ŠPECIÁLNA PRÍLOHA ŠPORTOVEC ROKA 2015 ZADARMO! UŽ ZAJTRA

32 

Texto

(1)

288 MAGNITOGORSK – VIŤAZ PODOĽSK

1,52

5,05

5,50

15:00

245 BANSKÁ BYSTRICA – MARTIN

1,53

5,20

4,85

17:30

246 NITRA – PIEŠŤANY

1,47

5,30

5,50

18:00

265 KOMETA BRNO – KARLOVE VARY

1,62

4,80

4,60

18:00

266 HRADEC KRÁLOVÉ – LITVÍNOV

1,62

4,80

4,60

18:00

813

OLIMPIJA ĽUBĽANA – BOLZANO

4,50

4,90

1,57

19:15

359 ZUG – LANGNAU

1,40

5,70

5,90

19:45

360 DAVOS – AMBRI PIOTTA

1,45

5,30

5,50

19:45

1069 MACCLESFIELD – ASHTON UTD.

1,41

4,60

7,35

20:45

Kompletnú ponuku nájdete v pobočkách a na

www.nike.sk

Utorok • 22. 12. 2015 • 69. ročník • číslo 295 • cena 0,60

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

Martin Škrtel nedeľný ligový duel vo Watforde nedohral, z ihriska odišiel predčasne s natrhnutým zadným stehenným svalom na pravej nohe. Rozsah zranenia

kapitána slovenskej reprezentácie i to, ako dlho sa v drese Liverpoolu neobjaví na trávniku, bude známe až po dnešnom vyšetrení.

FOTO liverpoolfc.com

ŠPECIÁLNA PRÍLOHA

ŠPORTOVEC ROKA 2015

ZADARMO! UŽ ZAJTRA

Verdikt etickej komisie FIFA:

Sepp Blater a Michel Platini

8 rokov bez futbalu!

WWW.SPORT.SK

Dnes spoznáme výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov, denník Šport svojho víťaza už má:

Športovec roka: Peter Sagan!

Strana 8

Strana 3

(2)

Športové ankety – sú populárne, no vyvolávajú aj vášnivé debaty. Čo je viac? Olympijská medaila či ze-lený dres na Tour de France? Titul majstra sveta v olympijskom športe alebo postup na futbalové Eu-ro? Správna odpoveď neexistuje. Koľko ľudí, toľko názorov.

Dnes večer bude známy na Slovensku víťaz anke-ty Športovec roka. Spochybňovanie jej výsledkov, aj od niektorých športovcov, nie je náležité. Hlasujúci obvykle v súlade s dosiahnutými úspechmi, no kaž-dý podľa vlastnej optiky, určia najúspešnejších. Sú-čet ich hlasov dáva konečný výsledok, ktorý sa patrí rešpektovať.

Samozrejme, občas sa nájde „uletený“ hlasovací lístok, ale na konečné poradie nemá takmer žiadny vplyv. Nie bezvýznamný faktor je však popularita športovca, ktorá sa najmä u najväčších hviezd – aj na úkor výsledkov – premietne do hlasovacieho líst-ka. Také sú ankety. Vyvolávajú polemiky.

Vlani sa v Česku emotívne diskutovalo, či ocene-nie Športovec roka 2014 získala wimbledonská šam-piónka Kvitová zaslúžene, a či nemali vyhrať zlaté zo ZOH v Soči Samková alebo Sáblíková.

„Porovnáva sa neporovnateľné, je zbytočné rozčuľovať sa, ako sa to skončilo. Hlasujú mnohí, každý má svoj názor,“ hovorí na margo ankiet oštepársky majster sveta

2013 Vítězslav Veselý. S nadhľadom sa na ne díva aj náš chodec Matej Tóth: „Porovnávať výsledky v úpl-ne rozličných športoch je extrémúpl-ne náročné. Pora-die v ankete nie je nič iné iba súhrn subjektívnych postojov hlasujúcich.“

Žiaľ, niektorí športovci (aj viacerí slovenskí) berú výsledky ankiet smrteľne vážne. Ak v nejakej ne-skončia tak, ako si predstavujú, urazia sa do krvi.

Bolt, hoci na tohtoročnom svetovom šampionáte v Pekingu získal tri zlaté, sa nestal Svetovým atlétom 2015. Ocenenie získal desaťbojár Eaton. Myslíte si, že sa „jamajský blesk" urazil, a o rok, keď v Riu ob-háji tri zlaté z Londýna, na vyhlasovanie Atléta roka 2016 nepríde? Omyl. Dám ruku do ohňa, že si nič také nedovolí. A – prečo by to vôbec robil?

Takže, odkaz pre športovcov i fanúšikov znie – berte ankety s nadhľadom. Určite nie smrteľne

váž-ne... GABRIEL BOGDÁNYI

Nádejný tím, ktorý by mohol byť čiernym koňom, ale brzdil ho slabý brankár. Tak vyzeral sloven-ský hokej vo svojich začiatkoch v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. Dnes sme síce v oveľa zloži-tejšej situácii s redšou konkuren-ciou hráčov, ale brankár je post, o ktorý sa musíme obávať najmenej.

K bojkotu reprezentácie, ktorý súvisí s júnovými voľbami prezidenta zväzu, sa pridali aj ôsmi muži s maskou, ale na prvých reprezentačných akciách - na novembrovom Nemeckom pohári a minulotýždňo-vom Arosa Challenge - neboli naši brankári len do počtu. Michal Dzubina a Samuel Baroš v Augsburgu i Michal Valent a Marcel Melicherčík vo Švajčiarsku ukázali, že naša brankárska škola má svoju silu.

Ak sa nájde riešenie a reprezentácii budú k dis-pozícii opäť všetci naši hokejisti, tak si Zdeno Cíger bude môcť vyberať až z desiatich brankárov. Taký luxus medzi obrancami a útočníkmi nemáme. Pozi-tívom je, že najdôležitejší post máme vekovo vyvá-žený. Najstaršiu generáciu reprezentujú Ján Lašák a Ján Laco, zo strednej sú Jaroslav Halák, Július Hudáček a na poslednom reprezentačnom turnaji potvrdil kvality aj už spomínaný Melicherčík, z mladšej sa ukazuje dobre Marek Čiliak a po hor-šom období sa zlepšil Jaroslav Janus, no a najmlad-ších zastupuje stále len 21-ročný Baroš a verme, že posledné slovo ešte nepovedal Denis Godla.

Našich brankárov si všimlo aj zámorie. Za po-sledné dva roky draftovali kluby NHL troch Slová-kov. V roku 2014 Maximiliána Pajpacha, v tomto ro-ku Mateja Tomeka (už v 3. kole Philadelphia) a Adama Húsku, ktorý bude stáť v bránke dvad-siatky na blížiacom sa šampionáte vo Fínsku.

Silná brankárska generácia je pozitívom, ktoré nám môže priniesť nečakané výsledky napriek to-mu, že na iných postoch nemáme toľko hráčov ako hokejové veľmoci. Stačí si spomenúť, čo dokázal na strieborných MS 2012 Ján Laco, alebo pred rokom na bronzovom juniorskom svetovom šampionáte Denis Godla. TOMÁŠ PROKOP

KRESBA FEDOR VICO

Ankety? Neberte ich smrteľne vážne!

Slovensko,

krajina brankárov

Dovolenka slúži na to, aby človek úpl-ne vypol a oddýchol si od bežných pra-covných povinností. Po skončení jesen-nej časti našej futbalovej ligy mnohí tré-neri zaželali svojim zverencom príjemný relax a načerpanie energie, no súčasne im pod stromček nadelili individuálne tréningové plány. Vidíte v tom nejakú logiku? Skôr mi to silno zaváňa dojmo-lógiou a populizmom smerom k vede-niu klubu.

Počuli ste už vari, žeby primár chirur-gického oddelenia rozdal lekárom pred odchodom na dovolenku presné poky-ny, nech si niekde na horúcej pláži pre-ventívne zaoperujú, aby náhodou nevyš-li z cviku? Alebo aby pedagógovia mu-seli od začiatku prázdnin doma drilovať učebné osnovy, aby boli pripravení na začiatok školského roka? Nikomu taká kreposť nepríde na um. Všetci chcú mať od roboty svätý pokoj a zregenerovať.

Predpotopné decembrové

predprí-pravy (pamätáte pár rokov dozadu?) sú našťastie už vo futbalovom múzeu. Ná-hradou za ne sa však stali individuálne plány. Neobsahujú náročné tréningy, majú skôr udržiavací kondičný charak-ter. Dôraz sa v nich kladie na kompen-začné cvičenia či doplnkové športy. Vhodné sú snáď pre tých, ktorí pre zra-nenie či či iné dôvody vynechali časť se-zóny.

Obyčajný sedliacky rozum vraví, že ak má kôň lepšie ťahať, potrebuje občas vypriahnuť. V mimosezónnom poobdo-bí nie je nič lepšie, ako si prečistiť hlavu, vyventilovať sa, zabudnúť na loptu, prísť na iné myšlienky. Potom sa oveľa ľahšie hľadá nová motivácia i chuť. Nikto z hráčov sa predsa na januárový zraz

ne-prigúľa v takom stave, že odvážiť ho možno len na váhe z uhoľných skladov.

Netreba sa úzkostlivo báť, že komu cez sviatky chutilo, pri cvičení so švihadlom vyskáče jamu, stacionárny bicykel zatlačí do zeme a že keď vojde do bazéna, vyleje sa z neho voda. Športovci veľmi dobre vedia, že jesť je zábavnejšie ako chudnúť. Drvivá väčšina z nich sa však správa zod-povedne a i počas sviatkov je nekompro-misným krotiteľom tukov.

Prečo by si teda aj futbalisti nemohli počas zimnej prestávky odfrknúť podľa vlastných predstáv? Tak či tak ich po-čas pauzy svrbia ruky i nohy. Sami od seba sa idú prebehnúť, zahrajú si tenis, absolvujú štefanské ši silvestrovské ha-lové turnaje, zájdu na plaváreň alebo do

fitka. Podotýkam - dobrovoľne. Povedz-te mi, čo je to za dovolenku, keď hráč musí povinne plniť predpísané (aj keď iba mierne) tréningové ukazovatele a stresovať, či sa vojde do váhového li-mitu. Ak je pohybová aktivita striktne nadirigovaná papierom, dá sa vôbec ho-voriť o nejakom voľne?

Profíkom treba viac dôverovať a ne-striehnuť na nich so sadzobníkom po-kút za každé deko navyše. Dbajme o te-lo, ale nezabúdajme na detoxikačnú kú-ru duše. Psychohygiena je u nás stále nedocenená a fyzická pripravenosť pre-ceňovaná.

Dobíjanie bateriek v našich pod-mienkach je dlhočizné ako mexická te-lenovela. Dosť času dostať každého jed-notlivca i celé mužstvo do optimálnej formy. Štartérom je hlad po futbale. Omnoho lepšie sa pracuje s nabudeným hráčom, ktorý príde s dvoma kilami na-vyše, než s pracantom, ktorý absolvuje vstupné testy s predpisovo vyrysova-ným telom, no z individuálnej decem-brovej prípravy je tak vyšťavený a ubitý, že sa mu už nechce ani nechcieť.

NÁZORY

utorok

❘ 22. 12. 2015

2

Nedovolená dovolenka

PRIAMA REČ

VLADIMÍRA GOFFU

Predpotopné decembrové predprípravy sú

našťastie už vo futbalovom múzeu. Náhradou

za ne sa však stali individuálne plány...

(3)

●Je jediný na svete, ktorý si nechal do Stanleyho pohára trikrát pripraviť bryndzové pirohy od mamy

●Prezývka: Feri. Po otcovi a býva-lom hokejistovi i trénerovi Františkovi

●Minulý týždeň dosiahol métu 1200 odo-hratých zápasov v základnej časti NHL

●V Chicagu mu beží dvanásťročný kontrakt na 62,8 milióna dolárov. Podpísal ho v júli 2009

●V reprezentácii odohral 86 zápasov, ale ne-bol pri jej žiadnom medailovom úspechu

●Je dobrák od kosti, pomôže azda úplne každému

●Nadovšetko miluje svoje tri baby -manželku Lenku a dcérky Emmku a Ninku

●Novinárom uľahčuje robotu: čo povie, má hlavu aj pätu

●Niektorí kamaráti ho prezývajú Google -len málokedy nepozná odpoveď

●Takmer každý deň vstáva už pred šiestou

ČO K NEMU PATRÍ

ČO K NEMU PATRÍ

ŠPORTOVEC ROKA

www.sport.sk

3

Rodák zo Žiliny, ktorý ovlá-dol svetový šampionát na ceste v americkom Richmonde, zís-kal 431 bodov, pričom na prvé miesto ho dalo 35 (!) hlasujú-cich a na druhé 9, čo zname-ná, že nepodliezol striebornú pozíciu. Druhé miesto pripad-lo majstrovi sveta v chôdzi na 50 km Matejovi Tóthovi, ktoré-ho meno sa ako jediné so Sa-ganovým objavilo aj na prvej priečke. „Zinkasoval“ 390 bo-dov, keď za víťaza ho pasovalo 9 našich kolegov, 26-krát sa ob-javil na druhej priečke a se-demkrát na tretej. Pomyselný bronz patrí hokejistovi Mariá-novi Hossovi s 289 bodmi.

Ví-ťaz Stanleyho pohára sa v našej ankete 5-krát vyšvihol na dru-hé a 7-krát na tretie miesto.

Zaujímavosťou je, že z „no-minovanej“ desiatky sa v prvej trojke objavilo aspoň raz až de-väť športovcov. Futbalista Ma-rek Hamšík trinásťkrát, kým strelec Erik Varga štrnásťkrát. Napriek tomu sa v celkovom poradí, o jediný bodík, ocitol vyššie hráč SSC Neapol. „Me-dailovú“ dôveru dostali aj ly-žiarka Veronika Velez-Zuzulo-vá, tenistka Anna Karolína Schmiedlová, vodný slalomár Matej Beňuš, či motocyklista Štefan Svitko. Jediná, ktorá sa na pomyselnú debnu

neposta-vila, je strelkyňa Zuzana Re-hák Štefečeková, ale nezname-ná to, že skončila v našej anke-te desiata...

Dajme sa však prekvapiť, aké výsledky prinesie oficiálna anketa Klubu športových re-daktorov Slovenského syndi-kátu novinárov. Lebo aj den-ník Šport sa môže mýliť, čoho svedkami sme boli pred tromi rokmi, keď u nás dominoval Peter Sagan, ale z víťazstva sa tešila strelkyňa Zuzana Štefe-čeková. Predminulý rok sme však Saganov triumf odhadli presne, rovnako ako minulý rok víťazstvo biatlonistky Anastasie Kuzminovej.

1. PETER SAGAN CYKLISTIKA 35 9 0 431

2. MATEJ TÓTH ATLETIKA 9 26 7 390

3. MARIÁN HOSSA HOKEJ 0 5 7 289

●ĎALŠIE PORADIE: 4. MAREK HAMŠÍK (futbal) 235 (0 – 4 – 9), 5. ERIK VARGA (streľba) 234 (0 – 0 – 14), 66. VERONIKA VELEZ-ZUZULOVÁ (lyžovanie) 197 (0 – 0 – 1), 7. ANNA KAROLÍNA SCHMIEDLOVÁ (tenis) 186 (0 –– 0 – 3), 8. MATEJ BEŇUŠ (vodný slalom) 176 (0 – 0 – 2), 9. ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (streľba) 162 ((0 – 0 – 0), 10. ŠTEFAN SVITKO (motorizmus) 120 (0 – 0 – 1).

podľa hlasovania v redakcii denníka ŠPORT

ŠPORTOVEC ROKA 2015

U nás jednoznačne Sagan!

●Obdivuhodná túžba víťaziť všade, kde sa postaví na štart

●Nos na rozhodujúce okamihy v pretekoch

●Výrazná všestrannosť v pelotóne

●Záujem zabávať divákov aj po ťažkých pretekoch

● Neuveriteľná schop-nosť získavať fanúšikov na svoju stranu na celom svete

V novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave dnes večer slávnostne vyhlásia

výsledky ankety Športovec roka 2015. Jej víťaza ešte nepoznáme, ale vieme, koho by týmto

honorom ocenil denník Šport. Na pôde redakcie sme totiž zorganizovali vlastnú anketu, v ktorej

každý hlasujúci mal určiť najlepšiu desiatku slovenských športovcov za rok 2015 (z už známej

desiatky, ktorú podľa abecedného poradia prezradili zástupcovia Klubu športových redaktorov

SSN). Za prvé miesto sme prideľovali 10 bodov, za druhé 9 a tak postupne až za desiate

1. Výsledok? Po zrátaní všetkých 44 hlasovacích lístkov je jasné, že najlepším športovcom roka

podľa denníka Šport je cyklista Peter Sagan!

1.

PETER SAGAN

cyklistika

ČO K NEMU PATRÍ

2.

MATEJ TÓTH

atletika

3.

MARIÁN HOSSA

ľadový hokej

(4)

Podnet na založenie reprezenta-tívnej hráčskej asociácie tentoraz vy-šiel z radov aktívnych hráčov. Mi-moriadnu iniciatívu vynaložil bran-kár Slovana Bratislava Ján Mucha. Keď nevyšlo prvé stretnutie kapitá-nov pred reprezentačným duelom Slovensko – Švajčiarsko, v priebehu niekoľkých decembrových dní oslo-vil a dal dokopy hráčov zo všetkých klubov najvyššej slovenskej súťaže. Tí sa stretli v Nitre a sformulovali vyhlásenie kapitánov, v ktorom sa zaviazali založiť hráčsku asociáciu. Až do jej vzniku založili Radu kapi-tánov, ktorá bude uznášaniaschop-ná, ak bude prítomných 9 členov ra-dy. Na platné uznesenie rady bude

potrebných 7 hlasov, pričom každý kapitán má jeden hlas.

Rada kapitánov apeluje na ma-nažmenty klubov, aby v čo najkrat-šom čase vyrovnali oprávnené pe-ňažné požiadavky zo strany hráčov a tiež nekládli hráčom akékoľvek prekážky pri zmene klubovej prí-slušnosti a jednostrannom ukonče-ní zmluvného vzťahu s klubom v prípadoch, keď klub nezaplatil hráčovi viac ako 3 základné mesač-né odmeny v priebehu 12 mesiacov. Rada kapitánov žiada orgány SFZ, aby pri takýchto prípadoch striktne dodržiavali pravidlá FIFA a tiež Re-gistračný a prestupový poriadok SFZ v súlade s čerstvo schváleným

zákonom o športe. Zároveň sa za-väzujú, že budú poskytovať servis pre svojich členov pri riešení zmluv-ných a izmluv-ných sporov súvisiacich so športovou činnosťou.

Nový projekt podpísalo 26 hráčov z dvanástich klubov vrátane všet-kých dvanástich kapitánov s tým, že vyhlásenie podporilo zhruba 95 per-cent prvoligových hráčov. V prí-pravnom výbore asociácie figurujú Ján Mucha, Róbert Vittek, Marek Sapara, Viktor Pečovský, Ľubomír Michalík, Michal Gašparík a Jozef Piaček. Právnu pomoc pri zaklada-ní im poskytuje športový právnik Jo-zef Tokoš. Asociácia sa po založení bude v čo najkratšom čase uchá-dzať o členstvo v medzinárodnej FIFPRO, ktorá v tomto roku slávi 50. výročie svojho vzniku.

„Jeden z dôvodov, prečo tiež figu-rujem v prípravnom výbore je, že som hral v Nemecku, vo Frrancúzsku i v Turecku a viem, ako si vážia hrá-čov v zahraničí. Ich práva sú naozaj veľmi rešpektované,““ vyhlásil Róbert Vittek, s 23 gólmi najlepší strelec slo-venskej reprezentácie. (mar)

FUTBAL

utorok

❘ 22. 12. 2015

4

Na Slovensku vzniká nová hráčska asociácia

Svitá futbalistom na lepšie časy?

●Videli ste ako sa hrá i ro-bí futbal v Poľsku, Anglicku a Rusku. Polroka po návrate na Slovensko ste saa rozhodli založiť hráčsku asociáciu. Až tak veľmi cítite jej deficit?

„Ak to funguje v podobne vyspelých krajinách ako Srb-sko a ChorvátSrb-sko, prečo by to nemalo fungovať aj u nás? Slovensko je jediná krajina v Európskej únii, ktorá nemá takúto asociáciu. Je jedno-značne potrebné, aby hráči na Slovensku boli

rešpekto-vaní a boli rovnocenným partnerom pre SFZ i kluby. Ide o vyústenie viacerých prí-padov, ktoré sa na Slovensku vyskytujú ako napríklad Bu-kata či Sekulič. Nie je to na-mierené proti žiadnemu klu-bu, ale fungujúcu asociáciu v 21. storočí vnímame ako ne-vyhnutnosť. Hráči sú ľudia, majú svoje rodiny, deti, ktoré musia uživiť. V tréningoch a v zápasoch idú na sto per-cent, futbalu odovzdávajú všetko a je potrebné, aby sa aj

kluby k nim správali rovna-ko.“

●Predtým asociácie zakla-dali bývalí hráči. Teraz v jej čele stoja aktívni futbalisti. Bude to výhodaa v tom, aby ste boli rešpektovaným part-nerom v dialógu s klubmi a inštitúciami ako SFZ či ÚLK?

„Jednoznačne, v Nitre sme sa stretli v solídnom počte, bolo nás 25, okrem zástupcu z Michaloviec, ktorý to mal ďaleko. Ale neskôr aj Marián

Kelemen pridal svoj podpis. Teraz máme naozaj masívnu, možno 95-percentnú podpo-ru významných hráčov, re-prezentantov, aká na Sloven-sku ešte nebola. V takú pod-poru som možno ani nedúfal, keď som išiel do tohto pro-jektu. Ďakujem všetkým hrá-čom, ktorí sa do toho pusti-li.“

●Na akom základe bude fungovať členstvo? Budú si hráči zaň platiť?

„Kým nebudeme členom

FIFPRO, určite sa asociácia bude musieť nejako uživiť. Členské bude zrejme nejaká symbolická suma, na jej výš-ke sme sa ešte nedohodli. Najprv musíme vyriešiť, kto bude prezident asociácie.“

● Ako chcete garantovať zaradenie do FIFPRO?

„FIFPRO už má všetky in-formácie, ktoré sme im po-skytli. Táto asociácia vlastne iniciovala, aby niečo také vzniklo aj na Slovensku.“

MARTIN RYBÁR

Kapitáni a hráčski

lídri sa stretli

v Nitre.

Ján Mucha: Nevyhnutnosť v 21. storočí

Niet pochýb o tom, že keď v súčasnosti prebiehajú súdy o nevyplatených

odmenách klubov voči futbalistom, aj hráči potrebujú svoju asociáciu,

ktorá by chránila ich záujmy. Na Slovensku však doterajšie snahy

o založenie rešpektovanej asociácie buď zlyhali alebo tie, ktoré vznikli,

neboli dostatočne reprezentatívne. Potvrdením toho je aj fakt,

že sme jednou z mála európskych krajín, ktorá nemá zastúpenie

v medzinárodnej hráčskej asociácii FIFPRO. Zdá sa však, že svitá

na lepšie časy a tento stav sa čoskoro zmení.

Naskenované podpisy kapitánov a ďalších poverených

spoluhráčov z každého klubu najvyššej slovenskej súťaže.

(5)

FUTBAL, INZERCIA

www.sport.sk

5

Slovenský stopér Liverpoolu MARTIN ŠKRTEL sa dnes dozvie rozsah zranenia

S-370/2

Zradil ho stehenný sval

FC Liverpool sa bude musieť v nasledujúcom období zaobísť bez stopéra Martina Škrtela.

Kapitán slovenskej reprezentácie nedohral nedeľňajší ligový súboj vo Watforde (0:3), z

ihris-ka odišiel tesne pred koncom prvého polčasu. Zradil ho pravý zadný stehenný sval.

Škrtel sa zranil po kolízii s domácim útočníkom Troyom Deeneym a následne s boles-tivou grimasou a za pomoci lekára odkrivkal preč z tráv-nika. Tréner LFC Jürgen Klopp po stretnutí potvrdil, že Slovákova absencia bude pre jeho tím vážnou stratou. „Martin je zranený, a to je problém. Zatiaľ netušíme, ako dlho bude mimo a kto ho v zostave zastúppi,“ vyhlá-sil nemecký kouč.

Podľa našich informácií má štvornásobný najlepší fut-balista Slovenska natrhnutý či dokonca roztrhnutý sval! Presný rozsah poškodenia je-ho pravéje-ho stehna však bude známy až dnes po vyšetrení magnetickou rezonanciou, pretože príliš veľa krvi v po-stihnutom mieste zabránilo

skoršiemu detekovaniu veľ-kosti zranenia. Až po dôklad-nom preskúmaní svalu sa

zá-roveň bude dať určiť očaká-vaná doba absencie nášho obrancu na futbalových tráv-nikoch. Už teraz je však prav-depodobné, že sa bude počí-tať nie v dňoch, ale skôr v týždňoch.

Škrtel absolvoval až do svojho vynúteného nedeľňaj-šieho striedania vo Watforde kompletnú ligovú tohtose-zónnu minutáž, okrem toho nastúpil aj v dvoch dueloch Európskej ligy a troch súbo-joch anglického Ligového po-hára. Na konte má v aktuál-nom ročníku jediný gól, pred mesiacom prispel k senzač-nej výhre 4:1 na pôde Man-chestru City.

Liverpool najbližšie nastú-pi v Premier League 26. de-cembra proti lídrovi súťaže Leicestru City. (man)

Po jasnej prehre Liverpoolu s Watfordom sa na adresu fut-balistov „The Reds“ spustila vl-na kritiky. Jedno nemilé prirov-nanie si vyslúžil aj náš repre-zentačný stopér Martin Škrtel, do ktorého sa na sociálnej sieti „pustil“ bývalý hráč LFC Stan Collymore. Prekážal mu Slová-kov nezvládnutý súboj s Odio-nom Ighalom, z ktorého rezul-toval druhý inkasovaný gól. „V súboji proti Ighalovi ukázal silu dvojročného batoľaťa,“ napísal na adresu 31-ročného Handlovča-na Collymore, ktorý si dres Li-verpoolu obliekal v 90-tych ro-koch.

(sita)

KRITICKÝ COLLYMORE

Martin Škrtel musel pre zranenie nútene opustiť ihrisko už v prvom polčase

duelu vo Watforde.

FOTO LIVERPOOLFC.COM

(6)

FUTBAL

utorok

❘ 22. 12. 2015

6

CELKOVÁ BILANCIA

11. 19 3 4 12 26:37 13

BILANCIA DOMA

11. 9 2 2 5 14:14 8

BILANCIA VONKU

10.10 1 2 7 12:23 5

TRÉNERI

Hlavný: Zdenko FRŤALA, od 10. kola Marek FABUĽA.

Asistenti: Ivan KOPECKÝ (od 10. kola Miroslav GUZA), Bra-nislav BENKO.

HRÁČI (23)

19 zápasov Gál-Andrezly, Ko-chan, 18 Kupčík, Migaľa, Vajda, Vaščák, 17 Andrič, Kuciak, J. Pančík, 13 Sabler, 11 Mehano-vič, Podio, 10 Szöke, 9 Pimpa-ra, 8 Mário Almaský, Kapor, 7 Melunovič, Žilák, 4 Rendla, Via-zanko, 3 Frizoni, 2 Baláž, Miki-nič.

GÓLY (26)

5 Gál-Andrezly, 3 Mehanovič, J. Pančík, Sabler, 2 Kupčík, Vaj-da, 1 Mário Almaský, Andrič, Ko-chan, Kapor, Melunovič, Rend-la, Vaščák, Viazanko.

POKUTOVÉ KOPY (2/2)

Premenené proti Michalovci-am (Melunovič) a Dunajskej Strede (Mehanovič).

POKUTOVÉ KOPY PROTI (3/3)

Dve premenil Škriniar (Žilina), jeden premenil Tawamba (Zlaté Moravce).

ŽLTÉ KARTY (37)

6 Migaľa, 4 Gál-Andrezly, Vaš-čák, 3 Kochan, Pimpara, Vajda, 2 Kuciak, Melunovič, Mikinič, Podio, 1 Kapor, Kupčík, J. Pan-čík, Szöke, Viazanko, Žilák.

VYLÚČENIA (0)

DIVÁCI

Doma: 14 375, priemer 1597 (10. miesto). Vonku: 16 105, priemer 1611 (12. miesto).

ZAUJALI

Stredopoliar Gál-Andrezly mal najvyrovnanejšiu formu po-čas celej jesene. Jeho dynamic-ká hra na kraji zálohy slávila ús-pech aj v jeho streleckej úspeš-nosti. Dobrým žolíkom na strie-danie bol J. Pančík. Veľký prí-nos pre mužstvo môžu znamenať Viazanko a zdravý Rendla.

NEPRESVEDČILI

Letné posily Melunovič a Ži-lák. Takisto Mehanovič, aj keď ten aspoň strelil tri góly. Nepre-svedčil tiež brankár Baláž. Krea-tivita a buldodží prejav nechal v minulej sezóne Podio. Slabé vy-svedčenie si zaslúžia všetci obrancovia.

(mar+leh)

HODNOTÍME ÚČASTNÍKOV JESENNEJ ČASTI NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽE 2015/16

●V prvom hodnotení po sezóne ste povedali, že k spo-kojnosti máte ďaleko. Čím iným by sa to dalo ešte vyjad-riť?

„Keby som to premenil na body, tak nám chýba desať bodov k spokojnosti.“

●V akom stave ste našli mužstvo po vašom príchode ku kormidlu?

„V prvom rade sme našli psychicky zdecimované muž-stvo po negatívnej sérii zápa-sov. Bodov nebolo veľa, ne-bola ani hra. Potrebovali sme rýchlou analýzou vydeduko-vať, čo najviac môže mužstvu pomôcť, kde ho tlačí topán-ka. Bol to rýchly pokus o ži-votadarnú injekciu.“

●Do akej miery sa podari-lo neskôr zrealizovať vaše predstavy?

„Zlepšiť herný prejav, zís-kať väčšie sebavedomie a vie-ru vo vlastné schopnosti, sa

nám síce podarilo, ale body sa buď rodili veľmi ťažko, alebo sme ich vôbec nezíska-li. Toto bol náš najväčší prob-lém a nedostatok. Okolnosti boli také, že sa nám zranili

Sabler i Rendla a tým pádom sme smerom dopredu museli veľa improvizovať, lebo Me-lunovič nebol schopný a ani ochotný na seba zobrať zod-povednosť. Museli sme sup-lovať. Vaščák urobil na poste útočníka maximum, aj keď vieme, že to nie je jeho prio-ritný post. Našu hernú kvali-tu sme dokázali pretaviť do množstva šancí, ale práve kvalita ,zabijaka’ v šestnást-ke nám chýbala. Z rôznych príčin neboli prítomní, alebo nemohli zasiahnuť do deja.“

●Smerom dopredu to bo-lo možno ako-tak v poriadku, ale horšie to bolo v defenzív-nej činnosti. Tam saa vyskyto-valo príliš veľa

individuál-NAJLEPŠÍ ZÁPAS MUŽSTVA

„V Žiline. Tam to bolo podložené veľmi dobrou taktickou disciplínou a odhodlaním prelomiť negatívnu sériu.“

NAJLEPŠÍ HRÁČ MUŽSTVA

„Ťažko vzhľadom na situáciu vyzdvihovať jednotlivca. Asi Pe-ter Gál-Andrezly za to, že bol ťahúňom smerom k súperovej bráne. Po svojom príchode bol dominantný Miroslav Viazanko.“

NAJZLOŽITEJŠÍ OKAMIH JESENE

„Každá prehra, ktorú sme si pripísali, bola pre nás neprí-jemná, lebo sme si stále viac a viac komplikovali situáciu. Hra naberala kontúry, ale nedokázali sme to dotiahnuť do bodového zisku.“

Desať bodov k spokojnosti

s MAREKOM FABUĽOM, trénerom Podbrezovej

(7)

nych chýb. Súhlasíte s týmto tvrdením?

„Musíme priznať, že nám chýbal dominantný stopér, organizátor obrany. Aj keď Kupčík a aj Vajda, ktorý su-ploval na tomto poste, robili maximum. Aj napriek tomu, že sa ich hra oveľa zlepšila, stále sa našla trhlinka, ktorá nám spôsobila nepríjemnos-ti. Taktiež to, že na ľavej stra-ne sa stra-nechytil Frizoni. Hrá-val tam Andrič, ale ten to mal cez nohu. Vyskytovalo sa veľa nenápadných chybi-čiek, na ktoré sa doplácalo. Boli zápasy, keď si chlapi do-kázali ustrážiť svoje miesto, ale nedokázali to plniť

štan-dardne niekoľko kôl po sebe. V obrane sme boli ako na hojdačke. Ale defenzíva začí-na od prvého hráča, ktorý za-čína obranu. Vzadu tí, kto-rých my familiárne nazýva-me ,hasiči, už len hasia to, čo sa nepodarilo ustrážiť pred-tým. Každý jeden prispel k tomu, že sa vyskytli trhlin-ky v defenzíve a súper doká-zal každú jednu využiť - na rozdiel od nás pred súpero-vou bránou.“

●Mali ste veľa zápasov, v ktorých ste herne presved-čili, ale nebodovali, všakže?

„Myslím si, že za našej éry sme v každom dueli doká-zali hrať veľmi dobrú partiu. Nehanbím sa

ani povedať, že sme boli v niektorých fázach veľmi dominantní, napríklad na Myjave. To isté, až na

výpa-dok na štvrťhodinu proti Zla-tým Moravciam, kde bol pr-vý polčas vynikajúci. To isté v Ružomberku, keď sme z 0:2 vyrovnali na 2:2 a ak by Vaščák premenil svoju šan-cu, dovolím si tvrdiť, že tam vyhráme. Dôvera chlapcov vo vlastné schopnosti sa zdvihla.“

●Sú vôbec vo vašom kádri hráči, ktorí si zaslúžia po-chvalu za celú jeseň?

„Ani jeden člen tímu nie je bez viny na našom postavení a vyzdvihovať alebo haniť niekoho je bezpredmetné. Ak by sa našiel taký, ktorý by si zaslúžil pochvalu, naše pos-tavenie by bolo iné, pretože by pozitívne strhol ďalších.“

●Uvedomujete si, že Ska-lica to len tak nevzdá a aj Mi-chalovce budú na jar vážny súper v boji o záchrranu?

„Samozrejme, vôbec si ne-myslíme, že máme niečo vy-hraté. My sa pripravujeme na tvrdý jarný boj. Máme ve-ľmi ťažké vyžrebovanie a mu-síme sa pripraviť na rôzne zlomové situácie. Máme to zatiaľ v našich rukách, a to je pre nás veľmi dôležité. Naše jarné motto je viera vo svoje vlastné schopnosti a tímovosť.“

●Máte prisľúbené vy-túžené posilnenie kád-ra?

„Posilnenie nebude ta-ké húfne ako v lete, ale pár mien by sa mohlo

poda-riť.“ IVOR LEHOŤAN

FUTBAL

www.sport.sk

7

VYSVEDČENIE MUŽSTVA

HERNÝ PREJAV

Na začiatku sezóny ne-čitateľný, vinou nepriaz-nivých výsledkov sa roz-bil na atómy. Po Fabuľo-vom nástupe začali noví tréneri dbať na zlepšenie individuálnych výkonov, lepšie bránenie priestoru, zvýšenie taktickej disciplíny. Začal sa viac dariť prechod do útoku, aj preto vyzneli výkony v Žiline, Myjave či Ružomberku sympaticky.

DUCH MUŽSTVA

Trénerovi Frťalovi sa po-čas letnej prípravy podari-lo navodiť lepšiu, prajnej-šiu atmosféru v šatni, kto-rá bola v minulej sezóne na jar „roz-bitá“. Duch mužstva s pribúdajúcimi prehrami však čoraz viac upadával, hráči sa dostávali do letargie. Potre-bovali nový impulz a ten im poskytol Fabuľa. Kolektív vyzeral celistvejší.

OFENZÍVA

Na počet gólov sú „že-leziari“ lepší ako niektoré tímy nad nimi v tabuľke. Nevyprofiloval sa strelec, klobúk dole pred päťgólovým Gá-lom-Andrezlym. Sabler a Rendla, ktorí mohli byť góloví, sa trápili so zraneniami. Chybou bol angažmán Melunoviča.

DEFENZÍVA

Sprava, zľava, či v stre-de, obrana „železiarov“ nefungovala. Nevhodný pre potreby klubu sa uká-zal český stopér Pimpara. Kupčík s Vajdom, ktorý tvorili zväčša sto-pérsky pár, sa viackrát nechali za-skočiť v osobných súbojoch v šest-nástke. Hľadal sa vhodný defenzív-ny stredopoliar. Práca celého muž-stva v obrannej fáze bola nedosta-točná a často až naivná.

TRÉNER

Zdenka Frťalu si v Podbrezovej vybrali dávno predtým, než na-stúpil do práce. Lenže je-ho metódy nefungovali v podbre-zovských reáliách. Navyše nemal šťastnú ruku pri doplnení kádra, v čom mu nechali funkcionári voľ-nosť. Marek Fabuľa nanovo stmelil mužstvo z rozglejeného stavu, lep-šie zorganizoval, lenže aj tak ŽP Šport nenaberal dostatočný počet bodov. Fabuľa nemal čas vyriešiť všetky herné problémy. Má pred sebou kus práce.

CELKOVÁ ZNÁMKA

Všeobecné očakávania boli vyššie. Železiari odohrali málo zápasov, v ktorých by potešili domáceho di-váka ako počas minulej, nováčikovskej sezóny. Nastavenie na začiatku na povinné víťazstvá nad súpermi z ich rangu bolo precene-ním možností kádra na začiatku leta.

4

2

3

4

3

4

11. MIESTO ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ

UDIALO SA POČAS JESENE

OTVORENIE NOVEJ ZELPO ARÉNY

Aj za pomoci výraznej finančnej injekcie Železiarní Podb-rezová sa spolu so štátnou dotáciou podarilo za pár mesi-acov vynoviť tribúny, postaviť osvetlenie a kompletne zre-konštruovať trávnik, ktorý je vyhrievaný odpadovým teplom z oceliarne. Nová Zelpo aréna, ktorú pomenovali podľa zaužívanej skratky Železiarní Podbrezová, je výborná. Ča-ká ešte na kvalitný futbal v podaní domáceho tímu. Pokrs-tili ju v 6. kole prehrou proti Myjave.

ZMENA TRÉNERA

V českom Varnsdorfe si vybrali ešte minulú jar sloven-ského trénera Zdenka Frťalu. Umožnili mu posilnenie kád-ra podľa jeho výberu, ale tí futbalisti v drvivej väčšine vôbec nepresvedčili. Po sérii piatich prehier Frťalu manažment klubu po 9. kole odvolal a inštaloval Mareka Fabuľu z VSS Košice. Deň pred šiestou prehrou v poradí, s Trnavou.

VÍŤAZSTVO V ŽILINE

Vyhrať pod Dubňom bol podbrezovský sen od postupu do najvyššej súťaže. Podarilo sa im to v 12. kole, po sied-mich prehrách po sebe. Bola to senzácia a zároveň prvý triumf tímu pod Fabuľovým vedením.

Argentínčan Pablo Podio

(vpravo) nebol takým ťahúňom

ako v minulej sezóne.

FOTO TASR/MICHAL SVÍTOK

KTO BOL NAJLEPŠÍ HRÁČ JESENE V SÚŤAŽI?

Výnimočný na svojom poste bol Ljubičič z Dunajskej

Stredy. Spĺňa moju predstavu o defenzívnom

stredopolia-rovi, o práci pre mužstvo i čo sa týka individuálneho

fut-balového umenia. Najlepší defenzívny stredopoliar v lige.

Marek Fabuľa vie, že ho

na jar čaká veľa práce.

FOTO TASR/ LUKÁŠ GRINAJ

(8)

FUTBAL

utorok

❘ 22. 12. 2015

8

ČO ZAUJALO NA ZAHRANIČNÝCH TRÁVNIKOCH

Prezidenti FIFA a UEFA SEPP BLATTER a MICHEL PLATINI už vedia svoje tresty

Real strelil napo-sledy dvojciferný počet gólov pred takmer 56 rok-mi, keď 7. februá-ra 1960 rozobfebruá-ral El-che (11:2). Teraz proti Valle-canu sa blysol kompletný útočný trojzáprah Madridča-nov, známy pod skratkou BBC: Gareth Bale strelil pr-výkrát v kariére v súťažnom stretnutí štyri góly, Karim Benzema zaznamenal hetrik a dva zásahy pridal Cristiano Ronaldo. Ofenzívny trojlís-tok prekonal vlastné maxi-mum z 5. apríla tohto roka, keď dal Granade (9:1) spolu osem gólov.

„Som rád, že sme správ-nym spôsobom zareagovali

na zlý výsledok proti Villar-realu. Hoci súúper dohrával len s deviatimi hráčmi, mys-lím si, že sme odohrali dobrý zápas. Napriek super výsled-k

ku máme stále priestor na zlepšovanie,“ podotkol Bale, ktorý je s 36 gólmi už dru-hým najlepším strelcom z Ostrovov v La Lige. Pred ním sa nachádza len Gary Li-neker (42). Real dosiahol ju-bilejné 1600. víťazstvo v ligo-vej súťaži, kapitán mužstva Sergio Ramos zase oslavoval 300. triumf v drese „bieleho baletu“.

● ● ●

Real mal v zápase proti Vallecanu uľahčenú situáciu od 14. minúty, keď dostal Ti-to priamu červenú kartu za

likvidačný zákrok na Kroosa. Hostia mali ťažké srdce na rozhodcu Iglesiasa najmä pre situáciu z 28. minúty, preto-že po spornom súboji v šest-nástke so Sergiom Ramosom videl druhú žltú Baena a Real navyše kopal jedenástku. „Už veľmi dlho som nevi-del vo futbale niečo také gro-teskné. Myslím si, že to ne-prospelo Realu,, nám a ani španielskemu futbalu,“ zúril hlavný tréner hostí Paco Je-mez. „Je to zahanbujúca pre-hra, cítime sa ponížení. Pri-tom úvodnýcch 20 minút sme boli lepším mužstvom, do-konca sme chvíľu viedli 2:1. Dve vylúčenia však komplet-nee nabúrali náš systém, rov-nako ako aj prísna penalta,“ povedal stredopoliar zdola-ného tímu Roberto Trashor-ras.

Veľmi zaujímavý postoj zaujal prezident Vallecana Raul Martin Presa: „Čudu-jem sa, že nám Real Madrid nenastrieľal 25 gólov. Je ús-pech, že sme s deviatimi mužmi inkasovali len desať-krát...“

(man, sita, tasr)

Dvojciferná porcia Realu

Futbalisti Realu Madrid dopriali svojim fanúšikom krásny

predvianočný darček. V nedeľňajšom zápase 16. kola

Pri-mera Division zdolali Rayo Vallecano 10:2, k čomu im

pomohlo aj vylúčenie dvoch hráčov hostí ešte v priebehu

prvého polčasu.

Gareth Bale (v popredí) strelil Vallecanu štyri góly, za ním stojaci Karim

Ben-zema pridal hetrik.

FOTO SITA/AP

Osem rokov bez futbalu!

Najvplyvnejší muži svetového

a európskeho futbalu poznajú dĺžku

svojich trestov. Prezident

Medziná-rodnej futbalovej federácie (FIFA)

Sepp Blatter a šéf Európskej

futbalo-vej únie (UEFA) Michel Platini

vyfa-sovali zhodne osemročný trest

záka-zu činnosti vo futbalovom odvetví.

O trestoch rozhodla a zároveň aj včera informovala súdna komora etic-kej komisie FIFA. Platini sa podľa nej dopustil konfliktu záujmov a porušil princíp lojálnosti, Blatterovi k tým istým deliktom pripísali aj ponúkanie darov - všetko v rozpore s etickým kó-dexom FIFA. Švajčiarovi vymerali fi-nančnú pokutu 50-tisíc a Francúzovi až 80-tisíc švajčiarskych frankov. Obom hrozil aj doživotný dištanc.

● ● ●

Blatter aj Platini mali od 8. októbra tohto roka dočasne zastavený výkon funkcií na 90 dní pre prípad zmluvne nepodloženého príjmu z roku 2011. Platini vtedy dostal od FIFA so súhla-som jej šéfa Blattera 2 milióny

švaj-čiarskych frankov za služby poradcu z rokov 1998 až 2002. K transakcii nee-xistuje žiadna zmluva a navyše sa usku-točnila až deväť rokov po vykonaní prá-ce. Dohoda vraj existovala iba v ústnej rovine.

„Pán Blatter ani vo svojom písom-nom stanovisku, ani na osobpísom-nom

vypo-čúvaní nedokázal predložiiť relevantný zákonný dôvod tejto platby. V tomto prípade boli záujmy FIFA podriadené iným, čím si Blaatter nesplnil povinnos-ti voči FIFA. Argument o ústnej doho-de komora považuje za nepresvedčivý, a ppreto ho neuznala,“ konštatuje sa vo verdikte. Na margo Platiniho v ňom

stojí: „Nekonal v duchu dôveryhod-nosti a morálnych zásad a prejavil ne-dostatok zodpoovednosti pri plnení svo-jich povinností.“

● ● ●

Obaja potrestaní aktéri sa voči tomu-to verdiktu odvolajú: obrátiť sa môžu na odvolaciu komisiu FIFA a v prípade neúspechu aj na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. „Bojujem sám za seba, bojujem za FIFA. Za čo som suspendovaný na osem rokov? Som prezident FIFA a kkopú do mňa ako do futbalovej lopty,“ vyhlásil Blatter. Švaj-čiar už dlhšie tvrdil, že etická komisia, ktorej nezávislé postavenie sám pomá-hal budovať, nemá právo odvolať ho z funkcie. Takú moc má podľa neho iba kongres FIFA.

● ● ●

Sepp Blatter stojí na čele FIFA 17 ro-kov, súčasťou organizácie je 40 rokov. Na mimoriadnom kongrese FIFA 26. februára 2016 zvolia jeho nástupcu. Prihlášku podal aj Platini, od roku 2007 prezident UEFA, ale podmienkou na zaradenie medzi kandidátov bolo zrušenie jeho dištancu.

(man, sita) m.sport.sk

LIVE VÝSLEDKY A SPRÁVY V MOBILE

Kopú do mňa ako

do futbalovej lopty.

SEPP BLATTER

Symbolické?! Prezidenti UEFA a FIFA Michel Platini (vľavo) a Sepp Blatter (vpravo) na odchode...

FOTO SITA/AP

(9)

Š-349/34

INZERCIA

www.sport.sk

9

Zákon o športe,

moderný

moderný

krok doby

krok doby

Zákon o športe - reforma slovenského športu zatiaľ na papieri,

ale od. 1. januára sa to začína

15. decembra 2015 podpísal prezident Slovenskej republiky zákon o športe, čím sa definitívne zavŕšil legislatívny proces prípravy a schvaľovania nových pravidiel pre slovenský šport. Posled-ným formálnym krokom bude zverejne-nie zákona v Zbierke zákonov.

DVA ROKY SYSTEMATICKEJ PRÁCE A TRPEZLIVÉHO HĽADANIA ROZUM-NÝCH KOMPROMISOV

Keď sa dnes obzrieme dozadu, vidíme dvojročnú starostlivú prípravu pod-kladov, systematickú prácu odbornej pracovnej skupiny na koncipovaní ná-vrhu zákona od téz k hrubému náná-vrhu ustanovení až po konečné paragrafové znenie. Verejná anketa o slovenskom športe s vyše 5 tisíc respondentami v novembri 2014, verejné dišputy v Bra-tislave, Košiciach a Žiari nad Hronom s on-line prenosom v apríli a máji 2015, tri ročníky konferencie Šport a právo v roku 2013, 2014 a 2015 taktiež s on-li-ne prenosmi. Rozhovory a články v mé-diách, desiatky odborných príspevkov k témam zákona o športe, publikova-ných na stránkach Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk, facebooko-vej stránke “Nový Zákon o športe” i v odbornom časopise Magister Officio-rum, stovky neformálnych diskusií na pracovných i osobných stretnutiach komunity športovcov, športových od-borníkov, právnikov i expertov z iných oblastí, či politkov.

UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ AKO MOTOR ZMENY

Na uskutočnení uvedených projektov a aktivít sa významne podieľalo ob--čianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS), pri ktorej sa združila komunita právnikov, zaoberajúcich sa vzťahmi a procesmi v športe a ich regu-láciou, t. j. športovým právom. Členovia a spolupracovníci UčPS sa podieľali na projekte prípravy odborného návrhu zákona o športe vrátane dôvodovej správy a prezentovaní návrhu v slo-venskej spoločnosti. Tento projekt bol uskutočnený na základe dotačnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, partnermi projektu boli STARS & FRIENDS Nadá-cia a advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Partneri okrem dofi-nancovania povinnej spoluúčasti do-tačného projektu významne podporili projekt organizačno-technicky, aj od-bornou spoluprácou.

To všetko postupne prinieslo celospo-ločenskú diskusiu, akú potrebuje každá významná zmena. Diskusiu o športe, jeho význame pre spoločnosť, o jeho problémoch, o tom, či a do akej miery

by mali byť regulované pravidlá jeho riadenia a dobrej správy, financovania a kontroly.

K výsledkom odbornej systematickej práce pracovnej skupiny i konštruktív-nej diskusie, ktorá v spoločnosti stále prebieha, s úctou a rešpektom pristúpili ako predstavitelia športového hnutia, vrátane zástupcov zväzov, klubov a športovcov, podnikateľský sektor, tak aj štátni úradníci, predstavitelia samo-správy i poslanci NR SR. Napriek tomu, že zákon o športe je zložitý predpis, kto-rý sa dotýka celej slovenskej spoločnos-ti, veľkého množstva záujmových sku-pín, často s protichodnými záujmami, a mnohí neverili jeho prijatiu pár mesia-cov pred voľbami, opak sa stal pravdou.

ZÁKON O ŠPORTE AKO UDRŽATEĽNÉ VEREJNÉ ROZHODNUTIE

Zákon o športe dnes i vďaka tomuto všetkému obsahuje podľa názoru UčPS riešenia, spĺňajúce podmienky udrža-teľného verejného rozhodnutia. Tu sú dôvody:

Zo 135 prítomných poslancov zákon podporilo 132 poslancov NR SR, naprieč celým politickým spektrom, vrátane ne-závislých, 3 sa hlasovania zdržali, nikto nehlasoval proti a svojím podpisom mu vyjadril podporu aj prezident.

Dôvodom pre takéto hlasovanie bola nielen podoba návrhu, ale i samotný pro-ces tvorby zákona. Mediálne dlhodobo zdôrazňovaný aspekt jeho tvorby zdola s účasťou verejnosti nie je totiž u nás typic-ký. Je dôležité zvýrazniť, prečo rozhodnu-tie o participatívnom spôsobe jeho tvorby bolo win-win situáciou pre všetkých. Štát reprezentovaný politikmi a štátny-mi úradníkštátny-mi nepredstavil dlhodobo ucelenú a detailnú predstavu, čo a ako

chce v oblasti športu dosiahnuť. Tému a najmä podrobnosti možných expert-ných riešení preto politici dlhodobo verejnosti nekomunikovali. Verejnosť netlačila na prijatie konkrétnych syste-matických zmien, lebo jej návrhy, roz-pracované do podoby návrhu zákona so všetkými prílohami a podzákonnými predpismi, neboli predstavené, keďže nikto, ani predstavitelia verejnej správy v športe či zväzoví športoví funkcionári nemali časovú, personálnu ani inter-disciplinárnu znalostnú kapacitu popri svojej už dosť obsiahlej dennej agen-de všetky navzájom prepojené návrhy zmien pripraviť. Aj to bolo dôvodom, že návrh zákona pripravila externá odbor-ná skupina, ktorej manažéra Petra Se-pešiho, prokurátora GP SR, vykonávajú-ceho zároveň čestnú volenú funkciu vo futbale, si vybralo ministerstvo školstva i športová obec zároveň.

Napriek predvolebnej súťaži bolo preto skvelou správou, že aj poslanci pris-túpili k prerokovaniu návrhu zákona vo výboroch NR SR i v rámci jednotlivých hlasovaní vecne, bez politického spo-chybňovania odbornej práce i celého dvojročného procesu, ktorý prijatiu zákona predchádzal a snažili sa pred-ložený návrh pozmeňujúcimi návrhmi vecne posunúť k ešte vyššej kvalite pri akceptovaní jeho základného koncep-tu: “Transparentnosť športu za jeho vyš-šiu podporu z verejných zdrojov.”

ALTERNATÍVNE NÁVRHY RIEŠENÍ, NO SPOLOČNÝ CIEĽ

Na mnohé témy a riešenia v záko-ne môžu byť aj iné názory, bolo by aj zvláštne, ak by v demokratickej spoloč-nosti neexistovala pluralita názorov. Po vypočutí tých, ktorí sa do prípravy

záko-na zapojili, rozhovoroch s konzultantmi pre jednotlivé témy a diskusii o znalosti, ktorú sme zhromaždili, boli navrhnuté riešenia, ktoré mali v danom vývoji slo-venskej spoločnosti vyjadrovať predsta-vu o vyváženom nastavení dotknutých práv, oprávnených záujmov a hodnôt v športe.

Demokratickým spôsobom bol sloven-ským parlamentom schválený koncept reformy slovenského športu, s ktorým sme povinní sa všetci oboznámiť, sna-žiť sa ho pochopiť, rešpektovať a do-držiavať nové pravidlá, aj keď nemusí každý so všetkým súhlasiť. Je to zákon Slovenskej republiky pripravený zdola, schválený viac ako ústavnou väčšinou poslancov NR SR, ktorý sme povinní do-stať do každodennej praxe - športovci, športoví odborníci, športoví funkcioná-ri, štátni úradníci, samospráva, politici, právnici, daňoví poradcovia, médiá.

ZAVEDENIE ZÁKONA DO ŽIVOTA AKO ĎALŠIA VÝZVA NIELEN PRE UčPS

Od 1. januára 2016 začne platiť nový zá-kon o športe, ktorý postupne zásadným spôsobom upraví procesy v slovenskom športe, najmä tam, kde sa používajú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Zákon o športe ruší 4 súčasné právne predpisy upravujúce šport - o telesnej kultúre, o organizácii a podpore športu, o používaní a ochrane olympijskej sym-boliky a o SOV a o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o SPV, ktoré nahradí jeden komplexný predpis. Zá-roveň mení ďalších 14 iných právnych predpisov, vrátane trestných kódexov, Zákonníka práce, Živnostenského na, zákona o sociálnom poistení, záko-na o dani z príjmov, zákozáko-na o dobrovoľ-nictve či školského zákona.

Vzhľadom na legislatívnu atomizáciu právnej regulácie spoločenských vzťa-hov do veľkého množstvo predpisov, čoho najlepším dôkazom je číslo 379, označujúce poradie najnovšieho pred-pisu, vyhláseného v Zbierke zákonov k polovici decembra 2015, je zníženie počtu zákonov upravujúcich šport činom, popierajúcim aktuálny nor-motvorný optimizmus. Zároveň je to riešenie, hodné nasledovania, pretože slovenská spoločnosť potrebuje právny poriadok sústredený do menšieho po-čtu zákonov, no vyššej kvality. Zavedenie zákona do praxe cez pred-stavenie zmien a implementačných výziev vrátane konkrétnych termínov považuje UčPS, podľa slov jej predstavi-teľov, za ďalšiu výzvu, a preto pripravu-je v tejto súvislosti konkrétne propripravu-jekty, ktoré zverejní opäť aj na stránkach den-níka Šport.

(10)

FUTBAL

utorok

❘ 22. 12. 2015

10

●Na konci 60. rokov ste študijnú nadstavbu strávili v Liverpoole, kde ste aj hrá-vali za amatérsky Livverpool Alsop a videli prvé zápasy FC Liverpool. Asi by vám nena-padlo, že presne o tridsať ro-kov buudete trénerom FC Li-verpool, že?

„Kdeže! Ako by aj mohlo? Mne by nenapadlo, že bu-dem trénerom Lensu, nieto Liverpoolu, PSG či Lyonu. Život mi však dal takúto šan-cu do rúk a som šťastný, že som ju dostal. Faktom však je, že s Liverpoolom sa to aj vzhľadom na moje štúdiá v tomto meste vyvinulo ozaj krásne.“

● Vaša autobiografia má názov „Je Ne Marcherai Ja-mais Seul“, čo je v princípe v angličtine to slávne „„You’ll Never Walk Alone” - akurát, že to hovoríte v prvej osobe, teda „ja nepôjdem nikdy sám.“ Dá sa z toho vyčítať, že

najviac na vás zapôsobila éra v Liverpoole?

„Áno, na jednom z prvých miest v mojom živote bol a je Liverpool.“

●Získali ste s ním päť tro-fejí v jednom roku, o rok ďal-šiu. Na čo z tohto obdobia spomínate najradšejj?

„Je to ťažké povedať, preto-že k týmto trofejám musím pridať aj moment, ktorý mož-no viac vnímam ako štatisti-ky. V mojej poslednej sezóne v Liverpoole sme skončili na 4. mieste, za silnými FC Chel-sea, Manchestrom United a Arsenalom, a získali sme miestenku v kvalifikácii Ligy majstrov. Mužstvo potom prevzal Rafael Benitez a Li-verpool prešiel Ligou maj-strov až do finále, v ktorom dokázal v Istanbule po bláz-nivom obrate zdolať AC Mi-láno. Na začiatku však bolo naše umiestnenie v lige, bez toho by Istanbul nebol. Ani

bez tímu, ktorý Benitez pre-vzal. Keď som do Liverpoolu prichádzal, našiel som iný tím, než aký som opúšťal – bol kvalitatívne inde. Sám si cením aj triumf Michaeala Owena v Zlatej lopte, preto-že pod jeho progresom a vôbec aj nástupom v áčku sme boli podpísaní všetci a bolo to aj o podpore tréne-rov a spoluhráčov. Preto, Owenov zisk Zlatej lopty bol pre mňa špecifický a vý-znamný.“

●Bolo ťažké presunúť sa po šiestich rokoch pri fran-cúzskych reprezentáciách do klubovej štruktúry, a to na-vyše takého klubu ako FC Li-verpool?

„Ani nie. Ja som bol pred-tým v niekoľkých francúz-skych kluboch, v Lense i PSG, takže to bolo podob-né. Samozrejme, boli tam isté špecifiká, ktoré diferencovali francúzsky a anglický futbal. Je to najmä mentalita hráčov a ľudí v klube i okolo, to je iné a časť z toho, najmä u hráčov, som musel meniť. Musím však dodať, že ja som mal k anglickému futbalu stále blízko a vedel som, čo ma čaká.“

●Na svojej prednáške ste spomenuli tri „pé“. Týkali sa vyložene pôsobenia v Liver-poole?

„Nie, platili všeobecne a ri-adil som sa nimi už v Lensi.“

● ● ●

●FC Liverpool stále sledu-jete?

„Áno.“

● V čom boli podľa vás problémy predchádzajúcich mesiacov?

„Vymenili množstvo hrá-čov. Na to, aby stabilizovali káder, potrebovali čas, ibaže ten nemali.“

● Je Jürgen Klopp tým správnym mužom pre LFC? „Jednoznačne! O tom som presvedčený. Je mladý, dyna-mický, prejavuje vášeň pre klub i futbal samotný. Mys-lím si, že na výsledkoch Li-verpoolu to už vidieť.“

● Čo vravíte na Martina Škrtela?

„Podpísal už nový kon-trakt, však? To je dobré. Preňho i pre klub. Je to

vý-borný hráč, skvelý stopér, na svojom poste jeden z najlep-ších na svete. Mám ho rád. Je dôležitý pre Liverpool i váš reprezentačný tím. Každý tréner by takého hráča bral vo svojom mužstve. Páči sa mi na ňom aj to, že je aktív-nou súčasťou hry, že sa do nej zapája, nie je ako zadný hráč mimo. Či Liverpool úto-čí, či bráni, je tam. A vidieť, že si futbal vychutnáva.“

● ● ●

●Čo hovoríte na žreb Eu-ra 2016 a na fEu-rancúzsku sku-pinu?

„Je ľahká. Veľmi ľahká. Al-bánsko, Rumunsko a Švaj-čiarsko sú veľmi prijateľní súperi. Keď si zoberiem, že sme mohli skončiť v spoloč-nosti Talianska, Poľska a

Tu-Bývalému francúzskemu trénerovi Liverpoolu GERARDOVI HOULLIEROVI sa páči Martin Škrtel

Pokojne môžete postúpiť ďalej

Najvzácnejším hosťom na minulotýždňovej trénerskej

konferencii SFZ v Senci bol 68-ročný francúzsky odborník

Gerard Houllier. Civilným povolaním pedagóg sa predstavil

s dvomi takmer trojhodinovými prednáškami v dvoch

blokoch. Boli skutočne zaujímavé, oslovili určite všetkých

počúvajúcich. Hoci už trochu uťahaný po takomto výkone

zvládol charizmatický Francúz aj rozhovor pre denník Šport.

...O TRÉNEROCH V NOVOM PROSTREDÍ

„Keď prídete do klubu, je dôležité poznať jeho kultúru, fi-lozofiu, zvyky a rešpektovať ich. Nesnažte sa to dramaticky zmeniť. Pochopte najskôr celkový kontext a ľudí v klube. Ak sa pokúsite zmeniť ich myslenie a tradície rýchlo, neuspejete."

...O TROCH „PÉ“

„Keď som trénoval, stále som myslel na tri „pé“. V ang-ličtine progress, performance, pleasure. Teda dbať na na-predovanie hráčov, na to, aby podali patričný výkon a aby sa z neho tešili.“

...O POLČASOVEJ PRESTÁVKE

„Stále som sa riadil nasledujúcim rozdelením pätnástich minút počas prestávky. Prvých päť som nechal hráčom, nech si vyvetrajú hlavy, ďalších päť som venoval jednotli-vým formáciám a posledných päť spolu s asistentmi indivi-duálnym rozhovorom, už mimo ostatných hráčov a s dôra-zom na pár pokynov.“

...O SYSTÉMOCH A HRÁČOCH

„V skutočnosti máte dve možné cesty. Prvá hovorí o tom, že systém je nadradený hráčom. Napríklad tréner Arrigo Sacchi si stanovil systém a doň dosadil hráčov. Zažil som trénera, ktorý postavil Van Nistelrooya na ľavú stranu, hoci on tam nikdy predtým nehral. Ja som preferoval opačný spôsob. Hráčov som nechal hrať na svojich miestach a sna-žil som sa im naordinovať optimálny systém."

V roku 2001 sa FC Liverpool s Gerardom Houllierom pri kormidle skutočne nasýtil – získal až päť trofejí. „Každý fi-nálový zápas bol pre mňa špecifický a nezabudnuteľ-ný. Rád si spomínam na víťazstvo proti Birminghamu v Anglickom pohári, skvelý bol triumf nad Bayernom v európskom Superpohári v Monaku a pre našich fa-núšikov špecifické bolo zdolanie Manchestru United v anglickom Superpohári. Dramatický zápas bol proti Alavesu vo finále Pohára UEFA v Dortmunde. Keď si dal Geli po priamom kope McAllistera vlastný gól, tak sme bežali na ihrisko a Patrice Bergues, môj asistent, nás zadržiaval. Neuvedomil si, že to bol zlatý gól a že ním zápas skončil. Bolo to skvelé obdobie, veď víťaz-stvo v Pohári UEFA sa zrodilo štyri dni po víťazstve v Anglickom pohári,“ spomína Gerard Houllier, ktorý je od roku 2002 francúzskym Rytierom čestnej légie a od 2003 držiteľom Radu britského impéria.

ODZNELO OD HOULLIERA V SENCI

SKVELÉ DNI V ROKU 2001

Gerard Houllier s jednou z trofejí v ére pôsobenia v Liverpoole.

(11)

FUTBAL

www.sport.sk

11

S-378/2

recka, tak sa nedá povedať nič iné. Vaša skupina je om-noho zložitejšia.“

● Na čo teda bude mať Francúzsko? Domáce pro-stredie bude prinášať veľký tlak.

„To áno, s tým treba rátať. Očakávania sú veľké. Tím je dobrý. Je mladý, veľmi prog-resívny, Didier Deschamps robí svoj džob výborne. Keď sa dostane do semifinále, bu-de to dobré.“

● Čo vravíte na problém Benzemu a Valbuenu? Ako by ste to riešili vy ako tréner? „Ak dovolíte, o tom ne-chcem hovoriť.“

●Ako hodnotíte anglický tím? Na turnajoch akoby bol zakliaty...

„Podľa mňa toto mužstvo nemá na to, aby vyhralo eu-rópsky šampionát. Má veľkú kvalitu, veď je zložené z hrá-čov, ktorí hrajú Premier Lea-gue a Ligu majstrov. Samo-zrejme, odohralo úžasnú kva-lifikáciu, vyhralo desať zápa-sov. Ale je omladené, ne-viem, ako zvládne veľký tur-naj. Podľa mňa, keď sa dosta-ne do semifinále, už to preň bude fantastické. Reálnejšie to však vidím na štvrťfinále. Samozrejme, veľa bude závi-sieť aj od faktora šťastia. An-lický tím ho na predchádzaj-úcich turnajoch nemal, veď na MS 2002, Eure 2004 a MS 2006 vypadol vo štvrťfinále po penaltových rozstreloch. Zoberte si však, stačila jedna úspešná penalta namiesto neúspešnej a Anglicko by išlo za medailami. Na

spomína-ných šampionátoch pritom malo kvalitu i na najvyššie pocty, teraz ju podľa mňa ta-kú nemá.“

●Náznakom ste spomenu-li našu skupinu. Má Sloven-sko šancu na postup?

„Má! Máte výborné a pre mňa veľmi zaujímavé muž-stvo, ktoré sa nie náhodou dostalo na šampionát. Žreb nebol zlý, dáva vám šancu. Nemáte v skupine Španiel-sko, Nemecko či Belgicko, o ktorom si ja osobne mys-lím, že to dotiahne ďaleko. Máte Angličanov, o ktorých sme hovorili. A potom Wales a Rusko. Všetko tímy, ktoré si môžu navzájom pobrať bo-dy. Myslím si, že to bude sku-pina, v ktorej stratí body kaž-dý. Vy z nej pokojne môžete ísť ďalej.“

● ● ●

● V kvalifikácii na MS 1994 ste kormidlovalo Fran-cúzsko, ktoré prehralo v roz-hodujúcom zápase doma s Bulharskom po góle Kosta-dinova v úplnom závere. Aká je vaša spomienka na tento moment?

„Aká asi? Samozrejme, že zlá. Taký je futbal, prináša dobré i zlé spomienky. Aj môj je zložený z jedných i druhých. Vtedy som neu-spel, o pár rokov som sa stal prvým francúzskym tréne-rom, ktorý vyhral Pohár UEFA, ba doteraz som jedi-ný. Samozrejme, ten rok 1993 ma bolel. Ale Bulhari mali vtedy skvelý tím, veď na šampionáte v USA skončili na 4. mieste.“

●Keď ste boli koučom As-ton Villy, končili ste pre zdra-votné problémy so srdieč-kom...

„V Premier League sme skončili na 9. mieste, čo na Aston Villu nebolo zlé, však? Na tím, ktorý prechádzal re-konštrukciou, to bolo priam výborné. Faktom je, že lekári mi povedali, že jednoducho už trénovať nemôžem, že srdce by tie tlaky nemuselo uniesť.“

● Neuvažovali ste nikdy nad návratom?

„Nie. Samozrejme, že mi to chýbalo. Mal som rád tréner-skú prácu, tréningy, prípravy, kontakt s hráčmi, ale jedno-ducho, prišiel stop a ja som to musel rešpektovať. Taký je život. Teraz som trochu inde, je to pokojnejšie, ale túto prá-cu robím rovnako rád.“

MOJMÍR STAŠKO

a na Eure 2016 dôveruje nášmu tímu

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 3. septembra 1947 v Therouanne

KARIÉRA AKO HRÁČ: stredopoliar, Liverpool Alsop (1968 – 1969), Hucqueliers (1969 – 1971), Le Touquet (1971 – 1977)

KARIÉRA AKO TRÉNER: Le Touquet (1973–1976), Noeux-les-Mines (1976 – 1982), Lens (1982 – 1985), Paríž Saint-Germain (1985 – 1988), reprezentácia Fran-cúzska (asistent, 1988 –1992), reprezentácia FranFran-cúzska (1992 – 1993), Francúzsko U18 (1994 – 1996), Fran-cúzsko U20 (1996 – 1997), FC Liverpool (1998 – 2004, v roku 1998 najprv spolu s Royom Evansom), Olympique Lyon (2005 – 2007), Aston Villa (2010 - 2011)

ÚSPECHY: majster Európy s Francúzskom U 18 (1996), víťaz Pohára UEFA (2001), víťaz európskeho Superpohára (2001), víťaz Anglického pohára (2001), 2-násobný víťaz ang-lického Ligového pohára (2001, 2003), víťaz angang-lického Su-perpohára (2001), 3-násobný majster Francúzska (1986 – s PSG, 2006, 2007 – s Lyonom), 2-násobný víťaz francúz-skeho Superpohára (Trophée des Champions, 2005, 2006), najlepší tréner na svete v roku 2001 podľa mesační-ka World Soccer, tréner romesační-ka vo Francúzsku (2007)

SÚČASNOSŤ: športový riaditeľ futbalovej sekcie Red Bull (RB Salzburg, RB New York, RB Lipsko, RB Brasil, RB Ghana a FC Liefering), lektor UEFA a FIFA v oblasti trénerstva

VIZITKA GERARDA HOULLIERA

Počas návštevy Anfield Roadu v máji tohto roka pri podpisovaní brožúry venovanej Stevenovi Gerrardovi. Bol to práve

Gerard Houllier, kto Gerrarda vytiahol do áčka LFC.

FOTO SITA/ AP

(12)

HOKEJ

utorok

❘ 22. 12. 2015

12

Brankári nám pozitívne pomotali hlavy, hovorí manažér reprezentácie RÓBERT ŠVEHLA

Réway teraz potrebuje najmä pokoj

Manažérovi hokejovej reprezentácie Róbertovi Švehlovi sa páčili výkony nášho tímu vo Švajčiarsku. Vyzdvihol brankárov Marcela Melicherčíka s Michalom

Valentom a útočníka Pavla Skalického.

●Ako by ste zhodnotili vý-kony tímu na švajčiarskom tur-naji?

„V podstate som spokojný. Žiaľ, nájazdy bývajú lotéria a tá nám vo finále nepriala.“

●Môžete porovnať oba zá-pasy slovenského tímu?

„Proti Bielorusom sme hrali veľmi dobre, v podstate sme ich k ničomu nepustili. Neuro-bili sme chyby, vyhrali sme za-slúžene. Švajčiari boli vo finále poriadne vyburcovaní. Začali sme trochu ustráchane. Dali sme gól a potom sme hneď do-stali vyrovnávajúci po chybe. Páčilo sa mi, že sme sa vrátili do zápasu, keď sme prehrávali 1:2.“

●Tréner Zdeno Cíger dbá na štýl, pri ktorom chce držať viac puk na hokejkách. Ako by ste ho charakterrizovali?

„Dnes už nemôžeme bezhla-vo útočiť, musíme mať hru za-loženú na dobrej obrane, na-jmä v strednom pásme. Chce-me aktívne napádať súpera, čo sa nám podarilo pri góle Mar-cinka proti Bielorusom a takis-to sme dali góly po brejkoch ako bol Skalického proti Švaj-čiarom.“

●Kto sa vám najviac páčil z hráčov ?

„Pomotali nám v pozitívnom zmysle hlavu brankári Meli-cherčík s Valentom, ktorí chy-tali podobne dobre ako Dzubi-na s Barošom Dzubi-na Nemeckom pohári. Takisto sa mi veľmi pá-čil Skalický, ktorý odohral do-brý turnaj. V obrane hrali sluš-ne Sersen s Čerešňákom, ale aj ostatní mali pozitívne momen-ty.“

●Najskloňovanejším me-nom výberu bol Martin Ré-way, čo hovoríte na jeho vý-kony?

„Je to hráč, ktorý dokáže divy. Chcel by som poprosiť médiá, aby mu dožičili viac pokoja. Nie je dobré, keď bu-deme o ňom stále rozprávať. Do reprezentácie patrí, do-stal áčko, z čoho sa teší. Ur-čite si svoje miesto zastal, aj keď vie hrať lepšie, ale priveľ-ký mediálny rozruch mu ne-pomôže v raste. Ak to utích-ne, bude hrať ešte lepšie.“

●Tréner Cíger kritizoval hru

obrancov, ktorí postupom času podľa neho nestíhali, súhlasíte s tým?

„V prvom zápase hrali veľmi dobre. V druhom sme robili in-dividuálne chyby. Neviem, či to bolo únavou, alebo nekoncent-rovanosťou. Musíme si to preb-rať.“

● Dlhodobým problémom slovenského hokeja je hľadanie šikovných stredných

útoční-kov, videli ste na tuurnajoch sú-cich adeptov?

„Nemyslím si, že by sme hľa-dali konkrétne centrov. Skôr hľadáme tímového ducha, aby sme pôsobili ako celok.“

●Chválili ste výkony bran-károv, ako vnímate, že spolu s menami zapojenými do pro-testu je na Sloveensku toľko vý-borných brankárov?

„Teší ma to. S brankármi sa u nás pracuje lepšie. Za našich čias, keď som ešte hrával, tak bol Edo Hartmann a s ním nik-to, až kým neprišli Ján Lašák s Rasťom Staňom. Následne sa začalo s brankármi robiť ciele-ne. Pracuje sa s nimi aj v mlá-dežníckych reprezentáciách. To, čo bolo kedysi veľkým pro-blémom, je našou silnou strán-kou. “

●Stihli ste popri práci v re-prezentácii sledovať aj výkony národného tímu do dvadsať ro-kov?

„Áno, keď sme mali zraz v Bratislave, trénovala tam aj dvadsiatka. Rozprával som sa s trénerom Ernestom Bokro-šom a videl som zopár

trénin-gov. Cez sezónu som sledoval zápasy v extralige. Verím, že dobre dopadnú aj na svetovom šampionáte.“

●Mladých hráčov čaká taž-ká obhajoba bronzu, ako vidíte ich šance?

„Určite tam nemôžu ísť s tým, že idú obhajovať bronz. Musia ísť po jednotlivých zápa-soch. Uvidíme, čo to prinesie. Tento tím má lepšiu obranu, v ktorej sú individuality. Dú-fam, že dobre zachytá brankár Húska. V útoku zas nie sú takí výrazní hráči ako v minulosti.“

●Hovorili ste, že v mládež-níckych reprezentáciách chce-te dať prednosť hokejistom zo Slovenska predd legionármi. Ako to presne bolo myslené?

„Niekto prekrútil moje slová. Je to tak, že chceme dať šancu aj naším slovenským hráčom, ktorí hrajú tu. Rozhodli sme sa, že to budeme miešať. Raz bu-deme mať kempy len s hráčmi zo Slovenska a inokedy aj s le-gionármi. Budeme to robiť po-dľa významu turnaja. Podobne, ako to robíme v áčku.“

TOMÁŠ PROKOP

Róbert Švehla vyzdvihol výkony brankárov Marcela Melicherčíka (na snímke) a Michala Valenta.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

Generálny manažér reprezentácie bol spokojný s výkonmi tímu na švajčiarskom

turnaji.

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

WWW.SPORT.SK

To, čo bolo

ke-dysi veľkým

problémom, je

našou

výho-dou. Máme

mnoho dobrých

brankárov.

(13)

PRVÁ SLOVENSKÁ STÁVKOVÁ SPOLOČNOSŤ

www.sport.sk

13

UTOROK 22. 12. 2015

je tipovanie

www.nike.sk nike@nike.sk m.nike.sk www.facebook.com/nikejetipovanie teletext STV a JOJ 200-299

Kalendár

letných olympioničiek

na rok 2016,

k tomu bohatý štatistický ser

vis

s analýzami a kurzovou ponuk

ou

na nasledujúce dva týždne

.

Hľadajte vo všetkých pobočkách Niké. KHL

M. Vraník, Niké: Slovan získal z predchádzajúcich piatich zápasov len

jediný bod a reprezentačná prestávka mu tak prišla celkom vhod. Štyrikrát pritom prehral rozdielom jedného gólu a s výnimkou posledného stretnu-tia s Jaroslavľom padal veľký počet gólov. Dnes čaká Bratislavčanov doma extrémne dôležitý duel s Dinamom Minsk. Pri pohľade na tabuľku Západ-nej konferencie sa zdá, že v boji o play-off je reálne voľné už len jedno miesto. A práve v boji o neho je Minsk najvážnejším konkurentom be-lasých. Dinamo má na konte až o sedem bodov viac ako Slovan a navyše ešte i jeden zápas k dobru. Bieloruský klub to pritom na Slovan vie, veď z doterajších trinástich vzájomných konfrontácii v KHL vyhral Slovan iba jednu v riadnom hracom čase (pred mesiacom doma 4:1), tri vyhral po nájazdoch a až v ôsmich prípadoch vyšiel bodovo naprázdno. Pre zrane-nia budú domácim chýbať obranca Ľubomír Višňovský a útočník Andrej Šťastný. K dispozícii však už bude najnovšia akvizícia v belasom drese český reprezentačný obranca s ofenzívnymi chúťkami Tomáš Kundrátek, ktorý by mal byť pre tím výraznou posilou. Slovanu však doma kľúčové súboje obvykle nejdú príliš dobre. Ak ale tentokrát prehrá, jeho šance na play-off budú už len minimálne. Nezaobíde sa to bez tipu s poistkou – volím 1X.

Por. Poz. znak Pobočka Kurz

1. HT5280 Bratislava 856,93 2. JJ2010 Svidník 856,93 3. KP4091 Ružomberok 847,72 4. MK2497 Bojnice 779,04 5. JR1246 Teleniké 696,28

Por. Poz. znak Pobočka Kurz

6. JBA057 Teleniké 659,18 7. PV5790 Teleniké 653,56 8. KM6979 Modra 610,34 9. PM2248 Teleniké 505,62 10. JZ5234 Bratislava 437,43 VÝHERNÁ LISTINA - konečné poradie za deň 20. 12. 2015 - po 100 eur denne

CELKOVÝ VÍŤAZ

prémie 10 000 eur

Por. Poz. znak Pobočka Kurz

1 PM2274 Teleniké 22533,45

1 X 2

48032 Magnitogorsk – Viť. Podoľsk 1,45

4,80

5,25

15:00

48035 Novgorod – Petrohrad

2,60

3,85

2,23

17:00

48036 Spartak Moskva – Jokerit

3,00

3,85

2,00

17:30

48038 M. Záhreb – Dinamo Riga

2,10

3,85

2,80

18:30

48037 Slovan – Dinamo Minsk

2,30

3,90

2,80

19:30

Keď navštívili jednu z pobočiek Niké v Košiciach, mali jasný cieľ. Pondelok 14.decembra pre nich

nebude obyčajným dňom. A ich intuícia sa naplnila. Na žrebe Rubínová 7 si zotreli fantastických 100 tisíc eur!

„Upútal má červený s číslom 7 v názve, keďže dané číslo má sprevádza počas posledných rokov. Každé ráno mi totiž zvoní budík v čase 7.17,“ zdôvodnila svoj výber

staršia z dvojice. Zotretia sa podujala dcéra s prianím, nech tam bude aspoň „tisícka“. „Mama, je tam 100 tisíc!“ Tá spočiatku neverila, ale keď sa sama presvedčila, zmohla ju obrovská radosť. „Pocity sú neopísateľné. So svojou

rodinkou som v posledných mesiacoch trávila málo

času. A teraz si s dcérou spoločne kúpime žreb a vyhráme takúto výhru.“

Výhernú sumu si podelia na polovicu. Mladšia z nich in-vestuje do bývania, staršia chce pomôcť svojej mame, ktorú pred niekoľkými rokmi postihla vážna choroba. Možno jej niečo zostane aj na splnenie svojho veľkého sna a to vybudovanie hotela.

MAMA S DCÉROU SI NA RUBÍNOVEJ 7 ZOTRELI

100 TISÍC EUR!

Vianoce sú tu už o pár dní a vy stále neviete, akým darčekom potešiť svojich blízkych? Vezmite si príklad z rodinného šťastia mamy a dcéry z Košíc.

Podarujte niektorý zo žrebov Niké, ktoré ukrývajú státisíce eur v okamžitých výhrach!

NHL 1 X 2

38000 Boston – St. Louis

2,25

3,55

2,75

St 1:05

38001 NY Rangers – Anaheim

1,90

3,75

3,35

St 1:05

38002 Florida – Ottawa

2,30

3,55

2,65

St 1:35

38003 Detroit – New Jersey

1,95

3,75

3,20

St 1:35

38004 Tampa Bay – Vancouver

2,05

3,85

3,40

St 1:35

38005 Minnesota – Montreal

2,30

3,55

2,65

St 2:05

38006 Dallas – Chicago

2,25

3,65

2,70

St 2:35

38009 Los Angeles – San Jose

2,00

3,75

3,10

St 4:35

KHL 1 X 2

48031 Novosibirsk – Omsk

2,30

3,75

2,55

14:30

48034 Ufa – Dinamo Moskva

2,11

3,75

2,85

14:30

SLOVENSKO EXTRALIGA 1 X 2

14699 Košice – Zvolen

1,67

4,35

3,70

17:30

14700 Banská Bystrica – Martin

1,46

4,95

4,65

17:30

14698 Žilina – Poprad

2,20

4,15

2,45

18:00

14702 Nitra – Piešťany

1,40

5,05

5,25

18:00

ČESKO EXTRALIGA 1 X 2

47870 Třinec – Zlín

1,75

4,30

3,50

17:00

47871 Plzeň – Liberec

2,33

4,00

2,45

17:20

47872 Kometa Brno – Karlove Vary 1,55

4,60

4,40

18:00

47873 Hradec Králové – Litvínov 1,55

4,60

4,40

18:00

LS LS LS LS LS LS LS

Imagem

Referências

temas relacionados :