GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II

41 

Texto

(1)

Signatúra Rok Počet listov Signatúra Rok Počet listov Signatúra Rok Počet listov

Ábelová Lučenec ÁBELOVÁ No 1 1866 21 578 1934 21

Abovce Rimavská Sobota ABOVCE Ge 1 1867 6 2283 1927 8

Abrahám Galanta ABRAHÁM Br 1 1893 12

Abrahámovce Bardejov ABRAHÁMOVCE Ša 2 1869 6

Abrahámovce-Pikovce Kežmarok ABRAHÁMOVCE pri VLKOVEJ Sp 1 1870 7

Abramová Turčianske Teplice ABRAMOVÁ Tu 1 982 1942 3

Abranovce Prešov ABRANOVCE Ša 3 1868 11

Adamovské Kochanovce Trenčín ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE Tr 1 860 1927 6

Adidovce Humenné ADIDOVCE Ze 6 1867 15 287 1930 14

Agov Levice NÝROVCE Te 1 1888 7 770 1936 7

Alekšince Nitra ALEKŠINCE Ni 88 1893 11 531 1949 11

Alekšince odtl. 2. obal Nitra ALEKŠINCE Ni 88 1893 11 2325 1905 5

Almáď Rimavská Sobota GEMERSKÝ JABLONEC Ge 4 1881 13 2284 1927 13

Amadeho Kračany I. Dunajská Streda AMADEHO KRAČANY Br 243/1-2 1893 6

Andač Nitra ANDAČ Ni 20 1893 3

Andice Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Li 2 1866 5

Andovce Nové Zámky ANDOVCE Ni 21/1 1889 10 189 1928 10

Andrejová Bardejov ANDREJOVÁ Ša 7 1869 11 2370 1926 11

Antol Banská Štiavnica SVÄTÝ ANTON Ho 160 1871 16 481 1933 16

Ardanovce Topoľčany ARDANOVCE Ni 22 1901 8

Ardovo Rožňava ARDOVO Ge 6 1868 11

Arnutovce Spišská Nová Ves ARNUTOVCE Sp 17 1869 18 Sp 18 1869 7

Asvany(Palkovičovo-Gabčíkovo) Dunajská Streda GABČÍKOVO Gy 66 1903 7 Br 35 1903 2

Ašakert Nitra NOVÉ SADY Ni 23 1894 10

Ašvaň UKRAJINA Už 4 1864 5 709 1936 14

Ašvaň odtl. 2. obal UKRAJINA Už 4 1864 5 2442 1936 14

Báb (Malý, Veľký) Nitra MALÝ BÁB, VEĽKÝ BÁB Ni 150 1893 9 Ni 241 1893 9

Babie Vranov nad Topľou BABIE Ša 11 1869 8

Babín Námestovo BABÍN Or 7 1874 11

Babin Potok Prešov BABIN POTOK Ša 15 1869 6

Babiná Zvolen BABINÁ Zv 4 1866 17 278 1931 15

Babindol Nitra BABINDOL Ni 24 1892 4

Babinec Rimavská Sobota BABINEC Ge 7 1868 5 1129 1940 5

Babkov Žilina BABKOV Tr 5 1211 1949 3

Babky Liptovský Mikuláš BABKY Li 47 13/b 1932 6

Bacúch Brezno BACÚCH Zv 11 1866 157 Zv 99/1 1087 1941 26

Bacúrov Zvolen BACÚROV Zv 5 1860 9

Báč Dunajská Streda BÁČ Br 15 1894 4

Bačka Trebišov BAČKA Ze 18 1866 10

Bačkov Trebišov BAČKOV Ze 19 1867 9

Bačkovík Košice-okolie BAČKOVÍK Ab 32 297 1932 9

Bačovce Krupina BÁČOVCE Ho 42 1871 9 636 1935 3

Baďan Banská Štiavnica BAĎAN Ho 30 1871 6 502 1933 6

Bádice Nitra BÁDICE Ni 33 1892 3

Badín Banská Bystrica BADÍN Zv 6 1860 26 112 1926 26

Badín Banská Bystrica BADÍN Zv 6 1882 26 112 1926 26

Bagota Komárno BOHATÁ Ko 2 1889 14

Báhoň Pezinok BÁHOŇ Br 16 1895 7

Bajany Michalovce BAJANY Už 6 1863 5 508 1933 5

Bajč Komárno BAJČ Ko 3 1889 22

Bajerov Prešov BAJEROV Ša 12 1869 8

Bajerovce Sabinov BAJEROVCE Ša 13 1871 11

Bajka Levice BAJKA Te 7 1890 6 303 1931 6

Bajtava Nové Zámky BAJTAVA Ho 21 1886 8 493 1933 8

Baka Dunajská Streda BAKA Br 17 1893 10

Bakta Rimavská Sobota BAKTA Ge 225/2 1867 7 2317 1928 6

Baláže Banská Bystrica BALÁŽE Zv 75 1851 18

Baldovce Levoča BALDOVCE Sp 4 1870 5

Balog nad Ipľom Veľký Krtíš BALOG nad IPĽOM Ho 86 1871 9 199 1927 8

Baloň Dunajská Streda BALOŇ Gy 5 1889 13

Balpotok Prešov BABIN POTOK Ša 15 1869 7

Balvany Levice GONDOVO Te 158 1889 7

Baňa Stropkov BAŇA Ze 44

Banka Piešťany BANKA Ni 30 1905 8

Banky Prievidza BANKY Ni 29 1908 3

Banky Banská Štiavnica BANKY pri VYHNIACH Ho 150 1858 4

Bánov Nové Zámky BÁNOV Ni 31 1890 14 190 1905 14

Bánová Žilina BÁNOVÁ Tr 6

Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou BÁNOVCE nad BEBRAVOU Tr 4 123 1928 60

Bánovce nad Ondavou Michalovce BÁNOVCE nad ONDAVOU Ze 20 1866 8 533 1934 8

Bánovská Kesa Nové Zámky BÁNOV Ni 31 1890 14Ni 160 190 1905 14

Banská Belá Banská Štiavnica BANSKÁ BELÁ Ho 27 1858 15 598 1934 15

Banská Bystrica Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA Zv 8 1859 12 143 1927 46

Banská Hodruša Žarnovica BANSKÁ ŠTIAVNICA Ho 150 1858 4

Banská Štiavnica Banská Štiavnica BANSKÁ ŠTIAVNICA Ho 150 1858 4 623 1934 38

Banské Vranov nad Topľou BANSKÉ Ze 21 1867 18 392 1932 18

Banský Studenec Banská Štiavnica BANSKÝ STUDENEC Ho 108 1858 14 506 1933 14

Bara - Malá, Veľká Trebišov MALÁ BARA,VEĽKÁ BARA Ze 171 1866 5 Ze 267 1866 8

Baračka Nové Zámky BARDOŇOVO Te 8 1888 16 433 1932 16

Baranč Trebišov ZEMPLÍNSKY BRANČ Ze 22 1866 8

Barca Rimavská Sobota BARCA Ge 12 1867 10 1076 1938 10

Barca Košice okolie BARCA Ab 31 1914 12

Bardejov Bardejov BARDEJOV Ša 16 1867 32 947 1938 32

Bardejovská Nová Ves Bardejov BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES Ša 17 1869 8 2373 1924 9

Bardoňovo Nové Zámky BARDOŇOVO Te 8 1888 16 433 1932 16

Baromlak Nové Zámky BRANOVO Ko 4 1890 8

Bart Nové Zámky BRUTY Os 1 1888 15 Os 1 1915 15 202 1916 15

Bartošova Lehotka Žiar nad Hronom BARTOŠOVA LEHÔTKA Te 11 1860 8

Bartošovce Bardejov BARTOŠOVCE Ša 18 1869 11 377 1932 12

Baška Košice-okolie BAŠKA Ab 29 2228 1930 12

Baškovce Humenné BAŠKOVCE Ze 24 1867 8

Baškovce Sobrance BAŠKOVCE Už 8 1863 6

Bašovce Piešťany BAŠOVCE Ni 32 1900 11

Baštín Partizánske BAŠTÍN Ni 321 1895 14Ni 25

Batizovce Poprad BATIZOVCE Sp 5 1869 26 797 1936 24

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV

BRATISLAVA

Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

Zoznam pôvodných katastrálnych máp a odtlačkov katastrálnych máp archivovaných v ÚAGK Názov katastrálneho

územia Okres Názov obce

Pôvodné katastrálne mapy Odtlačky katastrálnych máp

(2)

Bátka Rimavská Sobota BÁTKA Ge 15 1867 9

Bátorová Veľký Krtíš BÁTOROVÁ Ho 25 1868 7

Bátorove Kesy Komárno BÁTOROVE KOSIHY Os 2 1889 27

Baťovany (Šimonovany) Partizánske PARTIZÁNSKE Te 157

Bátovce I. Levice BÁTOVCE Ho 24 1871 20 672 1932 19

Bátovce II. Kmeťovce Levice BÁTOVCE Ho 46 1889 5 672 1932 19

Batva UKRAJINA Už 9 1864 4 2398 1928 3

Beckov Nové Mesto nad Váhom BECKOV Tr 7 371 1932 40

Beckovská Vieska Nové Mesto nad Váhom BECKOVSKÁ VIESKA Tr 368 290 1930 13

Bečov Banská Bystrica BEČOV Zv 7

Beharovce Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÉ BEHAROVCE Li 47 1866 13

Beharovce I.časť Levoča BEHAROVCE Sp 6 1870 11

Beharovce II.časť Levoča BEHAROVCE Sp 7 1870 10

Behynce Topoľčany BEHYNCE Ni 42/1 1903 7

Behynce Revúca BEHYNCE Ge 16 1867 7

Becherov Bardejov BECHEROV Ša 19

Béke Dunajská Streda MIEROVO Br 21 1894 7

Beketfa Dunajská Streda BEKETFA Br 22 1893 5

Bél -Vata Dunajská Streda VOJTECHOVCE Br 23 1893 5

Belá Nové Zámky BELÁ pri GBELCIACH Os 3 1887 7

Belá Martin BELÁ Tu 5

Belá Žilina BELÁ Tr 9 1874 27

Belá nad Cirochou Snina BELÁ nad CIROCHOU Ze 65 1867 15 2422 1951 15

Beladice I.+II. Zlaté Moravce BELADICE Te 12/1 1891 7 Te 12/2 1891 2

Belejovce Svidník 3 Ša 21

Belek Nové Zámky BELEK Te 13 1890 3

Belín Rimavská Sobota BELÍN Ge 17 1867 4 790 1936 4

Belina Lučenec BELINA Ge 18 807 1936 9

Belince Topoľčany BELINCE Ni 36 1895 11 Ni 288 1895 11

Bellova Ves Dunajská Streda BELLOVA VES Br 141 1894 23 Br 192 1894 23

Bellova Ves Dunajská Streda BELLOVA VES Br 23 1894 Br 269 1894

Beloveža Bardejov BELOVEŽA Śa 20

Beluj Banská Štiavnica BELUJ Ho 28 1871 16 600 1934 16

Beluša Púchov BELUŠA Tr 10 1860 16

Belža Košice-okolie BELŽA Ab 108 1867 6 2236 1928 6

Béna Lučenec BELINA Ge 18 807 1936 9

Beňadiková Liptovský Mikuláš BEŇADIKOVÁ Li 4 1866 7 1156 1943 9

Beňadikovce Svidník BEŇADIKOVCE Ša 22 1869 10

Beňadovo Námestovo BEŇADOVO Or 8 1872 7 161 1926 7

Beňatina Sobrance BEŇATINA Už 11 1863 14 760 1936 13

Beniakovce Košice-okolie BENIAKOVCE Ab 34 1868 5 Ab 34 1914 5

Benice Liptovský Mikuláš BENICE KULÁ Li 2 1866 5

Benice Martin BENICE Tu 6

Benková Potoň Dunajská Streda BENKOVA POTÔŇ Br 25/1-2 1893 7

Benkovce Vranov nad Topľou BENKOVCE Ze 28 1867 10

Beňov Bytča BYTČA Tr 11

Beňova Lehota Dolný Kubín BEŇOVA LEHOTA Or 9 1873 4 1223 1948 8

Beňuš v k.ú.Brezno Brezno BEŇUŠ Zv 11 1866 15 1093 1941 30

Beňušovce Liptovský Mikuláš BEŇUŠOVCE Li 66 1866 21 294 1931 3

Berekšek Hlohovec ŠULEKOVO Ni 37 1894 14

Berezovec Snina BREZOVEC Ze 49 1866 4

Bernátovce Košice-okolie VALALIKY Ab 37 1863 7 Ab 37 1914 7 1314 1914 4

Bernolákovo Senec BERNOLÁKOVO Br 45 1894 19

Bertotovce Prešov BERTOTOVCE Ša 26 1869 9

Beš Dunajská Streda GABČÍKOVO Br 35 1893 30 Br 35 1903 9

Beša Levice BEŠA Te 15 1888 8 183 1927 8

Beša Michalovce BEŠA Už 10

Bešeňov Nové Zámky BEŠEŇOV Te 16 1890 11

Bešeňová Ružomberok BEŠEŇOVÁ Li 66

Betlanovce Spišská Nová Ves BETLANOVCE Sp 8 1869 12

Betliar Rožňava BETLIAR Ge 22 1868 19

Bežovce Sobrance BEŽOVCE Už 14 1864 20 503 1933 19

Bidovce Košice-okolie BIDOVCE Ab 46 1868 10

Biel Trebišov BIEL Ze 27 1866 9

Bielovce Levice BIELOVCE Ho 26 1886 11 109 1926 11

Biely Kostol Trnava BIELY KOSTOL Br 81 1895 3 2259 1949 3

Biely Potok Ružomberok RUŽOMBEROK Li 53 1860 57

Bijacovce Levoča BIJACOVCE Sp 140 1869 16

Biksard Trnava BUKOVÁ Br 27 1896 19

Bílkove Humence Senica BÍLKOVE HUMENCE Br 38/2 1897 6 436 1932 10

Bíňa Nové Zámky BÍŇA Os 4 1888 14

Bíňovce Trnava BÍŇOVCE Br 28 1896 7

Biskupice Bánovce nad Bebravou BISKUPICE nad BEBRAVOU Tr 18

Biskupice Lučenec BISKUPICE No 73 1867 8

Biskupice pri Dunaji Bratislava II PODUNAJSKÉ BISKUPICE Br 232 1894 22 732 1936 8

Biskupová Topoľčany BISKUPOVÁ Ni 324 1896 4

Bitarová Žilina BITAROVÁ Tr 19 14 1923 3

Blahová Dunajská Streda BLAHOVÁ Br 76 Br 141

Blatná na Ostrove Dunajská Streda BLATNÁ NA OSTROVE Br 239/1-2 1894 11

Blatná Polianka Sobrance BLATNÁ POLIANKA Už 129 1863 11

Blatné Senec BLATNÉ Br 238 1894 12

Blatné Remety Sobrance BLATNÉ REMETY Už 143 1863 7

Blatné Revištia Sobrance BLATNÉ REVIŠTIA Už 146 1863 8

Blatnica Martin BLATNICA Tu 8

Blaufuss Žiar nad Hronom KRAHULE Te 136 1858 10 702 1935 8

Blažice Košice-okolie BLAŽICE Ab 43 1867 5

Blažov Dunajská Streda BLAŽOV Br 18 1893 10

Blažov Kežmarok BLAŽOV Ša 14 1869 27 1061 1945 29

Blažovce Turčianske Teplice BLAŽOVCE Tu 3

Blesovce Topoľčany BLESOVCE Ni 35 1904 5

Blh nad Ipľom Veľký Krtíš BALOG nad IPĽOM Ho 86 1871 9 199 1927 8

Blhovce Rimavská Sobota BLHOVCE Ge 9 812 1936 25

Bobot Trenčín BOBOT Tr 22

Bobotská Lehota Trenčín BOBOTSKÁ LEHOTA Tr 153

Bobrov Námestovo BOBROV Or 11 1871 18 382 1931 18

Bobrovček Liptovský Mikuláš BOBROVČEK Li 47 1866 13 423 1932 4

Bobrovec Liptovský Mikuláš BOBROVEC Li 38 1866 36 457 1932 22

Bobrovník Liptovský Mikuláš BOBROVNÍK Li 7 1866 7

Bočiar Košice-okolie BOČIAR Ab 39 1922 4 2227 1922 2

Boďa Komárno BODZA Ko 5 1889 15

Bodak Dunajská Streda BODÍKY Br 187 1893 15

Bodice Liptovský Mikuláš BODICE Li 26

Bodíky Dunajská Streda BODÍKY Br 187 1893 15

Bodiná Považská Bystrica BODINÁ Tr 23

Bodolak Sabinov BODOVCE Ša 31 1869 9

Bodolov Košice-okolie BUDULOV Ab 42 1868 10

Bodorová Turčianske Teplice BODOROVÁ Tu 10 1860 3Tu 39 95 1926 1

Bodovce Sabinov BODOVCE Ša 31 1869 9

(3)

Bodrog Trebišov SVÄTÁ MÁRIA Ze 367 1866 10

Bodrogazög Trebišov KLIN nad BODROGOM Ze 39 1869 7

Bodružal Svidník BODRUŽAL Ša 32 1869 6

Bodza Komárno BODZA Ko 5 1889 15

Bogdánovce Prešov ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE Ša 33 1868 7

Bögellö Dunajská Streda BOHEĽOV Br 33 1893 8

Bogliarka Bardejov BOGLIARKA Ša 34 1869 10

Bohatá Komárno BOHATÁ Ko 2 1889 14

Bohdanovce Košice-okolie BOHDANOVCE Ab 96 1867 9

Bohdanovce nad Trnavou Trnava BOHDANOVCE nad TRNAVOU Br 29 1896 9

Boheľov Dunajská Streda BOHEĽOV Br 33 1893 8

Bohunice Levice BOHUNICE Ho 20 1871 10 595 1934 10

Bohunice Trnava JASLOVSKÉ BOHUNICE Br 30 1898 8

Bohunice Ilava BOHUNICE Tr 24

Bohúňovo Rožňava BOHÚŇOVO Ge 126 1868 6 2290 1928 6

Bojná Topoľčany BOJNÁ Ni 286 1904 18

Bojnice Prievidza BOJNICE Ni 27 1911 17

Bojničky Hlohovec BOJNIČKY Ni 26 1894 9

Bokša Stropkov BOKŠA Ze 44 1869 7 1255 1955 3

Boľ Trebišov BOĽ Ze 45 1866 9

Boldog Senec BOLDOG Br 31 1894 4

Boleráz Trnava BOLERÁZ Br 24 1896 13

Bolešov Ilava BOLEŠOV Tr 26

Boliarov Košice-okolie BOLIAROV Ša 36 1868 10

Boľkovce Lučenec BOĽKOVCE No 94 1867 11

Borcová Turčianske Teplice BORCOVÁ Tu 11 94 1926 1

Borčany Bánovce nad Bebravou BORČANY Tr 27 241 1930 7

Borčice Ilava BORČICE Tr 28 856 1933 7

Borinka I.-II. Malacky BORINKA I Br 32/1 1896 16

Borinka II. Malacky BORINKA II Br 177/1 1896 12 Br 177/2 1896 12

Borov Medzilaborce BOROV Ze 46 1866 11 352 1931 11

Borová Trnava BOROVÁ Br 94 1895 7

Borovce Piešťany BOROVCE Ni 41 1899 10

Borský Jur Senica BORSKÝ SVÄTÝ JUR Br 37 1897 26

Borský Mikuláš Senica BORSKÝ MIKULÁŠ Br 38/1 1897 15 449 1932 15

Borský Peter Senica BORSKÝ PETER Br 39 1902 26

Borša Trebišov BORŠA Ze 47 1866 10 749 1936 10

Bory Levice BORY Ho 31 1888 9 1227 1937 9

Borzová Rožňava SILICKÁ BREZOVÁ Ge 26/1 1868 11

Bošáca Nové Mesto nad Váhom BOŠÁCA Tr 29 753 1935 61

Bošany Partizánske BOŠANY Ni 245 1905 11Ni 152m.b.

Bošianska Neporadza Trenčín BOŠIANSKA NEPORADZA Tr 209 1015 1938 12

Boťany Trebišov BOŤANY Ze 25 1866 17

Bottovo Rimavská Sobota BOTTOVO Ge 46 1935 13 739 1935 9

Bozoš UKRAJINA Už 18

Božčice Trebišov BOŽČICE Ze 48 1867 7

Božetechovo Trnava JARNÁ Br 101 1895 3

Bôrka Rožňava BÔRKA Ge 13/1 1868 18

Bracovce Michalovce BRACOVCE Ze 29 1866 11 363 1932 11

Brádno Rimavská Sobota BRÁDNO Ge 13/2 1868 9

Brakoň Galanta BRAKOŇ Br 19 1892 4 530 1934 4

Brakoňská Gáň Galanta BRAKOŇ, GÁŇ Br 19 1892 4

Branč Nitra BRANČ Ni 38 1891 7

Branovo Nové Zámky BRANOVO Ko 4 1890 8

Bratislava Bratislava I STARÉ MESTO Br 228 1894 69 Br 228 1895 69 2271 1928 3

Braväcovo sp.s Breznom Brezno BRAVÄCOVO Zv 11 1866 11

Brdárka Rožňava BRDÁRKA Ge 19 1869 7

Brehov Trebišov BREHOV Ze 134 1866 9

Brehy Žarnovica BREHY Te 101 1860 9 150 1925 8

Brekov Humenné BREKOV Ze 23 1867 9 2420 1928 9

Brestov Humenné BRESTOV Ze 122 1867 9 990 1942 9

Brestov Prešov BRESTOV Ša 37 1868 11

Brestov nad Laborcom Medzilaborce BRESTOV nad LABORCOM Ze 139 1866 6 1157 1945 6

Brestovec Komárno BRESTOVEC Ko 44 1889 9

Brestovec Myjava BRESTOVEC Ni 231 1902 42

Bretejovce Prešov BRETEJOVCE Ša 24/2 1868 8 2375 1930 6

Bretka Rožňava BRETKA Ge 20 817 1937 15

Breza Námestovo BREZA Or 12 1872 16

Brezany Prievidza BREZANY Ni 42/2 1914 14 379 1932 13

Brezany Žilina BREZANY Tr 31

Brezina Trebišov BREZINA Ze 194 1866 15

Breziny Zvolen BREZINY Zv 10 1860 8 881 1940 5

Breznica Stropkov BREZNICA Ze 268 1866 9

Breznička Poltár BREZNIČKA No 26 1868 6 536 1933 7

Breznička Stropkov BREZNIČKA pri CHOTČI Ze 172

Brezno Brezno BREZNO Zv 11 1866 157 1092/1 1941 35

Brezno odtl. 2. Obal Brezno BREZNO Zv 11 1866 157 1092/2 1941 42

Brezolupy Bánovce nad Bebravou BREZOLUPY Tr 34

Brezov Bardejov BREZOV Ša 219 1869 8

Brezová pod Bradlom Myjava BREZOVÁ pod BRADLOM Ni 43/1-2 1900 30 626 1935 23

Brezovec Snina BREZOVEC Ze 49 1866 4

Brezovica Tvrdošín BREZOVICA Or 13 1872 13

Brezovica Sabinov BREZOVICA Ša 28 1869 13

Brezovička Sabinov BREZOVIČKA Ša 88 1869 8

Brezovka Bardejov BREZOVKA Ša 39

Brežany Prešov BREŽANY Ša 42 889 1938 6

Brhlovce Levice RHLOVC,E Ho 93 Ho 168

Briestené Považská Bystrica BRIESTENNÉ Tr 30

Brieštie Turčianske Teplice BRIEŠTIE Tu 12

Brnice Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÁ SIELNICA Li 63 1866 11

Brodno Žilina BRODNO Tr 35

Brodské Skalica BRODSKÉ Ni 44 1898 14 1013 1941 14

Brodzany Partizánske BRODZANY Te 18 304 1931 25

Brunovce Nové Mesto nad Váhom BRUNOVCE Ni 45 1905 14

Brusnica Stropkov BRUSNICA Ze 50 1866 10

Brusník Revúca BRUSNÍK nad TURCOM Ge 25 1868 4 815 1937 7

Brusník Veľký Krtíš BRUSNÍK No 30 1868 10 1003 1942 11

Brusno Banská Bystrica BRUSNO Zv 12

Brusno Prievidza BRUSNO Ni 46/1 1910 6 1085 1938 6

Brutovce Levoča BRUTOVCE Sp 11

Bruty Nové Zámky BRUTY Os 1 1915 15 202 1930 15

Brvnište Považská Bystrica BRVNIŠTE Tr 36 495 1934 8

Brzotín Rožňava BRZOTÍN Ge 21 1868 15

Buclovany Bardejov BUCLOVANY Ša 40

Bucsúháza Dunajská Streda BUČUHÁZA Br 36 1894 6

Búč Komárno BÚČ Os 5 1888 21

Bučany Trnava BUČANY Ni 46/2 1898 12Ni 247

Budaháza Michalovce BUDINCE Už 189 1863 6 Už 19 1863 6 2397 1928 2

(4)

Budatíno odtl. 2. Obal Žilina BUDATÍN Tr 37 2400 1943 4 Budatínska Lehota Kysucké Nové Mesto BUDATÍNSKA LEHOTA Tr 155

Budča Zvolen BUDČA Zv 13 1860 12 133 1927 11

Budička Zvolen BUDIČKA Zv 96 1860 11

Budikovany Rimavská Sobota BUDIKOVANY Ge 27 1867 5 992 1938 7

Budimír Košice-okolie BUDIMÍR Ša 41 1868 7

Budín Dunajská Streda MALÁ , VEĽKÁ BUDAFA Br 139 1893 4Br 190

Budiná Lučenec BUDINÁ No 32 1866 14 1124 1942 15

Budince Michalovce BUDINCE Už 19 1863 6Už 189 2397 1928 2

Budiš Turčianske Teplice BUDIŠ Tu 13

Budkovce Michalovce BUDKOVCE Ze 51 1866 16 647 1935 14

Budmerice Pezinok BUDMERICE Br 229 1895 19 2272 1950 19

Budulov Košice-okolie BUDULOV Ab 42 1868 10

Buglovce Levoča BUGLOVCE Sp 4 1870 5Sp 12

Bujakov Prešov BREŽANY Ša 42 889 1938 6

Bujakovo s k.ú.Brezno Brezno BREZNO Zv 11 1866 157 1086 1941 3

Buková Trnava BUKOVÁ Br 27 1896 16

Bukovec Myjava BUKOVEC Ni 47 1900 11 1004 1943 22

Bukovec Košice-okolie BUKOVEC pri KOŠICIACH Ab 47 1868 9

Bukovina Liptovský Mikuláš BUKOVINA Li 58 1866 11

Bukovina Žiar nad Hronom BUKOVINA Te 19 1859 5

Bulhary Lučenec BULHARY No 29 1867 8

Bunetice Košice-okolie BUNETICE Ša 44 1868 7

Bunkovce Sobrance BUNKOVCE Už 21 1863 6

Búštelek Dunajská Streda BÚŠTELEK Br 40 1904 8 Br 89 1904 8

Bušince Veľký Krtíš BUŠINCE No 34 1868 12 250 1928 11

Bušovce Kežmarok BUŠOVCE Sp 13 1871 11 2348 1927 10

Buzica Košice-okolie BUZICA Ab 49 1868 18 2224 1927 17

Buzice Košice-okolie VALALIKY Ab 50 1914 5 1314 1914 4

Buzitka Lučenec BUZITKA No 191 1867 10

Bužinka Košice II. ŠACA Ab 48 1868 9 Ab 48 1921 9 2225 1921 7

Byster Košice-okolie BYSTER Ab 38 1868 7 Ab 38 1914 7

Bystrá Stropkov BYSTRÁ Ze 386 1866 3+2

Bystrá s K.ú.Brezno Brezno BYSTRÁ Zv 11 1866 157

Bystrany Spišská Nová Ves BYSTRANY Sp 214 458 1932 8

Bystré Vranov nad Topľou BYSTRÉ Ša 30 1868 4 483 1932 13

Bystričany Prievidza BYSTRIČANY Te 17 Te 209

Bystrička Poltár BYSTRIČKA No 27 1866 3 90 1927 3

Bystrička Martin BYSTRIČKA Tu 7

Byšta Trebišov BYŠTA Ze 32 1866 13

Bytča (Malá-Veľká) Bytča MALÁ BYTČA Tr 11 Tr 20,21

Byšta Malá Trebišov BYŠTA Ze 246 1866 13

Bytčianska Lehota Žilina ŽILINSKÁ LEHOTA Tr 154 500 1934 3

Bytčica Žilina BYTČICA Tr 15 989 1942 4

Bzenica Žiar nad Hronom BZENICA Te 164 1860 13

Bzenov Prešov BZENOV Ša 27 1868 4

Bzince Topoľčany BZINCE Ni 48 1903 3

Bzince pod Javorinou-Dolné Nové Mesto nad Váhom DOLNÉ BZINCE Ni 4 1902 9

Bzince pod Javorinou-Horné Nové Mesto nad Váhom HORNÉ BZINCE Ni 94 1902 13

Bziny Dolný Kubín BZINY Or 15 1873 4 830 1937 4

Bzovík Krupina BZOVÍK Ho 33 563 1934 16

Bzovská Lehôtka Zvolen BZOVSKÁ LEHÔTKA Zv 9 1866 7 576 1934 6

Bžany Stropkov BŽANY Ze 42 1866 8

Cabaj Nitra CABAJ Ni 71 1891 18

Cabov Vranov nad Topľou CABOV Ze 62 1913 13

Cajla Pezinok PEZINOK Br 54 1895 23

Cakov Rimavská Sobota CAKOV Ge 38 1867 8 644 1934 7

Cejkov Trebišov CEJKOV Ze 63 1866 17

Cernina Svidník CERNINA Ša 48

Cerová-Lieskové Senica CEROVÁ-LIESKOVÉ Ni 186 1899 13

Cerovo Krupina CEROVO Ho 39 664 1935 34

Cestice Košice-okolie CESTICE Ab 219 1868 19

Cífer Trnava CÍFER Br 55 1895 15

Cigeľ Prievidza CIGEĽ Ni 73-1 1909 12

Cigeľka Bardejov CIGEĽKA Ša 51

Cigla Svidník CIGLA Ša 52

Cimenná Bánovce nad Bebravou CIMENNÁ Tr 38

Cinobaňa Poltár CINOBAŇA No 240 1866 25 697 1935 23

Cséfa Dunajská Streda ČÉFA Br 44/1-2

Cséch Prievidza MALINOVÁ Ni 72 1912 10 640 1935 11

Csenke Dunajská Streda ČENKOVCE Br 46 1899 6

Csenkeszfa Dunajská Streda ČENKESFA Br 18 1893 10Br 47 1893 10

Csentöfa Dunajská Streda ČENTÖFA Br 48

Čab Nitra ČAB Ni 55 1893 7

Čabalovce Medzilaborce ČABALOVCE Ze 52 1866 16

Čabiny Nižné Medzilaborce ČABINY Ze 8 1866 13 Ze 127

Čabiny Vyšné Medzilaborce ČABINY Ze 83 1866 12

Čabradský Vrbovok Krupina ČABRADSKÝ VRBOVOK Ho 35 1871 19 556 1934 16

Čačín Banská Bystrica ČAČÍN Zv 15 1188 1946 13

Čáčov Senica SENICA Ni 56 1899 11

Čadca Čadca ČADCA Tr 44 Tr 86 1179 1946 31

Čachtice Nové Mesto nad Váhom ČACHTICE Ni 65 1903 19

Čakajovce Nitra ČAKAJOVCE Ni 66 1892 5

Čajakovo Levice ČAJAKOVO Te 91/1 1888 7 771 1936 7

Čajkov Levice ČAJKOV Te 22 1889 18 588 1934 19

Čaka Levice ČAKA Te 23 1888 9 747 1936 9

Čakanovce Lučenec ČAKANOVCE No 36 1867 16 115 1926 15

Čakanovce Košice-okolie ČAKANOVCE Ab 53 1868 9

Čakany Dunajská Streda ČAKANY Br 41 1894 8

Čaklov Vranov nad Topľou ČAKLOV Ze 53 1867 9 570 1934 9

Čalad Nitra ČEĽADICE Ni 57 1892 10

Čalovec Komárno ČALOVEC Ko 34 1889 18

Čalovo Dunajská Streda VEĽKÝ MEDER Ko 49 1889 30

Čamovce Lučenec ČAMOVCE Ge 36 811 1936 16

Čaňa Košice-okolie ČAŇA Ab 54 1867 12

Čankov Levice ČANKOV Ho 37 1888 8 1090 1938 8

Čápor Nitra ČÁPOR Ni 59 1893 9

Čaradice Zlaté Moravce ČARADICE Te 20 1891 13 850 1937 13

Čarno Bardejov ŠARIŠSKÉ ČIERNE Ša 45

Čáry Senica ČÁRY Ni 60 1898 12 10 1921 9

Častá Pezinok ČASTÁ Br 49 1895 22

Častkov Senica ČASTKOV Ni 61 1900 14 47 1923 20

Častkovce Nové Mesto nad Váhom ČASTKOVCE Ni 62 1901 8

Čata Levice ČATA Te 21 1888 11 113 1927 15

Čataj Senec ČATAJ Br 42 1895 10 1284 1956 20

Čavoj Prievidza ČAVOJ Ni 63 1273 1943 22

Čebovce Veľký Krtíš ČEBOVCE Ho 34 1868 14

Čečehov Michalovce ČEČEHOV Už 24 1863 9

Čečejovce Košice-okolie ČEČEJOVCE Ab 56 1868 10

(5)

Čečinská Potoň Dunajská Streda ČEČÍNSKA POTÔŇ Br 43 1893 16

Čechová Dunajská Streda ČÉFA Br 44/1-2 ? len kópioe

Čechy Nové Zámky ČECHY Ko 6 1890 14

Čechynce Nitra ČECHYNCE Ni 64 1891 6

Čeklís Senec BERNOLÁKOVO Br 45 1894 19

Čekovce Krupina ČEKOVCE Ho 38 551 1934 22

Čela Senec ROVINKA Br 5 1894 9

Čelad Nitra ČEĽADICE Ni 57 1892 10

Čeľadice Nitra ČEĽADICE Ni 57 1892 10

Čeladince Topoľčany ČEĽADINCE Ni 292 1895 14Ni 58

Čeláry Veľký Krtíš ČELÁRE No 37 1867 12 252 1929 11

Čelková Lehota Považská Bystrica ČELKOVA LEHOTA Tr 156

Čelovce Veľký Krtíš ČELOVCE Ho 36 1868 27

Čelovce Prešov ČELOVCE Ša 47 1869 4

Čelovce Trebišov ČEĽOVCE Ze 56 1866 12

Čemerné Vranov nad Topľou ČEMERNÉ Ze 432 1867 12 568 1934 12

Čemice Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Li 2 1866 5 6 1921 4

Čenčice Poprad JÁNOVCE pri POPRADE Sp 17 1869 18Sp 16

Čenkovce Dunajská Streda ČENKOVCE Br 46 1894 6

Čepanovce Spišská Nová Ves LIESKOVANY Sp 113 1870 7Sp 133

Čepel Michalovce VEĽKÉ KAPUŠANY Už 72 1864 21

Čereňany Prievidza ČEREŇANY Te 24

Čerenčany Rimavská Sobota ČERENČANY Ge 30 1868 6 2281 1921 5

Čerhov Trebišov ČERHOV Ze 60 1866 7

Čerín Banská Bystrica ČERÍN Zv 15

Čermany Topoľčany ČERMANY Ni 67 1896 8

Černík Nové Zámky ČERNÍK Ni 70 1891 10

Černina Humenné ČERNINA Ze 64

Černochov Trebišov ČERNOCHOV Ze 55 1866 7 1177 1904 7

Černová Ružomberok Ružomberok Li 53

Čertižné Medzilaborce ČERTIŽNÉ Ze 58 1866 14

Červená Voda Sabinov ČERVENÁ VODA Ša 301

Červeňany Veľký Krtíš ČERVEŇANY No 270 1866 8 569 1935 6

Červenica Prešov ČERVENICA Ša 371/2 1868 15

Červenica pri Sabinove Sabinov ČERVENICA pri SABINOVE Ša 370 1869 7

Červeník Hlohovec ČERVENÍK Ni 433 1894 9

Červený Hrádok Zlaté Moravce ČERVENÝ HRÁDOK Te 210 1891 6 413 1929 6

Červený Kameň Ilava ČERVENÝ KAMEŇ Tr 373

Červený Kláštor Kežmarok ČERVENÝ KLÁŠTOR Sp 108 1872 13 262 1930 6

České Brezovo Poltár ČESKÉ BREZOVO No 39 1868 20 651 1934 19

Čičarovce Michalovce ČIČAROVCE Už 27 1863 17 427 1932 16

Čičava Vranov nad Topľou ČIČAVA Ze 59 1867 6

Čičmany Žilina ČIČMANY Tr 48

Čičov Komárno ČÍČOV Ko 7 1889 23

Čierna Trebišov ČIERNA Ze 3 1866 7 Ze 3 1901 7

Čierna Hora POĽSKO Sp 14 Sp 14

Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou ČIERNA LEHOTA nadBEBRAVE Tr 57

Čierna Lehota Rožňava ČIERNA LEHOTA . Ge 121 955 1939 30

Čierna nad Tisou Trebišov ČIERNA nad TISOU Ze 3

Čierna Voda Galanta ČIERNA VODA Br 211 1892 15 2269 1949 9

Čierne Čadca ČIERNE Tr 47 1174 1930 12

Čierne Kľačany Zlaté Moravce ČIERNE KĽAČANY Te 63/2 1891 12 217 1928 12

Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou ČIERNE nad TOPĽOU Ze 81 1867 7 439 1932 7

Čierne Nekyje Galanta ČIERNA VODA Br 211 1892 15 2269 1949

Čierne Pole Michalovce ČIERNE POLE Už 41 1863 4 2409 1951 3

Čierny Balog Brezno ČIERNY BALOG Zv 23/2 1896 73 1892 1892 25 1244 1944 33+52

Čierny Brod Galanta ČIERNY BROD Br 293 1892 25Br293/I-III. 534 1901 12

Čierny Potok Rimavská Sobota ČIERNY POTOK Ge 257

Čifáre Nitra ČIFÁRE Te 25 1890 11

Čilistov Dunajská Streda ČILISTOV Br 50 1894 11

Čilizský Ňarad Dunajská Streda ŇÁRAD Gy 49 1889 11

Čiližská Radvaň Dunajská Streda ČILIŽSKÁ RADVAŇ Gy 13 1889 16

Čimhová Tvrdošín ČIMHOVÁ Or 18 1872 5

Čirč Stará Ľubovňa ČIRČ Ša 50 1871 11

Číž Rimavská Sobota ČÍŽ Ge 32 1867 6

Čižatice Košice-okolie ČIŽATICE Ša 336 1868 7

Čoltovo Rožňava ČOLTOVO Ge 35 1868 15

Čoma Lučenec ČAMOVCE Ge 36 811 1936 16

Čop UKRAJINA Už 22 1864 12 1321 1937 32

Čremošné Turčianske Teplice ČREMOŠNÉ Tu 16 1859 15

Čučma Rožňava ČUČMA Ge 37 1868 10

Čukalovce Snina ČUKALOVCE Ze 61 1899 8

Čukarská Paka Dunajská Streda ČUKÁRSKA PAKA Br 52 1894 6

Čuklasovce Bánovce nad Bebravou ČUKLASOVCE Tr 49

Čunovo Bratislava V ČUNOVO Br 301 1853 13 1217 1950 13

Čunovo Bratislava V ČUNOVO Br 301 1882 17 Br 301 1903 13

Čúz Nové Zámky DUBNÍK Ko 8 1889 30

Dačov Sabinov ĎAČOV Ša 54 1870 8

Dačov Lom Veľký Krtíš DOLNÝ DAČOV LOM, HORNÝ DAČOV LOMHo 4 Ho 56

Daletice Sabinov DALETICE Ša 55

Damaša Levice DOMAŠA Te 26 1888 7 782 1936 7

Danišovce Spišská Nová Ves DANIŠOVCE Sp 19 1870 4 263 1930 4

Ďanová Martin ĎANOVÁ Tu 18

Ďapalovce Vranov nad Topľou ĎAPALOVCE Ze 104 1867 18

Dara Snina DARA Ze 68 1866 7

Dargov Trebišov DARGOV Ze 69 1912 14

Ďarmotky Nové Zámky SIKENIČKA Ho 99 1886 10 455 1931 8

Ďarmoty nad Žitavou Nitra ŽITAVCE Te 39 1890 6

Darňa Rimavská Sobota DRŇA Ge 39 1871 11 2280 1927 9

Davidov Vranov nad Topľou DAVIDOV Ze 70

Debraď Košice-okolie DEBRAĎ Ab 59 1868 17

Dedačov Humenné DEDAČOV Ze 71 1866 5 334 1931 5

Dedina Mládeže Komárno DEDINA MLÁDEŽE Ko 15 1906 59

Dedinka Nové Zámky DEDINKA Te 33 1890 14 Te 34 1890 14 405 1931 14

Dedinka pri Dunaji Senec SAP Br 237 1874 4

Dedinky - Imrichovce Rožňava DEDINKY Sp 66 1869 42 244 1930 2

Dedinky - Štefanovce Rožňava DEDINKY Sp 67 1870 34 248 1930 3

Dechtáre Liptovský Mikuláš GALOVANY Li 5 1866 7

Dechtice Trnava DECHTICE Br 57 1898 13

Dekeneš Levice ROHOŽNICA Te 40 1890 5 829 1937 5

Dekýš Banská Štiavnica DEKÝŠ Ho 72 1859 14 480 1933 14

Demandice Levice DEMANDICE Ho 43 1887 15 648 1935 15

Demänová Liptovský Mikuláš DEMÄNOVÁ Li 26

Demjata Prešov DEMJATA Ša 56 1869 9

Dersczike Dunajská Streda JUROVÁ Br 59 1893 11

Détér Rimavská Sobota GEMERSKÉ DECHTÁRE Ge 43 1867 16 796 1936 16

Detrík Vranov nad Topľou DETRÍK Ze 73 1868 9

Detva (3 obaly) Detva DETVA Zv 16 1866 57 Zv 16 1884 100 1081 1938 48

(6)

Devičany Levice DOLNÉ DEVIČANY Ho 9 1871 9 519 1933 14

Devičany Levice HORNÉ DEVIČANY Ho 61 1871 14 518 1933 9

Devičie Krupina DEVIČIE Ho 45 1868 12 219 1930 11

Devín Bratislava IV DEVÍN Br 64 1896 20 2260 1949 18

Devínska Nová ves Bratislava IV DEVÍNSKA NOVÁ VES Br 65 1895 20

Dežerice Bánovce nad Bebravou DEŽERICE Tr 51 1113 1940 19

Diaková Martin DIAKOVÁ Tu 17

Diakovce Šaľa DIAKOVCE Br 56 1890 17

Dimburk Malacky SUCHOHRAD Br 66 1897 12

Disnoš Levice KMEŤOVCE Ho 46

Diva Nové Zámky DIVA Os 6 1888 4

Diviacka Nová Ves Prievidza DIVIACKA NOVÁ VES Ni 77 1908 11

Diviaky Turčianske Teplice DIVIAKY Tu 19 1860 7 100 1927 3

Diviaky nad Nitricou Prievidza DIVIAKY nad NITRICOU Ni 76 1908 6

Divín Lučenec DIVÍN No 48 1866 19 875 1940 19

Divina Žilina DIVINA Tr 53 Tr 176

Divinka Žilina DIVINKA Tr 52 Tr 147

Dlhá Trnava DLHÁ Br 118 1896 12

Dlhá Lúka Liptovský Mikuláš DLHÁ LÚKA Li 31 1866 18 163 1925 6

Dlhá Lúka Bardejov DLHÁ LÚKA Ša 99

Dlhá nad Kysucou Čadca DLHÁ nad KYSUCOU Tr 54

Dlhá nad Oravou Dolný Kubín DLHÁ nad ORAVOU Or 19 1874 17

Dlhá nad Váhom Šaľa DLHÁ nad VÁHOM Ni 123 1890 13

Dlhá Ves Rožňava DLHÁ VES Ge 90 1868 10

Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou DLHÉ KLČOVO Ze 197 1867 20 256 1930 10

Dlhé nad Cirochou Snina DLHÉ nad CIROCHOU Ze 66 1866 26 1191 1943 23

Dlhé Pole Žilina DLHÉ POLE Tr 54

Dlhé Stráže Levoča DLHÉ STRÁŽE Sp 112 1870 4

Dlhoňa Svidník DLHOŇA Ša 59

Dlžín Prievidza DLŽÍN Ni 78 1913 8 207 1928 8

Dobfenék Rimavská Sobota DUBNO Ge 45 1867 5 2279 5

Dobrá Trenčín DOBRÁ Tr 55

Dobrá Trebišov DOBRÁ Ze 176 1866 6

Dobrá nad Ondavou Vranov nad Topľou KVAKOVCE Ze 270 1867 14

Dobrá Niva Zvolen DOBRÁ NIVA Zv 17 1866 31 179 1929 29

Dobrá Voda Trnava DOBRÁ VODA Ni 137 1899 22

Dobrá Voľa SPIŠSKÉ VLACHY Sp 150

Dobroč Lučenec DOBROČ No 50 1866 16

Dobročná Prievidza DOBROČNÁ Ni 79 1913 4 157 1928 4

Dobročská Lehota Lučenec KOTMANOVÁ No 132 1866 11

Dobrohošť Dunajská Streda DOBROHOŠŤ Br 68 1894 10

Dobroslava Svidník DOBROSLAVA Ša 58 1869 7

Dobšiná Rožňava DOBŠINÁ Ge 48 1869 49+8 541 1934 48

Dohňany Púchov DOHŇANY Tr 56 848 1937 6

Dojč Senica DOJČ Ni 80 1914 13 197 1928 13

Doľany Pezinok DOĽANY Br 215 1896 17kópie

Doľany Levoča DOĽANY Sp 92 1869 5

Dolhoňa Svidník DUBOVÁ pri SVIDNÍKU Ša 59

Dolina Martin DRAŽKOVCE Tu 20

Dolinka Veľký Krtíš DOLINKA Ho 85 1868 7 169 1928 7

Dolná Breznica Púchov DOLNÁ BREZNICA Tr 32

Dolná Krupá Trnava DOLNÁ KRUPÁ Br 10 1896 17

Dolná Lehota Brezno DOLNÁ LEHOTA Zv 2

Dolná Lehota Dolný Kubín DOLNÁ LEHOTA Or 44 1873 9 247 1929 9

Dolná Maríková Považská Bystrica DOLNÁ MARIKOVÁ Tr 181

Dolná Mičina Banská Bystrica DOLNÁ MIČINÁ Zv 3 1866 9

Dolná Poruba Trenčín DOLNÁ PORUBA Tr 254

Dolná Potôň Dunajská Streda DOLNÁ POTÔŇ Br 34 1893 10

Dolná Seč Levice DOLNÁ SEČ Te 160 1889 8 75 1923 8

Dolná Streda Galanta DOLNÁ STREDA Br 280 1893 9

Dolná Strehová Veľký Krtíš DOLNÁ STREHOVÁ No 10 1868 16

Dolná Súča Trenčín DOLNÁ SÚČA Tr 325 746 1936 34

Dolná Štubňa Turčianske Teplice DOLNÁ ŠTUBŇA Tu 68 1859 13

Dolná Tižina Žilina DOLNÁ TIŽINA Tr 339 1219 1947 21

Dolná Trnávka Žiar nad Hronom DOLNÁ TRNÁVKA Te 185 1860 5

Dolná Ves Žiar nad Hronom DOLNÁ VES Te 49 1858 6Te 155

Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom DOLNÁ ŽDAŇA Te 217 1859 9

Dolné Brhlovce Levice BRHLOVCE Ho 168 1889 6 842 1937 6

Dolné Bzince Nové Mesto nad Váhom DOLNÉ BZINCE Ni 4 1902 9

Dolné Devičany Levice DOLNÉ DEVIČANY Ho 9 1871 14 519 1933 14

Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou DOLNÉ DRŽKOVCE Tr 58 959 1929 3

Dolné Dubovany Piešťany DOLNÉ DUBOVANY Ni 5 1912 13

Dolné Dubové Trnava DOLNÉ DUBOVÉ Br 8 1898 10

Dolné Hámre Žarnovica DOLNÉ HÁMRE Te 43/a 1859 10 Te 43/b 1868 8

Dolné Hlboké Bytča HLBOKÉ nad VÁHOM Tr 186

Dolné Chlebany Topoľčany DOLNÉ CHLEBANY Ni 97/1 1950 7

Dolné Jabloňovce Levice DOLNÉ JABLOŇOVCE Ho 1 517 1933 12

Dolné Janíky Dunajská Streda DOLNÉ JANÍKY Br 9 1896 6

Dolné Jaseno Martin TURČIANSKE JASENO Tu 32 923 1942 1

Turčianske Jaseno Martin TURČIANSKE JASENO Tu 32 923 1942 1

Dolné Kočkovce Púchov DOLNÉ KOČKOVCE Tr 121

Dolné Krškany III.časť Nitra DOLNÉ KRŠKANY Ni 71 1891 18

Dolné Krškany I.časť Nitra DOLNÉ KRŠKANY I. Ni 9/1 1891 6

Dolné Krškany II.časť Nitra DOLNÉ KRŠKANY II. Ni 388 1892 9

Dolné Lefantovce Nitra DOLNÉ LEFANTOVCE Ni 6 1892 6

Dolné Lelovce Prievidza ZEMIANSKE KOSTOĽANY Ni 10

Dolné Lovčice Trnava DOLNÉ LOVČICE Br 11 1895 8

Dolné Mladonice Krupina DOLNÉ MLADONICE Ho 7 550 1934 13

Dolné Motešice Trenčín DOLNÉ MOTEŠICE Tr 202 813 1937 7

Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou DOLNÉ NAŠTICE Tr 204 1249 1950 7

Dolné Obdokovce Nitra DOLNÉ OBDOKOVCE Ni 40 1892 9

Dolné Orešany Trnava DOLNÉ OREŠANY Br 7 1896 15

Dolné Otrokovce Hlohovec DOLNÉ OTROKOVCE Ni 2 1894 8

Dolné Ozorovce Bánovce nad Bebravou BÁNOVCE nad BEBRAVOU Tr 226

Dolné Plachtince Veľký Krtíš DOLNÉ PLACHTINCE Ho 8 1868 10

Dolné Príbelce s.kú. Príklak Veľký Krtíš DOLNÉ PRÍBELCE Ho 10 1868 10 Ho 146 1868 10

Dolné Rišňovce Nitra RIŠŇOVCE Ni 13 1893 10

Dolné Rykynčice Krupina DOLNÉ RYKYNČICE Ho 11 1871 9 690 1935 10

Dolné Saliby Galanta DOLNÉ SALIBY Br 13/1-2 1890 20 2253 1949 21

Dolné Semerovce Levice DOLNÉ SEMEROVCE Ho 14 1887 11 686 1935 11

Dolné Sľažany Zlaté Moravce SĽAŽANY Te 163 1892 10 11 1921 8

Dolné Sŕnie Nové Mesto nad Váhom DOLNÉ SŔNIE Tr 310 341 1931 14

Dolné Strháre Veľký Krtíš DOLNÉ STRHÁRE No 4 1868 14 971 1941 16

Dolné Šipice Krupina DOLNÉ ŠIPICE Ho 12 1871 6 Ho 64 1871 6 666 1935 4

Dolné Šipice Krupina DOLNÉ ŠIPICE Ho 64 1871 6 693 1936 8

Dolné Štitáre Nitra DOLNÉ ŠTITÁRE Ni 69 1892 8

Dolné Šutovce Prievidza DOLNÉ ŠÚTOVCE Ni 15 1912 6 642 1935 5

Dolné Terany Krupina DOLNÉ TERANY Ho 67 1871 8Ho 15 212 1930 5

(7)

Dolné Trhovište Hlohovec DOLNÉ TRHOVIŠTE Ni 17 1894 12

Dolné Turovce Levice DOLNÉ TUROVCE Ho 106 1871 8HO 115 704 1935 5

Dolné Vašardice Hlohovec DOLNÉ TRHOVIŠTE Ni 17 1894 12

Dolné Vestenice Prievidza DOLNÉ VESTENICE Ni 18 1908 1

Dolné Zahorany Rimavská Sobota DOLNÉ ZAHORANY Ge 80 1867 6

Dolné Záriečie Púchov ZÁRIEČIE Tr 380 859 1926 1

Dolné Zbrojníky Levice DOLNÉ ZBROJNÍKY Ho 5 1888 8

Dolné Zelenice Hlohovec DOLNÉ ZELENICE Ni 19 1893 3

Dolné Žemberovce Levice DOLNÉ ŽEMBEROVCE Ho 16 1889 9 972 1939 9

Dolný Almaš Levice JABLOŇOVCE Ho 1 1871 17 517 1933 12

Dolný Badín Krupina DOLNÝ BADÍN Ho 3 618 1935 10

Dolný Bar Dunajská Streda DOLNÝ BAR Br 2 1893 10

Dolný Čepeň Galanta Sereď Br 6 1893 15 Br 259/1 1893 15

Dolný Dačov Lom Veľký Krtíš DOLNÝ DAČOV LOM Ho 4 581 1935 19

Dolný Ďur Levice DOLNÝ ĎUR Te 41 1890 9 1071 1931 9

Dolný Feďvernek Levice DOLNÉ ZBROJNÍKY Ho 5 1888 8

Dolný Gellér Komárno HOLIARE Ko 9 1889 6 Ko 18 1889 6

Dolný Harmanec Banská Bystrica DOLNÝ HARMANEC Zv 1 1859 32 Zv 1 1882 12 948 1939 32

Dolný Hrádok Levice DOLNÝ TEKOVSKÝ HRÁDOK Te 195 1889 7 319 1931 7

Dolný Hričov Žilina DOLNÝ HRIČOV Tr 95 722 1936 9

Dolný Chotár Galanta DOLNÝ CHOTÁR Br 13/1-2 1891 10

Dolný Jalšovík Krupina JALŠOVÍK Ho 54 622 1935 9

Dolný Jatov Nové Zámky JATOV Ni 8/1 1891 13

Dolný Kalník Martin DOLNÝ KALNÍK Tu 35 928 1942 2

Dolný Kamenec Prievidza KAMENEC pod VTÁČNIKOM Te 60

Dolný Kubín Dolný Kubín DOLNÝ KUBÍN Or 1 1873 10 Or 2 1874 4 1008 1942 22

Dolný Lieskov Považská Bystrica DOLNÝ LIESKOV Tr 164

Dolný Lopašov Piešťany DOLNÝ LOPAŠOV Ni 217 1899 21

Dolný Moštenec Považská Bystrica DOLNÝ MOŠTENEC Tr 199 590 1935 13

Dolný Ňáražd Dunajská Streda TOPOĽNÍKY Br 12/1-2 1893 26

Dolný Ohaj Nové Zámky DOLNÝ OHAJ Te 121 1890 11

Dolný Peter Komárno SVÄTÝ PETER Ko 43 1903 35

Dolný Pial Levice DOLNÝ PIAL Te 129 1888 9 384 1931 9

Dolný Prandorf Levice DOLNÉ DEVIČANY Ho 9 1871 14 519 1933 14

Dolný Síleš Nitra DOLNÝ VINODOL Ni 16 1891 7

Dolný Štál Dunajská Streda DOLNÝ ŠTÁL Br 3/1-2 1893 13

Dolný Štefanov Tvrdošín ŠTEFANOV nad ORAVOU Or 4 1872 7 927 1942 7

Dolný Tisovník Detva DOLNÝ TISOVNÍK No 11 1866 8 1239 1953 13

Dolný Turček Turčianske Teplice DOLNÝ TURČEK Tu 87 1859 12 552 1932 9

Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto DOLNÝ VADIČOV Tr 358 1232 1947 12

Dolný Várad Levice TEKOVSKÝ HRÁDOK Te 195 1889 7 319 1931 7

Dolný Vinodol Nitra DOLNÝ VINODOL Ni 16 1891 7

Domadice Levice DOMADICE Ho 40 1890 11 787 1936 11

Domaníky Krupina DOMANÍKY Ho 47 1871 8 400 1932 6

Domaniža Považská Bystrica DOMANIŽA Tr 57 Tr 158 752 1936 30

Domanižská Lehota Považská Bystrica DOMANIŽA Tr 57

Domaňovce Levoča DOMAŇOVCE Sp 20 1870 9

Domaša Levice DOMAŠA Te 26 1888 7 782 1936 7

Donovaly Banská Bystrica DONOVALY Zv 19 1859 13 1180 1945 24

Ďorok Nové Zámky KMEŤOVO Ni 119 1891 5

Dovalovo Liptovský Mikuláš DOVALOVO Li 11

Drábsko(s Kokava nad Rimavicou)Brezno DRÁBSKO Ge 114 1868 66Ge 114/2

Drahňov Michalovce DRAHŇOV Ze 72 1866 15 361 1932 15

Drahov Trebišov DARGOV Ze 69 1912 14

Drahovce Piešťany DRAHOVCE Ni 81 1900 17

Dravce Levoča DRAVCE Sp 21 1870 9

Dražice Rimavská Sobota DRAŽICE Ge 164 1867 11 1077 1937 11

Dražkovce Martin DRAŽKOVCE Tu 21 Tu 28 926 1942 3

Dražovce Nitra DRAŽOVCE Ni 74 1892 12

Drážovce Krupina DRÁŽOVCE Ho 42 1871 9 305 1931 9

Driečna (malá-veľká) Stropkov DRIEČNA Ze 351 Ze 458

Drienčany Rimavská Sobota DRIENČANY Ge 41 1868 11

Drienica Sabinov DRIENICA Ša 292

Drienov Prešov DRIENOV Ša 293

Drienové Považská Bystrica PLEVNÍK-DRIENOVÉ Tr 60 Tr 292

Drienovec Košice-okolie DRIENOVEC Ab 238 1868 16

Drienovo Krupina DRIENOVO Ho 49 1868 14 572 1934 31

Drienovská Nová Ves Prešov DRIENOVSKÁ NOVÁ VES Ša 346 822 1937 9

Drietoma Trenčín DRIETOMA Tr 61 905 1943 30

Drňa Rimavská Sobota DRŇA Ge 39 1867 11 2280 1927 9

Drnava Rožňava DRNAVA Ge 42/2 1893 18

Drženice Levice DRŽENICE Ho 44

Držkovce Revúca DRŽKOVCE Ge 42/1 1867 16

Ďubákovo(spol.s Kokava nad Rimavicou)Poltár ĎUBÁKOVO Ge 114 1868 65Ge 114/5

Dubie Kysucké Nové Mesto KYSUCKÉ NOVÉ MESTO Tr 62 Tr 114

Dubinné Bardejov DUBINNÉ Ša 61

Dubková Púchov DUBKOVÁ Tr 69 1911 4 857 1931 5

Dubnica Prievidza DUBNICA Ni 82 1912 4

Dubnica nad Váhom Ilava DUBNICA nad VÁHOM Tr 64 1218 1949 49

Dubnička Bánovce nad Bebravou DUBNIČKA Tr 65 953 1930 6

Dubník I.,II. Nové Zámky DUBNÍK Ko 8 1889 30

Dubno Rimavská Sobota DUBNO Ge 45 1867 5 2279 1928 5

Dubodiel Trenčín DUBODIEL Tr 63

Dubová Pezinok DUBOVÁ Br 69 1895 12

Dubová Brezno NEMECKÁ Zv 21 1866 8

Dubová Svidník Dubová Ša 62

Dubovce Skalica VIDOVANY, VLČKOVANY Ni 427

Dubové Turčianske Teplice DUBOVÉ Tu 22 1860 20

Dubové Zvolen DUBOVÉ Zv 20 1860 10 496 1933 9

Dubovec Rimavská Sobota DUBOVEC Ge 46 1867 13 738 1935 8

Dubovica Sabinov DUBOVICA Ša 57 865 1960 5

Dúbrava Liptovský Mikuláš DÚBRAVA Li 12 1878 18

Dúbrava Žiar nad Hronom HRONSKÁ DÚBRAVA Te 28 1860 6 2393 1949 6

Dúbrava Snina DÚBRAVA pri UBLI Ze 74 1866 10 394 1932 9

Dúbrava Levoča DÚBRAVA Sp 22 1869 7

Dúbravica Banská Bystrica DÚBRAVICA Zv 22 1866 8 976 1942 8

Dúbravka Bratislava IV DÚBRAVKA Br 114 1896 7

Dúbravka Michalovce DÚBRAVKA Ze 75 1866 8 539 1934 8

Dúbravy Detva DÚBRAVY Zv 67 1865 56+1 1320 ? 3

Ducové Piešťany DUCOVÉ Ni 83 1901 3

Dudince Krupina DUDINCE Ho 74 1871 3 698 1935 3

Dukovce Svidník DUKOVCE Ša 63 1869 8

Dulice Martin DULICE Tu 25 1026 1941 8

Dulov Ilava DULOV Tr 66 1043 1945 6

Dulova Ves Prešov DULOVA VES Ša 86 1868 6 2379 1929 6

Dulovce Komárno DULOVCE Ko 37 1889 10 Ko 37 1907 3

Dulovo Rimavská Sobota DULOVO Ge 49 1867 5

Dunajov Čadca DUNAJOV Tr 67

(8)

Dunajská Streda Dunajská Streda DUNAJSKÁ STREDA Br 70 1893 15 Br 242 1893 15

Dunajský Klatov Dunajská Streda DUNAJSKÝ KLÁTOV Br 276 1893 7

Duplín Stropkov DUPLÍN Ša 64

Ďur Sabinov UZOVCE Ša 348 1869 8

Ďurčiná Žilina ĎURČINÁ Tr 77

Ďurďoš Vranov nad Topľou ĎURĎOŠ Ša 234/1 1868 5

Ďurďošík Košice-okolie ĎURĎOŠÍK Ab 104 1868 6

Ďurďové Považská Bystrica ĎURĎOVÉ Tr 78

Ďurkov Košice-okolie ĎURKOV Ab 103 1868 8

Ďurková Stará Ľubovňa ĎURKOVÁ Ša 234/2 1870 17

Ďurkovce Veľký Krtíš ĎURKOVCE Ho 75 1871 6 Ho 75 1881 6

Durštín POĽSKO Sp 24

Dúžava Rimavská Sobota DÚŽAVA Ge 50 806 1936 6

Dvrníky Šaľa HÁJSKE Ni 193 1893 10

Dvorany nad Nitrou Topoľčany DVORANY nad NITROU Ni 90 1895 6

Dvorce Kežmarok JAVORINA Sp 25 1869 10

Dvorec Bánovce nad Bebravou DVOREC Tr 68 961 1930 3

Dvorec Turčianske Teplice DVOREC nad TURCOM Tu 29 1860 6Tu 23 101 1927 2

Dvorec Turčianske Teplice DVOREC nad TURCOM Tu 29 1860 6 105 1926 2

Dvorianky Trebišov DVORIANKY Ze 402 1867 9

Dvorník Bratislava III VAJNORY Br 262 1895 10 1058 1946 1

Dvorníky Hlohovec DVORNÍKY nad VÁHOM Ni 401 1893 22

Dvorníky Krupina DVORNÍKY pri HON. TESÁROCH Ho 178 1871 9 718 1935 10

Dvorníky Košice-okolie DVORNÍKY Ab 250 1868 10 403 1930 10

Dvorníky na Ostrove Dunajská Streda MALÉ DVORNÍKY Br 148 1893 9

Dvorníky na Ostrove Dunajská Streda DVORNÍKY NA OSTROVE Br 202 1893 9

Dvorníky nad Nitricou Prievidza DVORNÍKY nad NITRICOU Ni 84 1908 8

Dvorníky nad Nitricou Prievidza NITRICA Ni 325 1908 10 Ni 84 1908 10

Dvory nad Žitavou Nové Zámky DVORY nad ŽITAVOU Ko 10 1890 35

Dyčka Nitra DYČKA Ni 75 1891 7

Ebed Nové Zámky OBID Os 7 1887 14 2339 ? 7

Eberhart Senec MALINOVO Br 72 1894 9

Egreš Trebišov EGREŠ Ze 76 1866 5

Ekeč Dunajská Streda OKOČ Ko 11 1889 27

Ekel Komárno OKOLIČNÁ NA OSTROVE Ko 12 1889 24

Eliašovce Dunajská Streda ELIÁŠOVCE Br 120 1894 11 2257 1949 11

Eperješ Dunajská Streda JAHODNÁ Br 77/1-2 1893 14

Eperješ Dunajská Streda JAHODNÁ Br 77/1 1893 1 Br 77/2 1893 1

Erdúdka Námestovo ORAVSKÁ LESNÁ Or 20 1871 35

Etreho Kračany Dunajská Streda ETREHO KRAČANY Br 79/1-2-3 1893 3

Fačkov Žilina FAČKOV Tr 70

Fajkurt Nové Zámky DEDINKA Te 33-34 1890 14 405 1931 14

Falkušovce Michalovce FALKUŠOVCE Ze 79 1866 10 Ze 79 1914 10 336 1932 10

Farkasd Šaľa VLČANY Ni 91 1891 27

Farkašín Trnava VLČKOVCE Br 80 1893 12

Farkaška Bánovce nad Bebravou VLČKOVO Tr 72 1051 1940 8

Farkašovce Kežmarok VLKOVÁ Sp 26 1870 8Sp 110 2347 1927 8

Farná Senec FARNÁ Br 220 1894 5

Farnád Levice FARNÁ Os 8 1888 22

Farná Levice FARNÁ Os 8 1888 22

Fedýmeš Levice IPEĽSKÉ ÚĽANY Ho 70 1871 17 188 1928 11

Fedýmeš nad Žitavou Nové Zámky ÚĽANY nad ŽITAVOU Ni 440 1890 8

Fekišovce Sobrance FEKIŠOVCE Už 40 1863 5 2396 1921 3

Fél Senec TOMÁŠOV Br 82 1894 14

Feledince Rimavská Sobota JESENSKÉ Ge 54 1867 12 767 1936 14

Fiačice Liptovský Mikuláš GÔTOVANY Li 65 1866 7Li 13

Figa Rimavská Sobota FIGA Ge 57 1867 9

Fijaš Svidník FIJAŠ Ša 70 1869 4

Fiľakovo Lučenec FIĽAKOVO No 70 1868 12 1301 1957 22

Fiľakovské Kľačany Lučenec FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE No 71 1867 3 438 1932 3

Fiľakovské Kováče Lučenec FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE No 72 1867 9

Filice Poprad FILICE Sp 28 1869 5 2345 1929 5

Filier Revúca FILIER Ge 56 969 1937 18

Fintice Prešov FINTICE Ša 71 1869 10

Fiš Komárno TRÁVNIK Ko 13 1889 13

Fiš Nové Zámky TRÁVNICA Te 36 1890 14 2392 1949 14

Fišar Liptovský Mikuláš VRBICA Li 72 1866 8

Folkušová Martin FOLKUŠOVÁ Tu 24

Folvark Stará Ľubovňa STRÁŇANY Sp 30 1872 8

Folvarky Kežmarok STRÁNE pod TATRAMI Sp 32 1870 17 1082 1941 17

Forbasy Stará Ľubovňa FORBASY Sp 31 1873 4 1112 1942 5

Fornosek Hlohovec TEPLIČKY Ni 110 1894 7

Frička Bardejov FRIČKA Ša 73

Fričkovce Bardejov FRIČKOVCE Ša 74 1869 7 345 1932 7

Fričovce Prešov FRIČOVCE Ša 72 1869 8

Friedman POĽSKO Sp 35

Frývald Žilina RAJECKÁ LESNÁ Tr 73 Tr 345

Fulianka Prešov FULIANKA Ša 75 1869 5

Fúzer Košice-okolie SKÁROŠ Ab 228 1867 12 301 1931 15

Fyr Nové Zámky RÚBAŇ Ko 14 1889 11

Gerčel Trebišov HRČEĽ Ze 95 1866 7

Gabčikovo Dunajská Streda GABČÍKOVO Br 35 1893 30 Br 35 1903 9

Gaboltov Bardejov GABOLTOV Ša 76

Gajary Malacky GAJARY Br 96 1897 30

Gajdel Prievidza KĽAČNO Ni 111 957 1931 33

Gajdoš(spol.ná mapa Nižná Rybnica)Sobrance NIŽNÁ RYBNICA Už 147 1863 9Už 42 267 1929 5

Galanta Galanta GALANTA Br 97 1892 16

Galoč UKRAJINA Už 44 1864 8 398 1932 12

Galovany Liptovský Mikuláš GALOVANY Li 41 1866 8 880 1940 8

Galša Lučenec HOLIŠA No 79 1867 10 441 1932 7

Gáň Galanta GÁŇ Br 98 1892 4

Gánovce Poprad GÁNOVCE Sp 36 1869 3 2344 1929 3

Garamsek Banská Bystrica HRONSEK Zv 27 1860 7 126 1927 5

Garaň Trebišov HRAŇ Ze 93 1866 17

Garbóc Košice-okolie BOHDANOVCE Ab 96

Gbeľany Žilina GBEĽANY Tr 74 177 1927 4

Gbelce Nové Zámky GBELCE Os 14 1888 16 1269 1950 16

Gbely Skalica GBELY Ni 85 1898 32

Geceľ Dolný Kubín PORUBA-GECEĽ Or 75 1873 10 329 1929 10

Gecelovce Rožňava KOCEĽOVCE Ge 60 1022 1939 13

Geča Košice-okolie GEČA Ab 97 1914 6 Ab 97 1867 6

Gellér Komárno HOLIARE Ko 18 1889 6

Gelnica Gelnica GELNICA Sp 41 1868 35 564 1934 34

Gemer Revúca GEMER Ge 69 1867 16

Gemerček Rimavská Sobota GEMERČEK Ge 70 802 1936 14

Gemerská Hörka Rožňava GEMERSKÁ HÔRKA Ge 87 1868 9

Gemerská Panica Rožňava GEMERSKÁ PANICA Ge 71 1867 9 354 1931 10

Gemerská Poloma Rožňava GEMERSKÁ POLOMA Ge 261 Ge 262

(9)

Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota GEMERSKÉ DECHTÁRE Ge 43 1867 16 796 1936 16

Gemerské Michalovce Rimavská Sobota GEMERSKÉ MICHALOVCE Ge 144 1867 7

Gemerské Teplice Revúca JELŠAVSKÁ TEPLICA Ge 236 1868 8

Gemerský Jablonec Rimavská Sobota GEMERSKÝ JABLONEC Ge 4 1881 13 Ge 4 1867 14 2284 1927 13

Gemerský Milhošť Revúca GEMERSKÝ MILHOSŤ Ge 143 1868 5 Ge 236 1868 5 2286 1924 4

Genč Rožňava HONCE Ge 61

Gergelak Prešov GREGOROVCE Ša 79 1869 7

Gerlachov Bardejov GERLACHOV Ša 80 1871 9

Gerlachov Poprad GERLACHOV Sp 37 1869 18

Gerlatov Prešov GERALTOV Ša 78 1869 5

Gest Galanta HOSTE Br 100 1872 4

Gest Nitra HOSŤOVÁ Ni 116 1892 6

Gešajov Senec ZÁLESIE Br 72/1-2 1894 9

Gibeľ Kežmarok ZÁLESIE V ZAMAGURÍ Sp 38 1878 5

Giglovce Vranov nad Topľou GIGLOVCE Ze 98 1867 5

Giraltovce I.časť Svidník GIRALTOVCE Ša 81 1869 8 1103 1942

Giraltovce II.časť Bardejov BREZOV Ša 219 1869 8 1097 1942 2

Girovce Vranov nad Topľou GIROVCE Ze 100 1867 4

Glabušovce Veľký Krtíš GLABUŠOVCE No 78 1867 4 328 1930 4

Gňazda Stará Ľubovňa HNIEZDNE Sp 39 1872 16 Sp 40 1872 16

Gocnod Trnava JARNÁ Br 101 1895 3

Gočaltovo Rožňava GOČALTOVO Ge 59 1868 7 1166 1943 8

Gočovo Rožňava GOČOVO Ge 67 1869 19

Golianovo Nitra GOLIANOVO Ni 206 1892 8

Gomba Dunajská Streda HUBICE Br 102 1894 5

Gombáš Ružomberok HUBOVÁ Li 14 1860 74

Gombošovce Sabinov HUBOŠOVCE Ša 83 1889 7 Ša 304 1869 7

Gondovo Levice GONDOVO Te 158 1867 12

Gortva I.II.III.časť Rimavská Sobota GORTVA Ge 112 1867 12 Ge 209 1867 12

Gôtovany Liptovský Mikuláš GÔTOVANY Li 65 1866 7 16 1921 1

Granastov Stará Ľubovňa HRANIČNÉ Sp 43 1872 7

Granč-Petrovce Levoča GRANČ-PETROVCE Sp 44 1869 4 1041 1943 4

Gregorova Vieska Lučenec GREGOROVA VIESKA No 81 1881 6 No 81 1866 6

Gregorovce Rimavská Sobota GREGOROVCE Ge 62 1867 7 Ge 252 1867 7

Gregorovce Prešov GREGOROVCE Ša 79 1869 7

Gribov Stropkov GRIBOV Ša 84

Grinava Pezinok GRINAVA Br 104 1895 10

Grlica Revúca HRLICA Ge 63 1868 5

Gromoš Stará Ľubovňa HROMOŠ Sp 85 1873 10

Gruzovce Humenné GRUZOVCE Ze 103 1867 5 2424 1928 5

Guľvas Prešov DULOVA VES Ša 86 1868 6 2379 1929 6

Guta Komárno KOLÁROVO Ko 15 1906 59

Gutor Senec HAMULIAKOVO Br 105 1894 13

Gýmeš Nitra JELENEC Ni 117 1892 18

Gymešské Kostoľany Zlaté Moravce KOSTOĽANY pod TRIBEČOM Ni 118 1892 16

Gyňov Košice-okolie GYŇOV Ab 101 1867 4

Habovka Tvrdošín HABOVKA Or 27 1872 22

Habura Medzilaborce HABURA Ze 106 1866 19

Hačava Rimavská Sobota HAČAVA Ge 73 834 1937 14

Hačava Košice-okolie HAČAVA Ab 67 1893 21

Hadušovce Spišská Nová Ves SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE Sp 46

Hadviga Turčianske Teplice BRIEŠTIE Tu 26

Hágy Kežmarok HÁGY Sp 49 1872 4

Hiadeľ Banská Bystrica HIADEĽ Zv 29 1866 12

Háj Turčianske Teplice HÁJ Tu 27 1859 11

Háj Košice-okolie HÁJ Ab 3 1893 14

Hajná Nová Ves Topoľčany HAJNÁ NOVÁ VES Ni 366 1904 5

Hajnáčka Rimavská Sobota HAJNÁČKA Ge 3 1867 13

Hájniky Zvolen HÁJNIKY Zv 28 1860 16 Zv 28 1860 16

Hájske Šaľa HÁJSKE Ni 193 1893 10

Hajtovka Stará Ľubovňa HAJTOVKA Ša 87 1873 4

Haláčovce Bánovce nad Bebravou HALÁČOVCE Tr 79 448 1933 11

Halič Lučenec HALIČ No 75 1867 17 206 1928 17

Haligovce Stará Ľubovňa HALIGOVCE Sp 50 1872 9

Halmoš Pezinok JABLONEC Br 106 1895 9

Haluzice Nové Mesto nad Váhom HALUZICE Tr 80 347 1932 9

Hamborek Sabinov BREZOVIČKA Ša 88 1869 8

Hámre Trenčín HÁMRE Tr 81

Hámre Tvrdošín ORAVSKÉ HÁMRE Or 28 1871 8

Hamuliakovo Senec HAMULIAKOVO Br 105 1894 13

Handlová Prievidza HANDLOVÁ Ni 120 1911 30 111 1921 30

Hanigovce Sabinov HANIGOVCE Ša 100 1869 14

Haniska Košice-okolie HANISKA Ab 65 1914 13 Ab 65 1865 13

Haniska Prešov HANISKA Ša 65 1868 3 2377 1921 2

Hanková Rožňava HANKOVÁ Ge 77

Hankovce Bardejov HANKOVCE Ša 89

Hankovce Humenné HANKOVCE Ze 107 1866 8 351 1931 8

Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou HANUŠOVCE nad TOPĽOU Ša 90 1028 1943 29

Hanzlíková Trenčín HANZLÍKOVÁ Tr 82 1135 1940 13

Harakovce Levoča HARAKOVCE Sp 6 1870 11Sp 53

Hardište Trebišov ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE Ze 109 1866 14+14

Harhaj Bardejov HARHAJ Ša 94 1869 6

Harhov Levoča SPIŠSKÝ HRHOV Sp 42 1870 10

Harichovce Spišská Nová Ves HARICHOVCE Sp 55 1869 10 2342 1927 9

Harmac Rimavská Sobota CHRÁMEC Ge 79/1 1867 11 2276 1927 11

Harmanec Banská Bystrica HARMANEC Zv 1 1859 32 Zv 1 1882 12 948 1939 32

Harsag Prešov ZÁBORSKÉ Ša 91 1868 7 2378 1929 7

Hárskút Rožňava LIPOVNÍK Ge 79/2 1893 10

Harvelka Čadca HARVELKA Tr 12/ll

Hasprunka Malacky STUDIENKA Br 256 1897 34 2274 1951 34

Hasvár Senec KOSTOLNÁ PRI DUNAJI Br 75 1894 7

Hatalov Michalovce HATALOV Ze 94 1866 8 546 1934 8

Hatné Považská Bystrica HATNÉ Tr 83

Havaj Stropkov HAVAJ Ze 110 1866 11

Havka Kežmarok HAVKA Sp 48 1872 6 851 1937 6

Havranec Svidník HAVRANEC Ša 77

Hažín Michalovce HAŽÍN Už 48 1863 5 1146 1942 11

Hažín nad Cirochou Humenné HAŽÍN nad CIROCHOU Ze 111 1866 7 2426 1926 7

Hažlín Bardejov HAŽLÍN Ša 92

Hegy Galanta ČIERNY BROD I Br 108

Kamenica Sabinov KAMENICA Ša 329

Hegybenéte Dunajská Streda HEĎBENÉTE Br 110 1893 10 Br 275 1893 10

Helcmanovce Gelnica HELCMANOVCE Sp 56 1869 13 949 1937 14

Helemba Nové Zámky CHĽABA Ho 78 1886 11 210 1929 11

Heľpa Brezno HEĽPA Ge 82 1868 26

Henckovce Rožňava HENCKOVCE Ge 83 1868 8

Henclová Gelnica HENCLOVÁ Ge 84 1868 11

Hencovce Vranov nad Topľou HENCOVCE Ze 115 1867 7 387 1932 7

Imagem

Referências

temas relacionados :