Top PDF Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên

Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên

Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên

... Không giống trường hợp của cát. hoá hoc của sự thẩm thâu (ngoài tính chấí vật tí cúa độ nhớt) ảnh hướng tính (hâm đất sét đầm chặt. Đó là do hoá bể mặt mà các hạt sét biếu hiện khi tương tác với chất [ỏng lỏ rỗng ...

372

Thuốc bảo vệ thực vật sinh học - Nguyễn Mạnh Chinh

Thuốc bảo vệ thực vật sinh học - Nguyễn Mạnh Chinh

... - Thời gian duy trì hiệu lực ngắn: phần lớn các thuốc sinh học đều dễ bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Thường thì sau khi xử lí 12-24 giờ hiệu lực đã giảm rõ rệt. Đặc điểm này làm cho thuốc sinh học ...

168

Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường trong vùng biển Việt Nam - Nguyễn Tác An

Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường trong vùng biển Việt Nam - Nguyễn Tác An

... phục bằng các kỹ thuật tiến bộ như hệ đo nhấp nhánh, dùng khỉ C 0 2 hay Nitơ để giải phóng sự dính phóng xạ ... Tuy nhiên các khắc phục này có phần tốn kém và không phải lúc nào cũng dễ dàng (chẳng hạn ...

230

Công nghệ vi sinh. Tập 2 Vi sinh vật học công nghiệp - Nguyễn Đức Lượng

Công nghệ vi sinh. Tập 2 Vi sinh vật học công nghiệp - Nguyễn Đức Lượng

... loại môi trường nhàn tạo nào vì virut chi có thể sinh sản và phát triển trong cơ thế ...hòi kỹ thuật cao, nếu không, hiện tượng nhiềm sẽ khó tránh ...

372

Kỹ thuật xử lý không khí ẩm - Nguyễn Đức Hùng

Kỹ thuật xử lý không khí ẩm - Nguyễn Đức Hùng

... một địa phương nào đó th ì tính an toàn cao nhưng ngược lại chi phí đầu tư ...giữa môi trường bên trong và bên ngoài, nên để đảm bảo hệ thông đáp ứng được quanh năm, ta phải lấy giá trị độ ẩm và ...

175

Kỹ thuật Hóa dược Tập 1 - Nguyễn Đình Luyện

Kỹ thuật Hóa dược Tập 1 - Nguyễn Đình Luyện

... của kỹ thuậí hóa ...các Trường Đại học Dược và các Trường Đại học có liên quan đến thuốc trên thế ...giới. Kỹ thuật hoá dược cung cấp những kiến thức cơ bản về các phản ứng, các loại ...

261

Công nghệ sinh học môi trường Tập 2 Xử lý chất thải hữu cơ - Nguyễn Đức Lượng

Công nghệ sinh học môi trường Tập 2 Xử lý chất thải hữu cơ - Nguyễn Đức Lượng

... Về tổ chức hành chính trong quản lý CTR ở các nước thường không có khác nhau nhiều, mà sự khác biệt chính là ở kỳ th u ật xử lý châ't thải rắn. Sự khác biệt trong lĩnh vực này chủ yếu ở mức độ kỹ thuật xử ...

274

Kỹ thuật Hóa dược Tập 2 - Nguyễn Đình Luyện

Kỹ thuật Hóa dược Tập 2 - Nguyễn Đình Luyện

... của kỹ thuật hóa ...các Trường Đại học Dược và các Trường Đại học có liên quan đến thuốc trên thế ...giới. Kỹ thuật hoá dược cung cấp những kiến thức cơ bản về các phản ứng, các ...

339

Giáo Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Lâm Sàng Mới-2

Giáo Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Lâm Sàng Mới-2

... số trường hợp bệnh nhân không thể tới phòng chụp X-quang như không thể đứng được, chấn thương, hôn mê, thở máy; có thể chụp phim X-quang ngực tại giường với bảng phim được đặt sau lưng (tư thế trước sau - ...

220

Công nghệ sản xuất sơn - vecni - Nguyễn Quang Huỳnh

Công nghệ sản xuất sơn - vecni - Nguyễn Quang Huỳnh

... dung môi hydrocacbon; lóp phủ bị mềm khi đun nóng, hạ thấp độ cứng tới 0,2 -0,3; sơn và men trên cơ sở polymetylphenylsiloxan và các poly-cơ-siloxan khác có nhiệt độ sấy rất cao (khoảng ...

367

LÝ SINH HỌC NGUYỄN VĂN ÚT NXB ĐHQG TPHCM 2008

LÝ SINH HỌC NGUYỄN VĂN ÚT NXB ĐHQG TPHCM 2008

... trong môi trường nước biển - hình A) với điện thế cố định ở mức 442 mV khi bị kích thích hầu như không có dòng ion đi vào (đường biểu diễn hướng lên trên) hoặc đi ra (đường biểu điễn hướng xuống ...với ...

248

Phân tích định lượng - Nguyễn Thị Thu Vân

Phân tích định lượng - Nguyễn Thị Thu Vân

... số’ trường hợp, người ta phải chấp nhận độ kém đơn sắc của bức xạ sử dụng ở một mức dộ nào đó vì khi bức xạ quá đơn sắc th ì cường độ bức xạ đến tế bào quang điện sẽ rất yếu, tín hiệu nhận được ở đầu ra sẽ rất ...

537

Các phương án vận chuyển nhanh khối lượng lớn. Phần 44 Môi trường và cơ sở hạ tầng Dự án chuyên ngành "Tư vấn chính sách giao thông vận tải"

Các phương án vận chuyển nhanh khối lượng lớn. Phần 44 Môi trường và cơ sở hạ tầng Dự án chuyên ngành "Tư vấn chính sách giao thông vận tải"

... Nh÷ng lùa chän vÒ c¸c ph�¬ng ¸n vËn chuyÓn c«ng céng lµ sù lùa chän vÒ t�¬ng lai cña thµnh phè.. HÖ thèng nµy ®�îc thiÕt kÕ ®Ó vËn chuyÓn mét sè l�îng lín hµnh kh¸ch cïng mét lóc. Tron[r] ...

38

Miền Đất Lạ - Nguyễn Sơn Tùng

Miền Đất Lạ - Nguyễn Sơn Tùng

... Anh khóa cửa phòng, xuống gửi chìa khóa lão Quán lý rồi ra khỏi khách sạn. Bảo Trung dự định đi chơi quanh phố, tới khuya sẽ về khách sạn “Ô-lanh- pích” ngủ, nên anh lững thững bước trên những phố phường đông đúc, cảm ...

174

Cấp Thoát Nước Nguyễn Thống

Cấp Thoát Nước Nguyễn Thống

... Áp suất danh định (thường được viết tắt là NP, ghi trên thành ống) phự thuộc vào vật liệu chế tạo ống, bổ dày thành ống và đường kính ống. Các loại ống nhựa PVC có N P từ 4 đến 15 bars<n. được ghi ngay trên thành ông. ...

231

LÝ THUYẾT & THỰC TẬP DƯỢC LÝ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯƠNG TOẢN 2014

LÝ THUYẾT & THỰC TẬP DƯỢC LÝ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯƠNG TOẢN 2014

... Trong máu người không thiếu máu có nồng độ erythropoietin dưới 20 UI/L và được gắn vào glucose không có tác dụng dược lý. Khi cơ thể thiếu máu, thiếu oxy sự tổng hợp và bài tiết của yế u tố này tăng lên gấp 100 lần so ...

193

Việt Nam Một Tiêu Điểm Của Chiến Tranh Tư Tưởng Phản Cách Mạng - Nguyễn Thành Lê

Việt Nam Một Tiêu Điểm Của Chiến Tranh Tư Tưởng Phản Cách Mạng - Nguyễn Thành Lê

... bậc địa vị của Việt Nam trên lịch sử, một số nhà sử học Việt Nam, không kể gì đến sự thật lịch sử, đã đẩy lên quá xa một cách giả tạo lịch sử cổ đại Việt Nam đi trước cả thực ...

99

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 8 (có đáp án chi tiết) - Nguyễn Quang Huy (th)

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 8 (có đáp án chi tiết) - Nguyễn Quang Huy (th)

... Môi trƣờng ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nƣớc, muối khoáng. Qua quá trình tiêu hóa, cơ thể tổng hợp nên những sản phẩm đặc trƣng của mình, đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài qua hậu môn. Hệ hô hấp lấy ...

131

Một số chuyên đề về bào chế hiện đại (Tài liệu đào tạo sau đại học) - Trường ĐH Dược Hà Nội

Một số chuyên đề về bào chế hiện đại (Tài liệu đào tạo sau đại học) - Trường ĐH Dược Hà Nội

... Có thể nhận xét rằng các muôi trong bảng 1.4 có tốc độ hoà tan nhỏ hơn ở trong dạ dày. Tuy nhiên, pH của lớp khuếch tán thường cao hơn pH của dịch vị (khoảng 1,5 lần) bởi chúng có tác dụng như một hộ đệm. Miller và ...

238

Show all 35 documents...