OPEL ANTARA. Používateľská príručka

231 

Texto

(1)

OPEL ANTARA

Používateľská príručka

(2)
(3)

Kľúče, dvere, okná ... 20

Sedadlá, zádržné prvky ... 36

Úložná schránka ... 60

Prístroje a ovládacie prvky ... 78

Osvetlenie ... 112 Klimatizácia ... 121 Jazda ... 129 Starostlivosť o vozidlo ... 158 Servis a údržba ... 205 Technické údaje ... 208 Informácie o zákazníkovi ... 219 Register ... 222

(4)
(5)

Údaje špecifické pre

vozidlo

Zapíšte, prosím, údaje Vášho vozidla na predchádzajúcej strane, aby boli jednoducho prístupné. Tieto informácie sú k dispozícii v častiach "Servis a údržba" a "Technické údaje" a taktiež na identifikačnom štítku.

Úvod

Vaše vozidlo je navrhnutá

kombinácia pokročilej technológie, bezpečnosti, ohľaduplnosti k životnému prostrediu a hospodárnosti.

Táto používateľská príručka Vám poskytuje všetky nevyhnutné informácie k tomu, aby ste s Vaším vozidlom mohli jazdiť bezpečne a hospodárne.

Upozornite svojich spolucestujúcich na nebezpečenstvo nehody a zranenia následkom nesprávneho používania vozidla.

Vždy musíte dodržovat špecifické zákony a predpisy krajiny, v ktorej sa práve nachádzate. Tieto zákony sa môžu líšiť od informácií v tejto Užívateľskej príručke.

Ak je v tejto používateľskej príručke odporúčaná návšteva servisu, odporúčame vášho servisného Opel partnera.

Všetci servisní Opel partneri ponúkajú prvotriedny servis za prijateľné ceny. Skúsení mechanici, vyškolení firmou Opel, pracujú v súlade s pokynmi firmy Opel. Literatúra pre zákazníka by mala byť vždy uložená v schránke v palubnej doske vozidla tak, aby bola k dispozícii.

Používanie tejto príručky

■ Táto príručka popisuje všetky možnosti a funkcie tohto modelu. Je možné, že niektoré popisy, vrátane popisov funkcií obrazoviek a ponúk, sa nebudú vzťahovať na vaše vozidlo v dôsledku rôznych

variácií modelov, špecifikácií pre rôzne krajiny, špeciálnej výbavy alebo príslušenstva.

■ V časti "V krátkosti" nájdete úvodný prehľad.

■ Obsah na začiatku tejto príručky a v každej kapitole ukazuje, kde sa príslušné informácie nachádzajú. ■ Register Vám umožní vyhľadávať

špecifické informácie.

■ Táto užívateľská príručka popisuje vozidlá s ľavostranným riadením. U vozidiel s pravostranným riadením je ovládanie podobné.

■ Táto používateľská príručka používa označenie motora z výrobného závodu. Zodpovedajúce obchodné označenia sa

nachádzajú v kapitole "Technické údaje".

■ Smerové údaje, napr. vľavo alebo vpravo, alebo dopredu alebo dozadu, sa vždy vzťahujú k smeru jazdy.

(6)

■ Je možné, že obrazovky vozidla nepodporujú váš jazyk.

■ Správy na displeji a označenia interiéru sú uvedené tučnými písmenami.

Nebezpečenstvo, výstrahy

a upozornenia

9 Nebezpečenstvo

Text označený 9 Nebezpečenstvo poskytuje informácie o nebezpečenstve smrteľného zranenia.

Nedodržovanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu života.

9 Varovanie

Text označený 9 Varovanie poskytuje informácie o nebezpečenstve nehody alebo zranenia. Nedodržovanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu.

Výstraha

Text označený Výstraha poskytuje informácie o možnom poškodení vozidla. Nedodržovanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu vozidla.

Symboly

Prepojenia na stránky majú

označenie 3. 3 znamená „viď strana“. Prajeme Vám veľa hodín potešenia z jazdy.

(7)
(8)

V krátkosti

Informácie o prvej jazde

Odomknutie vozidla

Pre odomknutie dverí a batožinového priestoru stlačte tlačidlo q. Dvere otvorte potiahnutím za kľučku. Ak chcete otvoriť dvere batožinového priestoru, stlačte tlačidlo nad značkou s evidenčným číslom.

Rádiový diaľkový ovládač 3 20, centrálne zamykanie 3 22, batožinový priestor 3 24.

Nastavenie sedadla

Poloha sedadla

Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo, uvoľnite rukoväť.

Poloha sedadla 3 37, nastavenie sedadla 3 38.

9 Nebezpečenstvo

Neseďte bližšie než 25 cm od volantu, aby sa airbag mohol bezpečne nafúknuť.

(9)

Operadlá

Zatiahnite za páku, a nastavte sklon a uvoľnite páku. Operadlo sa musí počuteľne zaistiť. Pri nastavovaní operadla sedadla sa oň neopierajte. Poloha sedadla 3 37, nastavenie sedadla 3 38, sklopenie sedadla 3 39.

Výška sedadla

Pumpovací pohyb páčkou nahor = zvýšenie sedadla dolu = zníženie sedadla Poloha sedadla 3 37, nastavenie sedadla 3 38.

Elektrické nastavovanie

sedadla

(10)

Nastavo‐ vanie polohy = posuňte predný spínač dopredu/ dozadu Výška prednej časti sedadla

= posuňte prednú časť predného spínača smerom nahor/nadol Výška zadnej časti sedadla

= posuňte zadnú časť predného spínača smerom nahor/nadol Výška

celého sedadla

= posuňte celý predný spínač smerom nahor/nadol

Operadlo = posuňte vrchnú časť zadného spínača smerom dopredu/ dozadu

Poloha sedadla 3 37, elektrické nastavovanie sedadla 3 40.

Nastavenie opierky hlavy

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nastavte výšku a zablokujte.

Opierky hlavy 3 36.

Bezpečnostný pás

Vytiahnite bezpečnostný pás a zaistite ho v zámke pásu. Bezpečnostné pás nesmú byť pretočené a musia tesne priliehať k telu. Opierka nesmie byť príliš zaklonená (maximálne približne 25 °). Ak chcete pás rozopnúť, stlačte červené tlačidlo na zámku pásu. Poloha sedadla 3 37,

bezpečnostné pásy 3 43, systém airbagov 3 47.

(11)

Nastavenie zrkadla

Vnútorné spätné zrkadlo

Za účelom zníženia oslňovania posuňte páčku na spodnej strane telesa zrkadla.

Vnútorné spätné zrkadlo 3 31, vnútorné zrkadlo s automatickou zmenou odrazivosti 3 31.

Vonkajšie zrkadlá

Zvoľte príslušné vonkajšie spätné zrkadlo a nastavte ho.

Vypuklé vonkajšie spätné zrkadlá 3 29, elektrické nastavovanie 3 29, sklopenie vonkajších spätných zrkadiel 3 29, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 3 30.

Nastavenie polohy volantu

Odistite páčku, nastavte volant, potom páčku zaistite a dbajte, aby bola úplne zaistená.

Volant nastavujte, iba keď vozidlo stojí a po odistení zámky volantu. Systém airbagov 3 47, polohy zapaľovania 3 130.

(12)
(13)

1 Bočné vetracie otvory ... 126

2 Pevné ventilačné otvory ... 127

3 Diaľkové svetlá ... 113

Svetelný klaksón ... 113

Ukazovatele smeru a zmeny jazdného pruhu ... 115

Výstupné osvetlenie ... 119 Parkovacie svetlá ... 116 Tempomat ... 97 4 Diaľkové ovládanie na volante ... 78 Palubný počítač ... 107 5 Klaksón ... 79 6 Prístroje ... 85

7 Stierač čelného okna a systém ostrekovača, systém ostrekovača svetlometov ... 79

Systém stierača a ostrekovača zadného okna .. 81

8 Informačný displej ... 101

Funkčný test, systém monitorovania tlaku v pneumatikách ... 186

Palubný počítač ... 107

9 Stredové vetracie otvory .... 126

10 Výstražné svetlá ... 114

Parkovací asistent ... 149

Elektronické riadenie stability ... 145

Systém kontroly zjazdu z kopca ... 146

LED stavu poplašného systému proti odcudzeniu .... 26

Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá ... 29

Tlačidlo Eco pre systém stop/štart ... 131

11 Informačný systém ... 10

12 Airbag predného spolujazdca ... 50

13 LED stavu airbagu predného spolujazdca ... 52 Kontrolka bezpečnostného pásu predného spolucestujúceho ... 44 14 Odkladacia schránka v palubnej doske ... 60 15 Poistková skrinka ... 179 16 Klimatizácia ... 121 17 Spínacia skrinka so zámkom riadenia ... 130 18 Pedál akcelerátora ... 130 19 Airbag vodiča ... 50 20 Brzdový pedál ... 143 21 Pedál spojky ... 129

22 Nastavenie polohy volantu ... 78

23 Uvoľnenie kapoty motora ... 160

24 Odkladací priestor na mince ... 61

25 Držiak na platobné karty ... 61

26 Spínač svetiel ... 112

Automatické ovládanie svetiel ... 112

(14)

Osvetlenie prístrojov ... 117 Zadné svetlo do hmly ... 116 Predné svetlá do hmly ... 115 Nastavenie sklonu

svetlometov ... 113

Vonkajšie osvetlenie

vozidla

Otočný spínač osvetlenia AUTO = Automatické ovládanie

svetiel: Svetlomety sa zapínajú a vypínajú automaticky. 7 = Vypnuté (alebo deaktivácia automatického ovládania osvetlenia) 8 = Obrysové svetlá 9 = Svetlomety Stlačte tlačidlo

> = Predné svetlá do hmly r = Zadné svetlo do hmly Osvetlenie 3 112.

(15)

Svetelný klaksón, diaľkové

svetlá a stretávacie svetlá

Svetelný

klaksón = zatiahnite za páku Diaľkové

svetlá = zatlačte páčku Stretávacie

svetlá = potiahnite pákudozadu smerom k volantu

Automatické ovládanie svetiel 3 112, diaľkové svetlá 3 113, svetelný klaksón 3 113.

Ukazovatele smeru a zmeny

jazdného pruhu

vpravo = páčka nahor vľavo = páčka dolu Ukazovatele smeru a zmeny jazdného pruhu 3 115, parkovacie svetlá 3 116.

Výstražné svetlá

Ovládané pomocou tlačidla ¨. Výstražné svetlá 3 114.

(16)

Klaksón

Stlačte j

Systémy ostrekovača a

stieračov

Stierač čelného okna

& = rýchle stieranie

% = stierače pracujú pomaly $ = prerušované stieranie alebo

automatické stieranie pomocou dažďového senzora § = vypnuté

Pre jeden stierací cyklus pri vypnutých stieračoch čelného okna zatlačte páčku nadol.

Stierač čelného okna 3 79, výmena líšt stieračov 3 167.

Systém ostrekovačov čelného

okna a svetlometov

Zatiahnite za páku.

Systém ostrekovačov čelného okna a svetlometov 3 79, kvapalina

(17)

Systém stierača a ostrekovača

zadného okna

Stierač je

zapnutý = zatlačte páčku Stierač je

vypnutý = zatiahnite za páku Ostrekovač = stlačte a podržte

tlačidlo Systém stierača a ostrekovača zadného okna 3 81, výmena lišty stierača 3 167, kvapalina ostrekovača 3 163.

Klimatizácia

Vyhrievané zadné okno,

vyhrievané vonkajšie spätné

zrkadlá

Vyhrievanie sa ovláda stlačením tlačidla RÜ.

Vyhrievané zadné okno 3 33, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 3 30.

Odstránenie zahmlenia a

námrazy z okien

Distribúcia vzduchu na V (alebo l). Chladenie A/C (alebo n) a

recirkulácia vzduchu 4 sa zapnú automaticky za účelom zlepšenia efektivity odmrazovania (recirkulácia vzduchu 4 sa automaticky vypne u vozidiel s elektronickým ovládaním klimatizácie).

Nastavte teplotu na najvyššiu úroveň. Nastavte rýchlosť ventilátora na najvyššiu úroveň alebo na. Zapnite vyhrievanie zadného okna RÜ.

(18)

Zatvorte stredové vetracie otvory, otvorte bočné vetracie otvory a nasmerujte ich na okná dverí. Klimatizácia 3 121.

Prevodovka

Mechanická prevodovka

Spiatočka: raďte len v stojacom vozidle, čakajte 3 sekundy po zošliapnutí pedála spojky a zaraďte prevod.

Ak sa vám spiatočku nepodarí zaradiť, zaraďte neutrál, uvoľnite pedál spojky a znova ju zošliapnite; potom skúste spiatočku zaradiť znova. Mechanická prevodovka 3 140.

Automatická prevodovka

P = parkovanie R = spiatočka N = neutrál D = jazda

Manuálny režim: posuňte voliacu páku z polohy D doľava.

< = vyšší prevodový stupeň ] = nižší prevodový stupeň Voliacou pákou môžete z polohy P pohnúť len pri zapnutom zapaľovaní a zošliapnutom pedáli brzdy. Pri zaraďovaní P alebo R stlačte tlačidlo na voliacej páke.

(19)

Automatická prevodovka 3 136.

Rozjazd

Kontrola pred rozjazdom

■ Tlak vzduchu v pneumatikách a ich

stav 3 185, 3 218.

■ Hladinu motorového oleja a hladiny kvapalín 3 160.

■ Čistotu všetkých okien, zrkadiel, vonkajšieho osvetlenia a

evidenčného čísla, či na nich nie je sneh alebo námraza a sú funkčné. ■ Správnu polohu zrkadiel, sedadiel

a bezpečnostných pásov 3 29, 3 37, 3 44.

■ Funkciu bŕzd pri nízkej rýchlosti, najmä ak sú mokré.

Štartovanie motora

■ Otočte kľúčom do polohy ACC ■ miernym pohybom volantu uvoľnite

zámok riadenia

■ manuálnu prevodovku uveďte do neutrálu

■ zošliapnite pedále spojky a brzdy ■ automatickú prevodovku uveďte do

polohy P alebo N ■ nezvyšujte otáčky

(20)

■ vznetové motory: otočte kľúčom do polohy ON kvôli predhrievaniu, počkajte, pokým kontrolka ! nezhasne

■ otočte kľúčom do polohy START a uvoľnite ho

Štartovanie motora 3 130.

Systém Stop-Štart

Ak má vozidlo nízku rýchlosť, alebo ak stoji a sú splnené určité

podmienky, nasledujúcim postupom aktivujte funkciu Autostop:

■ Zošliapnite pedál spojky

■ Preraďte voliacu páku do polohy N ■ Uvoľnite pedál spojky

Aktivovanú funkciu Autostop indikuje ihla na mieste AUTOSTOP na tachometri.

Ak chcete opäť naštartovať motor, zošliapnite pedál spojky.

Systém Stop-Štart 3 131.

Parkovanie

■ Vždy použite elektrickú parkovaciu brzdu.

Potiahnite spínač m.

Kvôli dosiahnutiu maximálnej sily, napr. pri parkovaní s prívesom alebo na svahu, potiahnite spínač m dvakrát.

■ Vypnite motor a otočte kľúč zapaľovania do polohy LOCK, stlačte kľúč do spínača zapaľovania a vytiahnite ho.

Otočte volantom, až sa zamkne zámok riadenia.

Pre vozidlá s automatickou prevodovkou stlačte nožnú brzdu a zaraďte páku voliča do polohy P skôr, ako zatlačíte kľúč do spínača zapaľovania a vytiahnete ho. ■ Ak je vozidlo na vodorovnom

povrchu alebo na svahu smerom nahor, pred vypnutím zapaľovania zaraďte prvý prevodový stupeň alebo posuňte páku voliča do polohy P. Na svahu smerom nahor natočte predné kolesá smerom od obrubníka.

(21)

Ak je vozidlo na svahu smerom nadol, pred vypnutím zapaľovania zaraďte spiatočku alebo posuňte páku voliča do polohy P. Natočte predné kolesá smerom k obrubníku.

■ Zamknite vozidlo tlačidlom p rádiovým diaľkovým ovládačom 3 22.

Aktivujte poplašný systém proti odcudzeniu 3 26.

■ Neparkujte vozidlo na ľahko horľavom povrchu. Vysoká teplota výfukového systému môže spôsobiť vzplanutie povrchu. ■ Zatvorte okná a strešné okno. ■ Ventilátor chladenia motora sa

môže rozbehnúť aj po vypnutí motora 3 159.

■ Po jazde s motorom vo vysokých otáčkach alebo pri veľkom zaťažení motora nechajte motor pred vypnutím zapaľovania bežať v nízkych otáčkach alebo na voľnobeh asi 1 alebo 2 minúty, aby nedošlo k poškodeniu

turbodúchadla.

Kľúče, zámky 3 20, dlhodobé odstavenie vozidla 3 158.

(22)

Kľúče, dvere, okná

Kľúče, zámky ... 20 Dvere ... 24 Zabezpečenie vozidla ... 26 Vonkajšie zrkadlá ... 29 Vnútorné zrkadlá ... 31 Okná ... 31 Strecha ... 34

Kľúče, zámky

Kľúče

Výmena kľúčov

Číslo kľúča je špecifikované v Car Pass alebo na odnímateľnom štítku. Číslo kľúča je nutné oznámiť pri objednávaní náhradných kľúčov, pretože je súčasťou systému imobilizéra.

Zámky 3 201.

Kľúč s výklopnou planžetou

Stlačte tlačidlo pre vyklopenie. Pre sklopenie kľúča najprv stlačte tlačidlo.

Car Pass

Car Pass obsahuje údaje o vozidle súvisiace so zabezpečením a mal by byť preto skladovaný na bezpečnom mieste.

Ak sa vozidlo prijme do servisnej dielne, tieto údaje o vozidle sú potrebné na vykonanie určitých operácií.

(23)

Ovláda sa ním: ■ Centrálne zamykanie ■ Alarm

■ Poplašný systém proti odcudzeniu Rádiový diaľkový ovládač má dosah približne 6 metrov. Tento dosah môže byť ovplyvnený externými vplyvmi. Výstražné svetlá potvrdzujú činnosť. Zaobchádzajte s ním opatrne, chráňte ho pred vlhkosťou a

vysokými teplotami a nepoužívajte ho zbytočne.

Porucha

Ak nefunguje rádiový diaľkový ovládač centrálneho zamykania, môže to byť z týchto dôvodov: ■ Je prekročený dosah.

■ Príliš nízke napätie akumulátora. ■ Časté, opakované používanie

rádiového diaľkového ovládača v dobe, kedy je mimo dosah, čo bude vyžadovať preprogramovanie. Vyhľadajte pomoc v servise.

■ Ak opakovaným používaním v krátkom intervale preťažíte systém centrálneho zamykania,

automaticky sa krátkodobo preruší napájanie.

■ Rádiové vlny diaľkového ovládača sú rušené iným zdrojom.

Odomknutie 3 22.

Výmena baterie rádiového

diaľkového ovládača

Vymeňte batériu, len čo skráti prevádzkový dosah.

Batérie nepatria do domáceho odpadu. Musia sa zlikvidovať v príslušnej recyklačnej zberni.

Kľúč s výklopnou planžetou

Vyklopte kľúč a otvorte jednotku. Vymeňte batériu (typ batérie CR2032), pričom venujte pozornosť polohe batérie. Zatvorte jednotku.

Kľúč s pevnou planžetou

Otvorte jednotku malým

skrutkovačom, ktorý zasuniete do drážky na kryte. Vymeňte batériu (typ batérie CR2032), pričom venujte pozornosť polohe batérie. Zatvorte jednotku.

(24)

Centrálne zamykanie

Odomyká a zamyká dvere, batožinový priestor a dvierka palivovej nádrže.

Zatiahnutím za vnútornú kľučku dverí sa odomknú príslušné dvere. Dvere sa otvoria opätovným zatiahnutím za kľučku dverí.

Poznámky

V prípade nehody spojenej s nafúknutím airbagov alebo aktivovaním predpínačov pásov sa vozidlo automaticky odomkne.

Odomknutie

Stlačte tlačidlo q. Poznámky

Ak sa žiadne dvere neotvoria do 5 minút po odomknutí vozidla, vozidlo sa opäť uzamkne automaticky (a poplašný systém proti odcudzeniu sa reaktivuje). Keď stlačíte tlačidlo q, prístrojový panel sa rozsvieti na približne 30 sekúnd, alebo pokým spínač zapaľovania neotočíte do polohy ACC.

Zamknutie

Zatvorte dvere, dvere batožinového priestoru, dvierka palivovej nádrže, kapotu motora, okná a strešné okno.

Stlačte tlačidlo p.

Systém centrálneho zamykania sa dá aktivovať s otvorenými oknami.

Poznámky

Z bezpečnostných dôvodov sa vozidlo nedá zamknúť alebo odomknúť diaľkovým ovládačom (a poplašné systémy proti odcudzeniu sa neaktivujú), ak je kľúč v spínači zapaľovania.

Ak nie sú dvere vodiča správne zatvorené, centrálne zamykanie nebude fungovať.

(25)

Odomykanie dverí

batožinového priestoru

Stlačte tlačidlo q.

Dvere batožinového priestoru sa odomknú spolu s dverami.

Pri naštartovanom motore sa dvere batožinového priestoru odomknú len vtedy, keď je aktivovaná elektrická parkovacia brzda alebo je voliaca páka automatickej prevodovky v polohe P.

Tlačidlá centrálneho zamykania

Zamyká a odomyká všetky dvere, batožinový priestor a dvierka palivovej nádrže z priestoru pre cestujúcich.

Stlačte ľavú časť spínača m, aby ste zamkli.

Stlačte pravú časť spínača m, aby ste odomkli.

Ak je kľúč v spínači zapaľovania, zamknutie je možné len v prípade, že sú zavreté všetky dvere.

Porucha systému rádiového

diaľkového ovládača

Odomknutie

Manuálne odomknite dvere vodiča otočením kľúčom v zámku. Zapnite zapaľovanie a stlačte ľavú časť spínača centrálneho zamykania m pre odomknutie všetkých dverí, dverí batožinového priestoru a dvierok palivovej nádrže.

Zamknutie

Manuálne zamknite dvere vodiča otočením kľúčom v zámku.

(26)

Detské zámkové poistky

9 Varovanie

Ak na zadných sedadlách sedia deti, použite detské zámkové poistky.

Pomocou kľúča alebo vhodného skrutkovača otočte gombík na zámku zadných dverí do horizontálnej polohy. Dvere teraz nie je možné otvoriť zvnútra.

Pre deaktiváciu otočte detský zámok do vertikálnej polohy.

Dvere

Batožinový priestor

Dvere batožinového priestoru

Otvorenie

Stlačte tlačidlo nad značkou s evidenčným číslom a zdvihnite dvere batožinového priestoru.

Ak sa dvere batožinového priestoru otvoria pri zapnutom zapaľovaní, rozsvieti sa kontrolka 1 na prístrojovej doske 3 97. Centrálne zamykanie 3 22.

Zavretie

Použite vnútornú kľuku.

Tlačidlo nad značkou s evidenčným číslom nestláčajte pri zatváraní dverí batožinového priestoru, pretože by sa znovu odomkli.

(27)

Porucha

Otvorenie dverí batožinového priestoru v prípade prerušenia napájania:

Odstráňte kryt vo vnútornom obložení v stredovej oblasti západky, potom vhodným nástrojom stlačte páku.

Všeobecné rady pre obsluhu

dverí batožinového priestoru

9 Varovanie

Pri preprave objemných

predmetov nejazdite s otvorenými alebo pootvorenými dverami batožinového priestoru, napr. pri preprave objemných predmetov, pretože by do vozidla mohli vnikať toxické výfukové plyny, ktoré neuvidíte, ani nepocítite podľa pachu. Môžu spôsobiť bezvedomie až smrť.

Výstraha

Skôr, ako otvoríte dvere batožinového priestoru,

skontrolujte, či nad dverami nie sú nejaké prekážky, ako napríklad dvere garáže, aby ste predišli poškodeniu dverí batožinového priestoru. Vždy skontrolujte oblasť pohybu nad a za dverami batožinového priestoru.

Poznámky

Montáž určitého ťažkého príslušenstva na dvere

batožinového priestoru môže mať nepriaznivý vplyv na ich zotrvanie v otvorenej polohe.

(28)

Zabezpečenie vozidla

Zamykací systém proti

odcudzeniu

9 Varovanie

Nepoužívajte tento systém, ak vo vozidle zostávajú cestujúci! Dvere nie je možné zvnútra odomknúť. Systém trvalo zamkne (deadlock) všetky dvere. Všetky dvere musia byť zatvorené, inak nie je možné systém aktivovať.

Ak bolo zapnuté zapaľovanie, musia byť dvere vodiča raz otvorené a potom zatvorené, aby mohlo byť vozidlo zaistené.

Odomknutím vozidla sa deaktivuje mechanická ochrana proti

odcudzeniu. Toto nie je možné pomocou tlačidla centrálneho zamykania.

Zapnutý

Stlačte tlačidlo p na rádiovom diaľkovom ovládači dvakrát do 3 sekúnd.

Alternatívne otočte kľúč vo dverách vodiča smerom k zadnej časti vozidla znovu do 3 sekúnd po uzamknutí.

Alarm

Poplašný systém proti odcudzeniu je kombinovaný zamykacím systémom proti odcudzeniu.

Monitoruje:

■ Dvere, batožinový priestor, kapota ■ Priestor pre cestujúcich a spojený

úložný priestor

■ Sklon vozidla, napr. ak je zdvihnuté ■ Napájanie sirény

■ Zapaľovanie

Aktivácia

Uistite sa, že sú zatvorené dvere, dvere batožinového priestoru, dvierka palivovej nádrže, kapota motora, okná a strešné okno.

(29)

Stlačte tlačidlo p na rádiovom diaľkovom ovládaní alebo manuálne uzamknite dvere vodiča.

Systém je aktivovaný: ■ Automaticky, 30 sekúnd po

zamknutí vozidla (inicializácia systému)

■ Priamo opätovným stlačením tlačidla p na diaľkovom ovládači po zamknutí

Ak výstražné svetlá po aktivovaní raz nezablikajú alebo kontrolka rýchlo bliká, môže to znamenať, že dvere, dvere batožinového priestoru alebo kapota motora nie sú úplne zatvorené.

Poznámky

Zmeny v interiéri vozidla, ako napríklad použitie poťahov sedadiel a otvorené okná alebo strešné okno, môžu mať nepriaznivý vplyv na monitorovanie priestoru pre cestujúcich.

Zapnutie poplašného systému

bez monitorovania priestoru pre

cestujúcich a sklonu vozidla

Vypnite monitorovanie priestoru pre cestujúcich a sklonu vozidla, ak vo vozidle zostávajú ľudia alebo zvieratá, keďže budú vystavení veľkému množstvu ultrazvukového signálu, a ich pohyb spustí poplach; okrem toho ak sa vozidlo preváža kompou alebo vlakom.

1. Zatvorte dvere batožinového priestoru, kapotu, okná a strešné okno.

2. Stlačte tlačidlo o. Kontrolka o bude trvalo svietiť žltou farbou na prístrojovej doske. 3. Zatvorte dvere.

4. Aktivujte alarm.

Stlačte tlačidlo o znovu pre zrušenie. Kontrolka o zhasne.

Stavový LED

LED stavu sa nachádza na stredovej konzole.

(30)

Stav počas prvých 30 sekúnd po aktivácii poplašného systému proti odcudzeniu: LED dióda svieti = test, oneskorenie aktivácie. Dióda LED rýchlo bliká = nesprávne zavreté dvere, batožinový priestor alebo kapota alebo porucha systému. Stav po aktivácii systému:

Dióda LED

bliká pomaly = systém jeaktivovaný. LED po odomk‐

nutí trikrát rýchlo zabliká

= systém je deaktivovaný. V prípade porúch vyhľadajte pomoc v servise.

Vypnutie

Odomknutie vozidla deaktivuje poplašný systém proti odcudzeniu. Výstražné svetlá po deaktivácii dvakrát zablikajú.

Ak sa neotvoria žiadne dvere alebo sa motor nenaštartuje do 30 sekúnd po odomknutí vozidla, vozidlo sa znovu automaticky uzamkne a alarm sa opäť aktivuje.

Ak bol spustený alarm, výstražné svetlá po deaktivácii nezablikajú.

Poplach

Keď sa spustí poplach, zaznie zvuk vydávaný zvukovým zdrojom, ktorý je napájaný osobitným akumulátorom, a súčasne začnú blikať výstražné svetlá. Počet a čas trvania poplašnej signalizácie sú určené zákonom. Zvuk alarmu môžete vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla na rádiovom diaľkovom ovládaní alebo manuálnym odomknutím dverí vodiča kľúčom zapaľovania. Súčasne sa alarm deaktivuje.

Imobilizér

Systém je súčasťou spínača zapaľovania a kontroluje, či je dovolené vozidlo naštartovať použitým kľúčom.

Imobilizér sa aktivuje automaticky po vytiahnutí kľúča zo spínača

zapaľovania.

Kontrolka d sa rozsvieti na prístrojovom paneli po zapnutí zapaľovania, potom zhasne. Ak pri zapnutí zapaľovania kontrolka d zostane svietiť, došlo k poruche v systéme; motor nemôžete

(31)

vyberte kľúč, počkajte približne 2 sekundy a potom sa pokúste opätovne naštartovať.

Ak kontrolka zostane svietiť, pokúste sa naštartovať motor rezervným kľúčom a obráťte sa na servis.

Poznámky

Imobilizér nezamyká dvere. Preto pri opúšťaní vozidla vždy zamknite vozidlo a aktivujte alarm 3 22, 3 26. Kontrolka d 3 96.

Vonkajšie zrkadlá

Vydutý tvar

Konvexné vonkajšie spätné zrkadlá obsahujú asférickú oblasť a redukuje tzv. mŕtve uhly. Tvar zrkadla

spôsobuje, že sa objekty javia ako menšie, čo ovplyvní schopnosť odhadovať vzdialenosti.

Elektrické nastavenie

Zvoľte príslušné vonkajšie spätné zrkadlo otočením spínača doľava (L) alebo doprava (R). Otočením ovládača nastavte spätné zrkadlo.

Sklápacie zrkadlá

S ohľadom na bezpečnosť chodcov je uchytenie vonkajších spätných zrkadiel konštruované tak, že sa pri náraze dostatočnou silou vyklopia zo svojej polohy. Ľahkým tlakom je možné zrkadlo opäť vrátiť do jeho pôvodnej polohy.

Manuálne sklápanie

Mierne zatlačte vonkajšiu stranu vonkajšieho spätného zrkadla, aby ste vonkajšie spätné zrkadlo sklopili.

(32)

Elektrické sklápanie

So spínačom zapaľovania v polohách ACC alebo ON, stlačte tlačidlo n a obe vonkajšie spätné zrkadlá sa sklopia.

Stlačte opätovne tlačidlo n - obidve vonkajšie spätné zrkadlá sa vrátia do pôvodnej polohy.

Ak je elektricky sklápateľné zrkadlo vysunuté manuálne, stlačením tlačidla n sa elektricky vysunie iba druhé zrkadlo. Opätovným stlačením tlačidla n sa obe spätné zrkadlá znovu sklopia.

Pred jazdou zrkadlá vysuňte späť do polohy určenej pre jazdu.

Vyhrievané spätné zrkadlá

Ovládajte stlačením tlačidla RÜ. LED v tlačidle sa rozsvieti.

Vyhrievanie pracuje, keď je kľúč v spínači zapaľovania v polohách ACC alebo ON a po krátkom čase sa automaticky vypne.

Aby ste predišli vybitiu batérie, aktivujte len pri naštartovanom motore. Neaktivujte už pri štartovaní motora alebo v prípade, ak sa na

vonkajších spätných zrkadlách nachádza veľké množstvo snehu alebo ľadu.

Nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne čistiace prostriedky na vonkajšie spätné zrkadlá a zabráňte poškriabaniu alebo poškodeniu vyhrievacích prvkov.

Automatické stmievanie

Vonkajšie spätné zrkadlo na strane vodiča sa zatmaví automaticky, aby zredukovalo oslnenie, v spojení s automatickým stmievaním

(33)

Vnútorné zrkadlá

Manuálna zmena

odrazivosti

Za účelom zníženia oslňovania posuňte páčku na spodnej strane telesa zrkadla.

Vnútorné spätné zrkadlo

Stlačte tlačidlo na telese zrkadla, aby ste funkciu zapli; tlačidlo sa rozsvieti a oslnenie spôsobené vozidlami idúcimi za vami v noci sa automaticky zredukuje. Stlačte tlačidlo znova, aby ste funkciu vypli.

V telese zrkadla sa nachádzajú dva svetelné senzory. Aby ste zabránili intereferencii a strate funkcie, nezakrývajte senzory, ani na zrkadlo nič nevešajte.

Okná

Čelné sklo

Čelné sklo odrážajúce tepelné

žiarenie

Čelné sklo odrážajúce tepelné žiarenie má vrstvu, ktorá odráža slnečné žiarenie. Odrážať sa môžu aj dátové signály, napr. zo staníc cestného mýta.

Označené plochy čelného skla za vnútorným zrkadlom nie sú pokryté touto vrstvou. Zariadenia na

(34)

sa musia pripevňovať na týchto plochách. V opačnom prípade môže nastať nesprávna funkcia záznamu dát.

Nálepky na čelnom skle

Nelepte na čelné sklo do priestoru vnútorného zrkadla nálepky, ako sú napríklad diaľničné známky alebo podobné nálepky. V opačnom prípade môže byť detekčná zóna snímača obmedzená.

Elektricky ovládané okná

9 Varovanie

Pri obsluhe elektricky ovládaných okien buďte opatrní. Hrozí nebezpečenstvo zranenia, obzvlášť deťom.

Ak sú na zadných sedadlách deti, zapnite detskú poistku pre elektricky ovládané okná.

Pri zatváraní okien a strešného okna dávajte pozor. Vždy sa presvedčte, že ich pohybu nič nebráni.

Elektricky ovládané okno je možné ovládať:

■ pri zapnutom zapaľovaní, ■ počas 10 minút po vypnutí

zapaľovania.

Po vypnutí zapaľovania sa ovládanie okien vypne, ak sa dvere vodiča otvoria.

Potiahnutím spínača otvorte, stlačením zatvorte príslušné okno.

Pre krokové ovládanie: Spínač stlačte alebo potiahnite len krátko.

Automatické otváranie alebo zatváranie: Spínač stlačte alebo potiahnite dlhšie. Okno sa zatvorí alebo otvorí automaticky s aktivovanou bezpečnostnou funkciou. Ak chcete zastaviť pohyb, pohnite spínačom znova do rovnakého smeru.

Ďalšie spínače sa nachádzajú v predných dverách spolujazdca a v zadných dverách. Zadné okná sa neotvárajú úplne.

Bezpečnostná funkcia

Keď okno počas automatického zatvárania narazí na prekážku nad polovicou výšky, jeho pohyb sa ihneď zastaví a okno sa opäť otvorí.

Vyradenie bezpečnostnej

funkcie

Keď sa okná zatvárajú ťažko, napríklad keď sú pokryté námrazou, zatiahnite za príslušný spínač niekoľkokrát, kým sa okno nezatvorí. Okno sa zatvorí s deaktivovanou bezpečnostnou funkciou.

(35)

Detská poistka zadných okien

Stlačte spínač z, aby ste deaktivovali zadné elektricky ovládané okná. Pre opätovnú aktiváciu stlačte z znova. S aktivovanou detskou poistkou sa zadné okná dajú ovládať len spínačmi vo dverách vodiča.

Preťaženie

Pri opakovanom otváraní a zavieraní okien v rýchlom slede sa prevádzka okien preruší na určitý čas.

Vyhrievanie zadného okna

Ovládajte stlačením tlačidla RÜ. LED v tlačidle sa rozsvieti.

Vyhrievanie pracuje, keď je kľúč v spínači zapaľovania v polohách ACC alebo ON a po krátkom čase sa automaticky vypne.

Aby ste predišli vybitiu batérie, aktivujte len pri naštartovanom motore. Neaktivujte už pri štartovaní motora alebo v prípade, ak sa na zadnom okne nachádza veľké množstvo snehu alebo ľadu.

Nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne čistiace prostriedky na zadné okno a zabráňte poškriabaniu alebo poškodeniu vyhrievacích prvkov.

Slnečné clony

Slnečné clony môžete sklopiť dole alebo na bok, ako ochranu pred slnečným svitom.

Slnečné clony sú na zadnej strane vybavené zrkadielkami a držiakom lístkov. Keď sa otvorí kryt zrkadla v slnečnej clone, rozsvieti sa svetlo v slnečnej clone.

(36)

Kryty zrkadiel by mali byť počas jazdy

zatvorené.

Strecha

Strešné okno

9 Varovanie

Pri obsluhe strešného okna buďte opatrní. Hrozí nebezpečenstvo zranenia, obzvlášť deťom. Pri používaní dávajte pozor na pohyblivé časti. Vždy sa presvedčte, že sa nič nezachytí počas ich pohybu.

Vysunutie/vyklopenie strešného

okna

Pre krokové ovládanie krátko stlačte spínač v požadovanom smere. Pre automatické otvorenie alebo zatvorenie spínač stlačte a podržte stlačený.

Otvorenie

Spínač stlačte smerom dozadu; začne sa otvárať automaticky, pokým spínač opätovne nestlačíte v opačnom smere, alebo pokým ho neuvoľníte.

(37)

Poznámky

Ak je strecha mokrá, vyklopte strešné okno, aby mohla voda stiecť, až potom ho otvorte. Zatvorenie

Stlačte a podržte spínač stlačený smerom dopredu. Spínač uvoľnite, keď strešné okno dosiahne želanú polohu.

Vyklopenie

Stlačte a podržte spínač stlačený smerom nahor. Spínač uvoľnite, keď strešné okno dosiahne želanú polohu.

Ak chcete vrátiť strešné okno do pôvodnej polohy, potiahnite spínač smerom nadol a podržte ho. Spínač uvoľnite, keď strešné okno dosiahne želanú polohu.

Všeobecné rady

Pohotovostná funkcia

Strešné okno je možné ovládať: ■ pri zapnutom zapaľovaní, ■ počas 10 minút po vypnutí

zapaľovania,

Po vypnutí zapaľovania sa ovládanie strešného okna vypne, ak sa dvere vodiča otvoria.

(38)

Sedadlá, zádržné

prvky

Opierky hlavy ... 36 Predné sedadlá ... 37 Zadné sedadlá ... 41 Bezpečnostné pásy ... 43 Systém airbagov ... 47 Detské zádržné prvky ... 53

Opierky hlavy

Poloha

9 Varovanie

Jazdite iba s opierkou hlavy nastavenou do správnej polohy.

Horná hrana sedačky musí byť vo výške hornej časti hlavy. Ak to v prípade veľmi vysokých cestujúcich nie je možné takto nastaviť, vytiahnite ju do najvyššej polohy, pre veľmi malých cestujúcich ju nastavte do najnižšej polohy.

Nastavenie výšky

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nastavte výšku a zablokujte.

Pre zdvihnutie potiahnite opierku hlavy smerom nahor. Zatlačte opierku hlavy nadol pri súčasnom stlačení uvoľňovacieho tlačidla, aby ste opierku hlavy spustili nadol.

Demontáž

Vložte vhodný nástroj do malého otvoru na bočnej strane vodiaceho puzdra bez uvoľňovacieho tlačidla a zatlačte zámok. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na druhom vodiacom puzdre a vytiahnite opierku hlavy nahor.

(39)

Opierky hlavy bezpečne uložte do batožinového priestoru.

Aktívne opierky hlavy

V prípade nárazu zozadu sa aktívne opierky hlavy naklonia dopredu. Hlava je tým podoprená, takže je znížené riziko zranenie krčnej chrbtice.

Poznámky

K opierkam hlavy nepripájajte žiadne objekty alebo komponenty, ktoré nie sú schválené pre vaše vozidlo. Takéto objekty ovplyvňujú ochranný účinok opierok hlavy a v prípade prudkého brzdenia alebo nehody môžu byť takéto objekty nekontrolovane vymrštené do interiéru.

Poznámky

Schválené príslušenstvo sa môže pripojiť len vtedy, keď sa sedadlo nepoužíva.

Predné sedadlá

Poloha sedadla

9 Varovanie

Jazdite iba so správne nastaveným sedadlom.

■ Seďte tak, aby vaše sedacie svaly boli čo možno najbližšie k operadlu. Nastavte vzdialenosť medzi sedadlom a pedálmi tak, aby vaše nohy boli pri zošliapnutí pedálov

mierne pokrčené. Posuňte sedadlo predného spolucestujúceho čo najďalej dozadu.

■ Seďte tak, aby vaše ramená boli čo možno najviac opreté o operadlo. Nastavte sklon operadla tak, aby ste mohli ľahko dosiahnuť na volant s mierne pokrčenými ramenami. Pri otáčaní volantom udržujte kontakt medzi ramenami a operadlom. Nezakláňajte operadlo príliš dozadu. Odporúčame maximálny sklon pribl. 25°.

■ Nastavte volant 3 78. ■ Nastavte výšku sedadla

dostatočne vysoko tak, aby ste mali jasný výhľad na všetkých stranách a na všetky prístroje displeja. Medzi hlavou a stropom by mal byť priestor najmenej pre jednu ruku. Vaše stehná by mali zľahka spočívať na sedadle bez zatlačovania do sedadla. ■ Nastavte opierku hlavy 3 36.

(40)

■ Nastavte výšku bezpečnostného pásu 3 44.

■ Nastavte opierku bedier tak, aby podopierala prirodzený tvar chrbtice.

Nastavenie sedadla

9 Nebezpečenstvo

Neseďte bližšie než 25 cm od volantu, aby sa airbag mohol bezpečne nafúknuť.

9 Varovanie

Nikdy nenastavujte sedadlá počas jazdy, pretože by sa ich pohyb mohol stať nekontrolovateľným.

9 Varovanie

Pod sedadlami nikdy neskladujte žiadne predmety.

Jazdite len so zapnutými

bezpečnostnými pásmi a zaistenými operadlami.

Poloha sedadla

Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo, uvoľnite rukoväť.

Operadlá

Zatiahnite za páku, a nastavte sklon a uvoľnite páku. Operadlo sa musí počuteľne zaistiť.

Pri nastavovaní operadla sedadla sa oň neopierajte.

(41)

Výška sedadla

Pumpovací pohyb páčkou nahor = zvýšenie sedadla dolu = zníženie sedadla

Bedrová opierka

Bedrovú opierku nastavte pomocou páky podľa osobných požiadaviek. Ak chcete zdvihnúť alebo spustiť bedrovú opierku, posuňte páku smerom dopredu alebo dozadu.

Sklopenie sedadla

Výstraha

Keď je výška sedadla nastavená na najvyššiu polohu, zatlačte opierku hlavy nadol a pred sklopením operadla dopredu zdvihnite protislnečné clony.

Zatlačte opierky hlavy úplne nadol. Sedadlo posuňte čo možno najviac dozadu.

(42)

Zdvihnite uvoľňovaciu páku a sklopte operadlo nadol na sedadlo. Spustite páku a operadlo sa zaistí v spustenej polohe.

Posuňte sedadlo dopredu. Aby ste operadlo vrátili späť do pôvodnej polohy, posuňte sedadlo čo možno najviac dozadu, zdvihnite uvoľňovaciu páku, posuňte operadlo do vpriamenej polohy, spustite páku a operadlo zapadne.

Sklopenie operadla dopredu je možné iba ak je operadlo vo vertikálnej polohe.

Nepoužívajte páku na nastavovanie bedrovej opierky, ak je operadlo sklopené dopredu.

Elektrické nastavovanie

sedadla

9 Varovanie

Pri manipulácii s elektricky ovládanými sedadlami buďte vždy opatrní. Hrozí nebezpečenstvo zranenia, obzvlášť deťom. Môžu sa zaseknúť nejaké predmety. Pri nastavovaní sedadiel dávajte vždy pozor. Informujte o tom aj všetkých cestujúcich.

Pozdĺžna poloha sedadla

Posuňte predný spínač dopredu/ dozadu.

Výška sedadla

Posuňte prednú časť spínača nahor/ nadol, aby ste nastavili výšku prednej časti sedadla.

Posuňte zadnú časť spínača nahor/ nadol, aby ste nastavili výšku zadnej časti sedadla.

Posuňte prednú a zadnú časť spínača nahor/nadol, aby ste nastavili výšku celého sedadla.

(43)

Posuňte vrchnú časť zadného spínača smerom dopredu/dozadu. Operadlo sedadla nesmie byť príliš zaklonené (odporúčaný maximálny uhol sklonu pribl. 25°).

Kúrenie

Pri spínači zapaľovania nastavenom do polohy ACC alebo ON, nastavte vyhrievanie na požadované nastavenie stlačením tlačidla ß pre príslušné sedadlo raz alebo viackrát. Kontrolka v tlačidle signalizuje nastavenie.

Ak chcete vyhrievanie deaktivovať, nastavte úroveň vyhrievania na najnižšie nastavenie a stlačte tlačidlo ß. Kontrolka na tlačidle zhasne. Dlhodobé používanie s nastavením najvyššej úrovne sa neodporúča pre osoby s citlivou pokožkou.

Ak bude stúpanie teploty pokračovať, vypnite vyhrievanie sedadla a obráťte sa na servis.

Zadné sedadlá

Operadlá

Aby ste nastavili operadlá sedadiel, zdvihnite uvoľňovaciu páku na vrchu operadla a posuňte operadlo smerom dopredu/dozadu do želanej polohy. Počas nastavovania operadla sa oň neopierajte.

Pri sklápaní operadiel sa uistite, že sú bezpečnostné pásy odopnuté.

(44)

9 Varovanie

Nikdy nenastavujte sedadlá počas jazdy, pretože by sa ich pohyb mohol stať nekontrolovateľným. Sklopenie sedadla

Batožinový priestor môžete zväčšiť sklopením operadiel sedadiel nadol. Ak chcete zložiť operadlá

samostatne, odopnite všetky tri bezpečnostné pásy a uistite sa, že predné sedadlá nie sú v sklopenej polohe smerom dozadu.

Zatlačte opierky hlavy úplne nado, zdvihnite uvoľňovaciu páku a sklopte operadlo smerom dopredu a nadol na sedadlo.

Nedovoľte pasažierom, aby sedeli na sklopenom operadle, ani naň neukladajte žiadny nezaistený náklad.

Aby ste operadlo umiestnili do pôvodnej polohy, zdvihnite a zatlačte operadlo na svoje miesto a uistite sa, že správne zapadlo.

Lakťová opierka

Sklopte lakťovú opierku. Lakťová opierka obsahuje držiaky na poháre a úložný priestor.

(45)

Bezpečnostné pásy

Pásy sa počas prudkého zrýchlenia alebo spomalenia vozidla zablokujú a udržia cestujúcich v sediacej polohe. Značne sa tým zníži riziko zranenia.

9 Varovanie

Pred každou jazdou si zapnite bezpečnostný pás.

V prípade nehody nepripútané osoby ohrozujú svojich spolucestujúcich aj sami seba.

Bezpečnostné pásy sú určené vždy len pre jednu osobu.

Detský záchytný systém 3 53. Pravidelne kontrolujte všetky súčasti systému bezpečnostných pásov z hľadiska poškodenia a správneho fungovania.

Poškodené diely nechajte vymeniť. Po nehode nechajte pásy a aktivované predpínače pásov vymeniť v servise.

Poznámky

Uistite sa, že bezpečnostné pásy nie sú poškodené topánkami alebo ostrými predmetmi alebo

rozstrapkané. Dbajte na to, aby sa do navíjačov pásov nedostali nečistoty.

Pripomenutie bezpečnostného

pásu

Predné sedadlá sú vybavené pripomenutím zapnutia

bezpečnostného pásu, ktoré je pre sedadlo vodiča indikované kontrolkou X na prístrojovom paneli 3 90 a pre sedadlo spolujazdca kontrolkou k na prístrojovom paneli na strane spolujazdca 3 44.

Obmedzovače ťahu pásov

Umiestnené na predných sedadlách. Tlak vyvíjaný na telo je znížený počas kolízie postupným uvoľňovaním pásu.

Predpínače bezpečnostných

pásov

V prípade čelnej zrážky alebo bočného nárazu určitej sily sa pásy predných sedadiel napnú.

(46)

9 Varovanie

Nesprávna manipulácia (napr. demontáž alebo montáž pásov) môže aktivovať predpínače pásov.

Aktivácia predpínačov

bezpečnostných pásov je indikovaná rozsvietením kontrolky v 3 90. Aktivované predpínače

bezpečnostných pásov sa musia vymeniť v servise. Predpínače bezpečnostných pásov sa môžu aktivovať iba raz.

Poznámky

Neupevňujte ani neinštalujte príslušenstvo alebo iné predmety, ktoré by mohli narušovať činnosť predpínačov bezpečnostných pásov. Nevykonávajte žiadne úpravy súčastí predpínačov bezpečnostných pásov, pretože sa tým zruší homologácia vozidla.

Trojbodový bezpečnostný

pás

Pripútavanie sa

Vytiahnite pás z navíjača, veďte neprekrútený pás cez telo a vložte sponu do zámku pásu. Počas jazdy pravidelne napínajte panvový pás tým, že zatiahnete za plecný pás. Pripomenutie bezpečnostného pásu X 3 90.

Voľný alebo objemný odev bráni správnemu priľhnutiu pásu na telo. Neumiestňujte predmety, ako napr. kabelky alebo mobilné telefóny, medzi bezpečnostný pás a vaše telo.

9 Varovanie

Pás nesmie spočívať na tvrdých alebo krehkých predmetoch vo vreckách vášho odevu.

(47)

Nastavenie výšky

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá dokopy.

2. Posuňte nastavovač nahor alebo nadol.

3. Uistite sa, že nastavovač zapadol do polohy.

Nastavte výšku tak, aby pás viedol cez rameno. Pás nesmie viesť cez krk alebo hornú časť paže.

Nevykonávajte nastavenie počas jazdy.

Demontáž

Ak chcete pás rozopnúť, stlačte červené tlačidlo na zámku pásu.

(48)

Používanie bezpečnostného

pásu počas tehotenstva

9 Varovanie

Aby sa zabránilo tlaku vyvíjanému na brucho, musí byť panvový pás umiestnený cez panvu.

Pripomenutie bezpečnostného

pásu predného spolujazdca

Keď motor beží, kontrolka k bliká a potom svieti, ak je predné sedadlo spolujazdca obsadené a nie je zapnutý bezpečnostný pás.

Ak rýchlosť vozidla prekročí 22 km/h, k bude blikať počas 100 sekúnd spolu s výstražným upozornením a potom sa rozsvieti a zostane svietiť, až pokým nebude bezpečnostný pás zapnutý.

Krátko sa rozsvieti pri zapnutí zapaľovania.

Kontrolka X pre pripomenutie bezpečnostného pásu vodiča 3 90.

(49)

Systém airbagov

Systém airbagov sa skladá z niekoľkých samostatných systémov podľa vybavenosti vozidla.

Keď je aktivovaný, airbag sa naplní za niekoľko milisekúnd. Taktiež veľmi rýchle spľasknú, takže je to niekedy počas kolízie nezaznamenateľné.

9 Varovanie

Pri nesprávnej manipulácii so systémami airbagov môže dôjsť k náhlej aktivácii airbagov.

Poznámky

Riadiaca elektronika predpínačov bezpečnostných pásov a systému airbagov je umiestnená v stredovej konzole. Do tejto oblasti

neumiestňujte žiadne magnetické predmety.

Na kryty airbagov nič nelepte a nezakrývajte ich iným materiálom. Airbagy sa naplnia len raz. Aktivované airbagy nechajte vymeniť v odbornom servise. Je

možné, že okrem toho bude treba vymeniť aj volant, palubnú dosku, časti obloženia, tesnenie dverí, kľuky a sedadlá.

Nerobte žiadne úpravy systému airbagov, pretože sa tým zruší schválenie typu vozidla.

Keď sa airbagy nafúknu, unikajúce horúce plyny môžu spôsobiť popáleniny.

Kontrolka v systému airbagov 3 90.

Detské záchytné systémy na

prednom sedadle spolujazdca,

ktoré je vybavené systémom

airbagov

Výstraha podľa ECE R94.02:

EN: NEVER use a rear-facing child restraint system on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete

Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann. FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui,

(50)

sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT. ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO. RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme I LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET. FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on

AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt

barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV

KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do

mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

(51)

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE

YARALANABİLİR. UK: НІКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja. HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM

JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI. MK: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО. BG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a maşinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în faţa sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA. LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI. LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu

(52)

AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ. ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib

põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta’ wara fuq sit protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista’ jikkawża l-MEWT jew ĠRIEĦI SERJI lit-TFAL. Okrem výstrahy vyžadovanej ECE R94.02, z bezpečnostných dôvodov sa detský záchytný systém smerujúci dopredu smie používať len podľa pokynov a obmedzení

uvedených v tabuľke 3 55.

Štítok airbagu môže byť umiestnený na oboch stranách slnečnej clony pasažierov sediacich vpredu.

9 Nebezpečenstvo

Nepoužívajte detský záchytný systém na sedadle spolujazdca s aktívnym predným airbagom. Deaktivácia airbagov 3 52.

Systém čelných airbagov

Systém čelných airbagov sa skladá z jedného airbagu vo volante a jedného v prístrojovej doske na strane predného spolucestujúceho. Poznáte ho podľa slova AIRBAG.

Výstražné štítky upozorňujú na skutočnosť, že detské záchytné systémy nasmerované dozadu, nie sú povolené na prednom sedadle spolujazdca. Hrozí nebezpečenstvo smrteľného zranenia.

Predné airbagy sa naplnia v prípade čelného nárazu určitej sily. Musí byť zapnuté zapaľovanie.

Nafúknuté airbagy tlmia náraz a značne znížia riziko zranenia horného tela a hlavy posádky na predných sedadlách.

(53)

9 Varovanie

Optimálna ochrana sa dosiahne iba so sedadlom v správnej polohe 3 37.

Dbajte na to, aby v oblasti plnenia airbagu neboli žiadne prekážky. Pásy veďte správne a uchyťte ich bezpečne. Len takto je airbag schopný poskytovať ochranu.

Systém bočných airbagov

Systém bočných airbagov tvoria airbagy v operadlách predných sedadiel. Poznáte ho podľa slova AIRBAG.

Bočné airbagy sa naplnia v prípade bočného nárazu určitej sily. Musí byť zapnuté zapaľovanie.

Nafúknuté airbagy tlmia náraz a tým značne znížia riziko zranenia trupu a panvy v prípade bočnej kolízie.

9 Varovanie

Dbajte na to, aby v oblasti plnenia airbagu neboli žiadne prekážky.

Poznámky

Používajte iba ochranné poťahy sedadiel, ktoré boli schválené pre vozidlo. Dbajte na to, aby ste airbagy nezakryli.

Systém hlavových

airbagov

Systém hlavových airbagov sa skladá z airbagu v ráme strechy na každej strane. Poznáte ho podľa slova AIRBAG na strešných stĺpikoch. Hlavové airbagy sa naplnia v prípade bočného nárazu určitej sily. Musí byť zapnuté zapaľovanie.

(54)

Nafúknuté airbagy tlmia náraz a tým značne znížia riziko zranenia hlavy pri bočnom náraze.

9 Varovanie

Dbajte na to, aby v oblasti plnenia airbagu neboli žiadne prekážky. Háčiky na držadlách v strešnom ráme sú vhodné iba pre zavesenie ľahkých častí odevu bez vešiakov. V týchto kusoch odevu

neskladujte žiadne predmety.

Deaktivácia airbagov

Systém predného airbagu pre sedadlo spolujazdca sa musí deaktivovať, ak má byť na ňom nainštalovaný detský záchytný systém. Predpínače bezpečnostných pásov a všetky airbagové systémy vodiča zostanú aktívne.

Systém airbagu predného spolucestujúceho je možné

deaktivovať spínačom umiestneným na pravej strane prístrojovej dosky pomocou kľúča.

Pomocou kľúča zapaľovania zvoľte polohu:

*

OFF = systém airbagov prednéhospolujazdca je deaktivovaný a nespustí sa v prípade kolízie. Kontrolka * nepretržite svieti na spolujazdcovej strane prístrojového panelu. Detský záchytný systém sa môže inštalovať podľa tabuľky Miesta pre inštaláciu detských záchytných systémov 3 55. Dospelá osoba nesmie cestovať na sedadle predného spolucestujúceho. V

ON = systém airbagov prednéhospolujazdca je aktívny. Nesmie sa inštalovať detský záchytný systém.

9 Nebezpečenstvo

Ak sa použije detský záchytný systém na sedadle spolu s aktivovaným systémom airbagu

(55)

predného spolucestujúceho, vzniká riziko smrteľného zranenia dieťaťa.

Hrozí riziko smrteľného zranenia dospelej osoby, ktorá sedí na sedadle s deaktivovaným airbagom.

Kontrolky pre systém airbagu predného spolujazdca sa nachádzajú na spolujazdcovej strane

prístrojového panelu. Ak nesvieti kontrolka, systém airbagov predného spolujazdca sa v prípade kolízie nafúkne.

Stav zmeňte iba vtedy, keď vozidlo stojí a zapaľovanie je vypnuté. Stav zostáva v platnosti až do najbližšej zmeny.

Kontrolka V pre airbag predného spolujazdca 3 87.

Detské zádržné prvky

Detské záchytné systémy

Odporúčame detský záchytný systém Opel, ktorý je špeciálne navrhnutý do tohto vozidla.

Ak sa používa detský záchytný systém, venujte pozornosť nasledujúcim pokynom pre používanie a inštaláciu a taktiež pokynom priloženým k detskému záchytnému systému.

Vždy dodržujte miestne alebo národné predpisy. V niektorých krajinách je na určitých sedadlách zakázané používať detské záchytné systémy.

9 Varovanie

Ak detský záchytný systém je na sedadle predného

spolucestujúceho, airbagové systémy na sedadle predného spolucestujúceho musia byť

(56)

deaktivované; v opačnom prípade spustenie airbagov môže spôsobiť smrteľný úraz.

Je to obzvlášť dôležité, ak detský záchytný systém na sedadle predného spolucestujúceho smeruje dozadu.

Deaktivácia airbagov 3 52. Štítok airbagov 3 47.

Voľba vhodného záchytného

systému

Zadné sedadlá sú pre pripevnenie detského záchytného systému najvhodnejšie.

Deti by mali používať detský záchytný systém inštalovaný chrbtom k smeru jazdy čo najdlhšie. Zabezpečí sa tým, že mimoriadne zraniteľná chrbtica dieťaťa bude vystavená menšej námahe počas nehody.

Vhodné sú záchytné systémy, ktoré sú v súlade s platnými nariadeniami UN ECE. Povinné používanie

detských záchytných systémov si overte v miestnych právnych predpisoch.

Uistite sa, že inštalovaný detský záchytný systém je kompatibilný s typom vozidla.

Uistite sa, že miesto montáže detského záchytného systému vo vozidle je správne, pozri nasledujúce tabuľky.

Dovoľte deťom nastupovať a vystupovať len na strane, ktorá nesmeruje k vozovke.

Ak detský záchytný systém práve nepoužívate, zaistite sedačku bezpečnostným pásom alebo ju vyberte z vozidla.

Poznámky

Na detský zádržný systém nič nelepte, ani ho nezakrývajte iným materiálom.

Detský zádržný systém, v ktorom sedelo pri nehode dieťa, musíte vymeniť.

(57)

Miesta pre inštaláciu detských záchytných systémov

Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému

Hmotnostná a veková kategória

Sedadlo predného spolujazdca Na vonkajších zadných

sedadlách Na prostrednomzadnom sedadle aktivovaný airbag deaktivovaný airbag

Skupina 0: do 10 kg alebo cca 10 mesiacov

X U1 U, < X

Skupina 0+: do 13 kg alebo cca 2 roky

X U1 U, < X

Skupina I: 9 až 18 kg

alebo cca 8 mesiacov až 4 roky

X U1 U, < X

Skupina II: 15 až 25 kg alebo pribl. 3 až 7 rokov

X X U X

Skupina III: 22 až 36 kg alebo pribl. 6 až 12 rokov

(58)

1 = Detský záchytný systém musí byť zaistený pomocou trojbodového bezpečnostného pásu. Nastavenie výšky sedadla

nastavte do najvyššej polohy a uistite sa, že bezpečnostný pás prebieha smerom dopredu z vrchného kotviaceho bodu. Nastavujte sklon operadla sedadla do vertikálnej polohy dovtedy, kým nebude bezpečnostný pás tesne priliehať k strane so zámkom.

< = Sedadlo vozidla s montážnym systémom ISOFIX. Ak pre ukotvenie použijete systém ISOFIX, môžete použiť len detský záchytný systém ISOFIX, ktorý bol schválený pre toto vozidlo.

U = Všeobecne vhodná sedačka v spojení s trojbodovým bezpečnostným pásom. X = V tejto váhovej a vekovej triede nie je povolený žiadny detský zádržný systém.

Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX

Hmotnostná a veková kategória Veľkostnátrieda Upevnenie

Sedadlo predného spolujazdca

Na vonkajších zadných

sedadlách Na prostrednomzadnom sedadle Skupina 0: do 10 kg alebo pribl. 10

mesiacov E ISO/R1 X IL X

Skupina 0+: až do 13 kg alebo pribl. 2 roky E ISO/R1 X IL X

D ISO/R2 X IL X

(59)

Hmotnostná a veková kategória Veľkostnátrieda Upevnenie Sedadlo predného spolujazdca Na vonkajších zadných

sedadlách Na prostrednomzadnom sedadle Skupina I: 9 až 18 kg alebo pribl. 8

mesiacov až 4 roky DC ISO/R2ISO/R3 XX ILIL XX

B ISO/F2 X IUF X

B1 ISO/F2X X IUF X

A ISO/F3 X IUF X

Skupina II: 15 až 25 kg alebo cca. 3 rokov až 7 rokov

X IL X

Skupina III: 22 až 36 kg alebo cca. 6 rokov až 12 rokov

X IL X

IL = Vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách "špecifické vozidlo", "obmedzený" alebo "polouniverzálny". Záchytný systém ISOFIX musí byť schválený pre špecifické typy vozidiel.

IUF = Vhodné pre detské záchytné systémy ISOFIX obrátené v smere jazdy z univerzálnej kategórie schválené pre použitie v tejto hmotnostnej a vekovej skupine.

(60)

Veľkostné triedy a sedačky ISOFIX

A - ISO/F3 = Detský záchytný systém obrátený dopredu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg. B - ISO/F2 = Detský záchytný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.

B1 - ISO/F2X = Detský záchytný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.

C - ISO/R3 = Detský záchytný systém obrátený dozadu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede do 18 kg. D - ISO/R2 = Detský záchytný systém obrátený dozadu pre menšie deti v hmotnostnej triede do 18 kg.

(61)

Detské záchytné systémy

ISOFIX

Upevnite detské záchytné

systémy ISOFIX schválené pre toto vozidlo k ISOFIX upevňovacím držiakom.

Povolené inštalačné polohy pre špecifické detské záchytné systémy ISOFIX sú označené v tabuľke symbolom IL.

Na zadných sedadlách smú byť inštalované najviac dva ISOFIX detské záchytné systémy súčasne, ale nie na zadnom sedadle v strede.

Upevňovacie držiaky ISOFIX sú označené štítkom na operadle.

Kotviace oká pre popruhy

Top‑tether

Kotvy systému Top-tether, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane operadiel, sú určené len na uchytenie detských záchytných systémov, ktoré sú vybavené kotvami systému Top-tether. Postupujte podľa pokynov uvedených pri detskom záchytnom systéme typu Top-tether.

Pre použitie upevnení ISOFIX a Top-tether môžete použiť univerzálne detské záchytné systémy ISOFIX. Povolené inštalačné polohy sú označené v tabuľke symbolom IUF.

(62)

Úložná schránka

Úložné priestory ... 60 Batožinový priestor ... 72 Systém strešných nosičov ... 75 Informácie o nakladaní ... 76

Úložné priestory

9 Varovanie

Do úložných priestorov neukladajte ťažké alebo ostré predmety. V opačnom prípade môžu byť pasažieri vo vozidle zranení vymrštenými predmetmi v prípade prudkého brzdenia, náhlej zmeny smeru alebo nehody.

Odkladacia schránka v

palubnej doske

Odkladacia schránka v palubnej doske sa po otvorení rozsvieti. Priehradka schránky v palubnej doske sa dá vybrať z drážky. Odložte priehradku do drážky úplne na ľavej strane odkladacej schránky v palubnej doske.

Ak je vozidlo v pohybe, schránka v palubnej doske musí byť uzavretá.

Uzamykateľná odkladacia

schránka v palubnej doske

Odkladaciu schránku v palubnej doske zamknite a odomknite kľúčom.

Držiaky nápojov

Držiaky pohárov sú v prednej časti stredovej konzoly.

Držiak pohára je flexibilný, umožňuje uloženie pohárov rôznych veľkostí. Ďalšie držiaky pohárov sú v zadnej stredovej lakťovej opierke. Sklopte lakťovú opierku nadol, aby ste získali prístup k držiaku pohárov.

(63)

Predný úložný priestor

Sieťka na konzole

Nachádza sa v oblasti nôh predného spolujazdca.

Odkladací priestor na mince

Pre otvorenie potiahnite rukoväť. Pre zatvorenie pevne zatlačte dvierka.

Držiak platobných kariet

Nachádza sa nad odkladacím priestorom na mince. Kartu si môžete odložiť do štrbiny pre jej pohodlné použitie.

Schránka na slnečné

okuliare

Otvorenie: zatlačte zadnú časť krytu. Zatvorenie: potiahnite kryt nahor a zatlačte ho, pokým nezapadne na miesto.

Nepoužívajte pre skladovanie ťažkých predmetov.

(64)

Úložný priestor pod

sedadlom

Priečinok pod predným

sedadlom spolujazdca

Potiahnite nahor prednú časť priečinku a potom priečinok potiahnite dopredu. Zatlačte priečinok smerom k sedadlu, aby sa vrátil do pôvodnej polohy.

Úložný priestor v lakťovej

opierke

Konzolová schránka v prednej

lakťovej opierke

Otvorenie: potiahnite nahor páku a zdvihnite veko.

Zatvorenie: spustite veko nadol a zatlačte ho, pokým nezapadne do správnej polohy.

Odkladací priestor v

stredovej konzole

Aby ste získali prístup k úložnému priestoru, napájacej zásuvke a vstupu AUX, posuňte držiak nápoja smerom dozadu.

Napájacie zásuvky 3 84. Vstup AUX – Ďalšie informácie nájdete v návode informačného systému.

(65)

Systém zadného nosiča (systém Flex-Fix) umožňuje upevniť bicykle k vyťahovaciemu nosiču, ktorý je vstavaný v podlahe vozidla. Preprava iných predmetov nie je povolená. Maximálne zaťaženie systému zadného nosiča je 40 kg. Maximálne zaťaženie na jeden bicykel je 20 kg. Rázvor kolies bicykla nesmie byť väčší ako 1,15 metra. V opačnom prípade nie je bezpečné zaistenie bicykla možné.

Systém nosiča sa musí vsunúť do podlahy vozidla, ak sa nepoužíva. Ako príslušenstvo pre systém zadného nosiča ponúkame multifunkčnú skrinku.

Na jazdných kolesách nesmú byť žiadne predmety, ktoré by sa počas prepravy mohli uvoľniť.

Výstraha

Na nosiče bicyklov neumiestňujte bicykle, ktoré sú vybavené karbónovými kľukami pedálov. Bicykle sa môžu poškodiť.

Vysunutie

Otvorte dvere batožinového priestoru.

9 Varovanie

V zóne vysunutia systému zadného nosiča nesmie zostávať nikto pre riziko zranenia.

Zdvihnite uvoľňovaciu páku. Systém sa odpojí a rýchlo sa vysunie von z nárazníka.

Úplne vytiahnite systém zadného nosiča, kým nepočujete, že sa zaistil. Dbajte na to, aby nebolo možné zatlačiť systém zadného nosiča dovnútra bez opätovného použitia uvoľňovacej páčky.

9 Varovanie

Upevňovanie predmetov k systému zadného nosiča je prípustné len v prípade, že je systém správne uchytený. Ak systém zadného nosiča nie je správne uchytený, neupevňujte k

Imagem

Referências

temas relacionados :