OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 187/2012 z Značka: R Obchodné meno: BB-BIOPOWER, a. s.

405 

Texto

(1)

OV 187/2012 z 27. 9. 2012

OBCHODNÝ REGISTER

Okresný súd Bratislava I

Nové zápisy

Značka: R146576

Obchodné meno: BB-BIOPOWER, a. s. Primárne IČO: 46840702

Predstavenstvo:

predseda predstavenstva Ing. Branislav Raninec Adresa: Jašíková 17, 821 03 Bratislava

podpredseda predstavenstva Ing. Ľubomír Bobák Adresa: Podkonice 35, 976 41 Banská Bystrica člen predstavenstva Ing. Alojz Bernát

Adresa: Most pri Bratislave 585, 900 46 Most pri Bratislave Dozorná rada:

RNDr. Ladislav Topoľský

Adresa: Internátna 673/27, 974 04 Banská Bystrica Ing. Michal Škantár

Adresa: Tatranská 6381/75, 974 11 Banská Bystrica Ing. Erik Rýs

Adresa: Wolkerova 21, 974 01 Banská Bystrica Akcionár:

POWER 2B, s. r. o.

Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava SPIS. ZN.: Sa 5613/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Svoradova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

(2)

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 6. reklamná a propagačná činnosť,

7. vydavateľská činnosť,

8. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 12. počítačové služby,

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 14. fiančný leasing,

15. faktoring a forfaiting, 16. administratívne služby,

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 18. vedenie účtovníctva,

19. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, 20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

21. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 22. prieskum trhu a verejnej mienky,

23. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, PREDSTAVENSTVO:

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Raninec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného

priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíková 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 25.09.2012

podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Bobák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkonice 35, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 976 41, Vznik funkcie: 25.09.2012

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Alojz Bernát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Most pri Bratislave 585, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva, alebo člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie, mena a priezviska sa pripojí vlastnoručný podpis podpisujúceho sa.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: RNDr. Ladislav Topoľský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Internátna 673/27, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Vznik funkcie: 25.09.2012

Meno a priezvisko: Ing. Michal Škantár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 6381/75, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Vznik funkcie: 25.09.2012

Meno a priezvisko: Ing. Erik Rýs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkerova 21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 25.09.2012

AKCIONÁR:

Obchodné meno: POWER 2B, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

(3)

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE:

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR,

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Je obmedzená, na prevod akcií sa vyžaduje splnenie podmienok podľa VI. stanov spoločnosti.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 06.09.2012 vo forme notárskej zápisnice N 186/2012, Nz 31736/2012, NCRls 32418/2012 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146577

Obchodné meno: ADOC Consulting spol. s r. o. Primárne IČO: 46835806

Konateľ/Konatelia: Andrej Dobrocký

Adresa: Štúrova 1537/22, 901 01 Malacky Spoločníci:

Andrej Dobrocký

Adresa: Štúrova 1537/22, 901 01 Malacky SPIS. ZN.: Sro 84295/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Štúrova 1537/22, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, 7. sťahovacie služby,

8. skladovanie,

9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 10. administratívne služby,

(4)

12. vedenie účtovníctva,

13. organizovanie kultúrnych a iných spoločnských podujatí, 14. čistiace a upratovacie služby,

15. reklamné a marketingové služby, 16. prieskum trhu a verejnej mienky, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Andrej Dobrocký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1537/22, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Andrej Dobrocký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1537/22, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.09.2012 podľa § 57, §§ 105- 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Značka: R146578

Obchodné meno: Angels Lingerie s. r .o. Primárne IČO: 46840389

Konateľ/Konatelia: Marta Žiaková

Adresa: Baštová 2, 811 03 Bratislava Spoločníci:

Marta Žiaková

Adresa: Baštová 2, 811 03 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84290/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Gajova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

(5)

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prenájom hnuteľných vecí,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. reklamné a marketingové služby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 6. vedenie účtovníctva,

7. administratívne služby, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Marta Žiaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná konateľ Spoločnosti samostatne. Konateľ v mene Spoločnosti podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Marta Žiaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.09.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 - § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146579

Obchodné meno: BIBER s. r. o. Primárne IČO: 46841709

Konateľ/Konatelia: Ján Adamica

Adresa: Babín 186, 029 52 Babín Spoločníci:

Ján Adamica

Adresa: Babín 186, 029 52 Babín SPIS. ZN.: Sro 84284/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

(6)

DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ján Adamica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babín 186, Názov obce: Babín, PSČ: 029 52, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ján Adamica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babín 186, Názov obce: Babín, PSČ: 029 52, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.09.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R146580

Obchodné meno: business negotiator s.r.o. Primárne IČO: 46807616

Konateľ/Konatelia: Ing. Lukáš Chuťka

Adresa: Budovateľská 34, 958 04 Partizánske Spoločníci:

Ing. Lukáš Chuťka

Adresa: Budovateľská 34, 958 04 Partizánske SPIS. ZN.: Sro 84297/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Kresánkova 7/B, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 05 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

(7)

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. reklamné a marketingové služby

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti modelingu 7. agentúrna činnosť modeliek

8. prieskum trhu a verejnej mienky KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Chuťka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 34, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: vo svojom mene samostatne SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Chuťka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 34, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.07.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146581

Obchodné meno: EARL, s. r. o. Primárne IČO: 46839879

Konateľ/Konatelia: Mgr. Zuzana Papšíková

Adresa: Smolenická 12, 851 05 Bratislava Spoločníci:

Ing. Arpád Lörincz

Adresa: Hornodvorská 33, 900 25 Chorvátsky Grob Mgr. Zuzana Papšíková

Adresa: Smolenická 12, 851 05 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84299/B

Nové zápisy

(8)

SÍDLO: Račianska 1529/93, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Papšíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Lörincz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 33, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Papšíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.09.2012 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146582

Obchodné meno: EURO BRIAS s. r. o. Primárne IČO: 46836730

Konateľ/Konatelia: Gabriel Sersen

Adresa: Boleráz 415, 919 08 Boleráz Spoločníci:

Gabriel Sersen

Adresa: Boleráz 415, 919 08 Boleráz SPIS. ZN.: Sro 84293/B

(9)

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Gabriel Sersen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boleráz 415, Názov obce: Boleráz, PSČ: 919 08, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Gabriel Sersen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boleráz 415, Názov obce: Boleráz, PSČ: 919 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.09.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 - § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146583

Obchodné meno: FINARA, s. r. o. Primárne IČO: 46832785

Konateľ/Konatelia: Monika Zelnerová

Adresa: Jasovská 1, 851 07 Bratislava-Petržalka Spoločníci:

All 4 Company, s. r. o.

Adresa: Jasovská 1, 851 07 Bratislava-Petržalka SPIS. ZN.: Sro 84300/B

Nové zápisy

(10)

SÍDLO: Jasovská 1, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. Administratívne služby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Monika Zelnerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 1, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Obchodné meno: All 4 Company, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 1, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.08.2012 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146584

Obchodné meno: Grosmanová Group s. r. o. Primárne IČO: 46847723

Konateľ/Konatelia: Ing. Miroslava Grosmanová

Adresa: Milana Marečka 7, 841 05 Bratislava Spoločníci:

Ing. Miroslava Grosmanová

Adresa: Milana Marečka 7, 841 05 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84288/B

Nové zápisy

(11)

SÍDLO: Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 5. administratívne služby,

6. vedenie účtovníctva, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Grosmanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milana Marečka 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 25.09.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konatelia spoločnosti konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne. Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Grosmanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milana Marečka 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.09.2012 podľa § 57, §§ 105- 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Značka: R146585

Obchodné meno: HFPB, s. r. o. Primárne IČO: 47241641

Konateľ/Konatelia: Ing. Peter Hennel

Adresa: Petara Pasicha 518/3, 851 10 Bratislava Ing. Barbora Hennelová

Adresa: Petara Pasicha 518/3, 851 10 Bratislava Spoločníci:

Ing. Peter Hennel

(12)

Ing. Barbora Hennelová

Adresa: Petara Pasicha 518/3, 851 10 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84274/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. správa vlastného majetku, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hennel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petara Pasicha 518/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 25.09.2012

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Hennelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petara Pasicha 518/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hennel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petara Pasicha 518/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Hennelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petara Pasicha 518/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.09.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R146586

Obchodné meno: IXYPSILON s. r. o. Primárne IČO: 46809287

Konateľ/Konatelia: Mgr. arch. Miloš Juráni

Adresa: Horská 11A/12817, 831 52 Bratislava Spoločníci:

(13)

Mgr. arch. Miloš Juráni

Adresa: Horská 11A/12817, 831 52 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84275/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Horská 11/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. autorizovaný architekt v rozsahu autorizačného osvedčenia vydaného pod poradovým č. 0419 AA zo dňa 30.03.2000,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. reklamné a marketingové služby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 7. textilný výroba,

8. odevná výroba,

9. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

12. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 13. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 14. počítačové služby,

15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

16. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 18. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

19. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 20. čistiace a upratovacie služby,

21. fotografické služby,

22. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. arch. Miloš Juráni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 11A/12817, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Mgr. arch. Miloš Juráni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 11A/12817, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

(14)

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.07.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Značka: R146587

Obchodné meno: J & M €konomy s. r. o. Primárne IČO: 46842926

Konateľ/Konatelia: Ing. Jana Pečeňáková

Adresa: Palkovičova 225/7, 821 08 Bratislava-Ružinov Spoločníci:

Ing. Jana Pečeňáková

Adresa: Palkovičova 225/7, 821 08 Bratislava-Ružinov SPIS. ZN.: Sro 84298/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Palkovičova 225/7, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Vedenie účtovníctva 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 4. Sprostredkovateľská činnosť vo oblasti služieb

5. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

7. Administratívne služby

8. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 12. Organizovanie kurzov, prednášok, školení a seminárov

13. Lektorská, školiaca a prednášková činnosť v rámci voľných živností 14. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Prieskum trhu a verejnej mienky 16. Reklamné a marketingové služby

(15)

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Jana Pečeňáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 225/7, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 25.09.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ing. Jana Pečeňáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 225/7, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.09.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 - § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146588

Obchodné meno: K+V Consulting s. r. o. Primárne IČO: 46785264

Konateľ/Konatelia: Mgr. Nora Urbánková

Adresa: M. Marečka 973/12, 907 01 Myjava Spoločníci:

Mgr. Nora Urbánková

Adresa: M. Marečka 973/12, 907 01 Myjava SPIS. ZN.: Sro 84291/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Štefániková 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. poistenia alebo zaistenia,

2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 3. dôchodkového sporenia,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

(16)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 5. reklamné a marketingové služby,

6. administratívne služby,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 8. prieskum trhu a verejnej mienky,

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

11. počítačové služby, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. Nora Urbánková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Marečka 973/12, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Mgr. Nora Urbánková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Marečka 973/12, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.07.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R146589

Obchodné meno: Lekáreň Dunajská Lužná, s. r. o. Primárne IČO: 47241675

Konateľ/Konatelia: Mgr. Pavel Jonáš

Adresa: Herlianska 128/4, 821 02 Bratislava MUDr. Ivo Ďurkovič

Adresa: Telocvičná 40, 821 05 Bratislava Spoločníci:

Mgr. Pavel Jonáš

Adresa: Herlianska 128/4, 821 02 Bratislava MUDr. Ivo Ďurkovič

Adresa: Telocvičná 40, 821 05 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84289/B

Nové zápisy

(17)

SÍDLO: Dlhé Diely I 6/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. správa vlastného majetku, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Jonáš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 128/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 25.09.2012

Meno a priezvisko: MUDr. Ivo Ďurkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Telocvičná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Jonáš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 128/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Ivo Ďurkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Telocvičná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.09.2012 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Značka: R146590

Obchodné meno: M & Partners Broker s.r.o. Primárne IČO: 46797637

Konateľ/Konatelia: Ing. Marek Medrický

Adresa: Vínna 3/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto Mária Slančíková

Adresa: Ľ. Fullu 1967/13, 960 01 Zvolen Spoločníci:

Ing. Marek Medrický

Adresa: Vínna 3/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto Mária Slančíková

Adresa: Ľ. Fullu 1967/13, 960 01 Zvolen SPIS. ZN.: Sro 84282/B

(18)

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Vínna 3/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 5. finančný leasing

6. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. faktoring a forfaiting

9. reklamné a marketingové služby

10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

11. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore: a) poistenia alebo zaistenia b) poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Marek Medrický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vínna 3/D, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 25.09.2012 Meno a priezvisko: Mária Slančíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 1967/13, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ing. Marek Medrický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vínna 3/D, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mária Slančíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 1967/13, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.08.2012 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146591

(19)

Primárne IČO: 46837973

Konateľ/Konatelia: Monika Zelnerová

Adresa: Jasovská 1, 851 07 Bratislava-Petržalka Spoločníci:

All 4 Company, s. r. o.

Adresa: Jasovská 1, 851 07 Bratislava-Petržalka SPIS. ZN.: Sro 84303/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Jasovská 8, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. Administratívne služby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Monika Zelnerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 1, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Obchodné meno: All 4 Company, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 1, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.08.2012 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146592

(20)

Primárne IČO: 46839828

Konateľ/Konatelia: Roman Babuliak

Adresa: , 821 04 Bratislava - Ružinov 17133 Spoločníci:

Roman Babuliak

Adresa: , 821 04 Bratislava - Ružinov 17133 SPIS. ZN.: Sro 84301/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Kožušnícka 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Kamenárstvo,

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Roman Babuliak, Bydlisko: Názov obce: Bratislava - Ružinov 17133, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Roman Babuliak, Bydlisko: Názov obce: Bratislava - Ružinov 17133, PSČ: 821 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 31.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146593

Obchodné meno: PAMELA s. r. o. Primárne IČO: 46854291

(21)

Konateľ/Konatelia: Ing. Andrea Guštafíková

Adresa: Veltlínska 5281/2, 902 01 Pezinok Spoločníci:

B4YOU s. r. o.

Adresa: Veltlínska 5281/2, 902 01 Pezinok SPIS. ZN.: Sro 84302/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Veltlínska 2, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 6. Prípravné práce k realizácii stavieb

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 11. Administratívne služby

12. Reklamné a marketingové služby KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Guštafíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veltlínska 5281/2, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Obchodné meno: B4YOU s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veltlínska 5281/2, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.09.2012 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

(22)

Značka: R146594

Obchodné meno: PC & Notebook spol. s r.o. Primárne IČO: 46819029

Konateľ/Konatelia: Jozef Hromada

Adresa: Ševčenkova 1080/2, 851 01 Bratislava Spoločníci:

Jozef Hromada

Adresa: Ševčenkova 1080/2, 851 01 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84294/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Ševčenkova 1080/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. reklamné a marketingové služby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 5. počítačové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Jozef Hromada, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1080/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Spoločnosť zastupuje a koná za ňu vo všetkých veciach konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Jozef Hromada, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1080/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

(23)

805/2012, Nz 29522/2012 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146595

Obchodné meno: PRODOMOS SK s. r. o. Primárne IČO: 46836390

Konateľ/Konatelia: Marek Kouba

Adresa: Větrná 918/6, 37005 České Budejovice Česká republika Spoločníci:

Marek Kouba

Adresa: Větrná 918/6, 37005 České Budejovice Česká republika SPIS. ZN.: Sro 84283/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Boženy Němcovej 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 6. reklamné a marketingové služby

7. prípravné práce k realizácii stavby 8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Marek Kouba, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Větrná 918/6, Názov obce: České Budejovice, PSČ: 37005, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Marek Kouba, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Větrná 918/6, Názov obce: České Budejovice, PSČ: 37005, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

(24)

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.09.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 - § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146596

Obchodné meno: PUS s. r. o. Primárne IČO: 46836462

Konateľ/Konatelia: Marian Prikler

Adresa: Ul. 8.mája 30, 821 06 Bratislava Spoločníci:

Marian Prikler

Adresa: Ul. 8.mája 30, 821 06 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84292/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Ul. 8.mája 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. čistiace a upratovacie služby,

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, 6. finančný leasing,

7. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

8. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

9. faktoring a forfaiting,

10. reklamné a marketingové služby,

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Marian Prikler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 8.mája 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 25.09.2012

(25)

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Marian Prikler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 8.mája 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R146597

Obchodné meno: RDF gama, s.r.o. Primárne IČO: 46840257

Konateľ/Konatelia: Ing. Peter Smižanský

Adresa: Mudrochova 15, 831 06 Bratislava Spoločníci:

Ing. Peter Smižanský

Adresa: Mudrochova 15, 831 06 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84304/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Mudrochova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 5. Reklamné a marketingové služby,

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Smižanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 25.09.2012

(26)

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Smižanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.09.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146598

Obchodné meno: Savanah Pro s.r.o. Primárne IČO: 46839054

Konateľ/Konatelia: Andrea Dlugošová

Adresa: Ivana Bukovčana 6121/14, 841 08 Bratislava Spoločníci:

Andrea Dlugošová

Adresa: Ivana Bukovčana 6121/14, 841 08 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84273/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Ivana Bukovčana 6121/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 7. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 8. faktoring a forfaiting,

(27)

9. prenájom hnuteľných vecí, 10. administratívne služby,

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 12. vedenie účtovníctva,

13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 14. čistiace a upratovacie služby,

15. služby súvisiace so skrášľovaním tela, 16. reklamné a marketingové služby, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Andrea Dlugošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6121/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Andrea Dlugošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6121/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.09.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146599

Obchodné meno: Sparo s. r. o. Primárne IČO: 46835181

Konateľ/Konatelia: Maroš Puškáč

Adresa: Planét 3243/9, 821 02 Bratislava Spoločníci:

Maroš Puškáč

Adresa: Planét 3243/9, 821 01 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84285/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Ľubochnianska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

(28)

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 5. prípravné práce k realizácii stavby,

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

7. dokončovacie stavebné práce pri relaizácii exteriérov a interiérov,

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, 9. sťahovacie služby,

10. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla, 11. počítačové služby,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 14. prenájom hnuteľných vecí,

15. administratívne služby,

16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 17. čistiace a upratovacie služby,

18. reklamné a marketingové služby, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Maroš Puškáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 3243/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne, tak že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Maroš Puškáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 3243/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R146600

Obchodné meno: SPV110, s. r. o. Primárne IČO: 46831142

Konateľ/Konatelia: JUDr. Martin Bednár

(29)

Spoločníci:

HMG Company Services, s. r. o.

Adresa: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava SPIS. ZN.: Sro 84287/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 5. administratívne služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 7. reklamné a marketingové služby,

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 9. prenájom hnuteľných vecí,

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bednár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eugena Suchoňa 5190/32, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 25.09.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Obchodné meno: HMG Company Services, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.08.2012 podľa § 57, §§ 105- 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Značka: R146601

Obchodné meno: Tap Home, s. r. o. Primárne IČO: 46846476

(30)

Konateľ/Konatelia: Martin Kališ

Adresa: Budovateľská 19, 821 08 Bratislava Samo Jurdík

Adresa: Kadnárova 11, 831 52 Bratislava-Rača Spoločníci:

Martin Kališ

Adresa: Budovateľská 19, 821 08 Bratislava Samo Jurdík

Adresa: Kadnárova 11, 831 52 Bratislava-Rača SPIS. ZN.: Sro 84286/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Budovateľská 1062/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 5. Reklamné a marketingové služby

6. Prenájom hnuteľných vecí 7. Administratívne služby KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Martin Kališ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 25.09.2012

Meno a priezvisko: Samo Jurdík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 11, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Martin Kališ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 18 180,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 18 180,000000 EUR

Meno a priezvisko: Samo Jurdík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 11, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 52, Výška vkladu: 1 820,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 820,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR

(31)

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.09.2012 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R146602

Obchodné meno: TR Constructing, s.r.o. Primárne IČO: 46829148

Konateľ/Konatelia: Mgr. Tomáš Bínovský

Adresa: Sklenárska 1/B, 811 02 Bratislava-Staré Mesto Roman Pillanka

Adresa: Strmé Sady 2/A, 841 02 Bratislava-Dúbravka Spoločníci:

Mgr. Tomáš Bínovský

Adresa: Sklenárska 1/B, 811 02 Bratislava-Staré Mesto Roman Pillanka

Adresa: Strmé Sady 2/A, 841 02 Bratislava-Dúbravka SPIS. ZN.: Sro 84281/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Zochova 14/A, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 5. Prieskum trhu a verejnej mienky

6. Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a umeleckých podujatí 7. Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení, veľtrhov a výstav 8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Finančný leasing 10. Skladovanie

11. Prípravné práce k realizácii stavieb 12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Bínovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklenárska 1/B, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 25.09.2012

(32)

Meno a priezvisko: Roman Pillanka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé Sady 2/A, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Bínovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklenárska 1/B, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Roman Pillanka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé Sady 2/A, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R146603

Obchodné meno: VIAAN s. r. o. Primárne IČO: 46846310

Konateľ/Konatelia: Štefan Vizváry

Adresa: Hviezdoslavovo námestie 168/11, 811 02 Bratislava Mária Andrejčíková

Adresa: Vyšný Hrušov 157, 067 32 Vyšný Hrušov Spoločníci:

Štefan Vizváry

Adresa: Hviezdoslavovo námestie 168/11, 811 02 Bratislava Mári Andrejčíková

Adresa: Vyšný Hrušov 157, 067 32 Vyšný Hrušov SPIS. ZN.: Sro 84296/B

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Miloslavov 1245, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

Imagem

Referências

temas relacionados :