Rančíkov návrat. do reprezentácie!

20 

Texto

(1)

Dám číslo môjho mobilu na internet,

nech o mne vedia všetci manažéri,

vraví hokejista

Libor Hudáček

„Škoda, k víťazstvu mi chýbalo málo,“ vysvetľoval po druhom mieste vo včerajšej prvej

náročnej-šej previerke pretekov Okolo Poľska Peter Sagan. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe však nemusí smútiť,

po výbornom finiši v ťažkom stúpaní v konkurencii najlepších vrchárov je opäť líder celkovej

klasifiká-cie i bodovacej súťaže.

FOTO ŠPORT/ĽUDOVÍT LUČANIČ

Bulharský futbalista

Vasil Božikov:

Chcem byť

Róbertom

Vittekom

obrany

bratislavského

Slovana

Strana 17

Strana 18

Strana 16

2460 AC OULU – FC HONKA

3,75 3,45 1,95

17:30

2459 NARVA TRANS – NOMME KALJU

5,80 4,35 1,49

18:00

2461 HALLESCHER FC – CZ JENA

1,85 3,45 4,20

19:00

2472 BAYERN MNÍCHOV – FC LIVERPOOL

1,58 4,45 5,75

20:30

2471 LIBERTAD ASUNCION – CA HURACÁN

1,64 3,85 5,25

St 0:15

2462 AMÉRICA MG – LONDRINA

1,75 3,45 5,00

St 1:30

2469 INTERNACIONAL RS – GOIÁS EC

1,42 4,20 8,75

St 2:30

2470 DEP. TOLUCA – DORADOS DE SINALOA

1,55 3,70 6,00

St 4:00

SUPERŠANCA

nike.sk

NAJLEPŠIE KURZY

1

X

2

Rančíkov návrat

do reprezentácie!

Tridsaťsedemročný Radoslav Rančík sa po siedmich rokoch vracia

do reprezentácie, aby jej pomohol v európskej predkvalifikácii

MS 2019. Včera už s mužstvom odcestoval do Jerevanu,

kde zajtra nastúpia Slováci proti domácemu Arménsku.

FOTO TASR/ANDREJ GALICA

S

Sagan v kopci ako stroj

Hoci Caeleb Remel Dressel má len dvadsať, na MS v plávaní

v Budapešti dokázal to, čo pred ním nikto v histórii. Tri tituly

majstra sveta za jeden deň. Presnejšie, za sotva pol druha

hodiny! Celkove si v Budapešti vybojoval sedem titulov.

„Vo svetovom plávaní som si dosiaľ sotva omočil nohy,“

vraví tento Američan.

FOTO SITA/AP

Fenomenálny Dressel

Strana 6

Strana 13

Utorok

1. 8. 2017

71. ročník • číslo 176 cena 0,60

(2)

Konečne! Slovenskí fa-núšikovia mužského bas-ketbalu sa dočkali vrchol-ného podujatia. V Bratisla-ve a Piešťanoch sa rozhore-li boje európskeho šam-pionátu osemnásťročných. A je sa na čo pozerať. Vý-borné zápasy, kvalitné indi-viduálne výkony – to nie je

lahôdka len pre pár fajnšmekrov, ale výborné basketbalové divadlo pre široké masy. Treba pochváliť SBA a jej partnerov, že si trúfli pus-tiť sa do takéhoto organizačne náročného projektu a zatiaľ ho zvládajú ako sa patrí.

Predsa len si však treba povzdychnúť nad diváckou účasťou. Sedem či osem stoviek di-vákov na zápasoch domáceho výberu nie je zlou vizitkou, ale azda by ich mohlo byť aj viac. Kdekoho môže odradiť päťeurové vstup-né. Iste, dá sa argumentovať, že organizátori rozdali zdarma lístky klubom, že i mládež má vstup grátis a aj hodnota je primeraná: päť eur na deň za štyri kvalitné duely, nie je veľa. Ale úprimne, kto vydrží v takej Hant aréne (či piešťanskej Diplomat aréne) deväť hodín v kuse, aby mohol sledovať všetky štyri zápa-sy?

Nie vždy a nie všade na podobnom type mládežníckych podujatí sa vyberá vstupné. Zvlášť, keď úspech tohto typu akcií sa ne-hodnotí ani tak podľa toho, koľko zarobia (aj tak budú vždy stratové), ale podľa spokojnos-ti účastníkov z radov hráčov i odbornej verej-nosti a tiež podľa záujmu divákov. Verme však, že s pribúdajúcou dôležitosťou duelov ešte porastú aj návštevy.

Na záver jedna perlička. Nedávno FIBA Európa odmietla udeliť bratislavskému Inte-ru, ktorý hrá domáce stretnutia práve v Hant aréne, výnimku na používanie závesných ko-šov a tlačila ho do kúpy alebo prenájmu pre-nosných košov. Pred dvomi rokmi Inter túto výnimku dostal a predstavil sa v Pohári FIBA Európa. Teraz ju nedostal a s účasťou v pohá-rovej Európe si to musel rozmyslieť. Lenže hádajte, na aké koše sa hrá skupinová fáza európskeho šampionátu? Áno, na tie „zlé“ zá-vesné a samozrejme, s posvätením FIBA Eu-rópa. Hoci sa šušká, že na ďalšie boje už „pri-cestujú“ koše prenosné... ADAM SOLGA

Na jednej strane direktívne roz-hodnutie o vyradení troch mužských olympijských disciplín (ľubovoľná malokalibrovka 60, ľubovoľná pištoľ 60 a dvojitý trap), na druhej strane absolútna nepripravenosť na tie no-vé, ktorými budú tímové mixy v tra-pe, skeete a vo vzduchovej puške. Aj takýto postreh priniesli prebiehajúce majstrovstvá Európy v streľbe z guľo-vých a brokoguľo-vých disciplín v Baku.

Pokiaľ by sme totiž nestáli priamo na jednej z najkrajších strelníc sveta, nemali by sme o priebehu súťaže v tí-movom mixe v kráľovskej brokárskej

disciplíne v trape na diaľku ani šajn. Nehovoriac o športovcoch a ich tré-neroch. Okrem toho, že dopredu ne-boli jasné pravidlá, podľa akých sa bude strieľať (tie sa doslova rodia za pochodu), na internete ste v porov-naní s inými disciplínami hľadali ak-tuálne výsledky „naživo“ iba márne. Aj pre divákov a televízie atraktívna súťaž, ktorá sa strieľa pri hudbe a má svoje grády, sa stratila v chaose.

Jej pravidlá nie sú ustálené, stre-leckí šéfovia stále hľadajú cestu opti-málna. Veľa času už nemajú. Od no-vého roka sa bude bojovať na

strelni-ciach o miestenky na olympiádu do Tokia 2020 a o tom, aký bude postu-pový kľúč pre jednotlivcov či zmieša-né páry, neexistujú ani žiadne indí-cie. Všetko sú zatiaľ iba hádanky. Po premiére na Európskych hrách práve v Baku pred dvoma rokmi a dvoch pokračovaniach na vlaňajších a toh-toročných ME sa z „púťovej“ súťaže môže tímový mix vypracovať na zau-jímavú olympijskú disciplínu. Naprí-klad v Baku v trape súťažilo až 25 dvojíc, aj keď niektoré z nich organi-zátori pustili na strelnicu napriek to-mu, že nestihli uzávierku prihlášok.

Pre nás je najpod-statnejšie zistenie, že sa medzi nimi nestratili ani dva slovenské tímy na čele so Zuzanou Rehák

Štefečeko-vou a Mariánom Kovačócym. Repre-zentačný tréner trapu Branislav Slamka má však viac variantov, ako poskladať silné páry. Jedinou prekáž-kou sú zatiaľ rúškom tajomstva zaha-lené pravidlá. Verme, že najneskôr do konca roka sa ujasnia.

PAVOL KUBIŠ

2

NÁZORY

utorok 1. 8. 2017

Svetový šampionát v Budapešti bol obrazom nášho súčasného plávania. Ani výrazné prekvapenie, ani prepa-dák. Bolo to niečo, čo sme mohli oča-kávať. Akurát s peknou výsledkovou bodkou Richarda Nagya. Vďaka nemu malo slovenské plávanie po dlhom ča-se, po dvanástich rokoch, zastúpenie vo finále MS, čo je pekný výsledok. Znova sa ukázalo, že z jeho strany to bolo veľmi dobré rozhodnutie staviť na dlhú polohovku.Čo sa týka ďalších re-prezentantov, Tomáš Klobučník sa po-dľa všetkého začína preberať po roku, ktorý poznačili zdravotné problémy. Dúfam, že fakt, že sa z nich dostal a štartoval v Budapešti, je preňho nová motivácia do budúcnosti. Katarína Li-stopadová zaostala dosť podstatne za osobnými rekordmi, momentálne sa

trochu hľadá. Tréningovo aj všeobecne. A duu mladších Andrei Podmaníkovej a Barbore Mišendovej šampionát nevy-šiel, plávali hlboko za svojimi osobný-mi rekordosobný-mi. Aďa však mala navyše ťažký rok mimo bazéna, maturovala a musela zladiť tréningové a školské po-vinnosti. Možno už bola z toho všetké-ho unavená, doľahlo to na ňu a vari aj to sa podpísalo pod účinkovanie na týchto MS.

Finálová účasť by mohla byť pre slo-venské plávanie impulz, že to ide, že sa to dá. Navyše pre Richarda Nagya priš-lo v novom období, keďže odišiel tréno-vať do zahraničia, zmenil prostredie, trénera. Okrem toho už jeho predošlé výsledky naznačovali, že postupný pre-chod od niektorých kraulových discip-lín k polohovke je dobrá voľba, že

ta-diaľ teraz preňho vedie cesta. Najs-chodnejšia ako preraziť vo svetovej špič-ke. O čo vlastne ide. Deviaty vlani na olympiáde, ôsmy teraz na ‚svete‘, to sú výsledky, ktoré treba vyzdvihnúť. On je aj výkonnostne najstabilnejší prvok sú-časnej slovenskej reprezentácie, je naj-vyprofilovanejší, osobitná kapitola.

Majstrovstvá sveta v dlhom bazéne sú – samozrejme s výnimkou olympij-ských hier – už predsa len o niečom inom ako ostatné vrcholné plavecké podujatia, vrátane MS v dvadsaťpäťke.

To už je skutočne veľký ‚podnik‘, olym-pijského rázu, s jediným rozdielom, že nie sú každé štyri roky, ale každé dva. Ale inak, atmosféra, podmienky a všet-ko ovšet-kolo, vrátane štruktúry kvalifiká-cií a limitov je také ako na OH. Už len prebojovať sa na ne je teda pomerne zložité a náročnejšie ako trebárs i na šampionát v krátkom bazéne. Z tohto pohľadu sú teda pre každého plavca najvernejšie zrkadlo výkonnosti, obraz, kam vo svetovej konkurencii patrí.

Spomeniem ešte jednu okolnosť.

Na-gy trénuje v zahraničí, už viac rokov sa tam pripravujú Klobučník a Listopado-vá, teraz sa za oceán chystá Podmaní-ková. Ak sa chce plavec v kariére nie-kam posunúť, v istom momente môže byť riešenie takýto prechod. Ak totiž chcete napredovať, treba zmenu, získať iný uhol pohľadu, mať väčšiu konku-renciu, už na tréningu denno-denne če-liť výzvam. Toto všetko zahraničie po-skytuje. Každý si to však musí zvážiť sám, riadiť sa len vlastnými pocitmi. Nagyovi zmena pomohla. Teraz verme, že sa k nemu výsledkovo pridajú čo naj-skôr aj ďalší naši plavci.

Autorka je najúspešnejšia slovenská plavkyňa v histórii, účastníčka

siedmich MS v dlhoom bazéne, na ktorých získala tri strieborné

a dve bronzové medaily.

Majstrovstvá sveta v dlhom bazéne sú

zrkadlo výkonnosti pre každého plavca,

obraz, kam patrí.

Stratení v chaose

Dobré návštevy –

symbol úspechu

KRESBA FEDOR VICO

1. STRELKYNE SLOVENSKA

Trio Zuzana Re-hák Štefečeková, Jana Špotáková a Nina Slamková získalo na ME v Ba-ku v streľbe z bro-kových a guľových zbraní bronz v tra-pe ženských druž-stiev.

2. PLAVEC RICHARD NAGY

Za 8. miesto na 400 m pol. pret. na majstrovstvách sveta v dlhom ba-zéne v Budapešti, pričom sa na MS prvý raz v kariére dostal do finále.

3. CYKLISTA PETER SAGAN

Za víťazstvo v úvodnej etape pretekov Okolo Poľska v Krakove, pričom po 2. etape mu patrilo priebež-né 2. miesto v cel-kovom poradí.

HITPARÁDA

ŠPORTU

(30. TÝŽDEŇ,

24. – 30. 7. 2017)

SKLAMANIE

TÝŽDŇA

PLAVCI SLOVENSKA

S výnimkou Richarda Nagya, ôsmeho na 400 m pol. pret., sa na MS v Buda-pešti nik ďalší zo Slovenska neprebojo-val ani do semifinále.

Ani výrazné prekvapenie, ani prepadák

PRIAMA REČ

(3)

Tápanie

i trápenie

sa majstra

Nový ligový ročník má za se-bou úvodné dve kolá. Tri tímy (Slovan, Trnava a Dunajská St-reda) majú na konte plný bo-dový zisk, naopak trom svieti na konte získaných bodov nu-la (Podbrezová, Žilina a Seni-ca). Stav, ktorý je nanajvýš prekvapujúci a zároveň zará-žajúci v prípade úradujúceho majstra spod Dubňa.

Náš majster momentálne (minimálne výsledkovo) tápe. Trápi sa. Na súčasnej situácii určite zohralo svoj podiel aj sklamanie z vyradenia z Ligy majstrov dánskym klubom FC Kodaň (doma 1:3, vonku 2:1), čo je prirodzené. Pravda, v lige nasledovala prehra na trávni-ku nováčika z Nitry (0:1), v týždni ďalšia v príprave s tu-reckým Trabzonsporom (3:4) a korunu všetkému naposledy nasadila domáca prehra s Pre-šovom (2:3). „Šošoni“ teda z ostatných piatich zápasov štyrikrát prehrali, vyhrali jedi-ný raz. Hoci nastrieľali 8 gó-lov, inkasovali až 12.

Oproti súboju v Nitre ich tréner Adrián Guľa prekopal zloženie obrannej línie, keď z nej vynechal Juraja Chvátala (nahradil ho Kristián Vallo) a Martina Králika (na stopér-skom fleku nastúpil Filip Ka-ša). Ale ani to nepomohlo – je-ho tím doma od Prešova inka-soval tri góly. Veruže, silná ká-va v prípade majstra... Zdá sa, že Žilina dopláca na absenciu zraneného brankára Miloša Volešáka, no najmä na odchod Ernesta Mabouku. Chvátal, ktorého vzápätí MŠK angažo-val, totiž ešte zďaleka na obrancu kvalít Kamerunčana nedorástol. Vallo bol zasa na-močený v prvom góle i v situá-cii, z ktorej rezultovala penalta v prospech hostí.

Ďalšou negatívnou skutoč-nosťou je fakt, že z útočníka Yusufa Otubanja je po zrane-ní zatiaľ iba tieň a Nigérijčan stále hľadá vlaňajšiu formu a streleckú fazónu z minulej jesene. Čo z toho, že v držaní lopty Žilinčania jasne domi-novali, že na bránu Prešova vyslali trikrát viac pokusov ako súper na ich svätyňu. Napriek prevahe jedného mu-ža v poli nezískali ani bod. Po-pravde, dve doterajšie ligové prehry sú pre majstra, ktorý bol vlani suverénnom v naj-vyššej súťaži, úbohým vysved-čením.

Ani po dvoch prehrách však nad Žilinčanmi netreba lámať palicu. Majú kvalitný tím plný šikovných futbalistov. Muž-stvo však momentálne doplá-ca na slabú efektivitu v zakon-čení, pričom neúspešné vý-sledky sa zároveň negatívne premietajú aj do psychiky hrá-čov.

Ale Žilinčania sa zobudia, tomu verte! Čím skôr to bude, tým lepšie pre nich

samot-ných. VLADIMÍR KIKUŠ

O LIGE PO LIGE

OZVENY 2. KOLA NAŠEJ LIGY

Trenčania vnútorne neladia. Po dvoch mimoriadne úspeš-ných sezónach sa dal očakávať ústup z pozícií, ale nie až taký masívny. V minulej na poslednú chvíľu zachránili aspoň účasť v Európskej lige. V druhom predkole vypadli. Izraelskému tí-mu Bnei Jehuda stačilo organi-zovane brániť, počkať si na chy-by a potrestať ich. Súper, ktorý sa už dlhší čas zmieta v štádiu priemernosti, nedokázal odpo-vedať.

POPREHADZOVANÁ ABECEDA

Podľa podobného scenára sa odohrával aj sobotňajší film. Fiktívny vzruch navodil úvodný nápor bielo-červených. Chvíľu po ňom sa nedialo nič. Mužstvá sa na trávniku uložili. Trenčian-ske držalo viac loptu, dunaj-skostredské sa prispôsobovalo. Krivky výkonnosti boli opačné. Domáca smerom dolu, hosťujú-ca pomaly nahor. Hra Trenčína strácala náboj. Stopéri zakladali akcie pomaly. Nemali totiž veľ-mi komu prihrať. Stred poľa bol statický, kraje obrany sa vygu-movali sami. Ako vyslovene ru-šivý faktor pôsobil Keston

Ju-lien. Väčšina jeho rozhodnutí bola zlá. Pri rozohrávke stál níz-ko, s loptou mal minimálne o dotyk navyše, prehrával defen-zívne, ale aj ofenzívne súboje. Nebránil, nepodporoval útok a keď áno, tak len zbytočne do-tiahol krídlu pred sebou do pri-estoru ďalších protihráčov. Ľavá strana teda nefungovala vôbec. K tomu pridajme slabý pohyb stredopoliarov. El Mahdioui stál zapichnutý na pozícii „šestky“ pred stopérmi. Loptu hral ne-skoro od nohy, čím sa zvyšovala pravdepodobnosť straty. Veľké riziko pre trenčiansky systém, ktorý je pri postupnom útoku otvorený. Holanďan s marocký-mi koreňmarocký-mi hatil priestor stre-dopoliarskej cirkulácii. Paur by aj chcel rotovať, ale nemal kde,

Ubbink až tak ani nechcel. Pri-tom pohyb bez lopty je alfou a omegou moderného futbalu. Trenčanom toho z abecedy chý-balo viac, nielen začiatok a ko-niec. Veci si zľahčovali obranco-via, bránenie občas vypustili krí-delníci. Nečudo, že prišiel inka-sovaný gól. Domáci tím si ho vy-pýtal, žlto-modrí vyslyšali. Pa-rádnym spôsobom, pretože spo-lupráca Vidu so Šafrankom bola ukážková a zakončenie tiež.

SIZYFOV BALVAN

Napriek všetkému sa zdalo, že Trenčín zápas predsa len vy-hrá a bude mu stačiť aj to málo, čo predvádzal. Mužstvo zo Žit-ného ostrova totiž odchádzalo fyzicky. Najskôr mu ubrala kys-lík zahodená tutovka, keď

Cho-van vychytal v čistej šanci Ljubi-čiča. Následne ho priškrtili do-máci. Zvýšili aktivitu, pomohli im zostavové rošády. Ľavého obrancu Juliena nahradil pravý Rodney Klooster a zostávajúci členovia sa posunuli o jedno miesto doľava. Skovajsa na kraj, Kleščík ako stopér vedľa neho a Šulek do stredu. Bolo to lep-šie, hoci ani zďaleka nie opti-málne. Lenže zverenci trénera Ševelu našli slabé miesto súpe-ra. Ľavého obrancu Davisa. Ten nestíhal po zranení zápasovému tempu ešte očividnejšie než jeho spoluhráči. Klooster, hoci tech-nicky veľmi slabý, odrovnal svo-jou fyzickosťou Pačindu. Gon-govi tak ostalo na pravom kídle voľné pole pôsobnosti. Šprintér z Nigérie ho aspoň čiastočne vy-užil. Napriek tomu, že len málo-kedy správne vyhodnotil situá-ciu a využil svoje raketové mo-tory, presadzoval sa. Tréner Še-vela navyše správne zmenil zá-pasové zadanie strednému útoč-níkovi Jangovi. Ten začal hrať

viac a aktívnejšie chrbtom od brány, takže viaceré akcie dobre ukotvil. Hostia sa nestíhali pre-súvať, stali sa háklivejšími na zmenu ťažiska hry. Tá v prvom polčase nefungovala, pretože ne-fungovala krátka kombinácia v zhustených priestoroch okolo krajných obrancov zakončená dlhou a presnou diagonálou na široko stojace krídlo. Túto zbraň do prestávky takticky ekipa tré-nera Rossiho eliminovala. S pri-búdajúcim časom strácala kon-trolu v spomínaných priesto-roch. Ale zápas nestratila. Po vy-rovnaní sa zdalo, že Dunajská Streda prehrá. Vidov záblesk ge-niality otočil koleso výsledko-vých dejín. Krásny, no z pohľa-du spôsobu, akým sa zrodil, ná-hodný gól, všetko poprehadzo-val nanovo. Trenčín psychicky zadlávil, DAC vyniesol do futba-lového neba. Po dvoch kolách šesťbodového. Skvelá správa pre jeho fanúšikov. Tí si úspech za-slúžia.

MIROSLAV HAŠAN

Trenčín má problém. Vytušiť sa dal už v Senici. Na Záhorí síce vyhral, ale čo stvárali jeho hráči

v závere zápasu, sa len tak nevidí. Dunajská Streda ich pod Čákovým hradom najskôr usvedčila

z ľahkovážnosti, potom právoplatne odsúdila a napokon výsledkovo popravila. Zaslúžene. Nie

z pohľadu herného, teda že by DAC exceloval. Ani zďaleka. Hostia iba využili skutočnosť, že

favorizovaný súper dobrovoľne položil hlavu na klát a oni ho mohli pohodlne sťať.

3

FUTBAL

Dunajskostredčan Eric Davis a Trenčan Jakub

Paur videli za vzájomný konflikt žltú kartu.

FOTO SITA/TOMÁŠ SOMR

TAKTICKÁ ANAL

ÝZA

na herný prejav T

renčína po prehr

e

s Dunajskou Str

edou 1:2

Vidov záblesk geniality otočil

koleso výsledkových dejín.

Krásny, no z pohľadu spôsobu, akým

sa zrodil, náhodný gól, všetko

poprehadzoval nanovo.

Cena ľahkovážnosti

ANALYTICKÝ POHĽAD ŠPOR

TU

Nigérijský krídelník

Hilary Gong je rýchly,

no Trenčín má iné starosti.

(4)

4 FUTBAL

utorok 1. 8. 2017

OZVENY 2. KOLA NAŠEJ LIGY

●SUMÁR VÝSLEDKOV: Podbrezová –

Trnava 1:2, Trenčín – Dunajská Streda 1:2, Nitra Michalovce 0:0, Žilina – Prešov 2:3, Slovan -Zlaté Moravce-Vráble 2:1, Ružomberok – Seni-ca 4:0.

●DOMÁCI – HOSTIA:

2 1 3 10:8 7/10

●GÓLY: 18, priemer na zápas 3. ● STRELCI KOLA: Egho (Trnava), Vida (Dunajská Streda), Černák (Prešov), Kružliak (Ružomberok) dosiahli po 2 góly.

● DIVÁCI: 10 703, priemer na zápas 1784.

●NÁVŠTEVA KOLA: 2870, stretnutie Nitra - Michalovce.

●ŽLTÉ KARTY: 23.

●VYLÚČENIA: 2, Černák (Prešov), Podho-rin (Senica).

●POKUTOVÉ KOPY: 4/3, Vavro (Žilina), Streňo (Prešov), Kružliak (Ružomberok) pre-menili, Lačný (Ružomberok) nepremenil.

STRELCI

●3 GÓLY: Mareš (Slovan)

●2 GÓLY: Egho (Trnava), Vida (Dunajská Streda), Černák (Prešov), Kružliak (Ružombe-rok)

POSTAVA KOLA

KRISTOPHER VIDA

Maďarský ofenzívny krídelník Kristopher Vida potvrdil svoje gólové chúťky už v minulej sezóne, v ktorej zaznamenal v drese Dunaj-skej Stredy päť presných zásahov. V sobotu v Trenčíne dosiahol dva, oba veľmi pekné. Nielenže nimi zariadil trojbodový zisk pre DAC, ale zároveň priznal, že to bol vôbec jeho prvý dvojgólový zápas v seniorskej kariére.

POTLESK KOLA

Patrí prešovskému Tatranu! V ostatnej sezóne jedenásty tím najvyššej súťaže sa vo výbornom svetle predviedol na štadióne pod Dubňom a dokázal triumfovať nad úradujú-cim majstrom zo Žiliny. Aj napriek tomu, že od 44. minúty dohrávali hostia v početnom osla-bení, dokázali po prestávke o desiatich dokon-ca streliť aj víťazný gól. Tatran tak ukončil žilinskú 14-zápasovú sériu domácich víťaz-stiev v najvyššej súťaži, „šošonov“ zdolal prvýkrát od 22. mája 2013, keď triumfoval pod Dubňom 1:0.

SMOLIAR KOLA

Zdá sa, že 35-ročnú ikonu bratislavského Slovana - útočníka Róberta Vitteka - nepre-stávajú obchádzať zdravotné problémy ani v novej sezóne. S 23 gólmi historicky najlep-ší kanonier slovenskej reprezentácie musel v sobotňajšom domácom súboji proti Zlatým Moravciam striedať už v 22. minúte, keď si poranil zadný stehenný sval. Paradoxne podobné zranenie si na piatkovom tréningu privodil i jeho kolega z útoku Jakub Mareš, takže český legionár na zápas s ViOn-om nebol vôbec k dispozícii.

KURIOZITA KOLA

Akoby si útočník Prešova Roland Černák v Žiline zaumienil, že všetko podstatné stihne ešte v prvom polčase. Odchovanec Trebišova potreboval na dosiahnutie premiérových stre-leckých zápisov v zeleno-bielom drese Tatrana 12 minút (4. a 16.). Následne sa preoriento-val na žlté karty, dve - po ktorých nasledova-la červená - inkasoval v priebehu 15 minút (29. a 44.). Na tribúne však napokon netŕpol sám, spoločnosť mu robil tréner Miroslav Jan-tek, ktorého tam hlavný rozhodca vykázal za nešportové správanie.

BILANCIA 2. KOLA

HROŠŠO

(Nitra, 2)

GREŠŠÁK

(Trnava, 1)

EGHO

(Trnava, 1)

KATONA

(Prešov, 1)

BOŽOK

(Michalovce, 1)

DE KAMPS

(Slovan, 1)

MIROSLAV JANTEK

(Prešov, 1)

VIDA

(Dunajská Streda, 1)

TÓTH

(Trnava, 1)

KRUŽLIAK

(Ružomberok, 1)

UDEH

(Prešov, 1)

ZOSTAVA

KOLA

Tréner

PODBREZOVÁ – TRNAVA 1:2 PATRIK HRČKA IVOR LEHOŤAN 3 TRENČÍN – DUNAJSKÁ STREDA 1:2 PETER ZIEMBA MIROSLAV HAŠAN 2 NITRA – MICHALOVCE 0:0 JOZEF PAVLÍK RÓBERT ČAPLA 1 ŽILINA – PREŠOV 2:3 ADAM SOMOLÁNI VLADIMÍR KIKUŠ 2 SLOVAN - ZLATÉ MORAVCE-VRÁBLE 2:1 MICHAL OČENÁŠ ONDREJ LAUKO 2 RUŽOMBEROK – SENICA 4:0 PAVEL OCHOTNICKÝ MIROSLAV ANTOL 2

ZNÁMKOVANIE ROZHODCOV

ZÁPAS VÝSLEDOK ROZHODCA REDAKTOR ZNÁMKA

Systém hodnotenia rozhodcov je ako v škole, v intervale od 1 po 5. Rozhodca od nás dostáva známku, ktorá slovne zodpovedá nasledovnému výkonu: 1 – výborný, 2 – veľmi dobrý, 3 – uspoko-jivý, 4 – nedostatočný, 5 – zlý. 1. Nitra 6370 (2) 2. Dunajská Streda 4998 (1) 3. Trenčín 2146 (1) 4. Trnava 2134 (1) 5. Žilina 2025 (1) 6. Zlaté Moravce 1788 (1) 7. Podbrezová 1423 (1) 8. Ružomberok 1394 (1) 9. Senica 1213 (1) 10. Prešov 1212 (1) 11. Slovan 845 (1)

Michalovce ešte doma nehrali.

ZRKADLO ZÁUJMU DOMA

1. Michalovce 5004 (2) 2. Podbrezová 4998 (1) 3. Žilina 3500 (1) 4. Dunajská Streda 2146 (1) 5. Prešov 2025 (1) 6. Ružomberok 1788 (1) 7. Trnava 1423 (1) 8. Senica 1394 (1) 9. Trenčín 1213 (1) 10. Slovan 1212 (1) 11. Zlaté Moravce 845 (1)

Nitra ešte vonku nehrala.

ZRKADLO ZÁUJMU VONKU

DANIEL

(Ružomberok, 1)

ROZHOVOR KOLA

s JOZEFOM MAJOROŠOM, novým asistentom trénera v Michalovciach

●PPred pád dňami ste v reali-začnom tíme MFK Zemplín vy-menili Ivana Lapšanského, ktorý zamieril do LLotyšska. Ako prišlo k tomuto spojeniu?

„Po zápase v Trnave som tele-fonoval s trénerom Tónom Šolti-som, s ktorým sa veľmi dobre po-známe. Opýtal sa ma, či by som neprišiel k nemu do realizačného tímu. Nezaváhal som a prijal som možnosť premiérovo pracovať v prvej lige. Zatiaľ nebol priestor, ale určite niečo prinesiem do ka-bíny...“ (smiech)

●Pod Zoborom ste síce získali prvý bod, ale podobne ako v Tr-nave ste sa nepresadili v koncov-ke...

„Mrzí nás, že sme solídny vý-kon nepretavili do efektívnej vý- kon-covky. Najmä v prvom polčase sme boli dominantnejšie muž-stvo. Chlapci ukázali potenciál, snahu, kombináciu, čo je potešu-júce. Naďalej tvrdo pracujeme na tom, aby nám začali padať aj góly a prichádzali víťazstvá. Musíme byť agresívnejší v šestnástke, ísť chladnokrvne za presným zása-hom.“

●Počas kariéry ste nastupovali v strede poľa a prihrávkami ste zásobovali spoluhráčov. Už ste na tréninngoch ukázali niečo z vášho futbalového kumštu?

„Kariéru som musel predčasne ukončiť po tridsiatke pre opakuj-úce sa zdravotné problémy s pra-vým kolenom. Rekreačne si futbal

zahrám, ale na tréningu sa už do hry nepúšťam, nanajvýš do baga.“ ●V uplynulej sezóne ste tréno-vali VSS Košice. Po postupe vás hráči vyhadzovali nad hlavy, osla-vovaal sa návrat do najvyššej súťa-že. Pre finančné problémy však mužstvo nedostalo licenciu a

na-koniecc klub zanikol...

„Je mi z toho nesmierne smut-no, nikoho neteší, že sa futbalová bašta zrútila. Mal som osemnásť rokov, keď ma do košického tímu vytiahol tréner Ján Kozák. Bol som v kádri, ktorý získal dva titu-ly a okúsil skupinovú fázu Ligy

majstrov, hoci sme s Juventusom, Manchestrom United a Feyenoor-dom nezískali ani bod. Už ako tré-ner som sa tešil spolu s hráčmi, keď sme v kvalitnej konkurencii vyhrali druhú ligu. Situácia sa po-čas sezóny menila, skôr prevládali negatívne scenáre. Napriek tomu sme stále verili, že sa to utrasie, nájdu sa financie, príde nejaký in-vestor a Košice budú v najvyššej súťaži. Žiaľ, nestalo sa tak...“

●Cítili ste už počas jari, že sa naplní katastrofický scenár?

„Nikto z nás si nepripúšťal, že čierne mraky prinesú až zánik klubu, že do súťaží sa nakoniec neprihlásia ani mládežnícke druž-stvá. Skôr sme dúfali, že sa situá-cia otočí k lepšiemu a zaveje pri-aznivý vietor.“

●Dalo sa koncentrovať na ro-botu, trénovať, keď nad vami vi-sela neistota?

„Bolo to nesmierne ťažké a ná-ročné. Každý z nás vnímal, čo sa v klube deje, že chýbajú financie. Na druhej strane sme mali určité ciele a tie sme chceli naplniť aj napriek nepriaznivej situácii. Zá-kladnú časť sme vyhrali jasne s pätnásťbodovým náskokom, keď sme prehrali jeden duel a inkaso-vali sedem gólov. Jarná časť už ne-bola tak kvalitná, ale pod to sa vý-razne podpísali rôzne vplyvy, kto-ré zasahovali do mužstva.“

●Viacerí hráči z kádra odchá-dzali s nevyplatenými financiami. Má klub podlžnosti aj voči vám?

„Samozrejme. Sme zvedaví, ako a kedy sa to vyrieši a vyrovná.“

●Prezradíte, za aké dlhé obdo-bie ste nevideli výplatu?

„Je toho viac, bavíme sa o neja-kých siedmich mesiacoch.“

v Zvažujete, že budete túto si-tuáciu rieššiť právnou cestou?

„Uvidím, čo sa s tým dá robiť. Určite sa budem chcieť ešte roz-právať s prezidentom klubu Bla-žejom Podolákom a sám som zve-davý, ako to nakoniec vypáli.“

●V Košiciach ste ako hráč pre-žili najkrajšie futbalové roky, ako tréner ste VSS opätovne doviedli doo našej ligy. Veríte, že sa futbal v klube postaví na nohy?

„Prial by som si, aby sa tak sta-lo čo najskôr. Košický futbal má tradíciu, úspechy, fanúšikov a vy-choval viacerých reprezentantov či trénerov. Úspechy a priaznivé výsledky nakoniec zatienila smut-ná derniéra. Dovolím si povedať, že pre slovenský futbal je to veľká strata...“

RÓBERT ČAPLA

Mal som

osemnásť

ro-kov, keď ma do

košického tímu

vy-tiahol tréner Ján

Kozák. Bol som

v kádri, ktorý

získal dva tituly

a okúsil

skupino-vú fázu Ligy

maj-strov.

Veľká strata pre slovenský futbal

Jozef „Čepi“ Majoroš je posledný tréner, ktorý viedol VSS Košice. Dokonca s týmto klubom na sklonku jari vyhral druhú ligu. Trénovať

ho medzi elitou mu nebolo súdené, klub pre dlhodobé finančné problémy ukončil športovú činnosť. Jozef Majoroš sa zakrátko stal

asis-tentom Antona Šoltisa v Michalovciach.

Kristopher Vida

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

(5)

OZVENY 2. KOLA NAŠEJ LIGY

5

FUTBAL

Tréner Ružomberka Norbert Hrnčár stavil proti Senici na ro-zostavenie s tromi stopérmi, na hrote sa tak vytvorilo miesto pre dvojicu útočníkov. Šancu vedľa seba dostali Nermin Haskič a Mi-loš Lačný. Obaja zahodili viacero veľmi dobrých príležitostí či „uto-pili“ sľubne sa rozvíjajúce kombi-nácie pred šestnástkou súpera, napokon sa však obaja v druhom polčase zapísali medzi strelcov a prikrášlili suverénne víťazstvo MFK.

„Veľmi som túžil dať gól, navy-še v domácom dueli. Som rád, aj za Miloša, že nám to obom vyšlo. Jee to perfektná vzpruha a motivá-cia,“ povedal bosniansky útočník, ktorý prišiel na Liptov teraz v le-te. V drese „Ruže“ to bol jeho pre-miérový presný zásah. „Musíme popracovať najmä na efektivite. Vo štvrtok proti Everrtonu nebu-deme mať toľko šancí. Naopak, prídu možno jedna či dve a tie musíme dať, ak chceme byť ús--pešní. Po prvom zápase môžeme naozaj ľutovať brvno, ktoré sme

nastrelili. Celkovo som rád, že sme ssa v Liverpoole nezľakli. Tak-to pôjdeme aj do odvety,“ doplnil odhodlane Nermin Haskič.

Z možností, do ktorých sa ofenzívna dvojica dostala, mal najväčšiu Miloš Lačný v 29. mi-núte. Loptu si postavil na biely bod, poslal ju však vedľa pravej žrde. „Stane sa, aj veľkí hráči ne-dávajú penaalty. Možno som bol myšlienkami niekde inde, ťažko povedať. Bolo by iné, ak by som to potom neodčinill gólom z hry, som rád, že opak je pravda.“ Lač-ného potešilo, že tentoraz doká-zal so spoluhráčmi prepnúť z po-hárovej Európy na ligu. „V Zla-tých Moravciach nám to nevyšlo, teraz áno. Je veeľký rozdiel hrať s mužstvom z Premier League a zo slovenskej ligy, no aj takéto duely musíme zvládať.“ Na otáz-ku, čo očakáva od štvrtkového prestížneho duelu proti Evertonu, útočník Ružomberka sebe vlast-ným spôsobom odvetil: „Vyhráme 4:0 a pôjdeme domov...“

(man)

Ružomberok nastúpil proti Senici s dvoma útočníkmi, obaja v druhom polčase skórovali

Haskič:

Proti Evertonu musíme byť efektívnejší

Pred zápasom s Ružomber-kom sa vedeniu Senice podarilo dotiahnuť príchod útočníka Fili-pa Ďuriša z bratislavského Slova-na. Na Záhorí je na polročnom hosťovaní, v nedeľu večer pod Čebraťom už odohral celý duel. „Bola to moja prvá deväťdesiat-minútovka v najvyššej súťaži. Ukázalo sa, že zatiaľ čo my má-me mlladé mužstvo, Ružomberok má kvalitu. Súperov musíme do-háňať bojovnosťou, čas na zohra-tie a nácvik ofenzívnych akcií za-tiaľ nebol dostatočný,“ povedal 22-ročný bratislavský rodák, pre ktorého to bol celkovo štrnásty duel medzi slovenskou elitou, no prvý v základnej zostave.

Aj podľa neho bolo jeden

z kľúčových okamihov zápasu 2. kola vylúčenie Olivera Podho-rina už v 23. minúte. „Samozrej-me, že nás to ovplyvnilo. Plus tam bolli dve penalty, jednu, na-šťastie, domáci nedali. Určite nás to trochu potopilo, ale s tým sa už nedáá nič robiť.“

Veľká konkurencia v Slovane bola hlavná príčina, prečo sa Fi-lip Ďuriš minimálne na pol roka odsťahoval z Pasienkov. „Ja aj ve-denie sme videli, že by som sa len ťažko presadil v prvom tíme. Som rád, že som mohol ísť do Senice, kde budem získavať skúsenosti v prvej lige. Verím, že pomôžem Senici uhrať čo najlepšie výsled-ky. Musíme sa dať dokopy, ne-chceme všade len prehrávať.

Bu-deme bojovať a snaažiť sa byť čo najťažší súperi pre všetkých.“ V najbližšom dueli privíta Senica v piatok práve belasých. „Ešte ne-viem, či budem môcť nastúpiť. Ak áno, bolo by to pre mňa zvláštne, keďže je to môj mater-ský klub. Nepopieram, rád by som si zahral proti Slovvanu,“

do-dal Filip Ďuriš. (man)

Pred zápasom s Prešovom prevzal od vý-konného riaditeľa ÚLK Michala Mertinyá-ka ocenenie pre najlepšieho hráča za me-siac apríl, ale po stretnutí mal od dobrej nálady ďaleko. Žilinský kapitán Michal Škvarka bol z prehry rozladený a v pozá-pasovom rozhovore sa mu len ťažko hľa-dali slová ospravedlnenia. „Doplácame na slabú efektivitu v koncovke. Hráme, hrá-me, hráhrá-me, súper sa dostane k našej bráne a skkóruje. Dotiahneme na 1:1, myslíme si, že zápas zlomíme a necháme si streliť dru-hý gól. Potom naháňaame utekajúceho za-jaca, centrujeme, strieľame, triafame brá-niacich protihráčov, no efekt žiadny. Ťaž-ko sa strieľajú góly do prehustenej obra-ny,“ vravel kapitán MŠK. Z toho, že úra-dujúci majster nemá po dvoch kolách na konte ešte žiadny bod, jeho kapitán tragé-diu nerobí. „V hre je ešte veľa bodov, ide o to, ako sa nasstavíme a začneme šliapať. Musíme sa zmobilizovať, zvýšiť dôslednosť, zodpovednosť. Nevieme sa presadiiť v kon-covke a dostávame zbytočné góly. Šance si dokážeme vypracovať, len nevieme dotla-čiť loptu ddo siete, hoci trebárs aj chrbtom. Verím, že to príde. Všetky tímy nás berú ako šampiónov, chcú sa prroti nám vytiah-nuť, aj o to sú pre nás zápasy ťažšie,“ dodal Michal Škvarka.

Brali by sme

aj gól

chrbtom

ŽILINA – PREŠOV 2:3

RUŽOMBEROK – SENICA 4:0

Do šestnástej minúty strelil dva góly, potom už zbieral žlté karty. Prvú videl v 29. minúte, ďalšiu schytal v 44. minúte a au-tomaticky nasledovala červená. „Bolo to dosť divoké, ale o to bol predsa futbal krajší. Do Žili-ny sme prišli zabodovať, čo sa poodarilo. Inkasované góly nami neotriasli, vedeli sme, čo chce-me hrať. Žilina bola ťažký súper, ale nečakal som, že nám ponúk-ne až toľko priestoru, takže sme

mali ľahšiu úlohu,“ vravel autor dvoch gólov Prešova Roland Černák.

Z vylúčenia bol smutný, uve-domoval si, že svojmu tímu ním poriadne skomplikoval situáciu. „Prvú žltú kartuu beriem, bol to faul, ale druhá... Jednoducho som bežal okolo Diaza a ako sa otáčal, narazil mi do ruuky. Roz-hodca to posúdil ako to posúdil. Tŕpol som na tribúne, chlapcom moje vylúčenie určite nepom

moh-lo, ale veril som im. Do druhej časti sme išli už len betónovať a brániť bod, našťastie to vyšlo n

nad očakávania a berieme do-mov tri body,“ dodal 20-ročný útočník, ktorý prišiel do Tatra-na Tatra-na ročné hosťovanie z Du-najskej Stredy, v jej drese sa v najvyššej súťaži radoval z gólu štyrikrát.

Mimochodom, Prešovčania strelili Žiline tri góly po viac ako 15 rokoch, keď 4. júna 2002 tri-umfovali na domácom trávniku tiež 3:2. (kik)

Ďuriš:

V Senici chcem

získavať skúsenosti

Tréner Senice Ivan Vrabec bol po súboji v Ružomberku veľ-mi sklamaný. „Futbal je hra,

z ktorej by sme mali mať ra-dosť, a to momentálne nie je náš prípad. Pracujem s hráč-mi, z ktorých mnohí nemajú ani na II. ligu... Sú tu aj takí, ktorých obdivujem a šliapali až do konca, ale je ich málo. Potrebujeme nie päť, ale de-sať nových hráčov, aby sme vytvorili v mužstve konkuren-ciu. Pokiaľ sa nám to nepo-darí, budeme sa veľmi trá-piť,“ skonštatoval veľavravne

kouč momentálne najväčšieho outsidera najvyššej súťaže.

KRITICKÝ VRABEC

Dvojgólový strelec Prešova ROLAND ČERNÁK:

Prvú žltú beriem, ale druhá...

Kapitán Žilinčanov MICHAL ŠKVARKA:

Žilinský kapitán Michal Škvarka sa v tejto sezóne ešte netešil ani z

jed-ného bodu.

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

Nermin Haskič (vpravo,

na archívnom zábere)

si v nedeľu otvoril

gólový účet v drese

Ružomberka.

FOTO TASR/ BRANISLAV RAČKO

ŽILINA – PREŠOV 2:3

(6)

6 FUTBAL

utorok 1. 8. 2017

Š-242/55

OZVENY 2. KOLA NAŠEJ LIGY

Ani jeden z dvojice nových le-gionárov ešte nezasiahol do stret-nutia s ViOn-om, neboli ani na súpiske. Tento piatok v Senici by to už mohlo byť inak. „Rozhod-nutie je na trénerovi. Som zdra-vý a odhodlaný nastúpiť, chcel by som hrať. Pochopím, ak nedo-stanem šancu hneď na začiatku a v zostave budú chalani, ktorí sú v mužstve dlhšie,“ povedal usmiaty Vasil Božikov. Tento 29-ročný stopér odohral za bulhar-skú reprezentáciu sedem zápa-sov. V posledných štyroch proti Švédsku, Holandsku a dva razy Bielorusku v kvalifikácii MS 2018 absolvoval vždy plnú minu-táž.

Božikov má solídny prehľad o slovenskej lige. „Ako rodáák z Bulharska pozorne sledujem dianie v ligách z takzvaného vý-chodného bloku, takže poznám aj najvyšššiu slovenskú súťaž. Keď sa povie slovenská liga, vždy mi prvé napadne Slovan Brati-slava. Bol som rrád a poctený, že o mňa prejavil záujem najväčší a najslávnejší slovenský klub. Netrvalo dlho a súhlasil som so spoluprácou. Rýchlo sme sa do-hodli na podmienkach,“ pozna-menal Božikov, ktorý naposledy hrával za tureckú Kasimpasu a predtým v domovine aj za Li-tex Loveč, Miňor Pernik a Gi-gant Saedinenie. „V novom klu-be chcem pomôcť k naplnenniu ambícií, ktorými sú titul, víťaz-stvo v pohári a účasť v skupine európskych pohárov. Ale najprv sa chcem v dobrom svetle ukázať trénerovi, dostať sa do zostavy, pravidelne hrávať a v každom zá-pase odvviesť maximum,“ uviedol Vasil Božikov na margo klubo-vých i svojich ambícií.

Božikov našiel v belasej kabí-ne aj jednu známu tvár. „Poz-nám útočníka Róberta Vitteka, teda nie osobne, ale z televízie,“ uviedol na správnu mieru otáz-ku smerujúcu otáz-ku kádru. „Viem, žee Vittek dosiahol veľa v repre-zentácii i zahraničných ligách. Je skvelé, že môžem byť v kabíne s hráčomm, ktorý strelil na

maj-strovstvách sveta štyri góly a dl-ho bol líder slovenskej reprezen-tácie. BBolo by skvelé, keby som aj ja raz dosiahol niečo podobné. Samozrejme, nemyslím počet gó-lov, skôr úúspechy v obrane ná-rodného tímu,“ uzavrel Božikov, ktorého v lete lanárili aj ruský Amkar Perm či CSKA Sofia.

ONDREJ LAUKO Slabý ako prevarený čaj,

zvyk-ne sa hovoriť o zvyk-nevýrazných uda-lostiach. Presne týmto úslovím si môžeme pomôcť pri hodnotení výkonu rekordného osemnásob-ného slovenského šampióna v du-eli proti ViOn-u. „Ak budeme po-kračovať takýmto spôsobom, ne-bude to dobre a skôr či neskôr nás niekto zlomí. Nekoontrolovali sme zápas. Súper mal veľa šancí, najmä v prvom polčase sme ho pustili do dvoch či troch vyylože-ných príležitostí. Predovšetkým v domácich stretnutiach si to ne-môžeme dovoliť, mali by sme bbyť oveľa dominantnejší. Kritériá spĺňalo asi len prvých desať alebo

pätnásť minút, potom sme to po-k

kazili,“ vyslovil kritiku do vlast-ných radov kapitán Bratislavča-nov Boris Sekulič.

Slovan funguje na začiatku tej-to sezóny hojdačkovo, raz je ho-re, o chvíľu hneď dole. Na jasné víťazstvo 5:1 nad Prešovom v úvodnom kole nenadviazal so Zlatými Moravcami. Síce si pripí-sal druhé víťazstvo, ale rozhodne nie dominantným spôsobom. Rovnako nepresvedčivý bol aj v dvojzápase 2. predkola Európ-skej ligy s dánskym Lyngby. „Ur-čite nie je prekvapenie, že na šta-dióne bolo znovu málo fanúšikov. Po neúspechu vv Európskej lige sa

to dalo čakať. Takýmito výkonmi, ako proti Zlatým Moravciam, ur-čite neprilákame ľudí na tribú-ny,“ pridal svoj postreh Boris Se-kulič. „Jediné pozitívum z tohto zápasu je, že sme dokázali zvíťa-ziť, aj keď sme nehhrali dobre. Ak chceme naplniť najvyššie ambí-cie, tak musíme zvládať takéto du-ely,“ doplnil Boris Sekulič. Bol to práve on, kto už v úvode zápasu otvoril skóre, no sám priznal, že poriadne kurióznym spôsobom. „Ja som leen zblokoval odkop sú-pera. V prvom momente som ani nevedel, že lopta skončila v brá-ne. Mal som veľkkú dávku šťastia,“ hovoril po svojom premiérovom ligovom zásahu v drese Slovana. Rozhodujúci druhý pridal v dru-hom polčase Vukan Savičevič. Útočné tykadlá Hološko, Čavrič a Vittek vyšli gólovo naprázdno. Treba však dodať, že Róbert Vit-tek nútene odstúpil zo zápasu pre zranenie stehenného svalu už v 21. minúte. Pre rovnaký zdra-votný problém bol iba na lavičke náhradníkov Jakub Mareš, ktorý sa zaskvel v prvom kole hetrikom do siete Prešova. (lon)

Kapitán Slovana BORIS SEKULIČ bol napriek víťazstvu poriadne kritický

Nová posila Slovana Bratislava VASIL BOŽIKOV:

SLOVAN – ZLATÉ MORAVCE 2:1

Prevarený čaj

Boris Sekulič (vpravo) strelil svoj prvý ligový gól v drese Slovana.

FOTO SITA/MARTIN MEDŇANSKÝ

Byť ako Vittek, ale vzadu

Krátko pred úvodným hvizdom sobotňajšieho zápasu medzi Slovanom Bratislava a Zlatými

Moravcami hlásateľ na Pasienkoch oznámil, že belasí získali dve nové posily. Okrem gréckeho

ľavého obrancu Diamantisa Chouchoumisa aj bulharského reprezentanta Vasila Božikova,

ktoré-ho sme stretli po stretnutí v mixzóne a využili sme chvíľu na krátky rozktoré-hovor.

Slovan Bratislava síce vládne ligovému poradiu, no jeho výkon

v zápase proti Zlatým Moravciam bol podpriemerný. Belasí

zvíťazi-li nad hráčmi ViOn-u 2:1, ale svojou hrou nenadchzvíťazi-li len niečo vyše

osemsto fanúšikov na štadióne.

Je skvelé, že môžem byť

v kabíne s hráčom, ktorý strelil

na majstrovstvách sveta štyri

góly a dlho bol líder slovenskej

reprezentácie.

(7)

DÁNSKO

●LESNIAK (Aalborg) 90 vo Farume s Nordsjoellandom (2:3) ●SYLVESTR (Aalborg) 7 vo Farume s Nordsjoellandom (2:3)

USA

●RUSNÁK (Real Salt Lake) 90 s Columbus Crew (2:2)

ŠVAJČIARSKO

●FAŠKO (Grasshoppers) 90 s Young Boys Bern (0:4)

NEMECKO II

●ZREĽÁK (Norimberg) 29 s Kaiserslauternom (3:0)

RUMUNSKO

●NEMEC (Dinamo Bukurešť) 30 v Konstanci (1:0)

BULHARSKO

●PERNIŠ (Beroe) 90 s Blagojevgradom (1:1)

●PROCHÁZKA (Levski Sofia) 90 s Bistricou (2:0)

POĽSKO

●MUCHA (Nieciecza) 90 s Lubinom (1:1)

●MIŠÁK (Nieciecza) 73 s Lubinom (1:1)

●ŠTEFÁNIK (Nieciecza) 45 s Lubinom (1:1)

●MIKOVIČ (Nieciecza) 45 s Lubinom (1:1)

●GUBA (Nieciecza) 17/1 s Lubinom (1:1)

●POLAČEK (Zaglebie Lubin) 90 v Niecieczi (1:1) ●GULDAN (Zaglebie Lubin) 90 v Niecieczi (1:1)

●PICH (Slask Vroclav) 90 s Lechiou (3:2)

●KUCIAK (Lechia Gdansk) 90 so Slaskom (2:3)

●PITER-BUČKO (Sandecja Nowy Sacz) 90 vo Varšave s Legiou (0:2) ●MRÁZ (Sandecja Nowy Sacz) 54 vo Varšave s Legiou (0:2) ●KELEMEN (Jagiellonia Bialystok) 90 v Štetíne (1:0)

●RUSOV (Piast Gliwice) 90 v Poznani (1:5)

●BUKATA (Piast Gliwice) 90 v Poznani (1:5)

●MIHALÍK (Cracovia) 90 v Kielcoch (2:4)

●SIPĽAK (Cracovia) 90/1 v Kielcoch (2:4)

MAĎARSKO

●SZARKA (Diósgyör) 90 v Szombathely (3:0)

●MOLNÁR (Paks) 90 s Debrecínom (1:1)

●TUJVEL (Mezökövesd Zsóry) 90 v Budapešti s Ferencvárosom (0:5) ●HUDÁK (Mezökövesd Zsóry) 90 v Budapešti s Ferencvárosom (0:5) ●PILLÁR (Mezökövesd Zsóry) 90 v Budapešti s Ferencvárosom (0:5) ●BRAŠEŇ (Mezökövesd Zsóry) 60 v Budapešti s Ferencvárosom (0:5) ●KAMENÁR (Vasas) 90 s Puskásovou akadémiou (2:0)

ČESKO

●HLINKA (Baník Ostrava) 90 v Brne (3:1)

●HROŠOVSKÝ (Viktoria Plzeň) 81/1 s Duklou Praha (4:0)

●SCHRANZ (Dukla Praha) 90 v Plzni (0:4)

●BILOVSKÝ (Dukla Praha) 77 v Plzni (0:4)

●JANEČKA (Karviná) 90 s Jihlavou (2:0)

●ŠTEPANOVSKÝ (Karviná) 90 s Jihlavou (2:0)

●RAKOVAN (Jihlava) 90 v Karvinej (0:2)

●ŠIMKO (Slovácko) 90 s Jabloncom (1:1)

●MATEJOV (Zlín) 90 v Liberci (0:1)

●DÚBRAVKA (Sparta Praha) 90 s Bohemians 1905 (1:1) ●ŠTETINA (Sparta Praha) 45 s Bohemians 1905 (1:1)

KAZACHSTAN

●KOLČÁK (Aktobe) 24 s Kajratom Almaty (1:2)

●SZÖKE (Šachter Karagandy) 90 s Tarazom (0:1) ●ZOŠÁK (Šachter Karagandy) 57 s Tarazom (0:1)

RUSKO II

●M. ĎURIŠ (Orenburg) 90/1 so Zenitom B (1:0)

●POZNÁMKA: Uvádzame iba hráčov, ktorí nastúpili na zápas.

AKO HRALI SLOVÁCI

7

FUTBAL

V úvodnom ligovom kole na-plno zabrali obaja favoriti naj-vyššej súťaže. Víťazný návrat do Plzne zaznamenal tréner Pavel Vrba. Viktoria deklasovala praž-skú Duklu 4:0, keď všetky góly padli už v prvom dejstve a v po-radí druhý zaznamenal sloven-ský stredopoliar Patrik Hrošov-ský.

„V prvom polčase sme hrali veľmi dobre, a mali sme šťastie, že sme streli-li prvý gól. Po ňom mu-sella Dukla otvoriť hru, my sme využívali rýchlu pre-chodovú fázu a skvele sme za-končovali vypracovanéé situácie. Nevravím, že naša hra bola ide-álna, ale v prvom polčase sme hrali dobre. V druhom sme už n

neboli takí presní ani behaví. Zápas tak čiastočne stratil kvali-tu. Aj Dukla mohla streliť gól, malla šance. My sme však boli mimoriadne úspešní vo finálnej fáze, veď v prvom dejstve sme dali štyri gólly snáď z piatich

stri-el,“ povedal pre webovú stránku Plzne spokojný Pavel Vrba. „Jeden z dôvodov, prečo som sa vrátil do Viktorie, sú jej fan-úšikoviaa, ktorí ma prijali výbor-ne. Teší ma, že sme sa postarali o to, aby boli spokojní,“ dodal.

„Bol to prvý zápas sezóny, teši-li sme sa naň. Dateši-li sme rýchle gó-ly, čo rozhodlo. Na štadióne bolla skvelá atmosféra, diváci nám ve-ľmi pomohli,“ skonštatoval Pat-rik Hrošovský, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou. „Vnímal som to ako motiváciu navyše, ale pripravooval som sa tak ako vždy.“

● ● ●

Majstrovská Slavia zdolala Te-plice 1:0, keď jediný gól strelila nová akvizícia Halil Altintop z pokutového kopu. Hlavný roz-hodca Orel penaltu najprv ne-chcel nariadiť, rozhodol sa zrej-me až na pokyn postranného ar-bitra. Televízne zábery však po-tvrdili jeho omyl, pretože lopta trafila hosťujúceho Tomáša Vondrášeka do hlavy. „Mrzí ma, že takáto chyba rozhodla o zápa-se. Okradlo nás to o úspech, o bodový zisk,“ povedal Vondrá-šek. Po zápase sa športovo za-choval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, ktorý na svoj Twitter napísal ta-kýto príspevok: „Penalta too ne-bola, prekáža mi víťazstvo touto formou. Chceme fair-play sezónu a na zápas nemôžeme byť pyšní. O

Ospravedlnenie do Teplíc.“ ● ● ●

Tretí favorit na majstrovský ti-tul, Sparta Praha, nezvládla vstup do súťaže. V nedeľňajšom dueli iba remizovala v malom pražskom derby s tímom Bohe-mians 1905 (1:1). Taliansky kouč Andrea Stramaccioni teda stále čaká na triumf na lavičke slávneho klubu.

Slovenský stopér Lukáš Šteti-na po zápase prizŠteti-nal, že Sparta si druhopolčasovým výkonom koledovala o bodovú stratu. Skóre duelu otvoril v 16. min z pokutového kopu veterán Da-vid Lafata, pre člena Klubu ligo-vých kanonierov to bol už 200. presný zásah v najvyšších súťa-žiach. Viac majú na konte iba Josef Bican (447) a Vlastimil Ko-pecký (252), legendy Slavie z medzivojnového a povojnové-ho obdobia. Nečakanú remízu a cenný bod pre „klokanov“ za-riadil v 88. min Michal Šmíd. „Samozrejme, je to veľké skla-manie. Išli sme tomu naproti, prestali sme hrať. Od 75. min sme bbránili tesný náskok 1:0, ako keby sa nemohlo nič stať. Prehrávali sme súboje a praktic-ky všetko smee hasili až v šestná-stke. Nemali by sme mať takýto prístup,“ vyhlásil Štetina pre ofi-ciálnu klubovú stránku.

Dvadsaťšesťročný rodák z Nit-ry naskočil do stretnutia až tes-ne pred polčasovou prestávkou, keď nahradil zraneného turec-kého legionára Semiha Kayu.

(kik) Nieciecza má okolo 700

oby-vateľov, na futbalovej mape v strednej Európe je najmenšia obec v najvyššej súťaži. Klub sa dlhé roky pohyboval v nižších li-gách, až v lete 2015 postúpil do Ekstraklasy. V premiére sa v nej zachraňoval, potom medzi elitou rúbal smelšie, dostal sa v nad-stavbe do spoločnosti Legie, Ja-giellonie, Lechie Gdansk či Le-chu Poznaň, ktorí si brúsili zuby na titul.

Termalica napokon skončila ôsma. V lete vedenie siahlo po zmene v realizačnom tíme. Po troch mesiacoch skončil Marcin Weglewski, ktorého nahradil 40-ročný Mariusz Rumak. Ten na-jmä v Lechu mal výborné výsled-ky s mládežníkmi, neskôr sa po-sunul do seniorského tímu a bol asistent bývalého španielskeho internacionála Bakera. „Počas prestávky nastal v kolektíve vý-razný pohyb. Odišlo desať hrá-čov, medzi nimi aj Daliborr Ple-va. Pritom tento obranca bol v klube od leta 2011,“ povedal 26-ročný Martin Mikovič. Bývalý kapitán Trnavy zamieril do Nie-ciecze na začiatku tohto roku a odohral deväť duelov. „Trénin-gy sú zaujímavé, pestré a v zápa--soch nehráme na náhodu. Ťažko sa však dostávame do strelec-kých možností, medzi žrde

trafí-me dvaa-trikrát a málo strieľame zo stredných vzdialeností. Chý-ba nám Roman Gergel, ktorý si natrhol brušnné svalstvo. Podstú-pil operáciu v Katoviciach, kde

mu poškodené miesto spevnili si-eťkou.“

Nieciecza zatiaľ zbiera tesné výsledky. Po najtesnejších pre-hrách s Jagielloniou a v Krakove

s Wislou, prišiel nerozhodný vý-sledok 1:1 so Zaglebie Lubin, ktorý s takmer posledným hviz-dom rozhodcu zachraňoval Dá-vid Guba. „Bolli to silní a kvalitní súperi, ale s výsledkami určite nie sme spokojní. Nezachytili sme začiatok sezónny, musíme sa s tým popasovať, aby sme naplno bodovali a postupne sa štverali v tabuľke do vyšších poschhodí.“

V lete tím posilnil brankár Ján Mucha, ktorý má bohaté skúse-nosti aj z poľského futbalu. „Vodcovská osobnosť, futbalová ikona, ktorej slovo má v kabíne váhu. Zvažovalo sa, že bude ka a-pitán, ale páska nakoniec pristá-la na rukáve Lukasza Piateka, ktorý prišiel pred sezónou z Lu-binu,“ pridal ofenzívny stredo-poliar.

Slovenská enkláva si pred tre-tím kolom vyrazila na krátky po-byt na chatu v Tarnówe. „Zobra-li sme naše polovičky, deti a ab-solvovali sme taký menší team-building. Varili ssme guláš, ope-kali ryby a skutočne sme sa vý-borne odreagovali. Hneď sa to premietlo do výsledku, prišla re-míza. Musíme si to ešte zopako-vať, aby sme konečne aj vyhrali,“ zažartoval odchovanec trnavské-ho futbalu, ktorý si v Poľsku zvy-ká aj na fakt, že býva spoločne s priateľkou Dominikou. „V Nie-ciecze sú len rrodinné domy, my bývame v Tarnówe. Spoločné chvíle si vychutnávam, je to prí-jemné, keď ju mám pri seebe. Fungujeme veľmi dobre. Ráno vstanem a mám na stole raňajky, nemusím nič riešiť a plne sa kon-centtrujem len na futbal,“ zakon-čil debatu Martin Mikovič.

RÓBERT ČAPLA

Stredopoliar KS Termalica Nieciecza MARTIN MIKOVIČ

o nezachytenom úvode sezóny

Športové gesto šéfa Slavie, ktorá v 1. kole vyhrala gólom z vymyslenej penalty

Tvrdík sa ospravedlnil Tepliciam

200

prvoligových gólov už na-strieľal útočník Sparty David Lafata. K 194 v českej najvyš-šej súťaži priddal šesť v rakús-kej lige za Austriu.

David Lafata je tretí

najúspešnejší strelec v Klube

ligových kanonierov u našich

západných susedov.

FOTO SITA/AP

Slovenský teambuilding

priniesol prvý bod

Vlani patrila Termalica Nieciecza k príjemným prekvapeniam Ekstraklasy. Po základnej časti sa

dostala do majstrovskej skupiny. V aktuálnej sezóne sa jej nedarí, ešte nevyhrala a po troch kolách

figuruje na predposlednej priečke.

Slováci v Termalici – zľava Samuel Štefánik, Martin Mikovič, Roman Gergel, Dávid

Gu-ba a vpravo Ján Mucha – pri varení gulášu.

FOTO ARCHÍV (mm)

(8)

Profiliga sa prebíjala na výsl-nie najprv s klubmi z originálnej šestky. Hráči sa bili o zhruba stovku miest v tímoch Montreal Canadiens, Detroit Red Wings, New York Rangers, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins a Chicago Blackhawks. Boj o lep-šie podmienky bol náročný a tvr-dý a hokejisti len hľadali spôso-by, ako si prilepšiť. Prvým, ktorý bojoval za ich práva a položil základ hráčskej asociácie, bol Ted Lindsay. Dnes sa podľa neho volá aj cena, v ktorej ho-kejisti hlasujú o najužitočnej-šom spomedzi nich v sezó-ne.

V prvej polovici päťde-siatych rokov patril dnes deväťdesiatdvaročný Lindsay k najlepším hráčom ligy. Spolu s Gordiem Howeom a Sidom Abelom tvorili jeden z prvých elitných útokov histórie NHL. Napriek produktivite, aj vďaka ktorej dotiahli Detroit štyrikrát k Stan-leyho poháru, si veľa ne-zarobili. Neexistovali ešte viacročné kontrakty a ani agenti. Nové zmluvy si vy-bavovali hokejisti sami. Ge-nerálni manažéri mali všetko v rukách a zamestnancom pri-hodili väčšinou len drobné, čo bolo pár tisíc dolárov ročne.

LIGA PROSPEROVALA,

HRÁČI ŽIVORILI

Hviezdy ešte ako tak uživili ro-dinu, ale priemerní hráči sa mu-seli obracať. Na ich miesta sa tla-čilo veľa iných. Ak prišlo vážnej-šie zranenie, tak často nasledo-val sociálny prepad. Viacerí bý-valí hráči skončili na ulici, keďže nemali z čoho žiť. Podporné fon-dy, ktoré sú dnes súčasťou odbo-rov NHLPA, ešte neexistovali.

Paradoxom bolo, že už v päť-desiatych rokoch liga prospero-vala a darilo sa jej. Manažéri mohli zaplatiť hokejistom oveľa viac, ale neexistovali odbory a hráči prakticky nemali páky, aby im majitelia zvyšovali platy. Jeden vypredaný zápas Red Wings v tom čase pritom pokryl ročné platy celej prvej formácie.

„Bola to diktatúra a otroctvo. Hráči nemohli za seba rozhodo-vať, boli majetkom klubov. Keby sa to dialo dnes, tak by väčšina manažérov sedela vo väzení,“ spomínal pre NHL.com Lindsay.

Niekdajší výborný útočník sa spolu s obrancom Toronta Dou-gom Harveyom snažil prelomiť hegemóniu manažmentu, v roku 1957 založili prvú hráčsku

aso-ciáciu. Jej vznik vyvolal veľký nesúhlas vo vedení ligy. Preto sa asociácia na začiatku činnosti primárne sústredila len na zalo-ženie penzijného fondu. Gene-rálni manažéri Detroitu a Toron-ta Jack Adams a Conn Smythe boli v tlaku na novovzniknuté združenie najaktívnejší. Členov asociácie nazývali komunistami a bolševikmi. Adams dokonca vytváral tlak na svojich hráčov v Detroite, aby nevstupovali do asociácie. Členov NHLPA tresta-li a často ich posielatresta-li do nižších líg.

HRÁČSKA SILA JE DNES

OBROVSKÁ

Zle skončil aj Lindsay, ktorý najprv prišiel v Detroite o kapi-tánske céčko a neskôr ho vyme-nili do priemerného Chicaga. Pu-toval tam spolu s brankárom Glennom Hallom. Výmena je

do-dnes považovaná za jednu z naj-horších v histórii NHL, keďže Red Wings získali za dvoch budú-cich členov Siene slávy len prie-merných hráčov. Adams vytvoril vo svojom klube takú hystériu, že väčšina hráčov pod nátlakom z asociácie vystúpila. Aj preto pr-vé odbory po roku zanikli.

Hráčsku asociáciu znova ob-novili v roku 1967 a funguje do-dnes. Situácia hokejistov sa od-vtedy diametrálne zmenila. Lep-ší hráči si veľmi slušne zarobia a po istom počte odohraných ro-kov majú právo na financie z penzijného fondu. Hráčska sila však vyvolala iné problémy. Naj-väčší sa vždy ukazuje pri vyjed-návaniach o novej kolektívnej zmluve. V sezóne 1994/95 preto odohrali len 48 z 82 zápasov a ročník 2004/05 sa nehral vôbec. Skrátená bola aj sezóna

2012/13. (top)

Bojovník za

hráč-ske práva Ted Lindsay

doviedol Detroit Red Wings

šty-rikrát k zisku Stanleyho pohára.

8 FUTBAL, HOKEJ

utorok 1. 8. 2017

Tomáš Tatar podpísal pred pár dňami zmluvu na štyri roky na vyše 21 miliónov dolárov. Hviezdny

Connor McDavid dokonca zarobí za osem rokov viac ako 100 miliónov dolárov. NHL však podobne

ako iné súťaže nerozdávala vždy veľké peniaze. Trvalo niekoľko dekád, kým sa dostala do dnešnej

pozície, v ktorej si úspešní hokejisti zarobia za pár rokov na celý život.

V slávnej lige nezarábali hokejisti vždy milióny

a často končili po kariére na ulici

OZVENY 1. KOLA DRUHEJ LIGY: Bardejovčania

vstúpili do novej sezóny víťazstvom 4:0

Hráči NHL boli

kedysi pod diktatúrou

25 000

dolárov za sezónu (v prepočte 213-tisíc po inflácii) zarábali najväčšie hviezdy NHL v 50. rokoch 20. storočia.

FOTO NHL.COM

Po skončení uplynulej sezó-ny sa v Bardejove rozhodli pre zmenu a Jozefa Kukulského na-hradil poľský kormidelník Rys-zard Kužma. Debut sa mu vy-daril náramne, jeho zverenci totiž zvíťazili nad Spišskou Novou Vsou suverénne 4:0. „Výsledok určite nezodpovedá priebehu zápasu, pretože Spiš-ská Nová Ves hrala konsoli-dovane a nnajmä veľmi dobre v obrane. Myslím si, že ich zlo-mil prvý gól. Nám sa potom dý-chalo omnoho lepšie a postup-ne sme pridali druhý, tretí gól a tým pádom bolo po zápase,“ povedal nám útočník bardejov-ského klubu Michal Hamuľak, ktorý strelil jeden zo štyroch gólov svojho tímu.

Michal Hamuľak je pre hru Bardejova kľúčový, v minulej sezóne totiž skóroval dovedna 17-krát a patril k najlepším strelcom v lige. Preto sme sa ho spýtali, koľko gólov hodlá na-strieľať v novej sezóne. „Nedá-vam si také ciele. KKaždý jeden poteší a uvidíme, koľko sa mi ich napokon podarí nastrieľať. Nie je dôležité, či ich dám jja alebo spoluhráči, podstatné je, aby mužstvo vyhrávalo. Určite ma však vždy teší, keď nejaký pridámm.“

Bardejovský zakončovateľ

prezradil aj niečo z taktického plánu nového trénera. „Prinie-sol so sebou poľskú futbalovú školu, z predošlých pôsobísk má veľmi veľa cenných skússe-ností. Prízvukuje nám, aby sme hrali kombinačne a rýchlo, ale pritom mysleli aj na zabezpeče-nie zadných radov,“ skonštato-val 26-ročný kanonier. Tréner Kužma používa pri práci svoj materinský jazyk, avšak pre je-ho zverencov to nie je žiaden problém. „Poľština a slovenči-na sú podobné jazyky a kto chce, ten rozumie veľmi dobre aj poo poľsky. Ak trénerovi ná-hodou niečo nerozumieme, tak tu máme poľského hráča Szy-mona Grucu, ktorýý nám to pre-loží,“ dodal Michal Hamuľak.

Nový lodivod Bardejovčanov bol po zápase spokojný. „Fut-bal, to je ťažká práca na trénin-gu a potom sviatok, ktorým je zápas. NNás čaká ešte veľa prá-ce. Pre mňa sú všetci hráči no-ví, s mužstvom sa zoznamujem. Poznám slovenskýý futbal, ale mnohé veci sú pre mňa nové. Futbal je však na celom svete rovnaký a myslím si, že rozdieel medzi slovenským a poľským nie je až taký veľký,“ povedal na tlačovej konferencii Ryszard Kužma.

PETER JAČIANSKY ●VÝSLEDKY: Lokomotíva

šice - Zvolen 2:1, Skalica - Ko-márno 3:1, Bardejov - Spišská Nová Ves 4:0, Liptovský Mikuláš -Pohronie 2:0, Šamorín - Trebišov 2:0, Žilina B Inter 4:2, Sereď Poprad 0:2, zápas Nové Mesto -Podbrezová B sa odohrá v ná-hradnom termíne.

DOMÁCI – HOSTIA 6 0 1 17:6 18/3

GÓLY: 23 (priemer na zápas 3,3).

STRELCI KOLA: Andrič

(Liptovský Mikuláš) a Jakubek (Skalica) strelili po 2 góly.

ŽLTÉ KARTY: 20

DIVÁCI: 3402 (priemer na

zápas 486).

NÁVŠTEVA KOLA: 803

divákov na stretnutí Bardejov

-Spišská Nová Ves.

VYLÚČENIE: žiadne.

POKUTOVÉ KOPY: 1/1 -Petráš (Inter) premenil.

MUŽ KOLA

Futbalistom Liptovského Miku-láša sa vydaril vstup do novej se-zóny, stretnutie proti Pohroniu zvládli a získali si tri body. Kľúčo-vou postaKľúčo-vou duelu bol srbský útočník Dragan Andrič, ktorý stre-lil dva góly.

UDALOSŤ KOLA

Ťahákom víkendu bol súboj Se-rede s Popradom. Sereď minulý týždeň dosiahla remízu v príprav-nom stretnutí s Trabzonsporom (3:3), a preto od nej ľudia čakali dobrý výsledok aj proti Popradu. Hostia však strelili dva góly a zo Serede si odniesli plný počet bo-dov.

ZAUJÍMAVOSŤ KOLA

V prvom kole sa hral pomerne čistý a férový futbal, nikto nevidel červenú kartu. Najlepší bol v tom-to smere zápas v Družstvenej pri Hornáde, kde hráči oboch Loko-motív nevideli ani jednu žltú kartu.

BILANCIA 1. KOLA

Ťažká práca,

po ktorej

príde sviatok

Bardejovčania strelili v prvom kole štyri góly, jeden z nich zaznamenal najlepší klubový kanonier z minulej sezóny Michal

Imagem

Referências

temas relacionados :