• Nenhum resultado encontrado

BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 TAHUN 2015 SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 TAHUN 2015 SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN"

Copied!
139
0
0

Texto

(1)

BUKU PANDUAN

PEMBESTARIAN

STRATEGIK SEKOLAH

P2S2 TAHUN 2015

SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN

2015

JAWATANKUASA BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH

(P2S2 2015)

SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN,

PETI SURAT 81841,

87028 W.P. LABUAN.

TEL : 087-468679 (P) , 087-468902 (FAX)

(2)

BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 TAHUN 2015 2015

BUKU PANDUAN

PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH

P2S2 2015

SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN

ISI KANDUNGAN

KATA ALU-ALUAN PENGETUA SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN ... 2

JADUAL PELAKSANAAN PENGURUSAN SEKOLAH 2015 ... 3

DASAR PENDIDIKAN ... 4

VISI / MISI / FALSAFAH SEKOLAH ... 8

KALENDER PERSEKOLAHAN TAHUN 2015 ... 9

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI ... 9

ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2002 – 2013 ... 10

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2002 – 2013 ... 11

ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2004 – 2014 ... 14

ANALISIS PERBANDINGAN PERATUS LULUS MENGIKUT MATAPELAJARAN SPM 2005 -2014 ... 15

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN SPM DARI SEGI KUALITI, KUANTITI & GPS (2004 – 2014) ... 16

CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2015 ... 20

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ... 22

JAWATANKUASA INDUK 3K ... 30

BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM 2015 ... 35

BIDANG PENGURUSAN HAL-EHWAL MURID 2015 ... 42

BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM 2015 ... 51

ANALISIS TUGAS GURU 2015 ... 59

TAKWIN 2015 ... 77

LAMPIRAN 1 (SENARAI HP & EMAIL GURU SERTA AKP TAHUN 2015)... 123

LAMPIRAN 2 (MAKLUMAT SEKOLAH. GURU DAN AKP TAHUN 2015)... 125

LAMPIRAN 3 (CARTA GANTT PENGURUSAN PENTAKSIRAN SEKOLAH (PBS) 2015)... 137

(3)

Page 2

KATA ALU-ALUAN

PENGETUA SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ahli Jawatankuasa Buku

Panduan Pembestarian Strategi Sekolah ( P2S2 ) 2015 kerana telah berjaya

menghasilkan buku panduan ini. Saya percaya kejayaan menghasilkan buku ini

adalah simbol kejayaan sistem persekolahan dan pendidikan itu sendiri hasil

kerjasama, permuafakatan dan interaksi yang dijalinkan dalam kalangan guru-guru.

Cabaran untuk mengukuh dan meningkatkan kualiti pendidikan adalah

tanggungjawab semua pihak. Untuk merealisasikan cabaran ini, pemimpin dan

pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang

tinggi. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai

murni agar yang dilahirkan dari sistem persekolahan merupakan insan yang

seimbang dan berkualiti.

Sebagai pemimpin pendidikan, kita haruslah menyedari bahawa setiap pelajar

mempunyai potensi untuk berjaya dengan mengenalpasti potensi pelajar melalui

perancangan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Pelajar-pelajar yang unggul dan

cemerlang dapat dihasilkan jika setiap pemimpin pendidikan memainkan peranan

masing-masing dengan penuh tanggungjawab, komitmen, dedikasi, jujur dan

ikhlas.

Sehubungan dengan itu, matlamat Pelan Perancangan Strategi Sekolah (P2S2)

adalah untuk mencapai kecemerlangan di setiap peringkat ke arah merealisasikan

„Sekolah Berkesan‟. „Sekolah Berkesan‟ menjelmakan perwatakan pelajar yang

cemerlang iaitu berilmu, bertaqwa, berakhlak mulia, berdaya tahan, berdisiplin,

mempunyai semangat kesukanan (sport manship) dan aktif dalam kegiatan

luar.

Akhir kata, saya amat yakin penerbitan Buku Panduan Pembestarian Strategi

Sekolah 2015 ini seterusnya akan merintis jalan ke arah kemajuan dan kejayaan

pada masa akan datang. Budaya dan etos kecemerlangan perlu dipupuk, dibajai

dan disemarakkan untuk menjadikan bangsa kita terus kuat dan berperanan dalam

abad yang serba mencabar ini serta dapat mengangkat dan memartabatkan

pendidikan negara kita.

Sekian, terima kasih .

Wassalam.

” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DENGAN BERSIH , CEKAP DAN AMANAH ”

...

(ADNAN BIN A. AZIZ)

Pengetua SMK Taman Perumahan Bedaun ,

Merangkap Penasihat P2S2 2015 ,

Wilayah Persekutuan Labuan.

P

2

S

2

2

0

1

5

(4)

JADUAL PELAKSANAAN PENGURUSAN SEKOLAH 2015

BIL SENARAI AKTIVITI TEMPOH PELAKSANAAN CATATAN

1. PENTADBIRAN

1.1 Mesyuarat staf

1.2 Mesyuarat Dasar dan Pengurusan

Bil 1: 15 Jan 2015 Bil 2: 26 Mac 2015 Bil 3: 18 Jun 2015 Bil 4: 22 Okt 2015

Setiap hari Isnin

4 kali mesyuarat

Setiap minggu

2. KURIKULUM

2.1 Mesyuarat Pengurusan & Post Mortem

2.2 Mesyuarat Panitia Bil 1: 15 Jan 2015 Bil 2: 12 Mac 2015 Bil 3: 25 Jun 2015 Bil 4: 20 Ogos 2015 Bil 5: 12 Nov 2015 Bil 1: Minggu Ke 2 2015 Bil 2: Minggu Ke 13 2015 Bil 3: Minggu Ke 24 2015 Bil 4: Minggu Ke 29 2015 Bil 5: Minggu Ke 42 2015 5 kali mesyuarat 5 kali mesyuarat

3. HAL EHWAL MURID

3.1 Mesyuarat Pengurusan Bil 1: 08 Jan 2015 Bil 2: 16 Apr 2015 Bil 3: 09 Jul 2015 Bil 4: 10 Sep 2015

4 kali mesyuarat

4. KOKURIKULUM

4.1 Mesyuarat Pengurusan Bil 1: 16 Jan 2015 Bil 2: 05 Mac 2015 Bil 3: 18 Jun 2015 Bil 4: 26 Ogos 2015 Bil 5: 21 Okt 2015 5 kali mesyuarat 5. Peperiksaan

5.1 Ujian Sumatif Tingkatan 1,2 dan 3 (a) Ujian Mac

(b) Peperiksaan Penggal 1 (c) Ujian Julai

(d) Peperiksaan Akhir Tahun

5.2 Tingkatan 4 (a) Ujian Mac

(b) Peperiksaan Penggal 1 (c) Ujian Julai

(d) Peperiksaan Akhir Tahun

5.3 Tingkatan 5

(a) Ujian Mac (Format Sebenar) (b) Peperiksaan Penggal 1(OTI 1) (c) Ujian Julai (d) Pra SPM 1 ( OTI 2 ) (e) SPM 09 – 13 Mac 2015 25 – 29 Mei 2015 27 – 31 Julai 2015 12 Okt – 16 Okt 2015 02 – 06 Mac 2015 18 – 29 Mei 2015 20 – 24 Julai 2015 05 Okt – 16 Okt 2015 02 – 13 Mac 2015 18 – 29 Mei 2015 20 – 24 Julai 2015 05 Okt – 16 Okt 2015 Jk Kurikulum JK Bimbingan & Kaunseling

6. Program Peningkatan Prestasi : 6.1 Program KECEMERLANGAN PT3 Bedaun 2015

6.2 Program KECEMERLANGAN SPM Bedaun 2015

PT3 : Julai - Sept / 3 Bulan 2015

SPM : Ogos - Okt / 3 Bulan 2015

JK Kurikulum Guru Kaunseling JK Kecemerlangan

Akademik Penyelaras Tkn Men Atas

Penyelaras Tkn Men Ren

7. Perjumpaan Akademik Murid , Ibu bapa Dan Guru Mata Pelajaran :

Tingkatan 1,2,4 : 26 Jun 2015

Tingkatan 3 & 5 : 27 Mac 2015 26 Jun 2015

(5)

DASAR PENDIDIKAN

Falsafah Pendidikan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Kurikulum Kebangsaan

“... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Akta Pendidikan 1996

[Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997] negara.

NKRA Pendidikan

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan member tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

(6)

Dasar Satu Murid Satu Sukan KPM

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah

(SPTS).

MBMMBI

Memartabaatkan BM bermaksud meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. BM juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta

Pendidikan 1996.

Memperkukuhkan BI nermaksud memantapkan penguasaan BI sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu diperingkat nasional dan antarabangsa.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

Transformasi Pendidikan Vokasional bertujuan mempertingkatkan enrolmen pelajar aliran vokasional dan kemahiran di negara ini. Sasaran peningkatan yang ditetapkan oleh KPM ialah 10% pada 2015 dan 20% pada tahun 2020.

Salah satu daripada tindakan yang digariskan dalam Pelan Strategik Transformasi Pendidikan Vokasional ialah mewujudkan Program Pendiidikan Asas Vokasional (PAV) . PAV ialah pendidikan dan latihan vokasional yang dikendalikan sebagai satu aliran pendidikan dalam sistem persekolahan peringkat menengah rendah di Sekolah Menengah

(7)
(8)

PELAN PEMBANGUNANAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(2013 – 2025)

(9)

VISI / MISI / FALSAFAH SEKOLAH

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

FALSAFAH SEKOLAH

Kecemerlangan kualiti yang berterusan dalam semua aspek Pendidikan ke arah melahirkan generasi pelajar yang berilmu pengetahuan,

berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dan sejahtera dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta berteraskan kepercayaan kepada tuhan selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

PIAGAM SEKOLAH

•Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan insan melalui kaedah dan teknik yang berkesan.

•Mencapai target 100% lulus dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 1 hingga 5.

•Meningkatkan celik IT di kalangan pelajar.

•Memastikan 100% sifar salahlaku disiplin di kalangan pelajar. •Mencapai kedudukan tempat ketiga bagi setiap pertandingan kokurikulum dan aktiviti sokongan kurikulum peringkat negeri dan kebangsaan.

•Memastikan semua pelajar hendaklah diseimbangkan dalam ketiga-tiga bidang kokurikulum dari segi penyertaan, agihan, dan aktiviti yang dijalankan mengikut minat dan bakat pelajar.

•Amalan budaya membaca “sehari sebuah buku“ melalui Program Nilam Pusat Sumber Sekolah di kalangan guru dan pelajar.

•Menambahbaikan persekitaran sekolah yang selesa, indah, bersih, kemas, ceria dan selamat serta dapat membantu menyokong proses pengajaran dan pembelajaran.

•Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada mana-mana pelajar yang berjaya mengharumkan nama sekolah sekaligus mengasah potensi diri individu.

•Menyebarluaskan maklumat, pekeliling, surat arahan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri dan sekolah kepada pelajar dan ibu bapa dengan segera.

(10)

KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2015

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI 2015

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

1 Tahun Baru 01 Januari Khamis

2 Maulidur Rasul 3 Januari, 24 Disember Sabtu, Khamis

3 Hari Wilayah 01 Februari Ahad

4 Tahun Baru Cina 19 - 20 Februari Khamis, Jumaat

5 Hari Pekerja 01 Mei Jumaat

6 Hari Wesak 3 Mei Ahad

7 Pesta Kaamatan 30-31 Mei Sabtu, Ahad

8 Hari Keputeraan YDP Agong 6 Jun Sabtu

9 Hari Raya Puasa 17 - 18 Julai* Jumaat, Sabtu

10 Hari Kebangsaan 31 Ogos Isnin

11 Hari Malaysia 16 Sept Rabu

12 Hari Raya Qurban 24 September Khamis

13 Depavali 11 November Rabu

14 Awal Muharram 14 Oktober Rabu

15 Hari Krismas 25 Disember Jumaat

Kumpulan B

Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah

Persekutuan Putrajaya.

Penggal Cuti & Hari Persekolahan Mula Akhir Jumlah

Minggu

I

Hari Persekolahan 05.01.2015 13.03.2015 10 Cuti Pertengahan Penggal 14.03.2015 22.03.2015 1

Hari Persekolahan 23.03.2015 29.05.2015 10 Cuti Pertengahan Tahun 30.05.2015 14.06.2015 2

II

Hari Persekolahan 15.06.2015 18.09.2015 14 Cuti Pertengahan Penggal 19.09.2015 27.09.2015 1

Hari Persekolahan 28.09.2015 20.11.2015 8 Cuti Akhir Tahun 21.11.2015 03.01.2016 6

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 205

(11)

ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2002 – 2013

TAHUN BIL CALON % LULUS % GAGAL BIL CALON LULUS GRED PURATA 2002 152 63.8 36.2 97 - 2003 151 58.3 41.7 88 - 2004 78 56.4 43.6 44 3.15 2005 102 63.7 36.3 65 3.04 2006 115 58.26 41.74 67 2.82 2007 119 77.31 22.69 92 2.63 2008 98 7 22.45 76 2.43 2009 115 58.26 41.74 67 2.91 2010 133 72.18 27.82 96 2.93 2011 146 67.12 32.88 98 3.06 2012 128 63.28 36.72 81 2.89 2013 135 65.96 34.04 89 3.01 63.8 58.3 56.4 63.7 58.26 77.31 77.55 58.26 72.18 67.12 63.28 65.96 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRAF PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2002-2011

(12)

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2002 - 2013

MATA PELAJARAN TAHUN BIL LULUS % LULUS BIL GAGAL % GAGAL GRED PURATA BAHASA MELAYU 2002 151 99.30 1 0.70 - 2003 146 96.60 5 3.40 - 2004 77 98.70 1 1.30 2.37 2005 100 99.01 1 0.99 1.98 2006 113 98.26 2 1.74 2.43 2007 114 96.61 4 3.39 2.17 2008 98 100.00 - - 2.05 2009 114 99.13 1 0.87 1.94 2010 129 96.99 4 3.01 2.30 2011 139 95.21 4 4.79 2.51 2012 127 99.22 1 0.78 2.07 2013 135 95.74 6 4.23 2.58 BAHASA INGGERIS 2002 112 73.70 40 26.30 - 2003 94 61.70 57 38.30 - 2004 49 62.80 29 37.20 3.96 2005 67 66.34 34 33.66 3.72 2006 71 61.74 44 38.26 3.76 2007 97 82.20 21 17.80 3.28 2008 83 84.70 15 15.30 2.96 2009 78 67.83 37 32.17 3.71 2010 106 79.70 27 20.30 3.31 2011 110 75.86 35 24.14 3.76 2012 95 74.22 33 25.78 3.60 2013 95 67.38 46 32.62 3.76 SEJARAH 2002 142 93.40 10 6.60 - 2003 144 95.30 7 4.70 - 2004 75 96.20 3 3.80 3.37 2005 94 93.07 7 6.93 3.36 2006 111 96.52 4 3.48 3.18 2007 117 99.15 1 0.85 3.12 2008 93 94.90 5 5.10 2.79 2009 107 93.86 7 6.14 2.91 2010 119 89.47 14 10.53 3.15 2011 139 95.21 7 4.79 3.14 2012 127 99.22 1 0.78 3.18

(13)

GEOGRAFI 2002 149 98.00 3 2.00 - 2003 147 97.30 4 2.70 - 2004 74 94.90 4 5.10 3.33 2005 100 99.01 1 0.99 3.06 2006 112 97.39 3 2.61 3.01 2007 113 95.76 5 4.24 2.85 2008 94 95.90 4 4.10 2.89 2009 111 96.52 4 3.48 3.05 2010 119 89.47 14 10.53 3.24 2011 124 84.93 22 15.07 3.24 2012 116 90.63 12 9.37 3.29 2013 123 87.23 18 12.77 3.21 PEND. ISLAM 2002 140 96.60 8 5.40 - 2003 139 97.20 4 2.80 - 2004 65 89.00 8 11.00 2.95 2005 86 88.66 11 11.34 2.85 2006 102 96.23 4 3.77 2.90 2007 107 94.69 6 5.31 2.25 2008 85 96.60 3 3.40 2.40 2009 101 99.02 1 0.98 2.30 2010 113 92.62 9 7.38 2.65 2011 122 93.13 9 6.87 2.85 2012 104 90.43 11 9.57 3.01 2013 111 88.10 15 11.90 2.77 SAINS 2002 147 96.70 5 3.30 - 2003 147 96.00 6 4.00 - 2004 75 96.20 3 3.80 3.27 2005 98 97.03 3 2.97 3.21 2006 107 93.04 8 6.96 3.22 2007 112 94.92 6 5.08 3.05 2008 94 95.90 4 4.10 3.07 2009 114 99.13 1 0.87 3.16 2010 128 96.24 5 3.76 3.08 2011 138 94.52 8 5.48 3.29 2012 126 98.44 2 1.56 3.12 2013 137 97.16 4 2.84 3.15 MATEMATIK 2002 140 92.10 12 7.90 - 2003 136 89.90 15 10.00 - 2004 57 73.10 21 27.00 3.68

(14)

2005 81 80.20 20 19.80 3.48 2006 104 90.43 11 9.57 2.95 2007 108 91.53 10 8.47 2.62 2008 91 92.90 7 7.10 2.86 2009 106 92.17 9 7.83 3.18 2010 122 91.73 11 8.27 3.08 2011 137 93.84 9 6.16 3.29 2012 123 96.09 5 3.91 3.10 2013 134 95.04 7 4.96 3.08 KHB-KMT 2002 69 82.00 15 18.00 - 2003 90 100.0 0 0.00 - 2004 41 100.0 0 0.00 2.71 2005 35 89.74 4 10.26 3.08 2006 53 100.00 0 0.00 2.34 2007 35 100.00 0 0.00 2.49 2008 41 100.00 - - 2.46 2009 65 95.59 3 4.41 2.66 2010 58 96.67 2 3.33 2.88 2011 62 100 0 0 2.44 2012 61 100 0 0 1.80 2013 64 100 0 0 1.83 KHB-PT 2008 1 100 0 0 1.00 2009 - - - - - 2010 2 100 0 0 2.50 2011 64 100 0 0 2.19 2012 67 100 0 0 2.15 2013 75 97.40 2 2.60 2.38 KHB-PK 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004 - - - - - 2005 46 100.00 0 0.00 2.54 2006 23 100.00 0 0.00 1.70 2007 58 98.31 1 1.69 2.10 2008 30 100.00 - - 2.03 2009 26 100.00 - - 1.77 2010 33 100.00 0 0.00 2.06 2011 20 100 0 0 2.50 2012 - - - - - 2013 - - - - - BAHASA ARAB 2011 7 100 0 0 2.29 2012 7 43.75 9 56.25 2013 16 100 0 0

(15)

ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2004 – 2014

KEPUTUSAN

BIL

CALON

BIL

LULUS

%

LULUS

BIL

GAGAL

%

GAGAL

GRED PURATA

SPM 2004

109

99

90.80

10

9.20

6.63

SPM 2005

54

50

92.59

4

7.41

6.58

SPM 2006

47

45

95.70

2

4.30

5.22

SPM 2007

57

51

91.07

5

8.30

5.83

SPM 2008

66

64

96.97

2

3.03

4.57

SPM 2009

55

50

90.90

5

9.10

3.42

SPM 2010

64

62

96.88

2

3.12

4.73

SPM 2011

66

64

96.97

2

3.03

5.80

SPM 2012

58

54

93.10

3

6.90

5.84

SPM 2013

SPM 2014

90.8 92.59 95.7 91.07 96.97 90.9 96.88 97.97 94.74 86 88 90 92 94 96 98 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GRAF PERBANDINGAN KEPUTUSAN SPM 2004 - 2012

(16)

ANALISIS PERBANDINGAN PERATUS LULUS MENGIKUT MATA PELAJARAN SPM 2005 – 2014

IL MATA PELAJARAN

PERATUS LULUS PERATUS GAGAL ANALISIS

PENCAPAIAN BAGI TAHUN 2011-2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 BAHASA MELAYU 92.60 95.70 91.07 96.97 90.90 96.88 96.97 94.74 7.40 4.30 8.93 3.03 9.10 3.18 3.03 5.26 MENURUN 2.23% 2 BAHASA INGGERIS 49.10 82.90 75.00 60.61 61.80 75.00 60.61 70.69 51.90 17.10 25.00 39.39 38.10 25.00 39.39 29.31 MENINGKAT 10.08% 3 MATEMATIK 59.30 76.50 72.73 77.27 74.50 82.81 75.76 87.93 40.70 23.50 27.27 22.73 25.40 17.18 24.24 12.07 MENINGKAT 12.17% 4 SEJARAH 74.10 72.30 80.36 81.82 57.40 70.31 84.85 82.76 25.90 27.70 19.64 18.18 42.50 29.68 15.15 17.24 MENINGKAT 14.54% 5 SAINS 92.60 97.80 94.64 96.97 92.70 96.88 98.48 96.55 7.40 2.20 5.36 3.03 7.20 3.18 1.52 3.45 MENURUN 1.93% 6 PENDIDIKAN ISLAM 73.60 86.00 80.00 93.3 78.40 84.48 81.97 83.02 26.40 14.00 20.00 6.70 21.50 15.5 18.03 16.98 MENINGKAT 1.05% 7 PENDIDIKAN MORAL 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100% 8 PERDAGAN GAN 83.30 100 89.74 100 94.70 88.46 94.74 85.71 16.70 0.00 10.26 0.00 5.30 11.53 5.26 14.29 MENURUN 9.03% 9 PRINSIP AKAUN 5.00 73.60 - 84.21 85.70 100 - - 95.00 26.60 - 15.79 14.20 0.00 - - - 10 GRAFIK BERKOMPU TER - 100 100 100 100 100 100 100 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100% 11 HIASAN DALAMAN ASAS 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100% 12 PRODUKSI MULTIMEDIA - 100 100 100 100 100 100 100 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100% 13 PEND. SENI VISUAL - 100 - 100 100 100 100 100 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100% 14 KESUSASTE RAAN MELAYU - - 41.18 57.14 41.10 - - - 58.82 42.86 58.80 - - - -

(17)

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN SPM DARI SEGI KUALITI, KUANTITI & GPS ( 2004 - 2014 )

MATA PELAJARAN TAHUN

KUANTITI KUALITI GPS BIL LULUS % LULUS BIL GAGAL %

GAGAL BIL A BIL B+C BIL D+E BIL 9G

BAHASA MELAYU 2004 99 90.80 10 9.20 4 59 36 10 6.01 2005 50 92.60 4 7.40 8 25 17 4 5.3 2006 45 95.70 2 4.30 4 32 9 2 4.9 2007 51 91.07 4 8.93 4 29 17 5 5.7 2008 64 96.97 2 3.03 18 32 14 2 4.47 2009 50 90.09 5 9.10 20 24 6 5 2.58 2010 62 96.88 2 3.18 9 40 13 2 4.73 2011 64 96.97 2 3.03 8 31 25 2 5.36 2012 54 94.74 3 5.26 7 30 17 3 5.25 2013 2014 BAHASA INGGERIS 2004 76 69.70 33 30.3 0 18 58 33 7.69 2005 26 48.10 28 20.9 0 5 21 27 7.9 2006 39 82.90 8 17.1 1 12 26 8 7.1 2007 43 75.00 14 25.00 1 16 25 14 7.0 2008 40 60.61 26 39.39 0 12 28 26 7.41 2009 34 38.10 21 38.10 0 13 21 21 4.76 2010 48 75.00 16 25.00 1 18 29 16 7.08 2011 40 60.61 26 39.39 1 11 28 26 7.53 2012 41 70.69 17 29.31 2 10 29 17 7.28 2013 2014 MATEMATIK 2004 62 56.90 47 43.10 11 15 36 47 7.21 2005 32 59.30 22 40.70 5 8 19 22 7.2 2006 36 76.50 11 23.50 4 11 21 11 6.6 2007 40 72.73 15 27.27 6 14 20 15 6.7 2008 51 77.27 15 22.73 5 19 27 15 6.62 2009 41 72.70 14 25.40 2 11 28 14 4.38 2010 53 82.81 11 17.18 10 17 26 11 6.05

(18)

2011 50 75.76 16 24.24 6 14 30 16 6.77 2012 51 87.93 7 12.07 5 17 29 7 6.36 2013 2014 SEJARAH 2004 74 67.90 35 32.10 3 32 39 35 7.15 2005 40 74.10 14 25.90 1 16 23 14 7.0 2006 34 72.30 13 27.70 0 19 15 13 7.0 2007 45 80.36 11 19.64 2 26 17 11 6.2 2008 54 81.82 12 18.18 3 25 26 12 6.42 2009 31 57.40 23 42.50 0 11 12 8 4.47 2010 45 70.31 19 29.68 5 21 19 19 6.50 2011 56 84.85 10 15.15 6 27 23 10 6.11 2012 48 82.76 10 17.24 1 25 22 10 6.48 2013 2014 SAINS 2004 105 96.30 4 3.70 16 60 29 4 5.15 2005 50 92.60 4 7.40 5 29 16 4 5.5 2006 46 97.80 1 2.20 11 25 10 1 4.6 2007 53 94.64 4 5.36 13 26 13 3 4.8 2008 64 96.97 2 3.03 17 36 11 2 4.35 2009 51 92.70 4 7.20 10 22 19 4 3.14 2010 62 96.88 2 3.18 18 24 20 2 4.45 2011 65 98.48 1 1.52 10 28 27 1 5.32 2012 56 96.55 2 3.45 5 28 23 2 5.62 2013 2014 PENDIDIKAN ISLAM 2004 77 74.80 26 25.2 1 53 23 26 6.67 2005 39 73.60 14 26.4 2 27 10 14 6.4 2006 37 86.00 6 14.00 1 31 5 6 5.3 2007 44 80.00 11 20.00 8 29 6 11 5.4 2008 56 93.33 4 6.06 8 39 9 4 5.05 2009 40 78.40 11 21.50 5 31 4 11 3.37 2010 49 84.48 9 15.5 7 36 6 9 5.24 2011 50 81.97 11 18.03 6 37 7 11 5.43

(19)

2013 2014 PENDIDIKAN MORAL 2004 4 66.70 2 33.3 0 2 2 2 7.33 2005 1 100.00 0 0.00 0 1 0 0 5.0 2006 3 100.00 0 0.00 1 3 0 0 4.0 2007 1 100.00 0 0.00 0 0 1 0 7.0 2008 5 100.00 0 0.00 2 2 1 0 3.80 2009 3 100.00 3 5.20 0 3 0 0 2.3 2010 6 100.00 0 0.00 1 4 0 0 4.33 2011 5 100.00 0 0.00 0 3 2 0 5.60 2012 5 100.00 0 0.00 4 1 0 0 2.20 2013 2014 PERDAGANGAN 2004 67 78.80 18 21.20 0 11 56 18 7.65 2005 45 83.30 9 16.70 2 11 32 9 6.9 2006 13 100.00 0 0.00 0 3 10 0 6.9 2007 35 89.74 4 10.26 2 16 17 4 6.1 2008 22 100.00 0 0.00 1 9 8 4 6.23 2009 18 94.70 1 5.20 0 2 15 1 4.63 2010 23 88.46 3 11.53 1 11 11 3 6.58 2011 18 94.74 1 5.26 1 3 14 1 6.84 2012 12 85.71 2 14.29 0 0 12 2 7.64 2013 2014 PRINSIP AKAUN 2004 23 100.00 0 0.00 4 8 11 0 5.17 2005 1 5.00 19 95.00 0 0 1 18 8.5 2006 14 73.60 5 26.40 2 6 6 5 6.3 2008 16 84.21 3 15.79 2 9 5 3 5.68 2009 12 85.70 2 14.20 0 6 6 2 4.42 2010 10 100.00 0 0.00 1 4 5 0 5.60 2011 - - - - - - - - - 2012 - - - - - - - - - 2013 2014 PRODUKSI 2006 19 100.00 0 0.00 12 7 0 0 2.63

(20)

MULTIMEDIA 2007 19 100.00 0 0.00 3 16 0 0 3.84 2008 19 100.00 0 0.00 1 18 0 0 3.58 2009 17 100.00 0 0.00 5 10 2 0 3.71 2010 22 100.00 0 0.00 13 19 0 0 2.36 2011 19 100.00 0 0.00 4 15 0 0 3.32 2012 14 100.00 0 0.00 4 10 0 0 3.14 GRAFIK BERKOMPUTER 2006 15 100.00 0 0.00 5 10 0 0 3.80 2007 17 100.00 0 0.00 4 13 0 0 3.59 2008 17 100.00 0 0.00 0 17 0 0 3.65 2009 17 100.00 0 0.00 0 15 2 0 4.59 2010 21 100.00 0 0.00 2 9 0 0 3.86 2011 17 100.00 0 0.00 15 2 0 0 3.00 2012 15 100.00 0 0.00 0 15 0 0 3.80 HIASAN DALAMAN ASAS 2006 13 100.00 0 0.00 0 13 0 0 5.38 2007 16 100.00 0 0.00 0 13 3 0 5.69 2008 17 100.00 0 0.00 0 13 4 0 4.65 2009 6 100.00 0 0.00 1 4 1 0 4.33 2010 8 100.00 0 0.00 1 6 1 0 3.88 2011 8 100.00 0 0.00 3 5 0 0 3.13 2012 9 100.00 0 0.00 4 5 0 0 2.56 PENDIDIKAN SENI VISUAL 2010 3 100.00 0 0.00 3 0 0 0 2.00 2011 16 100.00 0 0.00 3 13 0 0 3.50 2012 14 100.00 0 0.00 3 11 0 0 3.50 2013 2014 MATEMATIK TAMBAHAN 2010 14 73.68 5 26.32 1 5 8 5 7.15 2011 6 60.00 4 40.00 0 2 4 4 7.80 2012 3 37.50 5 62.50 0 0 3 5 8.50 2013 2014

(21)

CARTA

ORGANISASI

SEKOLAH

TAHUN

2015

P2S2

201

5

(22)
(23)

BIDANG

PENGURUSAN

&

PENTADBIRAN

2015

P2S2

201

5

(24)

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

JK KEWANGAN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn. Horiyah Mohd Liki

AJK

Semua Guru Kanan Bidang Semua Ketua Panitia / Penyelaras Guru Media

Guru Kaunselor

JK DATA DAN MAKLUMAT

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I Pn. Noorain bt. Mohd Tuah

Setiausaha II Pn.Zuraida Binti Jusoh

JK MESYUARAT STAF/ PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I Pn. Mariani bt. Nyutan

Setiausaha II Pn. Wan Hafizah bt. Wan Osman

AJK Semua Guru Kanan Bidang

JK STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Pn. Nurenin Arbain

Setiausaha Kurikulum Setiausaha HEM

Setiausaha Kokurikulum

Pn. Noriza bt. Saari

Cik Nur Ashikin Binti Ismahun Pn. Marlisa bt Ahmad Saktian

AJK

Semua Guru Kanan Bidang Semua Ketua Panitia / Penyelaras Guru Media

SU Peperiksaan Kaunselor

(25)

JK BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGI SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I Setiausaha II

Pn. Juliana Ochong En. Gabriel Chin Vui Wen

AJK

Semua Guru Kanan Bidang Guru Kaunselor

Ketua Guru Disiplin Ketua Unit Peperiksaan

Ketua Pembantu Tadbir – Cik Kamariah Suip

JK LAMAN WEB SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha @ Penyelaras ICT En. Gabriel Chin Vui Wen

AJK Pn. Jeany T. Malintan

En. Abdul Asyraf Abdul Aslle

JK FROG – VLE SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I Cik. Malathi A/P Diagarju

Setiausaha II Pn. Norsuraya bt. Ismail (LDP)

JU

En. Gabriel Chin

En. Ahmad Fitry b. Ismail Pn. Suzaina Chee

Pn.Zuraida bt. Jusoh

JK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Administrator I En. Gabriel Chin Vui Wen

(26)

JK LATIHAN DAN PERKEMBANGAN STAFF

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha LDP I Pn. Norsuraya bt. Ismail

Setiausaha LDP II Cik Hajijah

JK PIBG / SARANA IBUBAPA 2014 - 2016

Pengerusi Pengetua SMKTPB

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Setiausaha Pn. Nurul Faezah Abdullah

Bendahari En. Ivan Lai

AJK 1. Cik Siti Zulaikha bt. A Rahman 2. En. Peterson Peter

3. En. Hisyamudin b. Md Sani 4. Pn. Noorain bt. Mohd Tuah

JK KOLEKSI PROGRAM SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras En. Peterson Peter

JK TAKLIMAT, MAKLUMAT DAN PROFIL SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras En. Maibistamizlan Mohd Salleh

AJK

Kaunselor (Penyediaan Slaid Powerpoint) Setiausaha Kurikulum

Setiausaha HEM Setiausaha Kokurikulum

(27)

JK PENGURUSAN PUSAT AKSES

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras En Gabriel Chin Vui Wen

Setiausaha En. Abdul Asyraf Abdul Aslle

Ahli En. Mohd Khairul b. Isa (AKSES Guru) Pn. Masrah bt. Daiman (AKSES Pelajar)

JK PEMBANGUNAN DAN ASET SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha I / Pemeriksa Pelupusan Aset En. Mohd Azlie Nasir

Pegawai Aset En. Rizuan Mohammad Ali Pemeriksa Harta Modal dan Inventori En. Gabriel Chin Vui Wen Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset En. Mohd Khairul b. Isa Pegawai Pemeriksan harta Modal dan

Inventori En. Mohammad Faizal b. Rusli

AJK Semua Penolong Kanan

Semua Guru Kanan Bidang

JAWATAKUASA DASAR DAN PENGURUSAN SEKOLAH ( G8 )

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Guru Kaunseling (bergilir)

AJK GKB Bahasa

GKB Sains & Matematik GKB Teknik & Vokasional GKB Kemanusiaan

PASUKAN “THINK TANK” SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Pn. Chai Yee San

Setiausaha Kaunselor

AJK

Pn. Mahani bt. Sapar

Cik Azlin bt. Mohamed Sharuddin En. Ananda A/L Rasashirar En Ivan Lai

(28)

JK BILIK – BILIK KHAS

Penasihat Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn. Mahani bt. Safar

LOKASI BILIK PENYELARAS BILIK

Bilik Kaunseling Pn. Rohaiza bt. Mustafa En. Haryanto Bin Surianto Bilik ERT/KMT Pn. Jara Anak Enchor

Pusat Sumber Sekolah

Pn. Suzaina bt. Chee

En. Gabriel Chin Vui Wen Pn. Rosenani Farera Michael Makmal Sains 1 & 2 Pn. Kamisah bt Kula

Makmal Sains 3 & 4 Pn. Roslina Roslan

Makmal PAV (Visual & Animasi) En Peterson Peter

Surau Pn. Saidatun Nadia Abd Aziz

Makmal Literasi En. Abdul Asyraf Abdul Aslle

Bilik Disiplin En. Ivan Lai

Bilik Moral Pn. Masrah bt. Daiman

Bilik Rawatan & Kesihatan Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi Bilik Gedung Pakaian Pn. Roslina bt. Roslan

En. Mohammad Faizal b. Rusli Bilik Koperasi

En. Hisyamudin b. Md. Sani

Pn. Siti Norjamilah Yusop Cik Nor Ashikin bt Ismahun

Kantin Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi

En. Mohd Azman Bin Abdul Rahim Bilik PSV En. Maibistamizlan Bin Md Salleh

Bilik Pendidikan Muzik En. Sairi b. Jair

Bilik SPBT Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abd Kini Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz Bilik Pendidikan Jasmani & Pend. Kesihatan En. Rizuan Mohammad Ali

Bilik Unit Peperiksaan & Penilaian

Pn. Nurul Hasyima bt. Hassan

En. Mohd Daud b. Abd Rahman Cik Siti Zulaikha bt. A Rahman Pn. Suridah bt. Sabran

En. Mohd Khairul b. Isa Bilik Sumber Matematik Cik. Juraidah bt. Aman

(29)

MAJLIS RASMI SEKOLAH 2015

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha / Jemputan Pn. Rosenani Farera Michael

Bendahari Cik Kamariah Suip

Penyelaras Majlis En Haryanto b. Surianto JK Gimik Perasmian Majlis En Peterson Peter

JK Protokol / Panel Anugerah

Pengetua

Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Kokurikulum Semua Guru Kanan Bidang Kaunselor

JK Pengacara Majlis

Pn. Mahani bt. Safar (K)

Pn. Rosenani Farera Michael En. Mohd Daud Abdul Rahman Pn. Mariani bt. Nyutan

En. Ahmad Fitry b. Ismail

JK PA. Sistem

En. Rizuan Mohammad Ali ( K )

En. Hisyamudin b. Md. Sani En. Abdul Asyraf Abdul Aslle En. Mohd Azlie Nasir

JK Pembaca Doa En. Mohd Daud Abdul Rahman

En.Hisyamudin b. Md. Sani

JK Persiapan Tempat/Pentas

En. Ananda A/L Rasashihar ( K )

Pn Noriza bt Saari

Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin Pn. Suridah bt. Sabran

Cik Siti Zulaikha bt. A Rahman Pn. Marlisa Ahmad Saktian En. Mohd Azman Abdul Rahim En. Mohammad Faizal Bin Rusli Badan Pengawas

JK Backdrop Cik. Malathi A/P Diagarju (K)

En. Gabriel Chin Wui Wen

JK Jamuan

Pn. Masrah bt. Daiman ( K )

Pn. Nurul Faezah bt. Abdullah Pn. Siti Hajar bt. Singkun Pn. Norsuraya bt. Ismail Pn.Suraya bt. Abd Rahman

Cik. Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi

JK Perakam Peristiwa, Grafik & Dokumentasi

En. Maibistamizlan b. Mohd Salleh (K)

Pn. Jeany T. Malintan

JK Buku Aturcara Aktiviti En Peterson Peter (K)

Pn Kamisah bt. Kula

JK Kawalan Pelajar

En. Ivan Lai (K)

En. Mohd Khairul b. Isa

Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin Pn. Mahani bt. Safar

Pn. Nurul Hasyima

Pn. Siti Norjamilah bt. Yusop Cik Nur Ashikin bt. Ismahun Badan Pengawas

(30)

JK Pengurus Peserta Konvokesyen

Pn. Jara Anak Enchor ( K )

Pn. Lau Chin Ying Pn. Juliana Ochong Pn. Chai Yee San Pn. Nurenin bt. Arbain

JK

Sijil/Hadiah/Cenderahati

Cik. Malathi A/P Diagarju ( K )

Cik Lim Li Hong

Pn. Wan Hafizah bt. Wan Osman Pn. Zuraida Binti Jusoh

Pn. Roslina Binti Roslan

Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz

JK Persembahan

En. Sairi b. Jair ( K )

Pn. Suzaina bt. Chee

Pn. Rosenani Farera Michael Pn. Rohaiza bt. Mustafa

(31)

JAWATAN

KUASA

3K

2015

P2S2

201

5

(32)

JAWATANKUASA INDUK 3K ( KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN) SEKOLAH 2015

( KURIKULUM, HEM & KOKURIKULUM )

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha I : Cik. Nur Ashikin Binti Ismahun

AJK : PK HEM (Kebersihan)

PK Pentadbiran (Keselamatan) PK Kokurikulum (Kesihatan)

BIDANG PENGURUSAN KEBERSIHAN

Penasihat : Pengetua

Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha : En. Ananda A/L Rasashihar

Ketua-Ketua Unit

1. Kebersihan Persekitaran Luar Sekolah Cik Juraidah bt. Aman ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. En.Maibistamizlan b. Mohd.Salleh - Papan Tanda / Tugu Bedaun

b. Pn.Noorain bt. Mohd.Tuah - Pintu Utama & Kaki Lima Luar Sekolah c. Pn.Suraya bt. Abd Rahman - Landskap Sekolah

2. Kebersihan Persekitaran Dalam Sekolah Pn.Suzaina Bt. Chee ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. Pn. Jeany T. Malintan - Kebersihan Papan Tanda , Gambar & banner

b. Pn.Wan Hafizah bt. Wan Osman - Tempat Perhimpunan / Dataran Perdana c. ( ) - Kaki Lima Dalam Sekolah

d. Pn.Noriza bt Saari - Padang / Gelanggang Permainan

3. Kebersihan Warga Sekolah

En.Zulhannan b. Muhammad Yunan ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. En.Sairi b. Jair - Pakaian & Penampilan Murid @ Sahsiah b. En Ahmad Fitry b. Ismail - Budaya Sopan Santun Murid

c. En.Peterson Peter - Pakaian Pekerja

4. Kebersihan & Kesihatan Kantin Sekolah

Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil

a. Mohd Azman b.Abd, Rahim - Kebersihan Dapur ( Tempat memasak dinding tidak berminyak dan lantai

sentiasa kering ) dan stor ( Barang-barang tersusun )

- Kebersihan Dalam Kafeteria ( Kerusi, meja tersusun, tong sampah bertutup, lantai sentiasa bersih dan kering ) - Peralatan makan/minum yang digunakan

dan Perabot

- Makanan/minuman yang dijual bersih dan menggunakan peralatan yang sesuai untuk dibungkus atau dihidangkan

(33)

5. Kebersihan Bilik Dandan Pn. Kamisah bt. Kula ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil

a. En. Rizuan Mohammad Ali - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan Lelaki b. En.Maibistamizlan b. Mohd.Salleh - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan Lelaki b. Pn. Kamisah bt. Kula - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan

Perempuan

c. Pn. Suraya bt. Abd Rahman - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan Perempuan

d. En.Mohd Azman b. Abd. Rahim - Pemantauan Kebersihan Bilik Dandan dan Jadual Pembersihan Harian.

e. Pn.Nurul Faezah bt. Abdullah - Papan Tanda Tatacara Penggunaan Bilik Semua Dandan & Bilik Persalinan Murid Lelaki / Perempuan

6. Kebersihan Bilik Darjah En. Sairi b. Jair ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil

a. En. Sairi b. Jair - Menengah Bawah Ting.1 hingga Ting.3 b. Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz - Menengah Atas Ting.4 dan Ting.5

7. Kebersihan Bilik Khas

Pn. Nurul Faezah Abdullah ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil

a. Pn. Rohaiza bt. Mustafa - Bilik Kaunseling b. Pn. Kamisah bt Kula, - Makmal Sains 1 & 2 c. Pn. Roslina Roslan - Makmal Sains 3 & 4 d. Pn.Jara Anak Enchor - Bilik ERT/KMT

e. Pn.Suzaina bt. Chee - Pusat Sumber Sekolah f. En. Maibistamizlan b. Mohd Salleh - Bilik PSV

h. En. Peterson Peter - Makmal PAV(Visual dan Animasi) i. Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz - Surau

j. En. Abdul Asyraf Abdul Aslle - Makmal Literasi Komputer k. En. Ivan Lai - Bilik Disiplin

l.Cik Juraidah bt. Aman - Bilik Sumber Matematik m.Cik Juley Chong - Bilik Percetakan Sekolah n. Pn Abibah bt. Ariffin - Setor Pili Air Bomba o.Cik Kamariah bt. Suip - Bilik Mesyuarat Perdana p. Pn Suhaila bt. Mokhtar - Ruang Pejabat & Bilik Fail q. Pn. Masrah bt. Daiman - Bilik Pendidikan Moral r. Pn. Nurul Hasyima Hassan - Bilik UPP/PBS

s. Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abdul Kini - Bilik BOSS

t. Cik Faridatul Khairah - Bilik Rawatan dan Kesihatan u. En Sairi Jair@Tahir - Bilik Muzik

v. En. Hisyamudin b. Md. Sani - Bilik Koperasi w. En. Rizuan Mohammad Ali - Stor PJPK

8. Kebersihan Sistem Saliran dan Perparitan En.Mohd Daud b. Abd Rahman ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil

a.Pn. Marlisa Ahmad Saktian - Longkang Dalam Kawasan Sekolah b. En.Hisyamudin b. Md. Sani - Longkang Luar Kawasan Sekolah

9. Kebersihan Pelupusan Sampah

Pn. Wan Hafizah bt. Wan Osman ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil

(34)

dan Papan Tanda Pemungutan Sampah b. En. Peterson Peter - Kebersihan Tempat Pemungutan Sampah & Kitar Semula

BIDANG PENGURUSAN KESIHATAN

Penasihat : Pengetua

Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha : Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin

Ketua-ketua Unit

1. Pengurusan Pentadbiran Kesihatan Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin - Publisiti Maklumat Cik Siti Zulaikha bt A Rahman - Fail dan Rekod En. Mohammead Faizal b. Rusli - Peralatan

2. Pengurusan Kesihatan Kantin

Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. En. Mohd Azman b. Abd Rahim - Buku Laporan Harian Kendiri kantin

sekolah

- Memastikan Sijil pengesahan kesihatan pekerja dipamerkan

- Memastikan makanan/minuman yang dijual bersih,segar,elok dan berhasiat. - Peralatan dan perabot yang digunakan

dilabelkan, disusun dan dalam keadaan

yang baik.

- Memastikan pekerja ( lelaki dan perempuan) memakai lengkap uniform sewaktu bertugas di kantin

(Berkasut,bertutup kepala, berapron berwarna cerah dan berkuku pendek ).

(35)

BIDANG PENGURUSAN KESELAMATAN

Penasihat : Pengetua

Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : En. Rizuan Mohammad Ali

Ketua-Ketua Unit

1. Pengurusan Keselamatan Murid En. Ivan Lai ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. Pn. Suridah bt. Sabran - Data dan Rekod

b. Pn. Jara Anak Enchor - Papan Tanda Keselamatan c. Pn. Jeany T. Malintan - Peraturan Keselamatan dan

Penguatkuasaan pergi dan balik pelajar sekolah .

d. En. Mohd Daud Abdul Rahman - Peraturan Keselamatan dan Penguatkuasaan Aktiviti Kokurikulum/Lawatan sekolah. e. Pn. Mahani bt. Safar - Peraturan Keselamatan dan f. En. Ananda A/L Rasashihar - Penguatkuasaan semasa P & P dan waktu rehat.

2. Pengurusan Keselamatan Infrastruktur ( Penggunaan & Penyelenggaraan ) En. Rizuan Mohammad Ali ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. En.Mohd.Azlie b. Nasir - Fizikal bangunan, air, paip gas dan pembentungan.

b. Pn. Kamisah bt. Kula - Bilik Dandan/Tandas sekolah. c. Pn. Nurul Faezah Abdullah - Bilik-bilik Khas .

d. Cik Malathi A/P Diagaraju - Padang/Gelanggang Permainan. e. Pn.Suhaila bt. Mokhtar - Peralatan, dokumen dan harta.

3. Pengurusan Keselamatan Stor, Bahan dan Alat Perbersihan En.Mohd.Azlie Nasir ( Ketua )

Ahli Jawatankuasa Kecil

a. Pn.Abibah @ Habibah bt. Arifin - Rekod dan Pelabelan.

(36)

BIDANG

PENGURUSAN

KURIKULUM

2015

P2S2

201

5

(37)

GKB SAINS KEMANUSIAN

Pn Lau Chin Ying

GKB TEKNIK & VOKASIONAL

Pn Nurenin bt.Arbain

KETUA PANITIA SEJARAH

Pn. Mahani bt. Safar

KETUA PANTIA GEOGRAFI

Pn. Rosenani Farera Michael

KETUA PANITIA PJPK

En. Rizuan Mohammad Ali

KETUA PANITIA PSK

Pn Nurul Faezah Abdullah

KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Pn. Masrah bt. Daiman

PENYELARASPENDIDIKAN MUZIK

En. Sairi b. Jair

KETUA PANITIA PSV

En. Maibistamizlan b. Mohd.Salleh

KETUA PANITIA KHB

En. Ananda A/L Rasashihar

PENYELARAS PERDAGANGAN

Pn. Malathi A/P Diagaraju

PENYELARAS PRINSIP AKAUN

Pn Norasnizah Ariyani bt. Abdul Kini

PENYELARAS PAV

En. Peterson Peter

PENYELARAS MATEMATIK TAMBAHAN

Pn. Suraya bt. Abd. Rahman

KETUA PANITIA SAINS

Pn. Roslina Binti Roslan

KETUA PANITIA MATEMATIK

Cik Juraidah bt. Aman

KETUA UNIT PUSAT SUMBER SEKOLAH / GURU MEDIA

Pn. Suzaina Chee

KETUA UNIT PENDIDIKAN ISLAM

Pn. Siti Norjamilah bt. Yusop

KETUA UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pn Nurul Hasyima bt. Hassan

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH 2015

PENYELARAS BAHASA ARAB

En Mohd Daud b. Abd Rahman

GKB BAHASA

Pn. Juliana Ochong

KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS

Cik Lim Li Hong

KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Pn. Rostinah @Siti Hajar Singkun

GKB SAINS DAN MATEMATIK

Pn Chai Yee San

PENYELARAS KESUSASTERAAAN MELAYU

En. Jasmi Sabtu

PENYELARAS KIMIA

Pn. Roslina Binti Roslan

PENYELARAS BIOLOGI

Pn Chai Yee San

PENYELARAS FIZIK

Pn. Suridah bt. Sabran

PENYELARAS ICT

Pn. Jeany T. Malintan

TIMBALAN PENGERUSI / PK KURIKULUM

EN. MOHD JAMATIN ABD LATIP

PENGERUSI / PENGETUA

(38)

BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM

JK KURIKULUM

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn. Noriza bt. Saari

AJK

GKB Bahasa GKB Kemanusiaan

GKB Sains Dan Matematik GKB Teknik Dan Vokasional Guru Unit Bimbingan & Kaunseling Guru Media / Perpustakaan Semua Ketua Panitia / Penyelaras Ketua Unit Peperiksaan

Semua Setiausaha Peperiksaan

PANITIA DAN PENYELARAS PANITIA MATA PELAJARAN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Bahasa Melayu Pn. Rostinah@Siti Hajar Singkun Bahasa Inggeris Cik Lim Li Hong

Sains Pn. Roslina Binti Roslan

Matematik Cik Juraidah bt. Aman

Sejarah Pn. Mahani bt. Safar

Geografi Pn. Rosenani Farera Michael Pendidikan Seni Visual En. Maibistamizlan b. Mohd.Salleh Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan En. Rizuan Mohammad Ali

Pendidikan Islam Pn. Siti Norjamilah bt. Yusop Penyelaras Bahasa Arab En. Mohd. Daud b .Abd Rahman Pendidikan Moral Pn. Masrah bt. Daiman

Penyelaras Pendidikan Muzik En. Sairi b. Jair

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Pn. Nurul Faezah Abdullah Kemahiran Hidup En. Ananda A/L Rasashihar Penyelaras Perdagangan Cik. Malathi A/P Diagaraju

Penyelaras Prinsip Akaun Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abd. Kini Pendidikan Asas Vokasonal En. Peterson Peter

Matematik Tambahan Pn. Suraya bt. Abd. Rahman Penyelaras Kesusasteraan Melayu En. Jasmi Sabtu

Penyelaras Kimia Pn. Roslina bt. Roslan Penyelaras Biologi Pn. Chai Yee San Penyelaras Fizik Pn. Suridah bt. Sabran Penyelaras ICT Pn. Jeany T Malintan

(39)

JK PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I (Guru Media) Pn. Suzaina bt. Chee

Setiausaha II Pn. Rosenani Farera Michael Guru Data Nilam Pn. Zuraida Binti Jusoh

AJK Semua Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Mata Pelajaran

JK JADUAL WAKTU SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras GKB Teknik Vokasioanl

Guru Penyelaras Jadual Waktu Induk

En. Ahmad Fitry b. Ismail (K) Pn. Mariani bt. Nyutan

Pn. Rostinah @Siti Hajar Singkun Pn. Jara Anak Enchor

Pn. Rosenani Farera Michael

JK KECEMERLANGAN AKADEMIK

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Cik Juraidah bt. Aman

Setiausaha Pn. Rohaiza bt. Mustafa

AJK Semua GKB

Semua KP Cik Lim Li Hong

En. Haryanto b. Surianto

JK PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Ketua Unit Peperiksaan Pn. Nurul Hasyima bt. Hassan

Setiausaha SPPBS En. Mohd. Daud b .Abd Rahman

Setiausaha PAV Cik. Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi Setiausaha PT3 Pn. Suridah bt. Sabran

Setiausaha SPM Cik Siti Zulaikha bt. A Rahman Setiausaha Peperiksaan Dalaman En. Mohd Khairul b. Isa Setiausaha PAJSK Pn. Marlisa Ahmad Saktian

(40)

JAWATANKUASA TEACHING AND LEARNING ADVISORY

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras GKB Bahasa

Setiausaha En. Ahmad Fitry b. Ismail

AJK Cik Juraidah Aman ( GC Matematik ) (PLC) Puan Suzaina Chee

Puan Mahani bt. Sapar (PLC)

Cik Lim Li Hong (GC Bahasa Inggeris) (PLC) Pn. Roslina Roslan (PLC)

JAWATANKUASA PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras GKB Bahasa

Setiausaha Cik Lim Li Hong

AJK Cik Juraidah Aman ( GC Matematik ) (PLC) Puan Mahani bt. Sapar (PLC)

Cik Lim Li Hong (GC Bahasa Inggeris) (PLC) Pn. Roslina Roslan (PLC)

PENYELARAS –PENYELARAS BIDANG KURIKULUM

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Penyelaras Buku Rekod Mengajar Guru GKB Kemanusiaan

Penyelaras Semakan Hasil Kerja Murid / Buku Latihan

GKB Kemanusiaan Penyelaras Standard Kualiti Pendidikan

Malaysia

GKB Teknik & Vokasional Penyelaras Jadual Waktu Sekolah GKB Teknik & Vokasional Penyelaras Professional Learning

Community (PLC)

GKB Bahasa Penyelaras Pemantauan Kelas Oleh

Pentadbir

GKB Sains & Matematik Penyelaras Pencerapan Guru (S4) GKB Sains & Matematik Penyelaras Pendidikan Asas Vokasional

(PAV)

En. Peterson Peter Penyelaras Teaching And Learning Advisory GKB Bahasa

Penyelaras Pasukan “Think Tank” Sekolah GKB Sains & Matematik Penyelaras “I think” Sekolah Pn. Kamisah Kula

(41)

JAWATANKUASA PENJAMINAN KUALITI PBS

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum Penyelaras Pementoran GKB Sains & Matematik Penyelaras Pemantauan GKB Teknik & Vokasional Penyelaras Penyelarasan GKB Bahasa

Penyelaras Pengesanan GKB Kemanusiaan

JAWATANKUASA PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum Penyelaras Pementoran GKB Sains & Matematik Penyelaras Pemantauan GKB Teknik & Vokasional Penyelaras Penyelarasan GKB Bahasa

Penyelaras Pengesanan GKB Kemanusiaan

JAWATANKUASA HEADCOUNT SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Cik Juraidah Aman (GC Matematik)

AJK

GKB Sains & Matematik GKB Teknik & Vokasional GKB Bahasa

GKB Kemanusiaan Ketua Unit Peperiksaan

Semua Ketua Panitia / Penyelaras Kaunselor

(42)

GURU KELAS 2015

BIL TINGKATAN GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS

1 1 ALFA Pn. Rostinah @ Siti Hajar bt. Singkun Pn. Suridah bt. Sabran 2 1 BETA Pn. Jara Anak Enchor Pn. Nurul Hasyima Hassan 3 1 GAMMA Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz Cik Nur Ashikin bt. Ismahun 4 1 DELTA Pn. Wan Hafizah bt Osman En. Rizuan Mohammad Ali

5 1 PAV En. Peterson Peter Pn. Marlisa Ahmad Saktian

6 2 ALFA En.Hisyamudin b. Md. Sani Cik Lim Li Hong

7 2 BETA Pn. Masrah Daiman Pn. Noorain bt. Mohd Tuah

8 2 GAMMA Cik Siti Zulaikha bt A Rahman En. Ananda A/L Rasashihar 9 2 DELTA Pn. Zuraida bt. Jusoh Pn. Rosenani Farera Michael 10 2 PAV Pn. Jeany T. Malintan Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi 11 3 ALFA En. Mohd Azman b. Abd Rahim En. Mohammad Faizal Bin Rusli 12 3 BETA Pn Kamisah bt. Kula En. Ahmad Fitry b. Ismail 13 3 GAMMA En. Sairi b. Jair Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abd. Kini 14 3 DELTA Pn. Nurul Faezah bt. Abdullah Pn. Norsuraya bt. Ismail 15 3 PAV Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin En. Mohd Khairul b. Isa 16 4 ALFA Pn. Siti Norjamilah bt. Yusop En. Gabriel Chin Vui Wen 17 4 BETA Cik. Malathi A/P Diagarju En. Zulhannan b. Muhammad Yunan 18 4 GAMMA En. Maibistamizlan b. Mohd Salleh Cik Juraidah Aman

19 5 ALFA Pn.Suraya bt. Abd Rahman En. Mohd Daud Abdul Rahman

20 5 BETA Pn. Mariani Nyutan Pn. Mahani Safar

(43)

BIDANG

PENGURUSAN

HAL

EHWAL

MURID

2015

P2S2

201

5

(44)

PENGERUSI / PENGETUA

EN. ADNAN BIN A. AZIZ

NAIB PENGERUSI II PK KOKURIKULUM

EN. JASMI BIN SABTU

SAHSIAH

KEBAJIKAN

PENDAFTARAN APDM

Pn. Noorain bt. Mohd Tuah Cik Zuraida bt. Jusoh

DISIPLIN

En. Ivan Lai En. Sairi b. Jair (L) Pn. Mahani bt. Sapar (P)

BIASISWA

BKP / bantuan pelajar - Pn. Masrah bt.

Daiman

Baitulmal - En. Hisyamudin b. Md. Sani KWAMP - Cik Siti Zulaikha bt. A

Rahman

RAWATAN DAN KESIHATAN

Cik Azlin bt. Mohamed Sharuddin

JAWATANKUASA 3K

En. Ananda A/L rasashihar Cik Faridatul Khairah bt Mohamed

Termizi

En. Rizuan Mohammad Ali

BIMBINGAN KAUNSELING

Pn. Rohaiza bt. Mustafa En. Haryanto b. Surianto

BADAN PENGAWAS

En. Mohd Khairul b.Isa (K)

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HEM SEKOLAH 2015

TIMBALAN PENGERUSI PK HEM

PN. SITI HASNAH BT. SH. MOKSIN

UNIT KHAS

KAFETERIA

Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi

SURAU

Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz

BILIK DANDAN DAN PERSALINAN

En. Rizuan Mohammad Ali (L) Pn. Kamisah bt. Kula (P)

RIMUP/ PPDa

En. Mohammad Faizal b. Rusli (K)

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH NAIB PENGERUSI I

PK KURIKULUM

(45)

BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Cik Norashikin bt Ismahun

AJK Semua Guru Kanan Bidang

Guru Unit Bimbingan & Kaunseling

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin

AJK

Semua Guru Kanan Bidang Guru Unit Bimbingan & Kaunseling Semua JK Badan Disiplin

JK BADAN DISIPLIN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Ketua Guru En. Ivan Lai

En. Sairi b. Jair (L) Pn. Mahani bt. Sapar (P)

Setiausaha Badan Disiplin En. Mohd Khairul b. Isa

AJK Badan Disiplin Semua Mentor @ Semua guru SMKTPB

Penyelaras Badan Pengawas En. Mohd Khairul b. Isa

Guru Sistem Merit Demerit Pn. Kamisah bt. Kula

Badan Pengawas

Guru Spot Check Pn. Mahani bt. Safar (K)

Semua Mentor @ Semua guru SMKTPB

Guru Peronda Murid Ponteng En. Maibistamizlan b. Salleh (K)

En. Ananda A/L Rasashihar

SSDM Pn. Noriza Saari ( K )

Pn. Norsuraya bt. Ismail

Kelab Pencegah Jenayah (KPJ)

En. Ivan Lai (K)

Pn. Rohaiza Mustafa En. Rizuan Mohammad Ali

Penyelaras Tingkatan 1, 2 dan 3

Cik Malathi A/P Diagaraju (Tingkatan 1) Pn. Suraya bt. Abdul Rahman(Tingkatan 2) Pn. Nurul Faezah bt. Abdullah(Tingkatan 3) Penyelaras Tingkatan 4 dan 5 Pn Noriza bt Saari (Tingkatan 4)

En. Mohammad Faizal Bin Rusli (Tingkatan 5)

(46)

JK PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I Pn. Rohaiza bt. Mustafa

Setiausaha II En. Haryanto b. Surianto

JK PENGURUSAN BIASISWA

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

BKP / bantuan pelajar Pn. Masrah bt. Daiman

Baitulmal En. Hisyamudin b. Md. Sani

KWAMP Cik Siti Zulaikha bt. A Rahman

AJK Kaunselor Sekolah

JK PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abd Kini

Setiausaha II Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz

JK PENGURUSAN REKOD DAN PENDAFTARAN PELAJAR

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha (APDM) Pn. Noorain bt. Mohd Tuah

Pn. Zuraida bt. Jusoh

JK PENGURUSAN KANTIN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi

(47)

JK PENGURUSAN 3K

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I (Kebersihan & Keceriaan) En. Ananda A/L Rasashihar Setiausaha II (Kesihatan) Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin Setiausaha III (Keselamatan) En. Rizuan Mohammad Ali

JK PENGURUSAN RAWATAN DAN KESIHATAN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Cik Azlin bt Mohamed Sharuddin

AJK Cik Faridatul Khairah bt Mohamed Termizi

JK PENGURUSAN SURAU

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn. Saidatun Nadiah bt. Abd Aziz

JK PENGURUSAN BILIK DANDAN DAN PERSALINAN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha I (Lelaki) En. Rizuan Mohammad Ali

Setiausaha II (Perempuan) Pn. Kamisah bt. Kula

JK RIMUP / PPDa

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha En. Mohammad Faizal b. Rusli (K)

(48)

JK SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN & HARI WILAYAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras En. Rizuan Mohammad Ali

Setiausaha Pn. Nurul Faezah bt. Abdullah AJK

Cik. Malathi A/P Diagarju En. Sairi b. Jair

(49)

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2015

MINGGU TARIKH NAMA

PASUK AN 3K *wajib pakai vest 3k 1 05/01/15 – 09/01/15

EN. ANANDA A/L RASASHIHAR (K)

5 ALFA PN. MAHANI BT. SAFAR

PN. ROHAIZA MUSTAFA 2 12/01/15 – 16/01/15

EN. AHMAD FITRY B. ISMAIL (K)

5 BETA

3 19/01/15 – 23/01/15

CIK AZLIN BT MOHAMED SHARUDDIN (K)

5 GAMMA

4 26/01/15 – 30/01/15

CIK FARIDATUL KHAIRAH BINTI MOHAMED TERMIZI (K)

3 ALFA

5 02/01/15 – 06/01/15

EN. GABRIEL CHIN (K)

3 BETA

6 09/02/15– 13/02/15

EN. HARYANTO B. SURIANTO (K)

3 GAMMA

7 16/02/15 – 20/02/15

EN. HISYAMUDIN MD SANI (K)

3 DELTA

8 23/02/15 – 27/02/15

EN. IVAN LAI (K)

3 SIGMA

9 02/03/15 – 06/03/15

CIK SITI ZULAIKHA BINTI A. RAHMAN (K)

2 ALFA PN. JARA ANAK ENCHOR

10,11 09/03/15 – 13/03/15

PN. JEANY T. MALINTAN (K)

2 BETA

12 23/03/15-27/03/15

CIK JURAIDAH AMAN (K)

2 GAMMA 13 30/03/15 – 03/04/15 PN. KAMISAH KULA (K) 2 DELTA 14 06/04/15 – 10/04/15

CIK LIM LI HONG (K)

2 SIGMA 15 13/04/15 – 17/04/15 PN. MAHANI BT. SAFAR (K) 1 ALFA PN. SUZAINA CHEE 16 20/04/15 – 24/04/15

EN. MAIBISTAMIZLAN B. MOHD SALLEH (K)

1 BETA

17 27/04/15 – 01/05/15

CIK MALATHI A/P DIAGARAJU (K)

1 GAMMA

Referências

Documentos relacionados

2 HTXLOtEULR FRUSRUDO GHSHQGH GD LQWHJULGDGH GR VLVWHPD YHVWLEXODU TXH p IRUPDGR SHOR ODELULQWR QHUYR YHVWLEXORFRFOHDU Q~FOHRV YLDV H LQWHUUHODo}HV QR VLVWHPD QHUYRVR FHQWUDO DOpP

[r]

[r]

[r]

[r]

Os compostos selecionados foram o eugenol (Figura 18a), por ser o majoritário do óleo de canela (69,84%); a mistura dos isômeros (E) e (Z) do isoeugenol (Figura 18b), para se

Dissertação (Mestrado em Educação) – Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. Programa Nacional do Livro Didático

O presente estudo teve como objetivo verificar a contribuição da consciência morfológica para a aquisição da escrita em 52 crianças de uma escola de ensino