UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA. Oddelení Nemocnice Ružinov

17 

Texto

(1)

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

T E L E F Ó N N Y Z O Z N A M

Oddelení Nemocnice Ružinov

Zoznam je zoradený v abecednom poradí

Bratislava 6.4.2018

(2)

Vstup do verejnej telef. siete (možný len z odblokovaných klapkových telef.) : 01 Zadanie presmerovania hovorov: *40XXX(X) Zrušenie presmerovania hovorov: #40

Volanie cez virtuálnu telef. sieť v rámci UNB (volanie je možné zo všetkých telefónnych klapiek):

volanie do nemocnice Petržalka 072 XXXX volanie do nemocnice Kramáre 071 XXXX volanie do nemocnice Ružinov 073 XXX volanie do nemocnice Staré Mesto 074 XXX X X X X = číslo požadovanej klapky

Všetky zistené chyby a zmeny v telefónnom zozname prosím hlásiť na:

Telef. čísla do jednotlivých nemocníc z vonkajšej siete:

Nemocnica Kramáre 5954 XXXX

Nemocnica Petržalka 6867 XXXX

Nemocnica Ružinov 48234 XXX

Nemocnica Staré Mesto 57290 XXX

Na všetky pracoviská jednotlivých nemocníc je možné telefonovať zvonku priamo

prostredníctvom príslušnej prevoľby + koncové trojčíslie resp. štvorčíslie je príslušná klapka.

Klapka na spojovateľku: 111 VOLANIE SANITIEK :

na nasledovné klapky priamo alebo virtuálne: 072/2233 072/2244 072/2255 071/4900

Námestník pre zdravotnú starostlivosť 201

Sekretariát 694, fax 462

Manažérka pre ošetrovateľstvo 659

Primár nemocničnej polikliniky 306

Vedúca sestra nemocničnej polikliniky 806

Knižnica 970

Sociálne sestry 148, 248

Sociálna sestra pre psychiatrickú kliniku 336

Diétne sestry 431

Prijímacia kancelária 123, 152

Primár polikliniky 306

Vedúca sestra polikliniky 806

Recepcia 149

Ambul. urogynekolog., onkogynekolog., pre rizik. gravid. a antikoncepciu 762 Ambulancia pre nežiadúce účinky liekov a dermatovenerologická 759 Ambulancia centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 136 Ambulancia klimakterická a pre zápalové ochorenia 738 Ambulancia kliniky plastickej chirurgie (dospelí) 808, 852

Ambulancia kliniky plastickej chirurgie (deti) 805

Ambulancia pre detskú gynekológiu a prsníková poradňa 763 Ambulancia príjmová a pre gynekologickú endokrinológiu 764 Aplikačná miestnosť centra pre biologickú liečbu 949

Audiometria a vyšetrenie OAE 719

Referát hlasových služieb - klapka: 072/2222

Ambulancie:

Poruchy klapiek (pevných liniek) hláste na: 999 alebo 072/2222 PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE :

(3)

Centrum humánnej reprodukcie 761

Dia ambulancia 160

Dermatovenerologické dispenzárne stredisko 780

Detská ambulancia diferencovanej starostlivosti 136

Endokrinologická ambulancia 639 Foniatrická ambulancia 730 Gastroenterologická ambulancia 172 Gynekologický ultrazvuk 769, 768 Hematologická ambulancia 726 Chirurgická ambulancia 801 Chirurgická ambulancia 2 69 Imunologicko-alergologická ambulancia 954 Interná ambulancia 775

Interná ambulancia nefrologická 784

Interná klinika - Denzitometria 807

Interná klinika - Endokrinologická ambulancia 827

Interná klinika - Kardiologická ambul. a arytomologicko-kardiost. centrum 493, 813 Interná klinika - Reumatologicko-osteologická ambulancia 856

KAIM ambulancia 740, 373

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia I. - prednosta 734 Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia II. 736 Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia III. - primár 732 Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia IV. 693

Kožná ambulancia 758

Logopedická ambulancia 729

Nervová klinika - ambulancia príjmová 754

Nervová klinika - skleróza multiplex 757

Nervová klinika - vertebrogénna 753

Neurologická ambulancia 756

Očné oddelenie - Ambulancia 728

Očné oddelenie - Ambulancia 787

Očné oddelenie - Ambulancia glaukomová 783

Očné oddelenie - Ambulancia pre cievne ochorenia sietnice a laser 781

Očné oddelenie - Ambulancia príjmová 782

Očné oddelenie - DM 593

Oddelenie klinickej farmakológie - ambulancie 673, 786

Onkodermatologická ambulancia 543

ORL ambulancia - onkologická a otoneurologická 718

ORL ambulancia - príjmová 717

Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia 803

Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia klinická 802 Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia klinická 804 Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia príjmová 285 Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia spondyloortop. a onkoortop. 286 Ortopedicko-traumatologická klinika - Malé operačné sály 814

Ortopedicko-traumatologická klinika - Sádrovňa 812

Psychiatrická ambulancia 750

Psychiatrická ambulancia 749

Psychiatrická ambulancia - príjmová 751, 752

Teratologická ambulancia 845

Urologická ambulancia I 291

Urologická ambulancia II 276

Urologické oddelenie - Zákrokovňa ESWL 470

Zubný RTG 727

Prednosta kliniky 226

Sekretariát prednostu a fax 226, 310

Lôžková časť:

(4)

Primár anestéziologického oddelenia 227

Vedúca sestra 500

Primár oddelenia intenzívnej medicíny 1 501

Stanovište sestier 100, 700

Izba lekárov -ženy 177, 600

Izba lekárov -muži 601, 900

Izba lekárov 271

Izba lekárov 239

Izba staničných sestier 301

Denná izba SZP, NZP a PZP 400

Filter -šatňa SZP, NZP a PZP 355

Jedáleň zamestnancov -kuchynka 314

Poslucháreň pre študentov -prístavba A 312

Sklad 311

Prebúdzacia izba dospelí (v KOS-e) 259

Dispečing (v KOS-e) 266

Izba sestier -anestéza (v KOS-e) 258

Izba lekárov -anestéza -ženy 228

Izba sestier -anestéza 229

Primár oddelenia intenzívnej medicíny 2 503

Izba lekárov 421

Denná izba sestier 521

Stanovište sestier 200, 800 Primár oddelenia 119 Zástupca primára 542 Vedúca sestra 118 Prijímacia kancelária 123, 152 Príjmová ambulancia 121 Gynekologická ambulancia 124 Chirurgická ambulancia 167 Dokumentácia 743 Urologická ambulancia 175 Urgentný príjem 139 Izba lekárov 545 Izba SZP a PZP 541

Centrálna šatňa pre pacientov 701

Primár oddelenia 684

Sekretariát primára 140, fax 440

Vedúci rehabilitačný pracovník 386

Ambulancia 395, fax 392

Ambulancia pre funkčné poruchy chrbtice 393

Vodoliečba 390

Ergoterapia a posilovňa 387

Elektroliečba 385

Telocvičňa (individuálny telocvik) 394

Individuálna telocvičňa (plastická chirurgia) 396

Individuálna telocvičňa 391

Masáž klasická 397

Denná miestnosť rehabilitačných pracovníkov 398

Vedúca sestra 212

Logopéd 552

Denná miestnosť rehabilitačných sestier 632

CENTRÁLNE PRIJÍMACIE ODDELENIE Oddelenie intenzívnej medicíny 2

FYZIATRICKO -REHABILITAČNÉ ODDELENIE Oddelenie intenzívnej medicíny 1

Anestéziologické oddelenie

(5)

Izba lekárov 642

Stanovište sestier 714

Vyšetrovňa 512

Izba sestier 412

Telocvičňa 203

Prednosta kliniky, primár a vedúca sestra 322

Archív 347

Denná miestnosť 319

Holter, EKG, broncho dilatačné testy 323

Broncho konstrikčné testy 325

Ergometria 304

Spirometeria a krvné plyny 328

Celotelová pletyzmografia, objednávanie vyšetrenia 332

Difúzia, myografia 343

Vyšetrovňa - holter 947

Vedúci lekár 735

Diabetologická ambulancia a ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov 772

Gastroenterologická ambulancia 770

Gastroenterologická endoskopia 906, 907, 908

Prednosta kliniky 682

Sekretariát prednostu 349, fax 516

Zástupca prednostu 679

Primár oddelenia 535

Sekretariát primára 630, fax 625

Vedúca sestra 210 Izba lekárov 610 Zákrokovňa 125 Stanovište sestier 710 Vyšetrovňa 510 JIS 410 Stanovište sestier 720 Vyšetrovňa 520 Izba sestier 677 ultrazvuk 910 Stanovište sestier 709 Vyšetrovňa 509

Pohotovostná izba lekárov 409

Primár neonatologického oddelenia 837

Vedúca sestra neonatologického oddelenia 483

Stanovište sestier 670

Oddelenie -chodba 689

JIS 486

Stanovište sestier 799

Izba sestier 499

Izba lekárov -pohotovostníci 599

Izba pediatrov (č.943) 789

Izba lekárov (prístavba) 790

Stanovište sestier -pôrodná sála 609

Časť B (zápalové oddelenie)

Časť A (šestonedelie)

Časť C (pôrodnica) Časť A (pooperačné oddelenie)

KLINIKA FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY SZU a FNsP BA

Časť A (novorodenecké oddelenie)

Časť „B“

II. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

(6)

Pôrodný box č, 1 209

Operačka – sekčná sála 794

Prednosta kliniky 086

Sekretariát prednostu 106, fax 116

Zástupca prednostu 773

Sekretariát zástupcu prednostu 674

Vedúca sestra 206

Izba lekárov -služobná 676

Izba lekárov 606

Izba lekárov 656

Izba lekárov 666

Stanovište sestier 706

Jednotka intenzívnej starostlivosti 506

Izba sestier 406

Izby lekárov – prístavba 495, 497

Stanovište sestier 766

Vyšetrovňa 566

Izba sestier 466

Knižnica (prístavba) 586

Prednosta kliniky 138

Sekretariát prednostu 108, fax 110

Primár kliniky 605, fax 834

Vedúca sestra 208 Dokumentaristky 130 Izba lekárov č.dv. 862 181 Izba lekárov č.dv. 863 611 Izba lekárov č.dv. 864 298 Izba lekárov č.dv. 865 651 Izba lekárov č.dv. 868 237 Stanovište sestier 514 Vyšetrovňa 505

Jednotka intenzívnej starostlívosti 405, 708

Stanovište sestier 788 Vyšetrovňa 588 Zasadačka v prístavbe 839 Stanovište sestier 755 Vyšetrovňa 555 Endoskopia 318

Lekárska izba -prístavba 636

Prednosta 105 Sekretariát 321 Primár 408 Vedúca sestra 433 Lekárska izba 384 Ambulancia 508

Stanovište sestier a izba sestier 205

Vyšetrovňa 238

Seminárna miestnosť v prístavbe 778

Lekárska izba 490

Časť „B“

IV. CHIRURGICKÁ KLINIKA

V. INTERNÁ KLINIKA

KLINIKA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE Časť „B“

Časť „A“ (ženy)

Časť B (muži)

(7)

POLIKLINIKA a LEKÁREŇ:

Ružinovská 10, priame klapkové spojenie do ústredne 481111, 881111

Prednosta oddelenia 539 Sekretariát prednostu 527 Zástupca primára 532 Vedúca sestra 526 Knižnica 547 Izba lekárov 525, 528, 529 Izba lekárok 531 Izba inštrumentárok 530 Izba sestier 538

Inšpekčná izba sestier 537

Príjem pacientov -očista 551

Operačná sála 536

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS I) 540

Preväzovňa 576

Inšpekčná izba sestier 548

Operačná sála 584

Preväzovňa 546

Popáleninová ambulancia 136

Pracovňa lekárov 376

Pracovňa laborantov 534

Pracovňa laborantov 562 fax

Laboratórium tkanivových kultúr 847

Sterilný trakt 437

Prednosta kliniky 675

sekretariát 865, fax 904

Primár kliniky 596

Vyšetrovňa 496

Vrchná sestra, seminárna miestnosť 865

operačka 731

Izba lekárov (ženy) č.dv. 564 655

Izba lekárov (muži) č.dv. 565 665

Vedúci lekárnik 614

Vedúci laborant 640

Oddelenie prípravy liečivých prípravkov (galenika) 615

laboratóriá 624

umyvárka 627

Oddelenie kontroly liečiv a prípravy skúmadiel (analytika) 634

laboratóriá 626

Oddelenie prípravy sterilných liekov 629

Oddelenie zdravotníckeho materiálu 616, 621, 619

Oddelenie zdravotníckeho materiálu 990

Výdaj liekov a infúznych roztokov (HVLP) 617, 618, 819

Riediareň cytostatík 844

Príjem materiálu 818

Ekonomický úsek 640, 479

Vedúca 430

Centrálna tkanivová banka Časť I.

Časť II.

Oddelenie-liečebnej výživy a stravovania NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ

KLINIKA POPÁLENÍN A REKONŠTRUKČNEJ CHIRURGIE

(8)

Stravovacie referentky 435

Šéfkuchár, kuchyňa, rozvoz stravy 434

Mliečna kuchyňa 352 Nákup potravín 824 Sklad potravín 443, 436 Sklad mäsa 438 Vedúci 967 kancelária 825 Referát logistiky 826, 820, 221, 432

Sklady všeobecného materiálu 823, 891

Prednosta kliniky 756

Sekretariát prednostu, inštruktorka katedry 103

Primár kliniky č.dv. 1163 608, fax 901

Vedúca sestra 211

Asistenti ILF č.dv. 1162 303

Izba lekárov č.dv. 1165 643

Zasadačka -knižnica 383, fax 272

Ambulancia pre SM (prof. Lisý) 131

Neuropsychologická ambulancia 633

Centrum pre neuromuskulárne ochorenia č.dv. 1167 603

Stanovište sestier 711

Vyšetrovňa 511

Izba sestier 915

Jednotka intenzívnej starostlivosti 346

Cievna ambulancia, sono 305

Seminárna miestnosť v prístavbe 980

Stanovište sestier 911

Vyšetrovňa 912

Izba sestier 913

Seminárna miestnosť v prístavbe 914

Prednosta kliniky 157

Sekretariát prednostu 107, fax 127

Primár kliniky 944

Vrchná sestra 207

Operačná sála a tmavá komora 797

Denná miestnosť (inštrumentárky, lekár) 517

Jednodňová chirurgia 550

Čakacia miestnosť a prípravovňa pacientov 507

Lekárska izba 857

Stážová miestnosť, č.dv. 713 733

Stanovište sestier 777

Vyšetrovňa I 577

Izba sestier 477

Lekárska izba – služba, č.dv. 733 902

Vyšetrovňa II 922

Izba doktorandov 923

Pracovňa lekára (MUDr. Zváč) 924

Recepcia 921

Ambulancia č.1 -konziliárna a onkologická 401

Časť A (muži) Časť B (ženy) Časť „A“ Časť "B" Časť „A“ Oddelenie logistiky (MTZ) OČNÁ KLINIKA NEUROLOGICKÁ KLINIKA

(9)

Ambulancia č.2 -transplantologická, implantologická (primár),

a neurooftalmologická 920

Ambulancia č. 3 -ultrazvuk, OCT 918

Ambulancia č.4 -vitreoretinálna (prednosta) 919

Ambulancia č. 5 -laser 917

Ambulancia č. 6 -angiografická 916

Ambulancia č. 7 -glaukómová 909

Ambulancia č. 8 -perimeter 903

Ambulancia č. 9 -YAG Laser 553

Pracovňa docentov a asistentov 173

Lekárska izba 583

Denná miestnosť sestier 702

Primár 690 Sekretariát primára 690, 890 Vedúca sestra 695 Sociálne sestry č.dv. 668 855 Izba lekárov 585 Izba lekárov č.dv. 1168 868 Stanovište sestier 874

Vyšetrovňa – lekárska inšpekčná izba 873

Izba sestier 878

Seminárna miestnosť – počítače 876

prednosta 613

sekretarát 613, fax 313

zástupca prednostu 688

vedúca sestra 213

dokumentaristka 595, fax 128

lekárska inšp. izba 1 284

lekárska inšp. izba 2 519

lekárska inšp. izba 3 300

lekárska inšp. izba 4 150

lekárska inšp. izba 1-4 795, 698, 440, 277

vyšetrovňa 513

stanovište sestier 713

Multimediálna miestnosť + knižnica 628, 946

vyšetrovňa 523 stanovište sestier 723 zasadačka + poslucháreň 715 vyšetrovňa 521 stanovište sestier 721 zasadačka 623 vyšetrovňa 407 stanovište sestier 707

lekárska inšp. izba 724

Prednosta kliniky 869

Sekretariát prednostu 143, fax 243

Primár kliniky 604

Vedúca sestra 204

Zákrokovňa 454

Časť A (muži, ženy)

ženské oddelenie mužské oddelenie + JIS

konzervatívno – septické oddelenie

spondylochirurgické oddelenie ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH

I. ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÁ KLINIKA, UNB, LF UK a SZU

(10)

Izba lekárov 644 Izba lekárov 712 Stanovište sestier 744 Vyšetrovňa 544 Izba sestier 444 Prednosta kliníky 574

Sekretariát prednostu 102, fax 120

Primár kliniky 652

Vedúca sestra a sociálna sestra 336

Dokumentaristka 622

Pracovňa SZU 299

Pracovňa SZŠŠ SZU 662

Inšpekčná izba lekárov 602

Izba psychológov č.dv. 312 202 Vyšetrovňa 583 Vyšetrovňa 316 Izba sestier 722 Izba lekára č.dv.333 402 Izba lekára č.dv.342 522 Psychoterapeut 533

Lekárska izba prístavba „B“ 678

Pracovná terapia 403

Lekárska izba „A“ 502

Primár oddelenia 518 Sekretariát primára 165, 465 Zástupca primára 654 Izba lekárov 664 Endoskopická zákrokovňa 273 Stanovište sestier 704 Vyšetrovňa 504 Izba sestier 404 Seminárna miestnosť 631 Vedúca sestra 597

Výdaj čistej bielizne 218

Príjem špinavej bielizne 833

Údržba (v čase pracovného voľna) 816

Kotolňa (nepretržitá služba) 220

Dispečing energetiky (nepretržitá služba) 864

Hlásenie požiaru (nepretržitá služba) 43332524, 830

Vedúca, metodik pre mzdové účtovníctvo 485

Referenti (kancelária 04) 668, 126 Referenti (kancelária 06) 667 Referenti (kancelária 08) 635, 660 Referát PO a BOZP 657 muži Časť "A" Oddelenie práčovne

Oddelenie personálnej práce a miezd POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI RUŽINOV

Časť "B"

Ćasť „C“

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

ženy

(11)

Likvidácia cestovných príkazov 746

Pokladňa a depozit 455, 215

Referát správy majetku 341, 133, 971, 330

Prednosta kliniky 554

Sekretariát prednostu 867, 897

Primár kliniky 879

Izba lekárov 887

Stanovište sestier a vyšetrovňa - dospelí 742

Dokumentaristka 836

Vedúca sestra 515

Denná miestnosť sestier 838

Vyšetrovňa - deti 337

Stanovište sestier – deti 638

Izba lekárov 886

Ambulancia kliniky plastickej chirurgie (dospelí) 808, 852

Prípravovňa 808

Foniatrická ambulancia 730

Logopedická ambulancia 729

Teratologická ambulancia 845

Prednosta kliniky 779

Sekretariát prednostu, odborná inštruktorka 767

Asistenti 748

Primárka oddelenia 442

Vedúca sestra 489, fax 671

Vyšetrovňa – lekári 488

Ambulancia – sestry 468

Spánkové oddelenie 461

Spánkové laboratórium 375

Lekárska izba I ženy 388

Lekárska izba II muži 389

Chodba -pacienti 439 Kuchynka III.A 463 Vyšetrovňa 858 Ambulancia pľúcna 785 Ambulancia CF 792 Ambulancia CF 697 Primár oddelenia 894 Vedúca sestra 853 Vyšetrovňa -lekári 888 Vyšetrovňa -sestry 870 Lekárska izba 899 Chodba – pacienti 441 Primár oddelenia 872 Vedúca sestra 877

ODDELENIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE - Časť "A" Časť "B"

Časť "A"

Časť "C"

KLINIKA PLASTICKEJ CHIRURGIE

KLINIKA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE I SZU

Časť "B"

ODDELENIE FTIZEOLOGICKÉ - Časť "C" Časť „B“

Časť "B"

ODDELENIE PNEUMOLOGICKÉ - Časť „A“ a „B“

Odd. intenzívnej starostlivosti - Časť "C" Časť "A"

(12)

Vyšetrovňa -lekári 866 Vyšetrovňa – sestry 871 Lekárska izba 854 Izba sestier 875 Zasadačka 829 Ambulancia 1 381 Ambulancia 2 860

Prednosta kliniky 464, fax 964

Sekretariát prednostu 741

Primár 476

Vedúca sestra 289

Asistenti LFUK 290

Lekárska izba -muži 315

Lekárska izba – ženy 263

Vyšetrovňa – sestry 297

lekárska izba 296

Denná miestnosť – sestry 309

Miestnosť medikov (prízemie) 953

Vyšetrovňa BSC 478 Anesteziologická miestnosť 484 Pneumologicko-konziliárna ambulancia 843 Imunologicko-pneumologická ambulancia 817 Primár oddelenia 467 Zástupca primára 308 Vedúca sestra 882 Vyšetrovňa 884 Izba sestier 492 Izba lekárov 885 Ambulancia 307 Primár oddelenia 230 Vedúca sestra 892 Staničná sestra 235 Dispečing 266, 247

Pohotovostná miestnosť: inštrumentárka 232

ošetrovateľ 234

Izba anesteziologických sestier 258

Izba inštrumentárok chirurgických 233

Izba inštrumentárok gynekologických 214

Izba inštrumentárok ortopedických 257

Izba inštrumentárok hrudníkovej chirurgie 151

Izba inštrumentárok ORL a KÚČTCH 224

Izba inštrumentárok plastika 279

Sterilizačná miestnosť 242

Upratovačky 260

Prebúdzacia miestnosť - deti 246

Prebúdzacia miestnosť - dospelí 251

Prebúdzacia miestnosť II 259 Inštrumentárky 929 DM sestier 927, 928 Sála číslo I 287 Sála číslo II 222 KOMPLEX OPERAČNÝCH SÁL Časť "C" Časť "A" Bronchoskopické pracovisko

ODDELENIE CHIRURGIE RUKY

(13)

Sála číslo III 217

Sála číslo IV 223

Sála číslo V 261

Sála číslo VI 252

Sála číslo VII 253

Sála číslo VIII 254

Sála číslo IX 255

Sála číslo X 256

Sála číslo XI 264

Sála číslo XII 264

Sála číslo XIII 250

Sála číslo XIV 262

Sála číslo XV 930

Sála číslo XVI 926

Primár oddelenia 589

Vedúca sestra a sekretriát primára 590

Paletizácia 592

Výdaj materiálu 594

Centrálna úpravovňa postelí 159

Sklad zelenej bielizne 147

Primárka oddelenia 776

Ambulancia č.1 673

Ambulancia č.2 786

Lekárska izba 793

Primár oddelenia 725

Pracovňa lekárov a vysokoškolákov 340

Vedúci laborant 345, 348

Krvná banka 348

Hematologická ambulancia 726

ENG laboratórium (elektronystagmografia) 186

EEG laboratórium (elektroencefalografia) 189

EMG laboratórium (elektromyografia) 192

Evokované potenciály 190

Primár oddelenia 195

Sekretariát primára a staničná sestra 182, 295

Zástupca primára 193

Pracovňa lekárov 282

Denná miestnosť sestier 194

Zasadačka 183, 162

Laboratórium echokardiologických vyšetrení 184, 185

Laboratórium Holterovských vyšetrení 185

Ambulancia kardiologická, EKG 179

Ambulancia kardiologická 180

Vedúci lekár 416

Vedúci rádiologický technik 417

Centrálna karta 415

Pracovňa lekárov I 427

Pracovňa lekárov II 445

ODDELENIE KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE NERVOVEJ KLINIKY

ODDELENIE NEINVAZÍVNEJ KARDIOVASKULÁRNEJ DIAGNOSTIKY V. INTERNEJ KLINIKY

RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

ODDELENIE KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

(14)

Pracovňa lekárov III 414

Pracovňa lekárov IV 419

Denná miestnosť rádiologických technikov I (služba) 418 Denná miestnosť rádiologických technikov II (služba) 446

Chirurgické inštrumentárky 452 Pracovisko I 458 Pracovisko II (USG) 459 Pracovisko III 460 Pracovisko IV (angiografia) 583 Pracovisko V (CT) 429 Pracovisko VI 450 Pracovisko VII 449 Pracovisko VIII 448 Pracovisko IX 447 Popisovňa snímkov I 456 Popisovňa snímkov II 457 Správca nemocnice 236 Vedúci 739 Majster 329 Dispečer 474 Dielňa elektro 378

Dielňa stolárska a vodoinštalačná 379, 377

Dielňa zámočnícka 893

Údržba výťahov 135

Strojovne výťahov (monoblok, evakuačné) 598, 846

Baterkáreň 155

Strojovňa bazénu 198

Strojovňa chladenia a vzduchotechniky 816

Vzduchotechnika (zimná záhrada) 144

Vzduchotechnika pre KOSy 848

Kyslíková stanica 331

Ozvučovňa viacúčelovej sály 142

Vedúca a prevádzka 661, 650

Podateľňa 587

Podateľňa – faxová linka pre UNB 798

Podateľňa riaditeľstva UNB, Pažítková 4 981

Archív 350

Centrálna šatňa pre pacientov -prízemie (CPO) 701

suterén 134

Vrátnica CPO - Centrálna evidencia 163

Vrátnica nemocnice (hlavná) 117

Vrátnica polikliniky 796

Vrátnica pavilónu „D“ 841

Vrátnica riaditeľstva, Pažítková 4 937

Vedúci 326 Kotolňa -velín 220 Laboratórium chemické 327 Výmenníková stanica 370 Strojovňa dieselagregátu č. 1 895 Trafostanica č. 1 896 Strojovňa dieselagregátu č. 2 828 Trafostanica č. 2 835 Dispečing energetiky 864, 830 Rozdelovač UK -monoblok 411

Oddelenie tepelného hospodárstva Technicko-prevádzkový odbor Oddelenie technických činností

(15)

889

Vedúca 473, fax 170

Referenti 374

Faxová linka 984

Dielňa 372

Referát centrálnej metrológie 371

ŠTÁTNY REGIONÁLNY ZDRAV. ÚSTAV (HYGIENA), Ružinovská 8: 380, 471

Vedúca 637

Referenti 612, 861

Referát platených služieb 302

Pokladňa platených služieb na CPO 104

Informátor 0918660660

Ambulancia 0905694960

Pracovňa lekára 0905694417

Staničná sestra 0905599654

Sociálna sestra 0905599631

Ďalšie telefónne čísla sú uverejnené v telefónnom zozname HVPS a v mennom telefónnom zozname Nemocnice Ružinov

Zástupca prednostu kliniky 0918379651

Pracovňa lekára (MUDr.Kalaš) 0918379660

Pracovňa lekára (MUDr.Janíková) 0918379652

Pracovňa lekára (MUDr.Csaderová) 0918379656

Pracovňa lekára (MUDr.Brhlovič) 0918379653

Pracovňa psychológa (PhDr.Zacharová) 0918379732

Vedúca sestra 0918379650

Staničná sestra 0918379654

Oddelenie – sestry 0918379655

Pohotovostný mobil 0918379659

Ambulancia 0918379658

Prednosta kliniky -pracovňa 0905694281

Primár kliniky -pracovňa 0905599756

Vedúca sestra -pracovňa 0905599684

Lekárska izba -prízemie 0905695457

Lekárska izba -2.poschodie 0905695348

Lôžkové oddelenie -vyšetrovňa 0905696003

Lôžkové oddelenie -recepcia, staničná sestra 0905696051

Denná miestnosť sanitárok 0905694825

Príjmová ambulancia 0905695106 Pľúcna ambulancia 0905695835 Pľúcna ambulancia 0905695617 Pľúcna ambulancia 0905695760 Gastroenterologická ambulancia 0905695835 Detská CF ambulancia 0905699025 Endoskopia 0905695045

Ambulancia FVP, chloridy v pote 0905695540

Detská kalmetizácia 0905694392

Základná škola

Oddelenie zdravotníckej techniky

Denný psychiatrický stacionár Psychiatrickej kliniky Detašované pracoviská:

Oddelenie výkonov hradených zo zdravotného poistenia

Gerontopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej kliniky

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie Nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91

(16)

Ambulancia imunologicko-alergologická a CF 0905 696 194, 0905 695 39

Centrum pre chronické kožné ochorenia 43 292 884

Suterén monobloku Primár oddelenia 579 Zástupca primára 560 Kancelária 561 Vrchná laborantka 575 Zasadačka -knižnica 556 Pracovňa lekárov 557 Pracovňa lekárov 558 Pracovňa lekárov 559

Denná miestnosť sanitárov 564

Laboratórium cytologické 569

Laboratórium cytologické -pracovňa 570

Laboratórium nekroptické 568

Laboratórium špecíálne 572

Laboratórium bioptické -príjem 573, 561

Denná miestnosť laborantiek 580

Pitevňa 562

Bývalá kancelária pre styk s pozostalými (mimo prevádzku) 563

1.poschodie monobloku Manažer oddelenia 268 Pracovňa lekárov 267 Pracovňa chemikov 274 Pracovňa vysokoškolákov 292 Pracovňa vysokoškolákov 294 Adwia Workcell 245, 672 Zadávacia miestnosť 280

Stála pohotovostná služba 275

Laboratórium č.1 278 Laboratórium imunologické 270 Laboratórium močové 272 Laboratórium hematologické 642, 344 Denná miestnosť 293 Knižnica 281

Prízemie monobloku a polikliniky

Vedúci lekár 43336753, 368

Vedúca sestra 354

Pracovňa lekárov 367

Denná miestnosť 365

Umýváreň skla 364

Návesovňa transfúznych prípravkov 363

Úsek komponentného spracovania TP 362, 361

Odberový box 360

Laboratórium odberové 359

Vyšetrovňa darcov krvi 358

Evidencia darcov krvi 43336758, 357

Bufet 369

Neštátne zariadenia:

Pneumologické oddelenie KPaF I

Pivonková 2

ALPHA MEDICAL

MEDIREX

Laboratórium - akútne

(17)

Imunohematológia -krvné skupiny 43 335 758

NEFROCOMP (dialýza) 747

705

Apotheka (v poliklinikeckej časti) 821

Charis (v hale monobloku) 109

472 SPODNÁ BIELIZEŇ 320 Kancelária 680 Nočná služba 333 Jozef Sabo 0914 321 998 Jozef Sabo st. 0914 321 999 Mgr. Janka Cimoradská 0914 321 992

PREDAJŃA BIOPTRAVÍN (stánok č.2)

UPRATOVACIA FIRMA ČaSS Lekárňe pre verejnosť: Dr. MAGNET (magnetická rezonancia)

Imagem

Referências

temas relacionados :