• Nenhum resultado encontrado

WOLFSBURG DAL DUKLE PONUKU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WOLFSBURG DAL DUKLE PONUKU"

Copied!
32
0
0

Texto

(1)

15094. FLORIANA – ELFSBORG

16,5 – 7,70 – 1,15

5,25 – 1,02 – 1,06

15291. ŠACHTAR DONECK – METALIST DONECK

1,43 – 4,40 – 7,49

1,08 – 2,77 – 1,18

15349. RAONIC – EBDEN

1,17

5,00

15350. SIJSLING – NIŠIKORI

3,75

1,26

15351. DUTRA SILVA – DIMITROV

3,15

1,36

15352. KUKUŠKIN – GIMENO-T.

1,62

2,27

15353. CIPOLLA – KAMKE

2,40

1,56

15354. MEDIN. GARRIGUESOVÁ – CAMERINOVÁ

1,22

4,40

15355. MORITOVÁ – S. ZHENG

1,32

3,30

15356. ERAKOVIČOVÁ – JURICOVÁ

1,16

5,30

15357. AMANMURADOVOVÁ – GOERGESOVÁ

5,00

1,17

15358. KNAPPOVÁ – VINCIOVÁ

2,70

1,48

1 X

2

1X

X2 12

SUPERŠANCA

Utorok • 10. 7. 2012 • 66. ročník • číslo 158 • cena 0,55

Váš liek na krízy každého druhu

ČO CHÝBA TRÉNEROVI WEISSOVI? ZDRAVÝ ŽOFČÁK!

Strana 7

WOLFSBURG DAL DUKLE PONUKU

Strana 30

Slovenský cyklista Peter Velits s drese tímu Omega Pharma-QuickStep obsadil vo včerajšej 41,5 km dlhej časovke na Tour de France výborné 7. miesto a v celkovom poradí poskočil o osem priečok vpred, po 9. etape je už dvadsiaty. FOTO SITA/AP

SIEDMY!

Strany 24 a 25

Od 17. septembra minulého roka neodohral slovenský útočník Trabzonsporu Róbert Vit-tek, po vážnom zranení pravého kolena, jediný zápas. Už niekoľko týždňov tvrdo trénuje a je pripravený na návrat. Vraví, že sa ho nevie dočkať...

FOTO SITA/NINA BEDNÁRIKOVÁ

(2)

Áno, cyklista Sagan „kope“ za všet-kých športovcov. Človek nepotrebuje ani píplmeter, aby zaregistroval rapíd-ny nárast fanúšikov, ktorí mu pri ob-razovkách držia palce na rukách i na nohách. Cyklistike začali fandiť aj úpl-ní laici, čo doteraz nerozoznali hor-ský bicykel od vodného, plietli si ča-sovku s časenkou a pelotón s Balato-nom. „Tourminator“ svojimi výkonmi i oslavnými gestami pobláznil celý ná-rod. Zvádza víťazný boj s farmársky-mi, paradisovýfarmársky-mi, plážovými a inými zvratkami, ktoré nám dennodenne servírujú komerčné kanály. Doslova stoky.

Hurááá, konečne každé popolud-nie sledujeme normálny televízny program s účinkujúcimi, ktorí sa nás nesnažia ohúriť chľastom, škandálmi, intrigami a fajčením netabakového charakteru. K domácemu

celebritiz-mu totiž stačí veľmi málo – vedieť nadávať, ukazovať umelé kozy a za-mieňať manželov. Skutočnou osob-nosť je tentoraz famózny športovec. Po skvelých hokejistoch tak ponúka-me svetu ďalší reklamný produkt srd-ca Európy – fenoména Sagana. Bri-lantný príklad toho, čo dokáže cieľa-vedomosť, zdravé sebavedomie a tré-ningové úsilie.

Pohybová kultúra našich detí je značne nekultúrna. Mľandravá pudin-gová mládež sa okrem telecvokingu

najradšej venuje Tour de bar, sloven-skej hádzanej v pitness centrách, mcdonaldovaniu a facebookovaniu. Na čerstvý vzduch dostanete deti len vtedy, keď chcú ísť na cigaretku. Feno-mén Sagan dáva nový impulz mladým i tým skôr narodeným. On a jemu po-dobné pozitívne vzory inšpirujú ľudí nielen k povzbudzovaniu, ale i k pravi-delnému pohybu a zmysluplnému trá-veniu voľnočasových aktivít.

Nie z každého vyrastie majster sve-ta alebo aspoň majster okolia. Ale sve-

tak-mer všetci môžme zdvihnúť zadok a urobiť niečo pre svoje zdravie. A je úplne jedno, či sa budeme venovať plávaniu, naháňať loptu, alebo sa pre-háňať na kolieskových korčuliach. Nuž a tí, ktorí dostali do vienka výnimočné nadanie, to pri troche šťastia môžu dotiahnuť poriadne ďaleko. Musia však k svojmu talentu pridať kopec driny, horu odriekania a Mount Eve-rest pracovitosti.

Veľké ciele dávajú životu veľký zmy-sel. A túžba je akoby sochár modelu-júci osobu, ktorou chceme byť. Spiso-vateľ Aveline Claude vyslovil krásnu myšlienku – „kdekoľvek zasejeme sny, vyrastú ruže.“ Preto snívajme a teš-me sa z osviežujúcej vône úspechov nášho excelentného špurtéra. Sagan, Chára, Škrtel, Cibulková a ďalší športoví ambasádori Slovenska vo svete -ďaaaaaaaaaaaaaakujeme!

Dobré rokovanie – krátke aj s obedom...

NÁZORY

2

Sagan „kope“ aj za nás!

KOMENTÁR

VLADIMÍRA GOFFU

Fenomén Sagan dáva nový impulz mladým i tým

skôr narodeným. On a jemu podobné pozitívne

vzory inšpirujú ľudí nielen k povzbudzovaniu, ale

i k pravidelnému pohybu a zmysluplnému

tráveniu voľnočasových aktivít.

V piatok, keď sa schvaľovali súpisky účastní-kov nového ročníka Corgoň ligy, nemal jeden z nich - prešovský Tatran - trénera. A keďže nemal trénera, nemohol mať s ním ani podpí-saný platný kontrakt. Aj preto „koňarom“ na prvý pokus súpisku neschválili. V sobotu uzre-la svetlo sveta informácia, že tím zo Šariša po-vedie v ročníku 2012/13 Bulhar Angel Červen-kov. Nestrannému futbalovému priaznivcovi sa chcelo skríknuť: Pánboh zaplať, v najvyššej súťaži nehrozia administratívne kotrmelce. Prešovčania totiž už v zime naznačili, že čo je inde nenormálne, vnímajú v tomto klube ako bežnú vec...

Spomínate si? Hoci už začiatkom decembra bolo viac-menej jasné, že Štefan Tarkovič na lavičke Tatrana končí, na prekvapenie so zele-no-bielymi napokon začal zimnú prípravu, do-konca s nimi odcestoval aj na kondičné sústre-denie do Vysokých Tatier. Zatiaľ čo on sa so svojimi zverencami ubytoval v jednom hoteli, v susednom rokovali funkcionári klubu s jeho nástupcom Sergijom Kovalcom. Prvý muž Tat-rana Miroslav Remeta napriek tomu rázne od-mietal názory o neštandardnom postupe. Jar napokon potvrdila správnosť voľby nového kouča, Tatran sa pod Kovalcovým vedením v Corgoň lige bez väčších problémov zachrá-nil.

Prišlo však leto a problém sa zopakoval. Rozdiel bol len v tom, že zatiaľ čo v zime sa okolo mužstva točili istý čas dvaja hlavní tré-neri, teraz istý čas ani jeden... Až týždeň pred začiatkom sezóny padlo rozhodnutie, kto po-vedie mužstvo! Ale ešte včera ráno bol Čer-venkov ako Yeti, kontakt naňho poznal (asi) len prezident klubu, súpiska stále nebola po-tvrdená, otáznikov okolo mužstva ostávalo stále dosť. Aktivita Prešovčanov na hráčskom poli bola nulová...

Štandardná príprava na sezónu vyzerá pod-ľa nášho názoru inak...

Štandard

vyzerá inak!

TOMÁŠ PETRO

KRESBA FEDOR VICO

Bolo to dobré rokovanie. Krátke a po jeho skončení sme dostali aj chutný obed.

Platí to o sobotňajšom 43. valnom zhromaždení Sloven-ského olympijSloven-ského výboru (SOV), ktoré netrvalo ani tri ho-diny vrátane asi 20-minútovej prestávky.

To je však iba ten „tradičný žartovný“ pohľad.

Vážnejšie zamyslenie sa nad záverečnou plenárnou schô-dzou SOV pred Hrami XXX. olympiády však vyvoláva otáz-ky, keďže jeho hlavnou témou mala byť olympiáda Londýn a nominácia výpravy SR.

Lenže nebola - viac sa hovorilo o strešnej organizácii slo-venského športu.

Výkonný výbor SOV už v stredu schválil oficiálnu výpravu do Londýna a doslova nik sa v diskusii k tejto vážnej a v tom-to predolympijskom čase podstatnej téme nevyjadril.

Ani to veľmi neprekvapilo. Odkedy stanovy SOV nepocho-piteľne odňali plénu právo vážne prehovoriť do olympijskej nominácie, iba ju môže zobrať na vedomie, prichádza taká-to letargická reakcia.

Sama osebe by nebola ani zvláštna, keby valné zhromaž-denie nebolo najvyšším orgánom SOV. Lenže v tomto prí-pade ním, žiaľ, nie je.

A tak môžu nastať takéto dobré rokovania. Krátke a s chutným obedom.

Dovoľte však vyjadriť názor, že pred OH a ZOH by mali byť iné. Také, ako v minulosti. Či radšej žiadne. Ešte aj na tom obede by sa ušetrilo...

TOMÁŠ GROSMANN

(3)

FUTBAL

utorok 10. 7. 2012

3

SENICA (Od nášho

redak-tora VLADIMÍRA KIKUŠA) –

Včera popoludní sa v press-centre na senickom štadió-ne uskutočnila tlačová konferencia zá-stupcov FK Senica pred ligovým štar-tom. Hostiteľov zastupovalo trio v zlo-žení prezident Viktor Blažek, tréner Zde-něk Psotka a kapitán tímu Tomáš Kóňa.

● ZNOVA DO POHÁROVEJ EURÓPY. Tlačovku odštartoval prezident klubu Viktor Blažek. „Naše ambície ostávajú

nezmenené, chceme byť úspešní a opäť sa chceme pozrieť do pohárovej Európy. Je jedno, či z ligy, alebo z pohára, ale hlavne bez akéhokoľvek tlaku,“

pove-dal. „Európsku ligu teraz jeme, ale

chce-me si ju vychutnať.“ Senica si robí

zá-lusk na horné priečky tabuľky, ale prezi-dent klubu umiestnenie bližšie nešpeci-fikoval. „Chceme nazbierať čo najviac

bodov a zajace sa chytajú na konci,“

po-vedal.

● ÚPRAVY ŠTADIÓNA. Seničania si vyhrnú rukávy a pustia sa aj do úprav svojho štadióna. „V decembri začíname

s výkopovými prácami za oboma brá-nami, v januári sa budú osádzať kon-štrukcie tribún za bránami. Na jar by sme ich chceli mať hotové,“ povedal

prezident FK. Potom príde rad na proti-ľahlú tribúnu a v roku 2015 bude nasle-dovať rekonštrukcia hlavnej tribúny. „Je

to dlhá trať, ale my radi zdolávame pre-kážky,“ povedal Blažek. Kapacita

štadi-óna by mala dosiahnuť 8000 miest. ● NA SLOVENSKU NOVÁČIKOM. Po uplynulej sezóne vystriedal v trénerskej funkcii Stanislava Grigu nový muž – Zdeněk Psotka. „Som na Slovensku

no-váčikom, pred príchodom do Senice sme sa dohodli na ambíciách, pretože po sezóne odišla kvalitná os mužstva Bolek, Gorosito, Strnad. Mužstvo sme sa snažili vhodne doplniť a počas

prvé-ho mesiaca sme sa usilovali doplniť prvé-ho tak, aby zodpovedalo mojim predsta-vám. Senica mala dobré meno aj v čes-kých kruhoch,“ povedal tréner. „Bol som spokojný s komunikáciou, fungo-vaním, je to všetko tvorivé,“ dodal.

● PRÍPRAVA. „Snažili sme sa hráčov

dať čo najskôr dohromady, prvé dva-tri týždne sme trénovali doma a na všet-kých ihriskách v blízkom okolí,“ povedal

Psotka. Domáci pobyt vystriedalo na konci júna herné sústredenie v Rakúsku.

Seničania odohrali deväť zápasov so vzácne vyrovnanou bilanciou – 3 víťaz-stvá, 3 remízy a 3 prehry - pri skóre

13:13. Najlepším strelcom mužstva v príprave bol trojgólový útočník Rolando Blackburn. „Každý zápas hrala iná

zo-stava, ale mne to napokon poskytlo ob-raz o hernej kvalite jednotlivých hrá-čov,“ dodal Psotka.

● POSLEDNÉ POSILY. Nateraz sú ni-mi Václav Koutný a Adam Varadi zo Sig-my Olomouc, ktorí prišli na hosťovania. Hoci o Varadiho mal eminentný záujem jeho bývalý tím Baník Ostrava a kluby už boli vraj dohodnuté na polročnom hosťovaní, hráč sa rozhodol uprednost-niť tím zo Záhoria. Seničania si robia zá-lusk ešte na typického defenzívneho stredopoliara, ktorým by chceli vystužiť svoje rady.

Z TLAČOVÝCH KONFERENCIÍ CORGOŇLIGISTOV PRED ZAČIATKOM SEZÓNY 2012/13

Opätovné vábenie Európy

Seničania včera odštartovali sériu predsezónnych tlačoviek, zľava kapitán mužstva Tomáš Kóňa, tréner Zdeněk Psotka a prezident klubu Viktor Blažek.

FOTO TASR/RADOVAN STOKLASA

Po dobrej skúsenosti s

portugal-ským obrancom Ricardom

Nune-som sa v žilinskom MŠK rozhodli

zaloviť znova vo futbalových

vo-dách pri Atlantiku. Avizovanou

novou posilou útoku MŠK sa stal

26-ročný Portugalčan Bruno

Guimaraes Pinho Azevedo,

ktorého futbalové meno je Guima

(čítaj Gima).

Všetky náležitosti jeho transferu sú už hotové, Ži-linčania ho môžu dopísať na súpisku pre Ligu majstrov, ktorú uzatvárajú 12. júla. Guimov prestup stál nášho majstra približne toľko, koľko Nunesov - zaplatil 50-tisícové odstupné klubu z druhej por-tugalskej ligy UD Oliveirense. Hráčov kontrakt s MŠK znie na dva roky.

„Gui-ma strelil v minulej sezóne deväť gólov a mal by aj u nás byť platný v koncov-ke,“ konštatoval športový manažér MŠK

Karol Belaník. „Výhoda na

portugal-skom trhu je, že kríza tlačí ceny hráčov nadol a za solídne peniaze sa dajú zo-hnať zaujímaví futbalisti,“ dodal.

Portugalčan je typický hrotový

útoč-ník, ktorý si vie zakryť loptu a vystreliť, alebo prihrať spoluhráčovi do druhej vl-ny. Vzhľadom na jeho fyzické paramet-re, keďže meria 193 centimetrov, by mal obstáť aj v hlavičkových súbojoch v po-kutovom území. To ukázal aj v sobotu proti Poliakom z Bielsko-Bialej, keď v 76. minúte strelil gól – svoj premiérový za Žilinu. Pre trénera Fransa Adelaara sa naskytá zaujímavá kombinácia dvoch

vysokých útočníkov – Momoudou Cee-say a Guima - ak by sa rozhodol hrať na nakopávané lopty v situácii, keď futba-listi šesťnásobného slovenského majstra vyrukujú na súpera silovým futbalom.

„Spolupracovali sme s manažérmi ako

v prípade Nunesa. Dostali sme typ na Guimu, mali sme o ňom informácie, a tak sme ho zavolali. Zatiaľ nie je na tom úplne ideálne kondične, pretože v

Portu-galsku sa začína pripravovať na ligu ne-skôr a v prípravnom zápase proti Bielsku-Bialej to bolo vidieť,“ povedal Belaník.

V Žiline dúfajú, že Guima čoskoro na-berie požadovanú kondíciu, stane sa z neho platný útočník na celých 90 mi-nút a pomer cena:výkon sa dostane do želanej roviny pre MŠK.

Vzhľadom na komplikácie na futba-lovom trhu, posun začiatku prípravy klu-bov po Eure 2012, nateraz Žilinčania ne-majú okrem Guimu ďalšiu posilu. Stále však majú rozpracované alternatívy po-silnenia na pozícii stredopoliara.

IVOR LEHOŤAN

V žilinskom MŠK sú už dvaja Portugalčania a obaja stáli približne rovnako

Gólový zápis päťdesiattisícového

„Fyzicky ešte nie je pripravený,“ konštatoval po tréningu a príprav-nom zápase na margo Guimu ho-landský MŠK Frans Adelaar. „Musí

popracovať veľmi tvrdo, ale keď bu-de v kondícii, typologicky i futbalo-vo je to zaujímavý hráč, ktorý má kvalitu na to, aby pomohol tímu. Po jednom tréningu a piatkových le-kárskych testoch som ho vzhľadom na okolnosti plánoval nechať hrať proti poľskému mužstvu 45 minút, napokon zostal na ihrisku dlhšie a strelil náš gól.“

ADELAAR: „MUŽSTVU

POMÔŽE“

Guima sa presadil proti tímu Bielsko-Biala a zaznamenal svoj prvý gól v ži-linskom drese. FOTO ĽUDOVÍT KOŠALKO

● BRANKÁRI: Švenger, Kamesch,

Šulla, Malec.

● OBRANCOVIA: Krajčík, Brabec,

Pavlík, Štěpánek, Frýdek, Štepa-novský, Koutný.

● STREDOPOLIARI: Kóňa, Križko,

M. Ďurica, Černý, Wijlaars, Babic, Jar. Diviš, Kalabiška, Varadi.

● ÚTOČNÍCI: Blackburn,

Masa-ryk, Diarrassouba, Hošek.

KÁDER FK SENICA

(4)

FUTBAL

utorok 10. 7. 2012

4

Len belasé sedačky

nestačia...

● Na Slovensko ste si „odskočili“ z Turecka, kde ste absolvovali prvé predsezónne sústredenie s Trabzonspo-rom. Ako vyzeralo?

„Som desať dní po tvrdej príprave. Dvojfázové tréningy v Turecku boli naozaj náročné. Od začiatku tohto týždňa nás čaká dvojtýždňové sústre-denie v

Holand-sku, kde budú d v o j f á z o v é tréningy po-kračovať,

no odohráme už aj prvé štyri prípravné stretnutia. Zatiaľ sme sa totiž pripra-vovali bez zápasov.“

● Čo vás čaká počas zvyšku prípravy pred začiatkom novej sezóny?

„Po sústredení v Holandsku budeme mať dva-tri dni voľno a potom pokra-čuje príprava zrejme v Nemecku, kde absolvujeme ďalšie prípravné súboje. Osemnásteho augusta sa už začí-na turecká liga, takže leto ubehne rýchlo. Navyše stá-le nevieme, či budeme hrať v Európskej lige ale-bo v Lige majstrov. Podľa toho sa náš program ešte

tiež môže zmeniť.“

● Trabzonspor skončil v lige tretí, čo ho opráv-ňuje na štart v Európ-skej lige...

„Čaká sa na verdikt UEFA. Ak by nepustila Fenerbahce do európ-skych pohárov, tak by sme automaticky zauja-li jeho miesto v predkole Ligy majstrov. Ak UEFA odobrí istanbulskému tí-mu účasť v najprestížnej-šej klubovej súťaži, bude-me hrať v Európskej lige, ktorú sme si ‚vykopali‘.“

● Celú minulú sezónu ste premaródili so zranením pravého kolena. Momentálne ste zdravotne stopercentne v poriadku?

„Našťastie áno. Musím si zaklo-pať... Trénujem naplno, bez akých-koľvek úľav. Po náročných tréningoch cítim únavu,

ale to je úplne bežné. Dôležité je, že tré-nujem bez obmedzení a cítim sa dobre. Všetko sa bude časom zlepšovať.“

● Na posledný súťažný zápas ste na-stúpili ešte 17. septembra 2011, keď ste si v 45. minúte súboja proti Belediye-sporu zranili pravé koleno. To už musíte mať obrovskú chuť do futbalu...

„Presne tak. Bude to už takmer rok, takže chuť je naozaj veľká. Cítim sa dobre aj na tréningoch, takže najdôle-žitejšie je, aby som zostal zdravý a všet-ko ostatné príde.“

● Naplno ste zaberali už od konca apríla. Stihli ste si odvtedy zahrať aspoň v nejakom prípravnom zápase?

„Nie. V Turecku totiž finišovala liga a program bol dosť prehustený. Nevzni-kol teda žiadny priestor, aby Trabzon-spor hral ešte prípravné zápasy.

Navy-še, v zápasoch išlo o veľa, preto sa tré-ner neodhodlal ani k žiadnym experi-mentom. Posledný mesiac sezóny som strávil s mužstvom, a hoci som už bol pripravený hrať, vlastne je aj dobre, že som ešte nenastúpil. Nič som neupo-náhľal a do prípravy pred novou sezó-nou som prišiel stopercentne zdravý.“

TLAK KLUBU NEDOPUSTIL ● Turci nemajú v povahe trpezlivosť. Trabzonspor vás kúpil v lete za 600-tisíc eur, no už po necelých troch týždňoch ste sa zranili. Ako na to reagovali v klube?

„Šťastní, prirodzene, neboli... Počas liečenia ma ale podporovali, no logicky chceli, aby som sa vrátil čím skôr. Ja som však mal zranenie, ktorého liečba netrvá štyri mesiace, ale šesť až deväť mesiacov. Moja absencia sa im zdala trochu pridlhá, no nechcel som nič upo-náhľať. Zariadil som sa podľa seba a v klube to zobrali profesionálne.“

● V útoku Trabzonsporu okrem vás figurujú zo známejších mien Brazílčan

Tridsaťročnému Róbertovi Vittekovi sa v posledných dvoch rokoch

lepi-la smolepi-la na päty. Autor štyroch gólov na majstrovstvách sveta 2010

v Juhoafrickej republike vynechal polovicu sezóny 2010/11 pre

zrane-nie ľavého kolena. Na začiatku nasledujúceho ročníka ho zradilo pre

zmenu pravé koleno a mimo hry bol prakticky do konca sezóny.

Útoč-ník Trabzonsporu odohrá v najbližších dňoch na sústredení svojho tímu

v Holandsku prvý zápas od 17. septembra minulého roka. Cez víkend

prišiel na necelých 24 hodín na Slovensko, aby sa stretol s deťmi zo

svojho futbalového tábora. Krátky čas medzi jeho sobotňajším

príle-tom z Turecka a nedeľňajším odlepríle-tom na sústredenie do Holandska

sme využili na rozhovor s najúspešnejším strelcom slovenskej

repre-zentácie v ére samostatnosti (79 zápasov, 23 gólov).

RÓBERT VITTEK možno už zajtra odohrá prvý zápas od 17. septembra 2011

Odchovancovi Slovana Bratislava sa nepáči situácia v je-dinom slovenskom tíme, v ktorom si vie predstaviť

svoje pôsobenie. FOTO MICHAELA MARKUSKOVÁ Pamätná radosť po

druhom góle do siete Talianska na MS 2010. Kedy ho uvidíme v reprezentačnom drese najbližšie?

(5)

FUTBAL

utorok 10. 7. 2012

5

Paulo Henrique či Turek Halil Altintop. Čo by ste povedali k vašej konkurencii?

„O miesto v základnej zostave bu-dem bojovať práve s týmito dvomi hráčmi. Konkurencie som sa však nikdy nebál a v každom pôsobisku som sa presadil. Najdôležitejšie je, aby som zo-stal zdravý. Čo má prísť, to príde.“

● V Turecku ste od roku 2010. V čom sa dá tento angažmán porovnať s pred-chádzajúcimi zastávkami v Nemecku a Francúzsku?

„Porovnávať sa to ani nedá, Nemec-ko a FrancúzsNemec-ko sú totiž futbalové veľ-moci a Turecko ich úroveň nedosahuje. Na druhej strane ľudia v krajine polme-siaca milujú futbal a na zápasy chodia vysoké návštevy. Sú tam štyri špičkové mužstvá, ktoré pravidelne hrajú o titul – Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas a Trabzonspor. Každý rok do súťaže pri-chádzajú hráči zvučných mien zo zahra-ničia, ktorí robia ligu zaujímavou.“

● Viete si predstaviť, že by ste v Tu-recku zostali hrať dlhší čas?

„Nikdy nehovor nikdy. Žiadnej ade-kvátnej ponuke by som sa nebránil.“

KARHAN MUSEL KRAĽOVAŤ ● Ste odchovanec Slovana Bratislava. Čo hovoríte na poslednú sezónu tohto klubu? Začala sa veľkým postupom cez AS Rím, no skončila sa tretím miestom v lige a návštevou 750 divákov v po-slednom domácom stretnutí proti Ko-šiciam...

„Na tom zápase som zhodou okol-ností bol aj ja. Neviem, či nepreháňame, keď povieme, že tam bolo 750 ľudí...“

● Taký je oficiálny údaj zahŕňajúci aj permanentkárov, ktorí na zápas nemu-seli prísť. Reálne bolo na Pasienkoch ur-čite menej divákov.

„Aj tá návšteva svedčí o tom, že niek-de buniek-de chyba. Treba sa nad tým za-myslieť. Najradšej by som bol, keby sa Slovan nachádzal tam, kde historicky patrí. Rozumiem však aj fanúšikom, ktorým sa ťažko chodí na štadión Inte-ru. Nie je jednoduché na ňom vyťaho-vať slovanistické vlajky. Slovan potre-buje vlastný štadión, premaľovať se-dačky na belaso nestačí. Klub by mal navyše oveľa viac stavať na vlastných odchovancoch, lebo len na tých ľudia prídu. V minulosti sa prichádzali poze-rať na Petra Dubovského, potom na Szi-lárda Németha a mám šťastie povedať, že v jednom období chodili aj na mňa.“

● Čo hovoríte na to, že 36-ročný Mi-roslav Karhan sa po návrate zo zahra-ničia do slovenskej ligy stal jej najlep-ším hráčom?

„Vôbec ma to neprekvapilo. Miro hrával ešte pred rokom v nemeckej bundeslige a taký hráč musí v našej lige kraľovať.“

● Vy návrat na Slovensko neplánujete?

„Opäť použijem ‚nikdy nehovor nik-dy‘, no v najbližšom období to nie je ak-tuálne. Keď však príde vhodný čas, Slo-van sa vráti do správnych koľají a bude o mňa záujem, nevidím dôvod, prečo by som sa nemal vrátiť.“

NEDOCENENÝ ÚSPECH ● Počas majstrovstiev Európy vo fut-bale sme si pripomínali druhé výročie krásneho výsledku slovenskej reprezen-tácie na MS v Juhoafrickej republike. Aké ste mali pocity pri sledovaní talian-skej cesty do finále, veď práve vy ste tú-to futbalovú veľmoc na MS 2010 dvo-mi góldvo-mi vlastne vyradili z turnaja...

„Treba povedať, že tie dva tímy boli diametrálne odlišné a Talianom maj-strovstvá sveta nevyšli. Bolo však veľmi príjemné sledovať pri postupe do finále krajinu, ktorej som pred dvomi rokmi strelil dva góly. Svedčí to o tom, že sme v Juhoafrickej republike dosiahli

vyni-kajúci výsledok. Myslím si, že ten ús-pech bol na Slovensku nedocenený.“

● Gól ste strelili aj Holanďanom v osemfinále. Čo si myslíte o ich výbu-chu na Eure?

„S tým, že Holanďania odídu domov bez bodu, nepočítal nikto. Ich problém bol v tom, že mali v mužstve pätnásť hviezd a to sa do fungujúceho tímu ne-dá skĺbiť.“

● Ako by na šampionáte dopadlo Slo-vensko, keby sme ho hypoteticky dosa-dili do C-skupiny namiesto Írska?

„To bola veľmi ťažká skupina. Špa-nieli dominujú futbalu štyri roky, Talia-ni postúpili až do finále a Chorváti hra-li na turnaji výborne. Verím však, že by sme dosiahli lepšie výsledky ako Íri.“

TRIDSIATNICI NIE SÚ MODERNÍ ● Sledovali ste prvé dva duely slo-venskej reprezentácie pod taktovkou dua Griga – Hipp proti Poľsku a Holand-sku?

„Naživo som ich nevidel, no informá-cie o oboch zápasoch som mal. Obaja tréneri sú podľa mňa výborní, hovoria za nich úspechy.“

● Ohliadnete sa ešte s odstupom ča-su za kvalifikáciou na Euro 2012?

„Ťažko sa mi to hodnotí, keďže som vinou zranení odohral v nej len tri zá-pasy. Jednoznačne však rozhodli súboje s Arménskom. Keby sme v nich uhrali očakávaných šesť bodov, nemuseli by sme sa ani baviť o zápase s Ruskom. Bo-li by sme rovno na šampionáte.“

● Reprezentačný dres ste si naposle-dy obliekli 2. septembra 2011 v Írsku, keď ste v 88. minúte vystriedali Hološ-ka. Môžeme napísať, že jeden z vašich cieľov je návrat do reprezentácie a účasť na MS 2014 v Brazílii?

„Šampionát v Brazílii je obrovská motivácia pre každého hráča na svete. Mám však už tridsať rokov a v súčas-nom futbale tridsiatnici nie sú moderní. Keď dostanem pozvánku, vždy rád prí-dem. V prvom rade však musím byť zdravý a dobre hrávať v klube. Za každú cenu sa do reprezentácie tlačiť

nebu-dem.“ ŠTEFAN BUGAN

RÓBERT VITTEK možno už zajtra odohrá prvý zápas od 17. septembra 2011

● NARODIL SA 1. apríla 1982 v Brati-slave.

● V SLOVANE BRATISLAVA hrával v rokoch 1999 – 2003 a v 101 ligových zápasoch strelil 47 gólov.

● V ZAHRANIČÍ pôsobil v kluboch 1. FC Norimberg (2003 – 2008), OSC Lille (2008 – 2010), MKE Ankaragücü (2010 – 2011) a Trabzonspor (2011 – doteraz). ● V POSLEDNÝCH šestnástich zápa-soch sezóny 2005/06 strelil v bundesli-ge šestnásť gólov. Stal sa prvým hráčom v histórii súťaže, ktorý dosiahol dohro-mady šesť gólov v dvoch zápasoch na-sledujúcich za sebou (24., 25. kolo).

● V REPREZENTÁCII odohral 79 stret-nutí a skóroval 23-krát. Je najlepší slo-venský reprezentačný strelec v ére samostatnosti.

● NA MS 2010 trafil do čierneho štyrikrát – proti Novému Zélandu (1:1), dva-krát proti Taliansku (3:2) a v osemfinále proti Holandsku (1:2).

● V SLOVENSKEJ ANKETE FUTBALISTA ROKA triumfoval v roku 2006.

11. JÚL KFC UERDINGEN (Nemecko, 5. liga) 13. JÚL WILLEM II TILBURG (Holandsko, 1. liga) 18. JÚL PEC ZWOLLE (Holandsko, 1. liga) 21. JÚL STANDARD LIÉGE (Belgicko, 1. liga)

KTO JE RÓBERT VITTEK

(6)

Za prvých desať dní od začiatku letného prestupového obdobia, ktoré pre profesionálov trvá až do 20. septembra, už kádre viacerých corgoňligistov prešli veľkými zme-nami. Niet sa čo čudovať, kluby sa musia ponáhľať so zháňaním posíl, keďže Corgoň liga štartuje počas najbližšieho víkendu a Senica už dokonca začala svoje účinkovanie v Európskej lige.

Žilinčania sa po dobrej skúsenos-ti s Ricardom Nunesom opäť posil-nili o portugalského futbalistu. Útok žlto-zelených totiž vystuží Bruno Guimaraes Pinho Azevedo, futbalovým menom Guima.

Zaujímavé ofenzívne meno zís-kala aj Senica, ďalším českým hrá-čom do partie bude Adam Varadi. Rýchly a dravý útočník nastrieľal v Gambrinus lige doteraz 38 gólov. Po ročnom pôsobení v Holand-sku sa na slovenské trávniky vracia Filip Lukšík, ľavý obranca bude hos-ťovať v bratislavskom Slovane.

Zdá sa, že Corgoň liga príde o kvalitných hráčov na stopérskom poste. Český majster Slovan Libe-rec totiž získal z Nitry Martina Tót-ha a nemecký bundesligista VfL Wolfsburg rokuje s Banskou Bystri-cou o prestupe talentovaného

Nor-berta Gyömbéra. (mar)

Portugalec Guima v žilinskom drese. Napodobní výkonnostne krajana Ricarda Nunesa?

FOTO ĽUDOVÍT KOŠÁLKO

FUTBAL

utorok 10. 7. 2012

6

MŠK

ŽILINA

FC SPARTAK

TRNAVA

ŠK SLOVAN

BRATISLAVA

FK

SENICA

AS

TRENČÍN

MFK

RUŽOMBEROK

FC ViOn

ZLATÉ MORAVCE

FC

NITRA

FK DUKLA

BANSKÁ BYSTRICA

1. FC TATRAN

PREŠOV

MFK

KOŠICE

SPARTAK

MYJAVA

PAUR (Zlaté Moravce, NH), P. POLIAČEK (Ostrava, NH), A. CEESAY, LE GIANG (Michalovce, NH), GUIMA (Oliveirense)

PRINCE OFORI (ukončenie zmluvy), ŽILÁK, ŠKVARKA (Zlaté

Moravce, H), Lietava (?), CHUPÁČ (Košice, H)

FILIPKO (Slovácko), STOŽICKÝ (Teplice), JANEČKA (Zlaté

Mo-ravce), GOGOLÁK (Senec, NH), Arreola (Comunicaciones)

PROCHÁZKA (Levski Sofia), KAMENÁR (Nantes, UH), KURAČKA, J. PETRÁŠ, SABO (Myjava, H), KAUFMAN (Slavia

Pra-ha, UH), MARTIN ŠVEC (?, H)

HLOHOVSKÝ, PELTIER (Trenčín), GOROSITO (Senica), M. KUZMA (Banská Bystrica, NH), LUKŠÍK (Den Haag, H), TURČÁK

(Senec, NH)

DOBROTKA (Slavia Praha), BARTALSKÝ (Trenčín), SMETANA

(St. Truiden, UH), PILIEV (CSKA Moskva, UH), KONEČNÝ, KORDIČ (ukončenie zmluvy), PEČALKA (Hapoel Tel Aviv, UH)

MASARYK (Ružomberok), KRAJČÍK (Jablonec), BRABEC (Sparta), ŠTĚPÁNEK (Hamburger SV), FRÝDEK, ŠVENGER (Sparta Praha, H), BABIC (Zlaté Moravce, H), KOUTNÝ, VARADI (Sigma Olomouc, H)

STRNAD (Hradec Králové), BOLEK (Plzeň), BOLINHA (Zlaté

Mo-ravce, H), GOROSITO (Slovan), Leal (?)

FRIMMEL (Horná Nitra), ĎURIŠKA, MONDEK (Apeldoorn, NH),

BARTALSKÝ (Slovan), M. Poliaček (Ružomberok) HLOHOVSKÝ, PELTIER (Slovan), HORVÁTH (Nieciecza)

Mukendi (Kongo)

LÁSIK (Brescia, UH), MARKOVIČ (Dukla Praha, UH), SKALÁK

(Sparta Praha, UH), CHOVANEC (Teplice), MASARYK (Senica),

HOFERICA, GALLO, PILÁR, SMIEŠKA (ukončenie zmluvy), M. Po-liaček (Trenčín), Kostelný, Oboya (?)

BOLINHA (Senica, H), ŽILÁK, ŠKVARKA (Žilina, H), OBROČNÍK

(Rimavská Sobota, H), MATLÁK (Senec, H), Janič (Nowy Sacz),

Bortel (Sereď)

HRUŠKA (ukončenie zmluvy), JANEČKA (Trnava), BABIC

(Se-nica, H), PAUR (Žilina, UH), BRČÁK (Námestovo, UH), HUSÁR (Brno)

ZELENICKÝ (Piešťany, NH), Adámik (Baník Ostrava) MURÍN (Olomouc, UH), MAR. TÓTH (Liberec), Hroššo (Rusko), Čirik (Šaľa, UH), Držík, Kaspřák (?)

PODSTAVEK (Kremnička), Ferenčík (Baník Ostrava) BAŽÍK (ukončenie zmluvy), M. KUZMA (Slovan, UH), Gyömbér

(Wolfsburg)

ŠTETINA (Metalist Charkov, UH), PITER-BUČKO (Bielsko-Biala),

Papaj (Maďarsko)

CHUPÁČ (Žilina, H), O. Diaby (RCO Agde)

PAČINDA (Tours, H), KRAŽEL (FK Košice-Barca, H), DOBIAS, ISOLA, DJOKOVIČ, FERNANDO LOPEZ, PREKOVIČ, NURKOVIČ, REDŽEPI, MILOJEVIČ (ukončenie zmluvy), Ujčík (Znojmo), Kubík (?) KURAČKA, J. PETRÁŠ, SABO (Trnava, H), PET. MAJERNÍK

(Bra-šov), MRVA (Dubnica), MARČEK, ŠEBEK (Nové Mesto nad Vá-hom)

CHALÁNY (Jaslovské Bohunice, UH), T. Bruško (?)

● LEGENDA: H – hosťovanie, UH – ukončenie hosťovania, NH – návrat z hosťovania. U hráčov, ktorí sú vyznačení veľkými písmenami, je ich príchod/odchod z klubu či prestup hotovou vecou.

KLUB

PRÍCHODY ODCHODY

LETNÁ PRESTUPOVÁ BURZA – IV. DIEL

Ofenzívne prísľuby

Guima a Varadi

(7)

FUTBAL

utorok 10. 7. 2012

7

V ruských médiách

sa v

predchádzajú-cich dňoch objavili

informácie o

mož-nosti návratu trénera

Vladimíra Weissa do tamojšej

najvyš-šej súťaže dokonca ešte pred

začiat-kom sezóny 2012/13. „Nič také,

pod-písal som ročnú zmluvu so Slovanom,“

povedal nám vo včerajšom rozhovore

hlavný kormidelník belasých.

„Počas interview sa ma pýtali, či by som sa nevrátil do Ruska. Hovorím jas-né, prečo nie, niekedy v budúcnosti. Na-vyše, v tom čase som ešte nemal podpí-saný kontrakt so Slovanom,“

vysvetľo-val ďalej 47-ročný bývysvetľo-valý reprezentačný tréner Slovenska, ktorý so Slovanom fi-nišuje v príprave na nový súťažný ročník. ● Akými očami sa pozeráte na novú corgoňligovú sezónu?

„Slovan má vždy najvyššie ambície, ale na druhej strane musíme rešpekto-vať aj silu súperov. Naším cieľom je hrať lepšie ako v minulej sezóne. Budem rád, keď sa mužstvo chytí ako celok, keď to bude dobrá partia, ktorá bude hrať dob-re smerom dopdob-redu i dozadu, jednodu-cho kompaktný a moderný futbal. Urči-te musíme viac behať a na to sme ku-povali také typy hráčov, ako sú Peltier, Gorosito, Hlohovský a Lukšík. Títo štyria hráči by mali priniesť do tímu dobrú konkurenciu. V príprave boli aj Obrado-vič a Švec, ale napokon sme sa rozhodli ich neangažovať. Verím, že čo najrých-lejšie sa uzdravia Bagayoko, Pauschek, Žofčák a Čikoš, ktorí sú prakticky hráčmi základnej zostavy a stále nám chýbajú.“

● Ste spokojný s priebehom prípravy?

„Príprava aj sústredenie boli v po-riadku. Do tréningu sme zapojili troch mladíkov - Hudák, Molnár a Sabo sa zží-vajú s veľkým ligovým futbalom. Už dlhšie je s nami Mészáros, ktorý však prišiel z dvadsaťjednotky zranený a

te-raz sa musí dať zdravotne dokopy. Ve-rím, že v súťažných zápasoch ožijú Šebo a Halenár. Dnes už mená nehrajú fut-bal, musia výkonmi potvrdzovať, že sú v Slovane právom. Všetci sa musíme vrátiť nohami pevne na zem a začať prakticky od nuly.“

● Premýšľate ešte nad doplnením kádra?

„Stále hľadáme na post stopéra, kde máme dieru. Máme veľa hráčov do úto-ku, konkurencia je dobrá, ale strieľali sme málo gólov. Keby som mal uzdra-veného Žofčáka, bol by som s kádrom spokojný. A plus jedného stopéra.“

● Skončil sa už pre toto letné obdobie v Slovane pohyb smerom von?

„Najväčším odchodom zostáva Mar-tin Dobrotka. Uvidíme, čo bude s Mariá-nom Hadom, ktorý má dlhodobejšie zdravotné problémy a momentálne ťaž-ko povedať, či u nás zostane.“

● Dnes vás čaká posledný prípravný zápas proti Šali, čo v ňom budete pre-dovšetkým sledovať?

„Tento duel sme vybavili predovšet-kým kvôli Bagayokovi a Gorositovi. Prvý menovaný sa zotavuje po zlomenine a už by mal hrať, druhý zatiaľ odohral s nami len dva zápasy, potom si natia-hol sval.“

● Ako vnímate vášho súpera v 2. predkole Európskej ligy - FC Videoton Fehérvár?

„Je to konsolidovaný tím. Boli sme sa naň aj s Borisom Kitkom pozrieť v stre-du v príprave proti Partizanu Belehrad a zajtra ideme na zápas o Superpohár proti Debrecínu. V kádri má pätnásť le-gionárov, dva roky hrá mužstvo spolu, vedie ho ambiciózny tréner. S Partiza-nom remizoval 2:2, ale hral dobre a gó-ly dostal až po prestriedaní. Je to ťažký súper, pred začiatkom dvojzápasu by som šance na postup hodnotil 50 na 50 alebo by som dokonca označil Videoton za mierneho favorita, a to vzhľadom na to, že jeho hráči sú viac zohratí. Náš cieľ je jasný - postúpiť, ale na to isté myslia

aj Maďari.“ MIROSLAV ANTOL

Tréner VLADIMÍR WEISS podpísal s bratislavským Slovanom ročný kontrakt

Žofčák: „O mesiac naplno“

Najskôr sa pripravoval vedno so spoluhráčmi, v polovici včerajšieho predpo-ludňajšieho tréningu sa však odpojil a potom sa mu už venoval kondičný kouč Pe-ter Boďo. Bývalý kapitán Slovana Bratislava Igor Žofčák sa stále zotavuje z kom-plikovanej zlomeniny členka z konca tohtoročnej zimnej prípravy. „Pomaličky

za-čínam trénovať s mužstvom, ale naozaj zatiaľ iba počas rozcvičiek. Členok ešte cítim, takže musím veľa rehabilitovať. Stále to nie je na sto percent v poriadku. Bol by som rád, ak by som približne za mesiac mohol absolvovať plné tréningy,“

povedal 29-ročný michalovský rodák. Podľa jeho slov by do súťažného diania mohol naskočiť začiatkom septembra, teda viac ako pol roka po zranení. „Je to

dosť, ale dúfam, že už to bude len dobré. Kosť je v poriadku, ale ešte musím spevniť väzy, ktoré som mal potrhané,“ pridal detaily Žofčák, ktorý bude v

úvo-de sezóny iba z tribúny držať spoluhráčom palce nielen v Corgoň lige, ale aj v predkolách Európskej ligy. „Atmosféra v mužstve je fajn, všetci hráči sa tešia na

súťažné duely. Dôležitý bude hneď prvý s Prešovom a potom nás už čaká Video-ton - veľmi ťažký súper,“ dodal Žofčák.

● Ako ste sa tu zabývali? - opýtali sme sa jedného z novicov v tábore be-lasých, ľavého obrancu Filipa Lukšíka.

„Som v Slovane len niekoľko dní, aj keď s mužstvom som už stihol absol-vovať sústredenie. Mali sme kvalitnú prípravu, nastúpili sme proti dobrým súperom. Zatiaľ sa nevyskytol žiadny problém, páči sa mi tu.“

● Akú partiu ste našli v kabíne?

„Výbornú. Viacerých chlapcov som už predtým poznal - niektorých z Tren-čína, iných zo Senice a ďalších zo vzá-jomných ligových súbojov.“

● V minulej sezóne a predovšetkým

v jej jarnej časti ste v ADO Den Haag príliš nehrávali, nebude to teraz v roz-behu nového ročníka pre vás problém?

„Momentálne sa cítim dosť unave-ný, ale to určite prekonám. Bude pre mňa dôležité, aby som odohral nieko-ľko zápasov a verím, že potom sa do toho dostanem.“

● Mali ste teraz v lete aj iné ponu-ky?

„Vedel som len o záujme Slovana, nič iné som neriešil.“

● Budú pre vás súboje proti Senici špecifické?

„Zatiaľ som nad tým nepremýšľal...“

K spokojnosti chýba Žofčák

Lukšík riešil iba Slovan

Trénerovi Slovana Vladimírovi Weissovi chýba k úplnej spokoj-nosti uzdravenie viacerých maródov v mužstve.

FOTO MILAN ILLÍK

(8)

FUTBAL

utorok 10. 7. 2012

8

Český legionár Jiří Koubský prestúpil do Trnavy pred rokom. Rýchlo si získal miesto v základe a stal sa pilie-rom obrany. Vynikal v osobných súbojoch, urastenou posta-vou si získal rešpekt pri štandardkách. Na jeseň nastúpil v štrnástich zápa-soch, na jar neodohral plných deväť-desiat minút ani raz! „Vylúčený som bol len raz, ešte v Zlíne, v Trnave mi vystavili „červenú kartu“ zranenia,“ zamyslel sa rodák z Kyjova, ktorý pôsobil v Uherskom Hradišti, Zlíne, Sparte, Slavii i St. Gallene.

Pri naháňaní zimných kilometrov v príprave si natrhol väzy v pravom ko-lene. „Absolvoval som artroskopiu

v ostravskej nemocnici. Koleno mi čis-tili a spevňovali, štyri dni som chodil s barlami a postupne sa môj stav zlep-šoval.“

V apríli odohral tri zápasy. Prvý raz sa po zranení objavil v zostave proti Se-nici, fanúšikovia skandovali jeho meno a na trávniku strávil dvanásť minút.

V Žiline vybehol v druhom polčase a s Trenčínom vydržal úvodných štyrid-sať minút. Potom po súboji zostal pred vlastnou šestnástkou ležať na trávni-ku, odniesli ho na nosidlách s podozre-ním na odtrhnuté väzy v členku. Ná-sledné vyšetrenia diagnózu potvrdili. Opäť ho „zradila“ pravá noha... „Asi ju

kompletne vymením,“ žartoval stopér.

Mesiac sadra, znova barly.

Dovolen-ku trávil s rodinnom kruhu, ale žiadne kúpanie, naháňanie sa s deťmi.

„Prak-ticky som sa učil chodiť. Členok bol zo-slabnutý, potreboval som získať stra-tenú silu a dynamiku. Nasledovala re-habilitácia, postupne som pridával zá-ťaž.“ Na stacionárnom bicykli

našlia-pal stovky kilometrov, minulý týždeň sa pridal k mužstvu a už absolvuje plnú záťaž. „Šliapal som do pedálov, až som

si myslel, že sa dostanem na Tour de France,“ smial sa Jiří Koubský, ktorý

v premiérovej sezóne v Corgoň lige na-zbieral sedemnásť štartov, strelil jeden gól a dostal tri žlté karty.

V júni sa mu končila zmluva. S vede-ním Spartaka sa dohodol na predĺžení o rok. „V Trnave je rodina spokojná.

Všetci sme spokojní...“

RÓBERT ČAPLA

Člen Jedenástky sezóny 2011/12

TOMÁŠ MAJTÁN

získal prvé individuálne ocenenie

Na Tour sa „nedostal”

Slivovica a víno?

Jiří Koubský pochádza z Kyjova, kto-rý na Morave právom označujú za vý-bornú vinársku oblasť. „Pokiaľ

potre-bujem víno, stačí sa ozvať otcovi či strýkovi. Manželka pochádza zo Zlína a jej starý otec vyrába slivovicu. Vý-borná kombinácia, slivovica a víno,“

usmieva sa 29-ročný stopér.

Je čas, Jiří Koubský vstáva zo zeme, aby sa zapojil naplno do futbalového diania. FOTO DUŠAN KOUTNÝ

Stopér Trnavy JIŘÍ KOUBSKÝ by si najradšej vymenil pravú nohu

● Dostali ste sa do Jedenástky sezóny 2011/12. Čo toto ocenenie pre vás znamená?

„Cením si ho vysoko. V mládežníckych kategóriách som nejaké

ocenenia zbieral, medzi seniormi mám dva tituly i prvenstvo v Slov-naft Cupe, ale individuálne je prvé. Je to ocenenie mojich výkonov aj od iných trénerov, nielen žilinského. Je na mne, aby som naďalej výkonnostne potvrdzoval nomináciu do tejto špičkovej zostavy.“

● Kde si odkladáte získané trofeje?

„Som hráčom Žiliny, poličku s trofejami mám doma v Bratislave.

Sú na nej ocenenia z mladších rokov. Má ich na starosti mamina, už som jej telefonoval, že prinesiem ďalšiu cenu, aby pripravila voľné miesto.“

● Počas sezóny vám dva razy vyskočilo ľavé rameno, štyri dni po poslednom zápase ste preto podstúpili operáciu. Ako sa momen-tálne cítite?

„Po zákroku som štyri týždne nosil ortézu, nemohol som sa

po-riadne ani hýbať. Vlasy som si upravoval len jednou rukou, čo bolo dosť náročné, ale s ortézou som aj šoféroval. Mám automat, tak som to zvládol. Pridalo sa ale neznesiteľné teplo, miestami to bolo drsné. Rameno sa ale každým dňom zlepšuje, chýba mi však väčšia ohybnosť. Snažím sa trénovať s mužstvom, neraz idem cez bolesť. Zatiaľ vynechávam osobné súboje, vtedy sa venujem sám sebe, zlepšujem streľbu, pracujem s loptou.“

● Kedy budete môcť ísť naplno?

„Predpokladám, že o tri týždne.“ (čap)

Ešte tri týždne

Kuračka nestihne začiatok

Pohoda a výborná nálada

● Čo cítiť pred prvým zápasom?

„Pohodu a výbornú náladu. Mužstvo sa posilnilo, sme v pohode a do súťaže vstúpime

rovnými nohami priamo na horúcej pôde úradujúceho majstra. Verím, že to bude výhoda a nebudeme odchádzať s prázdnymi rukami.“

● Hneď v úvodných dvoch kolách sa predstavíte pred televíznymi kamerami. Nie sú z to-ho hráči nervózni?

„Vôbec nie. Práve naopak. Tešia sa, že sa ukážu v čo najlepšom svete. Štrba, Peter Ďuriš

či Peter Majerník majú skúsenosti, ostatným sa určite nohy netrasú. To, čo bolo nevídané – aby sa predstavila Myjava a v priamom televíznom zápase, sa stane skutočnosťou.“

● Niektorí hráči chodia popri futbale do zamestnania. Zvládajú nahustený program? „V príprave sa dá povedať, že sa s tým vyrovnávajú zodpovedne. Najlepšiu odpoveď na

to dajú až súťažné zápasy. Trénujeme skôr poobede, aby s nami mohli byť aj tí, ktorí cho-dia do zamestnania. Corgoň liga je náročná, azda to zvládneme.“

V posledných mesiacoch si ho všade nájde smola: po prestupe zo Zlatých Mora-viec do Trnavy sa dostal Pe-ter Kuračka do základnej zostavy, no postupne strá-cal pozíciu a napokon koniec sezóny vyne-chal pre zranenie. Po dohode s trénerom Pavlom Hoftychom šiel teraz na hosťovanie na Myjavu, kde s futbalom začínal, ale na prvom tréningu nováčika bol v civile a až po-sledný týždeň naplno zaberá.

„Potreboval som si doliečiť ľavé koleno,“ hovorí bývalý kapitán ViOn-u. Ako na potvo-ru, na tréningu pri rozcvičke mu prasklo v

ľa-vom lýtku a magnetická rezonancia odhalila roztrhnuté väzy. „Neviem, ako sa to stalo.

Nešiel som do súboja, ani záťaž nebola vy-soká,“ povzdychol si Kuračka, ktorý

netré-nuje druhý týždeň. Určite nestihne ani zači-atok sezóny, v zostave sa možno objaví v treťom-štvrtom kole. „Absolvoval som

medzičasom aj hĺbkové vyšetrenia u krčné-ho špecialistu i zubnékrčné-ho lekára, aby sa zisti-li príčiny zranení.“

Kuračka chodí len do posilňovne. Zaťažuje hornú časť tela, ruky a brucho, úplne vypúš-ťa cviky na lýtka. Na myjavskú premiéru mu-sí čakať...

(9)

FUTBAL

utorok 10. 7. 2012

9

Po Blancovi Deschamps

Keďže ofi-ciálna tlačová k o n f e r e n c i a sa konala až včera večer, celý pondelok novinári riešili len kusé infor-mácie. DD bude pracovať s Les Bleus do majstrovstiev sveta 2014, zmluva znie (minimálne) na dva roky.

Futbalové hnutie v krajine je prakticky zajedno: Deschamps je správny muž pre národný vý-ber. Prezident Ligového združe-nia Fréderic Thiriez sa doslova vyjadril, že je to „chlap, majúci

vždy situáciu pevne v rukách. Francúzska reprezentácia v tej-to neľahkej dobe potrebuje na trénerský post človeka práve s takýmto vnímaním sveta a skúsenosťami.”

Pravdou je, že celý minulý týždeň sa špekulovalo, čo sle-doval DD tým, že v pondelok po tom, ako sa dohodol s Mar-seille na ukončení kontraktu, sa oficiálne vyjadril: „Je čas na

rodinu, tá je pre mňa priori-tou,” pričom si ale nechal

otvo-rené dvierka, keď nahlas pove-dal, že „práve s mojimi

najbliž-šími budem konzultovať aj ďalšie pracovné zaradenie...”

Práve z tohto prostredia potom prenikla informácia, že „sme

v plnom rokovacom nasade-ní.”

Blancovo pokračovanie pri kormidle Les Bleus stroskotalo na právomociach, ktoré bývalý reprezentačný tréner požado-val od prezidenta FFF Le Grae-ta. Ten je typickým Bretóncom, tvrdohlavým, ktorý má z

pozí-cie prvého muža francúzskeho futbalu v rukách veľkú moc a nemá ani najmenší záujem sa o ňu podeliť. Mimochodom, Blanc i Deschmaps majú jed-ného a toho istého poradcu a Jean-Pierre Bernes už avizo-val, že aj v prípade spolupráce DD a Le Graeta to rozhodne nebude bezoblačný vzťah...

Denník L’Equipe sa už snažil zostaviť aj realizačný tím nové-ho reprezentačnénové-ho kouča, no-vinári tvrdia, že pravou rukou trénera bude Guy Stephan, s ktorým spolupracoval aj v Marseille.

Deschampsov plat by sa mal pohybovať na úrovni Blancov-ho (ten bral 100 000 eur me-sačne), zväzový prezident si však vymedzil právo vstupovať ako kontrola predovšetkým do

oblasti výdavkov národného tí-mu a nemalý dôraz kladie na vonkajší imidž reprezentácie. Aféry z MS 2010 a čerstvo z Eu-ra 2012, ktoré značne poškodi-li dobré meno francúzskych hráčov, už nechce Le Graet (či jeho potenciálny nástupca, keďže v decembri sú vo FFF prezidentské voľby) riešiť.

Nech je ako chce, 43-ročný DD, bývalý hráč Nantes, Mar-seille, Bordeaux, Juventusu,

Chelsey a Valencie, kapitán majstrov sveta 1998, je aj z po-hľadu fanúšikovskej verejnosti vhodná voľba: ako tréner dovi-edol Monaco do finále Ligy majstrov, s Marseille získal šesť trofejí, s Juventusom postúpil do ligy a skonsolidoval stavy, keď sa turínsky klub otriasal po korupčnom škandále v zákla-doch - bol by v tom čert, aby nemal úspech aj s Les Bleus!

(šur)

Čerstvý futbalový majster Európy ANDRES INIESTA sa v nedeľu oženil

Francúzsky zväz vyriešil obsadenie postu reprezentačného trénera podľa očakávania

Didier Deschamps, populárny DD, prišiel ako tréner Marseille aj do Žiliny, na zápas Ligy majstrov. FOTO DUŠAN KOUTNÝ

Týždeň po tom, ako Laurent Blanc oznámil, že po naplnení kontraktu 30. júna nebude pokračovať

v práci na lavičke francúzskej reprezentácie, potvrdili sa chýry, ktoré favorizovali ako jeho

nástup-cu Didiera Deschampsa. Hoci spočiatku vysielal DD signály, že aj keď odišiel z Marseille, kde mal

s Olympiquom zmluvu ešte na jednu sezónu, neurobil tak preto, aby prevzal národný tím. Znalí

veci však považovali tento jeho postoj za kalenie vody a mnohohodinové víkendové rokovania

v sídle FFF medzi ním a prezidentom zväzu Noelom Le Graetom napokon dospeli k dohode. Takže

na webovej stránke FFF sa v nedeľu objavila táto informácia: „Obaja zainteresovaní páni ukončili

debaty a uzavreli nomináciu pána Deschmapsa na post reprezentačného trénera Francúzska.”

Kopačky španielskeho repre-zentanta Andresa Iniestu vybe-hali už 24 titulov. Medzi nimi vynikajú skalpy dvoch eu-rópskych a jedného sveto-vého šampionátu, päť pr-venstiev v domácej lige a tri v Lige majstrov. Aj na-priek tomu zostáva dvad-saťosemročný stredopo-liar nohami pevne na ze-mi. O svojom súkromí ne-hovorí, škandály sú preňho veľká neznáma. Dokonca nepodľahol ani čaru sveta sláv-nych žien. „Mozog“, ako ho zvyknú v ná-rodnom tíme prezý-vať, venoval svoje srdce „obyčajnej kaderníčke“ Anne Ortizovej. Štvorročný vzťah oficiálne spečatili v nedeľu na zámočku v Ta-marite

katalán-skej provincii Tarragona. Medzi viac ako sedemsto svadobčan-mi nemohli chýbať klubový sok z Realu Madrid Iker Casillas, spoluhráči z FC Barcelona Ge-rard Pique, Carles Puyol či Lionel Messi, ale ani prezident Kata-láncov Sandro Rossel aj so svoji-mi predchodcasvoji-mi Joanom La-portom a Joanom Gaspartom. Šťastlivý vstup do manželstva mu prišli zavinšovať aj bývalí tréneri Luis Van Gaal a Pep Gu-ardiola, či reprezentační koučo-via Luis Aragones a Vicente del Bosque.

Mladomanžel predstúpil pred oltár za tónov známej piesne z filmu Gladiátor, jeho (v tom

ča-se ešte) nastávajúca zvolila song Whitney Houstonovej zo snímky Osobný strážca.

„Neuveriteľný deň! Čerstvo svoji,“ napísal na Twitter otec

ročnej dcéry Valerie a pridal aj fotodokumentáciu.

Médiá označili obrad za špor-tovú svadbu roka. Avšak len do-vtedy, kým sobáš najlepšieho hráča uplynulých majstrovstiev Európy nezatieni pošuškávaná svadba španielskeho reprezen-tačného brankára Ikera Casilla-sa so športovou novinárkou Sa-rou Carbonerovou alebo barce-lonského obrancu Gerarda Pi-queho s kolumbijskou speváč-kou Shakirou. (luc)

Športová svadba roka

Najobľúbenejšie jedlo Andresa Iniestu je kura s ryžou. Svadob-ný apetít však skrotil o čosi kulinárskejšie. Presné menu nepre-zradili, ale v reštaurácii Mas den Ros cenovo vychádza na 120 eur na osobu. To by bolo aj na kurča, čo znáša zlaté vajcia, celkom dosť. No futbalista ušetril aspoň na víne. Servíroval totiž vlastné, z viníc v rodnom Albacete.

VÍNO Z VLASTNÝCH PIVNÍC

Mladomanželský bozk Andresa Iniestu a Anny Ortezovej.

(10)

Minulá sezóna bola pre majstra

sveta z Göteborgu 2002 Mareka

Urama (1974) špecifická. Rozhodol

sa pomôcť rodnému Liptovskému

Mikulášu v prvej lige, ale odohral

zaň len tri stretnutia, keďže hneď

v úvode ročníka si zranil koleno

a musel ísť na operáciu. Počas dlhej

pauzy bez hokeja sa rozhodol

pre vstup do politiky a kandidoval

v marcových parlamentných

voľbách. O dva mesiace neskôr

podpísal zmluvu s českým Znojmom,

kam sa vráti po šesťročnej prestávke.

Domov na Liptov zavítal len na skok,

keďže s letnou prípravou začal

v tíme účastníka rakúskej Erste Bank

ligy. „Do Znojma som odcestoval

pomerne skoro. Chcel som

sa zoznámiť s mužstvom, pretože

som poznal len dvoch spoluhráčov

a niektorých ľudí z vedenia klubu.

Tréningový plán mám mierne

upravený, lebo niektorí spoluhráči

sú mladší aj o sedemnásť rokov,

a tak majú nastavené poriadne

bežecké dávky.“

● Zahráte si v

medzi-národnej súťaži, kde sú tí-my z Rakúska, Česka, Slovinska, Chorvátska a

Ma-ďarska. Očakávate

vyššiu úroveň v porovnaní so sloven-skou extraligou?

„Ťažko povedať. Naša extraliga však

už pre mňa nie je lákadlom. Keď sa vám nedarí, je zle, keď to ide, tiež je zle. Zažil som to v Martine. Peniaze v slovenskom hokeji neustále chýbajú. Poniektorí hrá-či nemajú ani len na zaplatenie nájmu hrá-či hypoték. Naozaj nepotrebujem, aby som chodil každý deň na štadión a ne-dostal tri aj viac mesačných výplat.“

● Odchod do zahraničia je teda len

lo-gickým vyústením?

„Jasné. Verím totiž, že tam to tak ako

u nás nefunguje.“

● Prostredie v Znojme už dobre

po-znáte, strávili ste tam sedem sezón. Bol to hlavný dôvod, prečo ste sa rozhod-li práve pre tento klub?

„Idem tam predovšetkým kvôli

Petrovi Pucherovi, s ktorým som dlhý čas hrával. V Znojme som za-žil mnohé krásne chvíle, ale mám aj nie-koľko smutných spomienok. Klubu sa dl-ho nedarilo postúpiť do semifinále čes-kej extraligy a až keď som odišiel do

Vít-kovic, tak práve proti tomuto tímu to chlapci dokázali.“

KOLENO JE ZDRAVÉ

● Prakticky celú uplynulú sezónu ste

museli vynechať pre plastiku predného krížneho väzu. Ako ste teda na tom

zdravotne?

„Všetko je už v poriadku. S

kole-nami som mal problémy už aj v mi-nulosti, ale po tomto zákroku už

drží, ako keby bolo zdravé.“

● Zažili ste najdlhšiu hokejovú

prestávku vo svojej kariére. S pri-búdajúcim časom vás museli

po-riadne svrbieť dlane, nie? „Do decembra to bolo ešte

všetko v poriadku. Potom však prišli Vianoce a keď sa človek nehýbe toľko, ako je zvyknutý, prejaví sa to na váhe. Keď som pribral nejaké to kilo navyše, povedal som si, že s tým musím už niečo robiť. Hokej mi vtedy začal poriadne chýbať.“

CHUŤ JE OBROVSKÁ

● Je teda vaša motivácia pred novou

sezónou tým ešte o niečo väčšia? „Chuť je obrovská. Ihneď ako mi to

operované koleno dovolilo, chodil som so starými pánmi na ľad. V prvom rade som trénoval, ale bol som s nimi aj na niekoľkých turnajoch.“

● Takisto ako niekoľko ďalších

špor-tovcov ste sa rozhodli kandidovať v mar-cových parlamentných voľbách. Na kan-didátke strany SNS ste sa však do parla-mentu nedostali. Ako sa spätne pozerá-te na vaše rozhodnutie vstúpiť do politi-ky?

„Dostal som ponuku pomôcť športu.

Do politiky som teda išiel vyložene iba pre hokej. Nemal som ambíciu riešiť ekonomické a iné problémy. Myslím si, že v parlamente chýbajú práve ľudia, ktorí by športu rozumeli a vedeli mu po-môcť. Je to pritom jediná vec, ktorá do-káže ľudí na Slovensku spájať. Aj keď sa strana do parlamentu nedostala, vstup do politiky vôbec neľutujem. Išiel by som do toho hocikedy, pretože ja chcem slovenskému športu pomôcť.“

JÁN KARAŠINSKÝ

HOKEJ

utorok 10. 7. 2012

10

Útočník MAREK URAM bude opäť pôsobiť v českom Znojme

● NARODENÝ: 8. septembra 1974 ● POST: ľavé krídlo

● VÝŠKA: 174 cm ● HMOTNOSŤ: 82 kg

● PREDCHÁDZAJÚCE PÔSOBISKÁ:

MHK 32 Liptovský Mikuláš, HC Zno-jemští Orli (ČR), HC Vítkovice (ČR), HC Slovan Bratislava, MHC Martin

● BILANCIA V REPREZENTÁCII: 78

zápasov, 17 gólov

● ÚČASŤ NA MAJSTROVSTVÁCH

SVETA: 2002, 2007

KTO JE MAREK URAM

Marek Uram počas futbalovej exhibície Hľadáme hokejové ta-lenty Liptova.

FOTO GABRIELA SOTONIAKOVÁ

(11)

HOKEJ

utorok 10. 7. 2012

11

Toto horúce leto sa Máriovi

Bližňákovi, mužovi, ktorý

v úvode svetového

šampionátu v Helsinkách

udivoval svojou úspešnosťou

na vhadzovaniach, páči.

Dozvuky veľkého ús-pechu slovenského hokeja na majstrov-stvách sveta sú skvelé. Presvedčil sa o tom aj ako aktér štvrtkovej fut-balovej benefície v Kremničke, kde sa športové hviezdy stretli na trávniku s Mužstvom fut-balových zázrakov (MUFUZA) a „vykopali“ 16 100 eur na pod-poru detí s hemofíliou.

„Je síce horúco, upravujeme

tréningy podľa teploty na skor-šie časy, ale celkovo je to prí-jemné. Pochodili sme už veľa benefičných akcií po Slovensku, stretli sme sa s mnohými fanú-šikmi a zahrali si schuti futbal. Tri týždne však už individuálne trénujem a v stredu začíname prípravu v Slovane Bratislava,“

hovoril Mário, ktorý po vydare-nom angažmáne v Sparte Pra-ha dúfa v rovnaký v Slovane a v KHL.

„S priateľkou sme si oddýchli

na dovolenke na Cypre. Teraz sa už teším na ľad. Keď bude takéto teplo, bude to príjem-né ochladenie. V pracovných dňoch som trénoval v partii s Andrejom Sekerom, Tomášom Tatarom a Tomášom Surovým pod vedením kondičného tréne-ra Romana Švantnetréne-ra v Banskej Bystrici. Víkendy som trávil do-ma v Dubnici. Minulý piatok sa táto časť tréningovej práce skončila. Teším sa už na začia-tok prípravy so Slovanom. Bude to niečo nové - tréneri, spolu-hráči, hoci s mnohými sa po-znám z reprezentácie. Je to tro-chu nezvyk pre mňa začínať

prí-pravu tak skoro. Keď som bol v Amerike, tak to bolo až v sep-tembri. Ale vyskúšal som si to už vlani v Prahe, so Spartou sme začínali okolo 20. júla. Bude as-poň dostatok času na prípravu. Začíname v nej s kvalitnými mužstvami, bude to dobrá pre-vierka a príležitosť na zohratie sa v novom kolektíve. Uvidíme, ako bude poskladaný, ale podľa toho, čo je známe o Slovane, vy-zerá to dobre,“ vyrapotal Mário

na jeden nádych.

V mužstve Slovana šípi vhod-né skĺbenie skúsenosti, mladosti i hokejovej kvality.

„Navyše tréner Čada je veľmi

erudovaný a pozná KHL. Myslím si, že keď sa vytvorí dobrá par-tia, môžeme byť konkurencie-schopní. Slovan je špičkový klub na Slovensku, teraz chce byť ta-ký aj v KHL. Manažment klubu vie, čo pre to treba urobiť a urči-te spraví všetko, aby to bolo na profesionálnej úrovni. Cieľom je play-off, čo je dobré, pretože po-trebujeme mať pred sebou vyso-ký zámer,“ dodal Mário, ktorý sa

blysol v Hamšíkovom a Handzu-šovom výbere športových hviezd v Kremničke ako futbalista gó-lom po prihrávke od reprezen-tačného spoluhráča Tomáša Ta-tara. IVOR LEHOŤAN

Krajina bývalej Juho-slávie sa tak stala na mape už dvadsiatou štvrtou v poradí, kde zavítal Stanleyho po-hár. Do denníčka tak mohli strážcovia trofeje pripísať ďalšie dve miesta – Hrušica a Bled. Prvá je rod-ná dedinka slovinského hokejistu, dru-há zase centrom mládežníckeho hokeja v Slovinsku. Kopitarovci prežívajú fan-tastický rok, keď Anžeho otec Matjaž po-stúpil so seniorským výberom svojej kra-jiny v pozícii hlavného trénera do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. „Túžil

som prežiť takýto úspech. Dosiahol som ho už vo veku dvadsaťštyri rokov. Mám z toho obrovskú radosť a už teraz viem, že si takéto pocity chcem v budúcnosti zopakovať,“ odvážne vyhlásil Kopitar

mladší.

Na námestí v Blede bolo všetko pri-pravené, aby sa Kopitar vybláznil so svo-jimi fanúšikmi. „Boli skvelí. Vždy ma

podporovali a ja som túžil aspoň raz v živote zažiť takúto radosť. Pre mňa nebolo nič krajšie, ako ukázať im pohár naživo. Je krásne, že som sa o svoju ra-dosť podelil so svojou krajinou, fanúšik-mi aj rodinou,“ dodal Kopitar. (tš)

Anže Kopitar s otcom a trofejou. FOTO IIHF.COM

Slovinsko

uvidelo zázrak

Oficiálne je v Slovinsku registrovaných len 943 hokejistov. Jednému z nich

sa podaril husársky kúsok, keď zdvihol v júni nad hlavu Stanleyho pohár.

S tímom Los Angeles Kings sa tešil Anže Kopitar a počas víkendových

osláv v rodnej krajine 24-ročný útočník zdôraznil, že Slovinsko vidí zázrak.

„Že ho vyhral Slovinec, je obrovský zázrak!“

Mário Bližňák FOTO DUŠAN KOUTNÝ

Strieborný medailista MÁRIO BLIŽŇÁK pochodil celé Slovensko, dovolenkoval na Cypre a teší sa na KHL v drese Slovana

● NARODENÝ: 6. marca

1987 v Dubnici

● POST: útočník

● VÝŠKA/HMOTNOSŤ: 185

cm/90 kg

● DOTERAJŠIE KLUBY:

Dub-nica, Vancouver Giants, Mani-toba, Vancouver Canucks, Sparta Praha

● V NHL: 6 zápasov, 1 gól ● DRAFT: Vancouver

Ca-nucks, 205. miesto, 2005

● SLOVENSKÁ SENIORSKÁ

REPREZENTÁCIA: 10 zápasov, 3 asistencie

KTO JE MÁRIO BLIŽŇÁK

Referências

Documentos relacionados

Mostra o drama entre a máquina e o homem envolto em música e movimento.Para começar sua viagem pelo futuro, Kubrick visita nosso passado ancestral, então

Art. 7° - Para os efeitos desta Lei, consideram-se animais acompanhantes da atividade circense todo e qualquer animal que esteja no Município de São Carlos em

-a sobreposição da almofada não está super-inflada (Veja Ajuste da Almofada.) -as células de ar e a parte superior da capa estão voltadas para cima -a almofada está centralizada

овог правилника, назив водотока на коме се налази водно тело, категорија (река, вештачко водно тело, значајно измењено водно тело), дужина

S: No ano passado, o então Vice-Primeiro-Ministro de Portugal, Paulo Portas, referiu que a OGMA cresceu bastante nos últimos 11 anos, resultado do modelo de gestão

GOMES, Sérgio Bittencourt Varella; BARCELLOS, João Alfredo; TUCCI, Nelson?. BNDES Setorial, Rio de

-  Medidas de resposta a fogo severos e frequentes: combate e a sivicultura preventiva -  As florestas naturais são menos susceptíveis ao fogo (maior resistência e

Após o estudo teórico, foi feita a classificação do material gráfico por faixa etária para verificar pontos comuns existentes nos mesmos. As categorias observadas têm como elementos