OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 225/2015 z

327 

Texto

(1)

OV 225/2015 z 24. 11. 2015

OBCHODNÝ REGISTER

Okresný súd Bratislava I

Nové zápisy

Značka: R144565

Obchodné meno: ISDD holding, a. s. Primárne IČO: 50054066

Predstavenstvo:

predseda predstavenstva Ing. Vladimír Šošovička Adresa: Raková 621/30, 900 91 Limbach

Marián Bódi

Adresa: Úradnícka 619/5, 831 03 Bratislava

Dozorná rada:

Norbert Filip

Adresa: Rumančeková 860/40, 821 01 Bratislava Juraj Zelko

Adresa: J. Murgaša 701/16, 971 01 Prievidza Mgr. Marek Vyoral

Adresa: Višňová 730/20, 900 45 Malinovo

SPIS. ZN.: Sa 6270/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Pažítková 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 7. počítačové služby

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 9. reklamné a marketingové služby

10. prieskum trhu a verejnej mienky 11. vydavateľská činnosť 

12. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 13. administratívne služby

(2)

14. prenájom hnuteľných vecí

PREDSTAVENSTVO:

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šošovička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného

priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 621/30, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Marián Bódi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úradnícka 619/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých je jeden predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Norbert Filip, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 860/40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Juraj Zelko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Murgaša 701/16, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Vyoral, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 730/20, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Vznik funkcie: 20.11.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE:

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 25,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť zaknihovaných akcií je obmedzená a podmienená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 1009/2015, Nz 40930/2015, NCRls 41815/2015 spísanou dňa 05.11.2015, ktorá osvedčuje rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s ust. § 57, § 154 - § 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144566

Obchodné meno: TT Group a. s. Primárne IČO: 50050702 Predstavenstvo:

predseda predstavenstva Mgr. Juraj Revický

Adresa: Rajčianska 8, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa člen predstavenstva Mgr. Vladimír Oros

Adresa: Lovinského 33/B, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dozorná rada:

Mgr. Marcela Gatciová

Adresa: Námestie Hraničiarov 1, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka Ing. Marianna Orosová

Adresa: Lovinského 33/B, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Mgr. Jana Motyčková

Adresa: Pod Rovnicami 741/26, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

SPIS. ZN.: Sa 6272/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Krčméryho 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

(3)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti. 4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti. 5. Počítačové služby.

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. 7. Prieskum trhu a verejnej mienky.

8. Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. 9. Servis a údržba softwaru bez zásahu do elektrických častí.

10. Reklamné a marketingové služby. 11. Vydavateľská činnosť.

12. Administratívne služby.

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. 14. Prenájom hnuteľných vecí.

PREDSTAVENSTVO:

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Revický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajčianska 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 20.11.2015

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Oros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 33/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii člena predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Gatciová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Hraničiarov 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Orosová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 33/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Motyčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 741/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 20.11.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30

000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR AKCIE:

Počet: 30, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená podľa podmienok uvedených v stanovách.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou zmluvou zo dňa 03.11.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 1921/2015, Nz 40288/2015, NCRls 41159/2015 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Značka: R144567

Obchodné meno: ENER Investments, a.s. Primárne IČO: 50054945

Predstavenstvo:

Ing. Peter Dufek

Adresa: Rovniankova 7, 851 02 Bratislava

Dozorná rada:

Ing. Ladislav Ihnaťo

Adresa: Hradištná 17, 841 07 Bratislava Ing. Anna Gulášová

(4)

Mgr. Veronika Dufeková

Adresa: Rovniankova 7, 851 02 Bratislava

SPIS. ZN.: Sa 6271/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Rovniankova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 5. prenájom hnuteľných vecí

6. počítačové služby

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 9. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

10. reklamné a marketingové služby 11. vedenie účtovníctva

PREDSTAVENSTVO:

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých členov predstaventva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Ihnaťo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradištná 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Anna Gulášová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bieloruská 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Dufeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 20.11.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení. Značka: R144568

Obchodné meno: HENAX, s.r.o. Primárne IČO: 50020951 Konateľ/Konatelia:

Ing. Ľubomír Hrubý

Adresa: Fláviovska 928/1, 851 01 Bratislava Ing. Peter Macko

Adresa: Tupého 12641/21B, 831 01 Bratislava

Spoločníci:

Ing. Ľubomír Hrubý

Adresa: Fláviovska 928/1, 851 01 Bratislava Ing. Peter Macko

Adresa: Tupého 12641/21B, 831 01 Bratislava

(5)

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Vysoká 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná

činnosť),

2. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti, 3. reklamné a marketingové služby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. vydavateľská činnosť,

8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

10. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hrubý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovska 928/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Peter Macko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 12641/21B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hrubý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovska 928/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah

splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Macko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 12641/21B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.10.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení. Značka: R144569

Obchodné meno: DEBT COLLECTORS SLOVAKIA s.r.o. Primárne IČO: 50050745

Konateľ/Konatelia:

Mgr. Lucia Ošťádalová

Adresa: Drobného 1898/23, 841 02 Bratislava

Spoločníci:

Založenie s.r.o.

Adresa: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

SPIS. ZN.: Sro 107520/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

(6)

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. Počítačové služby

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 4. Faktoring a forfaiting

5. Administratívne služby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Reklamné a marketingové služby 9. Vedenie účtovníctva

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Ošťádalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 1898/23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje

konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI:

>Obchodné meno: Založenie s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R144570

Obchodné meno: Demaris, s.r.o. Primárne IČO: 50055615 Konateľ/Konatelia:

Ing. Mário Debnár

Adresa: Hrubý Šúr 268, 903 01 Hrubý Šúr Ing. Mária Debnárová

Adresa: Hrubý Šúr 268, 903 01 Hrubý Šúr

Spoločníci:

Ing. Mário Debnár

Adresa: Hrubý Šúr 268, 903 01 Hrubý Šúr Ing. Mária Debnárová

Adresa: Hrubý Šúr 268, 903 01 Hrubý Šúr

SPIS. ZN.: Sro 107519/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Tomášikova 3/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. Výroba kŕmnych zmesí 5. Textilná výroba

6. Odevná výroba

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 8. Výroba bižutérie a suvenírov

(7)

10. Prípravné práce k realizácii stavby 11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 18. Oprava odevov, textilu a bytového textilu

19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 20. Vykonávanie odťahovej služby

21. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla 22. Kuriérske služby

23. Skladovanie a uskladňovanie

24. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 25. Počítačové služby

26. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 28. Prenájom hnuteľných vecí

29. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 30. Vedenie účtovníctva

31. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 32. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

33. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 34. Služby súvisiace so skrášľovaním tela 35. Reklamné a marketingové služby

36. Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu 37. Prieskum trhu a verejnej mienky

38. Fotografické služby 39. Donášková služba 40. Služby požičovní

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Mário Debnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubý Šúr 268, Názov obce: Hrubý Šúr, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Mária Debnárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubý Šúr 268, Názov obce: Hrubý Šúr, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná

konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Ing. Mário Debnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubý Šúr 268, Názov obce: Hrubý Šúr, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mária Debnárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubý Šúr 268, Názov obce: Hrubý Šúr, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R144571

Obchodné meno: JTN s.r.o. Primárne IČO: 50067095

(8)

Konateľ/Konatelia:

Michaela Murániová

Adresa: Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Spoločníci:

Emerites, s.r.o.

Adresa: Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka

SPIS. ZN.: Sro 107518/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Saratovská 6/E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb

spojených s prenájmom

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Michaela Murániová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 6/E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

>Obchodné meno: Emerites, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 6/E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144572

Obchodné meno: PM ROVINKA II., s. r. o. Primárne IČO: 48330957

Konateľ/Konatelia:

Ing. Matúš Vodrážka

Adresa: Pribišova 10, 841 05 Bratislava Ing. Peter Straka

Adresa: Prešovská 40, 821 08 Bratislava

Spoločníci:

PM PARTNERS, s. r. o.

Adresa: Medená 10M, 811 02 Bratislava

SPIS. ZN.: Sro 107517/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Medená 10M, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(9)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 5. reklamné a marketingové služby

6. faktoring a forfaiting 7. finančný leasing

8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. prípravné práce k realizácii stavby 10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 12. administratívne služby

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Vodrážka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Peter Straka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

>Obchodné meno: PM PARTNERS, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 10M, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.09.2015 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 - § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144573

Obchodné meno: SMARTIES, s.r.o. Primárne IČO: 50058649

Konateľ/Konatelia:

Ing. Barbora Jergová

Adresa: Turnianska 23, 903 01 Senec Veronika Ungerová

Adresa: , 900 50 Kráľová pri Senci 555

Spoločníci:

Ing. Barbora Jergová

Adresa: Turnianska 23, 903 01 Senec Veronika Ungerová

Adresa: , 900 50 Kráľová pri Senci 555

SPIS. ZN.: Sro 107521/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Kráľová pri Senci 555, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(10)

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 5. Prieskum trhu a verejnej mienky

6. Reklamné a marketingové služby

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 8. Vydavateľská činnosť 

9. Výroba bižutérie a suvenírov

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 11. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo 12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 15. Počítačové služby

16. Fotografické služby 17. Administratívne služby

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Jergová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 23, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Meno a priezvisko: Veronika Ungerová, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 555, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú

konatelia spoločne

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Ing. Barbora Jergová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 23, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Veronika Ungerová, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 555, PSČ: 900 50, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R144574

Obchodné meno: Psychophonetics Foundation, s.r.o. Primárne IČO: 50046756

Konateľ/Konatelia:

Yehuda Tagar

Adresa: Milward Road 61, TN343RP Hastings Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Spoločníci:

Yehuda Tagar

Adresa: Milward Road 61, TN343RP Hastings Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

SPIS. ZN.: Sro 107523/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Clementisova 20, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

(11)

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

3. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 4. reklamné a marketingové služby,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 8. vydavateľská činnosť,

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Yehuda Tagar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milward Road 61, Názov obce: Hastings, East Sussex, PSČ: TN343RP, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ  tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Yehuda Tagar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milward Road 61, Názov obce: Hastings, East Sussex, PSČ: TN343RP, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.10.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R144575

Obchodné meno: Mgr. Noémi Polák, s.r.o. Primárne IČO: 50066706

Konateľ/Konatelia:

Mgr. Noémi Polák

Adresa: Biela 422/5, 811 01 Bratislava

Spoločníci:

Mgr. Noémi Polák

Adresa: Biela 422/5, 811 01 Bratislava

SPIS. ZN.: Sro 107514/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Ševčenkova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poskytovanie právnych služieb, KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. Noémi Polák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biela 422/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Samostatne, k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Mgr. Noémi Polák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biela 422/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

(12)

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Značka: R144576

Obchodné meno: MASZTER s. r. o. Primárne IČO: 50049275

Konateľ/Konatelia:

Ing. Martin Szerdi

Adresa: Studené 525, 900 46 Most pri Bratislave

Spoločníci:

Ing. Martin Szerdi

Adresa: Studené 525, 900 46 Most pri Bratislave Bc. Magdaléna Szerdiová

Adresa: Studené 525, 900 46 Most pri Bratislave

SPIS. ZN.: Sro 107522/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Studené 525, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov

jemnej mechaniky

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 9. Inžinierska činnosť 

10. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Szerdi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studené 525, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti

koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Ing. Martin Szerdi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studené 525, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Magdaléna Szerdiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studené 525, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.2015 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Značka: R144577

Obchodné meno: Revaro s. r. o. Primárne IČO: 50047752

(13)

Konateľ/Konatelia:

Mgr. art. Pavol Ševčík

Adresa: Turistická 100/1, 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo Mgr. art. Andrea Ševčíková

Adresa: Turistická 100/1, 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo

Spoločníci:

Mgr. art. Pavol Ševčík

Adresa: Turistická 100/1, 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo Mgr. art. Andrea Ševčíková

Adresa: Turistická 100/1, 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo

SPIS. ZN.: Sro 107516/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Turistická 100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a násl.) 2. reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasl.)

3. zabezpečenie výkonu reštaurovania a konzervovania kultúrnych pamiatok, zbierkových predmetov a archeologických nálezov (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasl.)

4. komplexná obnova kultúrneho dedičstva (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasl.)

5. reštaurovanie kamenných plastík, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasl.)

6. návrhy a realizácia preventívneho reštaurovania (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasl.)

7. reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10)

8. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 9. prípravné práce k realizácii stavby

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 16. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

17. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

18. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Mgr. art. Pavol Ševčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turistická 100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 20.11.2015 Meno a priezvisko: Mgr. art. Andrea Ševčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turistická 100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti je

oprávnený každý z konateľov samostatne

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Mgr. art. Pavol Ševčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turistická 100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10, Výška vkladu: 2

(14)

500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. art. Andrea Ševčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turistická 100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 14.10.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144578

Obchodné meno: VARANASI 2 s.r.o. Primárne IČO: 50066811

Konateľ/Konatelia:

Maroš Hedera

Adresa: Farského 4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Spoločníci:

Maroš Hedera

Adresa: Farského 4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

SPIS. ZN.: Sro 107515/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Kopčianska 82, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb

spojených s prenájmom

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Maroš Hedera, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Maroš Hedera, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144579

Obchodné meno: PHARMAFOCUS CONSULTING s. r. o. Primárne IČO: 50067664

Konateľ/Konatelia:

Ursula Koller

Adresa: Nám. 1. Mája 4591/4, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Spoločníci:

Ursula Koller

Adresa: Nám. 1. Mája 4591/4, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

(15)

Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Panenská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ursula Koller, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. Mája 4591/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V prípade, ak má spoločnosť jediného konateľa, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak má spoločnosť viacero konateľov, konajú konatelia v mene spoločnosti aspoň dvaja spoločne.

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Ursula Koller, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. Mája 4591/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.10.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144580

Obchodné meno: MAURITIA s. r. o. Primárne IČO: 48338842

Konateľ/Konatelia:

Ondrej Mizerák

Adresa: , 907 01 Stará Myjava 83

Spoločníci:

M2 Business s. r. o.

Adresa: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava ROVUMA s. r. o.

Adresa: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

SPIS. ZN.: Sro 107530/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Bancíkovej 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Reklamné a marketingové služby 8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 9. Počítačové služby

(16)

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 11. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

12. Vedenie účtovníctva

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ondrej Mizerák, Bydlisko: Názov obce: Stará Myjava 83, PSČ: 907 01, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme konateľ pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI:

>Obchodné meno: M2 Business s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bancíkovej 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno: ROVUMA s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bancíkovej 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.09.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144581

Obchodné meno: Space Funk s. r. o. Primárne IČO: 50036696

Konateľ/Konatelia:

Ivan Vereš

Adresa: Legionárska 4/21, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spoločníci:

Ivan Vereš

Adresa: Legionárska 4/21, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

SPIS. ZN.: Sro 107532/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Macharova 1116/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 5. Fotografické služby

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 9. Reklamné a marketingové služby

10. Prieskum trhu a verejnej mienky 11. Vydavateľská činnost

12. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 13. Služby požičovní

(17)

KONATEĽ/KONATELIA:

Meno a priezvisko: Ivan Vereš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 4/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 20.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI:

>Meno a priezvisko: Ivan Vereš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 4/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.10.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Značka: R144582

Obchodné meno: Ivan Moroziuk Primárne IČO: 48316776

SPIS. ZN.: Po 3086/B Nové zápisy

Súd: Okresný súd Bratislava I

SÍDLO: Námestie hraničiarov 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 5. Sťahovacie služby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):

Meno a priezvisko: Ivan Moroziuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volovec 690, Názov obce: Jasina, PSČ: 906 30, Štát: Ukrajina, Vznik funkcie: 20.11.2015

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vedúci koná v mene podniku zahraničnej osoby samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: 1. Rozhodnutie zahraničnej fyzickej osoby zo dňa 07.09.2015.

ZAHRANIČNÁ OSOBA: ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA OBCHODNÉ MENO:

Ivan Moroziuk

Meno a priezvisko: Ivan Moroziuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volovec 690, Názov obce: Jasina, PSČ: 90630, Štát: Ukrajina

Značka: R144583

Obchodné meno: Ievgen Voshosh Primárne IČO: 50056212

SPIS. ZN.: Po 3087/B Nové zápisy

(18)

SÍDLO: Špitálska 53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 DEŇ ZÁPISU: 20.11.2015

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Čistiace a upratovacie služby

2. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť 

3. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 4. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

5. Výroba hračiek a hier

6. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):

Meno a priezvisko: Ievgen Voshosh, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Partizanskaja 103, Názov obce: Veľké Komjaty, PSČ: 90312, Štát: Ukrajina, Vznik funkcie: 20.11.2015 Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vedúci podniku zahraničnej osoby koná a podpisuje dokumenty v mene podniku zahraničnej osoby samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Podnik zahraničnej osoby bol zriadený rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 05.11.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

ZAHRANIČNÁ OSOBA: ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA OBCHODNÉ MENO:

Ievgen Voshosh

Meno a priezvisko: Ievgen Voshosh, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Partizanskaja 103, Názov obce: Veľké Komjaty, PSČ: 90312, Štát: Ukrajina

Výmazy

Značka: R144584

Obchodné meno: BRAPO FOOD SERVICE s.r.o. Primárne IČO: 35851783 SPIS. ZN.: Sro 28192/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Listová 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 DEŇ ZÁPISU: 10.02.2003

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 10.02.2003, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 13.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2015 bola obchodná spoločnosť  BRAPO FOOD SERVICE s. r. o., so sídlom Listová 1/A, Bratislava, IČO: 35 851 783zrušená bez likvidácie.

(19)

Značka: R144585

Obchodné meno: LL & PARTNER, s.r.o. Primárne IČO: 35913983 SPIS. ZN.: Sro 34269/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Sliačska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 DEŇ ZÁPISU: 22.12.2004

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 22.12.2004, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 11.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2015 bola obchodná spoločnosť  LL & PARTNER, s. r. o., so sídlom Sliačska 10, Bratislava, IČO: 35 913 983zrušená bez likvidácie.

Značka: R144586

Obchodné meno: RE-ARS Consulting, s.r.o. Primárne IČO: 35953250 SPIS. ZN.: Sro 37423/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Panská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 DEŇ ZÁPISU: 06.09.2005

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 06.09.2005, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO

REGISTRA

Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015 Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.

PRÁVNY NÁSTUPCA

Obchodné meno: RE-ARS, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01, IČO: 31 442 986

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: 1. Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení zo dňa 28.10.2015

Značka: R144587

(20)

Primárne IČO: 36286079 SPIS. ZN.: Sro 39807/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Staré Grunty 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 DEŇ ZÁPISU: 15.03.2006

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 15.03.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 06.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2015 bola obchodná spoločnosť  GROUP 1, spol. s. r. o., so sídlom Staré grunty 52, Bratislava, IČO: 36 286 079zrušená bez likvidácie.

Značka: R144588

Obchodné meno: RENOSAN s.r.o. Primárne IČO: 36750034 SPIS. ZN.: Sro 44976/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Poľnohospodárska 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 DEŇ ZÁPISU: 09.03.2007

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 09.03.2007, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 12.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.

PRÁVNY NÁSTUPCA

Obchodné meno: offline.sk s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 46 317 449

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: 1. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 12.11.2015.

Značka: R144589

(21)

Primárne IČO: 36767441 SPIS. ZN.: Sro 45582/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Horárska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 DEŇ ZÁPISU: 21.04.2007

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 21.04.2007, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 03.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - majetok úpadcu nepostačuje PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2015, uvedený súd zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi - obch. spol. Heavy Transport s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 36 767 441.

Značka: R144590

Obchodné meno: RLR s. r. o., v likvidácii Primárne IČO: 36783072 SPIS. ZN.: Sro 46164/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Matejkova 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 DEŇ ZÁPISU: 29.05.2007

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 29.05.2007, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: STUP DO LIKVIDÁCIE

Dátum vstupu do likvidácie: 02.12.2014 LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Roman Grigel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejkova 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 02.12.2014

SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť zrušená od: 02.12.2014

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz Značka: R144591

Obchodné meno: Greenvia s. r. o. Primárne IČO: 36802107

(22)

SPIS. ZN.: Sro 46844/B Výmazy

Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa:

ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Panská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 DEŇ ZÁPISU: 10.07.2007

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 10.07.2007, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO

REGISTRA

Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015 Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.

PRÁVNY NÁSTUPCA

Obchodné meno: RE-ARS, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01, IČO: 31 442 986

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: 1. Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení zo dňa 28.10.2015

Značka: R144592

Obchodné meno: LIDESTA PLUS, s. r. o. Primárne IČO: 43944710 SPIS. ZN.: Sro 67012/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Ružomberská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 DEŇ ZÁPISU: 30.01.2008

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 30.01.2008, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 06.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2015 bola obchodná spoločnosť  LIDESTA PLUS, s. r. o., so sídlom Ružomberská 6, 821 05 Bratislava, IČO: 43 944 710zrušená bez likvidácie.

Značka: R144593

Obchodné meno: Landsford s.r.o. Primárne IČO: 34118063

SPIS. ZN.: Sro 89227/B Výmazy

(23)

Vymazáva sa:

ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Trenčianska 53/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 DEŇ ZÁPISU: 20.03.1995

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 20.03.1995, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 12.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.

PRÁVNY NÁSTUPCA

Obchodné meno: offline.sk s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 46 317 449

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: 1. Zmluva o zlúčení N 1073/2015, Nz 42631/2015, NCRls 43549/2015 z

12.11.2015. Značka: R144594

Obchodné meno: LENZ spol. s r.o. Primárne IČO: 17314879 SPIS. ZN.: Sro 541/B Výmazy Súd: Okresný súd Bratislava I Vymazáva sa: ZAPÍSANÁ OSOBA

SÍDLO: Tupolevova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 DEŇ ZÁPISU: 15.03.1991

Vymazáva sa:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B, Deň zápisu 15.03.1991, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 20.11.2015.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI: ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť 

zrušená od: 02.11.2015

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti

PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 20.11.2015

Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI:

1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2015 bola obchodná spoločnosť  LENZ spol. s. r. o., so sídlom Tupolevova 19, 851 02 Bratislava, IČO: 17 314 879zrušená bez likvidácie.

Značka: R144595

Obchodné meno: ZIOS s. r. o. Primárne IČO: 47234687 SPIS. ZN.: Sro 73924/B Výmazy

Imagem

Referências

temas relacionados :