Top PDF TIỂU LUẬN XÚC XÍCH HOÀN CHỈNH

TIỂU LUẬN XÚC XÍCH HOÀN CHỈNH

TIỂU LUẬN XÚC XÍCH HOÀN CHỈNH

Qua bài tiểu luận này chúng tôi đã nghiên cứu về tổng quan các loại xúc xích, quy trình sản xuất xúc xích tiệt trùng. Nghiên cứu về từng công đoạn như chuẩn bị nguyên liệu thịt: cách phân loại, các trạng thái của thit để tạo được hương vị đặc trưng và sự an toàn cho sản phẩm;các loại phụ liệu; các loại phụ gia như chất nhũ hóa, chất bảo quản, chất ổn định màu…được bổ sung vào xúc xích nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm khi bảo quản, tăng cường giá trị dinh dưỡng, hình thành và cải thiện tính chất chức năng của sản phẩm, …và nhiều công đoạn quan trọng khác như nhồi xúc xích, bao bì,…Bên cạnh đó là những tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới của xúc xích để sản phẩm xúc xích không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Mostrar mais

95 Ler mais

02. Tiểu luận Giáo dục thể chất

02. Tiểu luận Giáo dục thể chất

Phần 5: Phương pháp hít thở theo kinh nghiệm cố truyền (Khí công dưỡng sinh) Phần 6: Kinh lạc huyệt đạo thực hành xoa bóp bấm huyệt phục hồi sức khỏe Phần 7: Phương pháp thư giản thần kinh tập trung tư tưởng (Thiền dưỡng sinh) Giáo dục thể chất không đơn thuần chỉ là thể dục cơ bắp thuần tuý và không chỉ đánh giá lượng hoá bằng thành tích của các môn: chạy cự ly ngắn, dài, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ, xà đơn, xà kép... mà nó phải là giáo dục sức khoẻ toàn diện. Bởi vì, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã góp phần chuyển đổi tính chất, cơ cấu của lao động từ cơ bắp giản đơn sang lao động trí óc, điều khiển thiết bị máy móc tinh vi, phát minh sáng chế, xử lý thông tin.... cho nên gíáo dục thể chất phải giúp sinh viên hiểu rõ sức khoẻ thực sự không phải là sức nhanh, sức mạnh của cơ bắp mà còn là khoẻ mạnh về tâm lý thần kinh, khả năng tự điều chỉnh thích nghi, cân bằng hài hoà với môi trường sống, có nếp sống lành mạnh kết hợp với hoàn cảnh thực tế, có khả năng ứng xử hợp lý với mọi tác động biến đổi của môi trường thiên nhiên và xã hội, nâng cao ngưỡng rung động, cảm xúc cũng như khả năng chịu đựng, nâng cao chất lượng sống và khả năng tự chủ, phục vụ tốt cho học tập, nghiên cứu và lao động, đặc biệt là đối với lực lượng trí thức trẻ - những tài năng tương lai của đất nước.
Mostrar mais

53 Ler mais

Tiểu Luận Pháp Luật Về Thừa Kế

Tiểu Luận Pháp Luật Về Thừa Kế

Một trong những quy phạm xung đột đã tồn tại mà chúng ta có thể khai thác là Điều 833 khoản 1,Bộ luật dân sự.Theo điều khoản này “việc xác lập,chấm dứt quyền sở hữu,nội dung quyền sở hữu đối với tài sản đƣợc xác định theo pháp luật của nƣớc nơi có tài sản đó,trừ trƣờng hợp pháp luật nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác”.Điều 833 khoản 1 không định nghĩa thế nào là “việc xác lập” quyền sở hữu đối với tài sản.Trƣớc sự chung chung và trừu tƣợng này của Điều 833,khoản 1,thông qua việc giải thích pháp luật,chúng ta có thể coi thừa kế theo pháp luật là một “việc xác lập” quyền sở hữu đối với tài sản.Cách giải thích này có thể đƣợc chấp nhận vì theo Điều 176,khoản 5,Bộ luật dân sự “quyền sở hữu đƣợc xác lập với tài sản trong các trƣờng hợp sau đây […] đƣợc thừa kế tài sản”.Vậy thông qua việc giải thích luật,chúng ta có thể hoàn thiện Tƣ pháp quốc tế nƣớc ta về vấn đề xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật và nếu theo giải pháp này chúng ta có quy phạm xung đột sau: Vấn đề thừa kế theo pháp luật đƣợc điều chỉnh bởi pháp luật của nƣớc nơi có tài sản.Đây cũng là giải pháp đƣợc thừa nhận tại Mê-hi-cô, Pa-na-ma, U-ru-goay và Vê-nê-du-ê-la.
Mostrar mais

26 Ler mais

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

Ngày 1-11-1945 (chỉ hai tháng sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập ) Người đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đề nghị gửi một phái đoàn khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ với ý định một mặt thiết lập những mối quan hệ văn hóa thân thiết với thanh niên Mỹ, và mặt khác để xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác. Trong bức thư đó Người còn nói rõ thêm quan điểm của thanh niên trí thức Việt Nam (và cố nhiên đó cũng là quan điểm của Người): "Trong suốt nhiều năm nay họ quan tâm sâu sắc đến các vấn đề của nước Mỹ và tha thiết mong muốn tạo được mối quan hệ với nhân dân Mỹ là những người mà lập trường cao quý đối với những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế, và những thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới trí thức Việt Nam" (4.80-81). Tầm nhìn đó của Người về mở rộng quan hệ của Việt Nam với Mỹ là rất sớm, rất cởi mở!
Mostrar mais

70 Ler mais

Báo cáo Thực tập Công nghệ Sinh học Dược - Nhóm 4, Tiểu nhóm 8, D2013

Báo cáo Thực tập Công nghệ Sinh học Dược - Nhóm 4, Tiểu nhóm 8, D2013

– Trong bài thực hành này, enzyme được cố định bằng phương pháp hấp phụ và bắt giữ.. Nguyên tắc là cho enzyme lẫn vào mạng lưới gel Ca–alginate, enzyme có thể bám trên bề mặt (hấp phụ) [r]

22 Ler mais

LUẬN VĂN Những đặc trưng cơ bản của quá trình nghiền xi măng

LUẬN VĂN Những đặc trưng cơ bản của quá trình nghiền xi măng

Trong thực tế các phô gia Puzolan thường được đưa vào với tỷ lệ 8 – 12% nghiền cùng với clinker xi măng, ngoài mục đích hạ giá thành sản phẩm, tăng sản lượng, cải thiện một số tính chấ[r]

55 Ler mais

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ VÀ CHIẾT TÁCH - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ VÀ CHIẾT TÁCH - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

vẫn dựa trên cơ sở tính chất hấp thụ quang phân tử của chất ở trong dung dịch rửa giải từ cột tách ñi ra tại một ñộ dài sóng Ảị nhất ñịnh nào ñó. Nhưng dung dịch mẫu ño ở ñây là pha ñộng của quá trình sắc ký, nó chứa chất phân tích Xi và chảy liên tục qua buồng ño (FlowCell). Các chất phân tích tan trong pha ñộng có thê cho phổ hấp thụ trực tiếp của chính nó, như phenol, toluen, benzen, nitrobenzen,... ở bước sóng 254 nm. Nhưng ñối với một số chất khác như các ion kim loại, thì là ño các hợp chất phức của chúng với một thuốc thử nào ñó, ví dụ phức Fe-CNS ở sóng 480 nm, Zn-D z ở sóng 560 nm, Cr-DPC ở sóng 535 nm,... Song phản ứng tạo thành các hợp chất phức ñể ño này phải có tính chất ñịnh lượng hoàn toàn trong những ñiều kiện xác ñịnh và buồng phản ứng tạo phức ño quang phải lắp trước FlowCell.
Mostrar mais

185 Ler mais

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ PHÂN TỬ - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ PHÂN TỬ - PHẠM LUẬN (TRÍCH ĐOẠN)

Trong phân tích, người ta chỉ sử dụng vùng tuyến tính, Vì thế khi tiêu chuẩn hóa một phương pháp phân tích bằng phép ño phổ hấp thụ quang UV-VIS chúng ta phải xác ñịnh vùng tuyến tính nà[r]

119 Ler mais

Động học xúc tác (Bài giảng cho sinh viên) - Đào Văn Tường

Động học xúc tác (Bài giảng cho sinh viên) - Đào Văn Tường

Từ những tổng kết các công trình về xúc tác, ta có một định nghĩa hoàn chỉnh về xúc tác như sau: Chất xúc tác khi thêm vào hỗn hợp phản ứng một lượng nhỏ cũng có thé Ihúc đẩy tốc độ phản ứng lên nhiều lần (hàng trâm, hàng ngàn, có khi hàng triệu lần...). Chất xúc tác tham gia tạo thành hợp chất trung gian với chất phản ứng, sau khi kết thúc phản ứng sẽ hoàn nguyên lại xúc tác. Chất xúc tác làm tăng phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch để phản úng mau đạt cân bằng chứ không làm chuyển dịch cân bằng. Ngoài tính năng làm tăng tốc độ phản ứng, xúc tác còn có tính chọn ỉọc cao (tức ỉà tạo ra sản phẩm chính). Điều này rất có ý nghĩa trong các phản ứng lọc - hoá dầu.
Mostrar mais

275 Ler mais

Phân tích những nguyên tắc cơ bản của phương pháp luận biện chứng duy vật

Phân tích những nguyên tắc cơ bản của phương pháp luận biện chứng duy vật

Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa được đề cập ở đây là muốn nói đến những sai lầm trong phương pháp tư duy cũng như trong cải tạo thực tiễn. Thực chất của bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa là sự cường điệu hoặc tuyệt đối hoá kinh nghiệm, coi kinh nghiệm là "chìa khoá vạn năng" trong việc giải quyết những vấn đề của cuộc sống đặt ra. Biểu hiện của những người mắc bệnh kinh nghiệm là đề cao kinh nghiệm cảm tính, coi thường tri thức lý luận, tri thức khoa học, vận dụng kinh nghiệm để giải mã những vấn đề thực tiễn một cách máy móc, dẫn đến tình trạng áp đặt kinh nghiệm trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vậy, họ lấy những kinh nghiệm đó ở đâu? Về đại thể, đó là sự từng trải của bản thân, kinh nghiệm của người khác, kinh nghiệm của địa phương này hay địa phương nọ, kinh nghiệm của nước này hay nước khác, kinh nghiệm của các thế hệ trước… Tuy nhiên, trong số nguồn kinh nghiệm đó thì xu hướng chủ yếu là tuyệt đối hoá kinh nghiệm bản thân. Những người mắc bệnh kinh nghiệm không hiểu được rằng:
Mostrar mais

11 Ler mais

Báo cáo Thực tập chế biến thủy sản tại công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Vĩnh Hoàn gồm 87 trang A4

Báo cáo Thực tập chế biến thủy sản tại công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Vĩnh Hoàn gồm 87 trang A4

Chuyến đi không chỉ là dịp để em học hỏi những kiến thức thực tế trong hoạt động sản xuất tại nhà máy đối chiếu với lý thuyết mà còn là dịp để em tiếp cận với tác phong làm việc công nghiệp, tiếp xúc công việc với tƣ cách một ngƣời công nhân thông qua việc rèn luyện thói quen tuân thủ giờ giấc hết sức nghiêm ngặt. Thực tế đó đã giúp em trƣởng thành lên rất nhiều về mặt nhận thức để không phải bở ngỡ khi đi làm thực tế sau khi tốt nghiệp.
Mostrar mais

7 Ler mais

KHẢO SÁT HOẠT TÍNH LIPASE VÀ PHẢN ỨNG TRANSESTE HÓA XÚC TÁC ENZYM CALLERA TRANS LJP30070 TRÊN NGUỒN DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

KHẢO SÁT HOẠT TÍNH LIPASE VÀ PHẢN ỨNG TRANSESTE HÓA XÚC TÁC ENZYM CALLERA TRANS LJP30070 TRÊN NGUỒN DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Qua quá trình khảo sát nhận thấy khi thực hiện phản ứng transeste hóa xúc tác enzym Callera Trans LJP30070 trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng mặc dù hiệu suất chuyển hóa chưa cao (39,42%) nhưng lượng enzym sử dụng rất ít (3%). Trong khi để đạt được độ chuyển hóa như enzym Callera Trans thì enzym Lipozyme TL100L phải cần đến 6% lượng enzym xúc tác. Không những thế lượng enzym Callera trans sau phản ứng có thể được tiến hành thu hồi và tái sử dụng bằng phương pháp lọc qua màng[15]. Vì thế việc sử dụng enzym trong xúc tác phản ứng điều chế Biodiesel sẽ giúp hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế. Nhưng do thời gian thực hiện đề tài có giới hạn nên chưa thể tiến hành các bước thu hồi và tái sử dụng enzym cũng như các biện pháp để nâng cao hiệu suất phản ứng.
Mostrar mais

69 Ler mais

Phân Tích Luận Điểm Sau Của Hồ Chí Minh “Nếu Nước Được Độc Lập Mà Dân Không Được Hưởng Tự Do, Hạnh Phúc Thì Độc Lập Chẳng Có ý Nghĩa Gì. Dân Chỉ Hiểu Được Giá Trị Của Tự Do, Độc Lập Khi Dân Được Ăn No Mặc Đủ”

Phân Tích Luận Điểm Sau Của Hồ Chí Minh “Nếu Nước Được Độc Lập Mà Dân Không Được Hưởng Tự Do, Hạnh Phúc Thì Độc Lập Chẳng Có ý Nghĩa Gì. Dân Chỉ Hiểu Được Giá Trị Của Tự Do, Độc Lập Khi Dân Được Ăn No Mặc Đủ”

Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp khiến cho xã hội nước ta có sự biến chuyển và phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất hiện. Nếu như ở các nước tư bản chủ nghĩa phải tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp, thì ở các nước thuộc địa trước hết là phải tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở Việt Nam, nông dân là lực lượng đông đảo nhất. Cùng với nông dân, tất cả các giai cấp và tầng lớp khác nhau đều có nguyện vọng chung là “cứu giống nòi” ra khỏi cảnh “nước sôi lửa bỏng”.Giai cấp công nhân tuy có số lượng ít, nhưng lại là giai cấp tiên tiến nhất trong sản xuất,có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất. Vì vậy cần có một tổ chức đứng ra lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân đi theo con đường cách mạng đúng đắn để có thể giải phóng dân tộc, giai phóng giai cấp và giải phóng con người
Mostrar mais

24 Ler mais

Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ. Tập 1 (Xúc tác xanh và dung môi xanh) - Phan Thanh Sơn Nam

Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ. Tập 1 (Xúc tác xanh và dung môi xanh) - Phan Thanh Sơn Nam

Do lần đầu xu át hân, chắc chan không tránh được những thiêu sót, độc biệt là cúc lôi vẽ đánh máy vả hình vẽ, cách săp xép các hình ánh và bâng biên. Ngoài ru, có ihê cỏ í hôm nhiều tài Hậu tham khao cô giá trị ví lĩnh vực Hỏa học xanh mà lác giả chưa cập nhật được nẽn chưa trình bày trong cuốn sách này. Tác gia rut mong nhận được những góp ý của bạn đọc đô lun tái ban tới, cuỏn sách được hoàn thiện him. Mọi ỷ kiên đóng góp xỉn gừi vé: PGS. TS. Phan Thanh S ơ n N a m , Bộ môn Kỹ thuật Hóa Hữu co\ Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa - Dụi học Qưỗc gia Thành pho Hồ Chỉ Minh, Phòng 2 Ỉ Ỉ lỏa nhà B2, sổ 268 ãưừng Lý Thường Kiệt, Ouận 10, TP. HCM. Điện thoại: 38647256 (sỗ nội hộ 568ì), So fax: 8637504, Email: plsnam@hcmuf. i'du. vn hoặc p(snam@yahoo. com.
Mostrar mais

485 Ler mais

BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ 3

BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ 3

Thực tế pháp luật hiện hành không qui định vấn đề giải quyết lễ vật đám cưới nếu như hủy hôn.Hội đồng khoa học pháp lí họp thảo luận cho ý kiến tư vấn một số định hướng cơ bản của việc xây dưng luật Hôn nhân gia đình (sửa đổi): Luật Hôn nhân gia đình hiện tại có qui định tôn trọng và phát huy phong tục tập quán thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc mà không trái với những nguyên tắc của luât.Luật hôn nhân gia đình sửa đổi dự kiến sẽ qui định cụ thể về việc áp dụng phong tục tập quán trong giải quyết các vụ việc về hôn nhân gia đình theo nguyên tắc:Trong trường hợp pháp luật không qui định và các bên không thỏa thuận thì có thể áp dụng phong tục tập quán về hôn nhân gia đình.
Mostrar mais

12 Ler mais

Tiểu luận Pháp luật đại cương: Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tiểu luận Pháp luật đại cương: Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Nhà nước tôn trọng quyền tự định đoạt của vợ chồng đối với tài sản chung. Theo đó, vợ chồng đã bàn bạc, thảo luận trước đó rồi mới đi đến sự đồng ý chia tài sản chung. Người thứ ba hoặc các chủ thể khác có liên quan đến tài sản chung của vợ chồng đều không thể can thiệp đến thỏa thuận chia này. Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành quy định việc thỏa thuận chia tài sản chung phải lập thành văn bản và ghi rõ các nội dung như: lý do chia tài sản, phần tài sản chia, phần tài sản còn lại không chia (nếu có), thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung và những nội dung khác (nếu có). Ngoài ra, văn bản thỏa thuận chia tài sản chung có thể có người làm chứng hoặc được công chứng theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy khi có tranh chấp về tài sản xảy ra, pháp luật cho phép vợ chồng có thể thỏa thuận được với nhau về những vấn đề đang tranh chấp. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để vợ chồng tránh được những bất đồng khi chia tài sản chung khi hôn nhân đang tồn tại hơn là việc yêu cầu tòa án giải quyết. Vợ chồng có thể thỏa thuận về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã chia là sở hữu riêng của mỗi người hay là tài sản chung hoặc có thể thỏa thuận về thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của một bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng hay vẫn là tài sản chung. "Nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát
Mostrar mais

17 Ler mais

Xây Dựng Hệ Thống Haccp Cho Nhà Máy Sản Xuất Xúc Xích Tiệt Trùng

Xây Dựng Hệ Thống Haccp Cho Nhà Máy Sản Xuất Xúc Xích Tiệt Trùng

-Yêu cầu:Không để thực phẩm, bao bì, và các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bò lây nhiễm bởi các tác nhân nhƣ dầu bôi trơn, thuốc khử trùng, chất tẩy rữa, chất ngƣng tụ, các chất gây nhiễm sinh học, lý, hóa khác. -Các yếu tố cần xem xét trƣớc khi xây dựng quy phạm này:

19 Ler mais

Tiểu luận về Oscilloscope

Tiểu luận về Oscilloscope

 Dùng để quan sát ảnh của tín hiệu liên tục theo thời gian và đo các tham số của chúng.  Tín hiều từ lối vào kênh Y, qua « mạch vào và bộ phân áp » Y được khuếch đại tới một mức nhấ[r]

11 Ler mais

đồ án hoàn chỉnh(MR DUY)

đồ án hoàn chỉnh(MR DUY)

Ở đây tôi sữ dụng phương pháp tham khảo tài liệu là chủ yếu. Việc tham khảo các tài liệu nhằm gom góp lại các kiến thức cần thiết. Sau đó các tài liệu phải được chọn lọc kỹ càng trên cơ sở kế thừa những nền tảng đồng thời cần khắc phục những mặt hạn chế. Đa phần các tài liệu tham khảo là các sách chuyên nghành và những luận văn tốt nghiệp của các khóa trước.

34 Ler mais

BÀI THẢO LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BÀI THẢO LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Kết luận: trong cơ chế thị trường, một doanh nghiệp có được càng nhiều tài sản càng tốt nhưng điều quan trọng hơn là doanh nghiệp sử dụng những tài sản đó phân bổ vào khâu nào và tỷ trọng bao nhiêu cho hợp lý và phát huy hiệu quả. Nói cách khác, doanh nghiệp có vốn thôi chưa đủ , diều quan trọng là sử dụng vốn đó như thể nào cho hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và nâng cao hiệu quả của nguồn vốn. Đây là vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị tài chính, doanh nghiệp và các nhà tài chính cần cân nhắc kĩ trước các quyết định đầu tư của mình để nâng cao hiểu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
Mostrar mais

14 Ler mais

Show all 24 documents...