• Nenhum resultado encontrado

Прямуйте ДОВИСОКІМІ святих ідеалів

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Прямуйте ДОВИСОКІМІ святих ідеалів"

Copied!
24
0
0

Texto

(1)

Рєдлкційнє

Прямуйте ДО ВИСОКІМ І

святих ідеалів

Грецький філософ Аристотель, около триста років перед Христом, своїм природнім розумом дійшов до пізнання того, що нині людина яка бажає пошанувати свою гідність, повинна прийняти і практикувати в своєму житті. Він навчав: "Ніхто не повинен слухати тих, які радять людині, тому, що вона смертна, обмежуватися тільки до земських і переминаючих справ. Противно, оскільки можливо, треба нам поводитися як безсмертним і робити все можливе, щоб жити згідно з тою вищою і взнеслішою частиною, яка є в нас". Філософ тут протиставиться тим які думають, що вистачить задоволятися тільки земськими справами, жити тільки для того, що переминає. Своїм природнім розумом дійшов до пізнання, що в людині повинно би бути щось вищого і кращого, що робить її життя взнеслим. Християнин опираючися на Божому об'явленні, бачить правду в тих

(2)

Рєдлкційнє

словах Аристотеля. Знаємо з Божого об'явлення, що ми безсмертні, покликані до того, щоб брати участь блаженстві Божому, "В усьому чого око не бачило... і що на думку людині не прийшло" (1 Ко2,9). Звідси виринає конечність в людині йти понад тимчасові справи, що цей світ нам представляє і прямувати до вічних дарів. Християнин покликаний до досконалости. Ніхто не народився до того щоб, пережити своє життя отак без чогось вищого, а тимбільше християнин не прийняв Хрищення, щоб жити тільки земським. Всі ми покликані до величі вічної. Старання про вищі дари надає людині гідности, вона ж бо створена на образ і на подобу Божу. Каже собор Ватиканський Другий: "Всі християни будьякого стану або катеґорії є покликані до повноти життя, до досконалости любови і святости". (С.Н. ч. 14). Кожний день нашого життя це догідний час, щоб передумати це, потрясти собою і розігнати всяку осгиглість та байдужість, щоб отворити й розширити серце та піднести його до дарів вищих і кращих. О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

(3)

ЄЛИчжілІ

Buscai as coisas

do alto

O filósofo grego Aristóteles, baseado em seu bom senso, escrevia, cerca de trezentos anos antes de Cristo, o que toda pessoa que se respeita deveria endossar e desenvolver:

"Não se devem dar ouvidos àqueles que aconselham ao homem, por ser mortal, que se limite a pensar coisas humanas e mortais. Ao contrário, na medida do possível, precisamos de nos comportar como imortais e tudo fazer para viver segundo a parte mais nobre que há em nós".

Com isso, o filósofo opunha-se à tendência que leva o homem a se contentar com valores perecíveis e ilusórios. Aristóteles percebia que no ser humano existe algo muito nobre que o deve impelir a viver como um ser imortal.

(4)

ЄЛНхжілІ

filósofo. Sabemos que somos imortais, chamados para participar da bem-aventurança do próprio Deus "aquilo que o olho não viu... nem o coração do homem jamais percebeu" (1 Cor 2,9). Daí, a necessidade de ultrapassar os bens caducos que este mundo nos oferece e aspirar ao que é mais nobre. O cristão é chamado à santidade ou à perfeição. Ninguém nasceu para mediocridade nem para pequenez espiritual.

Aspirar aos dons mais elevados é digno ao homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Diz o Concilio Vaticano Segundo:

"Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou categoria, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição do amor (santidade)" (Lumen Gentium, n° 14).

Qualquer tempo da vida do cristão é um tempo oportuno para refletir a respeito e sacudir todo tipo de lerdeza espiritual, para que se dilatem os cora­ ções e se elevem as aspirações, são dons mais elevados!

(5)

ш о щ г іїг н Л

-Нлмірення г;л Євлнгелі^лцію

Усунення торгування зброєю. За відповідальних за провід народами, щоб вони старалися дефінітивно закінчити з торгівлею зброї, що спричиняє стільки невинних жертв. Є аргументи за й проти того, щоб прості горожани могли набувати й мати зі собою зброю. Інша справа це трафик, нелегальна торгівля зброєю, що, без сумніву, є злочином і не може бути ніякого аргументу, щоб на це дозволяти. Цей намір Апостольства молитви має на меті головно нелегальну торгівлю зброєю і обов'язок уряду ґарантувати безпечне життя для всіх, без того, щоб самі особи були змушені боронити своє життя власними середниками. Ті хто є за тим, щоб чесні люди мали зброю, оправдують свою опінію тим, що кожна людина має право боронити своє життя тоді коли уряд не виконує цього свого обов'язку і не дає забезпечення для народу. Бандит може вжвати будь який інструмент, щоб виконати свій злочин і не потребує вогненої зброї. Хто вбиває це не сама зброя, але особа, яка на зле вживає зброю. А на недобре можна вжити ніж чи будь якесь інше знаряддя. Держава повинна розброювати не так добрих, вихованих і чесних горожан, але бандитів. В більшості нелеґальна зброя упадає в руки бандитів, а не дозвіл мати її чи не мати. Тому легальна зборя не повинна турбувати уряд. Чим уряд повинен би в першій мірі займатися, це виховувати добрих і чесних горожан, пожвавлювати моральне й релігійне виховання, а не лише думати про другорядні справи, які нарід забагає, а так часто вони йдуть проти Божих законів, або тільки думати проте, щоб карати злочинців, будувати в'язниці, тощо. Мало що поможе лікувати сам біль, а важніше є усунути причину того болю. А причиною злочинів не є зброя а недобра людина. З другої сторони, інші мають багато аргументів, щоб взагалі заборонити торгівлю і простим людям мати зброю, бо зброя це смерть. Шанси втратити життя в сутичці з бандитом є 75% можливостей. Щоб могти орудувати з відповідальністю зброєю, людина мусить мати спеціяльне тренування, що його має змогу мати тільки поліція. Людина

(6)

Ндмірення г;д Свднгєлі^дцію

НСО 'tefl&t-cé - 2017

не повинна брати на себе справу боронити своє життя від нападників, бо це є обов'язок держави і прості люди не повинні присвоювати собі поліцейські права, щоб себе боронити. Дозволяти простим людям мати зброю це нещастя, бо проста людина ніяк не може порівнятися до бандитів в орудуванні зброєю, які в тому спеціялісти. Кожний бандит озброєний приносить небезпеку для суспільства, а Держава повина це унеможливити й не дозволяти на те, щоб вони мали зборю. Забороною продажі зброї, менші бандити не будуть мати легкости набувати зброю. Мати зброю в дома, становить небезпеку для фатальнх випадків. Багато дітей викрадають зброю батьків і убивають інших, а навіть часто й учні заходять до школи озброєні. Через урядову заборону, набувати й посідати зброю стане багато складніше. Зброя стає причиною смертей вдома, на ігрищах, забавах, на дорозі. Наприклад, в Астралії, 5 років після того як заборонено простим людям мати зброю випадки вбивств зменшилися на 50%. В країнах, де заборонено мати зброю, як Австралія, Англія, Японія, найменше стається бивств, а в ЗІІІА де зборя продається на кожнім розі вулиці і є дозвіл її мати зі собою, стоїть а восьмому місці щодоубивст. Вкінці, засіди є можливість, щоб озброєна людина була більше схильна протиставитися іншим силою. Забороняючи ношення зброї, Держава, не дозволяє або зменшує небезпеку, щоб панували сильніші перед слабшими. Роздумуючи над тими арґументами за й проти, тяжко дати свою дефінітивну думку про справу. Одні й другі мають рацію. Ми, члени Апостольства Молитви жертвуйємо наші молитви й жертви в тому намірі, щоб Держава взяла на себе обов'язок боронити життя всіх, щоб так спосібні люди на були змушені самі себе боронити. Молімся, щоб Держава журилася більше важливими справами, як добре виховання для всіх, засаджування між народом моралі й пошани до Божих законів, збереження життя, а не щоб займалася справами що їх собі забагає людина, бо так для неє приємніше, а що в багатьох випадках є проти Божих законів. О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

(7)

Ih+enÇÃO рЄІА Cwigeli^AÇÃO

pa/uo junJvo

-

2017

Eliminar o comércio de armas.

Pelos responsáveis das nações, para que se empenhem deci­ didamente em pôr fim ao comércio de armas, que provoca tantas vítimas inocentes.

Existem argumentos pró e outros contra a posse de armas pelos cidadãos comuns. Outra coisa seria o tráfico, comércio ilegal de armas, que, sem dúvida, é um crime. A intenção tem em vista principalmente o tráfico de armas e o dever dos governos em garantir a vida dos cidadãos sem que eles sejam obrigados a se defender sozinhos.

Os que defendem o direito de possuir armas alegam que cada cidadão tem direito de poder se proteger quando o governo não provê segurança. O que mata não são as armas, mas as pessoas. Um bandido com qualquer objeto é perigoso. O Estado não deve desarmar os cidadãos de bem, mas sim os bandidos. No Brasil é o armamento ilegal que cai nas mãos dos bandidos. Logo, não deve ser as armas legais que devem preocupar o Estado. Com o que o Estado deveria preocupar-se em primeiro lugar, é formar cidadãos de bem, oferecer boa educação, formação moral e não apenas pensar em coisas materiais e construir presídios para punir os que já praticaram crime.

Mas, doutra parte existem muitos argumentos para proibir por completo o comércio de armas:

A arma é morte. A chance de morrer num ataque com uma arma é de 75%. Para poder usar uma arma com responsabilidade o cidadão precisa de um treinamento que só um policial pode ter. O cidadão não pode tomar para si uma tarefa que é do Estado. A segurança do cidadão é exclusividade do Estado, não podendo os civis criarem milícias ou quaisquer outros tipos de forças paramilitares. Dar armas para a população é um desastre, uma vez que nossos cidadãos de bem são amadores no manuseio das armas e os bandidos são profissionais. Cada bandido com uma arma traz perigo real a sociedade e o Estado deve mitigar esse risco. Com a proibição da venda de armas, peque­ nos assaltantes acabarão não podendo mais ter acesso fácil às armas. Ter uma arma em casa aumenta o risco de acidentes fatais. No Brasil, duas crianças são

(8)

Intenção реїд

Cw igeliÇAÇÂO

ра/мо JwhÀw

-

2017

feridas todos os dias graças ao acesso às armas dos pais. Muitas crianças acabam trazendo a arma do pai para a escola. O mercado legal abastece o mercado ilegal de armas. Logo, com a proibição, a venda de armas passaria a ser um negócio com mais adversidades. As armas potencializam a violência doméstica e causam mortes em casa, nas festas, jogos, bailes e no trânsito. Na Austrália, 5 anos após o desarmamento aprovado, a taxa de homicídios caiu 50%. Austrália, Inglaterra e Japão, países onde as armas foram proibidas, são os países onde menos se mata com armas de fogo. Enquanto os EUA, onde as armas são compradas em qualquer esquina, é o oitavo país onde mais se mata.

Enfim, a tendência é que o homem armado sempre tente se impor pela força aos demais. Coibindo o acesso às armas, o Estado impede que a lei do mais forte impere na sociedade.

Considerando os prós e os contras, torna-se difícil dar uma opinião defini­ tiva ao assunto. Uns e outros têm razão. Nós do Apostolado vamos oferecer nossas orações para que o Estado assuma com grande responsabilidade o seu dever de defender a vida dos cidadãos que não precisem de adquirir armas para se defender por próprio custo. Vamos oferecer nossos sacrifícios e orações para que o Estado se preocupe mais com problemas sérios, morais, que promova o respeito à vida e às leis divinas do que com assuntos secundá­ rios e de menor relevância para a dignidade das pessoas.

(9)

Апосгольсгво Молитви

Апостольство

М

о л и тв и і святе Х р ищ ення Фундамент і рація існування Церкви та всіх її організацій, між якими є Апостол ьство Молитви, це Хрищення, через яке людина стає учасником Божого життя і Христового діла відкуплення. Правдивий і Великий Апостол це Христос Спаситель а ми, беручи участь в його ділі спасіння, стаємо його помічниками, його апостолами й апостолками. І щоб гідно виконувати те апостольство треба бути охрищеним, бо Хрищення дає для людини право й силу працювати в Христовій Церкві як апостол Христом вибраний. Святе Хрищення дає людині освячаючу ласку, яка основно її відроджує, кладе людину в сферу надприродну, підносить до вічности; робить її богоподібною і дає силу жити згідно з Божою волею і продовжувати, в імені Христа, Його місію у світі своїми працями, жертвами й молитвами. Члени Апостольства Молитви в особливший спосіб беруть на себе це завдання стати апостолами Христа. А щоб моги це виконати гідно, вони через святе Хрищення дістали для цього покликання і призначення. Ми, що в Христа христилися, в Христа зодягнулися - через освячаючу ласку вбралися в Христову святість і божество і тим самим отримали силу працювати як апостоли на подобу Христа який посвятив себе цілковито на працю для спасіння людства й тепер вибирає собі тих, що в нього одягнулися на те, щоб вони продовжували його апостоляту світі. Це дійсна спільність з Богом, який в людині перебуває і її перетворює до своєї подібносги й одягає в силу працювати й жертвуватися для його царства. Беручи під увагу те, що всі ми охрищені, вдягнені в Христа, що всі ми дітьми Божими, в особливший спосіб ми члени Апостольства Молитви повинні цю правду брати серіозно і стояти в першх рядах тих, що визнають Христа, що є його учнями та хочуть стати помічниками, апостолами Христа у світі. Члени Апостольства Молитви не лише повинні бути свідомі, що через Хрищення вони стали Божими дітьми, але повинні стати світлом для світу й сіллю землі прикладом свого життя, своїми молитвами й жертвами злученими з Євхаристійним Христом. О .Т.З

(10)

Лпосгольсгво Молитви

A postolado da O ração e o Sacram ento do Batism o

O fundamento e a razão da existência da Igreja e de todas as suas organizações é o Batismo, pelo qual o ser humano torna-se partícipe da vida divina e, por conseguinte, o cristão torna-se partícipe da obra redentora de Cristo. O Apostolo por excelência é Cristo Redentor e nós humanos, participando da obra de

Cristo, nos tornamos seus coadjutores, seus apóstolos e apóstolas.

O Sacramento do Batismo confere ao batizando a graça santificante, que o renova radicalmente - coloca o homem numa esfera sobrenatural; torna-o semelhante a Deus.

Nós que em Cristo fomos batizados, realmente nos revestimos em Cristo. Consequentemente, pela graça do Batismo o homem realmente torna-se participante da natureza divina - diviniza-se. Ao receber o sacramento do Batismo, a alma reveste-se de graça divina santificante, que a purifica de toda a mancha do pecado e a transforma em filho/a de Deus e herdeiro da reino dos céus. "Quem acreditar e for batizado, será salvo", disse Cristo ao enviar os apóstolos para anunciar o Evangelho a todas as nações (Mc 16,16). Essa graça divina doada ao homem o faz um agente de Deus entre os homens, apóstolo e continuador da obra redentora de Cristo. O batizado não somente deve sentir-se unido a Deus, mas deve trabalhar para que outros se unam ao seu criador, exercendo o apostolado com orações, sacrifícios, obras de caridade.

Tendo em mente esta grandiosa e gratificante verdade que todos nós batizados somos filhos de Deus, de uma maneira especial nós, os membros do Apostolado da Oração, devemos levar esta verdade a sério e como filhos e filhas de Deus, estar na vanguarda dos que acreditam e levam esta verdade a sério unindo suas vidas, seus sofrimentos, suas vivências, alegrias e tristezas com Cristo, que ofereceu-se como sacrifício para garantir a nós a filiação divina. Os membros do Apostolado da Oração são os que não apenas se orgu­ lham de ser filhos de Deus, mas trabalham para que o Reino de Cristo seja sempre mais aceito pelo mundo e penetre nas almas dos batizados.

(11)

CoUgRCgÀÇÃO Мдкілил

A beleza do verdadeiro amor

Música Oração Inicial

Leitura: Mat 22, 34-40 O que e o amor?

Quando falo em amor, não estou falando em sentimento, porque o amor é mais que isso, é gesto concreto que se solidifica nas coisas simples do dia-a-dia: num abraço, um aperto de mão, um sorriso, um olhar, numa canção... Enfim, precisamos entender que Deus é amor e por isso mesmo Ele se revela nos detalhes da vida.

É comum, por exemplo, ouvirmos a expressão "EU ТЕ AMO". Alguns a dizem sem levar em consideração o seu valor, exatamente por desconhe­ cerem o real significado da beleza do amor, confundindo-o com paixão, atração, sexo, sentimento, obsessão. Assim, sob a justificativa de que o amor acabou, muitas pessoas se decepcionam, frustram-se, matam ou até se suicidam. "O amor não acaba. Tudo passa, porém, o amor perma­ nece" (IC o r 13,8).

São Paulo revela para nós que o amor é bondade, não tem inveja, não é arrogante, não escandaliza, não é egoísta, não guarda rancor... Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em outras palavras, o amor é um verdadeiro exercício ascético.

É uma opção! Portanto, só saberemos o que é amar à medida que optarmos pelo amor. Mas é preciso estar disposto a sofrer e saber trans­ formar esse sofrimento em felicidade. Pois o amor é o maior de todos os sacrifícios: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos" (Jo 14,13). Desta forma, podemos afirmar, também, que a amizade é a plenitude do amor. Quando amamos não temos medo de sofrer, porque temos consciência de que as maiores felicidades são

(12)

CongRegÀÇÃO М лкілил

conseqüência dos grandes sofrimentos.

Nisto consiste o amor próprio. Não se pode amar o próximo quando não se é capaz de amar a si mesmo. O que já aconteceu não podemos mais mudar, mas podemos escolher o que ser e o que fazer daqui para frente, somos o que decidimos ser.

Questões de Debate:

1- É possível viver sem amor? Por quê? 2- Que tipo de amor existe?

3- Qual a importância do amor na nossa vida? Dinâmica do Amor

Objetivo: Moral: Devemos desejar aos outros o que queremos para nós mesmos. Contar a história do "Coração mais bonito"

Certo homem estava para ganhar o concurso do coração mais bonito. Seu coração era lindo, sem nenhuma ruga, sem nenhum estrago. Até que apareceu um velho e disse que seu coração era o mais bonito pois nele havia várias marcas. Houve vários comentários do tipo: "Como seu cora­ ção é o mais bonito, com tantas marcas?" O bom velhinho, então explicou que por isso mesmo seu coração era lindo. Aquelas marcas representa­ vam sua vivência, as pessoas que ele amou e que o amaram. Finalmente todos concordaram, o coração do moço, apesar de lisinho, não tinha a experiência e a verdadeira beleza do velho. "O coração do jovem consistia em sentir-se bem e gozar, enquanto o coração do velho consistia em servir e fazer sacrifícios...

Após contar a história, distribuir um recorte de coração (chamex dobrado ao meio e cortado em forma de coração dentro dele deverá escrever o que quer para o seu coração. Ou o que quer que seu coração esteja cheio.. Assim: O meu coração está cheio de...

No final, o instrutor deverá conduzir o grupo a trocar os corações, entregar o seu coração a outro e também receber o coração do compa­ nheiro.

(13)

CoHgR€gAÇÃO МдКІЛИЛ

Castigo: Objetivo - amar o próximo como a si mesmo. Não desejar ao próximo qo que você não deseja a si mesmo.

Material: Pedaços de papel e caneta.

Desenvolvimento: Distribui-se um pedaço de papel para cada um. Diz a todos o seguinte: Somos todos irmãos não é? Portanto, ninguém aqui vai ficar chateado se receber um castigo do irmão. Então vocês vão escolher uma pessoa, e dar um castigo a ela.

Isso será feito da seguinte forma: no papel deverá ser escrito o nome de quem vai dar o castigo, o castigo e o nome de quem vai realizar o castigo.

Após recolher todos os papéis o animador fala o desfecho da dinâmica: Acontece que o feitiço virou contra o feiticeiro, portanto quem deu o castigo é que vai realizá-lo.

Obs: Caso a pessoa não queira realizar o castigo ela receberá um castigo do grupo todo.

Mensagem: O que não queremos para nós, não desejamos para os outros.

(14)

ENCONTRO MENSAL - MEJ

1. Tema: Jesus age nos Sacramentos - Os Sacramentos sinalizam a presença atuante de Jesus.

Material: carteias cortadas ao meio, com desenhos de símbolos (ex.: sinais de trânsito, bandeiras, elementos da natureza).

2. Objetivo do Encontro

Despertar para a importância dos Sacramentos como ações liberta­ doras que atualizam a graça. Ações libertadoras são aquelas que nos libertam das amarras do pecado e do homem velho.

3. Oração inicial

Senhor Jesus, dá-nos a graça de conhecer o teu plano na instituição dos Sacramentos e compreender tua bondade em criá-los. Amém.

4. Partilha dos compromissos do encontro anterior (Verifique os com­ promissos do Encontro do mês de março).

5. A Palavra de Deus

6. Textos para aprofundamento do tema:

Jo 20, 29 - É através da fé que sentímos Jesus atuando Mt 28,18-20 - Jesus fica conosco nos Sacramentos 7. Aprofundando o Tema

SACRAMENTOS, AÇÕES DE CRISTO NA IGREJA

A gente se comunica com Deus e Deus se comunica com a gente atra­ vés de pessoas, gestos, palavras, símbolos, silêncio... Todas as coisas criadas são um sinal que ajuda o homem a conhecer o Senhor. O sinal

(15)

mais perfeito de Deus é Jesus Cristo. A Igreja é o Sacramento de Cristo porque é sinal e instrumento do projeto de Deus entre os homens. Existem sete ações libertadoras que a Igreja realiza para manifestar a presença de Cristo Salvador: são os SACRAMENTOS. São ações de Cristo e da Igreja, sinais e meios de santificação, de culto, de comunhão por exce­ lência.

Os Sacramentos ajudam a nossa santificação porque influenciam de maneira libertadora nossas relações interpessoais. Os Sacramentos supõem a fé e a alimentam, produzindo a graça e, ao mesmo tempo, preparando-nos para acolhê-la.

Mas atenção: os Sacramentos não produzem efeitos mágicos e não são meras formalidades, exigem condições pessoais e comunitárias para nos conduzir à graça salvífica. Eles constituem uma renovação das ener­ gias na caminhada do cristão, pois atualizam a graça.

8. Dinâmica: Dupla de Códigos

Na chegada, distribuem-se carteias com desenhos de sinais, símbolos da vida humana e do cotidiano (cada qual cortada ao meio em formatos diversos). Pede-se que cada participante descubra, entre os companhei­ ros, quem possui a outra metade de sua carteia. Formam-se assim as duplas. Marca-se um tempo limitado para que cada dupla converse sobre o significado daquele sinal.

Em seguida cada um apresenta seu par e explica seu símbolo. Pode­ -se ir colando os símbolos no painel.

Exemplos de símbolos: sinais de trânsito, bandeiras, códigos de convi­ vência social, gestos, elementos da natureza, coração, etc.

Ressalta-se que os sacramentos são mais que símbolos, são sinais que significam e realizam a graça. Cada um a sua graça específica.

9. Atividade para fixação do Tema trabalhado

V

Criar símbolos que representam: as férias, sua turma, a amizade,

a Igreja, o MEJ e colar no painel

V

Se você quiser oferecer a Deus objetos que representem sua vida,

(16)

o que escolheria?

V

Perguntar a um mejista presente qual o significado dos sacramentos.

10. Compromisso para o mês:

Pesquisar na família: alguém guarda objeto como lembrança de momento importante? Por quê? O que pensa quando o vê?

Conclusão

Motivar os mejistas a pedirem a Deus mais coragem e forças para que eles se assemelhem cada vez mais ao modo de ser e viver de Jesus.

11. Oração final

Rever os símbolos do painel e fazer preces espontâneas ligadas aos temas conversados. Agradecer a presença de Jesus, agindo nos sacra­ mentos.

12. Vivência

Durante o mês participar da Divina Liturgia e alimentar o seu coração com a Eucaristia.

13. Compromisso deste mês

Fazer uma boa ação a um colega da escola ou a uma pessoa necessitada.

(17)

$ли+о do Mês

£

‘P&íto

e

§■

. Рсш/іо Clllóitotob -

9e-

%unÁo

No dia 29 de junho a Igreja do mundo inteiro celebra a santidade de vida de São Pedro e São Paulo apóstolos. Estes santos são considerados "os cabeças dos apóstolos" por terem sido os principais líderes da Igreja Cristã Primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários.

Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do Apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princí­ pio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em Sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé após Sua ressurreição (da qual o apóstolo foi testemunha), tornando-o intrépi­ do pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no Dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no Dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo.

Escreveu duas Epístolas e, provavelmente, foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho.

Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada "aos pés de Gamaliel", um dos gran­ des mestres da Lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perse­ guir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles.

Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor Ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Rece­ beu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou­ -se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação.

Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido como o "Apóstolo dos gentios".

(18)

Покровитель нл Місяць

99 іе^іЛнл

cw

/'.йпосміоли

і ЗІЇа&ло

Ап о с т о л и займають особливе місце у єрархії Церкви Христової. Як найближчі учні і послідовники Христа, вони поширювали його вчення у всі кінці світу; вони страждали за віру, але до кінця днів своїх продовжували звіщати тайни Христової правди. До таких належать апостоли Петро і Павло, їх імена найчастіше згадані у Писанні, ап. Петро як автор 2-х, а Павло 14-ти Соборних послань. Святі Петро і Павло по-різному прийшли до Христа, але обидва як мученики загинули в Римі при імператорі Нероні, тож їх пам'ять празнується в один день - 29 червня. Вони тяжко трудилися, подорожуючи різними країнами, розповсюджуючи христове вчення поміж різних народів, тож обидва вважалися «стовпами» Церкви Христової і почиталися як первоверховні. Доля цих двох апостолів, як учнів Христових, складалася у різний спосіб. Петро, що звався перше Симоном, був сином рибалки і братом апостола Андрія Первозванного, і саме Петро вирізнявся особливою відданістю Христові і вірою у Нього як у Месію. Він перший визнав Христа істинним Сином Божим-Спасителем, за що був удостоєний імені «Петро», що означає «камінь». На цьому «камені Петрової віри», Христос пообіцяв створити Церкву, яку не переможуть ворота аду. Навідміну від апостола Петра, який від самого початку був свідком Христового проповідування, апостол Павло навпаки, спочатку був його ворогом, вважав лжепророком, і переслідував християн. До свого навернення, Павло, тоді Савло, був фарисеєм і фанатично дотримувався Мойсеєевого закону. Після свого навернення, апостол Павло став відданим проповідником Христа, щасливим у своєму покликанні, а його послання склали систематизацію християнського вчення. Апостол Петро, як і Павло, також пережив часи розпачу і зневіри, коли троєкратно відрікся від Христа в час перед його розп'яттям. Свою слабкість Петро пережив дуже важко, щиро розкаюючись у здійсненому, він докорінно змінився, тож після Воскресіння Христос знову доручив йому бути провідником апостолів. Обидва апостоли, Петро і Павло, пережили важкі часи переслідування християн. Обидва не раз перебували у темниці. Господь, вбачаючи у Павлі, як і в Петра, велику силу духу і відданість ідеї, чудесним чином з'явився

(19)

Покровитель нл Місяць

29 'і&ріЛнлс,

сЛ&. (Хшмгоиш, ãk/mfio і аІЇаЛло

йому і покликав до служіння. Яскраве світло, яке засліпило Павла і голос «Савле, Савле, чому ти переслідуєш Мене?» докорінно змінили його життя. Приведений сліпим до Дамаску, в момент прозріння під час хрещення, Павло став відданим послідовником Христа, проповідником і апологетом християнства. З огляду на велике значення апостолів Петра і Павла для св. Церкви, їх культ починається вже від смерті і найдавніші церковні календарі мають їх празник. Про них говорили Отці Церкви, наприклад, св. Йоан Золотоустий, який має найбільше проповідей у їх честь, говорив: « О блаженна двійце, що вірно вловила душі всього світу ! Петро - начало правої віри, великий священодіятель Церкви, наставник християн, скарб вишніх сил, апостол наділений честю самим Христом. Павло - великий проповідник правди, похвала вселенної, небесний чоловік і земний ангел... колони Церкви, великі світильники вселенної». Невипадково наступного дня після празника св. Апостолів Петра і Павла, празнується пам'ять всіх Христових апостолів.

(20)

C O N F E R E N O A N ACIO NAL DO S B IS P O S DO B R A S IL

Coní&lH} Epixisíiítãl &yr ?

Curitiba. 22 de setembro do 2016

Aos fiéis das comunidades católicas do Paraná

Com grande alegra e gratidão ,j Deus por vo rés crianças. adolescentes. jovens,

adultos e idosos, nus, Bispos. das :8 Dioceses e das 2 Eparquies Ucranianas ceste rmenso Paraná, reunidos em .issernbleia, estrcvemos a vocês esta caria, assim como nas primeiras com unidades cristãs era costume fazer, para lhes falar algo muito importante.

A Igreja católica vive um momento maravilhoso de renovação; a lut da п іііЄгісопсім divina saí em missão, cuida dos pobres e da Casa Comum Esses esemplos ,.io .mais de um novo tempo de alegria inaugurado pelo Papa Егапсисо. O Papa. com palavras simples e gestos carinhosos a proféticos, tem pedido que a igreja crespa na sua presença e cuidados maternos. Cor ç rei amente, isso significa uma conversão pastoral', na pual todos nós estamos envolvidos

Um aspecto importante da conversSo pastoral, pessoal e comunitária, qm- apresençamos з vocês, refere-se зо

dirimo-Conversão pessoal Por т о ю do dizimo, que e uma contribuição motivada pela fé, nós. fieis vivermos a correspohsabilidade na evangehzação. O dizimo é um compromisso mural que lemos :um a igreja, por isso, é estável e permanente. A quantia, cada um de nos define na sua consciência "Deus uma a quem da com alegria" (2Cor 9.7) A decisão de çcnmbuir ttvTi o dfeimo, alem dessa consciência eclesial, também nasce em nosso coração pela gratidão a Deus reconhecendo nele o Senhor de todos os bens.

Conversão pastoral da comunidade A igreja é a íamiha da Deus sobre a terra, sempre e por toda pane a Igreja стід comunidades, onde se vive o amor fraterno e a partilha É com os bens partilhados ns comunidade que a lgre;3 se mantem e- ajoua os netesMiadoí Em nossos dias. a partilha se da pelo dizimu. Qnde o dizimo c assumrdo pela comunidade, supera-ie a necessidade- do festas com objetivo único do lucro. Onde há contribuição do dizimo. a comumdode amadurece e as festas expressam a olegnn de estar |urito, famílias inteiras, reunidas na amizade ч na fraternidade

for isso, facemos votos que o dízimo seja implantando nas comunidades onde ainda não c foi; que se estude ém todos os Conselhos de Pastoral o tento da CNBÜ "O dizimo na comunidade de fe. orientações e propostas - Doc. 106" e que cresça a comunhão entre nos, a lim de que também de nós st possa dizer: "Eles tinham tudo em comum" (At 2,Aí).

Г-Лк* ■ K A M Q ÍtO . ; Í(|rte ç 3 « SjJDSTáliCJ I VifAHieitll ü U jflíir-T I, n 25. 27. tZ

■Л.п Sottfnniio w s n n A ti. ? Л>6 - СГР. a M J D - l í í - C u n r.íia — f f l Г а л - f í :)Í224-7S12 iviVrt'. rníJÍfb? (V#. ЙГ ■ v;htín iP fÍÍ(a H A J È fr^ b e s J. orff nr

(21)

C O N F E R Ê N C IA N A C IO N A L D O S B IS P O S DO B R A S IL

CmsoJfio Epasupjl Ищютиі Suf 2

Confiados a nossá opção peío dizimo à Nossa Senhora do Rosário do Rocio, ela oue, nos Eod>v. de Caná, com Fina sensibilidade, rotou a lalta do vinho e nos ensinou a seguiras pala v.'as de seu rilh e "(azei tudar o íjue ele vos disser" (Jo 2,3.5}

Na alegria do sermos discípulos missionários de Jesus

T h'jljj :. « A À ■ 'a 4 f- '/*■ ' I A ' -+%Ü-£í í c*i -i/tr « Cai? ^ ^ у j_ 1 £*' f j f \ \ ї , РЛ т 1 ^ L . '.j Л-1 ~ fy *- n r

o f

— Л l i^íh /ім :

t l f i t

/■ W№t і' і Lv>(. , v / //JLí -/ 'J' '■ У ^ * *- Ї

r/i

■ í^r L/-A í ■ -.<( C\ і Ч ч г ^ п

аЛ ,. ‘

^

j , / 7jC ÍV^Zh/í ,,£/ * і ,- ^ ,v jltt , . ■ {jk # f i y ' '" W ^ 'ib h í-w í, *** -y\ c v i ' J 4 " r | --- ( ■ - .!■ +■ íf. JL.

íL

____ • ;)Ci( U./tJ] C t ÍF ~ J ^ C L ^ A íe f k

■ívu i . i M Jj"'ni iWí j í -itfta, Ub6 Ct e S tU .fii ii< i - CerTííbs — e fl

(22)

Посмертні ^іадки

+ Theodoro Zaluski

Nascido aos 14.04.36. Faleceu em boa Ventura de São Roque, dia 05.04.2017, após longo tempo de enfer­ midade. Durante a enfermidade recebeu excelentes cuidados da família e religiosamente foi visitado com frequência pelos sacerdotes.

Nascido no Faxinai de Boa Vista (antiga Marrecas), filho de Varcílio e Anastacia Muzeka. Casado com Valdo- mira Furkevicz, em Boa Ventura. Tiveram 4 filhos. Traba­ lhou na lavoura e sua esposa Volodemera é professora aposentada. Pessoa sempre alegre, trabalhadora, soube cultivar amizade com todos. Bom cristão, seguindo o exemplo de seus pais e transmitido o para os filhos tanto com exemplo de vida como com ensinamentos. Leitor assíduo dos periódicos da comunidade católica Prácia e Missionar.

Faleceu no dia 05.04 2017. Foi sepultado em Boa Ventura, após a Missa de corpo presente celebrada por seu sobrinho Padre Carlos Melnitski, e primos Bonifácio e Tarcísio e pelo vigário da localidade, o Padre Januário Lukavei, OSBM.

"Que Deus o tenha no céu, porque nós sempre o teremos em nossos

corações...

Saudades eternas da esposa, filhos, genro, noras, netos, bisnetos,

familiares e amigos".

t Olga Komeski

*

04

/

03/1934

1 16

/

08/2016

"Missão cumprida na terra".

No dia 16/08/2016 Deus chamou para junto de Si aos 84 anos de idade a Sua serva Olga. Nasceu no dia 04 de março de 1934 em Marcondes Segunda Linha no município de Prudentópolis. Casou-se com José Komeski (in memorian , tiveram 5 filhos, todos casados

(23)

e 18 netos.

Olga teve uma tragetória muito importante para a nossa comunidade colaborando e participando das Divinas Liturgias, Vias-Sacra, terços e novenas, também era membro do Apostolado da Oração. Deixou sauda­ des a amigos e familiares.

Neste dia o céu ganhou mais uma estrela. Desncanse em paz.

Apostolado da Oração

Л.О.

ENCONTRO INTERPAROQUIAL DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Aos dias quatro de setembro de 2016 na Comunidade Ucraniana de São Miguel Arcanjo em General Carneiro - Pr. Realizou-se um memorável evento de cunho religioso para os devotos do Coração de Jesus e Maria.

O mesmo contou com a presença das seguintes comunidades:

Dorizom, Serra do Tigre, Cruz Machado - Centro, Cruz Machado Rio das Antas, Mallet, Santa Maria, Paulo Frontin, Vera Guarani, São Cristovão - União da Vitória, União da Vitória - Centro, Rio Azul, Paula Freitas, Stenguel, Marco Cinco,

Maquinista Molina, Colônia Cinco e General Carneiro.

Tudo iniciou com um delicioso e quentinho café, pois chovia e fazia frio. Graças ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria seus devotos não se intimi­ daram com as intempéries da natureza, mas responderam ao convite com um sim generoso vindo participar desse abençoado dia de reflexão e oração.

Ás 8h: 45 a Irmã Maria Eugênia Deniscwicz smi Coordenadora do Apostola­ do da Oração da Metropólia Ucraniana de São João Batista coordenou a oração de oferecimento diário do AO. Em seguida a Irmã Alice Bartoski smi coordenado­ ra local do AO acolheu a todos dando boas vindas e desejou um abençoado encontro. Vale ressaltar aqui com quanto esmero e dedicação a irmã assessora essa comunidade, dedicando seu precioso tempo em prol das pastorais aqui organizadas.

Deus realiza maravilhas em corações humildes, generosos, abertos à graça divina, receptivos ao Espírito Santo, aos recados do Sagrado Coração de Jesus e de Maria.

Somos gratos a vocês que sediaram esse evento! Foi maravilhoso! Obrigado! Muito nos surpreendeu um grupo de adolescentes Membros do MEJ que nos proporcionou um momento de reflexão com uma belíssima encenação sobre a luz! Parabéns Grupo do MEJ. Continuem iluminando a vossa

(24)

comunida-Д.О.

de com a chama do Amor Divino. À tarde outro grupo encenou sobre a parábola do Filho Pródigo. Com a vossa atuação na comunidade, vocês garantem que o AO continuará vivo entre nós.

O Revm9 Pe. Basílio Koubetch osbm, Diretor Geral do Apostolado da Oração da Metropólia Ucraniana de São João Batista em suas colocações discorreu sobre o tema: "MISERICÓRDIA INFINITA DE DEUS" Em resumo: Deus nos mani­ festa sua misericórdia através da criação, da salvação, do perdão, da reconcilia­ ção. Criou-nos à sua imagem e semelhança. Ele nos fez seus representantes na misericórdia. Confiou-nos toda a criação e por isso devemos zelar, renovar, proteger, restaurar... praticar somente o bem.

Ás 10:15 ir. Eugênia fez uma breve reflexão sobre a Intenção mensal do AO "Para que cada um contribua para o bem comum e para a edificação de uma sociedade que ponha no seu centro a pessoa humana. Diz S. Paulo aos efésios: ai de mim se eu não evangelizar! Evangelizar pela presença discreta - testemu­ nho de vida - ser pessoa de oração - intensa vida Eucarística. Evangelizar com ardor e ânimo.

Em seguida a irmã ainda fez a introdução da Divina Liturgia observando que a Celebração Eucarística é o maior tesouro da nossa fé. Nela oferecemos a Deus o mais perfeito ato de louvor, doação, agradecimento e súplica. A Eucaristia é o coração da Igreja, é o maior dom que Jesus oferece à sua Igreja.

A celebração da Divina Liturgia foi solene! O nosso povo preserva no cora­ ção o ardor, a devoção, o encanto pela nossa liturgia.

No final do encontro a equipe homenageou a Ir. Alice Bartoski pela passa­ gem dos 25 anos de Vida Consagrada.

A todos nossa gratidão pela presença e organização do encontro. Que as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus sejam abundantes na vida de todos.

Referências

Documentos relacionados

De seguida, vamos adaptar a nossa demonstrac¸ ˜ao da f ´ormula de M ¨untz, partindo de outras transformadas aritm ´eticas diferentes da transformada de M ¨obius, para dedu-

O objetivo desse trabalho ´e a construc¸ ˜ao de um dispositivo embarcado que pode ser acoplado entre a fonte de alimentac¸ ˜ao e a carga de teste (monof ´asica) capaz de calcular

Este trabalho buscou, através de pesquisa de campo, estudar o efeito de diferentes alternativas de adubações de cobertura, quanto ao tipo de adubo e época de

O valor da reputação dos pseudônimos é igual a 0,8 devido aos fal- sos positivos do mecanismo auxiliar, que acabam por fazer com que a reputação mesmo dos usuários que enviam

A prova do ENADE/2011, aplicada aos estudantes da Área de Tecnologia em Redes de Computadores, com duração total de 4 horas, apresentou questões discursivas e de múltipla

17 CORTE IDH. Caso Castañeda Gutman vs.. restrição ao lançamento de uma candidatura a cargo político pode demandar o enfrentamento de temas de ordem histórica, social e política

O enfermeiro, como integrante da equipe multidisciplinar em saúde, possui respaldo ético legal e técnico cientifico para atuar junto ao paciente portador de feridas, da avaliação

Seja o operador linear tal que. Considere o operador identidade tal que. Pela definição de multiplicação por escalar em transformações lineares,. Pela definição de adição