné Hámre 5312 Žiar nad Hronom 516813 Hrabièov 5312 Žiar nad Hronom 516830 Hronský Beòadik 5312 Žiar nad Hronom 516902 K¾ak 5312 Žiar nad Hronom 517062 Malá Lehota 5312 Žiar nad Hronom 517097 Nová Baòa 5312 Žiar nad Hronom 580546 Orovnica 5312 Žiar nad Hronom 517119 Ostrý Grúò 5312 Žiar nad Hronom 517127 Píla 5312 Žiar nad Hronom 517232 Rudno nad Hronom 5312 Žiar nad Hronom 517291 Tekovská Breznica 5312 Žiar nad Hronom 517330 Ve¾ká Lehota 5312 Žiar nad Hronom 517348 Ve¾ké Pole 5312 Žiar nad Hronom 517356 Voznica 5312 Žiar nad Hronom 517381 Žarnovica 5312 Žiar nad Hronom 517399 Župkov 5312 Žiar nad Hronom

613 Žiar nad Hronom 516660 Bartošova Lehôtka 5312 Žiar nad Hronom 516708 Bzenica 5312 Žiar nad Hronom 516724 Dolná Trnávka 5312 Žiar nad Hronom 516732 Dolná Ves 5312 Žiar nad Hronom 516741 Dolná Ždaòa 5312 Žiar nad Hronom 516767 Hliník nad Hronom 5312 Žiar nad Hronom 581747 Horná Ves 5312 Žiar nad Hronom 516791 Horná Ždaòa 5312 Žiar nad Hronom 516821 Hronská Dúbrava 5312 Žiar nad Hronom 516848 Ihráè 5312 Žiar nad Hronom 516872 Janova Lehota 5312 Žiar nad Hronom 516881 Jastrabá 5312 Žiar nad Hronom 516937 Kopernica 5312 Žiar nad Hronom 516945 Kosorín 5312 Žiar nad Hronom 516961 Krahule 5312 Žiar nad Hronom 516970 Kremnica 5312 Žiar nad Hronom 516988 Kremnické Bane 5312 Žiar nad Hronom 516996 Kunešov 5312 Žiar nad Hronom 599328 Ladomerská Vieska 5312 Žiar nad Hronom 517011 Lehôtka pod Brehmi 5312 Žiar nad Hronom 517020 Lovèa 5312 Žiar nad Hronom 517038 Lovèica-Trubín 5312 Žiar nad Hronom 517046 Lúèky 5312 Žiar nad Hronom 599336 Lutila 5312 Žiar nad Hronom 517089 Nevo¾né 5312 Žiar nad Hronom

Imagem

Referências

temas relacionados :