Prvý titul pre Slovensko na atletických MS získal chodec

48 

Texto

(1)

Tóthovo zlaté sólo

18030 GRIMSBY – MACCLESFIELD

1,60

4,35

5,30 16:00

18235 LADA TOGLIATTI – AK BARS KAZAŇ

4,35

4,50

1,73 17:00

18108 D. CIBULKOVÁ – A. IVANOVIČOVÁ

3,05

1,43 17:05

18031 KLUBI 04 – KIFFEN

1,60

4,55

4,95 17:30

18236 ČEREPOVEC – PETROHRAD

4,45

4,75

1,68 18:30

18035 L. LACKO – M. GRANOLLERS

2,55

1,57 18:35

18041 TROLLHÄTTAN – VÄNERSBORGS

1,28

6,45

9,70 19:00

18036 F. VERDASCO – T. HAAS

1,32

3,60 19:05

18110 A. PAVĽUČENKOVOVÁ – M. RYBÁRIKOVÁ

1,75

2,20 19:05

Kompletnú ponuku nájdete v pobočkách a na

www.nike.sk

Strany 2 – 5

Pondelok • 31. 8. 2015 • 69. ročník • číslo 201 • cena 0,60

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

Strana 16

O 5 dní

Sagan po nehode

s motocyklom

odstúpil z Vuelty

Strana 40

Prestup Kucku

do AC Miláno

je skutočnosťou

Strana 29

Pred rokom Greguš

o Španieloch iba sníval

Prvý titul pre Slovensko na atletických MS získal chodec

Matej Tóth naplnil do bodky papierové predpoklady. Zlato z pretekov na 50 km je odmenou za jeho trpezlivosť a cieľavedomosť. V cieli mal veľkú radosť.

FOTO SITA/AP

WWW.SPORT.SK

(2)

15. MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

PEKING

22. – 30. AUGUSTA 2015

V pekinskom hoteli Beijing Conference Center zazvoní v izbe číslo 1439 v sobotu rá-no o piatej budík. Je čas vstá-vať. Na Mateja čakajú azda najdôležitejšie preteky života. Nikdy predtým nebol na maj-strovstvách sveta najväčší fa-vorit.

„Už aby konečne šliapal, nech to má za sebou,“ naťuká nám do mobilu večer pred pretekmi napätý Tóthov šva-gor, šéf našej atletiky i pekin-skej výpravy Peter Korčok.

„Ako dopadne Maťo? Urči-te zvíťazí!“ – dušuje sa v Ban-skej Bystrici optimizmom na-bitý Juraj Benčík, kouč olym-pijského šampióna zo Soulu 1988 Jozefa Pribilinca a do je-sene 2013 vyše desaťročie aj Tótha. Znalecky pripomína: „Len pokoora, o ktorej Maťo hovorí, nestačí. Na zlato po-trebuje rozvahu i odvahu. Som presvedčený, že bude majjster sveta.“

Šéftréner zväzu Martin

Pu-piš celý týždeň dookola opa-kuje: „Maťo je v obrovskej po-hode.“

Áno, Tóth je favorit. Naj-väčší favorit. V štartovke „pa-pierovo" niet nikoho, kto by si na vyštudovaného noviná-ra mohol trúfnuť. Čert však nikdy nespí...

Sedem tridsať. Štartový vý-strel a 53 odvážnych mužov odkrúži štyri a trištvrte kola vo Vtáčom hniezde, potom 24 dvojkilometrových okru-hov v jeho okolí a späť na šta-dión. Päťdesiat kilometrov! Približne toľko, ako z Brati-slavy do Trnavy.

V tom čase sa v chodec-kých baštách Borskom Miku-láši, Nitre, Hlohovci, Dubni-ci, Dudinciach, Banskej Bys-trici či v Bacúchu, hoci je u nás hlboká noc, rozblikajú televízne obrazovky. Bude – výnimočná. Ich, áno, aj ich Maťo sa ide pobiť o zlato.

Tóth akoby si na diaľku vy-počul Benčíkove slová o

od-vahe. S úsmevom šliape na čele už na štadióne. Na pia-tom kilometri vedie o 8 se-kúnd, na desiatom o 27, v po-lovici trate o 55. Jeho náskok sa neustále zväčšuje. V cieli je o 1:45 min skôr ako Austrál-čan Tallent. Neuveriteľné só-lo! Skoro od štartu až do cie-ľa.

Tri hodiny, štyridsať minút a tridsaťdva sekúnd. Toľko tr-vala cesta ku sláve. Pre Mate-ja Tótha dosť dlhý čas na spo-mínanie.

Na atletické začiatky, keď okrem chôdze súťažil aj v be-hoch na 1000 m a 60 m pre-kážok.

Na prvého trénera Petra Mečiara, ktorý ho úplne po-bláznil a nadchol pre chôdzu. Na prvé stretnutie s chod-cami Dukly z Benčíkovej

par-tie – vtedy si zaumienil, že raz bude slávny ako oni.

Na búrlivý odchod z Nitry do Banskej Bystrice po junior-ských MS 2002 v Kingstone, kde skončil až šestnásty.

Na ME 2006 v Göteborgu, kde si po šiestej priečke na 20 km uvedomil, že ak bude poctivo trénovať, má šancu byť medzi najlepšími na svete. Na debatu v autobuse ces-tou do olympijskej dediny po sklamaní na OH 2008 v Pe-kingu (26. na 20 km), keď spontánne padlo rozhodnu-tie, že si v ďalšom roku vyskú-ša prvý raz päťdesiatku.

Posledné metre sobotných pekinských pretekov. Maťo posiela bozky, smeje sa, zdra-ví sa s fanúšikmi. Dzdra-víha slo-venskú vlajku, prežehná sa a pošle pozdrav do nebíčka

všetkým svojim blízkym, ktorí sa jeho zlata už nedožili.

„Ľúbim vás!“ – skríkne v radostnom ošiali do kame-ry. A istotne nemyslí len na manželku Lenku, dcérky Emmku a Ninku, maminu a ocina Viliama, ktorý sa za ním vybral až do Pekingu, ale na všetkých, ktorí mu pomá-hali na jeho dlhej, trpezlivej a cieľavedomej ceste na vr-chol.

„Nešporttujem, aby som bol slávny, to by bolo krátko-zraké. Chôdzu nevnímam, že prostredníctvom nej nesiem svoj kríž. Jednoducho – je to moja práca. Snažím sa robiť ju čo najlepšie.“

Matej Tóth je majster sve-ta! Matej Tóth je kráľ! Jediný slovenský atletický...

GABRIEL BOGDÁNYI

„Sledoval som preteky naživo, per-fektné! Bol to Maťov deň, jeho prete-ky. Išiel krásne, uvoľnene, v pohode. Celý čas. Mal perfektnú techniku, ani v jednej chvíli nepovolil. Iba tro-chu som stŕpol, keď po 30. kilometri vbehol do záchoda. V tej chvíli mal náskok vyše minúty a ‚odskočením‘ stratil iba okolo 25-30 sekúnd.

Takéto problémy nie sú pre chod-cov výnimočné. Pri krátkych ‚cik-pauzách’ by nemalo hroziť nič váž-ne. Vždy je lepšie stratiť polminútu

ako neskôr päť. Je lepšie vyprázdniť sa, než to držať v sebe. V opačnom prípade sa môžu zbytočne zaťažiť obličky a organizmus potom zle za-reaguje.

Klobúk dolu pred Maťom, akú fa-zónu chytil. Päťdesiatka je zradná, sú to skoro štyri hodiny šliapania v kuse, môže sa všeličo prihodiť. Ale

on vyzeral počas celých pekinských pretekov dobre, v jeho tvári som vi-del, že ide v pohode.

Myslím, že aj súperi to akosi pod-vedome vzdali, keď videli, ako sa de-rie dopredu. Uvedomovali si, aké bude počasie, že bude teplo, tak ho pravdepodobne nechali ísť s pred-stavou, veď uvidia, čo sa stane. Ale

on išiel perfektne až do cieľa. Ne-obával som sa, že by ho počasie mohlo zlomiť. On je už vyzretý pre-tekár, v minulosti súťažil aj v ex-trémnych klimatických podmien-kach. Vedel, do čoho ide, a vedel, na čo má, a tak išiel to, čo chcel.

Myslím si, že vďaka víťazstvu sa teraz, rok pred olympiádou v Riu, dostane do psychickej aj tréningovej pohody. A ja verím, že tam zopaku-je, čo dosiahol teraz v Pekingu.“

(rr)

Ako to videl PAVOL BLAŽEK, majster Európy 1990 v chôdzi na 20 km

Bol to Maťov deň

Predpoklady sa splnili do bodky: MATEJ TÓTH získal v chôdzi na 50 km pre Slovensko historické zlato

Matejov triumf si naživo vychutnal i jeho otec Viliam.

FOTO PAVOL UHRIN, Peking

Matej je kráľ,

náš prvý

atletický!

Sobota, štvrť na sedem. Slovensko sa prebúdza do

slnečné-ho sviatočnéslnečné-ho rána. Na opačnom konci sveta je o šesť

hodín viac. V éterickom Vtáčom hniezde stúpa na stožiar

slovenská vlajka. „Nad Tatrou sa blýska...,“ spieva

oduševne-ne chodec Matej Tóth s rukou na srdci. Je majster sveta na

50 km! V olympijskom športe číslo jeden prvý zo Slovenska.

Na púti za zlatom odšliapal približne 42 000 krokov.

(3)

15. MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

PEKING

22. – 30. AUGUSTA 2015

ATLETIKA

www.sport.sk

3

„Každé preteky prežívam v dosť veľkom napätí, preto som celkom ra-da, že nie som v dejisku. A tiež saa ne-musí Maťko zapodievať, či mi niečo nechýba a či som v poriadku. Môže sa lepšie sústrediť na seba.“

Manželov víťazný pochod prežíva-la v kruhu rodiny, rodičov a od polo-vice pretekov aj s ratolesťami.

„Veľmi chceli pozerať,“ konštatuje. „Nerobievali sme to, ale už majú na to vek. Veľmi sa tešili, že je ockoo pr-vý. Vysvetlili sme si, čo znamená byť majster sveta. Že ocko robí chôdzu a z ľudí, čo robia túto disciplínu, je on najlepší na celučičkom svete. Na celej zemeguli.“

Krásne a jasné!

Emmka má osem, Ninka oslávi šesť. „Staršia už celkom chápe súviis-losti, bola hrdá. Mladšia to ešte tak nerieši. Najviac ju zaujímalo, či ocino donesie pohár.“

Mladá pani Tóthová bola počas pre-nosu v spojení telefonicky so všetký-mi súrodencavšetký-mi. Aj s bratom v Ang-licku, neustále si s ním esemeskovala. On jej posielal z internetu medzičasy a ona, keďže nevidel prenos, mu refe-rovala, čo nové na trati.

„S manželom sme zvyknutí

opatr-ne rozprávať o svojich túžbach a že-laniach. Dúfali sme však, že tentoraaz to môže vyjsť. Hoci päťdesiatka je ne-vyspytateľná,“ hovorí Lenka.

Vnútorný pocit, že by to mohlo byť v Pekingu super, sa prvý raz objavil v marci.

„V Dudinciach dosiahol výborný výsledok. UUž vtedy sme šípili, že je to na dobrej ceste. Vyšlo mu výborne i sústredenie v Južnej Afrike, na tré-n

ningoch sa cítil ľahko, nevnímal ho-rúčavy na Slovensku. Keď ja som z nich už omdlievala, on vravel, že je v pohode.“

Dobre pozná, keď sa s Maťom

v pretekoch niečo deje a trápi sa. Vte-dy vraj poodhalí zuby a veľmi predý-chava.

„Neviem, či to bol teraz 15. kilo-meter, keď si vravím, fíha, vidím zu-by! Našťťastie, bolo to iba malé vydý-chanie sa, a tak som sa upokojila. Keď mal náskok viac ako minútu, bo-lla som si istá, že to dá. Bol pokojný, komunikoval s ľuďmi, užíval si to.“

Keď bol vlani na ME strieborný, je-ho polovičku zmohli veľké emócie.

„Plakala som neskutočne. Teraz nie. Niežeby som sa netešila, no pred štartom sme spolu veľa komunikova-li o jeho pocitoch a boola som akási vyrovnaná, že to bude dobré.“

Slzičky vraj možno vyhŕknu, keď príde zlatý poklad domov.

Počas odlúčenia boli pravidelne v spojení esemeskami: „Keď som išla spať, poslala som mu správu, ako sme prrežili deň. On vstal, prečítal si to, a kým sme sa zobudili my, napísal nám, čo má nové.“

Pred štartom si od svojich troch princezien našiel odkaz: „Pre nás nnie je dôležité, či medailu vyhráš, pre nás si víťaz už dávno. Dôležité je len to, aby si bol pokojnýý a vrátil sa zdravý.“ ROMAN RIŠA

Veľký majster

chôdze

PETER MEČIAR (1996 – 2002):

„Ma-ťovo zlato je úžasný vý-sledok. Osobne som ho čakal, lebo viem, čo odtrénoval, a čo tomu podriadil. V tomto ma neprekvapil. Hoci mi pred štartom hovoril, že pôjde od začiatku ,svoje‘ preteky, neveril som, že bude mať takú odvahu ísť osamotený na čele celých 50 km. To je výnimočné a ukázalo to jeho sebadôveru. Len škoda, že sa na 50 km neodhodlal o pár rokov skôr, úspechov na svojom konte by mal už viac. Som vďačný za krásnych sedem rokov, pre mňa boli najkraj-ším obdobím v trénerskej kariére. Myslím, že taký chlapec sa už nena-rodí, ale ja som rád, že som toto ob-dobie mohol zažiť. Ďakujem, Maťo, za tie roky.“

JURAJ BENČÍK (2002 – 2013): „Iba

zlato všetkým srdcia lá-me, s týmto som ho doma vyprevádzal pred cestou pri nástupe do autobu-su. Bol som o tom vnútorne pre-svedčený, no dokázať to musel on. Som mu za to vďačný a mám obrov-skú radosť. V pretekoch spojil roz-vahu s odvahou. Rozvaha uňho vždy bola, no v minulosti mi sem-tam chýbalo to druhé. Teraz to však chytil do vlastných rúk od 4. kilo-metra a bolo to presvedčivé. Uvo-ľnené, technicky dobré, suverénne, sebavedomé, bez rešpektu z tem-pa, zo súperov, z toho, že sa niečo zlé môže prihodiť. Dokázal, že už je veľký majster chôdze. Nosím v sebe túžbu, presvedčenie, že ak bude zdravý, rovnakú radosť by sme moh-li s ním zažiť o rok na olympiáde.“

MATEJ SPIŠIAK (2013 – doteraz):

„Prežíval som to cel-kom pokojne, začal som si to vychutnávať asi šesť kilometrov pred cieľom, keď som vedel, že by sa muselo stať nešťastie, aby nevyhral. Moja vi-era vyplynula aj z toho, že som ve-del, ako dobre je pripravený. Po pretekoch mnou, samozrejme, lom-covali emócie. Majster sveta, to je niečo neuveriteľné! Ohromne sa te-ším. Aj preto, že druhý rok po sebe získal medailu pre Slovensko. Na štadióne to bolo veľmi emocionál-ne. Jasné, že boli slzy, tak ako v Zürichu, ale to k tomu patrí. Také veci sa predsa nestávajú každý deň, a tak si to treba užiť. Je to obrovský impulz pre atletiku a dúfam, že pre celý slovenský šport.“ (rr, gb)

DOTERAJŠÍ TRÉNERI

O ZLATOM ZVERENCOVI

Na posedení v Pekingu v popredí sprava šéf našej atletiky Peter Korčok, jeho švagor a hrdina Matej Tóth a veľvyslanec František Dlhopolček.

FOTO PAVOL UHRIN, Peking

V piatok večer uložila Lenka Tóthová dcéry o ôsmej a už o hodinu si ľahla aj ona. Manžel, ktorý je 10 000

kilomet-rov ďaleko, sa čoskoro zobudí, aby nastúpil na najdôležitejšie preteky v živote, a ona chce byť pri tom. Nie osobne,

na to si obaja už zvykli, pred obrazovkou.

Ocko je najlepší na celej zemeguli!

LENKA TÓTHOVÁ sledovala s dcérkami manželov triumf a potom

im vysvetlila, čo znamená byť majster sveta

Na Tóthov úspech si slovenská vý-prava v dejisku ťukla šampanským a posedela si aj v prítomnosti nášho veľvyslanca v Číne Františka Dlhopolče-ka. Majstrovi sveta telefonicky zagratu-loval prezident Andrej Kiska, jeho vý-kon označil za úžasný. „Nikto zo siedmich

miliárd ľudí nie je lepší chodec na 50 km ako Slovák Matej Tóth. Urobil vynikajúcu reklamu našej krajine. Ešte raz, veľká poklona,“

uvie-dol prezident.

NA ZLATO SI ŤUKLI

ŠAMPANSKÝM

(4)

● Na prvý pohľad jasné a jednoduché víťazstvo. Na-ozaj bola cesta k historickému zlatu taká ľahká?

„Celý čas som mal preteky pod kontrolou, z doterajších mojich desiatich päťdesiatok bola určite jedna z najľah-ších.“

●Ste majster sveta, čo ne-dokázal ani olympijský šampi-ón Jozef Pribilinec. Bol na MS „len“ dva razzy strieborný. Aký je to pocit, byť v niečom lepší ako naša chodecká legenda?

„Je to úžasné, ani to poriad-ne poriad-neviem slovami opísať. Nesmierne sa teším, že môj vý-sledok sa navždy zapíše do his-tórie slovenskej atletiky.“

●S akými pocitmi ste sa rá-no prebudili? Tušili ste, že sa

vaša pekinská misia skončí ži-votným úspeechom?

„Paradoxne, noc z piatka na sobotu bola moja najhoršia od príletu do Pekingu. Vôbec pr-vý raz som sa prebudil zo spánku a šiel som na toaletu. Potom som asi hodinku neve-del zaspať. Ale vyspal som sa fajn, ráno som sa cítil výbor-ne. To bolo hlavné.“

●Akými slovami sa s vami

lúčila manželka Lenka v po-slednom telefonáte pred štar-tom?

„Naposledy som s ňou ho-voril tesne predtým, ako som si išiel v piatok o desiatej ľah-núť. Povedala, čo vždy: nezá-leží na tom, ako to dopadne, vráť sa nám domov zdravý a šťastný.“

●Čo vám napadlo v cieli ako prvé?

„Že je to tam, že sa podarilo niečo, na čom som tvrdo pra-coval počas celej mojej karié-ry.“

●Máte už tridsaťdva, no me-dailu z ME ste získali až vlani a na svetovú ste čakali ešte o rok dlhšie. PPovažujete pekin-ský triumf aj za triumf vašej tr-pezlivosti a cieľavedomosti?

„Jednoznačne áno. V mojom prípade jasne vidieť, že som sa

krok za krokom postupne zlep-šoval, moja výkonnosť nevy-skočila na špičkovú úroveň zo dňa na deň. V juniorskej kate-górii som nikdy nebol veľká hviezda. Na chôdzu som nemal extra talent, za úspechmi je len jediné – tvrdá a poctivá práca. Práve v tom je môj talent: do-kážem na sebe poctivo a tvrdo makať.“

●Je zisk titulu majstra sveta tá chvíľa, na ktorú ste čakali, keď ste sa pred necelými dvo-ma desaťrročiami rozhodli pre chôdzu?

„Priznám sa, vtedy som o zla-te z MS vôbec nesníval. Takéto vysoké ciele som začal mať ove-ľa neskôr. Možno prvý raz vte-dy, keď som sa v šestnástich do-stal na MS 1999 do 17 rokov, kde som skončil ôsmy. Sníval som, že raz aj ja budem mať veľkú svetovú medailu ako tí, čo ma vtedy v Bydgoszczi pred-behli. Titul majstra sveta – to je niečo neskutočné!“

●Zažili ste v živote radost-nejší okamih, ako keď ste ne-ohrozene kráčali vo Vtáčom hniezde do cieľaa na prvej pozí-cii?

„V športe určite nie. Moje pocity sú porovnateľné azda len s najkrajšími životnými okamihmi, napríklad s narode-ním dcérok Emmky a Ninky.

Zlato – odmena

za trpezlivosť a cieľavedomosť

Hoci už desaťročie patrí do svetovej špičky, medaila z veľkého šampionátu mu dlho nebola súdená. Vlani kliatbu prelomil,

v Zürichu na ME získal na 50 km striebro. Chodec Matej Tóth ho však v sobotu pretavil v zlato. Je majster sveta! Slovensko

doposiaľ nemalo atletického svetového šampióna. Zmenil to až 32-ročný nitriansky rodák reprezentujúci VŠC Dukla Banská

Bystrica. Svoj pekinský úspech túži o rok na olympiáde v Riu zopakovať znova.

15. MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

PEKING

22. – 30. AUGUSTA 2015

Majster sveta MATEJ TÓTH si na trati nezvyčajne odbehol i na toaletu, od 44. kilometra, tušiac, že

WWW.SPORT.SK

Matejovi Tóthovi gratulovali k historickému zlatu aj šéfovia svetovej a európskej atletiky. „Blahoželám

Mate-jovi i Slovensku. Je výborné, že sa počet krajín, ktoré na MS zís-kavajú medaily, stále rozširuje,“ zdôraznil prezident IAAF

Sebastian Coe. Ani šéf EA Svein-Arne Hansen nešetril slovami uznania: „Teším sa spolu s celou slovenskou

atleti-kou. Matejovo prvenstvo je aj výborná správa pre európsku

at-letiku.“ Manažér Alfons Juck, ktorý nechýbal ani na

jedných MS od roku 1991 a v počte účastí sa mu na Slovensku z atlétov, trénerov, funkcionárov či noviná-rov nik nevynoviná-rovná, sa tiež rozplýval: „Vždy som sníval, že

si na majstrovstvách sveta raz vypočujem našu hymnu. Konečne sa mi vďaka Matejovi splnila túžba. Bol to úžasný pocit a verím, že to nebolo posledný raz.“

GRATULOVAL MU AJ COE

(5)

Nechcem to však veľmi porov-návať, sú to úplne odlišné veci. Pekinské zlato je v rebríčku hneď za tým. Moja radosť z ús-pechu je o to väčšia, že aj v ďa-lekej Číne ma povzbudzovalo veľa Slovákov vrátane môjho otca.“

●Prečo ste sa rozhodli pre sólo už od štvrtého kilometra? Až tak veľmi ste si verili?

„Nezačalo sa rýchlo, šliapal som s veľkou rezervou. Preto som si povedal: možno bude lepšie ísť sám ako v skupinke, aspoň si otestujem rozhodcov, či proti môjmu štýlu nemajú ná-mietky. Keď som videl, že je všetko v poriadku, nasadil som tempo, aké som mal v pláne. Chvalabohu, išlo to hladko, všetko som mal pod kontrolou.“

● Neobávali ste sa silnej 7-člennej skupiny s obhaj-com titulu Írom Heffernanom či trojnásobným olymp pijs-kým medailistom Austrálča-nom Tallentom?

„Uvedomoval som si jej silu, ale vedel som aj to, že ak pô-jdem ďalej svojím tempom, ne-budú mať nárok stiahnuť môj približne minútový náskok.“

●Mnohí sa poriadne preľak-li, keď ste po 30. kilometri zra-zu odbočili z trate a na pár se-kúnd ste zmizli v toaletnej búd-ke. Čo sa stalo?

„Na pretekoch som také čosi urobil prvý raz, ale na trénin-gu sa mi to občas stáva. Vedel som, že ak to dám zo seba von, pôjde sa mi oveľa ľahšie. To sa potvrdilo. Radšej obetovať 20-30 sekúnd, ako sa potom trá-piť. Najprv som to skúšal pre-dýchať s nádejou, že to možno takto vydržím aj ďalej. Po chvíľ-ke som si však povedal: kašľať na to, mám dosť veľký náskok, obetujem pár sekúnd. Od

ná-vratu z toalety sa mi išlo skvele, tempo na kilometer som stlačil pod 4:20 min.“

●Kedy ste si boli istý víťaz-stvom?

„Tri kolá pred cieľom, okolo 44. kilometra. Odvtedy som si začal naplno užívať preteky. Ve-del som, že aj keby na mňa ešte doľahla nejaká kríza – no už nemala aká – už by som to ne-jako zvládol. Mal som dostatok energie, pulz mi nestúpal, držal som si pravidelný rytmus.“

●Povedzte úprimne: koľko by ste na svoje víťazstvo stavili deň pred štartom?

„Nie som hazardér, nestáv-kujem, ale veril som si. Vedel som, že mám na medailu a zrej-me sa pobijem aj o víťazstvo. Po aprílovej skúsenosti z Ria Maior, kde ma na 20 km za čudných okolností v cieli dis-kvalifikovali, som sa trochu obával rozhodcov. Zbytočne.“

●Kto bol váš úplne prvý gra-tulant v Pekingu?

„Otec Viliam. Organizátori ho na štadióne nechceli pustiť k mantinelu, jednému som za to takmer vynadal. Keď som mu však povedal, že je to môj otec, pustil ho. Od radosti sme sa vystískali, o čosi neskôr po-tom aj s trénerom Maťom Spi-šiakom, so švagrom a zväzo-vým šéfom Petrom Korčokom i so šéftrénerom našej atletiky Maťom Pupišom.“

●Nie je vylúčené, že sa obja-via hlasy: áno, Tóth má zlato, ale neštartoval svetový rekor-dér Franccúz Diniz a chýbali aj

Rusi. Čo neprajníkom odkáže-te?

„Že na štarte bolo ďalších vy-še 50 kvalitných borcov. Viem, že Diniz aj Rusi by boli veľmi vážni súperi. Lenže aj Diniza som už viackrát zdolal, napo-sledy v máji na 20 km na Eu-rópskom pohári a Rusov vlani na európskom šampionáte. Ak by štartovali, určite by som ne-skončil štvrtý. Mal som veľké rezervy, mohol som pokojne zrýchliť.“

●Bola jubilejná desiata päť-desiatka vo vašej kariére nie-čím špecifická?

„Jasne! Tým, že som sa stal majstrom sveta! No a potom aj tým, že som prvýkrát nastupo-val na štart v úlohe veľkého fa-vorita. Vedel som, že ak nevy-skočí neočakávaný problém, ťažko ma niekto zdolá.“

●Koľko kilometrov na ceste k pekinskému zlatu ste v tomto roku zatiaľ v tréningoch na-chodili?

„Momentálne je to už viac ako 5000, na konci sezóny to bude na úrovni 5700 až 5800 kilometrov.“ ●Aký dlhý je váš chodecký krok na päťdesiatke? „Približne 1,19 – 1,20 m.“ ●To je asi 42 000 krokov k zlatu... „Hm... Zaujímavé zistenie!“ (smiech)

● Šéftréner Martin Pupiš pred dvoma rokmi vyhlásil, že slovenská atletika potrebuje svojho Sagana. Naššla ho v oso-be Mateja Tótha?

„Nechcem sa porovnávať s Peťom Saganom, je totiž výni-močná celosvetová športová osobnosť. Verím však, že môj úspech spopularizuje u nás at-letiku i chôdzu. Nevnímam ho sebecky, je to totiž úspech celej slovenskej atletiky i športu. Zla-to je moje poďakovanie vede-niu atletického zväzu a predse-dovi Petrovi Korčokovi. Ľudia ani len netušia, koľko práce je

za tým, že naša atletika funguje na solídnej úrovni.“

●Za titul svetového šampió-na zinkasujete od IAAF pré-miu 60-tisíc dolárov. Ako s ňou naložíte?

„Zlato na 50 km pre mňa zna-mená, že som zároveň vyhral aj celý chodecký seriál IAAF, keď-že pekinské preteky boli jeho posledný diel. Takže k 60 tisí-com pribudne ešte 25-tisíc. Je to veľa peňazí, ale mám rodinu, deti a nedávno sme sa presťaho-vali do domu. Peniažky použi-jem na splatenie pôžičiek. Vždy som si hovoril, že kým skončím so športom, musím mať dovte-dy čistý štít aj v oblasti financií. Pekinským zlatom sa mi aj to podarilo už v predstihu.“

●Na čo sa najviac tešíte po návrate domov?

„Bezpochyby na moje tri dievčatá. Z posledných desia-tich týždňov som bol mimo do-mova deväť, takže teraz im všetko aspoň na pár dní vyna-hradím. A čo im prinesiem? No predsa zlatú medailu! (smiech) Pre Ninku i Emmku som nakúpil nejaké suveníry – tričká a podobne. Hlavne im však donesiem seba.“

● V prvom interview pre organizátorov ste vyhlásili: „Chvíle, keď som na prvej priečke vošiel na prekkrásny šta-dión, si uchovám navždy v pa-mäti. Dúfam, že takýto úžasný okamih zažijem ešte aspoň raz v

v kariére.“ Mysleli ste na olym-piádu v Riu de Janeiro?

„O inom ako medaile z Ria 2016 už teraz nemôžem uvažo-vať. Bude to vyvrcholenie mo-jej kariéry. Ak budem zdravý a vyjde mi príprava, mám na to, aby som pekinský úspech zopakoval.“

GABRIEL BOGDÁNYI

ATLETIKA

www.sport.sk

5

15. MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

PEKING

22. – 30. AUGUSTA 2015

mu titul už nik nevezme, si preteky užíval naplno

Matej Tóth: „Moje zlaté chodecké tenisky!“

FOTO PAVOL UHRIN, Peking

Obrovská radosť Mateja Tótha na stupňoch víťazov.

FOTO PAVOL UHRIN, Peking

OLYMPIJSKÉ HRY

ZLATO JOZEF PRIBILINEC SOUL 1988 (20 km) MAJSTROVSTVÁ SVETA

ZLATO MATEJ TÓTH PEKING 2015 (50 km)

STRIEBRO JOZEF PRIBILINEC HELSINKI 1983 (20 km)

STRIEBRO JOZEF PRIBILINEC RÍM 1987 (20 km) MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

ZLATO JOZEF PRIBILINEC STUTTGART 1986 (20 km)

ZLATO PAVOL BLAŽEK SPLIT 1990 (20 km)

STRIEBRO JOZEF PRIBILINEC ATÉNY 1982 (20 km)

STRIEBRO MATEJ TÓTH ZÜRICH 2014 (50 km)

BRONZ PAVOL BLAŽEK ATÉNY 1982 (20 km)

SLOVENSKÉ CHODECKÉ MEDAILY

10 km 20 km 30 km 40 km 50 km

MATEJ TÓTH (SR) 45:22 (1.) 1:29:24 (1.) 2:13:14 (1.) 2:57:01 (1.) 3:40:32 (1.) JARED TALLENT (Aus.) 45:50 (3.) 1:30:14 (4.) 2:14:23 (3.) 2:58:14 (2.) 3:42:17 (2.) TAKAJUKI TANII (Jap.) 45:52 (6.) 1:30:15 (5.) 2:14:24 (4.) 2:58:17 (3.) 3:42:55 (3.)

(6)

15. MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

PEKING

22. – 30. AUGUSTA 2015

MUŽI – 1500 m: 1. A. Kiprop 3:34,40,

2. Manangoi (obaja Keňa) 3:34,63, 3. Igui-der (Mar.) 3:34,67, 4. Makhloufi (Alž.) 3:34,76, 5. S. Kiplagat (Keňa) 3:34,81, 6. Willis (N. Zél.) 3:35,46, 7. T. Cheruiyot (Ke-ňa) 3:36,05, 8. Centrowitz (USA) 3:36,13.

5000 m: 1. Farah (V. Brit.) 13:50,38, 2. C.

Ndiku (Keňa) 13:51,75, 3. Gebrhiwet 13:51,86, 4. Kejelcha (obaja Et.) 13:52,43, 5. Rupp 13:53,90, 6. True 13:54,07, 7. Hill (všetci USA) 13:55,10, 8. I. Koech (Keňa) 13:55,98.

110 m prek.: 1. Šubenkov (Rus.) 12,98,

2. Parchment (Jam.) 13,03, 3. A. Merritt (USA) 13,04, 4. P. Martinot-Lagarde 13,17, 5. Bascou (obaja Fr.) 13,17, 6. McLeod (Jam.) 13,18, 7. D. Oliver (USA) 13,33, 8. Darien (Fr.) 13,34.

Výška: 1. Drouin (Kan.) 234 (v

rozoskako-vaní), 2. Čang Kuo-wej (Čína) a Bondarenko (Ukr.) 233, 4. M. Baršim (Kat.) 233, 5. Cyp-lakov (Rus.) 229, 6. D. Thomas (Bah.) 229, 7. Bába (ČR) 229, 8. Kynard (USA) a Tam-beri (Tal.) obaja 225.

Disk: 1. Malachowski (Poľ.) 67,40, 2.

Mi-lanov (Bel.) 66,90, 3. Urbanek (Poľ.) 65,18, 4. Kanter (Est.) 64,82, 5. Stahl (Švéd.) 64,73, 6. Parellis (Cyp.) 64,55, 7. Dacres (Jam.) 64,22, 8. Ch. Harting (Nem.) 63,94.

Desaťboj: 1. A. Eaton (USA) 9045 –

sveto-vý rekord, rekord MS a svetosveto-vý sveto-výkon roka (SVR), 2. Warner (Kan.) 8695, 3. Freimuth (Nem.) 8561, 4. Škureňov (Rus.) 8538, 5. Bourrad (Alž.) 8461, 6. Kazmirek 8448, 7. Schrader (obaja Nem.) 8418, 8. Felix (Gren.) 8302.

50 km chôdza: 1. TÓTH (SR) 3:40:32,

2. Tallent (Aus.) 3:42:17, 3. Tanii 3:42:55, 4. Arai (obaja Jap.) 3:43:44, 5. Heffernan (Ír.) 3:44:17, 6. Li Čang 3:44:39, 7. Wej Jü (obaja Čína) 3:45:21, 8. Chocho (Ekv.) 3:46:00,... 30. MAJDÁN 3:58:57 – limit na OH, TIŠŤAN (obaja SR) diskvalifikovaný.

4 x 100 m: 1. Jamajka (Carter, Powell,

Ash-meade, Bolt) 37,36 – SVR, 2. Čína 38,01, 3. Kanada 38,13, 4. Nemecko 38,15, 5. Francúzsko 38,23, 6. Antigua 38,61, V. Bri-tánia nedokončila, USA diskvalifikovali.

4 x 400 m: 1. USA (Verburg, McQuay,

Nel-lum, L. Merritt) 2:57,82 – SVR, 2. Trinidad a Tobago 2:58,20, 3. V. Británia 2:58,51, 4. Jamajka 2:58,51, 5. Belgicko 3:00,24, 6. Francúzsko 3:00,65, 7. Kuba 3:03,05, 8. Rusko 3:03,05.

ŽENY – 200 m: 1. Schippersová (Hol.)

21,63 – eur. rekord, rekord MS a SVR, 2. E. Thompsonová 21,66, 3. Campbellová-Brow-nová (obe Jam.) 21,97, 4. McGroneová (USA) 22,01, 5. Asherová-Smithová (V. Brit.) 22,07, 6. Tarmohová (USA) 22,31, 7. Lalo-vová-Colliová (Bul.) 22,41, 8. Simpsonová (Jam.) 22,50.

800 m: 1. Arzamasovová (Biel.) 1:58,03,

2. Bishopová (Kan.) 1:58,12, 3. Sumová (Ke-ňa) 1:58,18, 4. Arafiová (Mar.) 1:58,90, 5. Oskanová-Clarková (V. Brit.) 1:58,99, 6. Lupuová (Ukr.) 1:58,99, 7. Józwiková (Poľ.) 1:59,09, 8. Lamoteová (Fr.) 1:59,70.

5000 m: 1. Ayanová 14:26,83, 2.

Teferio-vá 14:44,07, 3. G. DibaboTeferio-vá (všetky Et.) 14:44,14, 4. V. Kibiwotová 14:46,16, 5. M. Cheronová 15:01,36, 6. Kisová 15:02,68, 7.

FINÁLOVÉ FAKTY

Peking 2015 nebude ako Atény 1997, Edmonton 2001, Osaka 2007 a Moskva 2013, teda bez svetového rekordu. Za-slúžil sa o to Američan Ashton Eaton. Motivovaný ziskom striebra manželky Brianne v sedemboji (súťaží v kanadských farbách) bežal v záverečnej tisícpaťstovke ako odušu, o nece-lú sekundu rýchlejšie, ako potreboval na rekord. Prekonal ho napokon o šesť bodov. Súčet 9045 získal za tieto výkony -100 m: 10,23, diaľka: 788, guľa: 14,52, výška: 201, 400 m: 45,00, 110 m prek.: 13,69, disk: 43,34, žrď: 520, oštep: 63,63, 1500 m: 4:17,52.

Rekord chcel už koncom mája v rakúskom Götzise, ale zra-dil ho chrbát a na desaťboj nenastúpil. „Neustále sa chcem zlepšovať, a to ma ženie vpred. Mám motiváciu napredovať, pridávať k rekordu boody,“ prezradil. Eaton je výborný šprintér i skokan, zlepšuje sa postupne vo vrhoch. Jeho pekinský čas 10,23 na 100 m a najmä 45,00 na 400 m sú výkony viac ako hodné špecialistov na tieto disciplíny.

Ráno pred druhým dňom to nevyzeralo dobre: „Zobudil som sa a pomyslel si: och, ešte päť disciplín! A na začiatok sto-desiatka s prekážkaami... Mal som problém na deviatej a de-siatej. Pomyslel som si – asi starnem. Ozajstnú motiváciu somm získal až v oštepe. Ale priznávam, mal som pred tisícpäťstov-kou pochybnosti, nebol som si istý, čii to dokážem.“

Ale podarilo sa! Šestnásť hodín na štadióne a len štyri ho-diny spánku medzi dvoma súťažnými dňami je poriadna zá-ťaž. „Počas prvého dňa ste bežný atlét ako každý iný, ale na druhý deň, vtedy ste už naozzaj desaťbojár,“ pripomenul Ea-ton.

Na otázku, koľko by ešte mohol pridať bodov (súčet bodov za osobné rekordy dáva v jeho prípade 9543!), odpovie: „Ne-viem, ale môžete si byť istý, určite sa pokúsim o čo najviac.“

To je Ashton Eaton. Superman, ktorý tiež púta pozornosť. V ére Usaina Bolta to však inak ako svetovým rekordom nej-de. ALFONS JUCKK, Peking Holanďanka Dafne Schippersová

vyhra-la dvojstovku v európskom rekorde 21,63 sekundy, o 8 stotín prekonala Nemky Ko-chovú (1979) a Drechslerovú (1986). Na svete bežali rýchlejšie len Američanky Grif-fithová-Joynerová (21,34) a M. Jonesová (21,62).

Bývalá sedembojárka (bronzová na MS 2013 v Moskve) si zlepšila predšampioná-tový osobák o 4 desatiny! Je to prvé zlato pre Holandsko na OH či MS od triumfov Fanny Blankersovej-Koenovej na OH 1948. „Chcela som zlato a čas pod 22 sekúnd. Oba ciele som splnila, no európsky rekord je čosi neuveriiteľné!“ – nadchýnala sa Schippersová, ktorá sa v závere o tri stotin-ky natlačila pred Jamajčanku Thompsono-vú.

Jamajčania na 4 x 100 m vrátili v Pekin-gu Američanom prehru z májových neofi-ciálnych štafetových MS na Bahamách, vzali im výkon roka (37,36) a na MS vy-hrali už štvrtý raz v rade. USA ostali bez medaily, za zlú poslednú odovzdávku me-dzi Gayom a Rodgersom ich diskvalifiko-vali.

Usain Bolt získal už 11. titul na MS (bi-lancia 11 – 2 – 0) a s 13 medailami je v ich počte druhý za krajankou Otteyovou (14 medailí /3 – 4 – 7/). „Keď som videl ten zmätok pri poslednej odovzdávke, potešil som sa, že tam nie som. Šttafetu sme brali od začiatku veľmi vážne. Za tretie zlato ďa-kujem všetkým v tíme,“ vravel Bolt.

Zo slovenského pohľadu zaujal splnený limit 3:58:57 Dušana Majdána na OH 2016 v chôdzi na 50 km a 22. miesto maratónky-ne Kataríny Berešovej. V medailovej bilan-cii skončilo Slovensko 15., v bodovaní pr-vých ôsmich miest 37. (s 9 bodmi). (gb)

Z PEKINSKÉHO ZÁKULISIA

Superman v Boltovom tieni

Najúspešnejšia prvý raz v histórii Keňa, Eatonov svetový rekord v desaťboji

Bolt má 11 zlatých!

Svetový rekord Ashtona Eatona v desaťboji, európsky Schippersovej na 200 m, úspešná zlatá misia Usaina Bolta

a prvý triumf Kene v medailovej bilancii krajín – to je resumé záverečných súbojov vo Vtáčom hniezde.

TELEGRAM Z VTÁČIEHO HNIEZDA

– Farah vyhral 5000 m a po Etiópčanovi Bekelem (2009) je druhý v histórii s double (5000/10 000 m) na MS.

– Allyson Felixová sa v počte zlatých mohla vyrovnať Boltovi, ale USA získali v štafetách iba striebro, jej bilancia je 9 – 3 – 1.

– Svetová rekordérka a olympijská víťazka v oštepe Špotáková „vybuchla“, skončila až 9. (60,08). – V daždi vyhral výšku Kanaďan Drouin, keď v rozoskakovaní jediný z tria (okrem neho Bondarenko a Čang Kuo-wej) zdolal 234 cm.

(7)

ATLETIKA

www.sport.sk

7

15. MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

PEKING

22. – 30. AUGUSTA 2015

Š-20/12

Cheptaiová (všetky Keňa) 15:03,41, 8. Kuij-kenová (Hol.) 15:08,00.

Maratón: 1. M. Dibabová (Et.) 2:27:35, 2.

H. Kipropová (Keňa) 2:27:36, 3. Kirwová (Bahr.) 2:27:39, 4. Sumgongová 2:27:42, 5. E. Kiplagatová (obe Keňa) 2:28:18, 6. Tufová (Et.) 2:28:12, 7. Itoová (Jap.) 2:29:48, 8. Tsegayeová (Et.) 2:30:54,... 22. K. BEREŠOVÁ (SR) 2:37:24.

100 m prek.: 1. D. Williamsová (Jam.)

12,57, 2. Rolederová (Nem.) 12,59, 3. Tala-jová (Biel.) 12,66, 4. Rollinsová (USA) 12,67, 5. Porterová (V. Brit.) 12,68, 6. Zbärenová (Švajč.) 12,95, 7. Sh. Williamsová (Jam.) 12,95, 8. Nelvisová (USA) 13,06.

Výška: 1. Kučinová (Rus.) 201, 2.

Vlašičo-vá (Chor.) 201, 3. ČičerovoVlašičo-vá (Rus.) 201, 4. Licwinková (Poľ.) 199, 5. Beitíová (Šp.) 199, 6. Jungfleischová (Nem.) 199, 7. Schepero-vá (Sv. Lucia) 192, 8. PattersonoSchepero-vá (Aus.) 192.

Diaľka: 1. Bartolettová (USA) 714 – SVR,

2. Proctorová (V. Brit.) 707, 3. Španovičová (Srb.) 701, 4. Netteyová (Kan.) 695, 5. Uge-nová (V. Brit.) 685, 6. Mihambová (Nem.) 679, 7. Sagniová (Švéd.) 678, 8. DeLoacho-vá-Soukupová (USA) 667.

Oštep: 1. Molitorová (Nem.) 67,69 –SVR,

2. Lju Chuej-chuej (Čína) 66,13, 3. Viljoenová (JAR) 65,79, 4. Obergföllová (Nem.) 64,61, 5. Li Ling-wej (Čína) 64,10, 6. Hussongová (Nem.) 62,98, 7. Ozolinová (Lot.) 62,20, 8. Wingerová (USA) 60,88.

20 km chôdza: 1. Chung Liou 1:27:45, 2.

Siou-č' Lu (obe Čína) 1:27:45, 3. Oľanovská (Ukr.) 1:28:13, 4. Cabecinhová (Portug.) 1:29:29, 5. Palmisanová (Tal.) 1:29:34, 6. De Senová (Braz.) 1:30:06, 7. Virbalyté (Lit.) 1:30:20, 8. A. Drahotová (ČR) 1:30:32,... 30. CZAKOVÁ 1:36:08, 41. GÁLIKOVÁ (obe SR) 1:40:06.

4 x 100 m: 1. Jamajka

(Campbellová-Brow-nová, Morriso(Campbellová-Brow-nová, Thompso(Campbellová-Brow-nová, Fraserová-Pryceová) 41,07 – rekord MS a SVR, 2. USA 41,68, 3. Trinidad a Tobago 42,03, 4. V. Bri-tánia 42,10, 5. Nemecko 42,64, 6. Kanada 43,05, Rusko nedokončilo, Holandsko dis-kvalifikovali.

4x 400 m: 1. Jamajka (Dayová, S.

Jackso-nová, McPhersoJackso-nová, N. Williamsová-Millso-vá) 3:19,13 – SVR, 2. USA 3:19,44, 3. V. Bri-tánia 3:23,62, 4. Rusko 3:24,84, 5. Nigéria 3:25,11, 6. Ukrajina 3:25,94, 7. Francúzsko 3:26,45, 8. Kanada 3:27,69.

SLOVÁCI V KVALIFIKÁCIÁCH

MUŽI – výška, kvalifikácia (limit 231 cm), B-skupina: 17. Bubeník (SR) 217 – 37. celkovo.

MEDAILOVÁ BILANCIA

1. Keňa 7 – 6 – 3, 2. Jamajka 7 – 2 – 3, 3. USA 6 – 6 – 6, 4. Veľká Británia 4 – 1 – 2, 5. Etiópia 3 – 3 – 2, 6. Poľsko 3 – 1 – 4, 7. Ka-nada a Nemecko 2 – 3 – 3, 9. Rusko 2 – 1 – 1, 10. Kuba 2 – 1 – 0,... 15. SLOVENSKO 1 – 0 –

0. Medailu získalo 43 krajín, zlato 19.

FINÁLOVÉ FAKTY

V šiestom maratóne v kariére do-siahla svoj druhý najlepší výkon – 2:37:24 h. Za aprílovým „osobákom“ z Viedne zaostala v náročných pekin-ských podmienkach len o 1:04 min.

„Dvadsiate druhé miesto je pre mňa skvelé a piate spomedzi Európa-niek je úplne super,“ vravela v cieli rozradostená Katarína Berešová.

Po Ľudmile Melicherovej, ktorá maratón na MS 1991 v Tokiu nedo-končila, bola zverenka michalovské-ho kouča Gabriela Valisku len druhá Slovenka a celkovo štvrtý vytrvalec od nás na trati maratónu na sveto-vom šampionáte. Napriek tomu do-siahla druhé najlepšie umiestenie, lepší bol iba Martin Vrábeľ v Ríme 1987, kde skončil dvanásty.

„Do bodky som sa snažila dodržia-vať pokyny trénera. V úvode som do-konca chvíľku bežala na treťom mi--este, pretože tempo bolo pomalé,“ opisovala Berešová pekinský mara-tón. „Bol zatiaľ môj najľahší. Bežala som s dobrým pocitom, rovnomerrné tempo mi vyhovovalo. Stáva sa mi, že to na začiatku prepálim a potom sa trápim. Aj teraz to bolo na konci tro-chu ťažké, ale nie také, aké som už zažila v minulosti.“

Londýnska olympionička (vtedy 98.) si najmä v konkurencii Afriča-niek nemohla nárokovať na popred-né umiestenie. Zo 67 štartujúcich mala až 44. najlepší osobný rekord.

„Každý odbehnutý maratón jee pre mňa veľká skúsenosť,“ zdôraznila 27-ročná bežkyňa, žijúca najnovšie v čes-kom mestečku Náměšť nad Oslavou. „Som rada, že som zažila atmosféru majstrovstiev sveta. Je to pre mňa cenná skúsenosť pred budúcoročný-mi olympijskýbudúcoročný-mi hrabudúcoročný-mi v Riu de Ja-neiro. Bolo by fajn, keby mi tam v po-sledných siedmich kilometroch osta-lo viac síl ako dnes,“ želala si Katarí-na Berešová, bývalá juniorská maj-sterka sveta v behu do vrchu.

Pekinský maratón dokončilo 52

vy-trvalkýň. (gb)

Maratónkyňa KATARÍNA BEREŠOVÁ dala 22. miestom

peknú bodku za slovenským účinkovaním

Piata z Európaniek? Super!

Bodku za účinkovaním slovenskej šestnástky dala včera v maratóne Katarína

Berešová. A bola to pekná bodka. Trebišovská rodáčka, ktorá sa pripravuje

v poloamatérskych podmienkach, skončila zo 67 vytrvalkýň 22., piata

najlep-šia z Európaniek!

Katarína Berešová

na trati MS v Pekingu.

FOTO PAVOL UHRIN, Peking

11. RASA DRAZDAUSKAITÉ (Lit.) 2:31:23 12. FILOMENA COSTOVÁ (Portug.) 2:31:40 15. ALINA PROKOPIEVOVÁ (Rus.) 2:32:44 17. ALESSANDRA AGUILAROVÁ (Šp.) 2:33:42 22. KATARÍNA BEREŠOVÁ (SR) 2:37:24

NAJLEPŠIE EURÓPANKY

V PEKINGU

(8)

NAJVYŠŠIA SÚŤAŽ – 7. KOLO

SOBOTA 12. SEPTEMBRA

o 15.30 h: SKALICA – MYJAVA o 18.15 h: ŽILINA – SLOVAN o 19.00 h: PODBREZOVÁ – RUŽOMBEROK MICHALOVCE – SENICA

NEDEĽA 13. SEPTEMBRA

o 16.30 h: TRENČÍN – TRNAVA o 20.00 h: ZL. MORAVCE – DUN. STREDA

PROGRAM 8. KOLA

NAJLEPŠÍ STRELCI

6 GÓLOV: JELIČ (Žilina), SZARKA (Dunajská

Streda)

4 GÓLY: GAŠPARÍK (Skalica), VAN KESSEL

(Trenčín)

3 GÓLY: PAČINDA (Dunajská Streda), PRISKIN (Slovan), HLOHOVSKÝ (Senica),

MEHANOVIČ (Podbrezová) 1. Trenčín 7 6 1 0 12:2 19 2. Dunajská Streda 7 4 2 1 14:6 14 3. Slovan 7 4 2 1 12:6 14 4. Myjava 7 4 1 2 10:9 13 5. Žilina 6 3 2 1 16:8 11 6. Trnava 7 2 2 3 8:10 8 7. Skalica 7 2 1 4 10:13 7 8. Senica 7 1 3 3 6:13 6 9. Podbrezová 6 1 2 3 10:13 5 10. Ružomberok 7 0 5 2 8:11 5 11. Zlaté Moravce 7 1 2 4 8:14 5 12. Michalovce 7 1 1 5 7:16 4 1. Dunajská Streda 5 3 1 1 10:5 10 2. Slovan 4 3 0 1 8:3 9 3. Žilina 3 2 1 0 10:3 7 4. Myjava 5 2 1 2 7:8 7 5. Senica 5 1 3 1 5:7 6 6. Skalica 4 1 1 2 5:6 4 7. Trnava 1 1 0 0 2:0 3 8. Podbrezová 3 1 0 2 7:6 3 9. Ružomberok 4 0 3 1 5:7 3 10. Michalovce 3 1 0 2 2:5 3 11. Trenčín 1 0 1 0 1:1 1 12. Zlaté Moravce 3 0 1 2 3:5 1 1. Trenčín 6 6 0 0 11:1 18 2. Myjava 2 2 0 0 3:1 6 3. Slovan 3 1 2 0 4:3 5 4. Trnava 6 1 2 3 6:10 5 5. Dunajská Streda 2 1 1 0 4:1 4 6. Žilina 3 1 1 1 6:5 4 7. Zlaté Moravce 4 1 1 2 5:9 4 8. Skalica 3 1 0 2 5:7 3 9. Ružomberok 3 0 2 1 3:4 2 10. Podbrezová 3 0 2 1 3:7 2 11. Michalovce 4 0 1 3 5:11 1 12. Senca 2 0 0 2 1:6 0

TABUĽKA

DOMA

VONKU

Janečka pokrstil City arénu,

Szarka sfúkol Podbrezovú

- Trenčín si vonku zatiaľ počína

mi-moriadne úspešne, súboj v Senici

bol už šiestym duelom AS na pôde

súpera, no úradujúci majster opäť

suverénne triumfoval.

- Bratislavský Slovan si bez väčších

problémov poradil so zakríknutým

nováčikom zo Skalice, belasí vyhrali

4:1, pričom kapitán Marko

Milinko-vič ešte dvakrát trafil žrď.

- Strojcom demontáže železiarov

z Podbrezovej na Žitnom ostrove bol

útočník Ákos Szarka, ktorý

zazname-nal štyri góly v priebehu 58 minút.

- Ružomberok ako jediný spomedzi

elity stále márne čaká na prvé

víťaz-stvo v novej sezóne, deľba bodov

v domácom súboji s michalovským

nováčikom znamenala už jeho piatu

remízu.

- Zlatomoravčania sa prebúdzajú:

ViOn zabodoval už v treťom zápase

po sebe, keď si tentoraz odviezol

bod za bezgólovú remízu z

myjav-ského trávnika.

- Po abdikácii trénera Juraja

Jaráb-ka viedol Spartak proti Žiline

asistent Branislav Mráz: počínal si

úspešne, Spartak vyhral, keď prvým

ligovým gólom pokrstil City arénu

Marek Janečka.

- V najvyššej súťaži nasleduje

dvoj-týždňová reprezentačná pauza.

Dunajskostredský útočník Ákos Szarka v sobotu zaznamenal desiaty štvorgólový výkon jednotlivca v his-tórii samostatnej slovenskej najvyššej súťaže. Pred ním to dokázali iba

siedmi hráči (Marek Ujlaky, Jozef Kožlej, Ľubomír Luhový, Filip Šebo, Róbert Rák, Ján Novák, David De-petris), unikátom medzi nimi je stále Ján Novák, ktorému sa štvorgólový

nástrel v jednom dueli podaril do-konca trikrát! Bývalý košický útočník je zároveň jediný hráč, ktorý dokázal dať štyri góly na ihrisku súpera, ani to však jeho mužstvu nestačilo,

keď-že v Trnave vtedy Košice prehrali 4:5. Najrýchlejšie sa to podarilo jedinému legionárovi v tejto spoločnosti De-petrisovi, ktorý stihol nastrieľať štyri góly v priebehu 31 minút. (mar)

Ôsmy štvorgólový kanonier

1995/96 UJLAKY SPARTAK TRNAVA 1996/97 KOŽLEJ 1. FC KOŠICE 1997/98 LUHOVÝ SPARTAK TRNAVA 2004/05 ŠEBO ARTMEDIA BRATISLAVA 2005/06 RÁK MFK RUŽOMBEROK 2007/08 NOVÁK MFK KOŠICE 2007/08 NOVÁK MFK KOŠICE 2009/10 NOVÁK MFK KOŠICE 2012/13 DEPETRIS AS TRENČÍN 2015/16 SZARKA DAC 1904 D. STREDA

KTO STRELIL ŠTYRI GÓLY V ZÁPASE

Ako vidno aj zo snímky zachytávajúcej moment, ako kapitán Slovana Marko Milinkovič z penalty otvára skóre zápasu so Skalicou, na Pasienkoch bolo v sobotu ľudoprázdno. V hľadisku sa zišlo dovedna

919 divákov, čo je na zápas najvyššej súťaže žalostne málo...

FOTO SITA/JÁN SLOVÁK

(9)

FUTBAL

www.sport.sk

9

DUNAJSKÁ STREDA: Tujvel –

Štepa-novský, Michalík, Kwin, Brašeň – Lju-bičič (90+. Asanovič), Straka (84. Pambou) – Pačinda, B. Ľupták, Sarr (65. Po-lievka) – Szarka. Tréner T. Marič.

PODBREZOVÁ: M. Kuciak – Andrič,

Vajda, Pimpara, Migaľa – Kochan (46. Szöke) – J. Pančík (65. Kapor), Me-hanovič, Gál-Andrezly, Mário Almaský (59. Ži-lák) – Vaščák. Tréner Z. Frťala.

GÓLY: 10. B. Ľupták, 24., 41., 59. a 82.

Szarka – 63. Mehanovič z 11 m.

ŽLTÉ KARTY: Sarr – Migaľa, Szöke, Žilák.

ROZHODOVALI: A. Somoláni (Mikulaj,

Borsá-nyi) – 4418 divákov.

STRELY NA BRÁNU: 7:4

ROHOVÉ KOPY: 6:5

POSTAVA ZÁPASU: Ákos Szarka

MOMENTY ZÁPASU

V 10. min ponúkol dobrý center Štepanov-ský a Ľupták zo vzduchu parádne zavesil – 1:0. V 19. min vyhlavičkoval Migaľa z bránkovej čiary zakončenie Kwina a na opačnej strane Tuj-vel bravúrne vyrazil technickú strelu Mehanovi-ča.

V 24. min sa dostal za hosťujúcu obranu Szarka a so šancou naložil presnou strelou k vzdialenejšej žrdi – 2:0.

V 31. min vysunul Mehanovič aj so šťastím Gála-Andrezlyho, ktorý prudko napálil do ľavej žrde.

V 41. min zvládol Straka nábeh do šestnástky aj prihrávku pod seba, Szarka sa rutinérsky oto-čil okolo obrancu a nedal Kuciakovi šancu – 3:0. V 59. min si Szarka naviedol loptu na ľavač-ku a spoza šestnástky trafil presne k pravej žrdi – 4:0.

V 62. min prepadol Mehanovič cez nohu Mi-chalíka, rozhodca zapískal penaltu a faulovaný hráč ju bezpečne premenil – 4:1.

V 79. min poslal Vaščák loptu v akrobatickej pozícii do brvna.

V 82. min ponúkol Pačinda centrom Szarku a ten sa hlavou nepomýlil – 5:1.

V 89. min premárnil obrovskú šancu nepres-nou strelou Žilák.

POHĽAD ŠPORTU

Dunajskej Strede vyšlo v prvom polčase takmer všetko, na čo siahla. Zo štyroch striel na bránu dala tri góly a už do prestáv-ky rozhodla o držiteľo-vi troch bodov, hoci podľa diania i šancí by

bol spravodlivejší iný výsledok ako 3:0 – hostia totiž nastrelili žrď a mali aj dve ďalšie veľké prí-ležitosti. Po zmene strán korunoval svoj parádny výkon Szarka nielen zavŕšením hetriku, ale aj štvrtým gólom v zápase, pričom všetky štyri je-ho zásahy mali vysoké parametre. Hostia za-znamenali čestný úspech z prísne nariadenej penalty, ale výkon rozhodcu nebol na Žitnom ostrove podstatný.

DUNAJSKÁ STREDA – PODBREZOVÁ

5:1 (3:0)

MIROSLAV ANTOL

miroslav.antol@hotmail.com

ÚROVEŇ ZÁPASU PODĽA ŠPORTU

NAJVYŠŠIA SÚŤAŽ – 7. KOLO

Rozdielne výrazy tváre, protipólne pozápasové pocity. Zatiaľ čo domáci kanonier Ákos Szarka žiaril po svo-jom štvorgólovom galapredstavení šťastím, brankár hostí Martin Kuciak odchádzal do kabín smutný. „Ešte ni-kdy sa mi nestalo, aby mi dal jeden hráč v zápase štyri góly. A dúfam, že sa to už ani nikkdy nestane,“ nechápa-vo krútil hlanechápa-vou kapitán Podbrezovej. „Čo sme v tomto zápase predviedli v defenzíve, to už naozaj nie je nor-málne. Musíme ssi to rozanalyzovať a poučiť sa z toho, pretože takto by sme ďaleko nedošli.“

Železiari majú po siedmom kole (k dobru majú dohrávku so Žilinou) na konte jediné víťazstvo. „Čaká nás reprezentačná prestávka, azda nám pomôže. Ťažko teraz hovoriť o tvr-dej práci, ale musíme sa jednoznač-ne spamätať. Dostávame veľmi veľa gólov, a to aj z priestorov, z ktorých by útočníci súúpera mali mať problé-my so zakončením. Dunajskej Stre-de sme tých päť gólov prakticky da-rovali,““ poznamenal Kuciak a na otázku, či sa niektorá z úspešných domácich striel dala chytať, dodal: „Myslím si, že druhá asi áno. Szarka to trafil dobre, ale pri troche šťastia som mohol loptu vyraaziť. Mal som ju na prste, ale, žiaľ, nedokázal som

ju dostatočne vytlačiť von.“ Szarka sa stal hrdinom DAC-u, ľudia ešte dlho po záverečnom hvizde skando-vali jeho meno. „Neskutočné, som v

veľmi šťastný. Štyri góly som v seni-orskej kariére ešte nedal. Tri áno, v druhej lige, ale takýto vyddarený zá-pas, to je rarita,“ usmieval sa od ucha k uchu domáci kanonier. „Už v Michalovciach som mal šance, aby som dal viac ako len jeden góll. Teraz

som sa znovu dostával do príležitos-tí a som rád, že som bol aj dostatoč-ne efektívny.“

Szarka sa stal prvým hráčom v li-govej histórii Dunajskej Stredy, ktorý dokázal dať v jednom stretnutí štyri góly. Ak bude naďalej na sebe praco-vať a dokáže správnym spôsobom zu-žitkovať prácu celého mužstva, môže (nielen) v drese DAC-u dokázať v bu-dúcnosti veľké veci. (man) ●TOMISLAV MARIČ (Dunajská Streda): „Prvých 25 minút sme

neboli príliš v hre, v týchto momentoch nás podržal brankár Tujvel. Ve-deli sme, že Podbrezová je nepríjemné mužstvo, ale moji hráči dobre bránili a napádali súperových hráčov s loptou. Po víťazstve 5:1 musím byť spokojný.“

ZDENKO FRŤALA (Podbrezová): „Po takej vysokej prehre sa

ťaž-ko hľadajú slová. Vstup do zápasu sme mali dobrý, hneď na začiatku sme nevyužili stopercentnú šancu, za čo nás domáci potrestali. Mali sme aj ďalšie dobré situácie, ale nedali sme z toho góly. Domácemu trénerovi môžem len ticho závidieť útočníka Szarkových kvalít.“

Súboj s Podbrezovou bol pre Dunajskostredčanov zároveň rozlúčkou so štadiónom v jeho súčasnej podobe, v ktorej ho domáci fanúšikovia poznajú dlhých 27 rokov. Od septembra sa totiž na Žitnom ostrove začnú búracie práce, po ktorých by mali neskôr nasledovať aj tie sta-vebné s výsledkom v podobe nového moderného futbalového stánku. Ultras domácich sa na znak rozlúčky s jednou zo starých tribún práve na ňu presunuli na celých sobotňajších 90 minút.

Szarka: Neskutočné,

Kuciak: Musíme sa spamätať

HLASY TRÉNEROV

ROZLÚČKA PO 27 ROKOCH

(10)

NAJVYŠŠIA SÚŤAŽ – 7. KOLO

SLOVAN: Mucha –

Či-koš, Saláta, Gorosito, Po-daný – Sekulič, M. Gonza-lez (75. Štefánik), Milinkovič, Zre-ľák – Vittek (60. Kubík), Priskin (68. Oršula). Tréner N. Papavasiliou.

SKALICA: Fišan –

Vrablec (62. Švrček), Pav. Majerník, Konečný, Fialka (46. Mazan) – M. Hlinka (46. Še-besta), A. Čermák – Kurák, Gaš-parík, Ciprys – Lietava. Tréner A. Křeček.

GÓLY: 9. Milinkovič (z 11 m),

27. Zreľák, 33. Vittek, 72. Oršula – 83. Šebesta.

ROZHODOVALI: Kráľovič

(D. Hrčka, Bobko) – 919 divákov.

STRELY NA BRÁNU: 11:2

ROHOVÉ KOPY: 11:1

POSTAVA ZÁPASU: Róbert Vittek

MOMENTY ZÁPASU

9. Po kolízii Fialku s Priskinom mal Slovan výhodu penalty: Milin-kovič – 1:0.

15. Lietava sa snažil z diaľky preho-diť Muchu, lopta skončila tesne vedľa. 25. Po spolupráci s Vittekom sa preštrikoval obranou Milinkovič, hostí zachránila pravá žrď.

27. Na hĺbkovú prihrávku Gonza-lesa si nabehol Zreľák a pohodlne zvýšil – 2:0.

33. Po hlavičke Vitteka síce vy-kopával loptu z brány Vrablec, ale rozhodca na pokyn asistenta uká-zal do stredu ihriska – 3:0.

56. Strelu Milinkoviča zastavila tentoraz ľavá žrď.

72. Kubík vysunul Oršulu, ten nezaváhal – 4:0.

83. Šebesta sa presadil zoči-vo-či Muchovi – 4:1.

POHĽAD ŠPORTU

V diváckom vákuu mal Slovan od ú v o d n é h o hvizdu réžiu zápasu pevne v rukách. Skalický no-váčik toho

ve-ľa nepredviedol, zo súpera mal zbytočne prehnaný rešpekt. Belasí sa trikrát presadili už do prestávky, po zmene strán pridali štvrtý gól, pričom Milinkovič v priebehu zápa-su dvakrát nastrelil žrď. V samom závere zmiernili hostia prehru as-poň čestným úspechom. Hralo sa korektne, bez kariet. Rozhodca Horváth až na zopár drobných ne-presností zápas hravo zvládol.

SLOVAN – SKALICA

4:1 (3:0)

VLADIMÍR KIKUŠ

kikus@sportpress.sk

ÚROVEŇ ZÁPASU PODĽA ŠPORTU

Slovan v súboji s nováčikom pozí-ciu favorita zvládol. „Som spokojný. Hrali sme dobre, strelili sme štyri góly a dosiahli dobrý výsledok. Akurát ško-da inkasovaného gólu v závere zápa-su, to by sa nám nemalo stávať,“ vra-vel po zápase Marko Milinkovič, kto-rý otvoril skóre z penalty. Víťazstvo belasých mohlo byť ešte aj výraznej-šie, veď dva strelecké pokusy srbské-ho stredopoliara zastavila žrď. „Ne-viem si to vysvetliť. Niekto pred zápa-som asi posunul brány,“ zavtipkoval si kapitán Slovana.

Kanonier Róbert Vittek do utor-ňajšieho duelu proti Trnave nezasia-hol, zato proti Skalici figuroval v zá-kladnej zostave. V 33. min bol auto-rom tretieho gólu a na trávniku pobu-dol presne hodinku. „Hralo sa mi dobre, hoci ešte stále cítim drobné svalové probblémy, ale verím, že je to v poriadku. Sval potrebuje troška od-dych, preto som išiel dole,“ vysvetľo-val. Vittek po dlhšej pauze figuruje aj v reprezentačnej nominácii na kvalifi-kačné zápasy v Španielsku a proti Ukrajine. „Moja účasť na

reprezen-tačnom zraze by nemala byť ohroze-ná,“ podčiarkol. Spokojný bol s prvo-polčasovým výkonom svojho tímu. „Zaznamenali sme povinné víťazstvo, alee Skalica nás veľmi nepreverila. Po-vedali sme si, čo budeme hrať a hlav-ne v prvom polčase sme sa tooho pridr-žiavali. Myslím si, že sa dalo na to aj pozerať, dali sme tri góly a vlastne roz-hodli o vííťazstve. Mohli sme ich streliť aj viac, predviedli sme zopár pekných akcií, ktoré sme však nedotiahlli do ús-pešného konca.“

Hoci Skalica na Pasienkoch veľa

vody nenamútila, veď do priestoru medzi žrde trafila len dvakrát – za-každým Šebesta, prvý raz až v 53. mi-núte – v závere sa jej podarilo zmier-niť prehru. „Lietava mi loptu pretla-čil, brankár vybehol, a hoci mi lopta trocha skkákala, tak som ho prehodil. Je to môj premiérový ligový gól, ba ani brankára zvučnejšieho mena, ako je Ján Mucha, som ešte nikdy nepreko-nal. Pravda, čo z toho, keď sa domov vraciame bez bodu,“ povedal autor skalického gólu, striedajúci Daniel

Še-besta. (kikk)

NIKODIMOS PAPAVASILIOU (Slovan): „Dosiahli sme dôležité

víťaz-stvo. Ukázali sme aj víťaznú mentalitu a dobrý prístup. Od prvej minúty sme dominovali, vytvorili sme si veľa šancí, štyri sme premenili. Som za hráčov rád, že sa im darilo. Nie som však spokojný s druhým polčasom. Ešte je tu veľmi veľa roboty. Máme dvanásť dní, aby sme sa dobre pripravili na ďalší zápas.“

ALEŠ KŘEČEK (Skalica): „Na Pasienky sme prišli s tým, že sme

Slo-van chceli potrápiť. Rešpektujeme jeho silu, poznáme jeho káder, ale mr-zí ma, že sme to súperovi veľmi uľahčili. Niečo sme si povedali, no hráči to neplnili. Slovan od začiatku kontroloval zápas. Bez diskusie vyhral zaslú-žene.“

HLASY TRÉNEROV

Róbert Vittek (vpravo) zaťažil konto Skalice jedným gólom.

FOTO SITA/JÁN SLOVÁK

Milinkovičova

(11)

FUTBAL

www.sport.sk

11

SENICA: Šulla - Otrísal,

Pavlík, Pillár (84. Hladík), Čunta -Hušek – Komara (63. Kalabiš-ka), Hromada (76. Ventúra), Hlohovský, Kosorin - Mráz. Tréner E. Pagáč.

TRENČÍN: Šemrinec - Čögley,

Kleščík, Rundič, Madu (86. Skovajsa) - Koolwijk – Guba (81. Bala), Bero (88. Opatovský), Rabiu, Van Kessel - Wesley. Tréner I. Vrabec.

GÓLY: 17. Hlohovský - 5. Bero, 61.

Guba, 74 Van Kessel, 87. Bala.

ŽLTÉ KARTY: Čunta - Bero.

ROZHODOVALI: Mastiš (Balko,

Rosz-beck) - 1866 divákov.

STRELY NA BRÁNU: 4:14

ROHOVÉ KOPY: 3:12

POSTAVA ZÁPASU: Matúš Bero

MOMENTY ZÁPASU

V 5. min Bero netrafil najideálnejšie v pokutovom území prihrávku Gubu, ale lopta doskákala do siete aj s prispením žrde – 0:1.

V 6. min Bero z bezprostrednej blíz-kosti prekopol bránku.

V 17. min si Hlohovský nabehol na loptu za obranou Trenčína, dostal sa s ňou až pred trenčiansku svätyňu a umiestnenou strelou vyrovnal – 1:1.

V 29. min po pravej strane potiahol loptu Kosorin, ktorý vystrelil z rohu šestnástky. Šemrinec pokus vytlačil na roh.

V 44. min sa rozozvučala po delovke Van Kessela za Šullom žrď.

V 61. min Bero prihral do stredu ih-riska Wesleymu, ktorý našiel na ľavej strane voľného Gubu a ten nedal Šullovi šancu – 1:2.

V 74. min sa k vyrazenej lopte dostal Van Kessel a zasunul ju do domácej bránky – 1:3.

V 87. min sa predral z ľavej strany pred Šullu Bala, ktorý prestrelil brankára Záhorákov a zakončil druhopolčasovú kanonádu majstra – 1:4.

POHĽAD ŠPORTU

Oba tímy za-čali aktívne. Do-máci sa dostá-vali do šancí predovšetkým po nepresnos-tiach majstra. Ten sa síce ujal vedenia, ale

Se-ničania aktívnou hrou vyrovnali. V pr-vom dejstve dokázali držať s Trenčínom krok. Do druhého dejstva nastúpili ako-by iní hráči. Domáci nechali aktivitu v šatni a hostia im takmer nepožičali lop-tu. Trenčania trojgólovou šnúrou ukočí-rovali zápas do víťazného konca. Hlavný rozhodca Mastiš mal napriek drobným nepresnostiam stretnutie pod kontrolou.

SENICA – TRENČÍN

1:4 (1:1)

BRANISLAV SARŇÁK

bsarnak@gmail.com

ÚROVEŇ ZÁPASU PODĽA ŠPORTU

NAJVYŠŠIA SÚŤAŽ – 7. KOLO

Ak niekto zmeškal úvod zápasu Se-nice s Trenčínom, môže ľutovať. Už od prvých minút aktéri predvádzali aktívnu a atraktívnu hru so šancami na oboch stranách. Prispeli k tomu aj nepresnosti na strane majstra. Ani na prvý gól sa nečakalo dlho. Už v piatej minúte rozosmutnel domácich futba-listov a fanúšikov Matúš Bero. Naj-lepší mladý hráč najvyššej súťaže uplynulej sezóny mohol vniesť do hry Trenčína ešte väčší pokoj, ale približ-ne 60 sekúnd po prvom góle trestu-hodne zahodil tutovku z bezprostred-nej blízkosti bránky. „V prvom polča-se sme nepodali excelentný výkon, ale počas prestávky sme si vyčistili hlavy a potomm sme už predvádzali na-šu hru. Ku gólu na 2:0 mi chýbali cen-timetre. Škoda. Takéto situácie jed-n

noducho musím premieňať,“ povedal po stretnutí autor prvej premenenej šance. Platilo známe nedáš – dosta-neš. „Vyrovnávajúci gól nás nerozla-dil, razíme si víťaznú mentalitu. Mu-símme však kráčať od zápasu k zápasu, a to skromne a s pokorou,“ dodal Be-ro.

Jediný domáci presný zásah zazna-menal bývalý Trenčan Filip Hlohov-ský, pre ktorého to bol prvý gól do sie-te AS, odkedy z klubu odišiel. „Je mi ľúto, že gól nepriniesol body. TTrenčín pre mňa znamená veľa, preto som ne-oslavoval po presnom zásahu,“ po-dotkol Hlohovský. Senica v druhom polčase stratila hernú tvár z prvej po-lovice súboja. „Tí, čo sú na ihrisku, musia makať. Niektorí nepodávajú 100-percentné výkony, robia si, čo chcú. Potom sa hrá ťažko,“ zamyslel sa Hlohovský. Na duel bolo zveda-vých 1866 divákov. „Prišiel majster a je škoda, že nedošlo viac fanúšikov.

Ja to neovplyvním,“ uviedol. Do zápasu zasiahol aj rekonvales-cent a spolukráľ strelcov s Matejom Jeličom z minulého ročníka Jan Kala-biška. „Nemám ešte natrénované taak, ako by som potreboval. Po mojom príchode sme dostali ešte dva góly. Pre mňa je to zlý začiatok,“ pozname-nal autor minulosezónnych 19 gólov a dodal: „Chalani hrali dobre do sta-vu 1:1. Nečakal som, že spoluhráči dokážu až tak zatlačiť súpera. Žiaaľ, mali sme hrať rovnako celý duel. Mys-lím si, že až 1:4 sme si nezaslúžili pre-hrať, tohtosezónnnu premiéru som si predstavoval o niečo krajšiu.“ (brs) ●EDUARD PAGÁČ (Senica): „Prvý polčas bol z našej strany výborný,

boli sme silní na lopte, veľmi dobre sme kombinovali. V druhom polčase bola chyba, že sme si neprihrávali po zemi, ale chlapci začali nakopávať lopty. Nehrali sme cez stredných hráčov, preto sme prehrali.“

IVAN VRABEC (Trenčín): „Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu.

Da-li sme rýchly gól, takto sme to aj chceDa-li. Žiaľ, uškodil nám. Prvý polčas ne-bol z našej strany dobrý, nene-bol hodný mena AS Trenčín. V druhej polovici sme sa zlepšili vo všetkých smeroch, boli sme efektívni, slušne sme kom-binovali a vytvárali si šance.“

Kalabiška: 1:4 sme si

nezaslúžili prehrať

HLASY TRÉNEROV

(12)

NAJVYŠŠIA SÚŤAŽ – 7. KOLO

MYJAVA: Solnička – Beňo, Marček,

Banovič, Chovanec – Kóňa – Slančík (55. Daniel), Bilovský, Pekár, Piros-ka (68. Kolár) – Sládek (88. Duga). Tréner N. Hrnčár.

ZLATÉ MORAVCE: Ranilovič – Burič,

Tipurič, De Souza, Pintér – Krznarič (90. Perišič), Majkič – Cebara (52. Bamba), Školnik (68. Glavaš), Orávik – Ta-wamba. Tréner L. Fašiang.

ŽLTÉ KARTY: Orávik, Pintér, Burič,

Tawam-ba.

ROZHODOVALI: R. Weiss (Pozor, Jenčura) –

1523 divákov.

STRELY NA BRÁNU: 9:2

ROHOVÉ KOPY: 15:4

POSTAVA ZÁPASU: Marko Ranilovič

MOMENTY ZÁPASU

V 7. min po Pekárovom centri Sládek hla-vou tesne minul bránu.

V 8. min Orávik krížnou strelou z uhla mieril nad.

V 20. min Krznarič spravil chybu, loptu zís-kal Sládek, prihral ju Pekárovi, ktorý z hranice šestnástky otestoval Raniloviča.

V 27. min Bilovský v dobrej pozícii pálil nad. V 35. min sa Kóňa z 20 m oprel do lopty z prvej, tá letela tesne nad.

Druhý polčas otvoril Pekár slabou strelou do stredu brány.

V 67. min po rohu nakrátko a po kombinácii Pirosku so Sládekom pálil Pekár, Ranilovič bra-vúrne vyrazil na roh.

V 73. min Tawambova strela tesne minula domácu bránu.

V 87. min Pekár z uhla neprestrelil brankára hostí. Vzápätí sa Daniel prekľučkoval do šest-nástky, ale neprekonal Raniloviča.

V nadstavenom čase najprv rozhodca neu-znal gól Dugu a na druhej strane Orávik vy-pracoval šancu pre Bambu, ktorý mieril do žrde.

POHĽAD ŠPORTU

Bol to zápas o do-býjaní brány hostí. Myjavčania dobre kombinovali, často strieľali, skúšali to aj centrami, mali veľa rohových kopov, ale vytúžený gól nedoká-zali streliť.

Zlatomo-ravčania – prvýkrát pod vedením hlavného tré-nera Libora Fašianga – sa zamerali na pozor-nú defenzívu a smerom dopredu dlho nič ne-vymysleli. Prvú priamu strelu na bránu vyslali až v 75. minúte! Domáci si však vzadu neu-stále museli dávať pozor, pretože silný hrot Tawamba dokázal často zamestnať aj dvoch hráčov. Hlavný rozhodca Roland Weiss preh-liadol viaceré zákroky, v prvom polčase mal dať žltú kartu Pintérovi. Oba tímy mohli kopať jedenástku po sporných situáciách. V závere prekvapil verdiktom o neuznanom góle Dugu. Z tribúny sa zdalo, že nebolo porušené žiadne pravidlo.

MYJAVA – ZLATÉ MORAVCE

0:0

MARTIN RYBÁR

rybar@sportpress.sk

ÚROVEŇ ZÁPASU PODĽA ŠPORTU

Hrdinom zápasu v Myjave sa stal slovinský brankár Marko Ranilo-vič, ktorý zneškodnil všetky pokusy domácich. „Podobný zápas som za-žil aj v Maribore, keď sme v Inter-toto Cupe postúpili cez Villarreal, po výýsledkoch 1:1 doma a 2:1 von-ku. Som rád, že som pomohol spo-luhráčom. Je dôležité, aby zo mňa cítilli istotu. Myslím si, že sme odo-hrali celkom solídne stretnutie, naj-mä čo sa týka defenzívy. Sme spo-kojní, že sme z Myjavy neodišli na-prázdno. Každý bod zvonku je dob-rý. Neprehrali sme už tri kolá, ale stále máme čo zlepšovať na našej hre,“ hovoril 28-ročný gólman, kto-rý legionárčil v maďarských klu-boch Ferencváros a Kaposvár. Do Zlatých Moraviec prišiel zo slávne-ho klubu Hajduk Split. „Každý brankár potrebuje chytať a ani ja nie som vvýnimka, preto som opus-til Hajduk. Som presvedčený, že ViOn je dobré mužstvo. Pôsobenie v slovenskeej lige teda vôbec nebe-riem ako krok späť. Na všetko

sme-rom dopredu sa pozerám pozitív-ne,“ zdôraznil Ranilovič.

Najaktívnejším strelcom v do-mácom tíme bol kapitán Štefan Pe-kár, ktorý minimálne päťkrát trafil do priestoru brány, ale lopta ani raz neprešla do siete. „V každom

zápase sa snažím streliť gól, teraz to nevyšlo. Priznávam, že v jednom prípade som mohol prihrrať Sláde-kovi. Po každej šanci som sa snažil už na ňu nemyslieť a sústrediť sa na ďalšiu. Nepodariloo sa mi streliť gól, takže to beriem na seba.“ Treba zdôrazniť, že Zlatomoravčania ešte veľa pokusov zblokovali, často na-ťahovali čas a hrali dosť agresívne. „Čakali sme, že Moravce budú hrať zozadu, pripravovaali sme sa na to celý týždeň. Niektoré akcie nám vy-šli, šancí sme mali dosť, ale nedo-kázali sme ddať gól. Potom nemôže-me ani vyhrať,“ skonštatoval Pekár. V Zlatých Moravciach po 6. kole skončil tréner Milko Gjurovski. Šé-fom realizačného tímu sa (zatiaľ do-časne) stal jeho prvý asistent Libor Fašiang, ktorý sa v Myjave dočkal návratu na pozíciu hlavného tréne-ra v najvyššej súťaži. Ešte v roku 2003 viedol Slovan Bratislava, vte-dy bol jeho zverencom aj súčasný myjavský kouč Norbert Hrnčár. „Myslím si, že Noro už v Banskej Bystrici odviedol dobrú prácu a po-tvrdzuje to aj tu. Samozrejme, veľ-mi dôležité je aj to, aby spolu s funkcionármi dokázali pritiahnuť do mužstva kvalitných hráčov.. Po-tom sa ľahšie pracuje. Máme muž-stvo zložené z viacerých národnos-tí, viac musíme používať tabbuľu a dôslednejšie im vysvetľovať, čo od nich chceme. Myslím si, že sa môže-me zlepšovať, títo chlappci majú po-tenciál,“ poznamenal 57-ročný kouč. Podľa našich informácií sa pod vedením dvojice Libor Fašiang – Jozef Pavlík zlepšila atmosféra v tíme, hráči pracujú s chuťou, čo potvrdil aj brankár Ranilovič. „Tvo-ríme nový tím, a to chce istý čas. Za najdôležitejšie považujem, že sa náš herný prejav zlepšuje od zápasu k zápasu. Chlapci získavajú potreb-né sebavedomie, na ihrisku súú kaž-dým duelom istejší.“ (mar) ●NORBERT HRNČÁR (Myjava): „Nebolo nám súdené dať gól,

na-priek celozápasovej aktivite a množstvu veľkých šancí. Preto musíme rešpektovať výsledok. Daniel nehral od začiatku preto, lebo v týždni mal zdravotné problémy, s mužstvom trénoval iba v piatok.“

LIBOR FAŠIANG (Zlaté Moravce): „Myjava má veľmi dobre

vy-skladané mužstvo, ktoré pasujem za čierneho koňa súťaže. Potvrdila to aj v tomto dueli, utvorila si veľa príležitostí, ustáli sme to so šťastím. Teší ma, že sme neinkasovali, je to signál, že konečne máme obranu, o ktorú sa môžeme oprieť. S bodom sme veľmi spokojní. V závere Bamba síce na-strelil žrď, ale nebola by to spravodlivá výhra.“

HLASY TRÉNEROV

Ranilovič si pripomenul

postup cez Villarreal

Štefan Pekár bol v sobotu najaktívnejší hráč Myjavy, ale ani jedna strela neskončila v sieti.

FOTO VLADIMÍR DOMEN

m.sport.sk

LIVE VÝSLEDKY A SPRÁVY V MOBILE

Imagem

Referências

temas relacionados :