• Nenhum resultado encontrado

24 bài tập Quản trị tài chính ( đề )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "24 bài tập Quản trị tài chính ( đề )"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

ĐỀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Bài 1

Ngày 1/11/X công ty Nam Phương mua một TSCĐ, giá mua theo hoá đơn là 500 triệu đồng (không bao gồm VAT), chiết khấu thanh toán 2% trên giá mua chưa có VAT, chi phí vận chuyển tài sản về đến doanh nghiệp là 5 triệu đồng (không bao gồm VAT), lệ phí trước bạ 11 triệu đồng. Công ty không có đủ tiền để thanh toán nên phải vay của ngân hàng Công thương Ba đình số tiền 200 triệu đồng (1/11/X). Thời gian vay 4 năm, lãi suất vay 9% năm, trả lãi vay hàng tháng vào ngày cuối tháng.

Yêu cầu:

1. Xác định nguyên giá TSCĐ, biết rằng thuế suất VAT đối với TSCĐ và dịch vụ vận chuyển là10% , công ty nộp VAT theo phương pháp khấu trừ thuế, thời gian sử dụng TSCĐ doanh nghiệp dự kiến là 4 năm bắt đầu từ năm X+1.

2. Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ trên theo 3 phương pháp: đường thẳng, tỷ lệ giảm dần, số dư giảm dần có điều chỉnh. Bài 2

Ngày 1/2/X công ty ABC mua một ô tô về làm TSCĐ, giá mua tại cửa khẩu TP.HCM (CIF) là 300 triệu đồng. Thuế suất thuế nhập khẩu ô tô là 90%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Các chi phí vận chuyển, lắp đặt tài sản (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 25 triệu đồng, lệ phí trước bạ 13 triệu đồng. Công ty không có đủ tiền để thanh toán nên phải vay của ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM khoản tiền 200 triệu đồng (ngày 1/2/X) với lãi suất 10% năm, thời hạn vay là 5 năm. Lãi vay trả hàng tháng vào ngày cuối tháng.

Yêu cầu:

1. Xác định nguyên giá TSCĐ? Biết rằng công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, thời gian sử dụng TSCĐ dự kiến là 5 năm bắt đầu từ tháng 3 năm X.

2. Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ trên theo 3 phương pháp: đường thẳng, tỷ lệ giảm dần, số dư giảm dần có điều chỉnh? Bài 3

Doanh số bán hàng của công ty Phương Nam 3 tháng 10, 11, 12 năm N là: 467 triệu đồng; 550 triệu đồng; 375 triệu đồng. Dự kiến doanh số bán hàng 3 tháng đầu năm N+1 lần lượt là: 600 triệu đồng; 658 triệu đồng; 720 triệu đồng. Các dữ liệu khác dự kiến như sau:

- 5% doanh số bán hàng thanh toán trả ngay, phần còn lại bán chịu.

- Doanh số bán chịu được thu tiền như sau: 30% doanh số bán chịu được thu vào tháng thứ 2 sau khi bán và 70% được thu vào tháng thứ 3.

- Doanh số mua nguyên liệu tháng 10, 11, 12 năm N và tháng 1, 2, 3 năm N+1 lần lượt là 300, 320, 240, 360, 400, 400 triệu đồng. Tiền mua nguyên liệu trả ngay 50%, trả sau 1 tháng 50%.

- Tiền lương cán bộ nhân viên phải trả hàng tháng 140 triệu đồng không phụ thuộc vào doanh số bán.

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp mỗi tháng căn cứ vào số thuế GTGT đầu ra và đầu vào của tháng trước. Đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.

- Lãi vay phải trả ngân hàng mỗi tháng 80 triệu đồng. Yêu cầu:

1. Lập ngân sách thu chi tiền của công ty 3 tháng đầu năm N+1?

2. Mức tồn quỹ đầu tháng 1 là 25 triệu đồng. Công ty quyết định mức dự trữ tiền dự phòng là 50 triệu đồng. Hãy tính số dư hay thiếu hụt tiền so với mục tiêu của mỗi tháng?

Bài 4

Công ty Siprodex có nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong năm là 1500 đơn vị, Giá mua là 760.000 đồng/ đơn vị, chi phí mỗi lần đặt hàng là 200.000 đồng, chi phí lưu kho trên một đơn vị nguyên liệu bằng 12% giá mua. áp dụng mô hình EOQ để xác định các chỉ tiêu sau:

1. Số lượng đặt hàng tối ưu mỗi lần (EOQ) ? 2. Mức tồn kho bình quân tối ưu (EOQ/2) ? 3. Số lần đặt hàng tối ưu trong năm ? 4. Tổng chi phí đặt hàng trong năm ?

5. Tổng chi phí bảo quản (lưu kho) trong một năm ? 6. Tổng chi phí tồn kho trong một năm ?

7. Điểm đặt hàng lại (cho số ngày của năm là 360 và thời gian mua hàng là 4 ngày)? Bài 5

Hãy tính mức chi phí sử dụng tín dụng thương mại do bỏ qua khoản chiết khấu đối với các điều kiện tín dụng sau: 3/10 net 30

2/20 net 40 1/15 net 45 2/15 net 40 Bài 6

(2)

1. Tính chi phí của giao dịch này khi người mua thanh toán vào ngày thứ 70 kể từ ngày giao hàng thay vì trả tiền vào ngày thứ 10?

2. Giả sử hoá đơn mua hàng được thanh toán vào ngày thứ 60 thì chi phí của khoản tín dụng này thay đổi như thế nào so với trường hợp thanh toán trên?

Bài 7

Công ty ABC cần mua một khung kho Tiệp loại 120m. Công ty nhận được 3 điện chào hàng với các mức giá và điều kiện thanh toán như sau:

Bức điện 1: Giá hàng 150 trđ. Chi phí vận chuyển bốc xếp đến tận nơi là 10 trđ. Toàn bộ giá hàng và chi phí phải thanh toán ngay.

Bức điện 2: Giá 170 trđ, người bán chịu trách nhiệm vận chuyển đến tận nơi theo yêu cầu của người mua. Tiền hàng được thanh toán ngay 50%, số còn lại cho chịu sau 1 năm.

Bức điện 3: Giá hàng 165 trđ và người mua phải tự vận chuyển. Tiền hàng phải thanh toán ngay 20%, sau 1 năm thanh toán 30%, sau 2 năm thanh toán nốt số còn lại.

Công ty dự tính, nếu tự vận chuyển thì chi phí là 15 trđ.

Yêu cầu: hãy tính toán để tư vấn cho công ty ABC nên mua hàng theo điện chào hàng nào? Biết rằng lãi suất trung bình trên thị trường hiện tại ổn định ở mức 8% năm.

Bài 8

Công ty Phương Nam đang có nhu cầu đầu tư một số máy vi tính cho công tác văn phòng. Giá 1 dàn máy trên thị trường hiện là 20 trđ. Nếu công ty mua trả góp trong 5 năm thì cuối mỗi năm phải trả 6 trđ.

Yêu cầu:

1. Xác định lãi suất trả góp?

2. Lập bảng thanh toán nợ (tính riêng gốc và lãi) phải trả mỗi năm ?

3. Nếu lãi suất cho vay trung hạn đối với VND của ngân hàng trên thị trường hiện tại là 8% năm ( lãi trả sau) thì công ty nên vay ngân hàng để mua trả ngay, hay mua trả góp? Biết rằng công ty có đủ điều kiện để vay ngân hàng.

Bài 9

Công ty may 10 mua bổ sung một máy may công nghiệp với điều khoản thanh toán như sau: trả ngay 200 triệu đồng và trả đều mỗi quý 20 triệu đồng trong vòng 10 năm tới. Hai bên mua và bán cũng đã thoả thuận nếu công ty không trả đúng hạn thì phải trả lãi với mức lãi suất 8% năm, gộp lãi hàng quý.

Yêu cầu:

1.Tính tổng số tiền công ty phải hoàn trả vào kỳ thứ 11 nếu vì những lý do khách quan công ty không trả được 10 khoản trả góp đầu tiên?

2.Giả sử sau khi hoàn trả xong 19 khoản trả góp đầu tiên công ty may 10 muốn thanh toán toàn bộ số tiền trả góp còn lại vào kỳ thứ 20. Hãy tính số tiền mà công ty May phải trả vào kỳ đó.

Bài 10

Công ty may Chiến Thắng đang tìm một nguồn tài trợ trị giá 550 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng để bổ sung cho vốn lưu động. Với tư cách là một nhà quản trị tài chính doanh nghiệp anh (chị) hãy xác định chi phí và tư vấn cho công ty lựa chọn được các nguồn hợp lý nhất trong số các nguồn tài trợ sau đây:

- Ngân hàng Công thương Đống Đa Hà Nội chấp thuận cho vay với mức lãi suất là 15% năm giá trị khoản vay, lãi tính theo phương pháp lãi đơn và công ty không phải ký quỹ.

- Ngân hàng ACB chấp thuận cho vay với lãi suất chiết khấu 11,2% năm.

- Ngân hàng Sài Gòn Thương tín chấp thuận cho vay với mức lãi suất tính thêm là 10% năm. - Ngân hàng VCB chấp thuận cho vay với mức lãi suất 9% năm và tỷ lệ ký quỹ là 15%. Bài 11

Công ty Phương Nam vay của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội khoản tiền 320 trđ với lãi suất 8% năm, thời hạn vay 10 năm. Toàn bộ nợ gốc và lãi được trả dần vào cuối mỗi năm với những khoản tiền bằng nhau.

Yêu cầu:

1. Xác định số tiền công ty phải trả vào cuối mỗi năm?

2. Lập bảng lịch trình thanh toán nợ (tính riêng gốc và lãi) của công ty với ngân hàng. Bài 12

Công ty Trường Sơn chuyên sản xuất một loại sản phẩm có giá bán 30.000đ/đơn vị. Chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm là 18.000 đ, tổng chi phí cố định là 179 trđ. Yêu cầu:

1.Xác định mức sản lượng hòa vốn của công ty.

2.Tính thu nhập trước thuế và lãi vay khi mức sản lượng bán ra là 20.000 đơn vị và 22.000 đơn vị. Bài 13

(3)

Số lượng bán Xác suất 12.000 14.916 16.667 21.000 22.000 0,04 0,04 0,11 0,60 0,21

Công ty đang cân nhắc chuyển sang sản xuất loại sản phẩm này bằng một dây truyền sản xuất khác có tổng chi phí cố định là 250 trđ, chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm là 15.000 đồng.

Yêu cầu: 1.Xác định sản lượng hòa vốn của dự án đang xem xét?

2.Cho biết mức EBIT bình quân sẽ thay đổi như thế nào so với kế hoạch sản xuất cũ nếu dự báo về xác suất tiêu thụ sản phẩm mới năm X giống sản phẩm cũ?

Bài 14

Công ty Phương Bắc trả cổ tức trong năm gần đây nhất là 20.000đ/cổ phiếu. Giá bán cổ phiếu là 250.000đ. Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng của cổ tức là 5% năm. Nếu công ty phát hành cổ phiếu mới thì nó phải chịu chi phí phát hành 4% trên số vốn huy động. Yê cầu:

1.Xác định chi phí sử dụng vốn nếu công ty tăng vốn bằng lợi nhuận giữ lại? 2.Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần mới?

Bài 15

Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của công ty Đài Bắc như sau:

Đơn vị: tỷ đồng Tài sản Nguồn vốn -TSLĐ -TSCĐ 11,30 21,35 -Nợ ngắn hạn -Nợ dài hạn -Vốn cổ phần ưu đãi -Vốn cổ phần thường 10,69 9,46 2,50 10,00 Tổng tài sản 32,65 32,65

Chi phí trung bình của nợ ngắn hạn sau thuế là 5,5%. Chi phí nợ dài hạn trước thuế là 11,5%. Lợi nhuận cổ phần ưu đãi là 13,5%, lợi nhuận cổ phần thường 18%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%.

Yêu cầu: Tính chi phí sử dụng vốn bình quân năm N của công ty Đài Bắc. Bài 16

Công ty cơ khí Trần Hưng Đạo đang xem xét mua một máy mài. Giá mua hiện tại là 1.000 trđ và thời gian sử dụng máy dự kiến là 5 năm. Giá trị thanh lý tài sản sau 5 năm dự kiến là 10 trđ. Công ty sẽ áp dụng phương pháp khấu hao theo tỷ lệ giảm dần có điều chỉnh. Dự kiến lợi nhuận trước thuế do máy tạo ra khi đưa máy vào sử dụng lần lượt trong 5 năm là: 250 trđ, 300 trđ, 300 trđ, 250 trđ, 200 trđ. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% (Chính phủ không đánh thuế đối giá trị thanh lý TSCĐ).

Yêu cầu:

1. Xác định luồng thu nhập (bao gồm lợi nhuận sau thuế và tiền khấu hao) của dự án từ năm thứ nhất đến năm thứ năm. 2. Xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án.

3. Nếu công ty quyết định chỉ đầu tư vào những dự án có thời gian hoàn vốn đầu tư không quá 3 năm thì dự án trên có được chấp nhận không?0

Bài 17

Công ty ABC dự định mua một máy cưa đá mới của hãng Mitsubishi với giá 100 triệu đồng để thay thế máy cưa cũ. Máy mới có thời gian sử dụng 5 năm. Lợi nhuận trước thuế của 5 năm dự tính lần lượt là: 30.000.000, 26.000.000, 22.000.000, 20.000.000, 20.000.000đ. Vào năm thứ ba công ty phải duy tu sửa chữa, chi phí dự tính 10.000.000đ. Công ty tiến hành khấu hao TSCĐ theo phương pháp tuyến tính, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải nộp là 28%. Hãy tính toán để cho biết công ty có thể thực hiện dự án đầu tư này không nếu công ty chỉ đầu tư vào những dự án có thời gian hoàn vốn không quá 3 năm.

Bài 18

Công ty lương thực ABC đang dự tính mua thêm một máy xay xát. Công ty nhận được 2 điện chào hàng sau:

Điện chào hàng 1: Giá máy 120trđ. Máy có tuổi thọ theo thiết kế là 4 năm. Công ty dự tính nếu mua máy này thì mức lợi nhuận trước thuế công ty có thể thu được trong 4 năm lần lượt là: 15trđ, 16trđ, 18trđ, 13trđ. Khi hết hạn sử dụng giá trị thanh lý máy dự tính là 5trđ.

Điện chào hàng 2: Giá máy là 200trđ, tuổi thọ theo thiết kế là 5 năm. Nếu công ty mua máy này thì tỷ lệ gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu rất cao do đó lợi nhuận trước thuế trong 5 năm dự tính lần lượt là:24 trđ, 26 trđ, 24 trđ, 22 trđ, 18 trđ. Giá trị thanh lý máy dự tính 15 trđ.

Hãy tính NPV và IRR để tư vấn cho công ty ABC nên mua máy theo bức điện nào? Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải nộp là 28% năm. Chính phủ không đánh thuế đối với giá trị thanh lý TSCĐ. Công ty dự kiến khấu hao tài sản

(4)

theo phương pháp đường thẳng, chi phí sử dụng vốn của công ty là 10% năm.

Nếu công ty khấu hao theo phương pháp giá trị giảm dần có điều chỉnh thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới dòng thu nhập thuần và sự lựa chọn dự án.

Bài 19

Công ty Nam Phương đang tiến hành xem xét một dự án đầu tư có thời gian hoạt động 6 năm. Tổng số vốn đầu tư ban đầu là 1.300 trđ, trong đó đầu tư vào TSCĐ 1.200 trđ, vào TSLĐ là 100 trđ. Dự kiến giá trị thanh lý tài sản sau 6 năm là 120 trđ. Giá trị đầu tư vào TSLĐ sẽ được thu hồi vào cuối năm thứ 6. Dự kiến doanh thu bán hàng mỗi năm là 1.400 trđ, tổng chi phí là 980 trđ trong đó chi phí khấu hao là 200 trđ. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. Chính phủ không đánh thuế đối với giá trị thanh lý TSCĐ. Yêu cầu:

1.Xác định luồng thu nhập của dự án.

2.Nếu chi phí sử dụng vốn của công ty là 18% năn thì dự án có được chấp thuận không? Bài 20

Công ty May 10 đang có dự định thay thế một máy may công nghiệp cũ. Máy cũ này có giá trị còn lại theo sổ kế toán là 960 trđ và khấu hao theo phương pháp đường thẳng, chi phí khấu hao mỗi năm là 192 trđ. Giá thị trường của máy cũ ở thời điểm hiện tại là 800 trđ và đem lại lợi nhuận kinh doanh trước thuế dự kiến mỗi năm là 416 trđ trong thời gian 5 năm. Giá trị thanh lý của máy may cũ sau 5 năm dự kiến là 200 trđ. Hiện tại máy may công nghiệp mới có giá thị trường là 1.500 trđ và dự kiến mỗi năm có thể đem lại cho công ty khoản lợi nhuận kinh doanh trước thuế là 560 trđ trong thời gian 7 năm. Công ty dự kiến tính khấu hao máy mới theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Giá trị thanh lý của máy may mới sau 7 năm dự kiến là 500 trđ.

Hãy tính toán để tư vấn cho công ty có nên thay thế máy cũ bằng máy mới không? Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%, Chính phủ không đánh thuế thu nhập đối với giá trị thanh lý tài sản. Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty là 15%.

Bài 21

Một công ty hóa chất dự định thay thế một thiết bị cũ. Thiết bị cũ này có nguyên giá là 1.280 trđ, tổng thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, đã sử dụng 2 năm, có giá thị trường ở thời điểm hiện tại là 480 trđ và đem lại lợi nhuận kinh doanh trước thuế dự kiến mỗi năm là 190 trđ trong thời gian 3 năm còn lại. Giá trị thanh lý của thiết bị cũ sau 3 năm dự kiến là 96 trđ.

Hiện tại thiết bị mới có giá thị trường là 1.280 trđ (gồm cả chi phí vận chuyển, lắp đặt) và dự kiến mỗi năm có thể đem lại cho công ty khoản lợi nhuận kinh doanh trước thuế là 336 trđ trong thời gian 5 năm. Giá trị thanh lý của thiết bị mới sau 5 năm dự kiến là 540 trđ.

Hãy tính toán để tư vấn cho công ty có nên thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị mới không? Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%, Chính phủ không đánh thuế thu nhập đối với giá trị thanh lý tài sản. Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty là 10%. Công ty tính khấu hao tài sản theo phương pháp tỉ lệ giảm dần.

Bài 22

Công ty sản xuất giấy ABC đang xem xét dự án mua và lắp đặt một băng chuyền vận chuyển nguyên liệu trong nhà máy. Giá mua băng chuyền 1.280 trđ, chi phí chuyên chở, lắp đặt và các chi phí khác là 320 trđ. Tuổi thọ của băng chuyền là 5 năm. Hoạt động của băng chuyền không làm tăng doanh thu nhưng nó có thể tiết kiệm chi phí sản xuất của công ty là 480 trđ mỗi năm. Giá trị thanh lý của băng chuyền sau 5 năm dự kiến bằng 0. Công ty tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%.

Yêu cầu:

1.Xác định dòng thu nhập thuần và NPV của dự án.

2.Nếu tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng thì NPV sẽ thay đổi như thế nào? Bài 23

Công ty xây dựng Vinaconex đang xem xét một dự án đầu tư máy xúc tự động. Nguyên giá máy xúc là 1.000 trđ, thời gian hoạt động dự kiến là 5 năm. Để đầu tư máy xúc này ngoài vốn chủ sở hữu 200 trđ, công ty phải vay ngân hàng 800 trđ, thời hạn 5 năm, lãi suất 10% năm, vốn trả đều trong 5 năm mỗi năm 160 trđ, lãi trả hàng năm vào cuối năm. Thu nhập trước khấu hao, lãi vay và thuế do máy tạo ra mỗi năm dự kiến là 300 trđ. Hãy sử dụng phương pháp NPV để tính giúp công ty xem có thể đầu tư máy xúc bằng hình thức tài trợ này không? Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%, công ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ chiết khấu là 13% năm.

(5)

Bài 24

Sau đây là các thông tin tài chính của công ty Hoa Nam trong các năm từ năm X+1 đến năm X+4.

Đơn vị: trđ

Chỉ tiêu Số liệu của các năm

X+1 X+2 X+3 X+4

1.Tài sản

2.Doanh thu thuần 3.Lợi nhuận thuần 4.Nợ 910 1560 130 0 1000 1610 (100) 0 1080 1860 200 0 1300 2130 210 0 Yêu cầu:

1.Xác định các chỉ tiêu ROA, ROE và doanh thu thuần / tài sản mỗi năm với giả thiết toàn bộ tài sản được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu?

Referências

Documentos relacionados

Hầu hết các nhà phân tích công nghiệp đều dự báo việc chuyển dịch lên truyền hình số là một sự tiến hóa (evolution), nó làm thay đổi

Từ nay cho đến khi đạt đến Giác ngộ, con cùng tất cả hữu tình chúng sanh nhiều như hư không đối trước thân, ngữ , ý, công đức, sự nghiệp của hết thảy mười

Đối với một số sản phẩm đòi hỏi phải sử dụng thịt tươi, không được sử Đối với một số sản phẩm đòi hỏi phải sử dụng thịt tươi, không được sử dụng thịt

Hình 12: Sơ đồ khối hệ nhận dạng tiếng nói theo phương pháp từ dưới lên Việc sử dụng hệ chuyên gia nhằm tận dụng kiến thức con người vào hệ nhận dạng: Kiến thức

Lipase được sử dụng để làm tăng những chất béo nhờ việc chuyển este hoá tới một triglycerit có giá trị cao, bơ cocoa, có một hỗn hợp

Có thể xác định được chính xác hàm lượng hỏa chât giải phóng ra môi trường nhờ các nhà hóa học phân tích đã phát triển các phương pháp phân tích cũng

Vì phopho có thể tồn tại trong các liên kết của chất hữu cơ, phương pháp oxi hóa phân hủy mẫu để xác định photpho tổng cần phải phân hủy một cách hiệu quả

Từ các nhóm chức xác định từ B2, viết cấu trúc phân tử và dựa vào phổ NMR đánh giá xem công thức đã hợp lý chưa.. xem đã phù hợp với công